Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Johtamisen kehittämisverkosto(20)

Anzeige

Kuntajohtaminen ja johtajuus

  1. Kuntajohtaminen ja jo ajuus u ajo a e johtajuus Terttu Pakarinen, KT Johtamisverkosto 5 3 2013 5.3.2013
  2. Mitä tiedetään johtamisesta kunnissa? ti d tää j ht i t k i ? Seurantaa jo vuosikymmeniä S t j ik iä • Kunta10, TTL • Kunta-alan työolobarometri, TEM ja TTK:n kuntaryhmä • Kevan työhyvinvointitutkimukset • Työolotutkimus, Tilastokeskus • Inspi, työn voimavarat, TTL • Arttu- henkilöstöosio, Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus • J lki Julkisen j ht i johtamisen j muutostilainteiden t tki ja t til i t id tutkimus, Stenvall ym. St ll Tuloksia • Esimiestyö on parantunut koko 2000-luvun ja koetaan hyväksi 2000 luvun • Muutostilanteissa tarvitaan enemmän läsnä olevaa johtajuutta ja esimiesten mukana olemista rakennemuutoksissa • Esimiestyön laatu säilyi hyvänä myös Paras-hankkeen aikana ja polarisoituminen taittui • Sairauspoissaolot laskeneet • Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet erinomaiset • Sosiaalinen pääoma korkealla • Työn voimavarat hyvät [alatunniste] [p.k.vvvv] 2
  3. Julkisen sektorin jaettu VISIO Toimintaympäristöstä nousevat yhteiset Käynnissä olevat rakenteelliset Kä i ä l t k t lli t haasteet ja toimintatapauudistukset, -Väestö vanhenee, huoltosuhde kuten heikkenee - Kuntauudistus - Työuria saatava pidemmiksi - SOTE - Vähenevillä resursseilla - KASTE enemmän aikaan - KEHU, VATU - Tuottavuutta ja - Julk ICT tuloksellisuutta ”Suomessa Euroopan paras työelämä Johtamisen vuonna 2020” kehittäminen Työelämän - Julkisen johtamisen kehittäminen kehittämisverkosto -Työelämän kansallinen - Liideri –ohjelma y yhteistyöhanke y - KAIKU - Tulevaisuus 2030 - Poliittinen johtamis- ympäristö VM, Valtiokonttori, KL, KT, Keva, KiT 3
  4. T ö lä ä k hittä i t t i Työelämän kehittämisstrategia TULEVAI- TULEVAI Strategian tavoitteena SUUDEN on parantaa TYÖPAIKAT • Työllisyysastetta • Työelämän laatua • Työhyvinvointia INNO- VISIO LUOTTA- VOINTI JA • Työn tuottavuutta MUS JA TUOTTA- TUOTTA Suomen VUUS YHTEISTYÖ työelämä EUROOPAN PARAS 2020 TYÖHYVIN- OSAAVA VOINTI JA TYÖVOIMA TERVEYS 4
  5. Tulevaisuuteen suuntautuva ja  valintojen tekemiseen perustuva  johtaminen Strateginen  Resurssien  johtaminen johtaminen j ht i Toimintajärjestelmien ja  Organisaatiokulttuurin  rakenteiden johtaminen johtaminen Prosessien  Verkostojen  Laadun  Työyhteisöjen  Viestinnän  Suorituksen  johtaminen johtaminen johtaminen johtaminen johtaminen johtaminen Organisaatiota uudistava  johtaminen Innovatiivi‐ Osaamisen  Muutoksen  suuden johtaminen johtaminen johtaminen Virtanen & Stenvall 2010: Julkinen johtaminen
  6. Mistä tietää, että johtaminen on laadukasta? Kuntalaisten hyvinvointi toteutuu ja palvelut ovat vaikuttavia (kustannusvaikuttavuus) • Kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluihin • Palvelut ovat asiakaslähtöisiä • Palveluprosessit sujuvat • Palvelut on tuotettu tehokkaasti ja taloudellisesti • Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja sitoutunutta Johtamisen laadun ja vuorovaikutuksen peruspilareita • Yhteiskehittely asiakkaiden kanssa • Asiakastyö on työn mielekkyyden perusta • Hyvä henkilöstöjohtaminen ja työnantajatoiminta • Perustehtävän selkeys ja tavoitteellinen yhdessä tekeminen • Tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen j y [alatunniste] [p.k.vvvv] 6
Anzeige