Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Hur kan vi attrahera dagens IT-specialister?

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Hur kan vi attrahera dagens IT-specialister? (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Hur kan vi attrahera dagens IT-specialister?

 1. 1. HUR KAN VI ATTRAHERA DAGENS IT-SPECIALISTER? en undersökning av Jobshark AB
 2. 2. SAMMANFATTNING Arbetsmarknaden för IT-specialister har förändrats, vilket rimligtvis har påverkat framgångsfaktorerna för lyckade rekryteringar också. Vår undersökning visar att långa och långsamma rekryteringsprocesser kan göra att arbetsgivare går miste om topptalanger. Majoriteten av IT-specialister har kontaktats av headhunters under de senaste tolv månaderna och vår slutsats är att trenden för aktiv rekrytering via sociala medier är väldigt stark. När de bästa talangerna med stor sannolikt redan är anställda, så är det viktigt att förstå vad som kan få dem att byta arbetsplats. Vår undersökning visar att IT-specialister värdesätter bättre möjligheter till vidareutbildning snäppet högre än lönerelaterade aspekter. En arbetsmiljö som renderar mindre stress och en bra utvecklingsprocess har också större chans att attrahera de bästa IT-specialisterna. Vidare så föredrar de flesta en agil systemutvecklingsmetodik och att inte ha en bonusbaserad lön. www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB
 3. 3. METODIK Undersökningen utfördes i form av en inbjudan till en online-enkät som skickades till en representativ målgrupp av IT-specialister bosatta i Sverige i början av april 2015. Under två veckor samlade vi svar från 193 individer som svarade på 9 frågor vardera. DELTAGARE Åldersgrupper: 1% - under 20 år 14% - 20-25 år 40% - 26-35 år 27% - 36-50 år 18% - 50+ år Erfarenhet från IT-branschen: 39% - 3 eller färre år 13% - 3-5 år 6% - 6-8 år 42% - 8+ år www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB Sociala nätverk använda regelbundet: 76% - LinkedIn 76% - Facebook 24% - Twitter 24% - Google+ 2% - Xing 61%
 4. 4. RESULTAT DEL 1: EN BRA ARBETSPLATS I den första delen av undersökningen sökte vi svar relaterat till vad som karaktäriserar en bra arbetsplats. Det visade sig att majoriteten av de svarande föredrar en anställning i ett företag som utvecklar en egen produkt och 75% vill jobba enligt en agil utvecklingsmetodik. Endast 20% föredrar en bonusbaserad lön och 63% kan tänka sig att flytta inom Sverige för ett attraktivt jobberbjudande. Vad skulle kunna motivera dem att byta arbetsplats? Det högst rankade svaret var bättre möjligheter till kontinuerlig vidareutbildning följt av högre lön och mindre stress och en välfungerande utvecklingsprocess. Fortsätt till en detaljerad analys www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB
 5. 5. Vilken typ av anställning föredrar du? www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB 5
 6. 6. www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB 6 Vilken av följande systemutvecklingsmetodiker föredrar du?
 7. 7. Kan du tänka dig att flytta inom Sverige för ett attraktivt jobberbjudande? www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB 7
 8. 8. Föredrar du en bonusbaserad lön? www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB 8
 9. 9. www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB 9 Vad skulle kunna motivera dig att byta arbetsplats? (max 3 svar) 1 Bättre möjligheter till kontinuerlig vidareutbildning 2 Högre lön 3 Mindre stress och en välfungerande utvecklingsprocess 4 Modern och trevlig kontorsmiljö 5 Närmare till kontoret 6 Större eget ansvar och/eller större inflytande 7 Möjlighet att använda de senaste teknologierna 8 Affärsidé som jag identifierar mig med 9 Möjlighet att jobba hemifrån 10 Team building-aktiviteter och andra sociala arrangemang 11 Kollektivavtal 12 Bättre försäkringsskydd
 10. 10. DEL 2: REKRYTERINGSPROCESSEN I andra delen fokuserade vår undersökning på rekryteringsprocessen. De främsta skälen att lämna en rekryteringsprocess är för många intervjusteg och för tidskrävande process samt för långsam respons på ansökan. 62% av de svarande har blivit kontaktade av en headhunter de senaste 12 månaderna och 27% har märkt en höjning i mängden av inviter från headhunters de senaste 12 månaderna. 76% föredrar att initialt bli kontaktad via mail av en headhunter jämfört med 24% som föredrar en telefonkontakt. Fortsätt till en detaljerad analys www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB
 11. 11. Vad kan få dig att lämna en rekryteringsprocess? www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB 11 1 För många intervjusteg och för tidskrävande 2 För långsam respons på min ansökan 3 Jag får ingen dialog med arbetsgivaren direkt för mer information om tjänsten 4 Jag ogillar personlighetstester 5 Jag ogillar tekniska tester 6 Rekryteraren är för påstridig 7 Frågorna är för personliga
 12. 12. Har du blivit kontaktad av en headhunter de senaste 12 månader? www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB 12
 13. 13. Har du märkt en höjning i mängden av inviter från headhunters de senaste 12 månaderna? www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB 13
 14. 14. Hur skulle du initialt föredra att bli kontaktad av en headhunter? www.jobshark.se© 2015 Jobshark AB 14
 15. 15. DET KRÄVS AKTIV UPPSÖKNING AV KANDIDATER FÖR ATT FÅ DET BÄSTA URVALET AV IT-SPECIALISTER MED RÄTT KOMPETENS. www.jobshark.se

×