Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
educació
                           formació
                         ...
Formació professional | Grau mitjà
                          Informació general


© Generali...
Formació professional | Grau mitjà                                 Formació professional |...
Formació professional | Grau mitjà                         Formació professional | Grau mitjà
...
Formació professional | Grau mitjà                       Formació professional | Grau mitjà
  ...
Formació professional | Grau mitjà                         Formació professional | Grau mitjà...
Formació professional | Grau mitjà                         Formació professional | Grau mitjà...
Formació professional | Grau mitjà                         Formació professional | Grau mitjà...
Formació professional | Grau mitjà                        Formació professional | Grau mitjà
 ...
Formació professional | Grau mitjà                          Formació professional | Grau mitjà


...
Formació professional | Grau mitjà                         Formació professional | Grau mitjà...
Formació professional | Grau mitjà                             Formació professional | Grau mi...
Formació professional | Grau mitjà                        Formació professional | Grau mitjà
 ...
Formació professional | Grau mitjà                          Formació professional | Grau mitjà


...
Formació professional | Grau mitjà                          Formació professional | Grau mitjà


...
Formació professional | Grau mitjà                         Formació professional | Grau mitjà
...
Formació professional | Grau mitjà                         Formació professional | Grau mitjà
...
Formació professional | Grau mitjà                          Formació professional | Grau mitjà


...
Formació professional | Grau mitjà                         Formació professional | Grau mitjà
...
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Fulletó de CFGM
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

