Eboek (Dutch) -- It's All About Strategy Execution

Jeroen De Flander
Jeroen De FlanderStrategy Execution Ambassador I Best Selling Author I Key-note Speaker on Strategy & Strategy Execution um Author
It’s all about Strategy Execution
6   Inspirerende verhalen over strategie-implementatie
           Michael Smith, VP Group Strategy and Planning, Coca-Cola North America
              Shane Dempsey, VP HR and Communications Europe, Novo Nordisk
                   Douglas Johnson-Poensgen, VP Business Development, BT      + gratis
                    Alan Maxwell, VP Human Resources, Lockheed Martin      download
                   Jean-Francois Van Kerckhove, VP Corporate Strategy, eBay
                       Hervé Borensztejn, SVP Human Resources, EADSwww.jeroen-de-flander.com                         www.the-performance-factory.com
     2 /23    


              Inhoudsopgave

              Voorwoord: Jeroen De Flander ...................................................................................................................     2

              Verhaal 1      Michael Smith, VP Group Strategy and Planning, Coca-Cola North America ...                              5

              Verhaal 2      Shane Dempsey, VP HR and Communications Europe, Novo Nordisk ................                            9

              Verhaal 3      Douglas Johnson-Poensgen, VP Business Development, BT.................................... 12

              Verhaal 4      Alan Maxwell, VP Human Resources, Lockheed Martin ........................................... 14

              Verhaal 5      Jean-Francois Van Kerckhove, VP Corporate Strategy, eBay ................................. 17

              Verhaal 6      Hervé Borensztejn, SVP Human Resources, EADS .................................................... 19

              Andere gratis eboeken ................................................................................................................................... 21

              Jeroen De Flander – de auteur .................................................................................................................. 22

              Strategiehelden – het boek ......................................................................................................................... 23
www.jeroen-de-flander.com                                   www.the-performance-factory.com
   3 /23  


              Voorwoord


              6 inspirerende verhalen
               Strategie-implementatie draait volledig om het realiseren van het potentieel
                 van jouw strategie - en je niet te beperken tot 50, 60 of 70 procent.

              Stel dat je een verhuisfirma leidt. En elke dag verlies je 60 van de 100 dozen die je
              verhuist. Hoe lang duurt het voor je bedrijf failliet gaat, denk je? Of beeld je in dat
              je tennisspeler bent. En tijdens elke wedstrijd die je speelt, sla je een op twee ballen
              in het net. Hoeveel wedstrijden zou je winnen, denk je? Volgens onderzoek dat is
              gepubliceerd in The Harvard Business Review, realiseren bedrijven maar 40 tot 60
              procent van het potentieel van hun strategie. De rest gaat onderweg verloren of
              raakt niet over het net.

              De cijfers zien er niet goed uit – en de afgelopen tien jaar beseften meer en meer
              ondernemingen dat er veel meer nodig is dan een fantastische strategie om de
              nummer 1 te worden in hun sector. Je moet die fantastische strategie ook omzet-
              ten in fantastische prestaties.

              Daar komt strategie-implementatie in beeld. Het is de brug tussen briljante
              strategieën en superieure prestaties. Strategie-implementatie is een snel groter
              wordende stip aan de horizon van topmanagers, mede dankzij Kaplan en Norton,
              de promotors van de Balanced Scorecard, en de succesauteurs Bossidy en Charan.
              Maar alleen maar verschijnen aan de horizon is niet voldoende om je strategie in
              resultaten om te zetten. Elk bedrijf, groot of klein, moet over implementatie-
              vaardigheden beschikken om een strategie succesvol in praktijk te brengen.
   Foto Karel / Jeroen

www.jeroen-de-flander.com                   www.the-performance-factory.com
   4 /23  


                Voorwoord

                Strategie-implementatie is dus niet langer het zwarte gat waar de strategie in
                terechtkomt. De meeste managers en ondernemers zijn zich momenteel zeer
                bewust van het belang van een goede implementatie. Maar om de volgende
                stap te zetten–het dichten van dat gat–is meer nodig. Weten dat je
                organisatie tussen de 40 en 60 procent van haar strategisch potentieel
                verliest op de implementatiesnelweg, ergens tussen de stad Strategie en de
                stad Prestatie, is een interessant gegeven. Maar het helpt je probleem niet
                echt oplossen.

                Strategie-implementatie is complex. Het is een mix van verschillende
                activiteiten, en de ideale combinatie is voor elke organisatie anders. Maar
                zelfs met een andere combinatie moet elk goed proces een aantal essentiële
                bouwstenen bevatten. Gelukkig zijn heel wat van die bouwstenen in de
                meeste organisaties al aanwezig.

  “Hoe mooi een        Het komt er vooral op aan om deze op de juiste manier in te zetten. En daar
                heb je de nodige vaardigheden voor nodig. In dit boek komen 6 top-
strategie ook is, af en     managers aan het woord die je in no-nonsense stijl vertellen hoe zij omgaan
                met strategie-implementatie.
 toe moet je naar de      Veel leesplezier!
 resultaten kijken”       Jeroen De Flander
                auteur en directeur the performance factory

  --Sir Winston Churchill --
www.jeroen-de-flander.com                    www.the-performance-factory.com
   5 /23  

            Het realisme van Michael Smith, Coca-Cola:
       “Wees eerlijk over jouw mogelijkheden”
                   De tijdslijn van je strategie
                   Een managementteam staat voor veel uitdagingen, maar een van de
                   belangrijkste is het eens worden over de tijdslijn van de strategie-uitvoering.
                   Je wilt dat alle leden de belangrijke onderwerpen bespreken met hetzelfde
                   tijdsschema in het achterhoofd. Dit is essentieel omdat elk tijdsperspectief
                   specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Ik licht de drie tijds-
                   perspectieven nader toe en geef enkele voorbeelden van de onderlinge
                   verschillen.

                    Het jaarperspectief
                   Dit tijdsperspectief vraagt van het leidinggevende team een grote focus op
                   de uitvoering van de strategie. Het team moet een gemeenschappelijk visie
                   over succes op de verschillende bedrijfsvlakken (merken, kanalen, klanten,
                   consumenten...) hebben.
                   De visie moet ook gedetailleerd en actie-gericht zijn. Wees niet tevreden met
                   het gevoel dat iedereen op een lijn staat. Wees er 100 procent zeker van.
                   Het bepalen van een gemeenschappelijk meetsysteem voor succes is een
                   goede manier om deze essentiële eensgezindheid te bereiken. Met een
                   gemeenschappelijk beeld van succes, en met eensgezindheid over het
                   meetsysteem waarmee je de vorderingen vastlegt, staat je team klaar om zijn
                   doelen te realiseren.
                   Lopen de zaken niet volgens plan? Het gemeenschappelijke beeld van succes
                   en het meetsysteem helpen het directieteam te evalueren of de problemen
                   voortvloeien uit de kwaliteit van de strategie of die van de uitvoering.
                   Vergeet niet: het maakt voor een organisatie een heel groot verschil of het
                   management ervoor kiest de strategie te wijzigen of de uitvoering van de
                   bestaande strategie.

www.jeroen-de-flander.com                       www.the-performance-factory.com
   6 /23  
                                               It’s all about
                                                 Strategie
                                                Execution!

               Het perspectief op drie jaar
              Het tweede tijdsperspectief is het perspectief op drie jaar. De agenda van de
              directie ziet er anders uit. De focus ligt niet op het uitbouwen van een
“Een kandidaat voor     gemeenschappelijk, concreet kortetermijnplan, maar op het bouwen van
              kerncompetenties om groei duurzaam te verankeren.
   een senior      Wat staat centraal? Het identificeren van competenties om het
              concurrentievoordeel te behouden of te ontwikkelen – zoals marketing,
strategiefunctie moet    sales of distributie.

over een goede dosis    Ik geloof sterk in het voeren van deze discussie binnen het driejarige
              tijdskader. Want een organisatie heeft tijd nodig om een bestaande
ervaring in strategie-   competentie verder te ontwikkelen of om een nieuwe op te bouwen. Begin
              dus ruim op tijd en vermijd dat je deze belangrijke discussie over
  implementatie      kerncompetenties moet voeren wanneer je nog maar een jaar hebt om ze uit

   beschikken.”      uit te bouwen. Dit is immers in de meeste gevallen niet realistisch.
              De belangrijkste vraag over strategie-implementatie bij een perspectief op
              drie jaar is: “Wat heb je nodig om waarde te halen uit de vastgelegde
              winstgebieden?” (Het vastleggen doe je in je langetermijnplan.) Met andere
              woorden: “Welke competenties moet ik in de komende twee tot drie jaar
              ontwikkelen om mijn langetermijnvisie op een duurzame manier te
              verwezenlijken?” Het antwoord? Je moet ofwel een of meer bestaande
              competenties verder uitbouwen, of nieuwe capaciteiten ontwikkelen.
              Ook hier is eensgezindheid over de systemen om je vorderingen te meten
              cruciaal. Die systemen moet je ook vastleggen. Ze helpen je beslissen –
              wanneer nodig – of je bepaalde competenties verder moet ontwikkelen of
              overschakelen op andere. Het heeft geen zin om competenties op te bouwen
              die je strategie niet ondersteunen.

www.jeroen-de-flander.com                  www.the-performance-factory.com
   7 /23  
                                               It’s all about
                                                Strategie
                                                Execution!

