Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 7 bouwdelen vloeren wanden daken lnkdn(20)

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 7 bouwdelen vloeren wanden daken lnkdn

 1. Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij Les 7 Bouwdelen: • Vloeren • Wanden • Daken • Docent: dhr. J.F.M. Verdonk MSc • Rotterdam CS - de hoofddraagconstructie van staal • Archinedtv • 6:54 • http://youtu.be/CZDvuZUHxLc
 2. VLOEREN, BALKLAGEN, PLAFONDS 2
 3. Houten balklagen 1. Houten vloerbalken (binten) – De dragende balken voor de vloer – Onderslagbalk (zie foto linksonder) • Moerbint en kinderbint 1. Oplegging – Het contactvlak van de dragende balk met het dragende binnen-spouwblad of de bouwmuur • NB: houten balkkoppen met menie (verf) behandelen tegen vocht vanuit de bouwmuur; zie afbeelding 2 en 3 3 1 2 3
 4. Raveling • een versteviging in de draagconstructie van de vloer, ter plaatse van een (kleine) onderbreking voor een sparing (bijv. trapgat), zodat de belasting zijwaarts wordt afgedragen naar naastgelegen bouwdelen 1. Boven: Raveling in een prefab betonnen vloer > 2. Midden: Raveling in houten dakelement >> raveling (ribben of gordingen) voor een dakraam of dakkapel >> 3. Onder: Raveling in een i.h.w.g. betonnen vloer: met gebruik van wapeningsstaal (raveelwapening) >>> 4
 5. Zelfstudie Vloeren & constructieve functie • Vrijdragende vloer – een ruimte-overspannende vloer die is opgelegd op een onderliggende draagconstructie van wanden, balken en/of kolommen • Vloer op grondslag – Niet-dragende vloer: aangestampte grond met tegels – Dragende vloer : constructieve (betonnen) vloer die direct op een vaste grondslag is gelegd Vloeren & technische eisen (Bouwbesluit) • Kamerscheidende vloeren en wanden – Tussen ruimten binnen de woning. Normale eisen aan draagvermogen (belasting), brandwerendheid, warmteweerstand en geluidisolatie • Woningscheidende vloeren en wanden – Tussen woningen onderling. Hogere eisen. • Functiescheidende vloeren en wanden – Tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties. Hogere eisen. – Bijv.: tussen garage en woning, tussen woonfunctie en winkelfunctie
 6. Probleemvloeren Zie bijv. www.Heukerbeheer.nl 1. NeHoBo vloeren – Holle keramische elementen met cement • Bouwperiode na-oorlogs • Met wapening staven • Carbonatatie door onvoldoende dekking 1. Kwaaitaal vloer en Manta vloer – Prefab beton vloeren • Bouwperiode jaren ‘60-’80 • Hardingsversneller op basis van chloriden • Carbonatatie
 7. Probleemvloeren Zie bijv. www.Heukerbeheer.nl 3. Troggewelfvloer – Stalen I-profiel met gemetselde gewelven • Vaak als BG of keldervloer (vochtig) • Bouwperiode rond 1900 • Corrosie van de stalen ligger
 8. Begrippen Verankering • voor de koppeling van de vloerbalken aan de gevel – Foto’s boven: versierd anker tegen een historische gevel 8
 9. Scheidingswanden Scheidingswanden, niet dragend – Lichte wanden 1. Hout (hsb) 2. Metal stud (MS) 3. Systeemwand – Zware wanden 1. Gipsblokken 2. Cellenbeton 3. Keramisch (holle bakstenen) 4. Baksteen Scheidingswanden, dragend • Stenen – Kalkzandsteen – Cellenbeton – Keramisch (holle bakstenen) – Baksteen • Overige – Hout (hsb, zware uitvoering) – Metal stud (zware uitvoering: structural framing) 9
 10. Niet-dragende lichte scheidingswanden 10 1 Houtskeletbouw 2 Metal stud 3 Systeemwand
 11. 1. Houtskeletbouw houten ribben en balken met beschieting van multiplex • HSB: alle dragende elementen boven de fundering van hout (wanden, vloeren, dak) • Binnenafwerking van gipsplaat (vocht- en warmteopname) en buitenbekleding van hout (WRC) of metselwerk • HSB kan ook dragend worden toegepast tot 3- 4 verdiepingen 11
 12. 2a. Metal Stud wand Stijl- en regelwerk van gevouwen staalplaat profielen afgewerkt met gipsplaten. 12Bijv.:Van een binnenwand 70 mm met enkele gipsplaat tot woningscheidende wand 2 x 100 + dubbele gipsplaat en minerale wol.