1

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Fulletó de CFGM

Herunterladen, um offline zu lesen

Fulletó de CFGM

 1. 1. educació formació professional grau mitjà guia informativa m Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/educacio Generalitat de Catalunya Departament d’Educació www.xtec.cat/estudis/fp Departament d’Educació
 2. 2. Formació professional | Grau mitjà Informació general © Generalitat de Catalunya Per accedir a un cicle formatiu Per obtenir més informació, Departament d’Educació de grau mitjà s’ha de complir podeu consultar un dels requisits següents Edició • el tutor o la tutora del centre Servei de Comunicació, Difusió i Publicacions • disposar del títol de graduat/ada educatiu, en educació secundària, • el portal edu365.cat, Disseny gràfic • disposar del títol d’FP1 (o equivalent), • la pàgina web del Enric Jardí • tenir el segon de BUP aprovat o Departament d’Educació 1a edició • superar la prova d’accés als cicles www.gencat.cat/educacio, o Març de 2009 formatius de grau mitjà. • l’Àrea d’Orientació de Formació professional del Departament Tiratge d’Educació (telèfon 935 516 900). 12.000 exemplars En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic Impressió Orriols, SA o tècnica o es pot Dipòsit legal • cursar un altre cicle formatiu de grau B-12.210-2009 mitjà, • accedir a un cicle formatiu de grau superior, cursant el batxillerat (tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d’haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà) o • accedir a un cicle formatiu de grau superior (un cop superada la prova d’accés). 3
 3. 3. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Sumari Activitats físiques i esportives Fusta, moble i suro 49 Tècnic/a en manteniment ferroviari 6 Tècnic/a en conducció d’activitats 29 Tècnic/a en fabricació a mida i instal·lació 50 Tècnic/a en muntatge i manteniment fisicoesportives en el medi natural de fusteria i moble d’instal·lacions de fred, climatització 7 Tècnic/a en explotació d’estacions d’esquí 30 Tècnic/a en fabricació industrial i producció de calor (adaptació) de fusteria i moble 31 Tècnic/a en transformació de fusta Maritimopesquera Administració i gestió i suro 51 Tècnic/a en busseig a profunditat mitjana 8 Tècnic/a en gestió administrativa 52 Tècnic/a en operació, control Hoteleria i turisme i manteniment de màquines i instal·lacions Agrària 32 Tècnic/a en cuina i gastronomia del vaixell 9 Tècnic/a en explotacions agràries 33 Tècnic/a en serveis de restauració 53 Tècnic/a en operacions de cultiu aqüícola extensives 54 Tècnic/a en pesca i transport marítim 10 Tècnic/a en explotacions agràries Imatge i so intensives 34 Tècnic/a en laboratori d’imatge Química 11 Tècnic/a en explotacions ramaderes 55 Tècnic/a en laboratori 12 Tècnic/a en jardineria Imatge personal 56 Tècnic/a en operacions de fabricació 13 Tècnic/a en treballs forestals 35 Tècnic/a en caracterització de productes farmacèutics i de conservació del medi natural 36 Tècnic/a en estètica personal decorativa 57 Tècnic/a en operacions de procés 37 Tècnic/a en perruqueria de pasta i paper Arts gràfiques 58 Tècnic/a en operacions de transformació 14 Tècnic/a en enquadernació i manipulació Indústries alimentàries de plàstics i cautxú de paper i cartró 38 Tècnic/a en conservació vegetal, càrnia 59 Tècnic/a en planta química 15 Tècnic/a en impressió en arts gràfiques i de peix 16 Tècnic/a en preimpressió en arts gràfiques 39 Tècnic/a en elaboració de productes Sanitat lactis 60 Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria Comerç i màrqueting 40 Tècnic/a en escorxador 61 Tècnic/a en emergències sanitàries 17 Tècnic/a en comerç i carnisseria-xarcuteria 62 Tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia 41 Tècnic/a en forneria, rebosteria Edificació i obra civil i confiteria Serveis socioculturals i a la comunitat 18 Tècnic/a en acabats de construcció 42 Tècnic/a en indústries d’elaboració 63 Tècnic/a en atenció sociosanitària 19 Tècnic/a en obres de formigó de plats preparats (adaptació) 20 Tècnic/a en obres de la construcció 43 Tècnic/a en molineria i indústries Tèxtil, confecció i pell 21 Tècnic/a en operacions i manteniment cerealistes 64 Tècnic/a en calçat i marroquineria de maquinària de construcció 44 Tècnic/a en olis d’oliva i vins 65 Tècnic/a en confecció i moda 66 Tècnic/a en operacions d’ennobliment Electricitat i electrònica Informàtica i comunicació tèxtil 22 Tècnic/a en equips electrònics de consum 45 Tècnic/a en sistemes microinformàtics 67 Tècnic/a en producció de filatura 23 Tècnic/a en instal·lacions elèctriques i xarxes i teixidura de calada i automàtiques 68 Tècnic/a en producció de teixits de punt Instal·lació i manteniment Fabricació mecànica 46 Tècnic/a en instal·lació i manteniment Transport i manteniment de vehicles 24 Tècnic/a en fosa electromecànic de maquinària i conducció 69 Tècnic/a en avions amb motor de pistó 25 Tècnic/a en mecanització de línies (adaptació) 26 Tècnic/a en reparació i manteniment 47 Tècnic/a en manteniment de maquinària 70 Tècnic/a en carrosseria d’aparells de mesura i control (adaptació) d’obra pública, logística i manutenció 71 Tècnic/a en electromecànica de vehicles 27 Tècnic/a en soldadura i caldereria de càrregues i agrícola (adaptació) 72 Tècnic/a en electromecànica de vehicles 28 Tècnic/a en tractaments superficials 48 Tècnic/a en manteniment de vaixells industrials (adaptació) i tèrmics d’esbarjo i serveis portuaris (adaptació) 4 5
