Anzeige
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
Anzeige
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
Anzeige
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
Anzeige
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
Anzeige
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
Anzeige
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
Anzeige
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
Anzeige
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
Anzeige
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf
Nächste SlideShare
Mediació Projecte PostgrauMediació Projecte Postgrau
Wird geladen in ... 3
1 von 43
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

dossier-Prova180617193021.es.ca.pdf

 1. DOSSIER CURS: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES UNIVERSITAT MAJOR DE SANT ANDRES FACULTAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ CARRERA: ADMINISTRACION D'EMPRESES MATÈRIA: GESTIÓ DE TALENTS HUMANS CURS: RESOLUCION DE CONFLICTES DOCENT: Llic. REYNALDO COMPTE M. TEMÀTIQUES: Unitat temàtica Nº 1 Fonaments i conceptualització del sorgiment del conflicte Unitat temàtica Nº 2 Elements i eines danàlisi de conflictes Unitat temàtica Nº 3 Negociació constructiva Unitat temàtica Nº 4 Treball en equip i treball comunitari Translated from Spanish to Catalan - www.onlinedoctranslator.com
 2. Unitat temàtica Nº 1 Fonaments i conceptualització del sorgiment del conflicte Contingut I. Introducció 3 II. Capacitats que desenvoluparàs amb la UnitatDidàctica 3 III. Esquema decontingut 3 IV. Desenvolupament de laUnitat 4 4.1. Algunes diferènciesconceptuals 4 4.1.1. Què és unproblema? 4 4.1.2. Què ésConflicte? 4 4.1.3. Què és un conflictesocial? 5 4.1.4. Del problemaal conflicte 5 4.2. Elconflicte 6 4.2.1. Causes i aspectes delconflicte 6 4.2.2. Tipus deconflictes 7 4.3. La doble dimensió delconflicte 8 4.4. Dinàmica delconflicte 9 4.5. Abordatge delConflicte 10 4.7. Els actors del conflicte i el seurol 10 4.8. Estructura delconflicte 10
 3. I. Introducció En general, la percepció de la societat sobre el conflicte és negativa. A Bolívia, les experiències violentes dels conflictes són abundants i diverses, per la qual cosa la connotació més generalitzada que s'assigna a la paraula conflicte és també no desitjada. El conflicte, però, no és negatiu ni positiu en ell mateix; és més aviat un motor del canvi social, si volem canvis positius, l'ideal és aprofitar l'energia pròpia que conté un conflicte perquè el canvi sigui entès i viscut com a avenç, millora, enfortiment, creixement, i altres atributs que li van permetre aportar la pau positiva Les necessitats no ateses de la població poden deixar fàcilment de ser problemes i transformar-se en conflictes públics. La contribució d'elements per a la seva gestió rau a disposar d'un enfocament i metodologia per manejar-los, resoldre'ls o transformar-los, així com per desenvolupar una cultura de prevenció capaç de generar condicions per al funcionament de la gestió pública i sobretot per a la concreció dels objectius , materialitzats en resultats i impactes en la qualitat de vida de la població. Òbviament això no descarta la necessitat de dissenyar i implementar polítiques públiques orientades específicament al desenvolupament de la pau. Abans d'endinsar-nos a l'enfocament que planteja un mirar “constructiu” i “positiu” del conflicte, cal definir i diferenciar conceptes bàsics. II. Capacitats que desenvoluparàs amb la Unitat Didàctica ❖ Identificaràs els conceptes bàsics sobre el conflicte. ❖ Diferenciaràs l'ús i el significat de les paraules, conflicte i problema. ❖ Determinarà les diferents causes del conflicte i la influència que tenen en la forma d'abordatge. ❖ Diferenciaràs els aspectes destructius i constructius que condueixen al conflicte social. III. Esquema de contingut Percepcions Emocions Comunicació Cultura Poder Aspectesque intervenen Socials Econòmiques Ideològiques Causes Tipus Per Recursos De comunicació De valors De social Cultural
 4. IV. Desenvolupament de la Unitat 4.1. Algunes diferències conceptuals 4.1.1. Què és un problema? Problema Conflicte Es compta amb diverses definicions sobre què és un problema. Llegeix aquestes frases i escull la que, segons tu, defineix amb més precisió allò que tu penses. Observa el vídeo “Aquest no és el meu problema” i comenta sobre el comportament dels personatges. Què d'aquesta situació fictícia en pots extrapolar a situacions reals? Pensa en els problemes que es poden solucionar si assumiríem la responsabilitat de les nostres accions i rols que complim. 4.1.2. Què és Conflicte? Igual que la paraula “problema”, és important definir molt bé què és conflicte per poder diferenciar esdeveniments o fets que succeeixen a nivell familiar, comunal i en diferents àmbits públics o privats.