               Perspectief op vijf jaar
              Het derde en laatste belangrijke tijdsperspectief is het langetermijn-
              perspectief. Het tijdskader varieert hier van industrie tot industrie. In de
              retailindustrie is vijf jaar een eeuwigheid bijvoorbeeld, terwijl dit in de
              automobielindustrie eerder een middellange termijn is. Maar over welke
              industrie het ook gaat, je hebt specifieke langetermijndoelen nodig en een
              moment met het leidinggevend team om te praten over deze verwachtingen
              op lange termijn. Dergelijke discussies voeden de competentiediscussies en
              vergemakkelijken belangrijke investeringsbeslissingen. Vergeet niet: de
              langetermijnvisie is de maatstaf voor de hele organisatie en cruciaal voor
              succes op lange termijn.“De langetermijnvisie
is de maatstaf voor de
 hele organisatie en
cruciaal voor succes op
  lange termijn.”
www.jeroen-de-flander.com                  www.the-performance-factory.com
  8 /23  
                                                It’s all about
                                                  Strategie
                                                 Execution!

              Stuur de troepen aan de frontlijn
              Wees in staat om een complexe strategie om te zetten in drie tot vijf

“Is de strategie een    prioriteiten voor de frontlijn. Niet alles is belangrijk. Het is jouw taak om te
              beslissen en de mensen op het terrein te dirigeren.
paard, dan eindigen
              Ontwikkel een zesde zintuig
veel organisaties na    Superieure resultaten vereisen een excellente strategie en een feilloze

 de communicatie-      uitvoering. Zorg ervoor dat je beide vaardigheden ontwikkelt. Maar
              misschien nog belangrijker: ontwikkel een zesde zintuig om te ontdekken
 cascade met een      wanneer jouw strategie goed genoeg is om uit te voeren.

   zebra”        Leer een probleem te plaatsen
              Beoordeel of een nieuw probleem ligt aan een slechte strategie of aan een
              slechte uitvoering. Veel managers passen hun strategie te snel aan wanneer
              de dingen niet lopen zoals gepland. Nader bekeken is de strategie vaak goed,
              maar is de kwaliteit van de uitvoering dat niet. Plaats je problemen dus in
              hun context en dump niet te snel je strategie.

              Wees eerlijk over jouw mogelijkheden om competenties te ontwikkelen
              De geschiedenis leert dat je ze niet van de ene op de andere dag ontwikkelt.
              Het kost tijd om competenties te ontwikkelen of op te bouwen, en zeker
              voordat een specifieke vaardigheid een concurrentievoordeel wordt.
              Managers zijn vaak te optimistisch en proberen het uitbouwen van nieuwe
              vaardigheden op de lange termijn te combineren met de uitvoering van het
              kortetermijnplan. Stel de vraag: “Wat kan ik echt verwachten van mijn
              organisatie?”


www.jeroen-de-flander.com                  www.the-performance-factory.com
   9 /23  

       Het managementinzicht van Shane Dempsey, Novo Nordisk:
              “ Leer je ego opzij zetten”
                  Doe het niet alleen
                  Een managementteam moet iedereen mee krijgen om de strategie succesvol
                  te implementeren. Je organisatie hoeft niet voor 100 procent enthousiast te
                  zijn over jouw strategie of ambitie – zo zwart/wit is het niet. Maar als je de
                  meerderheid niet achter je strategie krijgt, dan is de uitvoering een
                  onmogelijke opdracht.
                  Dit draagvlak creëren doe je niet alleen. Je hebt ambassadeurs – drijvende
                  krachten – in je organisatie nodig om je helpen om alle medewerkers achter
                  je visie te scharen.

                  Welke competencies heb je nodig?
                  Topmanagers zijn vaak uiterst bedreven in het vertalen van de strategie in
                  financiële elementen en in het vertalen van voorspellingen in budgetten. Ze
                  hebben echter de neiging te vergeten om een stevige HR-strategie uit te
                  bouwen. Specifieker: welke competencies heeft je workforce nodig op korte
                  en lange termijn om de concurrentiestrijd te winnen? Je kan niet bij elke
                  aanpassing van de strategie iedereen ontslaan en nieuwe mensen aannemen.
                  Je hebt een professioneel langetermijnplan nodig om je personeelsbestand
                  om te vormen. Dit brengt rust en stabiliteit in je organisatie. En hoe meer
                  druk er op de uitvoering van je strategie komt, hoe belangrijker het
                  planningsaspect van de personeelstransformatie wordt. De meeste senior
                  managers erkennen dit, maar weinigen weten hoe een professionele
                  workforceplanning eruit ziet, laat staan dat ze er zelf een kunnen
                  ontwikkelen. Heel wat managers geloven dat een sterke HR-afdeling het
                  antwoord is op deze uitdaging. Maar een sterke HR-partner met kennis van
                  zaken is maar een deel van de oplossing.


www.jeroen-de-flander.com                      www.the-performance-factory.com
 10 /23 
                                               It’s all about
                                                 Strategie
                                                Execution!
              Workforce planning
              Bespreek de workforceplanning uitvoerig tijdens de jaarlijkse budgetronde.
              Dit garandeert een goede afstemming tussen de bedrijfsstrategie en de in te
              zetten middelen – geld en mensen. Aangezien budgetbesprekingen meestal
              jaarlijks gebeuren en hierbij alle managers worden betrokken, is de
              integratie van workforceplanning in de budgetronde ook een goede garantie
              dat het HR-onderdeel van strategie-uitvoering niet vergeten wordt. Maar
              onthoud: forceer de discussies niet. Het is een groeiproces.

              Leer luisteren
              Iedereen heeft bepaalde overtuigingen en ideeën. Als manager is het jouw
              taak om die allemaal te verzamelen en, samen met het team, te kneden tot
              een gemeenschappelijke visie. Dit werkt alleen wanneer je in staat bent om
              op te pikken wat er in de hoofden van anderen zit. Om dit te doen moeten
              medewerkers openlijk durven uitkomen voor hun mening -- en moet jij die
              begrijpen én er iets mee doen. Leer je ego opzij zetten, want het is een stuk
              gemakkelijker om te zeggen: “Ik ben de baas en vanaf vandaag doen we
              alles als volgt”, in plaats van te luisteren naar anderen.
“Ik ben de baas en
              Coach en laat je coachen
vanaf vandaag doen     Coachen is het allerbelangrijkste element in teammanagement. Stevige

we alles als volgt”is    coachingvaardigheden helpen je om het team en elk individu de
              noodzakelijke feedback te geven om zo de prestaties naar een hoger niveau
 gemakkelijk om te     te tillen. Jammer genoeg begrijpen heel wat managers niet waar coaching
              echt om draait. Investeer tijd om het je eigen te maken en een stijl te
    zeggen        ontwikkelen die bij jouw persoonlijkheid past. Zorg ervoor dat je zelf ook
              een coach hebt.

www.jeroen-de-flander.com                  www.the-performance-factory.com
  11 /23  
                                               It’s all about
                                                Strategie
                                                Execution!

