Jobbik Hírlevél

981 Aufrufe

Veröffentlicht am

Jobbik Hírlevél

Veröffentlicht in: News & Politik
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jobbik Hírlevél

  1. 1. Volner: Méregdrágánvesszük vissza az E.On-t JOBBIK hírlevél AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZSajtóhírek szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkeze- magyar emberektől kapott felhatalmazásunkhoz A Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti beszámolójalő 875 millió eurós keretösszeggel vételi megbízást híven nem tűrjük, hogy Magyarország kifosztása 2013. 5. hétadott az MVM közgyűlésén az E.On megvásár- kormányzati segítséggel folytatódjon! – hangsú-lására. Mivel ez az összeg jelentősen meghaladja lyozza Volner.az érintett vállalatokra vonatkozó 40, illetve 300milliós értékbecslést, az Országgyűlés Gazdaságiés Informatikai Bizottsága rendkívüli ülésénekösszehívását kezdeményeztem – áll Volner János Magyar tavasz – Újra van reményfrakcióvezető-helyettes közleményében. A kor-mánytöbbség azonban sem a bizottsági ülés össze-hívásához nem járult hozzá, sem az Országgyűlésellenőrző funkciójának gyakorlását nem tette le-hetővé.Bár a stratégiai ágazatok visszavételével a Jobbik A Jobbik negyedik alkalommal rendezteegyetért, ám nincs magyarázat arra, a kilátásba meg évadnyitó eseményét és Vona Gáborhelyezett vételár miért haladja meg többszörösen a országértékelő beszédét. Ami a világban zaj-becsült cégértéket. Ezért a Jobbik figyelmezteti az lik, az nem válság, hanem a globális kapi-ügylet résztvevőit, hogy a magas, korrupcióra gya- talizmus és a liberális demokrácia végjátékanút adó vételár miatt büntetőfeljelentést fog tenni, – fogalmazott beszédében a Jobbik elnöke.és az ügyletben résztvevő személyek büntetőjogi Csakhogy Vona szerint a globális kapitaliz-felelősségre vonását fogja kezdeményezni. mus vége önmagában még nem jó hír, mertAmennyiben – az eddigi fideszes gyakorlatnak a kérdés, hogy a hatalmas lufi kipukkanásamegfelelően – most is elmarad az elszámoltatás, aJobbik kormányra kerülése esetén az igazságszol- után mi vár ránk. Vona Gábor elképzelé-gáltatásban dolgozó, az elszámoltatást elszabotáló se szerint egy fejlesztő államra van szükség,hivatalnokok büntetőjogi felelősségre vonását is amely nem értéksemleges, hanem hagyo-kezdeményezni fogja. Képviselői eskünkhöz és a mányőrző, mellé pedig egy organikus, szer- ves társadalom illik. Hazánknak egy olyan kormányra van szük- HETENTE sége, amely egyesíti a szakmai felelősséget a kemény hazafisággal. A radikalizmus nem az újságárusoknál más, mint a megoldás keresése. A szakmaiság pedig nem a radikalizmus ellentéte. A szak- maiság azt jelenti, hogy amit mondunk, az Már digitálisan is: nem csak a nemzetnek jó, de megvalósítható is – hangsúlyozta. Vona Gábor négy stratégi- kell adni. Vona ismertette a Jobbik gazdasági programja legfontosabb sarokpontjait, továbbá www.dimag.hu ai problémát emelt ki: az elszakított magya- bejelentette a Magyar Tavasz Mozgalom útnak rok ügyét, a devizahitelesek, a magyar föld, indítását, illetve hogy a párt népszavazást kez-Impresszum: illetve a cigány-magyar együttélés kérdését. deményez a súlyos bűncselekményt elkövetőkKiadja: Jobbik Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest, Villányi út 20/A A párt elnöke bejelentette: egy nemzeti föld- családja segélyének megvonásáról. Az ehhezKapcsolat: 06 70 379 9701, jobbik@jobbik.hu, www.jobbik.huFelelős szerkesztő: Pál Gábor, szerkesztő: Dobos Zoltán, művészeti vezető: Laboncz Edina védő kerekasztal felállítására van szükség, szükséges aláírásgyűjtő ívet Sneider Tamás, aIngyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! és ebben Ángyán Józsefnek kulcsszerepet Jobbik alelnöke be is nyújtotta az OVB-hez. 1
  2. 2. Kövessük a brit példát! A Jobbik további intézkedésekkelA Jobbik örömmel fogadta David Cameron britminiszterelnök bejelentését, miszerint az Egyesült magyar nemzeti érdekeket és meggátolni a nem- zeti szuverenitás teljes felszámolására irányuló segítene az adós családokonKirályság választópolgárai hamarosan népszava- gazdasági és politikai unió létrejöttét. Ezért a A Jobbik képviselője szerint kétmillióra tehető rendekkel a zálogtárgy piaci értékét, magyarul egyzáson dönthetnek hazájuk európai uniós tagságá- Jobbik felszólítja Orbán Viktort, hogy kövesse azok száma, akiknek valamilyen hitelük van tízmilliós ház esetén ne emelkedjen meg példáulról. Cameron bejelentésével bebizonyította, hogy brit kollégájának a példáját, kezdeményezze az bank vagy közműcégek