 5. 4.1.3. Què és un conflicte social? El conflicte social és una forma de disputa o competència entre persones o grups, que sorgeix quan els recursos són limitats i la demanda alta. Reflecteix una pugna d?interessos, que passa de l? escenari discursiu als fets i que pot derivar en accions de violència. El conflicte social ha de ser entès com un procés complex, en què sectors, l'Estat i les empreses privades que presten serveis públics perceben que els seus objectius, interessos, valors i creences són incompatibles o contradictoris. La complexitat dels conflictes està determinada pels problemes que es ventilen, les percepcions a prop seu, el nombre d'actors que hi intervenen, la diversitat cultural, econòmica, social i política, així com la debilitat institucional que impedeix un curs racional al conflicte i les formes de violència que es poden presentar, entre altres elements1. 4.1.4. Del problema al conflicte En el següent esquema, es mostra què passa quan un problema no és atès a temps i intervenen més actors, amb les seves pròpies emocions i actituds. Activitat per al fòrum Observa el vídeo “7 passos per resoldre conflictes” i resumeix en una frase el missatge que pots rescatar. Comparteix-ho amb els teus col·legues al fòrum. Per finalitzar aquesta part, recorda: 1 Unitat Nacional de Prevenció i Atenció de Conflictes Socials
 6. 4.2. El conflicte 4.2.1. Causes i aspectes del conflicte En analitzar els conflictes hi ha un gran nombre d'actors involucrats així com una varietat de causes possibles; moltes relacionades amb l'actitud o el comportament de les persones davant dels seus propis objectius. Observa el gràfic següent, explica cadascun i en planteja un exemple de tres. Segons la Unitat Nacional de Prevenció i Atenció de Conflictes Socials, les causes i els aspectes dels conflictes socials poden ser; econòmics, socials i ideològics i les forces conjunturals agreugen la situació, fins que un detonant origina la revolta. Hi ha factors, anomenats aspectes que contribueixen a generar la situació que gesta el conflicte social; i detonants, que són els esdeveniments o processos de cicle tallat, que provoquen directament l'inici del conflicte. Aquests aspectes poden ser: - Percepcions: Cadascú interpreta la realitat d'acord amb la seva experiència de vida, la seva cultura, edat, origen, professió o altres aspectes. - Emocions: Són estats psicològics que poden originar o exacerbar un conflicte. Les parts generalment, por, enuig, desconfiança, enveja, suspicàcia, desitjos de venjança, ressentiment. Aquestes emocions dificulten i fins i tot anul·len la comunicació, per la qual cosa han de ser manejades abans que qualsevol altre assumpte. Com més intens és el conflicte, més grans són les emocions. Només es vol guanyar, sinó, a més, danyar l'altre. - Comunicació: La interacció efectiva entre els oponents és essencial per a la solució no violenta de les disputes; no obstant això, com més escala el conflicte més es dificulta la El problema fa referència a obstacles que s'interposen a la realització d'alguna activitat. En canvi, el conflicte explica una relació entre dues o més parts, a partir de percepcions diferents sobre les metes i els objectius.
 7. comunicació, es fa més complicat conversar amb laltre sobre les divergències. No només es trenquen els canals dinformació, sinó la pròpia relació entre els interlocutors. - Cultura: Hi ha diferents cosmovisions, patrons de comunicació, sistemes de valors, a més de tradicions i costums que entren en col·lisió amb diverses creences, aspectes que faciliten o dificulten la relació entre els actors. - Poder: També és determinant la manera com els actors influeixen o s'imposen els uns als altres, cosa que té conseqüència en l'equilibri entre ells. - Els motius que impulsen la gent a sumar-se al conflicte es poden classificar en; sentiments d'injustícia, sentiments de privació, desequilibri de posició i canvi en les esperances i els èxits. - Amb les vostres pròpies paraules, explica i exemplifica aquest esquema amb un esdeveniment que s'hauria desenvolupat seguint aquesta seqüència, tenint en compte que el sorgiment d'un conflicte, a partir d'un problema, depèn dels nivells d'emocionalitat, dels interessos i de les actituds de les persones per intentar solucionar-ho o per contra, de plantejar dificultats o posar més traves per no arribar a acords pacífics. 4.2.2. Tipus de conflictes Aquests són alguns de conflictes comunsque,per lo general, es relacionen amb els interessos que hi ha en joc. Cada fase del conflicte requereix un tipus dintervenció diferent. Per exemple, quan el conflicte es fa palès, l'abordatge és mitjançant una intervenció primerenca, manejant i resolent el conflicte per evitar un procés d'escalada que acabi desbordant-se amb conseqüències negatives.
 8. 4.3. La doble dimensió del conflicte D'acord amb les actituds amb què aborda el conflicte, es poden identificar dues tendències: una de constructiva (positiva) i una altra de destructiva (negativa). Quan el conflicte es processa constructivament, amb una actitud de col·laboració, buscant una alternativa de solució que beneficiï ambdues parts en l'assoliment dels seus interessos encara que no se n'obtingui la totalitat, ambdues parts “guanyen”. Des d'aquesta òptica, el conflicte es converteix en una oportunitat i no pas en una amenaça. En canvi, quan es fomenta la forma destructiva del conflicte i les parts desenvolupen una actitud de competidors, un guanya i l'altre perd (o tots dos perden). S'afavoreixen escenaris asimètrics i es dóna la possibilitat que el conflicte torni a sorgir, cosa que condueix a cercles negatius que perpetuen relacions antagòniques.
