Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jobbik Hírlevél

988 Aufrufe

Veröffentlicht am

Jobbik Hírlevél

Veröffentlicht in: News & Politik
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jobbik Hírlevél

  1. 1. Volner: Méregdrágánvesszük vissza az E.On-t JOBBIK hírlevél AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZSajtóhírek szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkeze- magyar emberektől kapott felhatalmazásunkhoz A Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti beszámolójalő 875 millió eurós keretösszeggel vételi megbízást híven nem tűrjük, hogy Magyarország kifosztása 2013. 5. hétadott az MVM közgyűlésén az E.On megvásár- kormányzati segítséggel folytatódjon! – hangsú-lására. Mivel ez az összeg jelentősen meghaladja lyozza Volner.az érintett vállalatokra vonatkozó 40, illetve 300milliós értékbecslést, az Országgyűlés Gazdaságiés Informatikai Bizottsága rendkívüli ülésénekösszehívását kezdeményeztem – áll Volner János Magyar tavasz – Újra van reményfrakcióvezető-helyettes közleményében. A kor-mánytöbbség azonban sem a bizottsági ülés össze-hívásához nem járult hozzá, sem az Országgyűlésellenőrző funkciójának gyakorlását nem tette le-hetővé.Bár a stratégiai ágazatok visszavételével a Jobbik A Jobbik negyedik alkalommal rendezteegyetért, ám nincs magyarázat arra, a kilátásba meg évadnyitó eseményét és Vona Gáborhelyezett vételár miért haladja meg többszörösen a országértékelő beszédét. Ami a világban zaj-becsült cégértéket. Ezért a Jobbik figyelmezteti az lik, az nem válság, hanem a globális kapi-ügylet résztvevőit, hogy a magas, korrupcióra gya- talizmus és a liberális demokrácia végjátékanút adó vételár miatt büntetőfeljelentést fog tenni, – fogalmazott beszédében a Jobbik elnöke.és az ügyletben résztvevő személyek büntetőjogi Csakhogy Vona szerint a globális kapitaliz-felelősségre vonását fogja kezdeményezni. mus vége önmagában még nem jó hír, mertAmennyiben – az eddigi fideszes gyakorlatnak a kérdés, hogy a hatalmas lufi kipukkanásamegfelelően – most is elmarad az elszámoltatás, aJobbik kormányra kerülése esetén az igazságszol- után mi vár ránk. Vona Gábor elképzelé-gáltatásban dolgozó, az elszámoltatást elszabotáló se szerint egy fejlesztő államra van szükség,hivatalnokok büntetőjogi felelősségre vonását is amely nem értéksemleges, hanem hagyo-kezdeményezni fogja. Képviselői eskünkhöz és a mányőrző, mellé pedig egy organikus, szer- ves társadalom illik. Hazánknak egy olyan kormányra van szük- HETENTE sége, amely egyesíti a szakmai felelősséget a kemény hazafisággal. A radikalizmus nem az újságárusoknál más, mint a megoldás keresése. A szakmaiság pedig nem a radikalizmus ellentéte. A szak- maiság azt jelenti, hogy amit mondunk, az Már digitálisan is: nem csak a nemzetnek jó, de megvalósítható is – hangsúlyozta. Vona Gábor négy stratégi- kell adni. Vona ismertette a Jobbik gazdasági programja legfontosabb sarokpontjait, továbbá www.dimag.hu ai problémát emelt ki: az elszakított magya- bejelentette a Magyar Tavasz Mozgalom útnak rok ügyét, a devizahitelesek, a magyar föld, indítását, illetve hogy a párt népszavazást kez-Impresszum: illetve a cigány-magyar együttélés kérdését. deményez a súlyos bűncselekményt elkövetőkKiadja: Jobbik Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest, Villányi út 20/A A párt elnöke bejelentette: egy nemzeti föld- családja segélyének megvonásáról. Az ehhezKapcsolat: 06 70 379 9701, jobbik@jobbik.hu, www.jobbik.huFelelős szerkesztő: Pál Gábor, szerkesztő: Dobos Zoltán, művészeti vezető: Laboncz Edina védő kerekasztal felállítására van szükség, szükséges aláírásgyűjtő ívet Sneider Tamás, aIngyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! és ebben Ángyán Józsefnek kulcsszerepet Jobbik alelnöke be is nyújtotta az OVB-hez. 1
  2. 2. Kövessük a brit példát! A Jobbik további intézkedésekkelA Jobbik örömmel fogadta David Cameron britminiszterelnök bejelentését, miszerint az Egyesült magyar nemzeti érdekeket és meggátolni a nem- zeti szuverenitás teljes felszámolására irányuló segítene az adós családokonKirályság választópolgárai hamarosan népszava- gazdasági és politikai unió létrejöttét. Ezért a A Jobbik képviselője szerint kétmillióra tehető rendekkel a zálogtárgy piaci értékét, magyarul egyzáson dönthetnek hazájuk európai uniós tagságá- Jobbik felszólítja Orbán Viktort, hogy kövesse azok száma, akiknek valamilyen hitelük van tízmilliós ház esetén ne emelkedjen meg példáulról. Cameron bejelentésével bebizonyította, hogy brit kollégájának a példáját, kezdeményezze