Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN(20)

Anzeige

GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN

 1. Mga Epekto ng Imperyalismo Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin Paglakas ng Europe bilang sentro ng kalakalan Pagtaas ng populasyon sa Europe Paglago at pagtatama ng kaalaman Pagkakasakop ng Espanya sa Pilipinas Pagbagsak ng imperyong Inca at Aztec Pagtaas ng presyo ng bilihin Paglaganap ng sakit Pagkalat ng lahing mestizo
 2. Mga Epekto ng Imperyalismo Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin Paglakas ng Europe bilang sentro ng kalakalan Pagtaas ng populasyon sa Europe Paglago at pagtatama ng kaalaman Pagkakasakop ng Espanya sa Pilipinas Pagbagsak ng imperyong Inca at Aztec Pagtaas ng presyo ng bilihin Paglaganap ng sakit Pagkalat ng lahing mestizo Updating Presentation
 3. 18501800 1900 Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 4. Bakit nagsimula ang Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at ano ang naging epekto nito sa mga mamamayan? Mga Tatalakayin
 5. Ano ang naging papel ng kolonya sa kapitalistang ekonomiya ng mga bansa sa Europe? Mga Tatalakayin
 6. Paano naging salik ng imperyalismo ang Social Darwinism? Mga Tatalakayin
 7. Paano naapektuhan ng imperyalismo ang Asya at Africa? Mga Tatalakayin
 8. Mga Salik ng Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
 9. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Ekonomikal Mga mahahalagang imbensyon na nakatulong sa paglalayag Steamboat Quinine Telegraph Machine Pangangailangan ng mas malawak na pamilihan bunsod sa surplus o labis na produkto Pangangailangan sa dagdag na hilaw na materyales Pagpapakahulugan ng mga ideolohista
 10. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo When productive capacity grew faster than consumer demand, there was very soon an excess of this capacity (relative to consumer demand), and, hence, there were few profitable domestic investment outlets. Foreign investment was the only answer. But, insofar as the same problem existed in every industrialized capitalist country, such foreign investment was possible only if non-capitalist countries could be “civilized”, “Christianized”, and “uplifted” — that is, if their traditional institutions could be forcefully destroyed, and the people coercively brought under the domain of the “invisible hand” of market capitalism. So, imperialism was the only answer. Sipi mula sa Imperialism: A Study John Atkins Hobson
 11. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Uneven economic and political development is an absolute law of capitalism. Hence the victory of socialism is possible, first in several, or even in one capitalist country taken separately. The victorious proletariat of that country, having expropriated the capitalists and organised its own socialist production, would stand up against the rest of the world, the capitalist world. Sipi mula sa Collective Works Vladimir Ilyich Ulyanov
 12. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Owing to this struggle for life, any variation, however slight and from whatever cause proceeding, if it be in any degree profitable to an individual of any species, in its infinitely complex relations to other organic beings and to external nature, will tend to the preservation of that individual, and will generally be inherited by its offspring ... I have called this principle, by which each slight variation, if useful, is preserved, by the term of Natural Selection, in order to mark its relation to man's power of selection. Sipi mula sa On the Origin of Species by Means of Natural Selection Charles Robert Darwin
 13. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Charles Robert Darwin On the Origin of Species Naisasaloob dito na mas nagtatagumpay mabuhay ang mga nilalang na umaangkop sa kanyang lugar na ginagalawan. Sa prinsipyong Social Darwinism, ang mga bansang mas marunong tugunan ang kanilang pangangailangan ang nagiging mas nararapat mabuhay.
 14. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Charles Robert Darwin On the Origin of Species Nagamit tuloy ang Social Darwinism bilang instrumento ng racism o pagtatangi ng lahi. Ang tingin sa mga puti ay superyor na lahi at magkakaroon sila ng matagumpay na imperyo.
 15. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Bilang superyor o nakatataas na lahi, naging pananaw ng mga Knluranin na dapat lamang na sila ang maghatid ng sibilisasyon sa mga mas mahihinang bansa. Dapat nilang bahaginan ng mga ito ng kanilang kalinangan at teknolohiya. Nagbunsod ito ng paniniwalang responsibilidad ng mga Kanluranin ang ibang bansa, o ang tinatawag na White Man’s Burden.
 16. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Nailathala ang mga kwento ng pakikipagsapalaran sa dyaryo at dahi dito ay marami ring nahikayat na mga bansang manakop ng mga lupain.
 17. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Kalaunan, nagtatag na rin ng kani-kaniyang grupo ang ibang bansang Kanluranin: Germany, Colonial League Great Britain, British Empire League
 18. Imperyalismo sa Africa
 19. Imperyalismo sa Africa Mga Kadiliman ng Africa Klima Topograpiya Mga Sakit na nagkalat Kawalan ng Pagkakaisa
 20. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa James Bruce Nakatuklas sa Blue Nile
