SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 35
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Verduurzaming van vastgoed
Inleiding
• Docent
• Jan Verdonk
Wat is duurzaamheid?
Sustainable Durable
Duurzaam is niet vanzelfsprekend
“We hebben dus gekozen voor huur en voor
nieuwbouw. Renoveren van een bestaand pand paste
ons het minst, hebben we geconcludeerd. Je wilt toch
met een nieuw pand een onontgonnen plek betreden.
Je wilt niet dat de belangrijkste referentie van je nieuwe
kantoor in de markt is dat het vroeger het hoofdkantoor
was van een ander bedrijf.”
• Willem Jarigsma, Managing partner, Loyens & loeff
• In: Boer, E. de, Renoveren bestaand pand past ons het minst, Property Magazine, nr.
10, 28 oktober 2016
Duurzaamheid is wel de toekomst
• ‘ING heeft onlangs zijn vastgoedklanten in een
brief laten weten dat vanaf januari 2018, bij
(her)financiering van kantoorpanden en
bedrijfspanden, een investeringsplan voor
verduurzaming een voorwaarde is’
• Peter Göbel, directievoorzitter ING Real Estate Finance Nederland
• In: Wessels, P., Baanbrekende stap in verduurzaming. PropertyNL Magazine, 28-2-
2017
Nieuwsbrief
Schrijf je in voor de
nieuwsbrief
– www.Duurzaamgebouwd.nl
– www.Platformduurzamehuisvesting.nl
• Jaarlijkse congressen
– BuildingHolland (april)
– Provada (juni)
– Dutch Green Building
Week (september)
– Innovation Expo (Okt.
2018)
‘Vastgoed’, onroerend goed of
onroerende zaak?
Vastgoed begint bij grond …
• Huisvesting van
mensen
• Grond
• Eigendomsrecht
 0 Het Romeins recht
 500 Het feodale systeem onder
Karel de Grote
 1400 Stadsrechten
 1798 Grondwet NL
 1948 Verklaring v.d. universele
rechten v.d. mens
 1992 Europese Unie
• Overheidsbeleid
 2015 Klimaatverdrag Parijs
WAT STAAT ONS TE WACHTEN
Overheidsbeleid
Verstedelijking
• 2030
– 845.000 nieuwe woningen
Circulaire economie
• Grondstoffenakkoord
– Primair grondstoffenverbruik halveren
– Circulair bouwen in 2050
– Milieuprestatie gebouwen
• MPG < 1,0
• Voor woningen < 0,8 per 1/7/21
Milieuprestatie gebouwen (MPG)
• Bouwbesluit:
Milieuprestatieberekening
– Nationale Milieudatabase
(NMD)
• Bijgehouden door Stichting
Bouwkwaliteit
• LCCA en schaduwkosten
– Nog geen grenswaarde
bekend
– Wet Milieubeheer en het
Activiteitenbesluit
milieubeheer
– Berekening: Breeam,
Greencalc, GPR gebouw
• Circulair bouwen
– In 2050
– In de lijn van C2C (cradle)
• Bijv. Newhorizon
– Van kantoorterrein naar
levendige woonwijk
• https://youtu.be/J77wNdxhU
SQ
• Ladder van Lansink
(1979)
– Film recycling.nl
• https://youtu.be/csqOg7nHfQ
M
Wet Kwaliteitsborging
• Wet Kwaliteitsborging
– drie doelen
1. een verbeterde (borging
van de) bouwkwaliteit
2. een verbeterde positie
van de consument
3. het stimuleren van
kwaliteitsverbetering en
faalkostenvermindering
– Meer redenen?
• Video nieuwe wetgeving
– Hajé van Egmond vertelt:
• https://youtu.be/AX_pgIs726Y
• Video: Aantonen dat je aan het
Bouwbesluit voldoet
– Bijv. luchtdichtheidsmetingen
• https://youtu.be/9e06DaD6sFU
• Ad 3: Video 1, Nieman
kwaliteitsborging
– 0 – 1:55
• https://youtu.be/OnjbF94hLBI
Energietransitie
Van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen
• Klimaatakkoord 2019: CO2 reductie
• 2030: 70% hernieuwbare energie
• Energieakkoord (Nederland) 2013
• Energieneutrale nieuwbouw na 2020
• Alle gebouwen in 2030 gemiddeld label A
• Energielabel C voor kantoorgebouwen per 2023
• Woningcorporaties: energielabel naar gemiddeld B in 2021
– Wet energieprestatievergoeding EPV
» vergoeding voor NOM woningen (w.c.’s) 1,40 euro/m2
– Woonlastenwaarborg: huur mag stijgen als totale woonlasten dalen
– Energie index voor de WWS-punten
Energie eisen nieuwbouw
• BENG-eisen
– 1 Energievraag verwarmen / koelen < 25kWh/m2
– 2 Energieverbruik primaire (fossiele) brandstoffen <
25kWh/m2
– 3 Aandeel hernieuwbare energie > 50%
–Video
» https://www.rovid.nl/rvo/rvo/2020/rvo-rvo-20200226-
idaiqv4tp-web-hd.mp4
– https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/gebouwen/wetten-en-
regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng
BENG
Energieprestatie aantonen
Energie Prestatie gebouw
– Energielabel (vanaf 1/1/21 - NTA 8800)
– www.ep-online.nl
– vereenvoudigd energielabel en Energie index vervallen
• Video
– https://vimeo.com/505715035
PAUZE
We are the world
http://www.youtube.com/watch?v
=icDjK2_oxEY&sns=em
Foto: NASA Scientific Visualization Studio, Goddard Space Flig
'Welkom in het nieuwe klimaat'
2-6-2016, NOS. "Welkom in het nieuwe klimaat",
zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. "Dit zijn
voorbeelden van weersituaties die we waarschijnlijk
in de toekomst vaker mee zullen maken."
1979