              Initiative management is een uitdaging
              Strategische initiatieven maken geen deel uit van het dagelijkse werk en
              komen zelden voor in evaluaties aan het einde van het jaar. Een goede
              bezetting voor die projecten is dus een grote uitdaging voor het
              managementteam.
              Bedrijven moeten de volgende vier elementen optimaliseren om het
              probleem op te lossen:
                1. De organisatie moet alle medewerkers het volledige plaatje duidelijk
                  maken – het verband tussen elk project en het toekomstige succes
                  van de organisatie.
                2. Een bedrijf moet elk project op een pragmatische, consistente manier
                  toetsen. Het is eenvoudig om nieuwe projecten te lanceren die waarde
                  toevoegen, maar de middelen zijn schaars. Focus dus op die projecten
                  die de meeste waarde opleveren voor de organisatie.
                3. De medewerkers moeten merken dat de organisatie de projecten met
                  een beperkte toegevoegde waarde afschiet en alleen de belangrijkste
                  projecten uitvoert. Dit bereik je door open communicatie en door

“Een bedrijf moet elk       consequent aan te tonen dat alleen de projecten die écht een verschil
                  maken voor de realisatie van de strategie een kans krijgen en dat de
 project toetsen.”         andere in de kiem worden gesmoord.
                4. Het laatste en misschien het belangrijkste element is een degelijk en
                  eerlijk proces om de bijdrage van medewerkers tot die sleutel-
                  projecten te erkennen en te belonen.
www.jeroen-de-flander.com                  www.the-performance-factory.com
 12/23 

        De grondige aanpak van Douglas Johnson-Poensgen, BT:
              “Speel geen Monopoly”
                  Start met een goede strategie
                  Het grootste uitvoeringsprobleem doet zich voor wanneer er een probleem is
                  met de strategie. Een fantastische uitvoering bouw je alleen op een
                  fantastische strategie. Zorg ervoor dat het startpunt – je strategie – goed
                  is. Daarvoor moet je vaak een aantal moeilijke keuzes maken. Een typische
                  fout is beginnen met de implementatie zonder deze cruciale keuzes te
                  maken, in de hoop dat de antwoorden later, tijdens de uitvoering, allemaal
                  duidelijker worden. Maar dat is nooit het geval. En dan is het te laat.

                  Vermijd complexe financiële transfermechanismen
                  Er bestaan nogal wat organisaties die hun eigen munteenheid hebben, net
                  zoals bij Monopoly. Maar in tegenstelling tot het spel vragen complexe
                  financiële transfermechanismen een leger boekhouders om de interne
                  financiële stromen in goede banen te leiden.
                  Hoewel die financiële stromen een positieve impact hebben op het
                  verantwoordelijkheidsgevoel, zijn de systemen vaak een zware last voor de
                  organisatie. De lasten – lange budgetdiscussies en extra opvolgwerk –
                  wegen al snel zwaarder dan de baten. Een goede raad: beperk de interne
                  financiële stromen tot een minimum.

                  Elimineer perverse beloningssystemen
                  Om je strategie te kunnen uitvoeren wil je dat je medewerkers zich op een
                  bepaalde manier gedragen. Essentieel hierbij is dat jouw beloningssysteem
                  goed gedrag beloont en slecht gedrag bestraft, en niet omgekeerd. Een
                  voorbeeld: wil je uitblinken in klantvriendelijkheid? Beloon je verkopers dan
                  niet alleen op hun verkoopcijfers.


www.jeroen-de-flander.com                     www.the-performance-factory.com
 13 /23 
                                                It’s all about
                                                  Strategie
                                                 Execution!


              Werk aan denk- en doevaardigheden

 Wees zoals FedEx:     Blijf op je weg naar de top niet hangen in een silo. Zorg ervoor dat je
              regelmatig wisselt tussen jobs die zich oriënteren op het bepalen van
  “Hoe zwaar de      strategie – zoals strategisch planner – en jobs die zich oriënteren op de
              uitvoering van de strategie - zoals verkoop of operations. Je verwerft op die
 uitdaging ook is, we    manier waardevolle inzichten die je nooit verwerft als je dezelfde koers blijft

zorgen ervoor dat we    varen.


   leveren.”       Verzamel externe input
              De wereld stopt niet aan de voordeur van jouw onderneming. Zorg ervoor
              dat je een brede visie behoudt. Ga na wat andere bedrijven doen, verzamel
              best practices, lees boeken en volg de trends in de markt.

              Maak het verschil
              Wees zoals FedEx: “Hoe zwaar de uitdaging ook is, we zorgen ervoor dat
              we leveren”. Profileer je als een manager die zaken voor elkaar krijgt en die
              zijn beloftes nakomt. Begin vroeg in je carrière met het opbouwen van deze
              reputatie. Te veel managers verliezen kostbare tijd met het werken aan hun
              politieke praatvaardigheden en vergeten prestaties neer te zetten. Dit werkt
              misschien op korte termijn, maar het is dodelijk op lange termijn.
www.jeroen-de-flander.com                  www.the-performance-factory.com
 14/23 

        De duidelijke lijn van Alan Maxwell, Lockheed Martin:
   “Uitvoering is de lange mars naar de grote droom”
                  Cruciale rol voor de leiders
                  De strategie-implementatie is de sleutel tot bijna alles in een organisatie. Ze
                  moet daarom alle aandacht krijgen die ze verdient. Ik vat de
                  uitvoeringsuitdaging vaak samen als het vinden van evenwicht tussen de
                  grote droom en de volharding om die uit te voeren. Uitvoering is niets meer
                  dan de lange mars naar de grote droom. En de cruciale rol voor de leiders in
                  de organisatie bestaat uit:
                    iedereen motiveren om door te blijven gaan;
                    iedereen in hetzelfde tempo te laten voortbewegen zodat niemand
                    achterblijft of te ver voorop loopt;
                    iedereen bij elkaar houden en interactie creëren;
                    en last but not least: de kracht hebben om onophoudelijk nee te zeggen
                    wanneer je aan een zijweg komt die er veelbelovend uitziet.

                  Leer beïnvloeden zonder het hiërarchische voordeel
                  Organisatiestructuren zijn veel minder hiërarchisch dan vroeger. Het
                  uitvoeren van een strategie houdt niet op bij de grenzen van een afdeling. Dit
                  maakt het moeilijker om dingen gedaan te krijgen als je niet iemands baas
                  bent. De angstfactor – iemand doet iets omdat hij bang is om zijn job of
                  bonus te verliezen – verdwijnt. Een leider moet in staat zijn om mensen
                  achter zich te scharen zonder een zweep te gebruiken. Een jonge manager
                  moet dus leren hoe hij dingen gedaan krijgt van mensen die niet aan hem
                  rapporteren. Dit vraagt een set van zachte vaardigheden. Begin ze vandaag
                  op te bouwen.
www.jeroen-de-flander.com                      www.the-performance-factory.com
 15 /23 
                                               It’s all about
                                                 Strategie
                                                Execution!

              Je strategieverhaal - 8 communicatietips
 “Aan de ene kant     1. Een strategieverhaal moet inspireren en enthousiasme creëren.
              2. Een strategieverhaal moet eenvoudig zijn. Medewerkers moeten in staat
 staat de persoon die      zijn om de rode draad gemakkelijk op te pikken en levendig te herhalen
                 aan de kantinetafel.
 de bal gooit, aan de    3. Medewerkers moeten zich kunnen vinden in een strategieverhaal. Goede

  andere kant de        strategieverhalen geven de medewerker een rol.
              4. Houd je strategieverhaal consistent. Blijf bij je boodschap en zorg ervoor
 persoon die de bal      dat anderen dat ook doen. Ben je het na een tijdje beu om hetzelfde
                 verhaal alsmaar opnieuw te vertellen, dan heb je waarschijnlijk nog
 moet vangen. Al te       maar 10 procent van je doelgroep bereikt. Blijf dus dezelfde boodschap

 vaak staat de eerste      herhalen.
              5. Maak de financiële hefbomen–de manier hoe je bedrijf geld gaat
 speler klaar om de       verdienen–transparant.
              6. Investeer in communicatie. Ik heb het hier niet over geld, maar over de
tweede bal te gooien,      tijdsinvestering van het topmanagement. Even binnenwippen–de
                directeur duikt op om na vijf minuten weer te verdwijnen–volstaat niet.
  niet wetend of de       Hij moet de locomotief zijn.

 ontvanger de eerste    7. De directieleden moeten rolmodellen zijn. Zij geven het voorbeeld.
              8. Een organisatie moet continu investeren in het opbouwen van goede
bal gevangen heeft. ”      communicatie-vaardigheden. Dit houdt in: zoeken naar best practices
                 binnen en buiten de organisatie, de juiste trainingen geven en zorgen
                 voor instrumenten zoals een professioneel intranet.
www.jeroen-de-flander.com                  www.the-performance-factory.com
 16/23 
                                                It’s all about
                                                  Strategie
                                                 Execution!

