Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Букетно-цукерковий період відносин
з іноземним замовником
Хто ми?
Договір на розробку Трудовий договір
ФОП Штатний працівник
Software development /Service
agreement
Замовник
Компанія/ФОП
К...
Фізична особа v ФОП
ФОП – незалежний суб’єкт господарювання. Сам обирає:
• коли працювати;
• з ким працювати;
• де працювати (оренда);
• коли ...
• Ризикуємо коштами,
успіхом проекту,
репутацією;
• Передача прав ІВ;
• Інші положення –
конфіденційність,
спеціальна
відп...
Lawyer
Accountant
Tax inspection
Court
Auditor
Police
Bank
Who cares?
I have best
attorney in the
world. He can
draft the contract
with one single
meaning
-- “Manderlay”
Lars von Trier, 2005
-- “Intolerable Cruelty”
Joel, Ethan Coen, 2003
Ironclad
contract…
WTF is
Contract?
Ironclad Contract =
a contract that BINDS you to what
ever it says and there is NO way of
breaking it
Однаково розуміється сторонами
Може бути виконаний сторонами
Виконується сторонами
Не суперечить закону (= дійсний)
Тест С...
PARTY 1 PARTY 2
Contracts unite
Arthur Guinness, December 31, 1759
9’000 years lease agreement
Як писати договір?
• Назва (тема)
• Зміст (логіка)
• Термінологія
• Структура
• Граматика
• Пунктуація
• Форматування
• Стиль
• Чіткість
• Ак...
Keep it simple
Did I write that?
Неодноразово перечитуйте написане:
Мова і переклад
- How much watch
- Six watch
- Such much?
- For whom how!
- Finished Inyaz?
- Ask!
Електронний
договір
(публічна
оферта)
Паперовий
договір
e-commerce ?
Що писати в договорі?
Договір на розробку ПЗ
NotaBene:
«Приховані трудові відносини»
Передача прав інтелектуальної власності
Інші положення
Преамбула
Предмет договору
Договір на розробку ПЗ - трудові відносини
Виконавець зобов’язується особисто виконувати Роботи з використанням
власних за...
Фікції:
«Усі поточні витрати Виконавця, пов’язані з виконанням Робіт за цим
Договором, включені у вартість Робіт, зазначен...
Фікції:
Виконавець має право залучати до виконання Робіт третіх осіб виключно
за умови попереднього письмового погодження ...
Строк дії договору:
«Цей Договір набирає чинності «__» ___________ 20__ року і діє
протягом 1 (одного) року – до «__» ____...
Право на розірвання:
У випадку істотного або свідомого неналежного виконання умов цього
Договору однією із Сторін, інша Ст...
Ціна = істотна умова договору (ЦК України)
«Ціна цього Договору складається із вартості всіх етапів Робіт, узгоджених
Стор...
Договір на розробку ПЗ це:
Договір про надання послуг
Договір про виконання робіт (договір підряду)
Договір замовлення на ...
Права ІВ в договорі:
«Єдиним власником результатів Робіт є Замовник. Замовник є єдиним
власником майнових прав інтелектуал...
Права ІВ в договорі:
… Незважаючи на вищевикладене, за цим Договором Виконавець
передає Замовнику всі передбачені чинним з...
Цивільний
кодекс
України
Договір на розробку ПЗ – права ІВ
Закон України
«Про авторське
право і суміжні
права»
Перелік прав
Реєстрація АП, отримання патенту :
У випадку, якщо набуття Замовником
прав власності на об’єкти
інтелектуальної власності,...
Be careful - Indemnification
Indemnification. Under no circumstances shall one Party be liable for any act,
omission, cont...
Be careful – Governing law…
Foreign law?
Ukrainian law?
International laws?
MIXED???
Be careful – Governing law
Jurisdiction and Venue. This Agreement is to be interpreted, construed and
governed according t...
Court vs. Arbitration
Вартість судового розгляду
Заходи забезпечення позову
Можливість виконати рішення?
Be careful – Permanent establishment
Nothing in this Agreement shall be deemed to create any joint venture,
partnership or...