Foto: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualizat
Poolkappen smelten
2007
Foto: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualizat
Economische groei?
• Brazilië na de spelen
– Schuldenlast
– Corruptie
– Inkomensongelijkheid
Waarom duurzaamheid?
Documentaire E
waste
– https://youtu.be/_PgbrPiUG0
M?list=PLvSAFw__cj3YGX-
KeWDa7JCLyjJe6eYW8
– Reporters travel to China to
follow the E-Waste trail from
America.
– 13:03
• PPP
– Bijvoorbeeld E-waste
• 2:45
• The E-waste Tragedy -
Opening Sequence
Documentary
– https://youtu.be/_1NlUd-
XM7M
Waarom duurzaamheid?
• Voor man én vrouw
– Gelijkwaardigheid van
man en vrouw
– Onrecht: In veel landen
hebben vrouwen geen
gelijke rechten als
mannen
• Film: It's a Girl Documentary
• Official Trailer. 3:11
– https://youtu.be/ISme5-9orR0
• This documentary film tells the stories of
abandoned and trafficked girls, of women
who suffer extreme dowry-related
violence, of brave mothers fighting to save
their daughters' lives, and of other
mothers who would kill for a son.
• Luister naar: Is it a men’s
world?
– James Brown
• https://youtu.be/QCdc1YW001Q
• Bekijk de trailer van Yesterday:
• Film over verscheurde
gezinnen in Zuid-Afrika. De
man werkt in de stad in de
mijnen, krijgt Aids, de vrouw
blijft achter op het platteland..
– https://youtu.be/rk0aW2aLABc
Eerlijk voedsel
• De voedselindustrie
– Te grootschalig geworden?
– Our Daily Bread Trailer
• https://youtu.be/hGtv1NqRKMA
• 1:42min
• Eigen moestuin
– Introduction into Square Foot
Gardening
• https://youtu.be/m3ILWPt-tgI
• Square Foot Gardening
Foundation
• 3:19min
• Indoor gardening
– De toekomst?
• Ikea
• 2:09
• https://youtu.be/Sv9wD2HNSnA
• Bodem
1. Minder mest ammoniak in de
bodem
• Milieuloket.nl: wil minder mest
• Devbbm.nl: het valt allemaal wel
mee
2. Meer organisch materiaal:
• https://youtu.be/Dk3MVefvZh4
Waarom duurzaamheid?
Filmpje biologisch katoen
• http://www.youtube.com/watch
?v=Hv2jkMNdZ14
Duurzaam
• Wat verstaan we
onder duurzaam?
• Durable
• Sustainable
– PPP
Verduurzaming
• Duurzame energie
– Hernieuwbare energiebronnen
– Economische groei zonder
uitputting van onze hulpbronnen
• Van lineaire economie
naar circulaire economie
• Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
• PPP
• Bijvoorbeeld
– Triodos bank
• Klein. Het nieuwe groot.
– 1:42
– https://youtu.be/PV8qKJDt6
EI?list=PLF5C6B4C8F8517
0FB
• Groei is meer dan een cijfer
– https://youtu.be/4SW9SW3L
DZU
Verduurzaming
• Rijksoverheid
– Filmpje Rijkswaterstaat
• http://www.youtube.com/w
atch?v=fpG0K_dxj00
• Carbon is out, solar is in
– Video
– VPRO Tegenlicht kort
13:19
• https://youtu.be/iC0fo
kt5Nfo
• Vraag: wat is
genoemde doorbraak
in zonne energie?
Duurzame producten
Levenscyclusanalyse: van productie tot sloop of hergebruik
Design for disassembly
• Demontage makkelijk?
– Disassembly of a Task Chair
• https://youtu.be/BC52S4Ml
o94
• 2:24
– Disassembly line
• 1:50
• https://youtu.be/anXBWJh
GD_k
Life Cycle Cost Analysis
• Voorbeelden
– Aebico
• Van 0 – 1:12min
• https://youtu.be/inhGr508b
UQ
– Toyota Prius Life Cycle
Assessment
• 5:21
• https://youtu.be/CVa4GBze
3tU
Praktisch voorbeeld: Rood + groen + blauw
Definitie Duurzaamheid
Commission Brundtland, Our Common Future,1987
A sustainable delevopment is
• a development that meets
the needs of the present
without compromising the
ability of future
generations to meet their
own needs”
Duurzame ontwikkeling is
• een ontwikkeling die
aansluit op de behoeften
van het heden zonder het
vermogen van
toekomstige generaties
om in hun eigen
behoeften te voorzien in
gevaar te brengen
Milleniumdoelen
2030, VN
1. Mensen
– Toegang tot gezondheidszorg en
onderwijs voor iedereen
2. Waardigheid
– Einde aan armoede en ongelijkheid
3. Welvaart
– Sterke economieën waar eenieder aan
deelneemt
4. Gerechtigheid
– Veilige en vredige samenlevingen met
sterke instituten
5. Samenwerken
– Versterken van mondiale solidariteit en
duurzame ontwikkeling
6. Planeet
– Beschermen van ecosystemen voor alle
samenlevingen en toekomstige generaties
De doelstellingen
voor 2030 zijn
gebaseerd op zes
kernwaarden
• Dat is uitgewerkt in
17 doelen voor het
jaar 2030
• Wat is mijn besluit, als
het gaat om
duurzaamheid?
Verduurzaming vastgoed
Aandachtspunten
– Verduurzaming
• Energietransitie
• Energieneutraal
– Woonkwaliteit
• Binnenklimaat,
gezondheid,
wooncomfort en
veiligheid
– Structuurontwerp
• Updaten aan gebruik nu
– Financieel
• Planning
• Beoordeling
Waardevermeerdering
• Wat zijn de huidige
woonwensen?
• Updaten van de
woning ->
Structuurontwerp
• Video het Funda huis
– www.funda.nl/fundahuis
– 2:02
• https://youtu.be/bZP6yi46uR
0?list=PLZYNMqvY4I1WyDx
HjDhh-769BnI1el86r