               Verschuif van expert naar influencer
               Jouw agenda ziet er behoorlijk anders uit op het hoogste niveau. Je focus
               verschuift van ‘het werk doen en erkend worden als de expert’ naar het
               coachen van anderen die het werk op de best mogelijke manier doen. Dit
               vraagt niet alleen een nieuwe set vaardigheden maar ook een andere
               instelling. En dat laatste kan moeilijker zijn dan je denkt, want de meeste
               mensen houden van hun erkenning als expert en geven die niet graag op.

               Omring jezelf met de besten
               Jouw rol verschuift van expert/doener naar beïnvloerder/coach/leraar.
               Omring je dus met de juiste mensen. Leer talent herkennen en maak er een
               gewoonte van om die mensen in de kijker te plaatsen. Onthoud: jij bent
               succesvol als zij succesvol zijn.
“Leer talent herkennen.”
               Bouw actieve luistervaardigheden op
               Niet wat je zegt is het belangrijkst, maar wat je hoort. Veel jonge managers
               lijken deze cruciale vaardigheid te vergeten. Ze spenderen de meeste tijd aan
               spreken en negeren het luisteren. Hierdoor verliezen ze twee essentiële
               succesfactoren van strategie-implementatie: waardevolle feedback
               verzamelen en de betrokkenheid vergroten. Maak van je actieve
               luistervaardigheden dus een van je belangrijkste sterktes en gebruik ze
               altijd.
 www.jeroen-de-flander.com                  www.the-performance-factory.com
 17 /23 

     De communicatieaanpak van Jean-Francois Van Kerckhove, eBay:
“Medewerkers moeten het wat en waarom begrijpen”
                 De 3 voorwaarden
                 Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor een succesvolle strategie-
                 implementatie. Voldoe je er niet aan, dan loopt de uitvoering vanaf het begin
                 gevaar. Men beschouwt ze vaak onterecht als vanzelfsprekend. Er zijn drie
                 voorwaarden.

                 #1: Zorg dat je een duidelijke strategie hebt.
                 Het is essentieel dat alle managers het eens zijn over de strategie. Het is ook
                 cruciaal dat ze op een lijn staan en een gezamenlijk beeld hebben van de
                 belangrijkste fundamenten van de strategie. Kernvragen die het topteam zich
                 moet stellen:
                    Delen we dezelfde verwachtingen en expliciete doelen?
                    Is onze strategie gebaseerd op een expliciet en gedeeld beeld van de
                    externe omgeving en onze interne competenties?
                    Wat is de beste managementfilosofie om het bedrijf te runnen?
                 Zonder duidelijke eensgezindheid over deze cruciale elementen zal een
                 organisatie schizofreen gedrag vertonen bij het uitvoeren van de strategie.

                 #2: Geef teams de middelen om de strategie succesvol uit te voeren.
                 Om een organisatie en haar medewerkers klaar te stomen voor succes is het
                 belangrijk dat de medewerkers het wat en waarom van de strategie
                 begrijpen en de macht/vrijheid krijgen om te beslissen over het hoe van de
                 strategie-implementatie. Communicatie, betrokkenheid en accountability zijn
                 essentieel. Onderschat dit niet. Het zijn de onmisbare bouwstenen om de
                 passie te bevrijden en topprestaties te realiseren. Tegelijkertijd betekent
                 empowerment niet zoveel als het noodzakelijke talent ontbreekt.


 www.jeroen-de-flander.com                     www.the-performance-factory.com
 18/23 
                                               It’s all about
                                                Strategie
                                                Execution!

              Verzeker je van een objectief beeld op het aanwezige talent en zorg dat
              talent ontplooid wordt. Dit is een conditio sine qua non.

              # 3. Stimuleer gedrag en systemen die‘geen actie ondernemen’
              afstraffen.
              Het tegengestelde van effectieve strategie-implementatie is niets doen. Neem
              het risico van niet-uitvoering weg door middel van systemen en de cultuur.
              Bekeken vanuit systemen is het belangrijk om verwatering van de
              inspanningen te vermijden, organisatorische wrijvingen weg te werken en
              waarschuwingssystemen in te voeren. Zo kun je snel handelen bij zwakke of
              het uitblijven van prestaties. Specifieke oplossingen zijn:
                 Focus op specifieke, meetbare prioriteiten die gekoppeld zijn aan de

“Het tegengestelde        bedrijfsdoelen.
                 Stel duidelijke verantwoordelijkheden.
 van effectieve         Werk zoveel mogelijk met kleine, wendbare, betrokken en
                 verantwoordelijke teams en maak ze zo onafhankelijk mogelijk.
  strategie-          Bepaal duidelijke monitoringprocessen voor verantwoordelijkheid.
                 Maak een vlotte toewijzing van middelen mogelijk.
 implementatie is      Vanuit een cultureel standpunt is het belangrijk om teamverant-

 niets doen. ”       woordelijkheid te stimuleren in een context van samenwerking en openheid
              te creëren. De bedrijfswaarden moeten dit reflecteren en de evaluatie- en
              beloningssystemen moeten dit versterken. Het management is rolmodel.
www.jeroen-de-flander.com                  www.the-performance-factory.com
 19/23 

          De projectaanpak van Hervé Borensztejn, EADS:
“ Projectmanagement moet deel uitmaken van het DNA”
                  Het woord strategie
                  De eerste en waarschijnlijk grootste uitdaging, vooral in een economische
                  crisis, is het in evenwicht brengen van de druk op korte termijn en de
                  ambitie op lange termijn. Met andere woorden: het beheren van de
                  verschillende tijdsschalen. Vergeet niet dat bedrijven die vandaag een
                  beslissing nemen in sommige industrieën de volgende 10 tot 20 jaar
                  geconfronteerd worden met de gevolgen.
                  Het topmanagement moet ook hun managers helpen om dit
                  korte/langetermiijnevenwicht te vinden. Deze ondersteuning moet tenminste
                  de volgende drie elementen omvatten:
                  1. Maak de tijdscontradictie zichtbaar in de organisatie. Wees expliciet over
                    de uitdaging. Dit bewustzijn helpt managers om, telkens als ze een
                    moeilijke beslissing nemen, het perspectief op korte én op lange termijn
                    te bepalen. Het helpt hun om de tijdsuitdaging te integreren in hun
                    besluitvormingsproces. Het neemt de spanning niet weg, maar het
                    verbetert de kwaliteit en het evenwicht van beslissingen over prioriteiten
                    op korte en op lange termijn.
                  2. Zorg ervoor dat afdelingen en medewerkers doelen bepalen op korte en
                    op lange termijn.
                  3. Beloon prestaties die effect hebben op lange termijn. Bied niet alleen
                    aandelenopties aan als beloning. Koppel ze aan duidelijke langetermijn-
                    prestaties die verder gaan dan de beurskoers.
www.jeroen-de-flander.com                      www.the-performance-factory.com
 20 /23 
                                               It’s all about
                                                Strategie
                                                Execution!
              Wat is jouw DNA?
              Programmamanagement moet deel uitmaken van het DNA van elke
              organisatie die het uitvoeren van haar strategie serieus neemt. Maar net als
              bij andere competenties realiseer je dit niet van de ene dag op de andere.
              Investeer dus in de lange termijn. Enkele tips:
               Ontwikkel een langetermijnvisie (10-15 jaar) op programmamanagement
                zodat je op elk moment over de nodige kwaliteit en kwantiteit beschikt.
   “Promoot        Geef medewerkers afwisselend een klassieke job en een project.
               Bouw de rol van project- en programmamanager uit tot een volwaardig
   programma-         carrièrepad binnen de organisatie.

  management als       Bouw communities om best practices te delen.
               Bevorder het leerproces door je programmamanagers te laten rouleren
 sleutelfunctie bij je     tussen verschillende projecttypes.
               Gebruik een buddyprogramma waarin de seniors de juniors gidsen en
beste medewerkers. ”      helpen in hun ontwikkeling.
               Promoot programmamanagement als sleutelfunctie bij je beste
                medewerkers.