 9. Compartint experiències a través del fòrum: - Relata una experiència d'una situació positiva i quin va ser el resultat. - Des de la teva experiència personal o laboral, escriu sobre una experiència de gestió de conflictes amb resultats negatius 4.4. Dinàmica del conflicte  L'escalada del conflicte Els conflictes poden augmentar-se depenent del nivell de frustracions, polaritzacions creixents, males percepcions, incomunicació i on el temps té un rol important.  Factors dacceleració La propaganda desinformadora, els rumors, el temor o hostilitat dels actors, que en reforcen la inclinació a l'ús de la força. Elements dins de la dinàmica del conflicte ❖ Les parts: Actors primaris, secundaris... Qui? ❖ El context social es relaciona amb el moment i el lloc. ❖ Les percepcions del problema. ❖ Les emocions i sentiments. ❖ Les posicions, els interessos i les necessitats dels actors. Com a conclusió, d'aquesta primera part de la Unitat, és important assumir el CONFLICTE com a… ❖ Part de la nostra quotidianitat ❖ Inevitable ❖ Necessari ❖ Pot contribuir a millorar o empitjorar les relacions ❖ Una oportunitat de transformació
 10. 4.5. Abordatge del Conflicte Llegeix aquest esquema i identifica el tipus d'accions que es donen a la solució de conflictes a nivell nacional, municipal i local. 4.6. Els actors del conflicte i el seu rol Els actors són tots aquells (persones, grups i institucions) que tenen una participació en el conflicte social o es veuen afectats en el o pels seus resultats. En un conflicte es poden identificar: 4.7. Estructura del conflicte L'estructura del conflicte consta d'una persona, un problema i un procés, tots entrellaçats. ❖Persona Aquest aspecte involucra el següent: ● Veure els qui estan involucrats en el conflicte i el seu paper i influència.
 11. ● Tenir en compte que cada persona té valors, interessos, necessitats pròpies que determina la manera com trobar solucions al conflicte. ● Protegir i respectar la dignitat humana. ● És molt important separar la persona del problema. No s'ha de veure la persona com a problema, moltes veiem dècims “quina problemàtica és aquesta persona” però no sabem quines necessitats o interessos té? i ataquem la persona, no el Problema, en fer-ho, caiem en la violència. ❖Problema Després de fer un llistat dels possibles problemes els hem de prioritzar i buscar quin és el problema central i l'arrel del mateix. ❖Procés Això implica reconstruir la història del conflicte, des que va sorgir fins avui. Escoltar les versions del conflicte de diferents persones. Identificar quan les relacions entre els involucrats s'han empitjorat i en quin moment s'han calmat aquestes relacions. Identificar les persones clau que poden ajudar a solucionar el conflicte La reconstrucció de la història del conflicte, permet tenir-ne un panorama general, a més de conèixer les versions de cadascuna de les parts, ens dóna un primer acostament per identificar els interessos i necessitats de cadascuna. VII. Biografia Unitat Nacional de Prevenció i Atenció de Conflictes Socials, Defensoria del Poble, Estat Plurinacional de Bolívia: “L'art de manejar conflictes”– 2013. - Fundació UNIR – Bolívia: “Representacions socials de la pau i la violència a Bolívia”
 12. Limitacion s Abast s Unitat temàtica Nº 2 Elements i eines danàlisi del conflicte Indicador d'aprenentatge:Utilitza eines per a la gestió de conflictes en l'àmbit de la competència 1. Introducció Els conflictes ens han acompanyat com a espècie humana des de l'inici dels temps fins als nostres dies, com a àmbit de canvi, variació i elecció entre diverses possibilitats. Com ja es va veure a la Unitat 1, el conflicte és inherent a l'ésser humà i inevitable, necessari per a la transformació social però que si no és resolt, es té el risc de la seva escalada destructiva. D'aquí la importància de dilucidar el perquè succeeixen, què els va motivar, qui van intervenir. Aquesta anàlisi, enfocada més a les percepcions que als fets, permetrà endinsar-nos més en les seves causes, és a dir, en l'arrel dels problemes, permetent aclarir les visions de cada actor, les seves posicions, interessos i necessitats. Des d'un enfocament constructiu del conflicte, la seva anàlisi no pretén ser una investigació acadèmica exhaustiva, sinó que cerca ordenar i representar els elements més rellevants, trobar camins per conciliar interessos i portes d'oportunitat per avançar amb alguns acords. 2. Per què serveix una anàlisi del conflicte? Permet ampliar la visió pròpia, comprendre millor la situació i avaluar millor les possibilitats d'acció. És més fàcil fixar les prioritats, reconèixer els riscos i evitar els errors a través d'una anàlisi del conflicte, ja que també es poden pronosticar tendències i preveure potencials aliats (a través d'un mapeig d'actors). 