Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései.6- Az egyetlen „bátor” ellenségemnek: Na...
anarchista vallásos prófétának (sic!) is nevezi, egy fél-élet művet fabrikáltmagának abból, hogy engem az internet különbö...
tökéletes anyagi nyomorban él, az általa nyomorékká tett feleségének azomladozó és fal-hosszan repedt falú, omladozó viskó...
mint az árvákból lett szekus tisztek, az un. janicsárok, akik direkt arra letteknevelve, hogy lelkeket romboljanak.  Az i...
nem is sikerült esetleg egyetlen „ellenséget” sem lelőnie, az, hogy rájukcéloznia és lőnie is kellett, az biztos. De a háb...
erkölcsi hírnevemtől. Nem védekeznék tehát az ilyen, magukat valamiértéppen bizonyos kutyafajtának nevező személyek rágalm...
és akár igazak is, nem veszíteném el a mesés fizetésemet – és amennyibenakár bukást is okozna elő egy ilyen rágalom-hadjár...
hálátlannak és összeférhetetlennek és gonosznak nevező, őt tehátmélységesen lenéző szomszédaival. Beszélgettem a nekik éve...
karmámból következő hitetlenkedésre való hajlamaimnak köszönhetően énis meg - meg botlok néha, illetve én is tudok tévedni...
sikerül ezentúl mindig az Akasztott magatartását tanúsítanom a Puli –jelenséggel, illetve az igazságtalan sarlatánozásaiva...
Lásd még: http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kozma Szilárd: A volt besúgóm még most is ellenségem

Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései.6
- Az egyetlen „bátor” ellenségemnek: Nagy Puli Attila szellemi utjának (saját meghatározásában: anarchista prófétai tevékenységének) a tárgyi eredményeiről.

 • Als Erste(r) kommentieren

Kozma Szilárd: A volt besúgóm még most is ellenségem

 1. 1. Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései.6- Az egyetlen „bátor” ellenségemnek: Nagy Puli Attila szellemiutjának (saját meghatározásában: anarchista prófétaitevékenységének) a tárgyi eredményeiről. A közmondás úgy tartja, hogy gyanús az a személy, akinek nincsellensége. Más változatban: nem is lehet jól élni ellenségek nélkül, illetve,nem is egészséges dolog ellenségek nélkül élni. És ez természetes is, hiszen,amennyiben nem találkozhatnánk olyan személlyel, aki a saját karmájábóleredő, erős lelki és szellemi problémái, vele született negatív tulajdonságaiés késztetései hatására, ne háborodna fel azon amit megtestesítünk, és akiemiatt ne válna az esküdt ellenségünké, azt jelentené, hogy nem vállaljuknyíltan, bátran és határozottan az általunk fontosnak tartott értékeket,gondolatokat és eszméket. Illetve, hogy nem is rendelkezünk ilyenkiemelkedő gondolatokkal, erkölcsi eszmékkel. Másrészt, azt is tudjuk, hogyvészes következményekkel járó, nagy életvezetési és metafizikai – szellemihiba, erősen beleélni magunkat valaki más, vagy mások ellenségének aszerepébe, de főként az ellenséges lelki állapotába bele élni magunkat igenveszélyes, mivel egy ilyen folyamatosan és intenzíven át élt negatív(ellenséges) lelki állapot, törvényszerűen, akárcsak fizikai egészségszempontjából is, ránk káros visszahatással lesz. Sokan bele is halnak azilyen intenzíven és sokáig átélt ellenséges, tehát gyűlölködő (hormonálisméreg termelő) lelki és érzelmi állapotokba. Én is tudom tehát, hogy sokan vannak, akik az általam művelt kauzálisasztrológiával és a Hamvas Bélától tanult, valamint az asztrológia húsz éviprofi művelésén keresztül kifejlesztett tárgyi valóság-centrikus, tehátvalóság-hamisítás ellenes metafizikai látásmódommal nem értenek egyet(Na ná, hogy nem! Hiszen gondoljunk csak bele, hogy egy ilyen tárgyivalóság-hamisítás elleni asztrológusi magatartás mennyi egzotikus