Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Jussi	Järvinen	Consulting	Oy
Tarjoukseni	YRITYS	ABC:lle
”Konsultointiapu	strategisen	päätöksenteon	tueksi”
26.10.2017
©Jus...
1. Mitä	ongelmaa	olemme	ratkaisemassa?	
2. Ehdotukseni	lähestymistavasta
3. Projektisuunnitelma
4. Lopputuote
5. Kaupallis...
©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa)
Ymmärrykseni	ABC:n	tilanteesta perustuen	tapaamiseen	johdon	kanssa	(xx.xx.2...
©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa)
2.	Ehdotukseni	lähestymistavasta
Ehdotan	hypoteesivetoista	lähestymistapaa,...
©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa)
3.	Projektisuunnitelma
Validoimme	hypoteeseja	iteratiivisesti,	ja	pudotamme...
©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa)
4.	Lopputuote
Toimeksiannon	lopputuote	on	suositus	strategisesta	valinnasta...
©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa)
5.	Kaupalliset	ehdot
Ehdotan	kiinteähintaista	ja	lopputuoteperusteista	toim...
©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa)
KIITOS!
Jussi	Järvinen	
Konsultti
Jussi.x.jarvinen@gmail.com	
Puh.	+358	40...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Tarjousesimerkki 26.10.2017 v001

1.409 Aufrufe

Veröffentlicht am

Example proposal by Jussi Järvinen Consulting Oy

Veröffentlicht in: Kleinunternehmen & Unternehmertum
  • Als Erste(r) kommentieren