felé. Z. Kárpát Dáni- 24 millió forintra az adósság.nem csak bátor politikus, de népe akaratának és Uniónál Magyarország és az EU viszonyrendsze- el szerint nem elfogadható, hogy manapság a Elmondta, a családi csődvédelem, amit a párt évekérdekeinek elkötelezett képviselője is. Döntését rének új alapokra helyezését, és kezdeményezzen behajtást zavaros hátterű magáncégek végzik, óta szorgalmaz, most a KDNP-nél került elő. Augyanis az Egyesült Államok, valamint az uni- népszavazást az uniós tagságunkról. pedig ez korábban állami monopólium volt. En- kereszténydemokraták is csődbiztost neveznénekós tagállamok felől érkező folyamatos, fenyege- nek következtében ezen vállalkozások akár tíz- ki az adósok mellé, aki segítene az adósok pénz-tésnek is betudható nyomásgyakorlás ellenében százalékos nyereségre is szert tehetnek a végre- ügyeiben. Z. Kárpát Dániel szerint a KDNP el-hozta meg – áll Gyöngyösi Márton frakcióveze- hajtási jutalékból, a Jobbik ezt minél hamarabb gondolása azért nem teljesen jó, mert ott sokkaltő-helyettes közleményében. A radikális politikus két százalékban maximálná. jobban beleszólhatna a biztos a mindennapi költé-szerint Cameron ezzel reményt adott minden tag- Másik fontos lépés lenne a Jobbik szerint, hogy sekbe, továbbá a Jobbik elkerülné, hogy pénzügyi,államnak arra, hogy visszaszerezze nemzeti szuve- a tartozás összege ne haladhassa meg nagyság- banki megbízott legyen a csődvédelmi biztos.renitását Brüsszeltől.A Jobbik régóta követeli a magyar kormánytól,hogy ismerje be, a 2003-as népszavazást megelő- Újabb cigányügyi gittegyletző, arcpirítóan egyoldalú, felszínes kampánnyalfélrevezette a magyar társadalmat. Továbbá aztis vallja be, nem képes Brüsszelben megvédeni a Mirkóczki Ádám szerint két és fél éve szabotál- ja a Fidesz a cigány-magyar együttélés problé-Magyarország mint sikertörténet? máit vizsgáló eseti bizottság felállítására vonat- kozó jobbikos javaslatot, ezért legalább az általa létrehozott Cigányügyi Egyeztető Tanácsba A Fidesz-kormány úgy hajtotta végre az IMF (CET) minden parlamenti frakcióval rendel- diktátumait, hogy még csak meg sem állapodott kező ellenzéki pártnak biztosítania kellett vol- velük. Ráadásul semmiféle könnyítést nem kap- na egy-egy mandátumot. Komolyan gondolja tunk egyetlen egyszer sem a szervezettől, sőt a a kormány annak az „ellenőrző” és tanácsadó végén még jó alaposan meg is mossák a fejünket grémiumnak a hitelességét, ahol kizárólag az – tette hozzá a Gazdasági Kabinet elnöke. egyik oldal prominensei, ők maguk vannak „Tudjuk magunkat a piacról finanszírozni” – jelen? Hiteles lehet-e, hogy az adófizetők pén- hallhattuk sokszor a kormányzati kommuniká- zéből a következő években a hazai cigányság ciót, azt azonban már kevesebbet hallani: igen, integrációjára fordítandó 120 milliárd forint de milyen áron, mekkora kamatok mellett? A elköltését azok ellenőrzik, akik annak össze- gányság felemelkedésére fordítottak. Amennyi- nemzeti párt szerint éppen csak a lényegről nem gét megállapították, megszavazták, továbbá ben a Belügyminisztérium a jövőben is trükközikAz IMF és a magyar kormány tárgyalásaival kap- esik szó, arról, hogy tavaly minden idők legma- felhasználásról, kedvezményezettjeiről egyol- a bűnügyi statisztikák adataival, mindezt majdcsolatban mindössze két dologgal van probléma: gasabb kamatkiadását szenvedte el az ország, és dalúan döntenek? – teszi fel a kérdést a Jobbik alá is fogja támasztani – figyelmeztet a politikus.az IMF álláspontjával és a magyar kormányéval még az utóbbi hónapok hozamcsökkenésével szóvivője. A Jobbik továbbra is nélkülözhetetlennek tartja– mondta Für Balázs. A Jobbik Gazdasági Kabi- együtt is irreálisan magas, kigazdálkodhatatlan Ellenzéki részvétel híján, valódi kontroll nélkül a cigány-magyar együttélés problémáit vizsgá-netének elnöke elmondta: a nemzeti radikális párt terhet jelentenek ezek hazánknak. Mikor lesz ezt a CET nem több, mint egy szánalmas gittegy- ló eseti bizottság parlamenti felállítását mintszerint teljességgel elfogadhatatlan, hogy az IMF végre hajlandó beismerni a kormányzat, és tenni let, amely nyilván „hitelesen” fogja bizonyítani, egyetlen lehetséges és hiteles fórumot, ahol proMatolcsy és Orbán példátlan megszorítás-soroza- is valamit, hogy megoldja a helyzetet? – tette fel hogy tökéletesen, hatékonyan és eredményesen és kontra javaslatok, érvek és ellenérvek ütköz-ta után is egyre újabbakat követel. a kérdés a Jobbik gazdaságpolitikusa. használták fel az adófizetők pénzét, amit a ci- hetnek.2 3

×