 4. 4. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Activitats físiques i esportives Tècnic/a en conducció d’activitats Què estudiaràs? Tècnic/a en explotació d’estacions De què treballaràs? fisicoesportives en el medi natural d’esquí (adaptació) • El medi natural • Pister/a socorrista Durada dels estudis: • Conducció de grups i activitats Durada dels estudis: • Tècnic/a en conducció 1.400 hores en el medi natural 1.800 hores d’instal·lacions (monocables, • Seguretat i supervivència telecadires desembragables, • 990 hores en el centre educatiu a la muntanya • 1.400 hores en el centre educatiu telecabines i cintes transportadores) • 410 hores en el centre de treball • Conducció de grups en bicicletes • 400 hores en el centre de treball • Conductor/a de màquines trepitjaneu; (pràctiques) • Conducció de grups a cavall (pràctiques) maquinista i atencions equines bàsiques • Coordinador/a d’activitats a l’aire 1 curs acadèmic • Administració, gestió i 2 cursos acadèmics lliure en el sector de la neu comercialització en la petita empresa • Tècnic/a en producció de neu • Fonaments de l’activitat física artificial Les pràctiques en empreses • Primers auxilis Les pràctiques en empreses • Guia de turisme eqüestre t’ajudaran a accedir a un lloc • Activitats físiques per a persones t’ajudaran a accedir a un lloc • Guia d’itineraris en bicicleta de treball amb discapacitat de treball • Acompanyador/a de muntanya • Dinàmica de grups • Coordinador/a d’activitats • Formació i orientació laboral de conducció i guiatge a la natura • Formació en centres de treball Què estudiaràs? On treballaràs? De què treballaràs? • Instal·lacions de producció de neu artificial En empreses del sector de la neu, • Guia de turisme eqüestre • Transport per cable estacions d’esquí, empreses • Guia d’itineraris en bicicleta • Mecanització de màquines trepitjaneu d’esports d’aventura, empreses • Acompanyador/a de muntanya • Disseny d’espais i gestió ambiental turístiques (hotels, càmpings albergs, • Coordinador/a d’activitats • El medi natural. Nivometeorologia cases de colònies), agències de conducció i guiatge a la natura • Conducció de grups i activitats de viatges, etc. en el medi natural • Seguretat i supervivència en muntanya On treballaràs? • Conducció de grups en bicicletes • Conducció de grups a cavall En empreses d’esports d’aventures, i atencions equines bàsiques empreses turístiques (hotels, • Administració, gestió i comercialització càmpings, albergs, cases de en la petita empresa colònies), agències de viatges, etc. • Fonaments de l’activitat física • Primers auxilis • Activitats físiques per a persones amb discapacitat • Dinàmica de grups • Formació i orientació laboral • Síntesi 6 7
 5. 5. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Administració i gestió Agrària Tècnic/a en gestió administrativa Què estudiaràs? Tècnic/a en explotacions agràries Què estudiaràs? extensives Durada dels estudis: • Comunicació i arxiu • Organització i gestió d’una explotació 1.300 hores • Operatòria de teclats Durada dels estudis: agrària familiar • Gestió administrativa 2.000 hores • Instal·lacions agràries • 990 hores en el centre educatiu de compravenda • Mecanització agrària • 310 hores en el centre de treball • Gestió administrativa de personal • 1.590 hores en el centre educatiu • Cultius herbacis (pràctiques) • Comptabilitat general i tresoreria • 410 hores en el centre de treball • Cultius arboris i arbustius • Productes i serveis financers (pràctiques) • Mètodes de control fitosanitari 1 curs acadèmic i d’assegurances bàsics • Aconduïment racional del bestiar • Principis de gestió administrativa 2 cursos acadèmics • Producció ramadera lligada a la terra pública • Agrotecnologia Les pràctiques en empreses • Aplicacions informàtiques • Formació i orientació laboral t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació i orientació laboral Les pràctiques en empreses • Formació en centres de treball de treball • Formació en centres de treball t’ajudaran a accedir a un lloc de treball De què treballaràs? De què treballaràs? • Cap d’explotació agrària • Auxiliar administratiu/iva • Operador/a de màquines i d’equips • Auxiliar de documentació i arxiu agrícoles (tractorista) • Aplicador/a de fitosanitaris • Cap de magatzem de productes On treballaràs? agrícoles En les oficines de tot tipus d’empreses (petites i mitjanes On treballaràs? empreses, bancs privats i públics, assegurances, etc.), administració En explotacions agrícoles dedicades pública, etc. a la producció de cultius extensius de secà i/o regadiu, cooperatives, centres d’emmagatzematge i comercialització de productes agraris i centres d’investigació aplicada a l’agricultura 8 9
 6. 6. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Agrària Tècnic/a en explotacions agràries Què estudiaràs? Tècnic/a en explotacions Què estudiaràs? intensives ramaderes • Organització i gestió d’una explotació • Organització i gestió d’una explotació Durada dels estudis: agrària familiar Durada dels estudis: agrària familiar 2.000 hores • Instal·lacions agràries 2.000 hores • Instal·lacions agràries • Mecanització agrària • Mecanització agrària • 1.590 hores en el centre educatiu • Producció de plantes • 1.590 hores en el centre educatiu • Producció ramadera intensiva • 410 hores en el centre de treball • Cultius hortícoles • 410 hores en el centre de treball • Aconduïment racional del bestiar (pràctiques) • Cultius fructícoles (pràctiques) • Atencions als animals • Mètodes de control fitosanitari d’experimentació i altres animals 2 cursos acadèmics • Agrotecnologia 2 cursos acadèmics petits • Formació i orientació laboral • Atencions als animals de companyia • Formació en centres de treball • Atencions bàsiques, domadura Les pràctiques en empreses Les pràctiques en empreses i ensinistrament del cavall i altres t’ajudaran a accedir a un lloc t’ajudaran a accedir a un lloc animals de treball De què treballaràs? de treball • Agrotecnologia • Formació i orientació laboral • Cap d’explotació agrària • Formació en centres de treball • Horticultor/a • Fructicultor/a • Floricultor/a De què treballaràs? • Productor/a de bolets • Productor/a de llavors • Ramader/a de boví per a llet i carn, • Cap de magatzem de productes d’oví i de cabrum agrícoles • Porcicultor/a • Criador/a i domador/a de cavalls • Avicultor/a On treballaràs? • Cunicultor/a • Treballador/a de consultes clíniques En explotacions agrícoles dedicades veterinàries a la producció de cultius intensius • Inseminador/a de secà i/o regadiu, cooperatives, centres d’emmagatzematge i comercialització de productes On treballaràs? agraris i centres d’investigació aplicada a l’agricultura En explotacions ramaderes, laboratoris de diagnosi i investigació a la ramaderia, cooperatives de producció i serveis ramaders 10 11