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 1 verduurzaming vastgoed inleiding lnkdn

11oktober 2010 socialmedia_marketing
11oktober 2010 socialmedia_marketing11oktober 2010 socialmedia_marketing
11oktober 2010 socialmedia_marketingBoth Social
 
Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015
Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015
Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015Movares
 
Dutch Interactive Awards - Nominees and Jury feedback
Dutch Interactive Awards - Nominees and Jury feedbackDutch Interactive Awards - Nominees and Jury feedback
Dutch Interactive Awards - Nominees and Jury feedbackAntoaneta Kyoseva
 
WINN 5 jaar inspireren doorzetten en doen (brochure)
WINN 5 jaar inspireren doorzetten en doen (brochure)WINN 5 jaar inspireren doorzetten en doen (brochure)
WINN 5 jaar inspireren doorzetten en doen (brochure)Bert Polak ∴
 
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 31
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 31SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 31
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 31SGS
 
Zero-e; duurzaam transport; bedrijfspresentatie
Zero-e; duurzaam transport; bedrijfspresentatieZero-e; duurzaam transport; bedrijfspresentatie
Zero-e; duurzaam transport; bedrijfspresentatieguest80639b5a
 
Scriptie M.S.Alewijnse
Scriptie M.S.AlewijnseScriptie M.S.Alewijnse
Scriptie M.S.AlewijnseMarnixA
 
Seminar Smart Industry: Smart enough to have a predicatable TCO?
Seminar Smart Industry: Smart enough to have a predicatable TCO?Seminar Smart Industry: Smart enough to have a predicatable TCO?
Seminar Smart Industry: Smart enough to have a predicatable TCO?Croonwolter&dros
 
Presentatie Ondernemersaward 2013
Presentatie Ondernemersaward 2013 Presentatie Ondernemersaward 2013
Presentatie Ondernemersaward 2013 ruthdevreese
 
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)ketenDutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)ketenKrispijn Beek
 
Circulaire businesscase realiseren. Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...
Circulaire businesscase realiseren. Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...Circulaire businesscase realiseren. Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...
Circulaire businesscase realiseren. Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...Rabobank
 
Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117Hans-Peter Hioolen
 

Ähnlich wie Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 1 verduurzaming vastgoed inleiding lnkdn (20)

11oktober 2010 socialmedia_marketing
11oktober 2010 socialmedia_marketing11oktober 2010 socialmedia_marketing
11oktober 2010 socialmedia_marketing
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015
Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015
Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015
 
Verduurzamen?Verduurzamen!
Verduurzamen?Verduurzamen!Verduurzamen?Verduurzamen!
Verduurzamen?Verduurzamen!
 
