Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 1 verduurzaming vastgoed inleiding lnkdn

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 35 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 1 verduurzaming vastgoed inleiding lnkdn (20)

Weitere von Jfmverdonk (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Bouwkunde verduurzaming vastgoed les 1 verduurzaming vastgoed inleiding lnkdn

 1. 1. Verduurzaming van vastgoed Inleiding • Docent • Jan Verdonk
 2. 2. Wat is duurzaamheid? Sustainable Durable
 3. 3. Duurzaam is niet vanzelfsprekend “We hebben dus gekozen voor huur en voor nieuwbouw. Renoveren van een bestaand pand paste ons het minst, hebben we geconcludeerd. Je wilt toch met een nieuw pand een onontgonnen plek betreden. Je wilt niet dat de belangrijkste referentie van je nieuwe kantoor in de markt is dat het vroeger het hoofdkantoor was van een ander bedrijf.” • Willem Jarigsma, Managing partner, Loyens & loeff • In: Boer, E. de, Renoveren bestaand pand past ons het minst, Property Magazine, nr. 10, 28 oktober 2016
 4. 4. Duurzaamheid is wel de toekomst • ‘ING heeft onlangs zijn vastgoedklanten in een brief laten weten dat vanaf januari 2018, bij (her)financiering van kantoorpanden en bedrijfspanden, een investeringsplan voor verduurzaming een voorwaarde is’ • Peter Göbel, directievoorzitter ING Real Estate Finance Nederland • In: Wessels, P., Baanbrekende stap in verduurzaming. PropertyNL Magazine, 28-2- 2017
 5. 5. Nieuwsbrief Schrijf je in voor de nieuwsbrief – www.Duurzaamgebouwd.nl – www.Platformduurzamehuisvesting.nl • Jaarlijkse congressen – BuildingHolland (april) – Provada (juni) – Dutch Green Building Week (september) – Innovation Expo (Okt. 2018)
 6. 6. ‘Vastgoed’, onroerend goed of onroerende zaak? Vastgoed begint bij grond … • Huisvesting van mensen • Grond • Eigendomsrecht  0 Het Romeins recht  500 Het feodale systeem onder Karel de Grote  1400 Stadsrechten  1798 Grondwet NL  1948 Verklaring v.d. universele rechten v.d. mens  1992 Europese Unie • Overheidsbeleid  2015 Klimaatverdrag Parijs
 7. 7. WAT STAAT ONS TE WACHTEN Overheidsbeleid
 8. 8. Verstedelijking • 2030 – 845.000 nieuwe woningen
 9. 9. Circulaire economie • Grondstoffenakkoord – Primair grondstoffenverbruik halveren – Circulair bouwen in 2050 – Milieuprestatie gebouwen • MPG < 1,0 • Voor woningen < 0,8 per 1/7/21
 10. 10. Milieuprestatie gebouwen (MPG) • Bouwbesluit: Milieuprestatieberekening – Nationale Milieudatabase (NMD) • Bijgehouden door Stichting Bouwkwaliteit • LCCA en schaduwkosten – Nog geen grenswaarde bekend – Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer – Berekening: Breeam, Greencalc, GPR gebouw • Circulair bouwen – In 2050 – In de lijn van C2C (cradle) • Bijv. Newhorizon – Van kantoorterrein naar levendige woonwijk • https://youtu.be/J77wNdxhU SQ • Ladder van Lansink (1979) – Film recycling.nl • https://youtu.be/csqOg7nHfQ M
 11. 11. Wet Kwaliteitsborging • Wet Kwaliteitsborging – drie doelen 1. een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit 2. een verbeterde positie van de consument 3. het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering – Meer redenen? • Video nieuwe wetgeving – Hajé van Egmond vertelt: • https://youtu.be/AX_pgIs726Y • Video: Aantonen dat je aan het Bouwbesluit voldoet – Bijv. luchtdichtheidsmetingen • https://youtu.be/9e06DaD6sFU • Ad 3: Video 1, Nieman kwaliteitsborging – 0 – 1:55 • https://youtu.be/OnjbF94hLBI
