Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kehitysprojekti

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Kehitysprojekti

 1. 1. Kehittämis-projekti Jukka Manninen / JET
 2. 2. Toimintakulttuurin muutos <ul><li>” Yksilötyöstä yhteiseen työhön” </li></ul><ul><li>Renkomäen koulu </li></ul><ul><li>Jukka Manninen </li></ul>
 3. 3. Kuvaus <ul><li>” Kukaan ei ole korvaamaton” – Työparit </li></ul><ul><li>” Jaettu johtajuus” – Vastuu kasvattaa </li></ul><ul><li>” Yhteiset luokat ja oppilaat” – Keskustelu </li></ul><ul><li>” Opetus näkyväksi” – Avoimuus </li></ul><ul><li>” Oppilaat töihin” - 21st century learning </li></ul><ul><li>” Intohimo työhön!” - PLE </li></ul>
 4. 4. ” Kukaan ei ole korvaamaton!” - Työparit <ul><li>Kaikkiin vastuutehtäviin nimetään väh. 2 ihmistä </li></ul><ul><li>Koulutuksiin ei lähdetä yksin. </li></ul><ul><li>Työpariajattelu edistää keskustelua/pohdintaa </li></ul><ul><li>Vertaistuki </li></ul>
 5. 5. ” Jaettu johtajuus” – Vastuu kasvattaa! <ul><li>Delegointia </li></ul><ul><li>Johtoryhmä - vaihtuvuus </li></ul><ul><li>Työntekijöiden vahvuuksien hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Pois esimies-alainen-ajattelusta </li></ul><ul><li>Jaetulla johtajuudella edistetään halua kehittää omaa työtä ja koulua. </li></ul><ul><li>Turhat narinat pois -> jos havaitaan ongelmia, keksitään niihin ratkaisu yhdessä </li></ul>
 6. 6. ” Yhteiset oppilaat ja luokat” - Keskustelu <ul><li>Yhteinen suunnittelu </li></ul><ul><li>Palkkitunnit </li></ul><ul><li>Ryhmäjaot </li></ul><ul><ul><li>Tasoryhmät </li></ul></ul><ul><ul><li>Sukupuoli </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimistyyli </li></ul></ul><ul><li>Ikäryhmä tutustuu toisiinsa -> yhteishenki </li></ul>
 7. 7. ” Opetus näkyväksi” - Avoimuus <ul><li>Perinteiset kotisivut </li></ul><ul><li>Digitaalinen tarinankerronta </li></ul><ul><ul><li>Kevätseuranta </li></ul></ul><ul><ul><li>Päiväkirjat </li></ul></ul><ul><ul><li>Koulun uutiset </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalinen media </li></ul><ul><ul><li>Luokkien omat sivut - valokuvat </li></ul></ul><ul><ul><li>Facebook </li></ul></ul><ul><ul><li>Twitter </li></ul></ul><ul><ul><li>Rehtorin blogi </li></ul></ul><ul><li>Yhteistyö ReVyn ja kotien kanssa </li></ul><ul><ul><li>Yhteistyöelin ”Tukeva” </li></ul></ul>
 8. 8. ” Oppilaat töihin!” – 21st Century Learning <ul><li>Toimintakulttuurin uudistaminen luokissa </li></ul><ul><li>Frontaaliopetusta vähemmän </li></ul><ul><li>Irti oppikirjasta </li></ul><ul><li>Toimintaa enemmän </li></ul><ul><li>Tutkivaa oppimista </li></ul><ul><li>Tiedon tuottamista esim. omaan blogiin </li></ul>
 9. 9. ” Intohimo työhön!” - PLE <ul><li>PLE – Personal Learning Environment </li></ul><ul><li>Opettajan ”perinteisen” roolin uudelleenarviointi </li></ul><ul><li>Kaikki koulussa olevat ovat oppijoita </li></ul><ul><li>Opettajat oppivat yhdessä oppilaiden kanssa </li></ul><ul><li>Halu oppia uutta tuo innostusta ja motivaatiota omaan työhön -> työhyvinvointi </li></ul>
 10. 10. VAHVUUDET / MAHDOLLISUUDET <ul><li>Hyvä oppilasaines </li></ul><ul><li>Hyvä työilmapiiri </li></ul><ul><li>Positiivinen asenne uusiin tuuliin </li></ul><ul><li>Ei suuria muutoksia meneillään, eikä näköpiirissä </li></ul><ul><li>Ammattitaitoiset työntekijät </li></ul>
 11. 11. HEIKKOUDET / UHAT <ul><li>Työntekijöiden haluttomuus muutokseen </li></ul><ul><li>Erilaiset näkemykset opettajuudesta, oppimisesta ja koulun perusehtävästä </li></ul><ul><li>Suomen koululaitoksen perinne </li></ul><ul><li>Rehtorin työsuhteen määräaikaisuus </li></ul>
 12. 12. PROJEKTISUUNNITELMA <ul><li>LV 2010-11 </li></ul><ul><ul><li>Työsuunnitelman ja laatutyön tavoitteena ”Yhteistoiminnan lisääminen” </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiimi- / parityön käynnistäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Luokka-asteyhteistyö ”pakolliseksi” </li></ul></ul><ul><ul><li>Avustajat mukaan suunnittelupalavereihin </li></ul></ul><ul><ul><li>Avustajat säännöllisesti mukana kokouksissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilojen käytön arviointia </li></ul></ul><ul><ul><li>Tulevan vuoden lukujärjestyksen laadinnan lähtökohta yhteistyön lisääminen </li></ul></ul>
 13. 13. PROJEKTISUUNNITELMA <ul><li>LV 2011-12 </li></ul><ul><ul><li>Työsuunnitelman ja laatutyön tavoitteena ”Yhteistoiminnan lisääminen” </li></ul></ul><ul><ul><li>Lukujärjestys ohjaa yhteiseen työhön </li></ul></ul><ul><ul><li>Alueellisen yhteistyön lisääminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastuun delegointia </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettaja-avustaja-yhteistyön parantaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kodin ja koulun yhteistyön lisääminen ”Tukeva” </li></ul></ul>
 14. 14. KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ <ul><li>Johtoryhmä </li></ul><ul><ul><li>Kokoonpano ja tehtävien kierto </li></ul></ul><ul><ul><li>Vararehtori + 2 opettajaa (Laatuagentit) </li></ul></ul><ul><li>Koulutus </li></ul><ul><ul><li>Jokainen opettaja käy jossain koulutuksessa </li></ul></ul><ul><ul><li>VESO-päivä - yhteistoimintamenetelmiä </li></ul></ul><ul><li>Avustajat </li></ul><ul><ul><li>Säännöllinen kokous </li></ul></ul><ul><ul><li>Mukana ” opekokouksissa ” </li></ul></ul><ul><li>Kehityskeskustelut </li></ul><ul><ul><li>Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteinen sopimus </li></ul></ul><ul><li>Alueyhteistyö </li></ul><ul><ul><li>Yhteisen suunnitteluajan sopiminen </li></ul></ul>

×