Be careful – Acceptance certificate
NDA
NDA = угода про дотримання конфіденційності та чесну конкуренцію
Функції NDA:
- Психологічний захист
- Захист від недо...
NDA
Преамбула:
Укладаючи цю Угоду, Виконавець визнає такі обставини:
- мав доступ до конфіденційної інформації, комерційно...
NDA
Для цілей цієї Угоди Конфіденційна інформація включає будь-яку
фінансову, комерційну, технічну та іншу інформацію у бу...
Non-compete
Non-compete
Враховуючи високий рівень конкуренції на ринку, на якому
Роботодавець здійснює підприємницьку діяльність, та с...
Non-compete…
протягом 3 (трьох) років після припинення відносин між Сторонами
Виконавець не буде працівником, підрядником,...
Non-compete…
Зазначені у цьому пункті зобов’язання та обмеження розглядаються
Сторонами також як відмова Виконавця від сво...
Non-compete…
Сторони визнають, що порушення Виконавцем умов цієї Угоди завдасть
Виконавцю суттєвої шкоди у майновій та нем...
Підступний програміст
Програміст йде і забирає код
Йде команда програмістів і забирає код
Програміст каже, що створив код ...
Підступний програміст
1. Предмет Договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується розробити за
завданням Замовн...
“Цей Договір укладено в 2 (двох) оригінальних
примірниках, кожен з яких має однакову
юридичну силу”.
“За невиконання або неналежне виконання
умов цього договору сторони несуть
відповідальність згідно із чинним
законодавство...
“Договір діє до повного виконання сторонами
своїх зобов’язань”
“Спори, що виникають із цього договору,
вирішуються в порядку, передбаченому
законом”
Весна покаже, хто де …
bogdan.duchak@juscutum.com
Богдан Дучак
Юрист практики ІТ та медіа права
адвокатського об’єднання «Юскутум»
IT outsourcing contracts. Богдан Дучак
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

IT outsourcing contracts. Богдан Дучак

811 Aufrufe

Veröffentlicht am

Богдан Дучак 17 ноября провел лекцию для харьковских студентов в рамках SMP Challenge. На основе этой лекции студенты-участники чемпионата по решению бизнес-кейсов должны были найти свое верное решение поставленной бизнес-задачи.
Темой обсуждения была специфика договоров в сфере IT. Богдан рассказывал я о цветочно-конфетном периоде отношений аутсорсинговой ІТ-компании и ее иностранных заказчиков, а также учил молодое поколение писать договоры на разработку программного обеспечения так, чтобы потом стороны праздновали золотую свадьбу.

Veröffentlicht in: Recht
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

IT outsourcing contracts. Богдан Дучак

 1. 1. Букетно-цукерковий період відносин з іноземним замовником
 2. 2. Хто ми?
 3. 3. Договір на розробку Трудовий договір ФОП Штатний працівник Software development /Service agreement Замовник Компанія/ФОП Компанія/ФОП Компанія/ФОП Природа речей. IT аутсорсинг в Україні
 4. 4. Фізична особа v ФОП
 5. 5. ФОП – незалежний суб’єкт господарювання. Сам обирає: • коли працювати; • з ким працювати; • де працювати (оренда); • коли розривати договір; • як звітувати (бухоблік) і т. д. To remember
 6. 6. • Ризикуємо коштами, успіхом проекту, репутацією; • Передача прав ІВ; • Інші положення – конфіденційність, спеціальна відповідальність, гарантії тощо. Про важливість договорів
 7. 7. Lawyer Accountant Tax inspection Court Auditor Police Bank Who cares?
 8. 8. I have best attorney in the world. He can draft the contract with one single meaning -- “Manderlay” Lars von Trier, 2005
 9. 9. -- “Intolerable Cruelty” Joel, Ethan Coen, 2003 Ironclad contract…
 10. 10. WTF is Contract?
 11. 11. Ironclad Contract = a contract that BINDS you to what ever it says and there is NO way of breaking it
 12. 12. Однаково розуміється сторонами Може бути виконаний сторонами Виконується сторонами Не суперечить закону (= дійсний) Тест Сидора Полікарповича … Ironclad contract – WAT?