eszméthirdető, misztikusan hadovázó un. mester és guru gazdasági és egyébérdekeit sérti!), és ez a fentiek szellemében, hálistennek így is van rendjén.De, érdekes módon, eddig senkivel nem találkoztam, aki akkora ambícióval- az ő, saját magáról vallott meghatározásával élve: prófétai fanatizmussal -,vetette volna bele magát az ellenségem szerepébe, mint a Kovászna megyeiKökös nevű község (Sepsiszentgyörgy melletti község) alkoholizmus,hanyagság és rendetlenség, valamint a fiatal hívek erkölcsi félrevezetésemiatt kirúgott unitárius papja: a Gyergyóditrói születésű Nagy Attila! Ez anotórius munkakerülő, aki magát újabban nem csak Pulinak, de székely
 2. 2. anarchista vallásos prófétának (sic!) is nevezi, egy fél-élet művet fabrikáltmagának abból, hogy engem az internet különböző blogspottjain rágalmazés általa kitalált, elképesztőbbnél elképesztőbb „jellemző” történetekkel,valamint un. szakmai leleplezésekkel rágalmaz. Ez, az agykárosult felesége betegnyugdíjából élősködő és a napjait akülönböző cikkeiben büszkén vállalt munkakerüléssel tengető, nálam kb. 12évvel fiatalabb, gyermektelen férfi, aki átdorbézolta a fiatalságát, és már papkorában is, falusi disco-t szervetett a hívek gyermekei számára, miközbenmisztikus keleti (zen buddhista...) elméletekkel és anarchista filozófiaielméletekkel támasztja alá a lustaságból eredő munkakerülését, és erénytkovácsol magának abból, hogy sehol nem dolgozik több mint tíz éve (Mégegyszer tehát: az agybeteg felesége betegnyugdíjából élősködik. - Ez az ő,állítólagos anarchizmusa, amire szerinte büszke lehet lenni...), az utóbbiévekben azt a célt tűzte ki magának, hogy engem és a családomat teljesentönkretegye, az által, hogy szerte az interneten található blogjain éskülönösen a Google - keresőjére jól rá hangolt (Oda jól beékelt) rágalmazóírásaiban, amelyekre különböző, ugyancsak internetes ingyen-hirdetésilehetőségeket kihasználva, hívja fel az olvasó-közönsége figyelmét, általakieszelt, és a tárgyi valósághoz egyáltalán nem kötődő, általa ki találttörténeteket terjeszt rólam. Majd, ezekre a tárgyi alap nélküli, általa kieszelterkölcstelken „tetteimre” alapozva a következtetéseit, a le-szélhámosozásigés a le-sarlatánozásig menő erkölcsi következtetéseket von le az énszemélyemről. Sőt, az asztrológusi tudásom és munkám minőségéről is „leszedi a leplet”, holott neki az én munkám jellegének és minőségének amegítéléséhez semmiféle ismerete, felkészültsége, illetve hivatalosminősítése, vagy jogosítványa nincsen! Ez, a magát vallásos anarchistának nevező Attila-Puli, akinek az egyikdiverziós cikkében emígy tőr fel az igazság szelleme: „- Kedves GyurcsányFerenc! Mondd meg Orbán Viktornak, hogy nekünk, erdélyi magyaroknakés székelyeknek nincs szükségünk a magyar állampolgárságra, csak a birka -magyaroknak kell ilyen ajándék...” , írja rólam a leg sötétebb rágalmakat,úgy és akkor, amikor ő, aki jóval fiatalabb nálam, és nem, csak, hogy nemalkotott semmi komolyat az életében, és gyermek-gondozást és neveléstsoha nem vállalt, de a szekuritate által a teológiára bejuttatott besúgóként, azéletében soha, semmiféle különösebb küzdelmet nem kellett vállalnia. – Ésaki persze nem is vállalt, sem munkát, sem más gyakorlati életfeladatot, ésezzel együtt persze, felelősséget sem. És aki ennek ellenére tehát, hogy sohasemmiféle nehézséggel nem kellett szembenéznie - a saját részeges, majdalkoholista természetén kívül -, még így teljesen sterilen: gyermektelenül is,