 7. 7. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Agrària Tècnic/a en jardineria Què estudiaràs? Tècnic/a en treballs forestals Què estudiaràs? i de conservació del medi natural Durada dels estudis: • Organització i gestió d’una explotació • Organització i gestió d’una explotació 2.000 hores agrària familiar Durada dels estudis: agrària familiar • Implantació de jardins i zones verdes 2.000 hores • Instal·lacions agràries • 1.590 hores en el centre educatiu • Conservació i millora de jardins • Mecanització agrària • 410 hores en el centre de treball i zones verdes • 1.590 hores en el centre educatiu • Aprofitaments forestals (pràctiques) • Producció de plantes • 410 hores en el centre de treball • Aprofitaments cinegètics i piscícoles • Mètodes de control fitosanitari (pràctiques) • Producció de plantes 2 cursos acadèmics • Instal·lacions agràries • Gestió dels recursos forestals • Mecanització agrària 2 cursos acadèmics • Defensa de les masses forestals • Jardineria d’interiors i ornaments • Activitats d’ús públic en espais Les pràctiques en empreses florals naturals t’ajudaran a accedir a un lloc • Agrotecnologia Les pràctiques en empreses • Agrotecnologia de treball • Relacions en l’equip de treball t’ajudaran a accedir a un lloc • Relacions en l’equip de treball • Formació i orientació laboral de treball • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball • Formació en centres de treball De què treballaràs? De què treballaràs? • Jardiner/a • Agent forestal • Florista • Agent del medi ambient • Tècnic/a de viver de planta • Motoserrista, desbrossador/a ornamental i repoblador/a • Tècnic/a de manteniment de jardins, • Planterista gespes, etc. On treballaràs? On treballaràs? En espais naturals, parcs naturals, En serveis públics de parcs i jardins parcs nacionals, empreses de serveis d’ajuntaments i altres organismes, de mecanització agrària, empreses grans i petites empreses de jardineria de protecció i conservació del medi i floristeria, empreses de manteniment natural i explotacions forestals de camps de futbol, golf, gespes, etc. de tipus familiar 12 13
 8. 8. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Arts gràfiques Tècnic/a en enquadernació Què estudiaràs? Tècnic/a en impressió en arts Què estudiaràs? i manipulació de paper i cartró gràfiques • Primeres matèries en arts gràfiques • Muntatge i obtenció de la forma Durada dels estudis: • Processos d’enquadernació Durada dels estudis: impressora 1.400 hores i manipulació de paper 1.400 hores • Primeres matèries en arts gràfiques • Processos de manipulació de cartró • Preparació de màquines d’òfset • 990 hores en el centre educatiu • Impressió en rotogravat i flexografia • 990 hores en el centre educatiu • Tiratge en màquina d’òfset • 410 hores en el centre de treball • Impressió en serigrafia • 410 hores en el centre de treball • Impressió en rotogravat i flexografia (pràctiques) • Processos d’arts gràfiques (pràctiques) • Impressió en serigrafia • Seguretat en les indústries d’arts • Processos d’arts gràfiques 1 curs acadèmic gràfiques 1 curs acadèmic • Seguretat en les indústries d’arts • Formació i orientació laboral gràfiques • Formació en centres de treball • Formació i orientació laboral Les pràctiques en empreses Les pràctiques en empreses • Formació en centres de treball t’ajudaran a accedir a un lloc t’ajudaran a accedir a un lloc de treball De què treballaràs? de treball De què treballaràs? • Tècnic/a en enquadernació de llibres i altres productes gràfics • Muntador/a de formes gràfiques • Tècnic/a en fabricació i manipulació • Impressor/a i maquinista de productes de cartró de rotogravat, d’òfset, flexografia • Tècnic/a en fabricació i manipulació i serigrafia de productes elaborats amb paper (tovallons, mocadors, bolquers, etc.) • Tècnic/a en impressió en rotogravat, On treballaràs? flexografia i serigrafia En empreses d’arts gràfiques dedicades a la impressió On treballaràs? En indústries i tallers d’enquadernació i de manipulació de paper i cartró i impremtes de serigrafia, rotogravat i flexografia 14 15
 9. 9. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Arts gràfiques Comerç i màrqueting Tècnic/a en preimpressió en arts Què estudiaràs? Tècnic/a en comerç Què estudiaràs? gràfiques • Sistemes informàtics en la Durada dels estudis: • Operacions d’emmagatzematge Durada dels estudis: preimpressió i edició electrònica 1.400 hores • Tècniques de marxandatge 2.000 hores • Composició i compaginació de textos • Aparadorisme i publicitat en el punt • Preparació i digitalització d’imatges • 990 hores en el centre educatiu de venda • 1.620 hores en el centre educatiu • Reproducció i tractament d’imatges • 410 hores en el centre de treball • Tècniques de venda • 380 hores en el centre de treball • Integració i filmació de textos (pràctiques) • Activitats de venda (pràctiques) i imatges • Administració i gestió d’un petit • Muntatge i obtenció de la forma 1 curs acadèmic establiment comercial 2 cursos acadèmics impressora • Aplicacions informàtiques de propòsit • Primeres matèries en arts gràfiques general • Processos d’arts gràfiques Les pràctiques en empreses • Llengua estrangera Les pràctiques en empreses • Administració, gestió i t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació i orientació laboral t’ajudaran a accedir a un lloc comercialització en la petita empresa de treball • Formació en centres de treball de treball • Relacions en l’equip de treball • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball De què treballaràs? • Encarregat/ada de botiga De què treballaràs? • Dependent/a de botiga • Representant comercial • Tècnic/a en tractament de textos • Cap de caixa • Preparador/a d’imatges, escanista • Treballador/a d’atenció al client • Muntador/a traçador/a en la venda de productes o serveis • Passador/a de planxes d’òfset • Emmagatzemador/a • Rotogravador/a • Llançador/a de proves • Passador/a de planxes de serigrafia, On treballaràs? de gomes o cautxú de flexografia En comerços a l’engròs i al detall, departaments comercials On treballaràs? i de magatzem de qualsevol empresa industrial, de serveis, immobiliàries, En empreses d’arts gràfiques, premsa etc. i publicitat dedicades al traçament, muntatge i obtenció de la forma impressora, al tractament i la integració de textos i imatges i filmació 16 17