 12. 12. Energietransitie Van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen • Klimaatakkoord 2019: CO2 reductie • 2030: 70% hernieuwbare energie • Energieakkoord (Nederland) 2013 • Energieneutrale nieuwbouw na 2020 • Alle gebouwen in 2030 gemiddeld label A • Energielabel C voor kantoorgebouwen per 2023 • Woningcorporaties: energielabel naar gemiddeld B in 2021 – Wet energieprestatievergoeding EPV » vergoeding voor NOM woningen (w.c.’s) 1,40 euro/m2 – Woonlastenwaarborg: huur mag stijgen als totale woonlasten dalen – Energie index voor de WWS-punten
 13. 13. Energie eisen nieuwbouw • BENG-eisen – 1 Energievraag verwarmen / koelen < 25kWh/m2 – 2 Energieverbruik primaire (fossiele) brandstoffen < 25kWh/m2 – 3 Aandeel hernieuwbare energie > 50% –Video » https://www.rovid.nl/rvo/rvo/2020/rvo-rvo-20200226- idaiqv4tp-web-hd.mp4 – https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam- ondernemen/gebouwen/wetten-en- regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng
 14. 14. BENG
 15. 15. Energieprestatie aantonen Energie Prestatie gebouw – Energielabel (vanaf 1/1/21 - NTA 8800) – www.ep-online.nl – vereenvoudigd energielabel en Energie index vervallen • Video – https://vimeo.com/505715035
 16. 16. PAUZE We are the world http://www.youtube.com/watch?v =icDjK2_oxEY&sns=em
 17. 17. Foto: NASA Scientific Visualization Studio, Goddard Space Flig 'Welkom in het nieuwe klimaat' 2-6-2016, NOS. "Welkom in het nieuwe klimaat", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. "Dit zijn voorbeelden van weersituaties die we waarschijnlijk in de toekomst vaker mee zullen maken."
 18. 18. 1979 Foto: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualizat Poolkappen smelten
 19. 19. 2007 Foto: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualizat
 20. 20. Economische groei? • Brazilië na de spelen – Schuldenlast – Corruptie – Inkomensongelijkheid
 21. 21. Waarom duurzaamheid? Documentaire E waste – https://youtu.be/_PgbrPiUG0 M?list=PLvSAFw__cj3YGX- KeWDa7JCLyjJe6eYW8 – Reporters travel to China to follow the E-Waste trail from America. – 13:03 • PPP – Bijvoorbeeld E-waste • 2:45 • The E-waste Tragedy - Opening Sequence Documentary – https://youtu.be/_1NlUd- XM7M
 22. 22. Waarom duurzaamheid? • Voor man én vrouw – Gelijkwaardigheid van man en vrouw – Onrecht: In veel landen hebben vrouwen geen gelijke rechten als mannen • Film: It's a Girl Documentary • Official Trailer. 3:11 – https://youtu.be/ISme5-9orR0 • This documentary film tells the stories of abandoned and trafficked girls, of women who suffer extreme dowry-related violence, of brave mothers fighting to save their daughters' lives, and of other mothers who would kill for a son. • Luister naar: Is it a men’s world? – James Brown • https://youtu.be/QCdc1YW001Q • Bekijk de trailer van Yesterday: • Film over verscheurde gezinnen in Zuid-Afrika. De man werkt in de stad in de mijnen, krijgt Aids, de vrouw blijft achter op het platteland.. – https://youtu.be/rk0aW2aLABc