 3. 3. tökéletes anyagi nyomorban él, az általa nyomorékká tett feleségének azomladozó és fal-hosszan repedt falú, omladozó viskójában. És ami a legfontosabb a velem szemben elkövetett erkölcsi mocskában:ugyanazzal a szemforgató szöveggel indokolja a gyalázkodásait, mint azegykori kenyéradó gazdái, a szekus tisztek, akik a Poetul nevű, megfigyelésidossziémban található jegyzőkönyvekben többször is leírják, hogy azért kellengem megfigyeltetniük és lehallgatniuk, és „megdolgozniuk” és mostnagy figyelem: azért kell nekik rólam a munkahelyemen és a barátaimkörében és a tágabb környezetemben is, aljas hazugságokat rólamelhinteniük, hogy ezzel óvják meg az én ártalmas nacionalista – irredentabefolyásomtól a környezetemet! Érdekes tehát, hogy az egyik volt szekus – besúgóm, ez, az agykárosfelesége viskójában és annak a beteg-nyugdíjából magát élősdi módonfenntartató és állítólag ugyanabból a pénzből még internet-vonalat isfenntartó (?), Nagy Attila, ugyanazzal indokolja most a tetteit, ti., hogyazért szórja rólam az interneten az általa kitalált rólam szóló, mindentárgyi alap nélküli, de persze, engem negatív erkölcsi fényben feltüntetőtörténeteit, és azért játssza meg a bennfettest arról, hogy ő beavatott lenneés konkrétan tudná is, hogy én miképpen végzem (persze, szerinte:hibásan) a munkámat, hogy ez által a közösséget megvédje az én károsbefolyásomtól. (A szaros!) Megjegyzem: a szekus tisztek legalább erre a „munkára” a románkommunista párt vezetéstől utasítást és parancsot kaptak. Mármint arra,hogy az olyan „gyanús elemeket”, mint amilyen és is lettem számukra tökártatlanul - hiszen még az irredenta kifejezést sem ismertem és szégyen -nem szégyen, máig nem ismerem a pontos jelentését! – tudatos denigrációsés diverziós „MEGDOLGOZÁSOKKAL” (lucrat DUI), erkölcsromboló ésszemélyiség-romboló megfigyelési tevékenységgel, sőt, a rólam szólóerkölcstelen történetekkel igyekezzenek nem csak engem idegileg tönkretenni, hanem a közösségem előtt erkölcsileg lejáratni, megbízhatatlannakés hiteltelennek feltűntetni! A szekusok tehát erre úgymond hivatalosjogosítványokat, sőt parancsot is kaptak, ez volt nekik a „társadalmimegrendelés” szerinti hivatásuk, szakmájuk és munkájuk. A Kököksön élőés a falú-közössége közutálatát „élvező” Nagy Attila Puli viszont - látszólaglegalább is... -, tiszta önszorgalomból teszi ugyanezt! Aminek ugyan nagyhasznát nem láthatja, és ahelyett teszi, hogy például fogná magát és legalábbaz otthonául szolgáló kulipintyó falait megerősítené, a hatalmas repedéseitbetömné, mert annak lenne gyakorlati haszna is... – Hiába na, úgy látszik,hogy mindenre vagy születni kell, vagy megfelelő nevelésben részesülni,
 4. 4. mint az árvákból lett szekus tisztek, az un. janicsárok, akik direkt arra letteknevelve, hogy lelkeket romboljanak. Az is fontos metafizikai szempont viszont, hogy Nagy Puli teszi ezt -mármint az én erkölcsi lejáratásomat és az általam művelt asztrológiának aző állítólagos „teológusi misztikus próféta csodabogár” minőségében történő„kritikai” kigúnyolását, - annak ellenére, hogy ő a szomszédai által és azegész falú-közössége által (Figyelem: nem csak a falú előjárósága által,akiket puli szintén támad és rágalmaz a különféle internetes cikkeiben)megvetett, szerencsétlen ember státuszában tengeti a „templomegeri”szegénységű napjait, aki nem csak gazdaságilag került nyomorulthelyzetbe, hanem főként erkölcsi – szellemi szempontból, mivel az által,hogy amikor még aránylag jól ment a sora, a szomszédait és a falus társait iséppen úgy rágalmazta a különböző internetes cikkeiben, mint engemkiemelten. Ennek a szellemileg kiközösített és kikerült személynek azegyetlen öröme tehát, hogy „hatalmában áll” az internet