Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

John 15_1-17-WPS Office.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

John 15_1-17-WPS Office.pptx

 1. 1. 17 "Ang Puno at ang mga sanga"
 2. 2. •Ang puno ay sumisimbolo sa Panginoong Hesus at ang sanga ay sumisimbolo sa Kanyang mga mananampalataya na nananatiling nakakabit sa Kanya. Ang Ama ang taga gapas at taga sunog ng mga sangang natutuyo at di nakakabit sa Panginoong Hesus.
 3. 3. •Ang Puno ang pinakang sentro at dahilan kung bakit nabubuhay at namumunga ang sanga ng sagana ngunit wala itong kabuluhan kung
 4. 4. •Ano-ano ang magiging suliranin kapag ang sanga ay nakahiwalay sa puno? •Ano-ano naman magiging magandang dulot kapag ang sanga nakakabit sa puno?
 5. 5. •May tatlong bagay tayong tatalakayin na magandang dulot kapag tayo bilang mga sanga ay konektado sa
 6. 6. •I. Magiging matibay tayo kung tayo ay nakakabit sa puno (vv. 1-6)
 7. 7. •Walang sangang marupok dahil matibay ang sanga kahit ano pa man ang lumambitin sa kanya. •'"Out of the vine
 8. 8. •Outside God's presence there is no reasons for every battles in life everyday it will be exhausting if we fight for no reasons.
 9. 9. •II. Magiging mabuti tayo kung tayo ay nakakabit sa puno (vv. 5-8)
 10. 10. •Ang pagiging mabuti ay walang bayad pero may sukli. Ang Diyos ang nagsusukli sa mga taong gumagawa ng mabuti. •At ang pag gawa ng mabuti ay tanda na ang tao ay may pananamplataya.
 11. 11. •Ang pagiging mabuti ay tanda ng pamumuhay para sa Diyos, kung mabuti ang puno mabuti ang sanga at mabuti din ang bunga. •Maging mabuti sa lahat ng masamang tao sa mundo
 12. 12. •III. Magiging mapagmahal tayo kung tayo ay nakakabit sa puno (vv. 9-17)
 13. 13. •Ang pagmamahal ay isa sa pinakang mahirap gawin ngunit pinagpapala ang taong handang magpadama ng
 14. 14. •Ang pagmamahal ay nagsisimula sa Puno papunta sa Kanyang mga sanga at ang di mapagmahal ay ginagapas ng Ama.
 15. 15. •Pangwakas: •Ang sinumang nakakabit sa puno ay natututong maging matibay, maging mabuti at maging
 16. 16. •Thank you and God bless us.....

×