Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного закону

Juscutum
Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного закону Новації українського законодавства та його вплив на структурування бізнесу в Україні 
-
Терміни закону 5114
Кінцевий вигодоодержувач юридичної особи 
фізична особа, яка 
незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб; 
здійснюється: 
а) шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, або 
б) шляхом реалізації права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також 
в) вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, 
г) давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або 
д) яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. 
При цьому фізичною особою - кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.
Істотна участь - пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї. 
Публічні діячі : 
національні публічні діячі, 
іноземні публічні діячі, 
діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації, 
а також їх пов’язані особи.
Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують публічні функції в Україні, а саме: 
Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перший заступник міністра, заступник міністра, інші керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники; 
Голова та члени Центральної виборчої комісії; 
народні депутати України; 
Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; 
Голова та судді Конституційного суду України, Голова та судді Верховного Суду України, голови та судді вищих спеціалізованих судів, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради юстиції; 
Генеральний прокурор України та його заступники; 
Голова та члени Рахункової палати; 
надзвичайні і повноважні посли; 
Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил; 
Голова Служби безпеки України та його заступники; 
Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; 
члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 
державні службовці, посади яких віднесені до першої та другої категорій посад;
керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади та прирівняні до них, 
прокурори областей та прирівняні до них, 
керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, 
голови апеляційних судів; 
керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; 
керівники статутних органів політичних партій; 
члени центральних статутних органів політичних партій.
Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують публічні функції в іноземних державах, а саме: 
глава держави, 
керівник уряду, міністри та їх заступники; 
депутати парламенту; 
голови та члени правлінь центральних банків; 
члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; 
надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах; 
керівники центральних органів військового управління; 
керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; 
посадові особи політичних партій. 
Діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації: 
посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме: директори, голови правлінь або їх заступник, 
або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, 
члени міжнародних парламентських асамблей, 
судді та керівні посадові особи міжнародних судів.
Пов’язані особи публічних діячів (національних, іноземних, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації) 
члени сім’ї; 
юридичні особи, кінцевими вигодоодержувачами або власниками істотної участі яких є такі діячі чи їх члени сім’ї. 
Члени сім’ї: 
особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (у тому числі повнолітні) та їх подружжя; 
батьки; 
 особи, які перебувають під опікою і піклуванням; 
інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Що нового в процедурі реєстрації компанії в Україні?
До прийняття Закону 
Після прийняття закону 
Перелік відомостей про засновників, які повинні міститися в ЄДР (ст. 17 ЗУ Про державну реєстрацію): 
1) засновник фізична особа - прізвище, ім'я, по-батькові, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
2) засновник юрдична особа - найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код. 
1) засновник фізична особа - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); 
2) засновник юридична особа - найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код; 3) інформація про кінцевого вигодоодержувача - прізвище, ім'я, по батькові, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина Україна, або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків; 4) інформація про структуру власності засновників юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина Україна або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
До прийняття Закону 
Після прийняття закону 
Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи 
Інформація з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб. 
До реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою включається: 
- інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб та містить такі дані про зазначених фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); 
- інформація про кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово- промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.
До прийняття Закону 
Після прийняття закону 
Зміна відомостей про юридичну особу: 
До ЄДР вносяться інформація у випадку зміни складу засновників, та інформації про засновників у випадку 
1. До ЄДР вноситься інформація у випадку зміни складу засновників та інформацію про засновників. По засновникам юридичним особам розкривається інформація про кінцевого вигодонабувача та або власників істотної участі. 
2. Якщо засновник – юридична особа до ЄДР вноситься інформація у випадку зміні кінцевих вигодоодержувачів та/або власників істотної участі юридичної особи, у тому числі кінцевих вигодоодержувачів та/або власників істотної участі її засновника. 
Підстави відмови в проведенні державної реєстрації 
- невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
- невідповідність відомостей про засновників (учасників) та кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Виключення: 
Інформація щодо інформація про структури власності засновників - юридичних осіб, інформація про кінцевого вигодоодержувача та/або власника істотної участі юридичної особи не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації: 
-політичних партій; 
-творчих спілок та їх територіальних осередків; 
-адвокатських об'єднань; 
-торгово-промислових палат; 
-державних та органів місцевого самоврядування, їх асоціацій.
Строки: 
Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача, а якщо засновник – юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим законом. 
Дата набрання чинності Закону 5114 – 25.11.2014 року 
Гранична дата надання відомостей – 25.05.2015 року
Відповідальність
ч. 5 статті 166 прим 11 Кодексу про адміністративні правопорушення в редакції закону 5114 
«Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи – 
тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 
Хто може: 
Пункт 1 статті 255 Кодексу про адміністративні правопорушення в редакції закону 5114 
-суб’єктів державного фінансового моніторингу; 
-центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Фінмоніторинг
ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» також визначає поняття вигодоодержувача. 
Введено поняття кінцевий вигодоодержувач юридичної особи, публічні діячі, які надаються в значенні Закону 5114 
Фінансові операції можуть бути направлені на фінансування тероризму, або на легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, тому одним з основних завдань закону є закріплення процедури виявлення фінансових операцій які підлягають моніторингу. 
Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень.
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати такі заходи: 
… стосовно публічних діячів, факт належності до яких клієнта або особи, що діє від його імені, суб'єкт виявляє відповідно до внутрішніх процедур під час встановлення ділових відносин з клієнтом та у процесі його обслуговування: 
а) встановлювати з дозволу керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу відносини з публічними діячами; 
б) вживати заходів для з'ясування джерел походження коштів таких осіб; 
в) проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу моніторинг операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є публічні діячі, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику… 
З метою ідентифікації резидентів суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють: 
… для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; з'ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.
З метою ідентифікації нерезидентів суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють: 
… для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, з'ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи. Суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи…
Реєстр речових прав
Закон 5114 закріплює, що інформація про зареєстровані права та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою та загальнодоступною. 
Формат розкриття: 
Для фізичних та юридичних осіб - виключно за об’єктом нерухомого майна в електронній формі через офіційний веб-сайт Державної реєстраційної служби, чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто в Державну реєстраційну службу та нотаріусам. 
Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, нотаріусів - у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. 
Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, є офіційною та використовується відповідно до законодавства.
У разі проведення державної реєстрації виникнення права власності на нерухоме майно державний реєстратор вносить до запису про право власності та суб'єкта цього права такі відомості щодо суб'єкта права власності: 
для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства): 
- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові; 
- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); 
- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); 
- реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо); 
для юридичної особи (резидента та нерезидента): 
- найменування юридичної особи; 
- податковий номер; 
Регулюється 
Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141
Використання структур з кількома компаніями
Офшорная компания - акционер 
Нерезидентный холдинг
Основною метою структуруванню бізнесу є створення декфлько юридичних осіб. 
Перше – здійснює основну господарську діяльність (виробництво). 
Друге набуває сировину і матеріали, перепродуючи їх першому. 
Третє - продає готову продукцію. 
Четверте - володіння на праві власності спорудами, землею, устаткуванням і обладнанням, автомобілями, об'єктами інтелектуальної власності (ТМ), передаючи їх у користування першим трьом. 
Друге і третє підприємства створюються з метою накопичення зобов'язань перед покупцями готової продукції та постачальниками сировини і матеріалів. 
Особливу увагу необхідно приділити створенню та діяльності четвертого підприємства, власника майна. Найбільш стійкою організаційно-правовою формою від рейдерських атак є товариство з обмеженою відповідальністю та приватне підприємство, але за умови грамотного написання статуту.
На четвертому підприємстві потрібно головну увагу системі економічної безпеки, юридичному аналізу договорів, що укладаються, захисту комерційної таємниці, зберіганню печатки підприємства, установчих документів, правовстановлюючих та інших документів, роботі з контролюючими органами і т.і. Зробити це набагато простіше завдяки вузькій спеціалізації підприємства, невеликої кількості робітників, мінімального документообігу. 
Договори з енергопостачальними організаціями та постачальниками комунальних послуг повинні укладати орендарі приміщень, тим самим максимально звільнивши четверте підприємство від накопичення зобов'язань перед третіми особами. Зобов'язання по земельному податку та інші платежі необхідно контролювати і стабільно погашати. 
Таким чином, при структуруванні бізнесу, одні підприємства у нас будуть накопичувати зобов'язання, а інші активи. Будь-яка атака на підприємство, що володіє активами, буде легко відбита в силу відсутності неконтрольованих боргів, неможливості втягнути підприємство в процедуру банкрутства і налагодженій системі безпеки.
Атака на підприємство з боргами буде безглуздою унаслідок відсутності активів. Але якщо вона почалася і блокує роботу підприємства, швидко реєструється нове підприємство, укладаються договори оренди будівель, верстатів, автомобілів і продовжується господарська діяльність, а підприємство-жертва віддається рейдерам на «поживу». 
Структурування бізнесу може бути як дуже складним, що складається з великої кількості підприємств, що мають вузьку спеціалізацію, так і максимально простим, що складається з двох-трьох підприємств. Захищеність активів можна збільшити за рахунок передачі кожного будови або групи будівель окремій юридичній особі. В такому випадку рейдерам необхідно опрацьовувати кожне підприємство, що істотно здорожує захоплення або взагалі робить його неможливим. 
У разі укладення договору позики, кредиту, поручительства, інших договорів та в забезпечення зобов'язань передачі в заставу (іпотеку) активів підприємства ми не піддаємо ризику інші активи, на які також може бути звернено стягнення при недостатності коштів, отриманих від реалізації заставленого майна.
Поділ активів є економічно доцільним. При необхідності продажу одного з об'єктів нерухомості досить передати корпоративні права підприємства, тим самим зменшуються витрати з оформлення, зберігаються дорогі дозволи та погодження, видані безпосередньо власнику будови, що збільшує привабливість і вартість об'єкта. 
Підприємства, задіяні в структуруванні, не повинні володіти корпоративними правами один одного, а всі повинні належати головної компанії (компаніям) або непов'язаним особам.
Виділення – безподатковий спосіб реорганізації компанії
ст. 56 Господарського кодексу України, 
стаття 109 Цивільного кодексу України 
Виділення - правовий спосіб реорганізації 
підприємства. 
При виділенні юридична особа виділяється зі складу іншої, при цьому продовжує існувати і той суб'єкт, зі складу якого відбулося виділення новоствореної юридичної особи. 
Відповідно до виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. 
Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс. 
Суд, що прийняв рішення про виділ, у своєму рішенні визначає учасника юридичної особи або вищий орган юридичної особи (власника), який зобов'язаний скласти та затвердити розподільчий баланс. 
Розподільчий баланс – це баланс підприємства, що реорганізується, в якому активи і пасиви (майно, вимоги і зобов'язання), розподілені між ним і підприємством-правонаступником, що утворюється в результаті виділення. 
Розподільчий баланс має відбити баланс новоствореного підприємства на момент початку його господарської діяльності. Відповідно до балансового рівняння у балансах підприємства, що реорганізовується, і новоствореного підприємства сумі активів має відповідати сума капіталу та зобов'язань.
Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи, з якої був здійснений виділ, які згідно з розподільчим балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. 
Юридична особа, з якої був здійснений виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що утворилися внаслідок виділу, дві або більше, субсидіарну відповідальність вони несуть спільно з юридичною особою, з якої був здійснений виділ, солідарно. 
Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки особи за окремим зобов'язанням, що існувало у юридичної особи до виділу, юридична особа, з якої здійснено виділ, та юридичні особи, що були створені внаслідок виділу, несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням. 
Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з … реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб (196.1.7. ПКУ) 
Повідомлення кредиторів – не передбачено. 
Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації юридичних осіб, утворених в результаті виділу (ст. 32 Закону про реєстрацію).
Право власності на нерухоме майно ст. 182 ЦКУ 
Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. 
ст. 3 Закону про держ. реєстрацію речових прав на нерухомість 
•державна реєстрація прав на нерухоме майно є обов'язковою. 
•права на нерухоме майно виникають з моменту державної реєстрації. 
•будь-які правочини щодо нерухомого майна (відчуження, управління, іпотека тощо) укладаються, якщо право власності на таке майно зареєстровано відповідно до закону.
Дякую за увагу
1 von 34