              Past het op een A4?
              Met de huidige IT-kennis kan bijna alles geautomatiseerd worden. Maar
              hierdoor verdwijnt de behoefte om een proces te stroomlijnen. Het
              resultaat? Onnodig complexe activiteiten. Een bedrijf mag niet vergeten het
              proces zo eenvoudig mogelijk te maken. Je moet het op een A4 kunnen
              neerpennen.
www.jeroen-de-flander.com                  www.the-performance-factory.com
 21/23 


              Andere gratis eboeken

                 Weg met de strategietoeristen
                 Neem deel aan de strijd tegen de strategietoeristen. Dit eboek helpt je om je
                 strategie in resultaten om te zetten. Het biedt een overzicht van de 6
                 hefbomen – richt, communiceer, coach, vereenvoudig, begin en ontwikkel
                 – die cruciaal om elke strategie tot een groot succes te maken. Download je
                 exemplaar hier vanaf 3 mei.                 It’s all about Strategy Execution (Engelse versie)
                 Dit eboek is hier ook beschikbaar in het Engels .
                 Strategy Execution in the Aftermath of the Crisis
                 Vlerick Leuven Gent Management School en the performance factory
                 onderzochten samen de impact van de crisis op de implementatiekracht van
                 bedrijven. Aan dit onderzoek werkten 25 top-CFO’s mee van bedrijven
                 zoals Toyota, Procter &Gamble, Unilever, Belgacom en Randstad. Je krijgt 34
                 lessen uit de crisis en 20 tips om je voor te bereiden op het herstel.
www.jeroen-de-flander.com                     www.the-performance-factory.com
 22/23 


            Jeroen De Flander – de auteur

                    Jeroen De Flander is een internationaal strategie en strategie-implementatie
                    expert. Hij is een veelgevraagd spreker, workshop facilitator, executive
                    coach en adviseur.

                    Zijn boodschap bereikte al meer dan 15.000 mensen in 20 verschillende
                    landen. Hij werkte samen met meer dan 50 bedrijven waaronder Atos
                    Worldline, AXA, Base, Bridgestone, CEMEX, GDFSuez, Honda, ING, Johnson
                    & Johnson, Komatsu, KPN, Sony, UNIZO en de Vlaamse en Belgische
                    overheid.

                    Jeroen De Flander is mede-oprichter van the performance factory, een
                    vooraanstaand research-, training- en adviesbureau gespecialiseerd in
                    strategie-implementatie. Jeroen was in een vorig leven wereldwijd
                    verantwoordelijk voor een adviesgroep van Arthur D. Little, het oudste
                    strategie-adviesbureau in de wereld.

                    Zijn boek, Strategy Execution Heroes, bereikte de Amazon bestsellerlijst in
                    vijf landen.
  Bezoek Jeroen zijn blog op www.jeroen-de-flander.com of via Twitter @jeroendeflander
www.jeroen-de-flander.com                        www.the-performance-factory.com
 23 /23 


                    Strategiehelden – het boek

                         Een strategie bepalen is cruciaal voor elke organisatie. En hoewel er bibliotheken vol
                         staan met strategieboeken, ze laten je in de steek als het gaat om de uitvoering van de
                         strategie.

                         Dit is het eerste how-to boek voor succesvolle strategieuitvoering. In klare taal, met
                         vele praktische tips en suggesties, biedt het je een compleet overzicht van alle
                         aspecten die cruciaal zijn om elke strategie tot een groot succes te maken. Bij het
                         boek zijn nog eens 27 instrumenten en schema’s als download beschikbaar.

                         Met Strategiehelden zal zowel de aankomend manager als de door de wol geverfde
                         senior executive zijn voordeel kunnen doen. Ook jij kan een strategieheld worden!

                                        “Tips en suggesties om zaken voor elkaar te krijgen.”
                                                   Gérard Mestrallet | CEO | GDF SUEZ

                         “ Dit boek brengt strategie naar het managersniveau en biedt direct uitvoerbare tips
                               die verzekeren dat het 'grote plaatje' geen abstractie van de directie blijft"
                                             Bruno Lanvin | Executive Director, eLab | INSEAD

                                “Een frisse, nieuwe kijk op strategie-implementatie. De moeite waard!”
                                                Michel Hofland | Finance Director | L’Oreal
Stuur dit ebook door!                       Strategiehelden - kopen in België
Voel je vrij om dit e-book op je blog te zetten          Strategiehelden - kopen in Nederland
of het te e-mailen naar mensen waarvan je
denkt dat ze er iets aan hebben. Alvast
bedankt. Je mag dit e-book niet veranderen en
je mag er geen geld voor vragen.

 www.jeroen-de-flander.com                                 www.the-performance-factory.com
1 von 23

Recomendados

Strategy Execution Masterclass Jeroen De Flander Nyenrode von
Strategy Execution Masterclass Jeroen De Flander NyenrodeStrategy Execution Masterclass Jeroen De Flander Nyenrode
Strategy Execution Masterclass Jeroen De Flander NyenrodeJeroen De Flander
683 views4 Folien
E-boek (Dutch): Strategie Is Geen Vies Woord von
E-boek (Dutch): Strategie Is Geen Vies WoordE-boek (Dutch): Strategie Is Geen Vies Woord
E-boek (Dutch): Strategie Is Geen Vies WoordJeroen De Flander
1.6K views20 Folien
(Dutch) Strategie-innovatie voor KMO's von
(Dutch) Strategie-innovatie voor KMO's(Dutch) Strategie-innovatie voor KMO's
(Dutch) Strategie-innovatie voor KMO'sJeroen De Flander
634 views17 Folien
Strategie-implementatie Master Class Jeroen De Flander 2019 von
Strategie-implementatie Master Class Jeroen De Flander 2019Strategie-implementatie Master Class Jeroen De Flander 2019
Strategie-implementatie Master Class Jeroen De Flander 2019Jeroen De Flander
636 views2 Folien
Free ebook (Dutch) Weg Met De Strategietoeristen von
Free ebook (Dutch) Weg Met De StrategietoeristenFree ebook (Dutch) Weg Met De Strategietoeristen
Free ebook (Dutch) Weg Met De StrategietoeristenJeroen De Flander
1.5K views39 Folien
Presentatie | Strategie Implementatie Succesfactoren von
Presentatie | Strategie Implementatie SuccesfactorenPresentatie | Strategie Implementatie Succesfactoren
Presentatie | Strategie Implementatie SuccesfactorenDr. Arnoud van der Maas
2.9K views18 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Presentatie | Strataegos Consulting von
Presentatie | Strataegos ConsultingPresentatie | Strataegos Consulting
Presentatie | Strataegos ConsultingDr. Arnoud van der Maas
2.3K views22 Folien
Yacht de wendbare organisatie von
Yacht de wendbare organisatieYacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatieYacht Interim Professionals
1.2K views65 Folien
Tr3 m de strategie von
Tr3 m de strategieTr3 m de strategie
Tr3 m de strategieBYAZ
263 views89 Folien
Presentatie | Proefschrift Strategie Implementatie von
Presentatie | Proefschrift Strategie ImplementatiePresentatie | Proefschrift Strategie Implementatie
Presentatie | Proefschrift Strategie ImplementatieDr. Arnoud van der Maas
3.3K views33 Folien
Wat als HRM innovatie serieus zou nemen? - Prof. Dr. Frederik Anseel von
Wat als HRM innovatie serieus zou nemen? - Prof. Dr. Frederik AnseelWat als HRM innovatie serieus zou nemen? - Prof. Dr. Frederik Anseel
Wat als HRM innovatie serieus zou nemen? - Prof. Dr. Frederik AnseelVlerick Business School
782 views34 Folien
Innovatieacademie: een innovatieve toekomst voor de meubelretail. Sessie 5: I... von
Innovatieacademie: een innovatieve toekomst voor de meubelretail. Sessie 5: I...Innovatieacademie: een innovatieve toekomst voor de meubelretail. Sessie 5: I...
Innovatieacademie: een innovatieve toekomst voor de meubelretail. Sessie 5: I...Ikinnoveer
1.1K views88 Folien

Was ist angesagt?(20)