 13. 13. PARTY 1 PARTY 2 Contracts unite
 14. 14. Arthur Guinness, December 31, 1759 9’000 years lease agreement
 15. 15. Як писати договір?
 16. 16. • Назва (тема) • Зміст (логіка) • Термінологія • Структура • Граматика • Пунктуація • Форматування • Стиль • Чіткість • Акценти • Тавтологія • «Вода» • Невідмічені правки Документи-Франкенштейни
 17. 17. Keep it simple
 18. 18. Did I write that? Неодноразово перечитуйте написане:
 19. 19. Мова і переклад - How much watch - Six watch - Such much? - For whom how! - Finished Inyaz? - Ask!
 20. 20. Електронний договір (публічна оферта) Паперовий договір e-commerce ?
 21. 21. Що писати в договорі?
 22. 22. Договір на розробку ПЗ NotaBene: «Приховані трудові відносини» Передача прав інтелектуальної власності Інші положення
 23. 23. Преамбула
 24. 24. Предмет договору
 25. 25. Договір на розробку ПЗ - трудові відносини Виконавець зобов’язується особисто виконувати Роботи з використанням власних засобів та матеріалів, якщо інше не передбачено Специфікацією або додатковою угодою до цього Договору. Виконавець підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії) для виконання робіт за цим Договором. Пояснення, чому програміст працює на комп’ютері замовника ?
 26. 26. Фікції: «Усі поточні витрати Виконавця, пов’язані з виконанням Робіт за цим Договором, включені у вартість Робіт, зазначену в п. 6.1. цього Договору, і не підлягають компенсації Замовником". Договір на розробку ПЗ - трудові відносини Напр., витрати на оренду робочого місця.
 27. 27. Фікції: Виконавець має право залучати до виконання Робіт третіх осіб виключно за умови попереднього письмового погодження із Замовником. При цьому, Виконавець несе відповідальність перед Замовником за результати їхньої роботи. (трудові відносини = працівник зобов’язаний виконувати роботу особисто, залучення третіх осіб заборонено) Договір на розробку ПЗ - трудові відносини
 28. 28. Строк дії договору: «Цей Договір набирає чинності «__» ___________ 20__ року і діє протягом 1 (одного) року – до «__» ___________ 20__ року. У випадку, коли виконання Робіт буде вимагати більше одного року, Сторони погоджуються розглянути можливість підписання додаткової угоди на продовження строку дії цього Договору». Трудовий договір = безстроковий Договір на розробку ПЗ - трудові відносини
 29. 29. Право на розірвання: У випадку істотного або свідомого неналежного виконання умов цього Договору однією із Сторін, інша Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом передачі іншій стороні письмового повідомлення (листа) з переліком причин, що спричинили таке розірвання. Якщо цей Договір розривається Замовником у відповідності до п. 10.5, Замовник виплачує Виконавцеві тільки ту суму, що підлягає сплаті Виконавцеві за Роботи, виконані до розірвання цього Договору. У трудовому законодавстві є виключний перелік підстав для розірвання трудового договору; виплата потрійної заробітної плати тощо Договір на розробку ПЗ - трудові відносини
 30. 30. Ціна = істотна умова договору (ЦК України) «Ціна цього Договору складається із вартості всіх етапів Робіт, узгоджених Сторонами у Специфікації, але в будь-якому разі не може перевищувати ________ (____________) доларів США. Вказана ціна Договору може бути змінена шляхом укладення Додаткової угоди до даного Договору, зокрема, внаслідок внесення змін до Специфікації». Договір на розробку ПЗ - вартість
 31. 31. Договір на розробку ПЗ це: Договір про надання послуг Договір про виконання робіт (договір підряду) Договір замовлення на розробку об'єкта права інтелектуальної власності Договір на розробку ПЗ – права ІВ
 32. 32. Права ІВ в договорі: «Єдиним власником результатів Робіт є Замовник. Замовник є єдиним власником майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти (включаючи, але не обмежуючись винаходами і корисними моделями, торговельними марками, об’єктами авторських і/або суміжних прав, тощо), створених Виконавцем на виконання умов цього Договору… Договір на розробку ПЗ – права ІВ