Recomendados

Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015 von
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015Juscutum
485 views21 Folien
бенефициары von
бенефициарыбенефициары
бенефициарыJuscutum
350 views13 Folien
Створення бізнесу нерезидентами в Україні von
Створення бізнесу нерезидентами в УкраїніСтворення бізнесу нерезидентами в Україні
Створення бізнесу нерезидентами в УкраїніKyiv National Economic University
1.3K views32 Folien
Суб’єкти адміністративного права von
Суб’єкти адміністративного праваСуб’єкти адміністративного права
Суб’єкти адміністративного праваBohdanBevza
52 views12 Folien
Захист прав суб'єктів підприємництва von
Захист прав суб'єктів підприємництваЗахист прав суб'єктів підприємництва
Захист прав суб'єктів підприємництваKyiv National Economic University
1.2K views14 Folien
70c05604dcdc4a0ab9df4ac7c2058caa 100 von
70c05604dcdc4a0ab9df4ac7c2058caa 10070c05604dcdc4a0ab9df4ac7c2058caa 100
70c05604dcdc4a0ab9df4ac7c2058caa 100RBC-Ukraine
19.1K views94 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю von
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю Pravotv
694 views87 Folien
Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись... von
Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись...Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись...
Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись...Sokolovskyi and Partners Law Firm
290 views19 Folien
Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н... von
Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...
Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...SashaKhudyakova
51 views29 Folien
Презентация Козина (акти) von
Презентация Козина (акти)Презентация Козина (акти)
Презентация Козина (акти)tamara_uaror
1.9K views19 Folien
Sravnitelnaya von
SravnitelnayaSravnitelnaya
Sravnitelnayassuserab165d
465 views3 Folien
Захист прав суб'єктів господарювання von
Захист прав суб'єктів господарюванняЗахист прав суб'єктів господарювання
Захист прав суб'єктів господарюванняKyiv National Economic University
1.2K views21 Folien

Was ist angesagt?(20)

Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю von Pravotv
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю
Pravotv694 views
Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись... von Sokolovskyi and Partners Law Firm
Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись...Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись...
Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись...
Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н... von SashaKhudyakova
Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...
Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...
SashaKhudyakova51 views
Презентация Козина (акти) von tamara_uaror
Презентация Козина (акти)Презентация Козина (акти)
Презентация Козина (акти)
tamara_uaror1.9K views
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних ... von SashaKhudyakova
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних ...Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних ...
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних ...
SashaKhudyakova74 views
конфлікт інтересів von tamara_uaror
конфлікт інтересівконфлікт інтересів
конфлікт інтересів
tamara_uaror755 views
Презентація Брусенцова von tamara_uaror
Презентація БрусенцоваПрезентація Брусенцова
Презентація Брусенцова
tamara_uaror3.3K views
Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи von tsnua
Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходиІнструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
tsnua49K views
До Суду надійшло подання щодо конституційності окремих положень Закону Україн... von Pravotv
До Суду надійшло подання щодо конституційності окремих положень Закону Україн...До Суду надійшло подання щодо конституційності окремих положень Закону Україн...
До Суду надійшло подання щодо конституційності окремих положень Закону Україн...
Pravotv381 views
Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удо... von Pravotv
Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удо...Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удо...
Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удо...
Pravotv113 views
Terletsky von _UPLAN_
TerletskyTerletsky
Terletsky
_UPLAN_126 views
Comparison table for the repository of power von Pravotv
Comparison table for the repository of powerComparison table for the repository of power
Comparison table for the repository of power
Pravotv36.7K views
РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобіганн... von Olexiy Ladyka
РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобіганн...РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобіганн...
РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобіганн...
Olexiy Ladyka138.9K views
Про узгодження статуту громадського формування з охорони публічного порядку «... von Olexiy Ladyka
Про узгодження статуту громадського формування з охорони публічного порядку «...Про узгодження статуту громадського формування з охорони публічного порядку «...
Про узгодження статуту громадського формування з охорони публічного порядку «...
Olexiy Ladyka330 views
Форми роботи Парламенту під час надзвичайної ситуації, надзвичайного стану: к... von Centre of Policy and Legal Reform
Форми роботи Парламенту під час надзвичайної ситуації, надзвичайного стану: к...Форми роботи Парламенту під час надзвичайної ситуації, надзвичайного стану: к...
Форми роботи Парламенту під час надзвичайної ситуації, надзвичайного стану: к...
Закон України Про очищення влади von koshkinhouse
Закон України Про очищення влади  Закон України Про очищення влади
Закон України Про очищення влади
koshkinhouse425 views
Пояснювальна таблиця до проекту Закону України "Про національну комісію , що ... von Better Regulation Delivery Office
Пояснювальна таблиця до проекту Закону України "Про національну комісію , що ...Пояснювальна таблиця до проекту Закону України "Про національну комісію , що ...
Пояснювальна таблиця до проекту Закону України "Про національну комісію , що ...

Similar a Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного закону

Нові правила моніторингу у 2020 році von
Нові правила моніторингу у 2020 році Нові правила моніторингу у 2020 році
Нові правила моніторингу у 2020 році zaxidnet
75 views16 Folien
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі von
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязіМін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязіPravotv
5.2K views7 Folien
презентація тема 4 von
презентація  тема 4презентація  тема 4
презентація тема 4cit-cit
1.9K views16 Folien
витяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdf von
витяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdfвитяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdf
витяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdfEugen Povetkin
7K views10 Folien
Административное право von
Административное правоАдминистративное право
Административное правоИван Евдокимов
91 views28 Folien

Similar a Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного закону(20)

Нові правила моніторингу у 2020 році von zaxidnet
Нові правила моніторингу у 2020 році Нові правила моніторингу у 2020 році
Нові правила моніторингу у 2020 році
zaxidnet75 views
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі von Pravotv
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязіМін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі
Pravotv5.2K views
презентація тема 4 von cit-cit
презентація  тема 4презентація  тема 4
презентація тема 4
cit-cit1.9K views
витяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdf von Eugen Povetkin
витяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdfвитяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdf
витяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdf
Eugen Povetkin7K views
Законопроєкт про олігархів von SashaKhudyakova
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів
SashaKhudyakova3.2K views
Законопроєкт про олігархів von 24tvua
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів
24tvua3.3K views
Проект Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із на... von redactor_news_pn
Проект Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із на...Проект Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із на...
Проект Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із на...
redactor_news_pn2.1K views
Законопроєкт про олігархів von 24tvua
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів
24tvua34.4K views
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочи... von SashaKhudyakova
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочи...Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочи...
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочи...
SashaKhudyakova257 views
витяг з ЄДРПОУ Смарт-Холдинг_23.01.2023 року[1058].pdf von Eugen Povetkin
витяг з ЄДРПОУ Смарт-Холдинг_23.01.2023 року[1058].pdfвитяг з ЄДРПОУ Смарт-Холдинг_23.01.2023 року[1058].pdf
витяг з ЄДРПОУ Смарт-Холдинг_23.01.2023 року[1058].pdf
Eugen Povetkin6.9K views
Законопроєкт про олігархів von Andrew Vodianyi
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів
Andrew Vodianyi9.3K views
Витяг з реєстру про ПП Флора станом на 05.02.2015 von 4vlada
Витяг з реєстру про ПП Флора станом на 05.02.2015Витяг з реєстру про ПП Флора станом на 05.02.2015
Витяг з реєстру про ПП Флора станом на 05.02.2015
4vlada3.4K views
Закон про деолігархізацію von UNNews
Закон про деолігархізаціюЗакон про деолігархізацію
Закон про деолігархізацію
UNNews4.9K views