 10. 10. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Edificació i obra civil Tècnic/a en acabats Què estudiaràs? Tècnic/a en obres de formigó Què estudiaràs? de construcció • Projectes, amidaments i valoracions Durada dels estudis: • Projectes, amidaments i valoracions Durada dels estudis: • Organització i control d’obres 2.000 hores • Organització i control d’obres 2.000 hores d’acabat de formigó • Revestiments continus conglomerats • 1.600 hores en el centre educatiu • Encofrats i estrebats • 1.600 hores en el centre educatiu • Paviments i enrajolats • 400 hores en el centre de treball • Armadures • 400 hores en el centre de treball • Revestiments en làmines (pràctiques) • Formigó (pràctiques) • Pintures i vernissos • Prefabricats estructurals • Plafons prefabricats 2 cursos acadèmics • Conduccions lineals sense pressió 2 cursos acadèmics • Seguretat en la construcció • Seguretat en la construcció • Administració, gestió i • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa Les pràctiques en empreses comercialització en la petita empresa Les pràctiques en empreses • Relacions en l’equip de treball t’ajudaran a accedir a un lloc • Relacions en l’equip de treball t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació i orientació laboral de treball • Formació i orientació laboral de treball • Formació en centres de treball • Formació en centres de treball De què treballaràs? De què treballaràs? • Enrajolador/a • Encofrador/a • Guixaire • Ferrallista • Empaperador/a • Treballador/a de formigó armat • Tapisser/a • Muntador/a de bastides • Emmoquetador/a • Col·locador/a de tubs • Pintor/a • Tècnic/a en seguretat i higiene • Instal·lador/a de terres industrials, paviments sintètics i sostres sintètics i metàl·lics On treballaràs? • Vidrier/a • Muntador/a de bastides En edificacions i rehabilitacions d’habitatges, d’edificis industrials, comercials i de serveis i en obra civil On treballaràs? (aeroports, carreteres, obres marítimes, obres subterrànies, En edificacions i rehabilitacions ferrocarrils) d’habitatges, d’edificis industrials, comercials i de serveis, obra civil (aeroports, carreteres, obres marítimes, obres subterrànies, ferrocarrils) i en qualsevol sector en què s’efectuïn treballs de pintura i decoració 18 19
 11. 11. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Edificació i obra civil Tècnic/a en obres Què estudiaràs? Tècnic/a en operacions De què treballaràs? de la construcció i manteniment de maquinària • Projectes, amidaments i valoracions de construcció • Operador/a d’excavadora i buldòzer Durada dels estudis: • Organització i control d’obra • Operador/a de draga i grua 2.000 hores • Obres de fàbrica Durada dels estudis: • Operador/a de muntacàrregues • Cobertes i impermeabilitzacions 2.000 hores i tragella • 1.710 hores en el centre educatiu • Revestiments continus conglomerats • Operador/a d’anivelladora, • 290 hores en el centre de treball • Construccions lineals sense pressió • 1.600 hores en el centre educatiu compactadora, pavimentadora (pràctiques) • Seguretat en la construcció • 400 hores en el centre de treball i màquina d’asfaltar • Administració, gestió i (pràctiques) • Operador/a de camió formigonera 2 cursos acadèmics comercialització en la petita empresa • Tècnic/a en presa de mostres • Relacions en l’equip de treball 2 cursos acadèmics • Tècnic/a en seguretat i higiene • Formació i orientació laboral en obres de construcció Les pràctiques en empreses • Formació en centres de treball t’ajudaran a accedir a un lloc Les pràctiques en empreses de treball t’ajudaran a accedir a un lloc On treballaràs? De què treballaràs? de treball En edificacions d’habitatges • Paleta i rehabilitacions, d’edificis industrials, • Col·locador/a de sostres i cobertes comercials de serveis, obra civil en pissarra, teula o asfalt Què estudiaràs? (aeroports, carreteres, obres • Instal·lador/a de material aïllant marítimes, obres subterrànies, • Guixaire • Projectes, amidaments i valoracions ferrocarrils) i en altres sectors • Muntador/a de bastides • Organització i control d’obres productius on s’efectuïn moviments • Col·locador/a de tubs de maquinària de construcció de terres, fragmentació i extracció • Tècnic/a en seguretat i higiene • Excavacions i demolicions de roques i minerals, prospeccions d’obres de construcció • Ferms i sondatges, transport de materials, • Sondatges i perforacions elevació i desplaçament • Elevació i desplaçament de càrregues de càrregues, etc. On treballaràs? • Seguretat en la construcció • Administració, gestió i En edificacions i rehabilitacions comercialització en la petita empresa d’habitatges, d’edificis industrials, • Relacions en l’equip de treball comercials i de serveis, obra civil • Formació i orientació laboral (aeroports, carreteres, obres • Formació en centres de treball marítimes, obres subterrànies, ferrocarrils) i en qualsevol sector que calgui l’ajuda del/de la paleta 20 21
 12. 12. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Electricitat i electrònica Tècnic/a en equips electrònics De què treballaràs? Tècnic/a en instal·lacions De què treballaràs? de consum elèctriques i automàtiques • Tècnic/a reparador/a d’equips de so • Electricista industrial i d’instal·lacions Durada dels estudis: i HI-FI, receptors de ràdio, TV i equips Durada dels estudis: elèctriques d’edificis 2.000 hores semblants 2.000 hores • Muntador/a de centres de producció • Tècnic/a en instal·lacions de so elèctrica i de quadres elèctrics • 1.650 hores en el centre educatiu • Operari/ària antenista de ràdio i TV • 1.600 hores en el centre educatiu • Instal·lador/a de línies elèctriques, • 350 hores en el centre de treball • Instal·lador/a i reparador/a d’equips • 400 hores en el centre de treball equips electrònics en edificis, antenes (pràctiques) telefònics i telemàtics (pràctiques) i equips telefònics • Reparador/a d’electrodomèstics • Reparador/a d’electrodomèstics 2 cursos acadèmics • Reparador/a, ajustador/a 2 cursos acadèmics • Electricista de construcció d’ordinadors i equips auxiliars • Electricista de manteniment • Instal·lador/a mantenidor/a Les pràctiques en empreses Les pràctiques en empreses de sistemes domòtics t’ajudaran a accedir a un lloc On treballaràs? t’ajudaran a accedir a un lloc • Muntador d’instal·lacions d’energia de treball de treball solar fotovoltaica En empreses que tinguin per activitat la reparació d’equips de so, televisió i vídeo, electrodomèstics, equips On treballaràs? Què estudiaràs? microinformàtics, execució Què estudiaràs? i manteniment d’instal·lacions de En empreses que tinguin per activitat • Instal·lacions de so telefonia i instal·lacions d’antenes • Automatismes industrials la producció d’energia elèctrica, • Reparació d’equips de so i alta de TV • Electrònica instal·lacions i reparacions elèctriques fidelitat • Electrotècnia en edificis, instal·lacions de telefonia, • Instal·lacions de recepció i distribució • Instal·lacions elèctriques interiors antenes i seguretat, instal·lacions de senyal de TV • Instal·lacions de distribució d’energia solar fotovoltaica, • Reparació d’equips d’imatge • Infraestructures comunes construcció de quadres i equips • Sistemes electrònics d’informació de telecomunicació en habitatges electrotècnics i manteniment • Instal·lacions de telefonia interior i edificis i reparació d’electrodomèstics i transmissió de dades • Instal·lacions domòtiques • Reparació d’equips microinformàtics • Instal·lacions solars fotovoltaiques • Reparació d’equips telefònics • Màquines elèctriques i telemàtics • Formació i orientació laboral • Administració, gestió i • Empresa i iniciativa emprenedora comercialització en la petita empresa • Formació en centres de treball • Electrònica general • Electrònica digital no programable • Electrònica digital programable • Instal·lacions bàsiques • Qualitat • Relacions en l’equip de treball • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball 22 23
 13. 13. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Fabricació mecànica Tècnic/a en fosa Què estudiaràs? Tècnic/a en mecanització Què estudiaràs? Durada dels estudis: • Fusió i colada Durada dels estudis: • Processos de mecanització 1.400 hores • Sistemes d’emmotllament 2.000 hores • Mecanització per control numèric i d’elaboració de mascles • Fabricació per abrasió, electroerosió, • 990 hores en el centre educatiu • Sistemes auxiliars de fabricació • 1.600 hores en el centre educatiu tall i conformat i per processos • 410 hores en el centre de treball mecànica • 400 hores en el centre de treball especials (pràctiques) • Control de les característiques (pràctiques) • Fabricació per arrencada de ferritja del producte de la fosa • Sistemes automatitzats 1 curs acadèmic • Metal·lúrgia de la fosa 2 cursos acadèmics • Metrologia i assajos • Seguretat en les indústries • Interpretació gràfica de fabricació mecànica • Formació i orientació laboral Les pràctiques en empreses • Relacions en l’equip de treball Les pràctiques en empreses • Empresa i iniciativa emprenedora t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació i orientació laboral t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació en centres de treball de treball • Formació en centres de treball de treball De què treballaràs? De què treballaràs? • Ajustador/a operari/ària de màquines • Operari/ària d’elaboració manual eina i mecànica de motlles • Polidor/a de metalls i afilador d’eines • Operador/a de màquines de motlles, • Operador/a de màquines per treballar forns de fosa i tractaments tèrmics metalls • Recobridor/a de motlles • Operador/a de màquines eina • Preparador/a de màquines de fosa • Operador/a de robots industrials a pressió • Treballador/a de la fabricació d’eines, mecànic/a i ajustador/a, modelista matricer i similar On treballaràs? • Torner/a, fresador/a i mandrinador/a En empreses de fosa relacionades amb la fabricació de productes On treballaràs? metàl·lics, construcció de maquinària i equips mecànics, construcció En indústries transformadores de vehicles automòbils, construcció de metalls relacionades amb naval, construcció de material de els subsectors de construcció transport i fabricació d’equips de maquinària i equip mecànic, de precisió òptica i similars de material i equip elèctric, electrònic i òptic i de material de transport emmarcat en el sector industrial 24 25
 14. 14. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Fabricació mecànica Tècnic/a en reparació De què treballaràs? Tècnic/a en soldadura i caldereria Què estudiaràs? i manteniment d’aparells de mesura i control (adaptació) • Reparador/a i mantenidor/a d’aparells Durada dels estudis: • Interpretació gràfica de mesura i control 2.000 hores • Traçat, tall i conformació Durada dels estudis: • Muntador/a de productes • Mecanització 2.000 hores micromecànics en general • 1.600 hores en el centre educatiu • Soldadura en atmosfera natural • Muntador/a de grans productes • 400 hores en el centre de treball • Soldadura en atmosfera protegida • 1.700 hores en el centre educatiu per a la rellotgeria industrial (pràctiques) • Muntatge • 300 hores en el centre de treball • Restaurador/a d’aparells especials • Metrologia i assajos (pràctiques) que estan fora del circuit comercial 2 cursos acadèmics • Formació i orientació laboral • Verificador/a d’elements d’alta • Empresa i iniciativa emprenedora 2 cursos acadèmics precisió • Formació en centres de treball Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc De què treballaràs? Les pràctiques en empreses On treballaràs? de treball t’ajudaran a accedir a un lloc • Soldador/a i oxitallador/a de treball Empreses transformadores • Calderer/a de metalls relacionades • Operador/a de projecció tèrmica amb la fabricació de productes • Muntador/a de canonades Què estudiaràs? metàl·lics, construcció de maquinària i estructures metàl·liques i equip mecànic, construcció • Reparador/a d’estructures d’acer • Productes mecànics de vehicles automòbils, construcció