által biztosított„szabad vélemény nyilvánítási lehetőséggel” vissza élve egy négygyermekes családot gazdaságilag tönkre tennie. . Ráadásul, Pulinak az enyémnél jóval fiatalabb szervezete is le vangyengülve attól a sok, rejtett méregtől, vagy nyíltan kifejezett utálattól ésgyűlölettől, amit a lelkében táplál a közvetlen és a tágabb környezetévelszemben, és amely önmérgező gyűlöletet nap mint nap, szorgalmasan létrehoz magában és amit ennek megfelelően kivált a közvetlen környezetéből is.Abból viszont, hogy nyílt férfiassággal ki merem nyilvánítani azt, hogymennyiben az életben szemtől szemben találkoznánk nem tudnám és nem isakarnám megállni, hogy istenigazából, jól el verjem, azt a következtetéstvonja le, és arról prédikál az interneten a hozza hasonlóknak, hogy e miatt anyíltságom miatt, nem is lehetek „szellemi ember”, mert ő szerinte aszellemi ember nem így viselkedik (Hanem úgy bizonyára, mint ő, aki aljasmódon, mindenkit, aki tisztességesen viselkedik és alkot valami jelentőset,vagy tesz valamit a közösségért, mocskol és káromol és rágalmaz, tehátszívből gyűlöl, úgy mint Tőkés Lászlót, Farkas Árpádot, Orbán Viktort,Kövér Lászlót, stb.), és két teológiai egyetemen képzett ostobaságában,éppen Hamvas Béla példáját állítja velem, illetve az őszinte szavaimmalszemben, egy teljesen hamis, kispolgári idealisztikus képet festve HamvasBéláról, holott Hamvas, akárcsak Rejtő Jenő, soha nem ítélte el a Pulihozhasonló, négy gyermekes családok gazdasági tönkretétele érdekében„munkálkodó” szarháziak lepofozását, sőt: az első világháborúbanalhadnagyként az első vonalban is harcolt, tehát feltételezhető, hogy –felettesi parancsra persze, és nem önszántából – még embert is ölt. És ha
 5. 5. nem is sikerült esetleg egyetlen „ellenséget” sem lelőnie, az, hogy rájukcéloznia és lőnie is kellett, az biztos. De a háborúról írt monumentálisesszéje sem a pacifizmus és a pietizmus minta-dolgozata! Ami a testi egészséget és erőt illeti tehát, azt kérdem én, hogy ki vagy miállította meg Pulit, hogy hozzám hasonló módon, akár 31 éves korában is, elkezdjen rendszeresen sportolni és hozzám hasonlóan megerősödni, ha márminduntalanul azon lovagol, hogy a testi erőmmel akarok vele szembenfölényeskedni? Hány gyermek gazdasági eltartásának a nyomasztó gondjamiatt nem kelt fel hajnalonként, és ment ki a football pályára szaladni, vagyment el esténként edzésekre? Hogy lehet az, hogy mindezt én meg tudtamtenni a sorozatban megszülető gyermekek mellett is - Akiknek az édesanyjátis eltartottam. - , meg a sorozatban megalkotott és konkrét könyvek alakbanis szép számmal megjelent tanulmányok és regények megírása közben is? Kiés mi, milyen nyomasztó nagy gondok akadályozták meg Pulit abban, hogyolyan egészséges legyen mint én, hiszen éppen az ő vallomásaiból, valaminta jelenlegi Kökösi unitárius paptól és az ő régi híveitől tudtuk meg, hogymég csak az önfenntartására sem volt gondja soha az életben! Ezzel, a gyógyíthatatlan gonoszságnak a nyomorúságát, szó szerint ismegtestesítő, szerencsétlen személlyel - akit alig tudtam a lakásomból finomszóval, a kékre – zöldre vert, de még úgy is rámenősen másnaposfeleségével együtt a lakásunkból kituszkolni, amikor sehogy nem akartamegérteni, hogy nem tudok neki újabb soha vissza nem fizetendő pénzt adni,mivel éppen az akkor hajnalban született meg a harmadik gyermekünk, énsoha nem foglalkoztam volna! És most sem foglalkoznék, amennyiben ateológiai képzettségére alapozva - nem jelentette volna meg rólam a valóság-hamisítástól és a durva sarlatánozástól, az árnyaltabb, misztikus elméletikritikákig