 21. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa Mungo Park Nakatuklas sa kabuuan ng Nile River
 22. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa Richard Lander Nakatuklas sa Niger
 23. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa Richard Burton Natuklasan ang Lake Tanganyika at Lake Nyaza John Speke
 24. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa James Grant Pinatunayang ang Lake Nyaza ang pinagmumulan ng Nile River John Speke
 25. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa David Livingstone Nakatuklas sa Victoria Falls Ginalugad at naglathala ng mga obserbasyon niya sa Africa
 26. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa Henry Stanley Nagpamaita ng mga obserbasyon ni Livingstone Naggawad ng pamamahala ng Congo sa Haring Leopold
 27. Imperyalismo sa Africa The Scramble for Africa Loading timeline
 28. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Berlin Conference • Pagsasaayos ng kompetisyon ng mga bansang Kanluranin sa pagmamay-ari sa Africa • Nagbunga sa pagkakahati ng Africa sa mga teritoryong Kanluranin
 29. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Paghahati ng mga teritoryong Aprikano Pagkontrol ng mga Briton sa Suez Canal 1875
 30. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Paghahati ng mga teritoryong Aprikano Pagkontrol ng mga Briton sa Suez CanalPagsakop ng France sa Algeria 18751848 Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa nang matalo si Samori Toure 1898
 31. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Paghahati ng mga teritoryong Aprikano Pagkontrol ng mga Briton sa Suez CanalPagsakop ng France sa Algeria 18751848 Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa nang matalo si Samori Toure 1898 Pagtalo ng mga Boer sa mga Zulu 1838 Pagkabigo ng Italy na matalo ang Ethiopia 1838
 32. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Paghahati ng mga teritoryong Aprikano Pagkontrol ng mga Briton sa Suez CanalPagsakop ng France sa Algeria 18751848 Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa nang matalo si Samori Toure 1898 Pagtalo ng mga Boer sa mga Zulu 1838 Pagkabigo ng Italy na matalo ang Ethiopia 1838 Pagtatag ng Liberia ng nagsasariling republika 1847
 33. Imperyalismo sa Asya
 34. Imperyalismo sa Asya Mga Teritoryo sa Asya Go to Asian Map
 35. India India • Sinakop ng mga Portuges, Pranses, at Briton • Matapos matalo ng Great Britain ang France noong Seven Years’ War (1899- 1902), tuluyan nang napasakamay ng britain ang kapangyarihan sa Africa.
 36. Sri Lanka Sri Lanka • Napag-agawan ng mga Portuges, Olandes at Briton
 37. Macau Macau • Naging kolonya ng mga Portuges hanggang 1999
 38. Hong Kong Hong Kong • Napasailalim ng mga Biritish hanggang 1997
 39. Malacca Malacca, Malaysia • Unang nasakop ng Portugal at sinundan ng Great Britain
 40. Iba pang sakop ng Great Britain • Malaya • Singapore • Myanmar (Burma)
 41. Iba pang sakop ng France • Vietnam • Laos • Cambodia
 42. Indonesia • Nasakop ng Netherlands Indonesia
 43. Philippines • Nasakop ng Spain noong 1695 at nasakop ng Amerika noong 1898 Philippines
 44. Thailand • Tanging bansa sa Timog Silangang Asya na nananatiling malaya • Nagbigay ng teritoryo sa British at French upang hindi masakop • Gumamit ng matalinong diplomasya ang mga hari nitong sina Mongkut at Chulalongkorn Thailand
 45. Korea • Nanatiling malaya hanggang 1910 • Napasailalim sa impluwensya ng Russia at Japan • Tuluyang nasakop ng Japan noong 1910 Korea
 46. Japan • Naging imperyalistang bansa matapos lumakas bunsod ng modernisasyon • Yumakap sa impluwensiyang Kanluranin Japan
 47. Imperyalismo sa Asya Imperyalismo sa China Go to timeline
 48. Imperyalismo sa China China bilang Zhongguo Tinawag ng China ang sarili bilang zhong guo o Gitnang Kaharian, patunay na ipinagmamalaki ng mga Tsino ang sarili nilang sibilisasyon. Noong Dinastiyang Qing, ang Canton lamang ang bukas na daungan na nagbubukas sa Tsina sa kalakalan. Mga Digmaang Opyo Nagkaroon ng matatag na samahang pangkalakalan ang Tsina sa Britanya dahil sa mataas na pangangailangan ng huli sa kanilang produkto. Sa paghahangad na makakuha ng dagdag na pilak sa Tsina, nagpasok sila ng opyo. Sinira nito ang kaayusan sa Tsina kaya ipinagbawal ito ng gobyerno. Sa pangunguna ni Komisyoner Lin Zexu, sinamsam niya ang mga kontrabandong opyo para idispatsa. Bunsod nito, nagdeklara ng giyera ang Britain laban sa China.
 49. Komisyoner Lin Zexu Opium (Papaver somniferum)
 50. Imperyalismo sa China Timeline 1800 Unang Digmaang Opyo 1839-1842 Pagpirma ng Tsina sa Treaty of Nanking 1842 1856-1860 Ikalawang Digmaang Opyo 1858 1860 Pagpirma ng Tsina sa Treaty of Tientsin Pagpirma ng Tsina sa Treaty of Peking Pagsakop ng Portugal sa Macau
 51. 1890 1894-1895 Digmaang Sino-Japanese Pagpirma ng Tsina sa Treaty of Shimonoseki 1905 Pagpirma sa Treaty of Portsmouth
 52. Imperyalismo sa China Pagkakahati sa Spheres of Influence Nahati ang Tsina sa spheres of influence dahil sa mga di-makatarungang mga kasunduang nilagdaan nila. Ang bawat sphere ay sinasaklawan na ng karapatan ng mga bansang nanakop sa kanila. Dahil hindi nakasabay ang Estados Unidos sa hatiang ito, ipinasa nila ang Open Door Policy upang matigil ang pagkakahati sa Tsina. Dito rin nagkaroon ng pantay na pagkakataon ang Tsina sa kalakalan.
Anzeige