Tarjousesimerkki 26.10.2017 v001

  1. 1. Jussi Järvinen Consulting Oy Tarjoukseni YRITYS ABC:lle ”Konsultointiapu strategisen päätöksenteon tueksi” 26.10.2017 ©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa)
  2. 2. 1. Mitä ongelmaa olemme ratkaisemassa? 2. Ehdotukseni lähestymistavasta 3. Projektisuunnitelma 4. Lopputuote 5. Kaupalliset ehdot Sisällysluettelo ©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa)
  3. 3. ©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa) Ymmärrykseni ABC:n tilanteesta perustuen tapaamiseen johdon kanssa (xx.xx.20xx): ABC on nauttinut hyvää orgaanista kasvua viimeiset 5 vuotta, mutta viimeisenä vuotena kasvu on alkanut hidastumaan ja pudonnut markkinan keskiarvon alapuolelle. Kasvun hidastumiseen on löydetty ainakin seuraavia tekijöitä: • Uusien kilpailijoiden tuleminen markkinalle on pakottanut myös laskemaan hintoja ja nostanut asiakasvaihtuvuutta • Asiakastarpeiden muuttuminen rinnakkaisten markkinoiden vaihtoehtoisiin palveluihin (substituutti) • Saturaatiopiste markkinassa on mahdollisesti jo saavutettu Johto on jo tunnistanut kolme (3) valintaa, joilla ABC voitaisiin saada takaisin markkinaa nopeampaan kasvuun: 1. Differoivan kilpailuedun saaminen paremmalla tuotteistuksella ja innovatiivisilla hinnoittelumalleilla 2. Laajentumisstrategia rinnakkaisille markkinoille vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin tuoden synergiaa myös nykyiseen päämarkkina-alueeseen 3. M&A uusiin nouseviin kilpailijoihin tuoden epäorgaanista kasvua päämarkkina-alueella Toimeksiannon ydinkysymys on suositella ABC:lle parasta vaihtoehtoa tunnistetuista valinnoista perusteluineen. 1. Mitä ongelmaa olemme ratkaisemassa? YRITYS ABC:n hallitus on valtuuttanut operatiivisen johdon hakemaan uutta kasvua. ABC on jo tunnistanut 3 strategista valintaa, joiden pohjalta kasvua haetaan. Epäselvää on mikä valinta sopisi ABC:lle parhaiten.
  4. 4. ©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa) 2. Ehdotukseni lähestymistavasta Ehdotan hypoteesivetoista lähestymistapaa, jossa valitsemme annetuista vaihtoehdoista parhaan hyödyntäen sekä faktapohjaista markkinatutkimusta että laadullista arviointia Miksi ehdotan tätä lähestymistapaa? Toimeksiannon tarkastelukenttä on laaja, joten on tehtävä ”ylhäältä alas” arviointi poissulkevalla menetelmällä. Toimeksianto alkaa strategisia vaihtoehtoja tukevien hypoteesien validoinnilla ja näiden vaikuttavuuden arvioinnilla. Tätä kautta saadaan taustatietoa arvioida parhaiten sopivaa vaihtoehtoa ABC:n tarpeisiin. Tuotteistuksen ja hinnoittelun kehittäminen Strateginen valinta Laajentuminen rinnakkaisiin markkinoihin M&A nouseviin kilpailijoihin Toimeksiannossa tarkasteltavat hypoteesit • Markkina ei ole vielä saturaatiossa ja siinä on mahdollista saada orgaanista kasvua? • Saman toimialan yritykset ovat muissa markkinoissa onnistuneet tuotteistuksella ja hinnoittelulla saamaan kilpailuetua? • Maailmalta löytyy esimerkkejä, rinnakkaisiin markkinoihin laajentuminen on synergioiden kautta tuonut kasvua myös päämarkkina-alueella ja parantanut asiakaspitoa? • Tämän toimialan markkinan konsolidaatio on joka tapauksessa megatrendi, ja ellei nyt toimita, joku kilpailija aloittaa kehityksen myös Suomessa.
  5. 5. ©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa) 3. Projektisuunnitelma Validoimme hypoteeseja iteratiivisesti, ja pudotamme pois strategisen valinnan, ellei sille löydy perusteita. Lopulta toimeksianto keskittyy yhteen valintaan tarkemmalla tasolla ja valmistelee tästä päätösehdotuksen Työskentelytapa: Hypoteesien validointi on markkinatutkimusluonteinen aktiviteetti, jota konsultti voi suorittaa itsenäisesti. Tuloksia arvioidaan 2x viikossa iteroiden ja ohjataan työtä oikealle tarkkuustasolle. Tärkeintä ei ole syvällinen tutkimus vaan hypoteesien validointiin riittävät tiedot. Strategisten valintojen arviointi tehdään työpajassa (1-2 kpl). Johdon päätösmateriaalin valmistelun on yhteinen aktiviteetti asiakkaan ydinryhmän kanssa. Hypoteesien iteratiivinen validointi ja perustelu (2 viikkoa) Strategisten valintojen arviointi (1 viikko) Valitun strategisen vaihtoehdon tarkentaminen ja johdon esitysmateriaalin työstäminen (1 viikko) 1 2 3 SWOT + johtopäätös SWOT + johtopäätös SWOT + johtopäätös ? Suositus ja johdon materiaali päätöksentekoa varten Aktiviteetti (kesto)
  6. 6. ©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa) 4. Lopputuote Toimeksiannon lopputuote on suositus strategisesta valinnasta perusteluineen sekä päätösmateriaali ABC:n johdolle. Lopputuotteen pohjalta ABC on valmis päättämään etenemisestä. Mitä suositus strategisesta valinnasta pitää sisällään? • Hypoteesipohjaisen arvioinnin parhaiten sopivasta strategisesta valinnasta perustuen sekä faktapohjaiseen markkinatutkimukseen että laadulliseen arviointiin • Konsultatiivinen näkemys, mitä ABC:n kannattaisi valita • Suositeltavan strategisen valinnan osalta tarkennettu näkemys seuraavista osa-alueista: • Kasvupotentiaali 3v ja 5v tähtäimellä • Mitä toimintamallin muutoksia tai kyvykkyyksiä ABC tarvitsee tämän strategian toteuttamisessa • Tarvittavien investointien suuruusluokka • Riskit Mitä johdon päätösmateriaali pitää sisällään? Toimeksianto tuottaa noin 15 kalvon esityksen päätösmateriaaliksi ABC:n johdolle. Päätösmateriaalia tukee excel-pohjaiset hypoteesien arvioinnit ja hyötylaskelmat. Mikäli ABC:lla on käytössä ns. ”virallisia” dokumentteja joita päätösehdotus tarvitsee myös nämä tuotetaan osana tätä toimeksiantoa. Sisällysluettelo: sivuja • Johdon tiivistelmä 1 • Johdanto 1 • Strategisten valintojen (3) kuvaus 3 • Yhteenveto hypoteeseista 4 • Strategisten valintojen arviointi 1 • Suositus ja perustelut 1 • Hyötylaskelma 1 • Investoinnit ja riskit 1 • Mitä ABC tarvitsee? 1 • Päätösehdotus 1 15 Lopputuote
  7. 7. ©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa) 5. Kaupalliset ehdot Ehdotan kiinteähintaista ja lopputuoteperusteista toimeksiantoa, jossa tavoite on toimittaa päätösmateriaali ABC:n johdolle xx.xx.20xx mennessä. Kiinteähintainen toimeksianto. Toimeksiannon kesto xx.xx.20xx – xx.xx.20xx (4 viikkoa) Arvioidut konsulttityöpäivät (á xxx €) • Hypoteesien validoinniksi tehtävä markkinatutkimus (10 htp) • Strategisten valintojen arviointi ja suositus (3 htp) • Päätösmateriaalin koostaminen (3 htp) Konsultointipalkkio ________ + ALV Laskutus yhdessä erässä kun toimeksianto on hyväksytty. Maksuehdot 30 päivää netto. Toimeksianto vaatii NDA:n kirjoittamisen yritystemme välillä. Jussi Järvinen Kokenut strategiakonsultti, yrittäjä +358 40 7725 840 Jussi.x.jarvinen@gmail.com ”Minulla on 14 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista Suomessa ja ulkomailla. Ennen yrittäjäksi siirtymistä toimin 13 vuotta kansainvälisessä konsulttiyhtiössä eri tehtävissä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa. Oman yritykseni kautta olen konsultoinut niin kotimaisten pörssiyhtiöiden johtoa kuin pk-sektorin yritysten omistajia. Vahvuuteni ovat strategisessa suunnittelussa ja markkinatutkimuksissa. Suositukset pyydettäessä.”
  8. 8. ©JussiJärvinenConsultingOy (2795841-1, Vantaa) KIITOS! Jussi Järvinen Konsultti Jussi.x.jarvinen@gmail.com Puh. +358 40 7725 840

×