Tr3 m de strategie von BYAZ
Tr3 m de strategieTr3 m de strategie
Tr3 m de strategie
BYAZ263 views
Wat als HRM innovatie serieus zou nemen? - Prof. Dr. Frederik Anseel von Vlerick Business School
Wat als HRM innovatie serieus zou nemen? - Prof. Dr. Frederik AnseelWat als HRM innovatie serieus zou nemen? - Prof. Dr. Frederik Anseel
Wat als HRM innovatie serieus zou nemen? - Prof. Dr. Frederik Anseel
Innovatieacademie: een innovatieve toekomst voor de meubelretail. Sessie 5: I... von Ikinnoveer
Innovatieacademie: een innovatieve toekomst voor de meubelretail. Sessie 5: I...Innovatieacademie: een innovatieve toekomst voor de meubelretail. Sessie 5: I...
Innovatieacademie: een innovatieve toekomst voor de meubelretail. Sessie 5: I...
Ikinnoveer1.1K views
(DUTCH) Hoe strategie implementeren zonder ze te verliezen von Jeroen De Flander
(DUTCH) Hoe strategie implementeren zonder ze te verliezen(DUTCH) Hoe strategie implementeren zonder ze te verliezen
(DUTCH) Hoe strategie implementeren zonder ze te verliezen
Jeroen De Flander462 views
Management - Boeken voor professionals von DieKeure
Management - Boeken voor professionalsManagement - Boeken voor professionals
Management - Boeken voor professionals
DieKeure631 views
Management Challenge - Spelboek INK-najaarssymposium von INK Utrecht
Management Challenge - Spelboek INK-najaarssymposiumManagement Challenge - Spelboek INK-najaarssymposium
Management Challenge - Spelboek INK-najaarssymposium
INK Utrecht429 views
Whitepaper spot leeuwendaal_2012 von AndereTijden
Whitepaper spot leeuwendaal_2012Whitepaper spot leeuwendaal_2012
Whitepaper spot leeuwendaal_2012
AndereTijden239 views
Het tijddossier strategische personeelsplanning von Déhora
Het tijddossier strategische personeelsplanningHet tijddossier strategische personeelsplanning
Het tijddossier strategische personeelsplanning
Déhora1.2K views
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern... von Cedric Heyndrickx
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...
Cedric Heyndrickx104 views
Bouw Een High Performance Team von guestf883e38
Bouw Een High Performance TeamBouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance Team
guestf883e38292 views
Kennis En Innovatie von BYAZ
Kennis En InnovatieKennis En Innovatie
Kennis En Innovatie
BYAZ167 views
MasterClass Sales & Change von guesta0e5b5b6
MasterClass Sales & ChangeMasterClass Sales & Change
MasterClass Sales & Change
guesta0e5b5b6312 views

Destacado

Lessen Voor Verandering Ernst & Young Advisory Publieke Sector von
Lessen Voor Verandering  Ernst & Young Advisory Publieke SectorLessen Voor Verandering  Ernst & Young Advisory Publieke Sector
Lessen Voor Verandering Ernst & Young Advisory Publieke SectorAnton_Revenboer
973 views36 Folien
Strategie is zo 2000 von
Strategie is zo 2000Strategie is zo 2000
Strategie is zo 2000Instituut Kleynenborgh
867 views43 Folien
Strategy in the Storm von
Strategy in the Storm Strategy in the Storm
Strategy in the Storm Jeroen De Flander
526 views6 Folien
Strategy Execution Heroes - the new leaders von
Strategy Execution Heroes - the new leadersStrategy Execution Heroes - the new leaders
Strategy Execution Heroes - the new leadersJeroen De Flander
2K views28 Folien
13 Inspirational Strategy Quotes von
13 Inspirational Strategy Quotes13 Inspirational Strategy Quotes
13 Inspirational Strategy QuotesMG7713
630 views15 Folien
Strategy Execution Conference Sydney by Jeroen De Flander von
Strategy Execution Conference Sydney by Jeroen De FlanderStrategy Execution Conference Sydney by Jeroen De Flander
Strategy Execution Conference Sydney by Jeroen De FlanderJeroen De Flander
1.3K views3 Folien

Destacado(20)

Lessen Voor Verandering Ernst & Young Advisory Publieke Sector von Anton_Revenboer
Lessen Voor Verandering  Ernst & Young Advisory Publieke SectorLessen Voor Verandering  Ernst & Young Advisory Publieke Sector
Lessen Voor Verandering Ernst & Young Advisory Publieke Sector
Anton_Revenboer973 views
13 Inspirational Strategy Quotes von MG7713
13 Inspirational Strategy Quotes13 Inspirational Strategy Quotes
13 Inspirational Strategy Quotes
MG7713630 views
Strategy Execution Conference Sydney by Jeroen De Flander von Jeroen De Flander
Strategy Execution Conference Sydney by Jeroen De FlanderStrategy Execution Conference Sydney by Jeroen De Flander
Strategy Execution Conference Sydney by Jeroen De Flander
Jeroen De Flander1.3K views
The nexxworks manifesto von nexxworks
The nexxworks manifestoThe nexxworks manifesto
The nexxworks manifesto
nexxworks5.9K views
Peter Hinssen @ Revolve! UnConference von nexxworks
Peter Hinssen @ Revolve! UnConferencePeter Hinssen @ Revolve! UnConference
Peter Hinssen @ Revolve! UnConference
nexxworks3.3K views
Strategy Execution Barometer - Introduction PDF von Jeroen De Flander
Strategy Execution Barometer - Introduction PDFStrategy Execution Barometer - Introduction PDF
Strategy Execution Barometer - Introduction PDF
Jeroen De Flander2.1K views
Marketing Management (Summary) von amit9099
Marketing Management (Summary)Marketing Management (Summary)
Marketing Management (Summary)
amit909952.9K views
Ebook it's all about strategy execution - new edition von Jeroen De Flander
Ebook it's all about strategy execution - new editionEbook it's all about strategy execution - new edition
Ebook it's all about strategy execution - new edition
Jeroen De Flander112.5K views
Peter Hinssen - The Day After Tomorrow von nexxworks
Peter Hinssen - The Day After TomorrowPeter Hinssen - The Day After Tomorrow
Peter Hinssen - The Day After Tomorrow
nexxworks13.3K views

Similar a Eboek (Dutch) -- It's All About Strategy Execution

E Book von
E BookE Book
E BookDie Keure
364 views39 Folien
Cooling Down Magazine Bpm2012 von
Cooling Down Magazine Bpm2012Cooling Down Magazine Bpm2012
Cooling Down Magazine Bpm2012BPMcongres
787 views22 Folien
White paper by Peter Coeckelbergh von
White paper by Peter CoeckelberghWhite paper by Peter Coeckelbergh
White paper by Peter Coeckelberghpetercoeckelbergh
56 views9 Folien
Questionmarks In 5 Minuten von
Questionmarks In 5 MinutenQuestionmarks In 5 Minuten
Questionmarks In 5 MinutenMark Veldpape
246 views18 Folien
B2B Goes Social 4 Katherine Kucherenko von
B2B Goes Social 4 Katherine Kucherenko B2B Goes Social 4 Katherine Kucherenko
B2B Goes Social 4 Katherine Kucherenko Insurance Market Pte Ltd
493 views1 Folie
Marcommagazine Dec 2010 von
Marcommagazine Dec 2010Marcommagazine Dec 2010
Marcommagazine Dec 2010irmavandermade
941 views24 Folien

Similar a Eboek (Dutch) -- It's All About Strategy Execution(20)

Cooling Down Magazine Bpm2012 von BPMcongres
Cooling Down Magazine Bpm2012Cooling Down Magazine Bpm2012
Cooling Down Magazine Bpm2012
BPMcongres787 views
Questionmarks In 5 Minuten von Mark Veldpape
Questionmarks In 5 MinutenQuestionmarks In 5 Minuten
Questionmarks In 5 Minuten
Mark Veldpape246 views
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl von restartplatform
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nlRestart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
restartplatform202 views
Innovatie en Ondernemerschap blogs von Hans Kooistra
Innovatie en Ondernemerschap blogsInnovatie en Ondernemerschap blogs
Innovatie en Ondernemerschap blogs
Hans Kooistra367 views
130128 workshop effectiviteit def von Michael Meyer
130128 workshop effectiviteit def130128 workshop effectiviteit def
130128 workshop effectiviteit def
Michael Meyer227 views
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1 von Jos van de Werken
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Jos van de Werken354 views
Whitepaper goed bestuur in het MKB von Karin Kleingeld
Whitepaper goed bestuur in het MKBWhitepaper goed bestuur in het MKB
Whitepaper goed bestuur in het MKB
Karin Kleingeld714 views
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project) von Stefan Mooren
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Stefan Mooren9.4K views
Verbindend Leiderschap Voor De Rabobank Groep von Elitas Groep BV
Verbindend Leiderschap Voor De Rabobank GroepVerbindend Leiderschap Voor De Rabobank Groep
Verbindend Leiderschap Voor De Rabobank Groep
Elitas Groep BV1.8K views
(DUTCH) Een nieuwe HR-rol: strategiemarketing von Jeroen De Flander
(DUTCH) Een nieuwe HR-rol: strategiemarketing(DUTCH) Een nieuwe HR-rol: strategiemarketing
(DUTCH) Een nieuwe HR-rol: strategiemarketing
Jeroen De Flander311 views