3. Abasts i limitacions de les eines d'anàlisi En el quadre següent et presentem, de manera esquemàtica, els abasts i les limitacions de les eines d'anàlisi de conflictes, que seran descrits en càpits posteriors. - No es necessita gaire temps per aplicar- les. - Permet identificar elements per dissenyar una estratègia dacció. - Se les pot aplicar en diferents moments del conflicte. - El seu resultat és una construcció col·lectiva - La utilització possibilita l'intercanvi de percepcions a l'interior del grup - Permeten identificar finestres deoportunitatsper la transformació constructiva. - e corre el risc que prevalgui una visió determinada (la dels líders o grups d'influència) en l'anàlisi. - Són eines subjectives que depenen del grup amb què se les treballi. - Es refereix a una determinada temporalitat. - Tenen un abast més limitat quan l‟aplicació és individual, perquè augmenta el risc de la parcialitat. Selecciona un conflicte social, ambiental, polític, succeït en l'àmbit local, departamental o nacional; Activitat 1
 13. el mateix que servirà d'“estudi de cas” per a l'aplicació de les eines estudiades al curs. 4. Eines per a l'anàlisi dels conflictes L'anàlisi de conflictes ha de ser entesa com un procés continu de reflexió que integra una varietat de perspectives que fan sortir escenaris i relacions importants i que, d'aquesta manera, contribueixen a dissenyar una estratègia ia planificar accions a seguir. Aquest procés es pot fer amb l'ajuda d'eines pràctiques i flexibles que permetin analitzar els diferents elements que caracteritzen els conflictes. Elements de Anàlisi Objectiu Eines Context del Conflicte Identificar un període de temps i visualitzar les etapes i els cicles d'intensitat creixent i decreixent del conflicte. • Perfilbàsic delconflicte. • Fasesdel conflicte;intensitat i durada. Identificació d'actors i parts involucrades Identificar els actors, analitzar les relacions entre les parts i visibilitzar els aliats actuals i potencials • Perfilbàsic delconflicte. • Mapeig d'actors. Interessos i posicions de les parts Analitzar allò que diuen les diferents parts en conflicte * La ceba. Causes del conflicte Estimular la discussió sobre les causes i els efectes en un conflicte. *Arbre del conflicte. Curs i dinàmica del conflicte Identificar quins són els fets o esdeveniments més importants per a cadascuna de les parts en conflicte. * Línia del temps 4.1 Perfil bàsic del conflicte El perfil bàsic és una eina que permet tenir una visió global del conflicte i dels elements que el componen sobre la base de les preguntes següents: Qui són els actors?, Quin tipus de conflicte és? En quina fase del conflicte ens trobem? En quina zona succeeix? Quins resultats es tenen? Aquesta eina se la utilitza a la primera fase de l'anàlisi, que serveix molt bé per fer un seguiment del conflicte. A l'esquema següent es detallen els elements que componen aquesta eina.
 14. Perfil bàsic del conflicte Ac tor s Tipus de conflicte Preconflicte Latent Escalament Desplegament ConfrontacióFasesdel • Crisi conflicte • Estancament desescalament Postconflicte Ubi cac io Result ats Efectes a nivell local, departamental o nacional, o resultats parcials amb què es compta. Lloc on hi ha hagut el conflicte. D'acord amb la temàtica en controvèrsia entre les parts. Els més comuns són els socials, econòmics, ambientals. Primaris: parts en conflicte, amb visions i interessos contraposats. Secundaris: els que s'incorporen al conflicte, donant suport a alguna de les parts en conflicte Activitat 2 Elabora el perfil bàsic del conflicte que vas seleccionar, segons el següent esquema. P erfil bàsic del conflicte Qui són els actors involucrats en els conflictes? De quin tipus de conflicte es tracta? En quina fase es troba el conflicte? On és el conflicte? Quins resultats es tenen fins ara?
 15. 4.2 Fases del conflicte Els conflictes són dinàmics, es transformen a través del temps i travessen per diferents etapes d'activitat, intensitat, tensió, fins i tot violència. Com a part de la seva anàlisi, és important conèixer les fases d'escalada i descens del conflicte, per adequar així la manera d'intervenir. Fases del conflicte 1986199019952000 Cr isi Confront ació Confront ació Arr anj am ent Negociació dilatòria Fase latent Postconfl icte FÒRUM  N i v e l l d Participa al fòrum, responent i retroalimentant les preguntes següents: Quan es fa servir aquesta eina? De quina manera ajuda a analitzar un conflicte? Qui o qui participen de la seva elaboració?
