Δημοτικά τραγούδια, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνασίου.

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής Vor 3 Jahren

Του γιοφυριού της Άρτας. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής Vor 7 Jahren

Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 61-62

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής Vor 3 Jahren

Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνασίου

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής Vor 7 Jahren

Στράτης Μυριβήλης, Τα ζα. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής Vor 7 Jahren

Ρέα Γαλανάκη, Η μεταμφίεση. Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Γυμνασίου

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής Vor 1 Jahr

Ενότητα 32, Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής Vor 6 Jahren

Ενότητα 30, Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους. Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής Vor 7 Jahren

ΕΝΟΤΗΤΑ 31, Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου.

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής Vor 6 Jahren

Επαναληπτικό μάθημα - Ύλη Εξετάσεων Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Κεφάλαια 1-29

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής Vor 6 Jahren

Ενότητα 29, Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 - 1913). Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής Vor 7 Jahren