Dutch Interactive Awards - Nominees and Jury feedback
Dutch Interactive Awards - Nominees and Jury feedbackDutch Interactive Awards - Nominees and Jury feedback
Dutch Interactive Awards - Nominees and Jury feedback
 
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
 
WINN 5 jaar inspireren doorzetten en doen (brochure)
WINN 5 jaar inspireren doorzetten en doen (brochure)WINN 5 jaar inspireren doorzetten en doen (brochure)
WINN 5 jaar inspireren doorzetten en doen (brochure)
 
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 31
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 31SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 31
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 31
 
Bas de Vos - SKO - FOAM
Bas de Vos - SKO - FOAMBas de Vos - SKO - FOAM
Bas de Vos - SKO - FOAM
 
Zero-e; duurzaam transport; bedrijfspresentatie
Zero-e; duurzaam transport; bedrijfspresentatieZero-e; duurzaam transport; bedrijfspresentatie
Zero-e; duurzaam transport; bedrijfspresentatie
 
Scriptie M.S.Alewijnse
Scriptie M.S.AlewijnseScriptie M.S.Alewijnse
Scriptie M.S.Alewijnse
 
Kwartaalbijeenkomst ONO 28 maart .pdf
Kwartaalbijeenkomst ONO 28 maart .pdfKwartaalbijeenkomst ONO 28 maart .pdf
Kwartaalbijeenkomst ONO 28 maart .pdf
 
Seminar Smart Industry: Smart enough to have a predicatable TCO?
Seminar Smart Industry: Smart enough to have a predicatable TCO?Seminar Smart Industry: Smart enough to have a predicatable TCO?
Seminar Smart Industry: Smart enough to have a predicatable TCO?
 
Intro MIP2 Programma 1
Intro MIP2 Programma 1Intro MIP2 Programma 1
Intro MIP2 Programma 1
 
20190611 Booosting - 20 jaar Project XX - Lezing Jouke Post
20190611 Booosting - 20 jaar Project XX - Lezing Jouke Post20190611 Booosting - 20 jaar Project XX - Lezing Jouke Post
20190611 Booosting - 20 jaar Project XX - Lezing Jouke Post
 
Energieprestatiecontracten: het moet echt anders!
Energieprestatiecontracten: het moet echt anders!Energieprestatiecontracten: het moet echt anders!
Energieprestatiecontracten: het moet echt anders!
 
Presentatie Ondernemersaward 2013
Presentatie Ondernemersaward 2013 Presentatie Ondernemersaward 2013
Presentatie Ondernemersaward 2013
 
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)ketenDutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten
 
Circulaire businesscase realiseren. Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...
Circulaire businesscase realiseren. Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...Circulaire businesscase realiseren. Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...
Circulaire businesscase realiseren. Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...
 
Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117
 

Mehr von Jfmverdonk

Kernkwadrant opdrachten voor het hoger beroepsonderwijs
Kernkwadrant opdrachten voor het hoger beroepsonderwijsKernkwadrant opdrachten voor het hoger beroepsonderwijs
Kernkwadrant opdrachten voor het hoger beroepsonderwijsJfmverdonk
 
Gebiedsontwikkeling Financieel les 1 De woningmarkt LNKDN.pptx
Gebiedsontwikkeling Financieel les 1 De woningmarkt LNKDN.pptxGebiedsontwikkeling Financieel les 1 De woningmarkt LNKDN.pptx
Gebiedsontwikkeling Financieel les 1 De woningmarkt LNKDN.pptxJfmverdonk
 
Gebiedsontwikkeling Financieel les 2 Grondwaarde LNKDN.pptx
Gebiedsontwikkeling Financieel les 2 Grondwaarde LNKDN.pptxGebiedsontwikkeling Financieel les 2 Grondwaarde LNKDN.pptx
Gebiedsontwikkeling Financieel les 2 Grondwaarde LNKDN.pptxJfmverdonk
 
Verduurzaming vastgoed Financieel les 1 kosten en baten LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 1 kosten en baten LNKDN.pptxVerduurzaming vastgoed Financieel les 1 kosten en baten LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 1 kosten en baten LNKDN.pptxJfmverdonk
 
Verduurzaming vastgoed Financieel les 2 Investeren LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 2 Investeren LNKDN.pptxVerduurzaming vastgoed Financieel les 2 Investeren LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 2 Investeren LNKDN.pptxJfmverdonk
 
Verduurzaming vastgoed Financieel les 3 Bouwkosten en MJOB LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 3 Bouwkosten en MJOB LNKDN.pptxVerduurzaming vastgoed Financieel les 3 Bouwkosten en MJOB LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 3 Bouwkosten en MJOB LNKDN.pptxJfmverdonk
 
