Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Cloud data warehouse

  1. Cloud data warehouse De Schrijver Justine
  2. Inhoudstafel 1. Terminologie 2. Bedrijfstoepassingen/ Producttoepassingen 3. technologie disruptief? 4. Gartner deployment risico en Entreprise Value 5. Standpunt 6. Bronvermelding
  3. 1. Terminologie • On-premise data warehouse= Type databeheersysteem. Ze maken het mogelijk en bieden ondersteuning aan BI, zoals bv. Analytics. Hier wordt veilig, efficiënt en kosteneffectief data verzameld en gebruikt. • Cloud data warehouse doet hetzelfde maar hier komt Cloud te pas. Maar ze bieden veel meer voordelen zoals flexibiliteit, goedkoper… Hier moet er dus niet meer een hele infrastructuur gebouwd worden om uiteindelijk hetzelfde te doen. Hierbij is ook een voordeel dat ze volledig beheerd zijn en zelfsturend. Dit maakt het mogelijk dat iedereen die het wil, hiervan gebruik kan maken.
  4. 2. Bedrijfstoepassingen/producttoepassing • Amazon Redshift Het is een soort Cloud data warehouse van Amazon. Maakt deel uit van groter geheel van Amazon Web Services. De klant kan beginnen met een paar gigabyte en wanneer nodig meer kopen. Hiermee kunnen bedrijven meer inzicht krijgen in het bedrijf en hun klanten. Je moet voor je begint een cluster aanmaken. Wanneer dit is aangemaakt, kun je allerlei data erin zetten. Enkele bedrijven die hier gebruik van maken zijn bv. Netflix, NASA. Google BigQuery Dit is volledig beheerd, serviceloos Cloud data warehouse van Google. Het is een Platform as a Service dat aanvragen verwerkt. Aangezien dit serviceloos verloopt kan het bedrijf grote vragen van het bedrijf beantwoorden en kan het bedrijf zich volop focussen op het genereren van data en analytics. Bedrijven die hier gebruik van maken zijn bv. Samsung, Decathlon..
  5. 3. Technologie disruptief? • Doordat bij cloud data warehouse geen fysieke gebouwen meer nodig zijn, vrezen vele hun job te verliezen. • 30% zal vervangen worden door automatisering. Het gaat hier vooral over de saaie, eentonige jobs. • Doordat er al cloud data warehouses bestaan (zie Google BigQuery) die volledig zelfstandig kunnen werken en geen besturing meer nodig hebben, gaan er jobs verloren. Natuurlijk zijn er nog mensen nodig voor updates, nieuwe oplossingen en architectuur. Dit zijn meestal de hoger geschoolde IT’ers. • Er zal een verschuiving plaatsvinden van jobs. Dus vele zullen dus zich omscholen voor ander werk.
  6. 4. Gartner: deployment risico en Entreprise Value • Deployment risico Gartner gaf dit een rode kleur omdat deze technologie complex en gevaarlijk is. Er zijn hier nog een aantal hindernissen te overwinnen, omdat ze aan het prille begin zitten. Zoals bv. Het juiste prijsmodel en niveau vinden, veiligheid. • Entreprise Value Dit kreeg de groots mogelijke grootte. Dit is omdat er heel veel potentieel inzit en de technologie zeer nuttig is. Zoals bijvoorbeeld dat ze veel sneller werken dan traditionele data warehouse en dat ze makkelijk te gebruiken zijn.
  7. 6. Standpunt • Er zit duidelijk veel potentieel in. • Het is veel goedkoper, veel sneller, veel flexibeler, eenvoudiger. • Voor start-up is dit heel handig, aangezien ze geen mensen moeten aannemen maar gewoon een programma moeten kopen zoals bv. Google BigQuery. • Hierdoor zijn er geen gebouwen meer nodig en gebeurd alles online. • Nadeel: als er geen verbinding is met wifi, geraak je niet aan data.
  8. 7. Bronvermelding • Cazena. (z.d.). Developing a Data Warehouse in the Cloud for SaaS at SalesLoft [Illustratie]. Salesloft. https://medium.com/salesloft-engineering/developing-a-data-warehouse-in-cloud-for-saas-business-at- salesloft-c694a9ad662a • Het datawarehouse gedefinieerd. (z.d.). ORACLE. Geraadpleegd op 15 december 2021, van https://www.oracle.com/nl/database/what-is-a-data-warehouse/ • What is Amazon Redshift? (z.d.). Amazon. Geraadpleegd op 15 december 2021, van https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/welcome.html • Google Cloud Tech. (2020, 29 april). What is BigQuery? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=d3MDxC_iuaw • Vega, M. (2021, 7 december). 19 Statistics About Jobs Lost to Automation and The Future of Employment in 2021. TechJury. Geraadpleegd op 15 december 2021, van https://techjury.net/blog/jobs-lost-to-automation- statistics/#gref • Adrian, M. A., Jaffri, A. J., & Feinberg, D. F. (2021, 24 mei). Market Guide for Graph Database Management Solutions. Gartner. Geraadpleegd op 15 december 2021, van https://www.gartner.com/doc/reprints?__hstc=108400989.321a4124599a23c99216292c8eb9cb84.1639728 262655.1639728262655.1639731340832.2&__hssc=108400989.1.1639731340832&__hsfp=1997550808&id =1-269XIMEU&ct=210602&st=sb&submissionGuid=2ff98a00-7d01-49fe-b6c8-5a621b783ff7
Anzeige