menő, rágalmait és az általa kieszelt gyalázatos történeteit, a„kölcsönadás” elutasítása miatti bosszú-vágyából kelt, gazdasági tönkretevésem céljával írt un. cikkeit. (Amiket grandomániájában még„Memoároknak” is elnevezett, mintha ő, Puli, valami idős és szerfölöttfontos történelmi, vagy legalább is kulturális szereplő lenne!) Az, hogy valaki engem gúnyol, a bevezetőben leírtak szellemében,egyáltalán nem bántana és főképpen nem késztetne az illető személy erkölcsiés szakmai alapjainak a firtatására, tehát „a másik oldalnak” a bemutatására.És semmiképpen nem késztetne erre a mélységesen megalázó védekezésre,amennyiben nem választottam volna húsz évvel ezelőtt egy olyanmegélhetési munka-hivatást, amelynek a keretén belül, a becsületesenelvégezett munkáért járó reális fizettségből fenn tudom tartani magam és acsaládom, de amely hivatásgyakorlási lehetőség (a horoszkóp-készítésirendelésekhez való jutási lehetőség nagy mértékben függ a jó szakmai és
 6. 6. erkölcsi hírnevemtől. Nem védekeznék tehát az ilyen, magukat valamiértéppen bizonyos kutyafajtának nevező személyek rágalmai ellen,amennyiben ezzel, a jó hírnévtől kényesen függő szakma-gyakorlással,nem kellene – És főként itt Romániában, ahol a gyermekek után járó családitámogatás majdhogynem egyenlő a nullával. Semmiféle más segélyt, vagyjuttatást nem kapok, mint a cinikusan állami „gyermekgondozási pótléknak”nevezett gyufa-pénzt, hanem csakis a ezt a gyermekenként járó havi 42 lejt!– három iskolás gyermeket gazdaságilag egyedül eltartanom, önmagamonkívül. – Abban a Romániában , tehát ahol, mint magánvállalkozó, semmiféleadókedvezményt, vagy adómentességet nem kaphatok, nem, hogy egy, demég három, vagy négy, vagy akár öt gyermek után sem! Még csak az sem érdekelne, hogy olyan jelzések érkeznek vissza hozzám,hogy egyesek, akik ezeket a sunyi – misztikus rágalmakat olvassák, úgy isképzelik, hogy ez a felesége betegnyugdíján élősködő, hőbörgő misztikusmunkakerülő, aki magát még ráadásul vallásos anarchista prófétának isnevezi, ez a szomszédai és a faluközössége által évek óta lenézett és kiutáltNagy Puli Attila, ténylegesen „az igazság”, vagyis „az érem” másikoldalát” képezné és jelentené velem szemben. Holott ő mindössze, a magalustaságából keletkezett szellemi, lelki és fizikai nyomorúságát jeleníti éstestesíti meg, még akkor is, ha besúgói szokásához híven, ebben a dohos éskietlen nyomorúságában rólam lekezelően nyilatkozik és engem fölényesenle „Szilárdkáz”. Építőmérnökként például, amivé az ostoba anyám irracionális ésaleatorikus „pályára állítási” manőverezései következtében kényszerültemlenni, egyáltalán nem érdekelne, hogy miket írogat össze vissza rólam ez asenkiházi az interneten. Amennyiben szépíróként (1992 óta, a magyar Írószövetség tagjaként...)valamely irodalmi, vagy kulturális heti, vagy havi lapnak lennék aszerkesztője, vagy akárcsak amolyan megtűrt, kis fizetésű, „költő”munkatársa, mint sok író – költő kollégám, nem érdekelne az ilyennyomorék erkölcsű és lelkületű Puli félék sarlatánozás. Hiszen attól, hogyrágalmazó cikkek jelennek meg rólam bárki által írottan is az interneten, énmég meg kapnám a szerkesztőségi írásaimért, verseimért, novelláimért, vagyregény-részletekért, kritikákért, könyvbemutatókért, vagy pusztán aszerkesztősig tagságért, az illető szerkesztőségtől, vagy irodalmi – kulturálisalapítványtól a havi fixemet. Politikusként, sőt: még vezér-politikusként sem érdekelne az ilyenrágalmazási kullancs-tevékenység, hiszen a mandátum lejártáig, egészenbiztos, hogy a rágalmak miatt – lett légyenek azok bármennyire súlyosak is,