 13. 2b Metal Stud voorzetwand Voorzetwanden: MS voorzetwand met buigslappe gipsplaat tegen een bestaande massieve muur. 13
 14. 3. Systeemwand Een niet-dragende lichte scheidingswand voor toepassing in de utiliteitsbouw, die eenvoudig verplaatsbaar is, zonder te hakken en te breken. 14
 15. Voorbeeld van dragende wanden • ‘Dragende gevel’ – Bij spouwmuren draagt het binnenspouwblad de vloer of vloerbalken • Stapelbouw (stenen) • Montagebouw – Bijv. grote prefab gevelelementen als dragend binnenspouwblad. Foto: Prefab vloerbalken van gevel tot gevel overspannend >> • Dragende scheidingsmuur – Balk- of vloerdragende muur 15
 16. A C D E F G H • De muur die de vloerbalken draagt de vloerbelasting af naar de fundering. Dit is dus een constructieve muur. Vanwege deze dragende functie kunnen muuropeningen beperkt worden toegepast. Voor het maken grote openingen is een stalen balk vereist, of een portaal. Stel, je adviseert een klant die een uitbouw wil aanbrengen aan een bungalow. De afbeelding toont de balkenvloer van het dak. • Waar zou je de uitbouw adviseren en waarom? 16
 17. Dekvloer – afwerkvloer van 30–50 mm bovenop de betonen constructievloer 1. De zandcement dekvloer > 2. De anhydriet dekvloer (gietvloer) >> Doelen van de afwerkvloer: – Afwerken van de constructievloer – Wegwerken van leidingen, en evt. vloerverwarming – De dekvloer wordt ook wel drukvloer genoemd, als deze afwerklaag tevens een constructieve functie heeft, namelijk het meewerken om de drukkrachten op te vangen bij de doorbuiging van een vloer Vloerafwerking de basis afwerkvloer: dekvloer 17
 18. Mogelijke vloerafwerkingen: (bovenop de dekvloer; soms moet je de vloer eerst nog egaliseren met egaline) – Gebakken tegels • Bijv.: DHG-tegels, anti-slip tegels, plinttegels, Utra gres (aparte harde toplaag), etc. – Natuursteen – Epoxy gietvloer …………………….>> – Epoxygrindvloer …………………….>>> – Hout (parket, houten planken, etc.) – Kunststof (laminaat, vinyl, etc.) – Stof (vloerbedekking) … Vloerafwerking afwerking bovenop de dekvloer. Geen tentamenstof 18
 19. Plafonds Afwerking van de onderkant van een verdiepingsvloer • Verlaagd plafond > – Een plafond dat naderhand is aangebracht in een bestaande, hoge ruimten, ter verhoging van het comfort (warmte, akoestiek, verlichting) • Systeemplafond >> – Een modulair plafond bestaande uit lichtstalen draagprofielen en uitneembare akoestische plafondpanelen. Het plafond wordt met snelspanners aan de bovenliggende vloer gehangen 19
 20. Renovatie oplossingen 1. Gipsplaat als voorzetwand a. Afwerking • Afwerking van bijv. van een oude bouwmuur • Gipskartonplaat of gipsvezelplaat (sterker maar duurder) a. Warmte isolerend (na-isolatie) b. Geluidisolerend • tegen een massieve muur. Werkt als een massa/veer-systeem 2. Gipsplaten als renovatievloer – Estrich vloerplaten met gipsvezelplaten en verende onderlaag – op bestaande oude houten vloeren – ‘Zwevende vloer’
 21. pauze Terugblik materialen • Nieuwe materialen 6:14 • https://youtu.be/o2kKcw1kpiU
 22. DAKEN 1. Hellende daken & dakconstructie 2. Platte daken & dakconstructie 22
 23. Dakconstructie indeling op basis van de dakrichting 1.Langskap > in de lengterichting van de gevel en dakgoot 2.Dwarskap >> dwars op de gevel; elke woning zijn eigen dwarskap 23
 24. Daktypen, speciaal Schaal daken – Gaudí, schoolgebouw (naast de Sagrada Familia in Barcelona) – Schaaldaken van Nervi. Palazzetto dello Sport", Roma 1958. Nervi (1891-1979) 24
 25. Houten dakconstructies voor schuine daken 1. Spanten 2. Gordingkap 3. Sporenkap 4. Prefab dakelement 25
 26. 26 Kapconstructies bij schuine daken 1 Traditioneel spant
 27. Kapconstructies bij schuine daken Traditionele bouw 2. Traditionele Gordingenkap • Evenwijdig aan de goot, balken lopen horizontaal 3. Traditionele Sporenkap • balken lopen van nok tot goot; voorzien van dragend knieschot en muurplaat 27
 28. Kapconstructies bij schuine daken 4. prefab dakelement • Complete en constructieve dakelementen Op basis van het houtskeletbouw principe (sporen) 28 Foto: scharnierkap: het elementendak wordt als één geheel in één keer geplaatst Compleet met isolatiemateriaal, folies en binnenafwerking, al dan niet reeds voorzien van sparingen (ravelingen) voor het plaatsen van dakvensters. Tengels en panlatten.