Verduurzaming vastgoed Financieel les 4 CW en excel LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 4 CW en excel LNKDN.pptxVerduurzaming vastgoed Financieel les 4 CW en excel LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 4 CW en excel LNKDN.pptxJfmverdonk
 
Verduurzaming vastgoed Financieel les 5 Investeringsvoorstel en NCW LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 5 Investeringsvoorstel en NCW LNKDN.pptxVerduurzaming vastgoed Financieel les 5 Investeringsvoorstel en NCW LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 5 Investeringsvoorstel en NCW LNKDN.pptxJfmverdonk
 
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 4 waterdamp, geluid en licht lnkdn
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 4 waterdamp, geluid en licht lnkdnBouwkunde verduurzaming vastgoed les 4 waterdamp, geluid en licht lnkdn
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 4 waterdamp, geluid en licht lnkdnJfmverdonk
 
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 3 energie vervolg lnkdn
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 3 energie vervolg lnkdnBouwkunde verduurzaming vastgoed les 3 energie vervolg lnkdn
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 3 energie vervolg lnkdnJfmverdonk
 
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 2 energie lnkdn
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 2 energie lnkdnBouwkunde verduurzaming vastgoed les 2 energie lnkdn
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 2 energie lnkdnJfmverdonk
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 13 installaties elektra riolerin...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 13 installaties elektra riolerin...Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 13 installaties elektra riolerin...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 13 installaties elektra riolerin...Jfmverdonk
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 12 installaties meterkast gas wa...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 12 installaties meterkast gas wa...Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 12 installaties meterkast gas wa...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 12 installaties meterkast gas wa...Jfmverdonk
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 11 beheer en onderhoud lnkdn
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 11 beheer en onderhoud lnkdnBouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 11 beheer en onderhoud lnkdn
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 11 beheer en onderhoud lnkdnJfmverdonk
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 10 tekeningen bestek technische ...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 10 tekeningen bestek technische ...Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 10 tekeningen bestek technische ...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 10 tekeningen bestek technische ...Jfmverdonk
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 8 en 9 proces aanbesteden en pri...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 8 en 9 proces aanbesteden en pri...Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 8 en 9 proces aanbesteden en pri...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 8 en 9 proces aanbesteden en pri...Jfmverdonk
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 7 bouwdelen vloeren wanden daken...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 7 bouwdelen vloeren wanden daken...Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 7 bouwdelen vloeren wanden daken...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 7 bouwdelen vloeren wanden daken...Jfmverdonk
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 6 bouwdelen kozijnen hsw trappen...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 6 bouwdelen kozijnen hsw trappen...Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 6 bouwdelen kozijnen hsw trappen...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 6 bouwdelen kozijnen hsw trappen...Jfmverdonk
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 5 materialen kunststoffen lnkdn
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 5 materialen kunststoffen lnkdnBouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 5 materialen kunststoffen lnkdn
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 5 materialen kunststoffen lnkdnJfmverdonk
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 4 materialen hout metalen lnkdn
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 4 materialen hout metalen lnkdnBouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 4 materialen hout metalen lnkdn
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 4 materialen hout metalen lnkdnJfmverdonk
 

Mehr von Jfmverdonk (20)

Kernkwadrant opdrachten voor het hoger beroepsonderwijs
Kernkwadrant opdrachten voor het hoger beroepsonderwijsKernkwadrant opdrachten voor het hoger beroepsonderwijs
Kernkwadrant opdrachten voor het hoger beroepsonderwijs
 
Gebiedsontwikkeling Financieel les 1 De woningmarkt LNKDN.pptx
Gebiedsontwikkeling Financieel les 1 De woningmarkt LNKDN.pptxGebiedsontwikkeling Financieel les 1 De woningmarkt LNKDN.pptx
Gebiedsontwikkeling Financieel les 1 De woningmarkt LNKDN.pptx
 
Gebiedsontwikkeling Financieel les 2 Grondwaarde LNKDN.pptx
Gebiedsontwikkeling Financieel les 2 Grondwaarde LNKDN.pptxGebiedsontwikkeling Financieel les 2 Grondwaarde LNKDN.pptx
Gebiedsontwikkeling Financieel les 2 Grondwaarde LNKDN.pptx
 
Verduurzaming vastgoed Financieel les 1 kosten en baten LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 1 kosten en baten LNKDN.pptxVerduurzaming vastgoed Financieel les 1 kosten en baten LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 1 kosten en baten LNKDN.pptx
 
Verduurzaming vastgoed Financieel les 2 Investeren LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 2 Investeren LNKDN.pptxVerduurzaming vastgoed Financieel les 2 Investeren LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 2 Investeren LNKDN.pptx
 