 7. 7. és akár igazak is, nem veszíteném el a mesés fizetésemet – és amennyibenakár bukást is okozna elő egy ilyen rágalom-hadjárat, a mandátum végéiglenne időm egy olyan jövedelmező közigazgatási állást (munkát), vagymagánvállalkozást találni magamnak, amely a családom megélhetését isbiztosítaná hosszú távra. Én viszont még csak valamilyen irodalmi –kulturális lapnál sem dolgozom, ahonnan nem illik az író – költő hölgyeketés urakat biztosított egzisztencia nélkül elbocsátani, és főképpen nem egyilyen puli féle romlott erkölcsű „erkölcs – csősz” sorozatos rágalmai miatt,nem, hogy jól jövedelmező politikai és közigazgatási szférában, vagyjövedelmező ipari, vagy kereskedői vállalkozói szférában bírnék jótájékozottsággal. Így viszont, mivel az embereknek, tehát a potenciális horoszkóp-rendelőknek is, minél több információszerzési lehetőség áll arendelkezésükre, annál felületesebbek és a tudósokon kívül ma senki nemnéz semminek komolyan utána, tehát amikor elég, ha egy potenciálishoroszkóp-rendelő elolvassa a Puli cikkeinek a „Kozma Szilárd asztrológus”(Figyelem: nem hülye a gonosz, véletlenül sem írna Kozma Szilárd költőt,sőt: számára még a múltban is, amikor velem megismerkedett, és amikor énmég le néztem az asztrológiát, neki már akkor is Kozma Szilárd asztrológusvoltam!) hát mit tehetnék mást, mint vállalni azt, amire Nagy Puli ebben azáltala tudatosan létrehozott gazdasági fenyegetettségemben kényszeritett:VÁLLALNI ezt a nem óhajtott ELLENSÉG SZEREPÉT, és ezzel egybenlehetőséget is biztosítsak a különféle gazdasági és politikai érdek-csoportokáltal működtetett és kiadott, nyomtatott újságok és a hivatalos médiákrejtetten manipuláló cikkeiből kiábrándult emberek – és főként a fiatalok! -számára, hogy döntsék el ők maguk azt, hogy nekem adnak-e igazat, akiegészséges (Tehát nem betegnyugdíjas, hanem munkára és főként:gyermekszülésre és gyermekgondozásra – nevelésre képes) élettársammalimmár négy gyermeket gondozok és nevelek, és aki a minőségre törekvő,pénzkereső munkám mellett, komoly asztrológiai – metafizikaitanulmányokat írok, mindamellett hogy a rendszeres sportolással egészségeséletet folytatok, vagy Pulinak, aki a www-szekelyhon.ro c. portálon azt írja,hogy egyre büszkébb arra, hogy nem dolgozik, hanem azt teszi, amit szeret,de azt csak máshol, a www.spiritualitas.blogter.hu portálon írt, nagyonmisztikus hangvételű blogjában „kottyintja el”, hogy az agykáros feleségebetegnyugdíjából élősködik? Feltárok tehát mindent én is, amit Puliról tudok és ami, megfelel a tárgyivalóságnak, nem úgy, mint a Puli rólam költött rágalmazó meséi, hiszenelmentem másod magammal Kökösre és meg néztem és lefényképeztem aPuliék nájlon-ablakú házát és beszélgettem az őt, egytől egyig utáló és
 8. 8. hálátlannak és összeférhetetlennek és gonosznak nevező, őt tehátmélységesen lenéző szomszédaival. Beszélgettem a nekik évekig soha kinem fizetett, hitelbe ételt adó boltossal, akit szintén megrágalmazott hálahelyett. Beszélgettem a jelenlegi Unitárius pappal és a régi híveivel akiketkinevetett, miután kihasznált és vissza élt a bizalmukkal. A látottakat és ahallottakat le írom tehát és rá bízom az olvasóra, hogy döntse el ő maga azt,hogy kinek érdemes hinni? A Puli gazdasági, és erkölcsi – lelki és főként:gazdasági nyomorához vezető, ostoba - sterilen hőbörgő, mindenkitpocskondiázó és igazságtalan kritikáival és rágalmaival mások hírnevét ésmunkáját hiteltelenítő és romboló állításait-e? Vagy a gyakorlatiéletfeladatokat és a megfelelő felelősségeket felvállaló valóság- szemléletet,a tárgyi megvalósításokban is tükröződő