 33. 33. Права ІВ в договорі: … Незважаючи на вищевикладене, за цим Договором Виконавець передає Замовнику всі передбачені чинним законодавством майнові права інтелектуальної власності на об’єкти, визначені цим Договором, в моменту створення таких об’єктів, включаючи, але не обмежуючись наступними правами»: - перелік; - перелік; - перелік; - та інші майнові права. Договір на розробку ПЗ – права ІВ
 34. 34. Цивільний кодекс України Договір на розробку ПЗ – права ІВ Закон України «Про авторське право і суміжні права» Перелік прав
 35. 35. Реєстрація АП, отримання патенту : У випадку, якщо набуття Замовником прав власності на об’єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем відповідно до умов цього Договору, передбачає виконання будь-яких формальностей (включаючи реєстрацію, отримання охоронних документів, тощо), Виконавець зобов’язується сприяти Замовнику в наданні необхідних документів і інформації, що знаходяться у Виконавця. Договір на розробку ПЗ – права ІВ
 36. 36. Be careful - Indemnification Indemnification. Under no circumstances shall one Party be liable for any act, omission, contract, debt or other obligation of any kind of the other Party. The Party shall indemnify and hold the other Party harmless from any and all claims, liabilities, losses, damages or expenses (including reasonable attorneys, fees and costs) arising directly or indirectly from, as a result of, or in connection with, operation of this Party’s business. The terms of this indemnity shall survive the termination of this Agreement.
 37. 37. Be careful – Governing law… Foreign law? Ukrainian law? International laws? MIXED???
 38. 38. Be careful – Governing law Jurisdiction and Venue. This Agreement is to be interpreted, construed and governed according to the laws of the State of Israel, without regard to conflict of laws principles. Any claim or controversy arising out of or related to this Agreement or any breach hereof shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts located within the City of Tel Aviv, and each party hereby consents to the jurisdiction of such courts.
 39. 39. Court vs. Arbitration Вартість судового розгляду Заходи забезпечення позову Можливість виконати рішення?
 40. 40. Be careful – Permanent establishment Nothing in this Agreement shall be deemed to create any joint venture, partnership or principal and agent relationship between the Parties and neither Party shall hold itself out in its advertising or otherwise in any manner which would indicate or imply any such relationship with the other Party pursuant to this Agreement.
 41. 41. Be careful – Acceptance certificate
 42. 42. NDA NDA = угода про дотримання конфіденційності та чесну конкуренцію Функції NDA: - Психологічний захист - Захист від недобросовісних розробників - Захист від конкурентів - Захист від правоохоронних органів
 43. 43. NDA Преамбула: Укладаючи цю Угоду, Виконавець визнає такі обставини: - мав доступ до конфіденційної інформації, комерційної таємниці (разом – «Конфіденційна інформація») Замовника; - Замовник здійснює підприємницьку діяльність на ринку інформаційних технологій з високим рівнем конкуренції, де інформація є одним з найцінніших активів, а отже незаконне розголошення Конфіденційної інформації може призвести до накладення суттєвих штрафних санкцій та нанести значну шкоду репутації Роботодавця;
 44. 44. NDA Для цілей цієї Угоди Конфіденційна інформація включає будь-яку фінансову, комерційну, технічну та іншу інформацію у будь-якій формі. Конфіденційною інформацією в тому числі, але не обмежуючись, є інформація: - у сфері основної статутної діяльності: … - у сфері фінансів: … - у сфері контрактів і договорів, у сфері безпеки, у сфері маркетингу, у сфері об'єктів інтелектуальної власності…
 45. 45. Non-compete
