Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

th_kurdics

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

th_kurdics

  1. 1. To whom it may concern J´anos Kurdics e-mail, skype: j kurdics hu work: 31b Sostoi Street Nyiregyhaza 4400 Hungary, College of Nyiregyhaza, Inst of Mathematics and In- formatics phone: +36-42-599400(2342) fax: +36-42-402485 1 Theses supervised Titles in Hungarian, sorry. Also sorry to those former students of mine I forgot to mention. Please let me know that your thesis is missing. 1. Lajos Vikt´oria Galois: A testelm´elet ´es alkalmaz´asai 1998 2. Grasselli Bal´azs Az algebra tudom´any´anak nagy alakjai, munk´ass´aguk 2000 3. Fejes Imre Az algebra nagy alakjai 2000 4. J´armezei Ditta Az algebra tudom´any´anak nagy alakjai 2000 5. Erd˜os Anna Az algebra tudom´any´anak nagy alakjai Wedderburn ´elete ´es munk´ass´aga 2001 6. Kov´acs Ilona Ivett Az algebra tudom´any nagy alakjai 2001 7. Moln´ar Lea Az algebra egyik kiemelked˜o alakj´anak ´elete ´es munk´ass´aga: Emmy Noether 2001 8. Veress Edit Primsz´amok az iskolai gyakorlatban 2002 9. Szab´o Anita Sz´amrendszerek ´es tan´ıt´asuk 2002 10. Bul´atk´o Anita Algebrai strukt´ur´ak az oktat´asban 2002 11. Fekete Tam´as A klasszikus algebra alapt´etele 2002 12. B´anfalvi Zolt´an Mikl´os 32-edrendˆu csoportok 2002 13. Moldv´an Tam´as A sz´amfogalomr´ol 2003 14. Bodn´ar Barnab´asn´e Sz´amol´as t¨ortekkel 2005 15. K´onya Tibor: Egyenletek megold´asa 2006 16. Mestern´e Kardos Aranka: Sz´amelm´eleti alapfogalmak 2006 17. Csab´ak Enik˜o: Az egyenl˜otlens´egek megold´as´anak metodik´aja az ´altal´anos iskol´aban 2007 18. Szil´agyi Andrea: Vektor-´es m´atrixalgebra sz´am´ıt´og´eppel 2007 19. Eichinger L´aszl´o: Mˆuveletek racion´alis sz´amokkal, sz´am´ıt´og´epes megval´os´ıt´asuk ´es oktat´asuk az ´altal´anos iskola fels˜o tagozat´aban 2007 20. Szanyi Edina: Mˆuveletek sz´amrendszerekben, sz´am´ıt´og´epes megval´os´ıt´asuk ´es oktat´asuk 2007 21. Sz´ekely ´Eva: P´olya Gy¨orgy munk´ass´aga, gondolkod´asfejleszt´es az oktat´asban 2007 22. Szent-Mikl´ossy Andrea: R´egi iskolai matematika tank¨onyvek 2007 23. Szab´o ´Eva: Ker¨ulet- ´es ter¨uletsz´am´ıt´asi ´altal´anos iskolai p´eldat´ar 2008 24. Szab´o P´eter: Pr´ımsz´amok keres´ese sz´am´ıt´og´eppel 2008 25 P´ajk´an´e Cz´art Hajnalka: Matematikai bizony´ıt´asok - n´eh´any kedvencem 2009 26. Teremi G´abor: NIM j´at´ekszoftver fejleszt´ese 2009 27. Erd¨os Katalin: Lakatos Imre ´es munk´ass´aga 2010 28. H´ada Edina: Val´os, komplex, kvaterni´o aritmetika 2010 29. Dank´o Adrienn Beatrix: Egyenletmegold´as (p´eldat´ar) 2010 30. Kov´acs Erika T¨unde: Binomi´alis t´etel, binomi´alis egy¨utthat´ok 2010 31. Lencs´es T´ımea: A k´et Bolyai 2010 32. Dubay Krisztina : Pierre de Fermat munk´ass´aga 2011 33. Lakatos J´ozsef: Pitagorasz, a szamoszi b¨olcs 2011 34. Papp Lajos: Feladatok az 1900-as ´evekbeli Matamatikai Lapokb´ol 2011 35. Szalai Zita: ´Altal´anos iskolai feladatgyˆujtem´eny a hatv´anyoz´ashoz ´es gy¨okvon´ashoz 2011
  2. 2. 36. Ferencz Tam´as: R´ENYI ALFR´ED A VAL´OSZ´INˆUS´EGSZ´AM´IT´ASR´OL 2012 37. Csizmadia Zsuzsanna: Leonhard Euler ¨or¨oks´ege 2013 38. Kecskem´eti Vivien: Gener´atorf¨uggv´enyek 2014 39. Pint´er Tam´as: Szirakuzai Arkhim´ed´esz 2014 40. Gy¨ure Istv´an: A Bolyaiak 2014 41. Leitner L´aszl´o: Gr´afelm´elet a k¨oz´episkol´aban 2014

×