vägfriktion road safety asfalt tvärfall lastbil road friction trafiksäkerhet vägojämnhet trafiksakerhet nollvisionen feldoserade kurvor heavy goods vehicle vägunderhåll semitrailer arbetsmiljö vägsäkerhet bärighet krängning whole-body vibration vägslitage road slipperiness kurvradie asphalt split friction rollover roll vibration tunga fordon vägräcke skevning vattenavrinning helkroppsvibration ekonomi hållbarhet drainage gradient trafikolyckor pavement curvature vägutformning jackknifing vägbeläggning vägren road design codes wbv road roughness vältolyckor halkolyckor miljö färdvibration crossfall speed road wear bärförmåga resurfacing spårningsavvikelse körfältsbredd heavy goods vehicles prime mover buss pavement engineering trailer swing halkbekämpning dubbdäck heavy vehicle adverse camber asphalt patch work livstidskostnad tjälskador traffic calming winter tyres professional drivers krockkapacitet vattenplaning friktion socialt hastighet lateral force cam cad breddökning i kurvor parmonterade däck breddäck bärighetsklass 74ton eu-semitrailer rullmotstånd co2 lorry articulated vehicle vältolycka kilometerskatt vinterväghållning vinterdäck improperly banked curves superelevation texture tyre footprint speed limit gupp framkomlighet high-speed outside offtracking stödremsa sidkraft olycksrisk färdkvalitet bus drivers low back pain high centre-of-gravity buses hgv ice jamming upgrades icy roads traction textur working environment pavement bearing capacity comfort megatexture deformation våtfriktion vägräckens krockkapacitet snedlutning mitträcke kurvatur unevenness iri roughness side friction soft spots energiförbrukning nox taxation climate bk4 beläggningsunderhåll life cycle cost vägytemätning makrotextur tvärfallsvariation olycksutredning vägteknik winter maintenance dynamic wheel loads 3d eu-tradare vintersand dynamiska laster super single enkelmontage koldioxid m+s geometric design vision zero vägsalt åksjuka truck tractor traffic safety motorcykel crosslope variance bred vägren sömnighet vägbana tjäle byggfusk klimat emissioner personbil hälsa pm10 partiklar tyngdpunktshöjd lane widening in curves hydroplaning friction centrifugal force vehicle speed point-mass model design speed horizontal radius road/tyre friction cornering forces vehicle model banked curves vgu guppstötar mekanisk stöt komfort breddökning beläggningsprojektering slitlager planering trafiksäker framkomlighet avåkning underdimensionerad vägkonstruktion ytterkurva thin ice drainage gradient prestationsförmåga obehag vibration iso 2631-5 mechanical shock safe mobility occupational health international roughness index ride quality pavement edge slump skid crash slippery ice bearing capacity analysis paved shoulder width diesel fuel skid crashes winter-grease turntable tyre rubber compound high capacity trucks high capacity transports resulterande lutning heavy vehicles health ride vibration suspension systems uppföljning väghållare projektering singelolyckor mc styrbarhet vägregler 2002/44/ec sättningar rastplatser vägkant vägbanans geometri crash barrier capacity räddningstjänst trafikverket tforum13 bumps highways frost spinal compression stress truck drivers discomfort perception loss-of-control curve radius comprehensive measurement runway mobile road work speed radar road marking vehicles vms variable message signs speed camera traffic pilot traffic escort queue length your speed display passive speed bump active speed bump road work zones farlig kurva varningsskylt fläckvis lappning feldoserad kurva chef ledare utvecklande ledarskap transformational leadership dynamisk tillskottslast på väg jämnhet maskinstyrning fräsmetoden underhållsbeläggning enskild väghållning sikt sly träd buskar häckar kvistning röjning grönyteskötsel pitch bounce fordonsslitage vägnedbrytning övergångsställe oskyddade trafikanter krockvåld förskoleklass dagis lågstadium radarmätning barn länsväg bilar skola trafikverkets däckrapport vältrisk hög tyngdpunkt megatextur tätortsluft drivmedelsförbrukning helgumsgrus buller damm axelgrupper fjärdepotensregeln bruttovikt axellast cost 334 tyre configuration axle configuration dual mounted tyres wide base tyres truck tyres sustainability pavement deterioration eutrailer eutradare mittbarriär släntlutning sprickor förstärkning asfaltmassa försegling tankbeläggning nyckeltal dalarnas län enskilda vägar vägförvaltning construction errors ifrtt hvtt construction vegsikkerhet nullvisjon migrants adverse cambered curves fhwa safety edge datorstödd planfräsning overlast overload lcc lastfördelning på lastbilsekipage högkapacitetslastbilar broräcke skyddsräcke vägrensbredd bilbärgning regionala vägar vinterväglag haveriutredning lura förare lasermätbil avfasad asfaltkant blank asfalt sidofriktion trafikolycka vibration analysis deflection