en taller i obra • Mitjans i processos de mecanització naval, construcció de material • Fuster/a del metall • Preparació i programació de transport i fabricació, reparació de màquines de fabricació mecànica i manteniment d’equips de mesura i • Sistemes auxiliars de fabricació control On treballaràs? mecànica En empreses que tinguin per activitat • Fabricació per arrencament de ferritja la fabricació de productes metàl·lics • Fabricació per abrasió, conformació estructurals, construcció de grans i procediments especials dipòsits i caldereria grossa, • Control de les característiques estructures associades del producte de mecanització a la construcció de maquinària, • Manteniment d’instruments construcció de carrosseria, remolcs de mesura i control i bolquets, construcció i reparació • Restauració d’aparells naval, de material ferroviari, aeronaus, de mesura i control bicicletes, motocicletes, etc., i tallers • Administració, gestió i mecànics independents comercialització en la petita empresa • Seguretat en les indústries de fabricació mecànica • Relacions en l’equip de treball • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball 26 27
 15. 15. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Fabricació mecànica Fusta, moble i suro Tècnic/a en tractaments De què treballaràs? Tècnic/a en fabricació a mida Què estudiaràs? superficials i tèrmics i instal·lació de fusteria i moble • Galvanitzador/a • Definició de solucions en fusteria Durada dels estudis: • Recarregador/a Durada dels estudis: i moble a mida 1.400 hores • Esmaltador/a 2.000 hores • Operacions bàsiques • Polvoritzador/a de metall amb pistola de mecanització en fusteria i moble • 990 hores en el centre educatiu • Tècnic/a en tractaments tèrmics • 1.590 hores en el centre educatiu a mida • 410 hores en el centre de treball de metalls i aliatges i tractaments • 410 hores en el centre de treball • Fabricació a mida en fusteria i moble (pràctiques) mecànics de superfície (pràctiques) • Acabament en fusteria i moble a mida • Preparador/a d’equips i instal·lacions • Instal·lació en fusteria i moble a mida 1 curs acadèmic per al tractament 2 cursos acadèmics • Administració, gestió i • Programador/a de sistemes comercialització en la petita empresa automatitzats en planta • Materials i productes en indústries Les pràctiques en empreses • Preparador/a de dissolucions Les pràctiques en empreses de la fusta t’ajudaran a accedir a un lloc t’ajudaran a accedir a un lloc • Seguretat en la indústria de la fusta de treball de treball i el moble On treballaràs? • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball En empreses relacionades Què estudiaràs? amb la fabricació de productes metàl·lics, construcció de maquinària De què treballaràs? • Materials metàl·lics, plàstics i equip mecànic, construcció i compostos de vehicles automòbils, • Fuster/a • Preparacions superficials, construcció naval, construcció • Fuster/a de mobles a mida, mobles recobriments i acabaments de material de transport, fabricació de cuina i bany • Tractaments tèrmics d’equips de precisió òptica i similars • Instal·lador/a de parquets • Sistemes auxiliars de fabricació i realització d’operacions i revestiments mecànica de tractament superficial i tèrmic • Instal·lador/a de portes, finestres, • Control de les característiques escales i baranes del producte tractat • Muntador/a d’estructures de fusta • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa • Seguretat en les indústries On treballaràs? de fabricació mecànica • Relacions en l’equip de treball En fusteries, tallers i botigues • Formació i orientació laboral d’instal·lació de mobles, parquets, • Formació en centres de treball portes i finestres i tallers de decoració i interiorisme 28 29
 16. 16. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Fusta, moble i suro Tècnic/a en fabricació industrial Què estudiaràs? Tècnic/a en transformació de fusta Què estudiaràs? de fusteria i moble i suro • Control de magatzem en indústries • Control de magatzem en indústries Durada dels estudis: de la fusta Durada dels estudis: de la fusta 1.400 hores • Mecanització industrial de la fusta 1.300 hores • Tractaments de la fusta i el suro • Muntatge industrial de fusteria • Mecanització industrial de la fusta • 990 hores en el centre educatiu i moble • 990 hores en el centre educatiu • Fabricació industrial de derivats • 410 hores en el centre de treball • Aplicació d’acabaments en fusteria • 310 hores en el centre de treball de la fusta i el suro (pràctiques) i moble (pràctiques) • Materials i productes en indústries • Materials i productes en indústries de la fusta 1 curs acadèmic de la fusta 1 curs acadèmic • Seguretat en la indústria de la fusta • Seguretat en la indústria de la fusta i el moble i moble • Relacions en l’equip de treball Les pràctiques en empreses • Relacions en l’equip de treball Les pràctiques en empreses • Formació i orientació laboral t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació i orientació laboral t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació en centres de treball de treball • Formació en centres de treball de treball De què treballaràs? De què treballaràs? • Tècnic/a en tractaments • Fuster/a en fabricació industrial i encorbament de la fusta de fusteria i moble • Tècnic/a en emmagatzematge • Armador/a premsador/a de fusteria i assecament de fusta • Preparador/a muntador/a de mobles • Tècnic/a en elaboració de xapa • Tapisser/a industrial i fabricació de taulers • Envernissador/a lacador/a • Tècnic/a en fabricació de productes de suro i derivats On treballaràs? On treballaràs? En fàbriques de mobles de llar, oficina, cuina i bany i de portes, En empreses del sector de la fusta finestres, estructures, parquets i el suro (serradores, assecadors, i revestiments de fusta fabricació d’envasos, embalatges i palets, fabricació de xapes i taulers derivats de la fusta, preparació del suro i productes derivats) 30 31