Verduurzaming vastgoed Financieel les 3 Bouwkosten en MJOB LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 3 Bouwkosten en MJOB LNKDN.pptxVerduurzaming vastgoed Financieel les 3 Bouwkosten en MJOB LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 3 Bouwkosten en MJOB LNKDN.pptx
 
Verduurzaming vastgoed Financieel les 4 CW en excel LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 4 CW en excel LNKDN.pptxVerduurzaming vastgoed Financieel les 4 CW en excel LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 4 CW en excel LNKDN.pptx
 
Verduurzaming vastgoed Financieel les 5 Investeringsvoorstel en NCW LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 5 Investeringsvoorstel en NCW LNKDN.pptxVerduurzaming vastgoed Financieel les 5 Investeringsvoorstel en NCW LNKDN.pptx
Verduurzaming vastgoed Financieel les 5 Investeringsvoorstel en NCW LNKDN.pptx
 
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 4 waterdamp, geluid en licht lnkdn
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 4 waterdamp, geluid en licht lnkdnBouwkunde verduurzaming vastgoed les 4 waterdamp, geluid en licht lnkdn
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 4 waterdamp, geluid en licht lnkdn
 
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 3 energie vervolg lnkdn
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 3 energie vervolg lnkdnBouwkunde verduurzaming vastgoed les 3 energie vervolg lnkdn
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 3 energie vervolg lnkdn
 
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 2 energie lnkdn
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 2 energie lnkdnBouwkunde verduurzaming vastgoed les 2 energie lnkdn
Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 2 energie lnkdn
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 13 installaties elektra riolerin...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 13 installaties elektra riolerin...Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 13 installaties elektra riolerin...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 13 installaties elektra riolerin...
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 12 installaties meterkast gas wa...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 12 installaties meterkast gas wa...Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 12 installaties meterkast gas wa...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 12 installaties meterkast gas wa...
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 11 beheer en onderhoud lnkdn
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 11 beheer en onderhoud lnkdnBouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 11 beheer en onderhoud lnkdn
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 11 beheer en onderhoud lnkdn
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 10 tekeningen bestek technische ...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 10 tekeningen bestek technische ...Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 10 tekeningen bestek technische ...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 10 tekeningen bestek technische ...
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 8 en 9 proces aanbesteden en pri...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 8 en 9 proces aanbesteden en pri...Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 8 en 9 proces aanbesteden en pri...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 8 en 9 proces aanbesteden en pri...
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 7 bouwdelen vloeren wanden daken...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 7 bouwdelen vloeren wanden daken...Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 7 bouwdelen vloeren wanden daken...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 7 bouwdelen vloeren wanden daken...
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 6 bouwdelen kozijnen hsw trappen...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 6 bouwdelen kozijnen hsw trappen...Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 6 bouwdelen kozijnen hsw trappen...
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 6 bouwdelen kozijnen hsw trappen...
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 5 materialen kunststoffen lnkdn
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 5 materialen kunststoffen lnkdnBouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 5 materialen kunststoffen lnkdn
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 5 materialen kunststoffen lnkdn
 
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 4 materialen hout metalen lnkdn
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 4 materialen hout metalen lnkdnBouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 4 materialen hout metalen lnkdn
Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 4 materialen hout metalen lnkdn
 

Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 1 verduurzaming vastgoed inleiding lnkdn