 16. Aquesta eina fa una diferenciació bàsica de 8 fases, que poden variar en temps i intensitat d'acord amb la naturalesa pròpia del conflicte, actors i context favorable/desfavorable per arribar a una solució o transformació positiva. Preconflicte o conflicte latent:primer moment de sorgiment, en què 2 o més parts manifesten diferents posicions. Escalament o conflicte manifest:En aquesta etapa el conflicte es manifesta més obertament. Les relacions entre les parts esdevenen molt tenses i condueixen a la polarització entre les bases o suports de cadascuna. Es registren hostilitats mútues. Desplegament:En aquesta instància poden ocórrer baralles ocasionals o altres episodis menors de violència. És possible que cada part estigui acumulant els recursos, establint aliances amb l'expectativa d'augmentar la confrontació i la violència. Es reforça la situació de conflicte: • Sentiments de superioritat o inferioritat. • Explotació dels punts febles de laltre. • Distorsió de les situacions. Confrontació:En aquesta fase el conflicte es torna més tens. Les parts estableixen aliances amb altres actors i la comunicació entre elles s'esquerda, per la qual cosa les seves declaracions públiques tendeixen a donar-se en forma d'acusacions. Crisi:És el punt més alt del conflicte quan la tensió és més intensa i esclata la violència. Estancament:Pot passar en qualsevol de les fases. És el moment en què es paralitzen accions d'una banda o una altra, es manté el mateix nivell del conflicte i generalment no s'atenen les qüestions de fons. Desescalament:D'una manera o altra la crisi portarà a un resultat. Pot ser que una de les parts s'imposi o cedeixi a les demandes de l'altra. També és possible que acordin negociar. En qualsevol cas, en aquesta etapa els nivells de tensió, confrontació i violència decreixen d'alguna manera, obrint la possibilitat d'algun tipus d'acord. Postconflicte:En aquesta etapa, finalment la situació es resol de manera que porta a la finalització de qualsevol confrontació violenta, a un decreixement de la tensió i al reestabliment de les relacions entre les parts. Això no obstant, si els elements i els problemes que han sorgit, a causa de la incompatibilitat de metes, no han estat abordats adequadament, és possible que aquesta etapa es reverteixi cap a una altra situació de preconflicte.
 17. Ceba del conflicte Aquesta eina es basa en una analogia de la ceba i les capes. La capa externa representa les posicions que assumeixen les parts públicament i que solen defensar amb molt de fervor. Sota aquesta capa visible hi ha els interessos, motivacions i objectius concrets que busquen els actors. Finalment, el nucli de la ceba el constitueixen les necessitats que remeten als elements bàsics que necessitem i que no són negociables com ara un ingrés mínim per sobreviure o el dret a expressar-nos en el nostre propi idioma. L'eina de la ceba es fa servir per preparar la negociació, dissenyar-la o per analitzar un conflicte específic. Permet també validar les pròpies motivacions en el conflicte i reflexionar sobre les posicions i els interessos de l'altre. En termes generals, les negociacions constructives haurien de superar les discussions sobre posicions i centrar-se en els interessos. Les necessitats són poques vegades part d'una negociació perquè difícilment es donen discussions sobre aspectes elementals. Perquè les parts accedeixin a parlar sobre els seus interessos, i fins i tot sobre les seves necessitats, cal crear un ambient de confiança i tranquil·litat: “En períodes d‟estabilitat, quan les relacions són bones i la confiança és alta, les nostres accions i estratègies poden derivar-se de les nostres necessitats bàsiques; en situacions més FÒRUM Participa al fòrum, responent i retroalimentant les preguntes següents:    FÒR UM ¿ Quin a acci on desenvolupen les parts intervinents en un conflicte? Com és la comunicació entre elles? Com està la relació? Activitat 3 Aplica l'eina “Fases del conflicte”, analitzant un conflicte com a actors involucrats o actors externs. Orientacions: Dibuixa un sistema de coordenades. La línia horitzontal (eix x) indicarà el temps en què es desenvolupa el conflicte i la línia vertical (eix y) representarà la intensitat creixent i decreixent del conflicte. És recomanable definir el marc temporal que serà analitzat, per després identificar el problema que va donar lloc al conflicte
 18. perilloses o volàtils, i quan hi ha desconfiança, és probable que desitgem mantenir ocultes les nostres necessitats bàsiques perquè fer-les conèixer a altres persones podria revelar la nostra vulnerabilitat i, possiblement, atorgar-los encara més poder sobre nosaltres i nosaltres” (Fisher et al., 2000: 28). La ceba del conflicte Posicions La demanda formal, oficial, pública o reacció. 🡲 Interessos La motivació darrere de la posició, cosa que els involucrats realment volen en una 🡲 situació específica. Necessitats Els requeriments fonamentals per a la supervivència que no són negociables. 🡲 Activitat 4 Aplica l'eina “Ceba del conflicte”, analitzant un conflicte com a actors involucrats o actors externs. Orientacions: Dibuixa una ceba amb tres capes, representant cadascuna de les posicions, els interessos i les necessitats. Es comencen a identificar les posicions, que es poden rescatar dels discursos o declaracions oficials de les parts. Per exemple: “la capital no es mou”, “la fulla de coca és sagrada”, “votació per dos terços”. És recomanable identificar els tres elements de la ceba per a totes dues parts del conflicte. Els interessos no sempre són fàcils d'identificar, perquè moltes vegades es pensa que tenir interessos és una mica mesquí. No obstant això, hi ha interessos legítims
 19. Mapeig d'actors El mapeig és una eina que s'utilitza per representar de manera gràfica la relació de poder d'una part amb l'altra i la posició que ocupa respecte del conflicte. Durant el procés d'elaboració de l'eina, les persones tenen l'oportunitat d'aprendre de les diferents percepcions i aconseguir eventualment una construcció conjunta. L'eina mapeig d'actors també té en compte grups vinculats amb les parts o grups que hi influeixen. D'aquesta manera, és possible visualitzar les relacions de poder, les aliances, tercers neutrals i les oportunitats potencials d'exercir alguna influència. És important incloure al mapa l'organització involucrada i les seves relacions amb els diferents actors. El mapatge concentra molta informació ja que els vincles i nivells de relació entre les parts estan representats amb símbols. A més, ens permet: • Identificar les relacions positives i negatives dels actors. • Definir els rols dels actors. • Desenvolupar punts d'entrada d'un escenari on es vol intervenir. Participa al fòrum, responent i retroalimentant les preguntes següents: Quan es fa servir aquesta eina? Qui o qui participen de la seva elaboració? FÒRUM que són els que interessen en aquest exercici. Per exemple: mantenir el control sobre l'organització, posicionar-se com a actor rellevant, garantir la reelecció.
