Att leda digital transformation IHM 160414 Malmö

Joakim Jansson
Joakim JanssonDigital Transformation Enabler at DigJourney I Author I Speaker um DigJourney
IHM
14 april 2016
Digital transformation
Vad, varför och hur!
#ledadigitaltransformation
Joakim Jansson
0708-664035
joakim@digjourney.com
Marie Andervin
073-99350125
marie@digjourney.com
Affärsidé
Vi arbetar med transformationer, hjälper
individer och organisationer förstå
framtiden och guidar dem dit.
Målgruppsvision
Vi utvecklar individer, organisationer och
samhällens konkurrenskraft genom digital
mognad.
Vi kallar det för digital konkurrenskraft.
”Tänk om man kunde utveckla en
metodik som hjälper alla bolag
oavsett bransch och storlek?”
3,5 5000 100
Digital transformation,
vågor och surfing
Vad är digitalisering?
Att leda digital transformation IHM 160414 Malmö
Att leda digital transformation IHM 160414 Malmö
”Ta aldrig för givet att
den du talar med tolkar
digitalisering på
samma sätt som du”
Terminologicentrum
Tre nivåer
1. Grundteknik
2. Produkter och tjänster
3. Beteende
Vad är effekterna
av digitalisering?
Hur påverkar detta
företaget?
Vad är effekterna
av digitalisering?
Hur påverkar detta
företaget?
Förändrat konsumentbeteende
Ökad konkurrens
Mer och bättre data
Större krav på snabbhet
Delaktighet
Digital Transformation
Digital Transformation
=
Förändring
Digital Transformation
=
Anpassningar ett företag gör för
att vara konkurrenskraftigt i en
digitaliserad värld
1. Ta position
2. Välj rätt vågor
3. Gör det mesta av vågorna
Att leda digital transformation IHM 160414 Malmö
Varför är digital
transformation viktigt?
DI, 21 januari 2016
Det är uppenbart
att vi måste lägga
mer tid på det i
styrelserna
– Jakob Wallenberg
Affärslogiken förändras
•  Uber, the world’s largest taxi company, owns no vehicles.
•  Facebook, the world’s most popular media owner, creates no
content.
•  Alibaba, the most valuable retailer, has no inventory.
•  And Airbnb, the world’s largest accommodation provider, owns
no real estate. Something interesting is happening.
Tom Goodwin
Inte en fråga om om, utan när och hur
Frågor
IHM
13 april 2016
Digital transformation
Vad, varför och hur!
#ledadigitaltransformation
Digital transformation
– 5 grunder för att lyckas
HUR
Organisation
Processer
Vision
Mission
Värderingar
Strategiarbete
Infrastruktur
Erbjudande &
intäktsmodell
Data & analys
Kontaktytor
Relationer
1Digitaliseringen
påverkar hela
bolaget….
… inte bara
kommunikation och
IT
Se sanningen i vitögat
2
3
Ökad snabbhet
3
Ökad snabbhet
Digital kompetens vs digital kunskap
4
Hemma På jobbet
Digital kompetens vs digital kunskap
4
Jag är alibit!
Det digitala alibit vs
gemensamt ansvar
5
Digital transformation
i praktiken
HUR
Organisation
Processer
Vision
Mission
Värderingar
Strategiarbete
Infrastruktur
Erbjudande &
Intäktsmodell
Data & Analys
Kontaktytor
Relationer
Digitaliseringen
påverkar hela
bolaget….
… inte bara
kommunikation och
IT
1. Utveckla befintliga erbjudanden
2. Utmana befintliga erbjudanden
3. Nytt erbjudande mot ny målgrupp
”och vad skall vi göra...och
när... och hur?”
Den Digitala
Mognadsmatrisen
HUR
Digital Maturity Matrix
HUR
”Digital
konkurrenskraft”
mognad ger ökad
Förståelse
Rekommendationer
Verktyg
Att leda digital transformation IHM 160414 Malmö
Att leda digital transformation IHM 160414 Malmö
3 mognadsfaser
Att leda digital transformation IHM 160414 Malmö
Digitalisering påverkar
hela bolaget
9 digitala motorer…
Att leda digital transformation IHM 160414 Malmö
…som utvecklas i en viss ordning
Digitalt Mognadsindex
(DMI)
Frågor Resultat
Digitaltransformation.net
Frågor
Sammanfattningsvis
Att leda digital transformation IHM 160414 Malmö
Läs boken!
http://digjourney.com/om-boken/
#ledadigitaltransformation
Joakim Jansson
0708-664035
joakim@digjourney.com
twitter@joajan
Illustration PicaPica Design. Huvudillustration baserad på ett original av Rodolfo Reyes
Marie Andervin
073-9935012
marie@digjourney.com
twitter@marieandervin
twitter@digjourney
1 von 58

Más contenido relacionado

Similar a Att leda digital transformation IHM 160414 Malmö(18)

Att leda digital transformation IHM 160414 Malmö