 • 3. Duurzaam is niet vanzelfsprekend “We hebben dus gekozen voor huur en voor nieuwbouw. Renoveren van een bestaand pand paste ons het minst, hebben we geconcludeerd. Je wilt toch met een nieuw pand een onontgonnen plek betreden. Je wilt niet dat de belangrijkste referentie van je nieuwe kantoor in de markt is dat het vroeger het hoofdkantoor was van een ander bedrijf.” • Willem Jarigsma, Managing partner, Loyens & loeff • In: Boer, E. de, Renoveren bestaand pand past ons het minst, Property Magazine, nr. 10, 28 oktober 2016
 • 4. Duurzaamheid is wel de toekomst • ‘ING heeft onlangs zijn vastgoedklanten in een brief laten weten dat vanaf januari 2018, bij (her)financiering van kantoorpanden en bedrijfspanden, een investeringsplan voor verduurzaming een voorwaarde is’ • Peter Göbel, directievoorzitter ING Real Estate Finance Nederland • In: Wessels, P., Baanbrekende stap in verduurzaming. PropertyNL Magazine, 28-2- 2017
 • 5. Nieuwsbrief Schrijf je in voor de nieuwsbrief – www.Duurzaamgebouwd.nl – www.Platformduurzamehuisvesting.nl • Jaarlijkse congressen – BuildingHolland (april) – Provada (juni) – Dutch Green Building Week (september) – Innovation Expo (Okt. 2018)
 • 6. ‘Vastgoed’, onroerend goed of onroerende zaak? Vastgoed begint bij grond … • Huisvesting van mensen • Grond • Eigendomsrecht  0 Het Romeins recht  500 Het feodale systeem onder Karel de Grote  1400 Stadsrechten  1798 Grondwet NL  1948 Verklaring v.d. universele rechten v.d. mens  1992 Europese Unie • Overheidsbeleid  2015 Klimaatverdrag Parijs
 • 7. WAT STAAT ONS TE WACHTEN Overheidsbeleid
 • 9. Circulaire economie • Grondstoffenakkoord – Primair grondstoffenverbruik halveren – Circulair bouwen in 2050 – Milieuprestatie gebouwen • MPG < 1,0 • Voor woningen < 0,8 per 1/7/21
 • 10. Milieuprestatie gebouwen (MPG) • Bouwbesluit: Milieuprestatieberekening – Nationale Milieudatabase (NMD) • Bijgehouden door Stichting Bouwkwaliteit • LCCA en schaduwkosten – Nog geen grenswaarde bekend – Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer – Berekening: Breeam, Greencalc, GPR gebouw • Circulair bouwen – In 2050 – In de lijn van C2C (cradle) • Bijv. Newhorizon – Van kantoorterrein naar levendige woonwijk • https://youtu.be/J77wNdxhU SQ • Ladder van Lansink (1979) – Film recycling.nl • https://youtu.be/csqOg7nHfQ M
 • 11. Wet Kwaliteitsborging • Wet Kwaliteitsborging – drie doelen 1. een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit 2. een verbeterde positie van de consument 3. het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering – Meer redenen? • Video nieuwe wetgeving – Hajé van Egmond vertelt: • https://youtu.be/AX_pgIs726Y • Video: Aantonen dat je aan het Bouwbesluit voldoet – Bijv. luchtdichtheidsmetingen • https://youtu.be/9e06DaD6sFU • Ad 3: Video 1, Nieman kwaliteitsborging – 0 – 1:55 • https://youtu.be/OnjbF94hLBI
 • 12. Energietransitie Van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen • Klimaatakkoord 2019: CO2 reductie • 2030: 70% hernieuwbare energie • Energieakkoord (Nederland) 2013 • Energieneutrale nieuwbouw na 2020 • Alle gebouwen in 2030 gemiddeld label A • Energielabel C voor kantoorgebouwen per 2023 • Woningcorporaties: energielabel naar gemiddeld B in 2021 – Wet energieprestatievergoeding EPV » vergoeding voor NOM woningen (w.c.’s) 1,40 euro/m2 – Woonlastenwaarborg: huur mag stijgen als totale woonlasten dalen – Energie index voor de WWS-punten
 • 13. Energie eisen nieuwbouw • BENG-eisen – 1 Energievraag verwarmen / koelen < 25kWh/m2 – 2 Energieverbruik primaire (fossiele) brandstoffen < 25kWh/m2 – 3 Aandeel hernieuwbare energie > 50% –Video » https://www.rovid.nl/rvo/rvo/2020/rvo-rvo-20200226- idaiqv4tp-web-hd.mp4 – https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam- ondernemen/gebouwen/wetten-en- regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng
 • 14. BENG
 • 15. Energieprestatie aantonen Energie Prestatie gebouw – Energielabel (vanaf 1/1/21 - NTA 8800) – www.ep-online.nl – vereenvoudigd energielabel en Energie index vervallen • Video – https://vimeo.com/505715035
 • 16. PAUZE We are the world http://www.youtube.com/watch?v =icDjK2_oxEY&sns=em
 • 17.
 • 18. Foto: NASA Scientific Visualization Studio, Goddard Space Flig 'Welkom in het nieuwe klimaat' 2-6-2016, NOS. "Welkom in het nieuwe klimaat", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. "Dit zijn voorbeelden van weersituaties die we waarschijnlijk in de toekomst vaker mee zullen maken."
 • 19. 1979 Foto: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualizat Poolkappen smelten