 23. 23. Eerlijk voedsel • De voedselindustrie – Te grootschalig geworden? – Our Daily Bread Trailer • https://youtu.be/hGtv1NqRKMA • 1:42min • Eigen moestuin – Introduction into Square Foot Gardening • https://youtu.be/m3ILWPt-tgI • Square Foot Gardening Foundation • 3:19min • Indoor gardening – De toekomst? • Ikea • 2:09 • https://youtu.be/Sv9wD2HNSnA • Bodem 1. Minder mest ammoniak in de bodem • Milieuloket.nl: wil minder mest • Devbbm.nl: het valt allemaal wel mee 2. Meer organisch materiaal: • https://youtu.be/Dk3MVefvZh4
 24. 24. Waarom duurzaamheid? Filmpje biologisch katoen • http://www.youtube.com/watch ?v=Hv2jkMNdZ14
 25. 25. Duurzaam • Wat verstaan we onder duurzaam? • Durable • Sustainable – PPP
 26. 26. Verduurzaming • Duurzame energie – Hernieuwbare energiebronnen – Economische groei zonder uitputting van onze hulpbronnen • Van lineaire economie naar circulaire economie • Maatschappelijk verantwoord ondernemen • PPP • Bijvoorbeeld – Triodos bank • Klein. Het nieuwe groot. – 1:42 – https://youtu.be/PV8qKJDt6 EI?list=PLF5C6B4C8F8517 0FB • Groei is meer dan een cijfer – https://youtu.be/4SW9SW3L DZU
 27. 27. Verduurzaming • Rijksoverheid – Filmpje Rijkswaterstaat • http://www.youtube.com/w atch?v=fpG0K_dxj00 • Carbon is out, solar is in – Video – VPRO Tegenlicht kort 13:19 • https://youtu.be/iC0fo kt5Nfo • Vraag: wat is genoemde doorbraak in zonne energie?
 28. 28. Duurzame producten Levenscyclusanalyse: van productie tot sloop of hergebruik Design for disassembly • Demontage makkelijk? – Disassembly of a Task Chair • https://youtu.be/BC52S4Ml o94 • 2:24 – Disassembly line • 1:50 • https://youtu.be/anXBWJh GD_k Life Cycle Cost Analysis • Voorbeelden – Aebico • Van 0 – 1:12min • https://youtu.be/inhGr508b UQ – Toyota Prius Life Cycle Assessment • 5:21 • https://youtu.be/CVa4GBze 3tU
 29. 29. Praktisch voorbeeld: Rood + groen + blauw
 30. 30. Definitie Duurzaamheid Commission Brundtland, Our Common Future,1987 A sustainable delevopment is • a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” Duurzame ontwikkeling is • een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen
 31. 31. Milleniumdoelen 2030, VN 1. Mensen – Toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen 2. Waardigheid – Einde aan armoede en ongelijkheid 3. Welvaart – Sterke economieën waar eenieder aan deelneemt 4. Gerechtigheid – Veilige en vredige samenlevingen met sterke instituten 5. Samenwerken – Versterken van mondiale solidariteit en duurzame ontwikkeling 6. Planeet – Beschermen van ecosystemen voor alle samenlevingen en toekomstige generaties De doelstellingen voor 2030 zijn gebaseerd op zes kernwaarden • Dat is uitgewerkt in 17 doelen voor het jaar 2030
 32. 32. • Wat is mijn besluit, als het gaat om duurzaamheid?
 33. 33. Verduurzaming vastgoed Aandachtspunten – Verduurzaming • Energietransitie • Energieneutraal – Woonkwaliteit • Binnenklimaat, gezondheid, wooncomfort en veiligheid – Structuurontwerp • Updaten aan gebruik nu – Financieel • Planning • Beoordeling
 34. 34. Waardevermeerdering • Wat zijn de huidige woonwensen? • Updaten van de woning -> Structuurontwerp • Video het Funda huis – www.funda.nl/fundahuis – 2:02 • https://youtu.be/bZP6yi46uR 0?list=PLZYNMqvY4I1WyDx HjDhh-769BnI1el86r

×