 20. Exemple: Conflicte pare-filla Participa al fòrum, responent i retroalimentant les preguntes següents: Per què és important identificar les relacions positives i negatives de les i els actors? Per què és important definir els rols de les i els actors? Activitat 5 Aplica l'eina “Mapeig deactors”, on s'identifiqui els actors i les seves relacions. Orientacions: Elabora en ordre d‟importància una llista de tots els actors involucrats d‟un conflicte. Dibuixa les esferes que representen els actors i, amb l'ajuda dels símbols, assenyala les relacions entre aquests.
 21. Arbre de problemes Aquesta és una eina gràfica. Es fa servir la imatge d'un arbre per seleccionar aspectes clau dels conflictes. Això té com a propòsit estimular la discussió sobre les causes i els efectes d'un conflicte i ajudar grups a posar-se d'acord sobre el problema central. En utilitzar aquesta eina moltes qüestions poden ser vistes com a causes i com a efectes del conflicte; això pot constituir la base duna discussió útil. No hi ha cap raó per la qual, gràficament, els mateixos aspectes no puguin aparèixer a tots dos llocs, ja que moltes vegades els efectes i les conseqüències d'un conflicte alimenten les causes del conflicte. Participa al fòrum, responent i retroalimentant les preguntes següents: Quan es fa servir l'eina “l'arbre del conflicte”? Qui participen en la seva elaboració? Activitat 6 Aplica l'eina Arbre de problemes, amb actors involucrats o actors externs. Dibuixa un arbre per representar l'anàlisi del conflicte que vas seleccionar.
 22. Línia de Temps Com es construeix una línia de temps? ✔ Identificar l?any base. ✔ Documentar els esdeveniments més importants del conflicte. ✔ Discutir les diferents visions i percepcions sobre els fets més importants del conflicte. No és un relat complet de tots els successos, ni una investigació policial FÒRUM Activitat 6 Aplica l'eina Línia del temps, amb actors involucrats o actors externs. Dibuixauna línia horitzontal que indicarà el temps en què es desenvolupa el conflicte. És recomanable posar-se d'acord sobre el tipus de marc temporal que serà analitzat i identificar els esdeveniments més destacats del conflicte
 23. Anàlisi del conflicte Imaginem que un conflicte apareix… Com analitzar-ho? ✔ Les causes del conflicte. ✔ Els actors involucrats en el conflicte. ✔ Per què encara no s'ha arribat a un acord. ✔ El posicionament dels actors davant del conflicte. ✔ Els espais de negociació ja existents. Les causes del conflicte ⮚ Mal funcionament d'una organització ❖ Exemple: manca de transparència en el maneig dels diners de lorganització ⮚Causes personals ❖ Exemple: baralles internes en una DirectivadeComitè de vigilància. ⮚Causes culturals ❖ Exemple: manca de discussió entre dosJuntesescolars del Municipi Els actors involucrats amb el conflicte Actors primaris: No només són els que “parlen” també hi ha afectats ✔ La visió del conflicte, el discurs; ✔ Grau de coneixement del conflicte; ✔ Diferències possibles entre els interessos i les posicions sobre el conflicte; ✔ Diferències possibles entre els interessos de les organitzacions i els dels seus representants Participa al fòrum, responent i retroalimentant les preguntes següents: Per què la construcció de la línia del temps permet analitzar conflictes complexos en què participen una multiplicitat d'actors a diferents llocs del mateix temps?