Más de Jeroen De Flander

Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander von
Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander
Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander Jeroen De Flander
298 views2 Folien
Strategie in tijden van Covid 19_Interview trends Jeroen De Flander von
Strategie in tijden van Covid 19_Interview trends Jeroen De FlanderStrategie in tijden van Covid 19_Interview trends Jeroen De Flander
Strategie in tijden van Covid 19_Interview trends Jeroen De FlanderJeroen De Flander
303 views3 Folien
20 Steps to Top Performance in 2030! von
20 Steps to Top Performance in 2030!20 Steps to Top Performance in 2030!
20 Steps to Top Performance in 2030!Jeroen De Flander
3.4K views48 Folien
Art of Performance article in Business Life von
Art of Performance article in Business LifeArt of Performance article in Business Life
Art of Performance article in Business LifeJeroen De Flander
326 views4 Folien
Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander 2019 von
Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander 2019 Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander 2019
Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander 2019 Jeroen De Flander
1.9K views2 Folien
Strategy Execution Training 2018: Strategy Execution Master Class Course by J... von
Strategy Execution Training 2018: Strategy Execution Master Class Course by J...Strategy Execution Training 2018: Strategy Execution Master Class Course by J...
Strategy Execution Training 2018: Strategy Execution Master Class Course by J...Jeroen De Flander
2.2K views2 Folien

Más de Jeroen De Flander(20)

Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander von Jeroen De Flander
Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander
Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander
Jeroen De Flander298 views
Strategie in tijden van Covid 19_Interview trends Jeroen De Flander von Jeroen De Flander
Strategie in tijden van Covid 19_Interview trends Jeroen De FlanderStrategie in tijden van Covid 19_Interview trends Jeroen De Flander
Strategie in tijden van Covid 19_Interview trends Jeroen De Flander
Jeroen De Flander303 views
Art of Performance article in Business Life von Jeroen De Flander
Art of Performance article in Business LifeArt of Performance article in Business Life
Art of Performance article in Business Life
Jeroen De Flander326 views
Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander 2019 von Jeroen De Flander
Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander 2019 Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander 2019
Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander 2019
Jeroen De Flander1.9K views
Strategy Execution Training 2018: Strategy Execution Master Class Course by J... von Jeroen De Flander
Strategy Execution Training 2018: Strategy Execution Master Class Course by J...Strategy Execution Training 2018: Strategy Execution Master Class Course by J...
Strategy Execution Training 2018: Strategy Execution Master Class Course by J...
Jeroen De Flander2.2K views
Strategy Execution Master Class Australia 2017 von Jeroen De Flander
Strategy Execution Master Class Australia 2017Strategy Execution Master Class Australia 2017
Strategy Execution Master Class Australia 2017
Jeroen De Flander529 views
Strategy Execution Master Class New Zealand 2017 von Jeroen De Flander
Strategy Execution Master Class New Zealand 2017Strategy Execution Master Class New Zealand 2017
Strategy Execution Master Class New Zealand 2017
Jeroen De Flander307 views
Strategy execution master class 2017 by jeroen de flander von Jeroen De Flander
Strategy execution master class 2017 by jeroen de flander Strategy execution master class 2017 by jeroen de flander
Strategy execution master class 2017 by jeroen de flander
Jeroen De Flander2.3K views
Old Conference Agebda Next Generation Strategy Event von Jeroen De Flander
Old Conference Agebda Next Generation Strategy EventOld Conference Agebda Next Generation Strategy Event
Old Conference Agebda Next Generation Strategy Event
Jeroen De Flander808 views
Strategy Execution Master Class Australia 2016 von Jeroen De Flander
Strategy Execution Master Class Australia 2016 Strategy Execution Master Class Australia 2016
Strategy Execution Master Class Australia 2016
Jeroen De Flander1.1K views
Strategy execution master class 2016 von Jeroen De Flander
Strategy execution master class 2016 Strategy execution master class 2016
Strategy execution master class 2016
Jeroen De Flander2.2K views
Strategy Execution Masterclass Dubai 2016 von Jeroen De Flander
Strategy Execution Masterclass Dubai 2016 Strategy Execution Masterclass Dubai 2016
Strategy Execution Masterclass Dubai 2016
Jeroen De Flander11.2K views
Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander von Jeroen De Flander
Strategy Execution Master Class by Jeroen De FlanderStrategy Execution Master Class by Jeroen De Flander
Strategy Execution Master Class by Jeroen De Flander
Jeroen De Flander1.2K views
Strategy Execution at Strategy Leaders Qatar_Jeroen De Flander von Jeroen De Flander
Strategy Execution at Strategy Leaders Qatar_Jeroen De FlanderStrategy Execution at Strategy Leaders Qatar_Jeroen De Flander
Strategy Execution at Strategy Leaders Qatar_Jeroen De Flander
Jeroen De Flander1.2K views
Strategy Execution Master Class with Jeroen De Flander von Jeroen De Flander
Strategy Execution Master Class with Jeroen De FlanderStrategy Execution Master Class with Jeroen De Flander
Strategy Execution Master Class with Jeroen De Flander
Strategy Leaders Linda Mc Grath Jeroen De Flander von Jeroen De Flander
Strategy Leaders Linda Mc Grath Jeroen De FlanderStrategy Leaders Linda Mc Grath Jeroen De Flander
Strategy Leaders Linda Mc Grath Jeroen De Flander
Strategy Leaders Saudi 2014 Jeroen De flander & Bob Kaplan von Jeroen De Flander
Strategy Leaders Saudi 2014 Jeroen De flander & Bob Kaplan Strategy Leaders Saudi 2014 Jeroen De flander & Bob Kaplan
Strategy Leaders Saudi 2014 Jeroen De flander & Bob Kaplan
Jeroen De Flander988 views
Strategy Leaders Qatar 2014 Kaplan & De Flander von Jeroen De Flander
Strategy Leaders Qatar 2014 Kaplan & De FlanderStrategy Leaders Qatar 2014 Kaplan & De Flander
Strategy Leaders Qatar 2014 Kaplan & De Flander
Jeroen De Flander1.9K views