 • 20. 2007 Foto: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualizat
 • 21. Economische groei? • Brazilië na de spelen – Schuldenlast – Corruptie – Inkomensongelijkheid
 • 22. Waarom duurzaamheid? Documentaire E waste – https://youtu.be/_PgbrPiUG0 M?list=PLvSAFw__cj3YGX- KeWDa7JCLyjJe6eYW8 – Reporters travel to China to follow the E-Waste trail from America. – 13:03 • PPP – Bijvoorbeeld E-waste • 2:45 • The E-waste Tragedy - Opening Sequence Documentary – https://youtu.be/_1NlUd- XM7M
 • 23. Waarom duurzaamheid? • Voor man én vrouw – Gelijkwaardigheid van man en vrouw – Onrecht: In veel landen hebben vrouwen geen gelijke rechten als mannen • Film: It's a Girl Documentary • Official Trailer. 3:11 – https://youtu.be/ISme5-9orR0 • This documentary film tells the stories of abandoned and trafficked girls, of women who suffer extreme dowry-related violence, of brave mothers fighting to save their daughters' lives, and of other mothers who would kill for a son. • Luister naar: Is it a men’s world? – James Brown • https://youtu.be/QCdc1YW001Q • Bekijk de trailer van Yesterday: • Film over verscheurde gezinnen in Zuid-Afrika. De man werkt in de stad in de mijnen, krijgt Aids, de vrouw blijft achter op het platteland.. – https://youtu.be/rk0aW2aLABc
 • 24. Eerlijk voedsel • De voedselindustrie – Te grootschalig geworden? – Our Daily Bread Trailer • https://youtu.be/hGtv1NqRKMA • 1:42min • Eigen moestuin – Introduction into Square Foot Gardening • https://youtu.be/m3ILWPt-tgI • Square Foot Gardening Foundation • 3:19min • Indoor gardening – De toekomst? • Ikea • 2:09 • https://youtu.be/Sv9wD2HNSnA • Bodem 1. Minder mest ammoniak in de bodem • Milieuloket.nl: wil minder mest • Devbbm.nl: het valt allemaal wel mee 2. Meer organisch materiaal: • https://youtu.be/Dk3MVefvZh4
 • 25. Waarom duurzaamheid? Filmpje biologisch katoen • http://www.youtube.com/watch ?v=Hv2jkMNdZ14
 • 26. Duurzaam • Wat verstaan we onder duurzaam? • Durable • Sustainable – PPP
 • 27. Verduurzaming • Duurzame energie – Hernieuwbare energiebronnen – Economische groei zonder uitputting van onze hulpbronnen • Van lineaire economie naar circulaire economie • Maatschappelijk verantwoord ondernemen • PPP • Bijvoorbeeld – Triodos bank • Klein. Het nieuwe groot. – 1:42 – https://youtu.be/PV8qKJDt6 EI?list=PLF5C6B4C8F8517 0FB • Groei is meer dan een cijfer – https://youtu.be/4SW9SW3L DZU
 • 28. Verduurzaming • Rijksoverheid – Filmpje Rijkswaterstaat • http://www.youtube.com/w atch?v=fpG0K_dxj00 • Carbon is out, solar is in – Video – VPRO Tegenlicht kort 13:19 • https://youtu.be/iC0fo kt5Nfo • Vraag: wat is genoemde doorbraak in zonne energie?
 • 29. Duurzame producten Levenscyclusanalyse: van productie tot sloop of hergebruik Design for disassembly • Demontage makkelijk? – Disassembly of a Task Chair • https://youtu.be/BC52S4Ml o94 • 2:24 – Disassembly line • 1:50 • https://youtu.be/anXBWJh GD_k Life Cycle Cost Analysis • Voorbeelden – Aebico • Van 0 – 1:12min • https://youtu.be/inhGr508b UQ – Toyota Prius Life Cycle Assessment • 5:21 • https://youtu.be/CVa4GBze 3tU
 • 30. Praktisch voorbeeld: Rood + groen + blauw
 • 31. Definitie Duurzaamheid Commission Brundtland, Our Common Future,1987 A sustainable delevopment is • a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” Duurzame ontwikkeling is • een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen
 • 32. Milleniumdoelen 2030, VN 1. Mensen – Toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen 2. Waardigheid – Einde aan armoede en ongelijkheid 3. Welvaart – Sterke economieën waar eenieder aan deelneemt 4. Gerechtigheid – Veilige en vredige samenlevingen met sterke instituten 5. Samenwerken – Versterken van mondiale solidariteit en duurzame ontwikkeling 6. Planeet – Beschermen van ecosystemen voor alle samenlevingen en toekomstige generaties De doelstellingen voor 2030 zijn gebaseerd op zes kernwaarden • Dat is uitgewerkt in 17 doelen voor het jaar 2030
 • 33. • Wat is mijn besluit, als het gaat om duurzaamheid?
 • 34. Verduurzaming vastgoed Aandachtspunten – Verduurzaming • Energietransitie • Energieneutraal – Woonkwaliteit • Binnenklimaat, gezondheid, wooncomfort en veiligheid – Structuurontwerp • Updaten aan gebruik nu – Financieel • Planning • Beoordeling
 • 35. Waardevermeerdering • Wat zijn de huidige woonwensen? • Updaten van de woning -> Structuurontwerp • Video het Funda huis – www.funda.nl/fundahuis – 2:02 • https://youtu.be/bZP6yi46uR 0?list=PLZYNMqvY4I1WyDx HjDhh-769BnI1el86r