Más de Juscutum

Abuse team или как ее наличие превращает "пиратский" сайт в легальный. Богдан... von
Abuse team или как ее наличие превращает "пиратский" сайт в легальный. Богдан...Abuse team или как ее наличие превращает "пиратский" сайт в легальный. Богдан...
Abuse team или как ее наличие превращает "пиратский" сайт в легальный. Богдан...Juscutum
757 views38 Folien
Как открыть ресторан_Александр Паляничка von
Как открыть ресторан_Александр ПаляничкаКак открыть ресторан_Александр Паляничка
Как открыть ресторан_Александр ПаляничкаJuscutum
607 views20 Folien
IT outsourcing contracts. Богдан Дучак von
IT outsourcing contracts. Богдан ДучакIT outsourcing contracts. Богдан Дучак
IT outsourcing contracts. Богдан ДучакJuscutum
871 views58 Folien
Юридический базис для начинающего предпринимателя. Руслан Редька von
Юридический базис для начинающего предпринимателя. Руслан РедькаЮридический базис для начинающего предпринимателя. Руслан Редька
Юридический базис для начинающего предпринимателя. Руслан РедькаJuscutum
678 views29 Folien
Бизнес без границ - как создать и управлять компанией вне Украины. Евгений Бо... von
Бизнес без границ - как создать и управлять компанией вне Украины. Евгений Бо...Бизнес без границ - как создать и управлять компанией вне Украины. Евгений Бо...
Бизнес без границ - как создать и управлять компанией вне Украины. Евгений Бо...Juscutum
565 views9 Folien
Collective management rights. Назар Полывка von
Collective management rights. Назар ПолывкаCollective management rights. Назар Полывка
Collective management rights. Назар ПолывкаJuscutum
435 views12 Folien

Más de Juscutum(20)

