Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 1 algemeen sterkteleer lnkdn

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Weitere von Jfmverdonk (9)

Aktuellste (20)

Anzeige

Bouwkunde 2 voor vastgoed en makelaardij les 1 algemeen sterkteleer lnkdn

 1. 1. Bouwkunde 2 voor vastgoed & makelaardij Verdonk Les 1 theorie sterkteleer – Docent: dhr. J.F.M. Verdonk MSc Literatuur • Bone , A.H.L.G, Basisboek Bouwkunde • Bouwbesluitonline.nl • Aanbestedingsreglement van werken Arb 2008 (internet) • UAV 2012 (op wetten.nl)
 2. 2. Sterkteleer Belasting – De krachten op het gebouw noemen we: belasting. – De constructie draagt de belasting af aan de fundering. 1. Permanente belasting Het eigen gewicht van het gebouw. Dat wat constant aan belasting aanwezig is. 2. Variabele belasting De veranderlijke belasting: de wisselende krachten op een gebouw of constructie: de bezetting (het aantal personen), de windbelasting, regen, sneeuw, etc.) 2 • Na een aantal incidenten zijn de veiligheidseisen aangescherpt. Het gaat dus om onze veiligheid. Bijv.: Balkon ingestort in Maastricht (2003; zie foto) Verdonk
 3. 3. Kracht en spanning F = m x a – Kracht = massa x de versnelling – m = massa; a = acceleration = g = 9,8 m/s2 (afgerond 10) – Kracht (Force) wordt uitgedrukt in Newton [N] – 10N ≡ 1 kg – Spanning = sigma = F / A – F= (Force) kracht [N] – A = (Area) oppervlak [m2] • Hoe groter het oppervlak, hoe kleiner de spanning • Betonmixer: hoe meer wielen, hoe minder spanning per wiel op het wegdek 3 F / A Verdonk
 4. 4. Drukkrachten (+) ‘Normaalkracht’  Druksterkte: weerstand van materiaal tegen indrukking • Krachten worden weergegeven door vectoren (pijlen) 4 Verdonk
 5. 5. Trekkrachten ( - ) Linksonder: Wittem, kloosterbibliotheek: trekstangen vangen de spatkrachten (trekkrachten) op uit het gewelf (dak) . Rechtsonder: in een houten sporenkap vangen de houten balken de spatkrachten op.  Treksterkte (weerstand die het materiaal biedt als gevolg van trekbelasting) 5 Verdonk
 6. 6. Krachten kun je uitdrukken in vectoren • Vectoren kun je optellen • Krachten die afwijken van de normaalkracht leiden tot extra krachten in constructies: verticaal en horizontaal • Schuine krachten kun je ontbinden in een verticale en een horizontale component Voorbeeld Erasmusbrug • Een touw of kabel kan de trekkrachten goed opnemen • Een staaf kan zowel trek- als drukkrachten opnemen 6 Verdonk
 7. 7. Knik bij een bepaalde drukkracht kan een kolom gaan knikken, tenzij extra maatregelen worden genomen zoals een horizontaal steunpunt, bijv. een verdiepingsvloer Kun je op een leeg cola blikje blijven staan? Fv Fv 7 Verdonk
 8. 8. Stabiliteit weerstand tegen uitbuiging 8 Verdonk
 9. 9. Vakwerkligger: de koppeling van driehoeken maakt een buigstijve ligger Voorbeelden stabiliteitsvoorzieningen: 1. Stabiliteitsverband (windverband) Constructieonderdeel op basis van driehoeken Windverband Meer info: nl.wikipedia.org/wiki/Sterkteleer 9 Verdonk
 10. 10. Voorbeelden van een ‘vakwerk’ Constructieonderdeel op basis van driehoeken • Vakwerkhuis > Bijvoorbeeld in Zuid-Limburg. De schuine balken in de vakwerkgevel geven stabiliteit aan het gebouw • Vakwerkligger >> – Vakwerkconstructie opgebouwd uit driehoeken 2-dimensionaal – De driehoeken geven stijfheid tegen doorbuiging • Ruimtevakwerk >>> – 3-dimensionaal 10 Verdonk
 11. 11. Hoe had ik ook stabiliteit kunnen bereiken? 11 1. Stabiliteitsverband 2. Buigstijve verbindingen 3. Inklemming 4. Plaat Verdonk
 12. 12. voorbeelden 2. Voorbeelden buigstijve verbinding 3. Voorbeelden inklemming 12 Verdonk
 13. 13. Voorbeelden 4. Voorbeelden stabiliteit door een buigstijve plaat 13 Verdonk