variance deflection profilometer fordonsdynamik svikt snöplogning yrkesförare asfaltläggare asfaltfräs snow plow repaving longwave unevenness vehicle dynamics chauffeur bim machine control road profilometry overlay paving environmental health påhängsvagn dragbil lastbilsekipage is snö plogning sandning bk3 bk2 bk1 grusväg samhällsekonomi vältstabilitet singeldäck styrbara axlar tvillingdäck nvf nordiskt vägforum fossilfritt drivmedel 74 ton högkapacitetsfordon vinter trailerdragbil 34 meter cabotage godståg transporter regummering dack energi miljo tung släpvagn odubbade däck directive 96/53/ec heavy vehicle dimensions 3pmfs deicing gritting truck overturning trailer prevention safe system approach road design singelolycka iso39001 deformationszon arbetsmiljöverket mötesolycka chaufför 96/53/ec sveriges motorcyklisters centralorganisation lösgrus rullgrus underglidningsskydd mps motorbike motorcycle protection system vägskador frys-/töcykler tung trafik vägslitageskatt dränering hkv hvtt14 longer truck-tractor units 5th wheel hill climbing performance understeer oversteer trucking investment transport efficiency maintenance cykel bakåtförstärkning släpvagn sladdolycka transportstyrelsen bäsna vägförening warpiness longitudinal grade srt bogie axle lift skidding fastkörning brytpunkt styrförmåga motlut olycksmönster stigningar curve speed management visionzero headoncrashes color albedo färg asfaltlappning vagga vaggvisor gunga lågfrekvent långvågigt lutningar vägförbättring underhåll oxidering fukt trafiklast kvalitetskontroll ålder trängsel vägavgift hard shoulders work environment vison zero hakkapeliitta 8 nokian retexturering polering antisladdsystem esp kontinentala nordiska odubbade miljökvalitetsnorm luftkvalitet stenmaterial particulate matter dubbtålighet hårdhet kulkvarnvärde ballast pm2.5 camber skidcrashes cog-displacement center-of-gravity tyngdpunktsförskjutning lateral tyngdpunkt infrastruktur effektiva transporter riskbedömning Åtgärdsplan kartlägga arbetsförhållanden trafiksäkerhetspolicy shear forces horizontal forces road geometry ground borne vibration lateral buffeting median crash barrier konkurrens skattebrott urkund körkort iso 2631-1 humps farthinder mechanical shocks vägbulor transient shocks vägars och gators utformning kotkompressionstryck bussförare health issues speed bump speed hump battenburg fartdämpande uppmärksamhet väghållningsfordon förstärkt markering reinforcement markings road maintenance vehicles safety at work road work trafikvolym lönsamhetsgräns trafikarbete skevhet systematisk underskattning rätt vägstandard utrymmesbehov skadekostnader restvärde kalkylränta nyttokostnadskalkyl nyttor vägskuldra vägplan vägmaterial bygghandling mötesfri väg avrinning optimering totalstation gps process vägars strukturella egenskaper vägars funktionella egenskaper sociala aspekter ekologi halka utmattningsskador belastningsskador bärighet nära vägens kant tyre contact patch patent sätt vid vägreparation tunn is speed index skid resistance index skid resistance policy patch repair handling stability stabilitet säkerhet ansvar vägar yrkestrafik friction. road grip cross slope rörelsesjuka stress färdupplevelse brottmekanik väggrepp dynamiska krafter förskjutningar stöt egenfrekvenser dämpning resonans fjädringssystem färd väg sed-value ischias vertebrae stress lbp compression stress speed bumps speed humps spine physical agents directive iso2631 driving comfort pavement management systems pms early retirement sick leave change of occupation edge slump pavement edge road improvements crash risk wide roads adverse cambererd outercurves motorcycles trucks deformerade klent byggda vägkanter. fläckvis lappad landsväg turning friction thread depth hct snow chains no road deterioration. ground pressure stiff frozen pavements spinning pusher axle tag axle axle lift bogie axle längslutning backighet spårdjup permafrost settlements cold climate health risk edge deformation paved shoulders shoulder width bridge joints potholes road damages safety adverse cambered outercurves jämställt transportsystem mål transportpolitik strategi kommun vägyta förvaltning montage totalentreprenad ten-t rekkverk mötesolyckor crashbarrier roadfence turned-down end terminals guardrail avåkningar tforum14; lcc; totalentreprenad; projektering; byg bromssträcka sidostabilitet safety edge safety edge safety edge safety edge logistik kör- och vilotider kurvradie och kurvatur förvaltning av vägbanans geometri effektivitet p-platser resulterande fall its varningsskyltar bridges geometry bearing capacity motorväg e6 vinglighet kc-dagarna vectura tforum13abs megatetxture damage truck ride quality dirtroads corrugation icecap health impact performance ability motion sickness crash lane change multiple lane cornering overtaking hvtt11
Mehr anzeigen