Anzeige

TIGMO

4. Jun 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

TIGMO

  1. Magtigmo-tigmo Kita
  2. Ang tigmo usa ka paagi sa pagpatagna. Gihulagway sa usa ka tigmo ang tawo, butang, mananap, o panghitabo.
  3. Ang tigmo- tigmo usa ka dulang Pilipinhon ug usa ka maayong pamaagi sa pagpahanas sa pangutok.
  4. Duha ka managhigala galumba kanunay silang duha. tiil
  5. Sa layo murag motor, sa duol murag doctor. lamok
  6. Duha ka langob, hangin lang ang makaagi. ilong
  7. Naa na! Naa na! Pero dili nimo Makita. hangin
  8. Ug malipay mogamay, ug masuko modako. mata
  9. Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang. nangka
Anzeige