levensbeschouwing jurgenmarechal katholiek kerk geschiedenis filosofie ideologie weimar jodendom economie wereldbeeld levensvisie mensbeeld nationaalsocialisme nsdap onsmiddelbaaronderwijs lef didactiek omo marechal tilburg ict samr technologie tpack onderwijs identiteit opkomst ethiek godsdienst helmond puentedura content vakdidactiek denominatie identiteitsbeleid morele competentie identiteitsconcept identiteitscommissie propaganda nazi antisemitisme anti-semitisme theologie oudheid proefwerk schot minimumtabel den bosch confessioneel bisdom bijzonder katechese rooms breda bisschop bisschoppen roomsch gepersonificeerd arrangement methodeloos pta studiewijzer padlet leerdoelen lesmethode methode leerboek lesboek deductief inductief modern verificatie uiteindelijkheidsoptiek wetenschap lyotard wittgenstein wiener kreis wetenschapsfilosofie aspectoptiek carnap popper metafysica postmodern ontologie logisch positivisme natuurwetenschap gee optiekentheorie taalspel premodern kennisleer schlick falsificatie omoscholengroep dr.-knippenbergcollege misha mishra shrock koehler ferriter schrock osh substitution jurgen pedagogiek jlcmarechal jurgenmarechal.nl digitaal onderwijskunde tpck onderwijsethiek normen ethiek starr zeven sociale moreel starrt grondslag opbrengsten waarden educatie niet historisch hastings bayeux disciples handlangers volgelingen fascisme hygine bloed ras verzet televisie reclame radio goebbels nazisme priesters paus rome adolf derde rijk terreur reich derde rijk fundamentalisme ondergang extremisme democratie moderniteit leger traditie moderne tijd kredietcrisis crisis
Mehr anzeigen