 17. 17. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Hoteleria i turisme Tècnic/a en cuina i gastronomia Què estudiaràs? Tècnic/a en serveis de restauració Què estudiaràs? Durada dels estudis: • Ofertes gastronòmiques Durada dels estudis: • Operacions bàsiques en bar i cafeteria 2.000 hores • Preelaboració i conservació 2.000 hores • Operacions bàsiques en restaurant d’aliments • Serveis en bar i cafeteria • 1.600 hores en el centre educatiu • Tècniques culinàries • 1.600 hores en el centre educatiu • Serveis en restaurant i esdeveniments • 400 hores en el centre de treball • Processos bàsics de pastisseria • 400 hores en el centre de treball especials (pràctiques) i rebosteria (pràctiques) • El vi i el seu servei • Productes culinaris • Ofertes gastronòmiques 2 cursos acadèmics • Postres per a la restauració 2 cursos acadèmics • Tècniques de comunicació • Seguretat i higiene en la manipulació en restauració d’aliments • Seguretat i higiene en la manipulació Les pràctiques en empreses • Formació i orientació laboral Les pràctiques en empreses d’aliments t’ajudaran a accedir a un lloc • Empresa i iniciativa emprenedora t’ajudaran a accedir a un lloc • Anglès de treball • Formació en centres de treball de treball • Formació i orientació laboral • Empresa i iniciativa emprenedora • Formació en centres de treball De què treballaràs? • Cuiner/a De què treballaràs? • Cap de partida • Empleat/ada d’economat d’unitats • Cambrer/a de bar i cafeteria de producció i servei d’aliments o restaurant i begudes • Empleat/ada d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes On treballaràs? • Bàrman • Sommelier En grans, mitjanes i petites empreses, • Auxiliar de serveis en mitjans principalment del sector d’hostaleria, de transport i també per compte propi en petits establiments del subsector de la restauració On treballaràs? En restaurants, bars i cafeteries i empreses de menjars preparats 32 33
 18. 18. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Imatge i so Imatge personal Tècnic/a en laboratori d’imatge Què estudiaràs? Tècnic/a en caracterització Què estudiaràs? Durada dels estudis: • Revelatge de suports fotosensibles Durada dels estudis: • Disseny de personatges i organització 1.400 hores • Positivació, ampliació i acabaments 2.000 hores del treball • Tractament d’imatges fotogràfiques • Fabricació de pròtesis per • 990 hores en el centre educatiu per procediments digitals • 1.700 hores en el centre educatiu a la caracterització • 410 hores en el centre de treball • Administració, gestió i • 300 hores en el centre de treball • Postisseria (pràctiques) comercialització en la petita empresa (pràctiques) • Maquillatge de caracterització • Processos d’imatge fotogràfica • Maquillatge amb efectes especials 1 curs acadèmic • Formació i orientació laboral 2 cursos acadèmics • Transformacions dels cabells per • Formació en centres de treball a la caracterització • Administració, gestió i Les pràctiques en empreses Les pràctiques en empreses comercialització de la petita empresa t’ajudaran a accedir a un lloc De què treballaràs? t’ajudaran a accedir a un lloc • Materials i productes per de treball de treball a la caracterització • Tècnic/a en laboratori fotogràfic • Processos audiovisuals i espectacles i cinematogràfic • Anatomofisiologia aplicada • Tècnic/a en tractament digital a la caracterització d’imatges fotogràfiques • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball On treballaràs? De què treballaràs? En empreses que tenen per activitat el tractament de material fotogràfic • Maquillador/a d’efectes especials i cinematogràfic i el tractament digital • Caracteritzador/a de personatges d’imatges • Fabricació de postissos i d’elements per a la caracterització On treballaràs? En televisió, teatre, cinema, publicitat, etc. 34 35
 19. 19. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Imatge personal Tècnic/a en estètica personal Què estudiaràs? Tècnic/a en perruqueria Què estudiaràs? decorativa • Depilació mecànica i tècniques Durada dels estudis: • Direcció tecnicoartística Durada dels estudis: complementàries 2.000 hores • Tractaments capil·lars 1.400 hores • Higiene facial i corporal • Higiene capil·lar • Neteja, desinfecció i esterilització • 1.700 hores en el centre educatiu • Neteja, desinfecció i esterilització • 990 hores en el centre educatiu • Maquillatge • 300 hores en el centre de treball • Canvis de color en els cabells • 410 hores en el centre de treball • Escultura d’ungles i estètica de mans (pràctiques) • La tallada dels cabells i les tècniques (pràctiques) i peus complementàries • Promoció i venda de productes 2 cursos acadèmics • Canvis de forma permanent 1 curs acadèmic i serveis en l’àmbit de l’estètica en els cabells personal • Canvis temporals de la forma • Administració, gestió i Les pràctiques en empreses dels cabells Les pràctiques en empreses comercialització en la petita empresa t’ajudaran a accedir a un lloc • Pentinats i recollits t’ajudaran a accedir a un lloc • Anatomia i fisiologia humanes de treball • Confecció i adaptació de perruques, de treball bàsiques postissos i extensions dels cabells • Cosmetologia aplicada a l’estètica • Tècniques bàsiques de manicura decorativa i pedicura • Formació i orientació laboral • Administració, gestió i • Formació en centres de treball comercialització en la petita empresa • Anatomia i fisiologia humanes bàsiques De què treballaràs? • Cosmetologia aplicada a la perruqueria • Esteticista • Formació i orientació laboral • Maquillador/a • Formació en centres de treball • Representant de laboratoris i firmes comercials • Especialista en manicura i pròtesis De què treballaràs? d’ungles • Conseller/a de bellesa • Perruquer/a • Estilista On treballaràs? On treballaràs? En establiments de bellesa, hospitals, centres geriàtrics, empreses En perruqueries, departaments de serveis funenaris i clíniques de de perruqueria de televisions, teatres, medicina estètica cinema, hospitals, residències geriàtriques, passarel·les de moda, serveis funeraris, etc. 36 37
 • NeusMartnezGimeno

  Mar. 8, 2011

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.522

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

43

Befehle

Downloads

4

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×