és azokban minőségileg islemérhető életkoncepciót, az életerőt, az egészséget és nem utolsósorbancsaládi elégedettséget – Szófogadó, egészséges és értelmes gyermekekrevaló büszkeséget! – és tényleges boldogságot is hozó, karma-asztrológusiéletszemléletet, amit én hirdetek és gyakorlok?II Kártyavetés Létezik egy könyvem, aminek az egyik tanulmányában areinkarnációnak a vallásos – misztikus metaforáját értelmezemmetafizikailag és aminek az anyagát éppen akkoriban állítottam össze,amikor ez a sötét lelkű volt-pap, utoljára nálam járt, vissza nem fizetendőkölcsönért, és amit még nem olvasott el, amikkor a rólam szóló elsőgyalázkodásait megírta, mert azokban még azt állította, hogy én a betegekkel– így az ő feleségével is, akiről nekem akkor gőzöm nem lehetett, hogyagybajos, hiszen keményen fújta rám a szesz és a nikotin szagot –kegyetlenül el bánok, mert a betegségeket a múlt életekben elkövetettvétkekre vezetem vissza. A bosszú szomja kielégítését célzó rágalmazásugyanis fontosabb volt Pulinak az igazmondásnál és nem tájékozódott arról,hogy én nem hiszek a reinkarnációban. Miután később felhívtam erre a „kisbakijára” nyilvánosan a figyelmet, elolvasta a könyvet, mert egy másik – ASzellemi Tisztánlátásról szóló - írásomból azt a következtetést vonta le,persze, megint csak nagy rossz indulattal és az annak megfelelő értelmezésiferdítéssel, hogy én magam többre tartom Khrisnánál, Buddhánál ésJézusnál. (- Az aljas...!) nos, ugyanabban a könyvemben létezik egy másik,nagyon sokak által dicsért tanulmány a Tarot beavatási rendszeréről, illetve aTarot ikonjainak a spirituális jelentéséről és a Kelta Kereszt nevű „kirakási”módszerrel történő sorselemzések értelmezési lehetőségéről. Mivel a
 9. 9. karmámból következő hitetlenkedésre való hajlamaimnak köszönhetően énis meg - meg botlok néha, illetve én is tudok tévedni a karmámból eredő,néha rám törő hitetlenkedési hajlamaim következtében, 2O11 tavaszán végülfigyelmen kívül hagytam két, vonatkozó szimbolikus jelzés után készítetttarot- sorselemzésnek az eredményét, amely világosan jelezte, hogy egybizonyos dolgot, amire rég készültem, de mind halasztottam, a szándékgyakorlati elkövetése idején nem kell már meg tennem. Arra, hogy a kártyaami akkor egyértelműen jelezte, hogy mit is kell tennem igazából a harcivállalkozás helyett, abszolút helyesen jelzett, egyértelmű választ kaptam,hiszen Hajdú Gábor ügyvéd éppen akkor – sokat késve, de – vissza adtavégül a régi piros Ladát az autóbontó Ladó Rajmondnak, akitől 16 ezer lejreaz én tudtom nélkül megvette, amikor a rendőrség el indult lefoglalni azautóroncsot. Amennyiben tehát akkor az szerint tettem volna, amint a kártyajelezte, és nem adom le a panaszomat a megyei rendőrségnek is, miután aztláttam, hogy a városi rendőrséget Hajdú a dupla adófizetéssel átverte, már atavasszal le tudtam volna íratni az autót a nevemről. Ennek a hitetlenségbőlés türelmetlenségből eredő ügykezelési tévedésemnek durva következményelett és az is mondható, hogy a 2O11 nyári gazdasági krízisemnek az egyik(A hivatalos) része, ebből következett, amellett a rész mellett, amelyetPulinak az ide vonatkozó és a kimondottan ezt (Az én és a családomgazdasági tönkre tételét) célzó szakmai és erkölcsi hiteltelenítésitevékenysége idézett elő. Azt, hogy Pulit be fogom perelni tudatos és szándékoz gazdasági károkozásért, akkor döntöttem el, amikor kimerítettem az utolsó lehetőséget isarra, hogy az interneten vissza vonassam a tárgyi alapokat teljesen nélkülözőrágalmazó és hiteltelenítő cikkeit. Ezt, hogy hamarosan be fogom perelni,meg is írtam neki a www.spiritualitas.blogter.hu c. abban a részében ahol aszkennelt bizonyítékaimat kérte arról, hogy besúgó volt. Miután kétszer isTarot – sorselemzést vetettem a kelta kereszt módszerével arról, hogy belekell-e fogjak ebbe a Puli ellenes perbe és mind a kétszer a passzívmagatartásra utaló – azt igénylő – választ kaptam (Előbb a 12 számú, „AzAkasztott” ikon jött ki a megoldást jelölő 5. pozícióba, majd a 1O számú, „ASorskerék” nevű ikon.), nem akarván a tavalyi hibámat – vétkemet...