 24. Exemple: Imaginem que dues Guineus (Qamaques) molt afamats han descobert una presa, però cap de lesdos vol compartir-la. Com creuen que ells van resoldre aquest conflicte? Posició:“és només per a mi el menjar” Interès:compartir menjar entre les dues guineus Necessitat:és la gana i la supervivència dels animalets. Els actors involucrats ✔ Drets legals ohistòrics sobre una demanda. ✔ Interès dedialogar per intentar aconseguir un acord. ✔ Buscar solucions conjuntes entre les parts del conflicte. ✔ Saber escoltar i que t'escoltin als punts de vista que les dues parts han d'expressar. Anàlisi del conflicte Establir per què no es resolgui un conflicte: a. Manca d'informació Exemples: ✔ La Directiva del Comitè de vigilància no va fer la rendició de comptes dels recursos que té. Alguns veïns rebutgen l?informe anual del CV. ✔ Conflictes entre dues Juntes de veïns del Barri les Retamas i Les Oliveres, que utilitzen el mateix camí veïnal. Hi ha un desacord sobre el manteniment de la via. b. Manca de sistema de gestió Exemple: Hi ha un consum massiu d'aigua d'alguns veïns, per manca de mesuradors. Hi ha un reclam dels altres veïns de la zona de les Oliveres, perquè no hi ha el cabal necessari per utilitzar aigua potable. c. No s'han pogut asseure en una taula de discussió ✔ Manca de voluntat d'alguns actors per discutir. ✔ Desacord sobre el procés de negociació per si mateix ✔ Per la manca dinformació, poques opcions de solució de les parts. Exemple: Un grup d‟usuaris morosos d‟un Comitè d‟aigües rebutja la manera plantejada per la Directiva de resoldre el problema del deute dels usuaris, a la Zona dels Remeis. Tres posicions possibles dels actors davant d'un conflicte ✔ Buscar una solució amb els altres actors involucrats. ✔ Buscar una organització externa que decidirà sobre el conflicte (arbitratge, judici). ✔ Buscar acció aïllada (lluita, retirada). Identificar els espais de negociació ja existents ✔ Formals o informals ✔ Buscar elements que puguin ajudar a superar el conflicte, ✔ Amb tots els actors involucrats. ✔ Tenint en compte les visions que hi ha sobre el conflicte.
 25. Unitat temàtica Nº 3 Mètodes Alternatius de Resolució de Conflictes Indicador d'aprenentatge:Explica els mètodes alternatius de resolució de conflictes. Sub unitats d'aprenentatge: Negociació Mediació Conciliació Diàleg constructiu 1. Negociació “Negociar és una comunicació en dos sentits per arribar a un acord quan l'un i l'altra part tenen interessos en comú. Cap Estratègia de Negociació no és eficaç, sense la voluntat de les parts d'arribar a un acord”. Així mateix, podríem dir que la negociació és aquell mitjà de resolució de conflictes, mitjançant el qual les parts s'asseuen a conversar sobre el problema i el resolen atorgant-se mútues concessions, sense necessitat de la intervenció d'un tercer. 2. Definició de la negociació Es caracteritza per fer servir un sistema de comunicació de doble flux, com a estratègia per buscar l'arranjament, entre dues parts que tenen interessos trobats però també tenen aspectes comuns que comparteixen. 3. Què és la negociació? Mètode voluntari, no adversarial, predominantment informal i no estructurat, que les parts utilitzen per arribar a un acord mútuament acceptable.
 26. Hi ha tres elements claus en la definició de “negociació”: el procés, les persones i el problemao el tema amb què treballarem. Aquests tres elements interactuen i es relacionen entre si, de manera que quan passa alguna cosa important en el camp d'algun d'aquests elements –persones, processos o problema–, tota la vinculació entre ells i cadascun dels elements es veu afectat per aquest canvi. PROCÉS Les negociacions no tenen una estructura pre-armada.
 27. La negociació és un procés no lineal, cosa que vol dir que tindrà marxes i contramarxes, puges i baixes, no anirà directament des d'un punt al següent. És un procés no necessàriament causal, ja que no respondrà necessàriament al principi causa-efecte. Més aviat, el procés de negociació és un procés que té una estructura i una dinàmica circular, que va essent construït per la interacció de les persones que han de negociar. Els dos Camps de la Negociació La idea és separar les persones del problema, tenint en compte tècniques específiques que es poden desenvolupar a cadascun d'aquests dos camps de la negociació. Generalment el que passa és que es barregen aquests dos camps, el camp de la relació i el camp del contingut, i moltes vegades per salvar la relació, s'acaba cedint en el contingut, o per aconseguir més resultats en el contingut, s'acaba sacrificant la relació. La idea és que no cal barrejar aquests dos camps, i que com a negociadors es poden preparar per treballar en tots dos camps simultàniament. 4. Estratègies de negociació ✔GUANYAR - GUANYAR ✔PERDRE - PERDRE ✔GUANYAR - PERDRE ✔MODELOCOPERATIU (Integratiu) ✔MODELODE SUMA ZERO (distributiu) ✔MODEL COMPETITIU
 28. Aquest objectiu ha de ser ambiciós 5. Característiques de la negociació ✔Mètode alternatiu. ✔Autònom. ✔Les parts resolen el conflicte directament sense la intervenció d'un tercer.