 29. Nok en hoekkeper hoekkeper
 30. Welke goottypen zijn er? Zoek een voorbeeld in de literatuur of op internet 1. Bakgoot, 2. Mastgoot, 3. Verholen goot 4. Kilgoot 5. Zakgoot 6. Blokgoot 7. Schampgoot Zie bijv.: https://dakgoten.com/soorten/ • Kilgoot
 31. Bevestiging van het dakelement met een muurplaat aan de vloer
 32. Platte daken Indeling naar de opbouw van het dak: 1. Warm dak 2. Koud dak 3. Omgekeerd dak •De constructie van een plat dak is gelijk aan een vloer. Behalve in de belastingen: • Winddruk en windzuiging • Sneeuwbelasting • Wateraccumulatie Groene en blauwe daken – Groene daken: ‘Regen die valt slaan we op in het dak’ – RTL NIEUWS 1:29 – https://youtu.be/sBNbpw8AOik 32
 33. • De isolatie bevindt zich aan de binnenkant van de dakconstructie – Koud dak = fout dak – Wordt toegepast bij na-isolatie • De ruimte tussen de isolatie en de dakbedekking moet geventileerd worden! Koud dak 33 Hellend dak: Plat dak:
 34. • Dakbedekking en warmteisolatie bovenop de dakconstructie • Opbouw houten dak: van buiten naar binnen 1. Grind, steenslag en/of terrastegels 2. Dakbedekking (waterdicht) 3. Isolatiemateriaal (en spouw) 4. Dampremmende laag (voorkomt de doorvoer van vochtige lucht en voorkomt zo condensatie in de isolatie) 5. Dakvloer (dakbeschot , balklaag of dakplaten) 6. Binnenafwerking Warm dak 34 Hellend dak: Plat dak:
 35. Omgekeerd dak • De dakbedekking ligt ónder de isolatie – Let op de druksterkte van de isolatie! 35
 36. Wateraccumulatie • Wateraccumulatie De hoeveelheid regenwater dat op het dak kan blijven staan alvorens te bezwijken. Oorzaak: geen of slechte afvoer door verstopte goten, hemelwaterafvoeren (HWA, regenpijp) of spuwer. (bovenste foto) • Afschot (ca. 20mm/m1) > Het platte dak een lichte helling (0-5 graden) zodat het regenwater kan worden afgevoerd. Dit afschot wordt gerealiseerd met een cementlaag of met schuine isolatieplaten • Spuwer veiligheidsoverstort >> (regelmatig controleren & schoonmaken) 36
 37. 1. Een daktrim is.. ? 2. Een mastiek (-schroot ) is ..? 3. Onder de isolatie komt een dampremmende laag. Waarom? 37 De dampremmende laag voorkomt condensatie in de isolatie
 38. Begrippen (zelfstudie) • Boeiboord > buitenafwerking van de dakvloer ter plaatse van de dakrand • Mastiek >> Afgeschuinde hulpstrook (hout, isolatie, cement) voor de opgaande dakbedekking ter plaatse van de dakranden, ter voorkoming van scheurvorming • Dakbeschot >>> de betimmering aan de buitenzijde van de dakconstructie, waarop de dakbedekking wordt aangebracht – underlayment = multiplex voor daken • Daktrim 38
 39. Begrippen (zelfstudie) • Windveer en waterbord Aftimmering tegen de zijkant van een schuin dak; al of niet in combinatie met een gevelpan. Te vergelijken met een boeiboord bij platte daken. • Dakdoorvoeren • Isolatie Minerale wol of kunstschuim. Altijd voorzien van een dampdichte folie aan de warme (=binnen)zijde, om condensvorming in de dakconstructie te voorkomen • Ventilatie Houten betimmeringen van dakranden, overstekken en goten, voorzien van ventilatieopeningen! Beschut hout blijft langer bestand tegen vocht door een goede ventilatie • Nokgording, ruiter en nokvorst, hoekkeper, kilkeper, panlat, tengel, verholen goot, kilgoot • HWA Hemelwaterafvoer (regenwater). HWA (regenpijpen) van PVC of zink (duur). DWA = Droogweerafvoer 39

Hinweis der Redaktion

 1. Vragen vorige week?
Anzeige