Abuse team или как ее наличие превращает "пиратский" сайт в легальный. Богдан... von Juscutum
Abuse team или как ее наличие превращает "пиратский" сайт в легальный. Богдан...Abuse team или как ее наличие превращает "пиратский" сайт в легальный. Богдан...
Abuse team или как ее наличие превращает "пиратский" сайт в легальный. Богдан...
Juscutum757 views
Как открыть ресторан_Александр Паляничка von Juscutum
Как открыть ресторан_Александр ПаляничкаКак открыть ресторан_Александр Паляничка
Как открыть ресторан_Александр Паляничка
Juscutum607 views
IT outsourcing contracts. Богдан Дучак von Juscutum
IT outsourcing contracts. Богдан ДучакIT outsourcing contracts. Богдан Дучак
IT outsourcing contracts. Богдан Дучак
Juscutum871 views
Юридический базис для начинающего предпринимателя. Руслан Редька von Juscutum
Юридический базис для начинающего предпринимателя. Руслан РедькаЮридический базис для начинающего предпринимателя. Руслан Редька
Юридический базис для начинающего предпринимателя. Руслан Редька
Juscutum678 views
Бизнес без границ - как создать и управлять компанией вне Украины. Евгений Бо... von Juscutum
Бизнес без границ - как создать и управлять компанией вне Украины. Евгений Бо...Бизнес без границ - как создать и управлять компанией вне Украины. Евгений Бо...
Бизнес без границ - как создать и управлять компанией вне Украины. Евгений Бо...
Juscutum565 views
Collective management rights. Назар Полывка von Juscutum
Collective management rights. Назар ПолывкаCollective management rights. Назар Полывка
Collective management rights. Назар Полывка
Juscutum435 views
Тонкости работы с контрагентами. Антон Куц von Juscutum
Тонкости работы с контрагентами. Антон КуцТонкости работы с контрагентами. Антон Куц
Тонкости работы с контрагентами. Антон Куц
Juscutum508 views
Инвестирование. Евгений Борисенко von Juscutum
Инвестирование. Евгений БорисенкоИнвестирование. Евгений Борисенко
Инвестирование. Евгений Борисенко
Juscutum565 views
Регистрация ресторанного бизнеса. Александр Паляничка von Juscutum
Регистрация ресторанного бизнеса. Александр ПаляничкаРегистрация ресторанного бизнеса. Александр Паляничка
Регистрация ресторанного бизнеса. Александр Паляничка
Juscutum477 views
Біткоін концепція Назар Поливка von Juscutum
Біткоін концепція Назар ПоливкаБіткоін концепція Назар Поливка
Біткоін концепція Назар Поливка
Juscutum485 views
Tax risks related to promotion tools. Recent court caselaw. Андрей Фомичев von Juscutum
Tax risks related to promotion tools. Recent court caselaw. Андрей ФомичевTax risks related to promotion tools. Recent court caselaw. Андрей Фомичев
Tax risks related to promotion tools. Recent court caselaw. Андрей Фомичев
Juscutum443 views
Правова природа Біткоін в Украине. Назар Поливка von Juscutum
Правова природа Біткоін в Украине. Назар ПоливкаПравова природа Біткоін в Украине. Назар Поливка
Правова природа Біткоін в Украине. Назар Поливка
Juscutum2.8K views
Iнформаційні технології та право. Назар Поливка von Juscutum
Iнформаційні технології та право. Назар ПоливкаIнформаційні технології та право. Назар Поливка
Iнформаційні технології та право. Назар Поливка
Juscutum1.1K views
Slaves-Employees-Individual Contractors von Juscutum
Slaves-Employees-Individual ContractorsSlaves-Employees-Individual Contractors
Slaves-Employees-Individual Contractors
Juscutum278 views
Право і 3D-друк. Богдан Дучак von Juscutum
Право і 3D-друк. Богдан ДучакПраво і 3D-друк. Богдан Дучак
Право і 3D-друк. Богдан Дучак
Juscutum539 views
презентация «Все что вы хотели узнать о налоговых проверках, но боялись спрос... von Juscutum
презентация «Все что вы хотели узнать о налоговых проверках, но боялись спрос...презентация «Все что вы хотели узнать о налоговых проверках, но боялись спрос...
презентация «Все что вы хотели узнать о налоговых проверках, но боялись спрос...
Juscutum964 views
Законодательные изменения 2015: риски и угрозы безопасности бизнеса von Juscutum
Законодательные изменения 2015: риски и угрозы безопасности бизнесаЗаконодательные изменения 2015: риски и угрозы безопасности бизнеса
Законодательные изменения 2015: риски и угрозы безопасности бизнеса
Juscutum466 views
Аgile contracts von Juscutum
Аgile contracts Аgile contracts
Аgile contracts
Juscutum428 views
bitcoin in Ukraine: legal issues von Juscutum
bitcoin in Ukraine: legal issuesbitcoin in Ukraine: legal issues
bitcoin in Ukraine: legal issues
Juscutum547 views
Артем Афян - Создание компании в кризис von Juscutum
Артем Афян - Создание компании в кризисАртем Афян - Создание компании в кризис
Артем Афян - Создание компании в кризис
Juscutum388 views

Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного закону

 • 1. Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного закону Новації українського законодавства та його вплив на структурування бізнесу в Україні -
 • 3. Кінцевий вигодоодержувач юридичної особи фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб; здійснюється: а) шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, або б) шляхом реалізації права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також в) вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, г) давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або д) яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому фізичною особою - кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.
 • 4. Істотна участь - пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї. Публічні діячі : національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації, а також їх пов’язані особи.
 • 5. Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перший заступник міністра, заступник міністра, інші керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники; Голова та члени Центральної виборчої комісії; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; Голова та судді Конституційного суду України, Голова та судді Верховного Суду України, голови та судді вищих спеціалізованих судів, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради юстиції; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; державні службовці, посади яких віднесені до першої та другої категорій посад;
 • 6. керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади та прирівняні до них, прокурори областей та прирівняні до них, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники статутних органів політичних партій; члени центральних статутних органів політичних партій.
 • 7. Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах; керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; посадові особи політичних партій. Діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації: посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме: директори, голови правлінь або їх заступник, або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.
 • 8. Пов’язані особи публічних діячів (національних, іноземних, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації) члени сім’ї; юридичні особи, кінцевими вигодоодержувачами або власниками істотної участі яких є такі діячі чи їх члени сім’ї. Члени сім’ї: особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (у тому числі повнолітні) та їх подружжя; батьки;  особи, які перебувають під опікою і піклуванням; інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
 • 9. Що нового в процедурі реєстрації компанії в Україні?
 • 10. До прийняття Закону Після прийняття закону Перелік відомостей про засновників, які повинні міститися в ЄДР (ст. 17 ЗУ Про державну реєстрацію): 1) засновник фізична особа - прізвище, ім'я, по-батькові, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2) засновник юрдична особа - найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код. 1) засновник фізична особа - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); 2) засновник юридична особа - найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код; 3) інформація про кінцевого вигодоодержувача - прізвище, ім'я, по батькові, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина Україна, або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків; 4) інформація про структуру власності засновників юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина Україна або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 • 11. До прийняття Закону Після прийняття закону Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи Інформація з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб. До реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою включається: - інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб та містить такі дані про зазначених фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); - інформація про кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово- промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.
 • 12. До прийняття Закону Після прийняття закону Зміна відомостей про юридичну особу: До ЄДР вносяться інформація у випадку зміни складу засновників, та інформації про засновників у випадку 1. До ЄДР вноситься інформація у випадку зміни складу засновників та інформацію про засновників. По засновникам юридичним особам розкривається інформація про кінцевого вигодонабувача та або власників істотної участі. 2. Якщо засновник – юридична особа до ЄДР вноситься інформація у випадку зміні кінцевих вигодоодержувачів та/або власників істотної участі юридичної особи, у тому числі кінцевих вигодоодержувачів та/або власників істотної участі її засновника. Підстави відмови в проведенні державної реєстрації - невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі - невідповідність відомостей про засновників (учасників) та кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі
 • 13. Виключення: Інформація щодо інформація про структури власності засновників - юридичних осіб, інформація про кінцевого вигодоодержувача та/або власника істотної участі юридичної особи не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації: -політичних партій; -творчих спілок та їх територіальних осередків; -адвокатських об'єднань; -торгово-промислових палат; -державних та органів місцевого самоврядування, їх асоціацій.
 • 14. Строки: Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача, а якщо засновник – юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим законом. Дата набрання чинності Закону 5114 – 25.11.2014 року Гранична дата надання відомостей – 25.05.2015 року
 • 16. ч. 5 статті 166 прим 11 Кодексу про адміністративні правопорушення в редакції закону 5114 «Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи – тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». Хто може: Пункт 1 статті 255 Кодексу про адміністративні правопорушення в редакції закону 5114 -суб’єктів державного фінансового моніторингу; -центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 • 18. ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» також визначає поняття вигодоодержувача. Введено поняття кінцевий вигодоодержувач юридичної особи, публічні діячі, які надаються в значенні Закону 5114 Фінансові операції можуть бути направлені на фінансування тероризму, або на легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, тому одним з основних завдань закону є закріплення процедури виявлення фінансових операцій які підлягають моніторингу. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень.
 • 19. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати такі заходи: … стосовно публічних діячів, факт належності до яких клієнта або особи, що діє від його імені, суб'єкт виявляє відповідно до внутрішніх процедур під час встановлення ділових відносин з клієнтом та у процесі його обслуговування: а) встановлювати з дозволу керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу відносини з публічними діячами; б) вживати заходів для з'ясування джерел походження коштів таких осіб; в) проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу моніторинг операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є публічні діячі, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику… З метою ідентифікації резидентів суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють: … для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; з'ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.