 29. ✔És un procés i posseeix una estructura. ✔La seva finalitat és posar fi al conflicte a través d'un acord. ✔Vetlla per mantenir i/o millorar la relació entre les parts. 6. Elements de la negociació Competitius:Resulten del desig de cadascuna de les parts d'obtenir coses, satisfer-se, però partint de la base que per això sempre s'ha de guanyar en les negociacions, sigui quin sigui el significat que se li atorgui a la paraula guanyar. Generalment ens preocupem més per imposar el nostre criteri per sobre de qualsevol consideració, o per aconseguir que els nostres desitjos es vegin complerts, sense que importi que els problemes de fons siguin resolts de manera satisfactòria. Cooperatius:Resulten del desig de totes dues parts d'arribar a un acord mútuament convenient. Sense aquest desig, s'entra en exigències, en posicions, en baralles, "allò meu és meu i allò que és negociable". La veritable negociacióha d'estar totalment carregada d'elements cooperatius; és bo aclarir que no s'ha de confondre cooperar amb regalar, que és el que passa normalment. Tipus de negociador/a
 30. 7. Estils de Negociar
 31. 8. Criteris per avaluar l'eficàcia d'un mètode de negociació • Ha de conduir a un acord assenyat, adequat, si és possible lacord. • Ha de ser eficient. • Ha de millorar o, almenys, no empitjorar la relació entre les parts (Fisher, Ury i Patton) 9. Les fases de la negociació
 32. A. Preparació del procés ✔Trieu l'equip negociador ✔Recollir la informació ✔Identificar interessos ✔Definir el min - màx ✔Realitzar reunions prèvies ✔informals amb l'altra part B. Obertura ✔Establir les regles del joc ✔Acordar l'agenda ✔Establir el procés ✔Reconéixer la perspectiva de cadascuna de les parts C. Negociació ✔Exposar les demandes ✔Buscar opcions i alternatives ✔Elaborar propostes ✔Identificar els interessos ✔Mantenir una comunicació efectiva ✔Arribar a un acord entre les parts D. Acords i seguiment ✔Concretar lacord de la negociació. ✔Signarunconvenientreautoritatsresponsables, establintcompromisosprecisos i temps. ✔Fer seguiment a través deuna comissió mixta, tenint en compte usos i costums ✔Fer monitorització dels resultats de l'acord
 33. 10. Negociació Social La negociació social involucra generalment representants de l'Estat i de la societat civil i sol tenir un caràcter públic. Els acords no s'aconsegueixen en una sessió, sinó que requereixen moments diferents de negociació durant un procés ampli. Els conflictes socials poden desbordar en actes de pressió social, sobretot quan les negociacions no rendeixen els fruits esperats.
 34. Els conflictes ens han acompanyat com a espècie humana des de l'inici dels temps fins als nostres dies, com a àmbit de canvi, variació i elecció entre diverses possibilitats. Com ja es va veure a la Unitat 1, el conflicte és inherent a l'ésser humà i inevitable, necessari per a la transformació social però que si no és resolt, es té el risc de la seva escalada destructiva. D'aquí la importància de dilucidar el perquè succeeixen, què els va motivar, qui van intervenir. Aquesta anàlisi, enfocada més a les percepcions que als fets, permetrà endinsar-nos més en les seves causes, és a dir, en l'arrel dels problemes, permetent aclarir les visions de cada actor, les seves posicions, interessos i necessitats. Des d'un enfocament constructiu del conflicte, la seva anàlisi no pretén ser una investigació acadèmica exhaustiva, sinó que cerca ordenar i representar els elements més rellevants, trobar camins per conciliar interessos i portes d'oportunitat per avançar amb alguns acords.
 35. 11. Mediació
 36. El Procés de la Mediació
 37. 12. Conciliació
 38. Limitacio ns Abast s 1. Per a què serveix una anàlisi del conflicte? Permet ampliar la visió pròpia, comprendre millor la situació i avaluar millor les possibilitats d'acció. És més fàcil fixar les prioritats, reconèixer els riscos i evitar els errors a través d'una anàlisi del conflicte, ja que també es poden pronosticar tendències i preveure potencials aliats (a través d'un mapeig d'actors). Abasts i limitacions de les eines d'anàlisi En el quadre següent et presentem, de manera esquemàtica, els abasts i les limitacions de les eines d'anàlisi de conflictes, que seran descrits en càpits posteriors. - No es necessita gaire temps per aplicar- les. - Permet identificar elements per dissenyar una estratègia dacció. - Se les pot aplicar en diferents moments del conflicte. - El seu resultat és una construcció col·lectiva - La utilització possibilita l'intercanvi de percepcions a l'interior del grup - Permeten identificar finestres deoportunitatsper latransformació constructiva. - e corre el risc que prevalgui una visió determinada (la dels líders o grups d'influència) en l'anàlisi. - Són eines subjectives que depenen del grup amb què se les treballi. - Es refereix a una determinada temporalitat. - Tenen un abast més limitat quan l‟aplicació és individual, perquè augmenta el risc de la parcialitat. Selecciona un conflicte social, ambiental, polític, succeït a nivell local, departamental o nacional; el mateix que servirà d'“estudi de cas” per a l'aplicació de les eines estudiades al curs. Activitat 1
Anzeige