 14. 14. Schematische voorstelling van een constructie. Voer voor constructeurs… 14 Verdonk
 15. 15. Ligger (balk) – Ligger (balk) – Oplegging – Overspanning – H.o.h.-maat 15  De bovenkant wordt ingedrukt (druk)  De onderkant wordt uitgerekt (trek) + •- Verdonk
 16. 16. Betonbalk: samenwerking van beton en wapeningstaal < Drukzone < Neutrale lijn < trekzone - Het beton neemt de drukkrachten op - Het wapeningstaal neemt de trekkrachten op 16 Verdonk
 17. 17. Buigstijfheid Buigstijfheid is weerstand tegen doorbuiging Kan een vel papier een stift dragen? ?? 17 Verdonk
 18. 18. Stijfheid tegen doorbuiging door profilering Profilering met lijf en flens. Voorbeelden: 18 Verdonk
 19. 19. Sterkteleer Collapse of the Tacoma Narrows Bridge • Interferentie bij trillingen • http://youtu.be/3mclp9Q mCGs Gebouw naast Bijenkorf Rotterdam ingestort • Tijdens de bouw andere krachten • http://youtu.be/wrAd5SZ Rc5M Verdonk
 20. 20. Uitkraging & doorbuiging Teken de verwachte doorbuiging in de figuren. Waar zullen trek- en drukkrachten optreden in de balk? Voorbeeld 1: Balk met twee scharnierende opleggingen Voorbeeld 2: Balk met inklemming in een muur 20 Verdonk
 21. 21. Stijfheid De weerstand tegen doorbuiging De mate van doorbuiging een ligger (balk) hangt af van: 1. De lengte van de overspanning 2. De belasting 3. Het materiaal 4. De doorsnede van de ligger (het profiel): De hoogte heeft meer invloed dan de breedte. Hoe hoger het profiel hoe minder de doorbuiging Links: doorsneden van een betonnen balk. Rechts: doorsneden van stalen balken (I-profiel H-profiel) 21 Verdonk
 22. 22. Doorbuiging (in mm) en scheurvorming • Doorbuiging ook bij vloeren – Doorbuiging kan scheurvorming veroorzaken in de wanden die op de vloer of op de balk staan 22 Verdonk
 23. 23. Oefening Bezwijken Bedenkt enkele manieren waarop een gebouw kan bezwijken Welke van de drie oorzaken (zie volgende dia) is hier van toepassing? 23 Verdonk
 24. 24. Constructieve problemen 1. Door breuk (door breuk, knik, scheuren, vervorming) 2. Door te grote uitwijking 3. Door te grote doorbuiging  Sterkte  Stabiliteit  Stijfheid 24 Verdonk
 25. 25. Samenvatting begrippen sterkteleer • Belasting • Kracht • Spanning • Overspanning en oplegging • Breuk, doorbuiging, uitwijking • Sterkte, stijfheid en stabiliteit • Knik • Windgebieden Verdonk
 26. 26. Materaaleigenschappen Grootheden en eenheden • ρ Volumieke massa [kg/m3] – Kilogram per kubieke meter van het materiaal • ρ rho • λ Warmtegeleidingscoëfficiënt [W / (m·K] – De energie in Watt (= J/s) dat per vierkante meter van eem materiaal, over 1 strekkende meter, per graad Kelvin temperatuurverschil, door het materiaal gaat • λ lambda • c Soortelijke warmte [J / (kg ·K) ] – De warmte-energie in Joule per kilogram materiaal per graad Kelvin temperatuurstijging • α Lineaire uitzettingscoëfficiënt [m / (m · K) ] – Uitzetting (uitgedrukt in meter) per meter van het materiaal per graad Kelvin • α alpha Verdonk
 27. 27. Materaaleigenschappen Grootheden en eenheden • E Elasticiteitsmodulus [ N / m2 = Pa] – De verhouding tussen de spanning en de rek (lengteverandering): E = spanning / rek = σ / ϵ – Hoe hoger het getal hoe kleiner de rek – Rek wordt uitgedrukt in een % • μ Dampdiffusie weerstands getal [-] – Het damptransport door een materiaal is afhankelijk van het dampdiffusieweerstandsgetal en de dikte (dikte ‘d’ in meters) van het materiaal. – Het dampdiffusieweerstandsgetal geeft aan hoeveel de weerstand groter is dan de weerstand van lucht • μ = mu • Hygroscopisch vochtgehalte [Volume=%] – De mate waarin het materiaal waterdamp uit de lucht opneemt – Hygros = nat • Ѱ = psi Verdonk

×