 • 20. З метою ідентифікації нерезидентів суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють: … для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, з'ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи. Суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи…
 • 22. Закон 5114 закріплює, що інформація про зареєстровані права та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою та загальнодоступною. Формат розкриття: Для фізичних та юридичних осіб - виключно за об’єктом нерухомого майна в електронній формі через офіційний веб-сайт Державної реєстраційної служби, чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто в Державну реєстраційну службу та нотаріусам. Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, нотаріусів - у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, є офіційною та використовується відповідно до законодавства.
 • 23. У разі проведення державної реєстрації виникнення права власності на нерухоме майно державний реєстратор вносить до запису про право власності та суб'єкта цього права такі відомості щодо суб'єкта права власності: для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства): - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові; - податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); - номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); - реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо); для юридичної особи (резидента та нерезидента): - найменування юридичної особи; - податковий номер; Регулюється Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141
 • 24. Використання структур з кількома компаніями
 • 25. Офшорная компания - акционер Нерезидентный холдинг
 • 26. Основною метою структуруванню бізнесу є створення декфлько юридичних осіб. Перше – здійснює основну господарську діяльність (виробництво). Друге набуває сировину і матеріали, перепродуючи їх першому. Третє - продає готову продукцію. Четверте - володіння на праві власності спорудами, землею, устаткуванням і обладнанням, автомобілями, об'єктами інтелектуальної власності (ТМ), передаючи їх у користування першим трьом. Друге і третє підприємства створюються з метою накопичення зобов'язань перед покупцями готової продукції та постачальниками сировини і матеріалів. Особливу увагу необхідно приділити створенню та діяльності четвертого підприємства, власника майна. Найбільш стійкою організаційно-правовою формою від рейдерських атак є товариство з обмеженою відповідальністю та приватне підприємство, але за умови грамотного написання статуту.
 • 27. На четвертому підприємстві потрібно головну увагу системі економічної безпеки, юридичному аналізу договорів, що укладаються, захисту комерційної таємниці, зберіганню печатки підприємства, установчих документів, правовстановлюючих та інших документів, роботі з контролюючими органами і т.і. Зробити це набагато простіше завдяки вузькій спеціалізації підприємства, невеликої кількості робітників, мінімального документообігу. Договори з енергопостачальними організаціями та постачальниками комунальних послуг повинні укладати орендарі приміщень, тим самим максимально звільнивши четверте підприємство від накопичення зобов'язань перед третіми особами. Зобов'язання по земельному податку та інші платежі необхідно контролювати і стабільно погашати. Таким чином, при структуруванні бізнесу, одні підприємства у нас будуть накопичувати зобов'язання, а інші активи. Будь-яка атака на підприємство, що володіє активами, буде легко відбита в силу відсутності неконтрольованих боргів, неможливості втягнути підприємство в процедуру банкрутства і налагодженій системі безпеки.
 • 28. Атака на підприємство з боргами буде безглуздою унаслідок відсутності активів. Але якщо вона почалася і блокує роботу підприємства, швидко реєструється нове підприємство, укладаються договори оренди будівель, верстатів, автомобілів і продовжується господарська діяльність, а підприємство-жертва віддається рейдерам на «поживу». Структурування бізнесу може бути як дуже складним, що складається з великої кількості підприємств, що мають вузьку спеціалізацію, так і максимально простим, що складається з двох-трьох підприємств. Захищеність активів можна збільшити за рахунок передачі кожного будови або групи будівель окремій юридичній особі. В такому випадку рейдерам необхідно опрацьовувати кожне підприємство, що істотно здорожує захоплення або взагалі робить його неможливим. У разі укладення договору позики, кредиту, поручительства, інших договорів та в забезпечення зобов'язань передачі в заставу (іпотеку) активів підприємства ми не піддаємо ризику інші активи, на які також може бути звернено стягнення при недостатності коштів, отриманих від реалізації заставленого майна.
 • 29. Поділ активів є економічно доцільним. При необхідності продажу одного з об'єктів нерухомості досить передати корпоративні права підприємства, тим самим зменшуються витрати з оформлення, зберігаються дорогі дозволи та погодження, видані безпосередньо власнику будови, що збільшує привабливість і вартість об'єкта. Підприємства, задіяні в структуруванні, не повинні володіти корпоративними правами один одного, а всі повинні належати головної компанії (компаніям) або непов'язаним особам.
 • 30. Виділення – безподатковий спосіб реорганізації компанії
 • 31. ст. 56 Господарського кодексу України, стаття 109 Цивільного кодексу України Виділення - правовий спосіб реорганізації підприємства. При виділенні юридична особа виділяється зі складу іншої, при цьому продовжує існувати і той суб'єкт, зі складу якого відбулося виділення новоствореної юридичної особи. Відповідно до виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс. Суд, що прийняв рішення про виділ, у своєму рішенні визначає учасника юридичної особи або вищий орган юридичної особи (власника), який зобов'язаний скласти та затвердити розподільчий баланс. Розподільчий баланс – це баланс підприємства, що реорганізується, в якому активи і пасиви (майно, вимоги і зобов'язання), розподілені між ним і підприємством-правонаступником, що утворюється в результаті виділення. Розподільчий баланс має відбити баланс новоствореного підприємства на момент початку його господарської діяльності. Відповідно до балансового рівняння у балансах підприємства, що реорганізовується, і новоствореного підприємства сумі активів має відповідати сума капіталу та зобов'язань.
 • 32. Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи, з якої був здійснений виділ, які згідно з розподільчим балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Юридична особа, з якої був здійснений виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що утворилися внаслідок виділу, дві або більше, субсидіарну відповідальність вони несуть спільно з юридичною особою, з якої був здійснений виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки особи за окремим зобов'язанням, що існувало у юридичної особи до виділу, юридична особа, з якої здійснено виділ, та юридичні особи, що були створені внаслідок виділу, несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням. Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з … реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб (196.1.7. ПКУ) Повідомлення кредиторів – не передбачено. Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації юридичних осіб, утворених в результаті виділу (ст. 32 Закону про реєстрацію).
 • 33. Право власності на нерухоме майно ст. 182 ЦКУ Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. ст. 3 Закону про держ. реєстрацію речових прав на нерухомість •державна реєстрація прав на нерухоме майно є обов'язковою. •права на нерухоме майно виникають з моменту державної реєстрації. •будь-які правочини щодо нерухомого майна (відчуження, управління, іпотека тощо) укладаються, якщо право власності на таке майно зареєстровано відповідно до закону.