 46. 46. Non-compete Враховуючи високий рівень конкуренції на ринку, на якому Роботодавець здійснює підприємницьку діяльність, та специфіку обов’язків Виконавця, Сторони визнають, що у разі, якщо Замовник надаватиме послуги та/або виконуватиме роботи на користь третіх осіб протягом деякого часу після припинення відносин з Замовником, то при такому наданні послуг та/або виконанні робіт на користь третіх осіб існує висока ймовірність використання Виконавцем комерційних таємниць, методів, унікальних знань, що становлять Конфіденційну інформацію. Враховуючи зазначені обставини, Сторони визнають розумним та обґрунтованим покладення наступних зобов’язань та обмежень на Виконавця, які є доцільними засобами захисту Конфіденційної інформації:
 47. 47. Non-compete… протягом 3 (трьох) років після припинення відносин між Сторонами Виконавець не буде працівником, підрядником, консультантом, учасником, засновником, акціонером підприємства, яке є кінцевим споживачем послуг (робіт), що надаються (виконуються) Замовником (далі – «Кінцевий клієнт») або будь-якого іншого підприємства, що прямо або опосередковано надає послуги (виконує роботи) Кінцевому клієнту; протягом 3 (трьох) років після припинення трудових відносин між Сторонами Виконавець не схилятиме інших працівників, консультантів, підрядників, замовників Виконавця (в тому числі тих, яким Роботодавець надає послуги опосередковано) до припинення трудових або договірних відносин з Роботодавцем та/або невиконання трудових обов’язків/умов договорів з Роботодавцем. Працівник визнає, що таким схилянням є, зокрема, пропозиція працівнику, консультанту, підряднику, замовнику Замовника укласти трудовий договір/цивільно-правовий договір на більш вигідних умовах з іншим роботодавцем/ контрагентом.
 48. 48. Non-compete… Зазначені у цьому пункті зобов’язання та обмеження розглядаються Сторонами також як відмова Виконавця від свого майнового права у порядку ч. 3 ст. 12 Цивільного кодексу України, за що Виконавець вже отримав достатню матеріальну компенсацію за час існування відносин між ним і Замовником. Відмова від права? А як же ЦК?
 49. 49. Non-compete… Сторони визнають, що порушення Виконавцем умов цієї Угоди завдасть Виконавцю суттєвої шкоди у майновій та немайновій формі (в т.ч. втрата довіри клієнтів, псування іміджу Роботодавця, тощо) та розмір такої шкоди важко відобразити у грошовому еквіваленті. Враховуючи такі обставини, Сторони домовились, що у разі порушення Працівником умов цієї Угоди (в тому числі п. 5.3 Угоди), Виконавець повинен сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень, а також відшкодувати документально підтверджені збитки, пов’язані з порушенням умов цієї Угоди. Сторони підтверджують, що розмір штрафу встановлений справедливо, з урахуванням розміру потенційної шкоди, що може бути завдана порушенням .
 50. 50. Підступний програміст Програміст йде і забирає код Йде команда програмістів і забирає код Програміст каже, що створив код поза договором (вдома, на вихідних)
 51. 51. Підступний програміст 1. Предмет Договору 1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується розробити за завданням Замовника потрібну технічну документацію та виконати роботи із розробки ПЗ, включаючи, але не обмежуючись: 1.1.1. розробкою технічних завдань; 1.1.2. розробкою проектних пропозицій; 1.1.3. тестуванням програмного забезпечення згідно технічних завдань; 1.1.4. підтримкою та супроводженням існуючого програмного забезпечення; 1.1.5. аналізу програмного забезпечення на предмет можливої оптимізації алгоритмів та структур даних; 1.1.6. дослідженням характеристик роботи програм під навантаженням; 1.1.7. розробкою ПЗ, в тому числі індивідуального ПЗ (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; 1.1.8. розробкою веб-сторінок.
 52. 52. “Цей Договір укладено в 2 (двох) оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу”.
 53. 53. “За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством”
 54. 54. “Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань”
 55. 55. “Спори, що виникають із цього договору, вирішуються в порядку, передбаченому законом”
 56. 56. Весна покаже, хто де …
 57. 57. bogdan.duchak@juscutum.com Богдан Дучак Юрист практики ІТ та медіа права адвокатського об’єднання «Юскутум»

×