az bank vagy közműcégek felé. Z. Kárpát Dáni- 24 millió forintra az adósság.nem csak bátor politikus, de népe akaratának és Uniónál Magyarország és az EU viszonyrendsze- el szerint nem elfogadható, hogy manapság a Elmondta, a családi csődvédelem, amit a párt évekérdekeinek elkötelezett képviselője is. Döntését rének új alapokra helyezését, és kezdeményezzen behajtást zavaros hátterű magáncégek végzik, óta szorgalmaz, most a KDNP-nél került elő. Augyanis az Egyesült Államok, valamint az uni- népszavazást az uniós tagságunkról. pedig ez korábban állami monopólium volt. En- kereszténydemokraták is csődbiztost neveznénekós tagállamok felől érkező folyamatos, fenyege- nek következtében ezen vállalkozások akár tíz- ki az adósok mellé, aki segítene az adósok pénz-tésnek is betudható nyomásgyakorlás ellenében százalékos nyereségre is szert tehetnek a végre- ügyeiben. Z. Kárpát Dániel szerint a KDNP el-hozta meg – áll Gyöngyösi Márton frakcióveze- hajtási jutalékból, a Jobbik ezt minél hamarabb gondolása azért nem teljesen jó, mert ott sokkaltő-helyettes közleményében. A radikális politikus két százalékban maximálná. jobban beleszólhatna a biztos a mindennapi költé-szerint Cameron ezzel reményt adott minden tag- Másik fontos lépés lenne a Jobbik szerint, hogy sekbe, továbbá a Jobbik elkerülné, hogy pénzügyi,államnak arra, hogy visszaszerezze nemzeti szuve- a tartozás összege ne haladhassa meg nagyság- banki megbízott legyen a csődvédelmi biztos.renitását Brüsszeltől.A Jobbik régóta követeli a magyar kormánytól,hogy ismerje be, a 2003-as népszavazást megelő- Újabb cigányügyi gittegyletző, arcpirítóan egyoldalú, felszínes kampánnyalfélrevezette a magyar társadalmat. Továbbá aztis vallja be, nem képes Brüsszelben megvédeni a Mirkóczki Ádám szerint két és fél éve szabotál- ja a Fidesz a cigány-magyar együttélés problé-Magyarország mint sikertörténet? máit vizsgáló eseti bizottság felállítására vonat- kozó jobbikos javaslatot, ezért legalább az általa létrehozott Cigányügyi Egyeztető Tanácsba A Fidesz-kormány úgy hajtotta végre az IMF (CET) minden parlamenti frakcióval rendel- diktátumait, hogy még csak meg sem állapodott kező ellenzéki pártnak biztosítania kellett vol- velük. Ráadásul semmiféle könnyítést nem kap- na egy-egy mandátumot. Komolyan gondolja tunk egyetlen egyszer sem a szervezettől, sőt a a kormány annak az „ellenőrző” és tanácsadó végén még jó alaposan meg is mossák a fejünket grémiumnak a hitelességét, ahol kizárólag az – tette hozzá a Gazdasági Kabinet elnöke. egyik oldal prominensei, ők maguk vannak „Tudjuk magunkat a piacról finanszírozni” – jelen? Hiteles lehet-e, hogy az adófizetők pén- hallhattuk sokszor a kormányzati kommuniká- zéből a következő években a hazai cigányság ciót, azt azonban már kevesebbet hallani: igen, integrációjára fordítandó 120 milliárd forint de milyen áron, mekkora kamatok mellett? A elköltését azok ellenőrzik, akik annak össze- gányság felemelkedésére fordítottak. Amennyi- nemzeti párt szerint éppen csak a lényegről nem gét megállapították, megszavazták, továbbá ben a Belügyminisztérium a jövőben is trükközikAz IMF és a magyar kormány tárgyalásaival kap- esik szó, arról, hogy tavaly minden idők legma- felhasználásról, kedvezményezettjeiről egyol- a bűnügyi statisztikák adataival, mindezt majdcsolatban mindössze két dologgal van probléma: gasabb kamatkiadását szenvedte el az ország, és dalúan döntenek? – teszi fel a kérdést a Jobbik alá is fogja támasztani – figyelmeztet a politikus.az IMF álláspontjával és a magyar kormányéval még az utóbbi hónapok hozamcsökkenésével szóvivője. A Jobbik továbbra is nélkülözhetetlennek tartja– mondta Für Balázs. A Jobbik Gazdasági Kabi- együtt is irreálisan magas, kigazdálkodhatatlan Ellenzéki részvétel híján, valódi kontroll nélkül a cigány-magyar együttélés problémáit vizsgá-netének elnöke elmondta: a nemzeti radikális párt terhet jelentenek ezek hazánknak. Mikor lesz ezt a CET nem több, mint egy szánalmas gittegy- ló eseti bizottság parlamenti felállítását mintszerint teljességgel elfogadhatatlan, hogy az IMF végre hajlandó beismerni a kormányzat, és tenni let, amely nyilván „hitelesen” fogja bizonyítani, egyetlen lehetséges és hiteles fórumot, ahol proMatolcsy és Orbán példátlan megszorítás-soroza- is valamit, hogy megoldja a helyzetet? – tette fel hogy tökéletesen, hatékonyan és eredményesen és kontra javaslatok, érvek és ellenérvek ütköz-ta után is egyre újabbakat követel. a kérdés a Jobbik gazdaságpolitikusa. használták fel az adófizetők pénzét, amit a ci- hetnek.2 3

×