- újbólelkövetni, leteszek arról, hogy bepereljem, meg maradván annál, amit akártya-vetésbő kétszer is világosan jelzett, ti., hogy a Puli eddigidiverzióinak ettől kezdve semmiféle hatása nem lesz rám, vagy úgy, hogy őtűnik el az élet színpadáról, vagy úgy, hogy ő vagy valaki más leveszi amocskait az internetről, vagy úgy, hogy azokat nem veszi számba ezentúl akutya sem. Tény, hogy ettől a sátáni mocsoktól, én, a gyakorlatikövetkezmények szintjén legalább is, meg fogok szabadulni, amennyiben
 10. 10. sikerül ezentúl mindig az Akasztott magatartását tanúsítanom a Puli –jelenséggel, illetve az igazságtalan sarlatánozásaival szemben. Illetve,amennyiben sikerül a sorserőkben bíznom és azokra hagyatkoznom, hogyoldják meg a probléma-gócot helyettem. És mivel a tavaly egyértelmű éshatározott jelzést kaptam arra, hogy a Tarot, amely az analógia megfelelésitörvénye alapján működik, akárcsak az asztrológia, tökéletesen képes amegfelelő és követendő utat jelezni a számomra (Akárcsak az utóbbihónapokban, minden egyes komoly kérdésemre), határozottan el állok apertől. Sőt mivel az egyik kérdésem a harci helyzetre vonatkozott, a pulivalvaló vitatkozást is, abba hagyom egyelőre és csak akkor folytatom, ha őnetalán újabb „bizonyítékokkal” állna elé a sarlatáni mivoltomravonatkozóan. Hogy miért nem tettem a Tarot jelzése, útmutatása szerint, vagyis miértnem maradtam csendben és nem tettem semmit, vagyis miért nemhallgattam el még ezt az okomat is, anélkül, hogy erről hírt adnék? –Egyszerűen azért, mert azt a szándékomat, hogy be fogom őt perelni,többször le írtam, és nem akartam, hogy Pulihoz hasonlókon kívül, bárki isazt képzelje, hogy nem vagyok következetes, hogy szeretem csak úgy, oknélkül és igazi tettre való készség nélkül jártatni a számat. Puli képesmindennek az ellenkezőjéből is azt kikövetkeztetni, hogy neki van igazamindenképpen. És amíg nála meg nem jelentem, azt hirdette, hogy én nemtartom be az adott szavamat és gyáva szájjártató vagyok. Abból viszont,hogy megjelentem egy tanúval az otthonául szolgáló viskójuk mogyorófa-ágakból drótozott kapujában, azért, hogy beszélhessek vele egyszer márvégre szemtől szembe, egyenesen (Amint tudjuk, be spulizott a nájlonfóliával fedett ablakú, düledező falú viskójukba és onnan ki nem jött, amíg aszomszédaival beszélgettünk és a viskót lefényképeztük.), azt következtetteki, hogy agresszív bűnöző vagyok. Azt a lehetőséget viszont, hogy amennyiben valahol, valamelyikvárosban, vagy faluban az utcán véletlenül találkozok vele és köszönésgyanánt, már csak azért a rengeteg óráért is amit a rágalmaival szembenivédekezéssel el töltöttem, jó Máriásan felpofozom, fenntartom és agyermekeimnek is át adom örökségül. Ja, és a Tarot sorselemzést ismeghirdetem majd az Heti hirdetőben, amelyben a rólam szóló, „közösség-óvó” jelentései szerint, szorgalmasan olvasgatja és elemezgeti és mellékesentalán a SRI-nek is, kiértékeli a hirdetéseim sarlatáni jelentéseit a náljonfóliás ablakaik abszolút szellemi tisztánlátást biztosító fényénél.
 11. 11. Lásd még: http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

×