Eboek (Dutch) -- It's All About Strategy Execution

 • 1. It’s all about Strategy Execution 6 Inspirerende verhalen over strategie-implementatie Michael Smith, VP Group Strategy and Planning, Coca-Cola North America Shane Dempsey, VP HR and Communications Europe, Novo Nordisk Douglas Johnson-Poensgen, VP Business Development, BT + gratis Alan Maxwell, VP Human Resources, Lockheed Martin download Jean-Francois Van Kerckhove, VP Corporate Strategy, eBay Hervé Borensztejn, SVP Human Resources, EADS www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 2. 2 /23  Inhoudsopgave Voorwoord: Jeroen De Flander ................................................................................................................... 2 Verhaal 1 Michael Smith, VP Group Strategy and Planning, Coca-Cola North America ... 5 Verhaal 2 Shane Dempsey, VP HR and Communications Europe, Novo Nordisk ................ 9 Verhaal 3 Douglas Johnson-Poensgen, VP Business Development, BT.................................... 12 Verhaal 4 Alan Maxwell, VP Human Resources, Lockheed Martin ........................................... 14 Verhaal 5 Jean-Francois Van Kerckhove, VP Corporate Strategy, eBay ................................. 17 Verhaal 6 Hervé Borensztejn, SVP Human Resources, EADS .................................................... 19 Andere gratis eboeken ................................................................................................................................... 21 Jeroen De Flander – de auteur .................................................................................................................. 22 Strategiehelden – het boek ......................................................................................................................... 23 www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 3. 3 /23  Voorwoord 6 inspirerende verhalen Strategie-implementatie draait volledig om het realiseren van het potentieel van jouw strategie - en je niet te beperken tot 50, 60 of 70 procent. Stel dat je een verhuisfirma leidt. En elke dag verlies je 60 van de 100 dozen die je verhuist. Hoe lang duurt het voor je bedrijf failliet gaat, denk je? Of beeld je in dat je tennisspeler bent. En tijdens elke wedstrijd die je speelt, sla je een op twee ballen in het net. Hoeveel wedstrijden zou je winnen, denk je? Volgens onderzoek dat is gepubliceerd in The Harvard Business Review, realiseren bedrijven maar 40 tot 60 procent van het potentieel van hun strategie. De rest gaat onderweg verloren of raakt niet over het net. De cijfers zien er niet goed uit – en de afgelopen tien jaar beseften meer en meer ondernemingen dat er veel meer nodig is dan een fantastische strategie om de nummer 1 te worden in hun sector. Je moet die fantastische strategie ook omzet- ten in fantastische prestaties. Daar komt strategie-implementatie in beeld. Het is de brug tussen briljante strategieën en superieure prestaties. Strategie-implementatie is een snel groter wordende stip aan de horizon van topmanagers, mede dankzij Kaplan en Norton, de promotors van de Balanced Scorecard, en de succesauteurs Bossidy en Charan. Maar alleen maar verschijnen aan de horizon is niet voldoende om je strategie in resultaten om te zetten. Elk bedrijf, groot of klein, moet over implementatie- vaardigheden beschikken om een strategie succesvol in praktijk te brengen. Foto Karel / Jeroen www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 4. 4 /23  Voorwoord Strategie-implementatie is dus niet langer het zwarte gat waar de strategie in terechtkomt. De meeste managers en ondernemers zijn zich momenteel zeer bewust van het belang van een goede implementatie. Maar om de volgende stap te zetten–het dichten van dat gat–is meer nodig. Weten dat je organisatie tussen de 40 en 60 procent van haar strategisch potentieel verliest op de implementatiesnelweg, ergens tussen de stad Strategie en de stad Prestatie, is een interessant gegeven. Maar het helpt je probleem niet echt oplossen. Strategie-implementatie is complex. Het is een mix van verschillende activiteiten, en de ideale combinatie is voor elke organisatie anders. Maar zelfs met een andere combinatie moet elk goed proces een aantal essentiële bouwstenen bevatten. Gelukkig zijn heel wat van die bouwstenen in de meeste organisaties al aanwezig. “Hoe mooi een Het komt er vooral op aan om deze op de juiste manier in te zetten. En daar heb je de nodige vaardigheden voor nodig. In dit boek komen 6 top- strategie ook is, af en managers aan het woord die je in no-nonsense stijl vertellen hoe zij omgaan met strategie-implementatie. toe moet je naar de Veel leesplezier! resultaten kijken” Jeroen De Flander auteur en directeur the performance factory --Sir Winston Churchill -- www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 5. 5 /23  Het realisme van Michael Smith, Coca-Cola: “Wees eerlijk over jouw mogelijkheden” De tijdslijn van je strategie Een managementteam staat voor veel uitdagingen, maar een van de belangrijkste is het eens worden over de tijdslijn van de strategie-uitvoering. Je wilt dat alle leden de belangrijke onderwerpen bespreken met hetzelfde tijdsschema in het achterhoofd. Dit is essentieel omdat elk tijdsperspectief specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Ik licht de drie tijds- perspectieven nader toe en geef enkele voorbeelden van de onderlinge verschillen.  Het jaarperspectief Dit tijdsperspectief vraagt van het leidinggevende team een grote focus op de uitvoering van de strategie. Het team moet een gemeenschappelijk visie over succes op de verschillende bedrijfsvlakken (merken, kanalen, klanten, consumenten...) hebben. De visie moet ook gedetailleerd en actie-gericht zijn. Wees niet tevreden met het gevoel dat iedereen op een lijn staat. Wees er 100 procent zeker van. Het bepalen van een gemeenschappelijk meetsysteem voor succes is een goede manier om deze essentiële eensgezindheid te bereiken. Met een gemeenschappelijk beeld van succes, en met eensgezindheid over het meetsysteem waarmee je de vorderingen vastlegt, staat je team klaar om zijn doelen te realiseren. Lopen de zaken niet volgens plan? Het gemeenschappelijke beeld van succes en het meetsysteem helpen het directieteam te evalueren of de problemen voortvloeien uit de kwaliteit van de strategie of die van de uitvoering. Vergeet niet: het maakt voor een organisatie een heel groot verschil of het management ervoor kiest de strategie te wijzigen of de uitvoering van de bestaande strategie. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 6. 6 /23  It’s all about Strategie Execution!  Het perspectief op drie jaar Het tweede tijdsperspectief is het perspectief op drie jaar. De agenda van de directie ziet er anders uit. De focus ligt niet op het uitbouwen van een “Een kandidaat voor gemeenschappelijk, concreet kortetermijnplan, maar op het bouwen van kerncompetenties om groei duurzaam te verankeren. een senior Wat staat centraal? Het identificeren van competenties om het concurrentievoordeel te behouden of te ontwikkelen – zoals marketing, strategiefunctie moet sales of distributie. over een goede dosis Ik geloof sterk in het voeren van deze discussie binnen het driejarige tijdskader. Want een organisatie heeft tijd nodig om een bestaande ervaring in strategie- competentie verder te ontwikkelen of om een nieuwe op te bouwen. Begin dus ruim op tijd en vermijd dat je deze belangrijke discussie over implementatie kerncompetenties moet voeren wanneer je nog maar een jaar hebt om ze uit beschikken.” uit te bouwen. Dit is immers in de meeste gevallen niet realistisch. De belangrijkste vraag over strategie-implementatie bij een perspectief op drie jaar is: “Wat heb je nodig om waarde te halen uit de vastgelegde winstgebieden?” (Het vastleggen doe je in je langetermijnplan.) Met andere woorden: “Welke competenties moet ik in de komende twee tot drie jaar ontwikkelen om mijn langetermijnvisie op een duurzame manier te verwezenlijken?” Het antwoord? Je moet ofwel een of meer bestaande competenties verder uitbouwen, of nieuwe capaciteiten ontwikkelen. Ook hier is eensgezindheid over de systemen om je vorderingen te meten cruciaal. Die systemen moet je ook vastleggen. Ze helpen je beslissen – wanneer nodig – of je bepaalde competenties verder moet ontwikkelen of overschakelen op andere. Het heeft geen zin om competenties op te bouwen die je strategie niet ondersteunen. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 7. 7 /23  It’s all about Strategie Execution!  Perspectief op vijf jaar Het derde en laatste belangrijke tijdsperspectief is het langetermijn- perspectief. Het tijdskader varieert hier van industrie tot industrie. In de retailindustrie is vijf jaar een eeuwigheid bijvoorbeeld, terwijl dit in de automobielindustrie eerder een middellange termijn is. Maar over welke industrie het ook gaat, je hebt specifieke langetermijndoelen nodig en een moment met het leidinggevend team om te praten over deze verwachtingen op lange termijn. Dergelijke discussies voeden de competentiediscussies en vergemakkelijken belangrijke investeringsbeslissingen. Vergeet niet: de langetermijnvisie is de maatstaf voor de hele organisatie en cruciaal voor succes op lange termijn. “De langetermijnvisie is de maatstaf voor de hele organisatie en cruciaal voor succes op lange termijn.” www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 8. 8 /23  It’s all about Strategie Execution! Stuur de troepen aan de frontlijn Wees in staat om een complexe strategie om te zetten in drie tot vijf “Is de strategie een prioriteiten voor de frontlijn. Niet alles is belangrijk. Het is jouw taak om te beslissen en de mensen op het terrein te dirigeren. paard, dan eindigen Ontwikkel een zesde zintuig veel organisaties na Superieure resultaten vereisen een excellente strategie en een feilloze de communicatie- uitvoering. Zorg ervoor dat je beide vaardigheden ontwikkelt. Maar misschien nog belangrijker: ontwikkel een zesde zintuig om te ontdekken cascade met een wanneer jouw strategie goed genoeg is om uit te voeren. zebra” Leer een probleem te plaatsen Beoordeel of een nieuw probleem ligt aan een slechte strategie of aan een slechte uitvoering. Veel managers passen hun strategie te snel aan wanneer de dingen niet lopen zoals gepland. Nader bekeken is de strategie vaak goed, maar is de kwaliteit van de uitvoering dat niet. Plaats je problemen dus in hun context en dump niet te snel je strategie. Wees eerlijk over jouw mogelijkheden om competenties te ontwikkelen De geschiedenis leert dat je ze niet van de ene op de andere dag ontwikkelt. Het kost tijd om competenties te ontwikkelen of op te bouwen, en zeker voordat een specifieke vaardigheid een concurrentievoordeel wordt. Managers zijn vaak te optimistisch en proberen het uitbouwen van nieuwe vaardigheden op de lange termijn te combineren met de uitvoering van het kortetermijnplan. Stel de vraag: “Wat kan ik echt verwachten van mijn organisatie?” www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 9. 9 /23  Het managementinzicht van Shane Dempsey, Novo Nordisk: “ Leer je ego opzij zetten” Doe het niet alleen Een managementteam moet iedereen mee krijgen om de strategie succesvol te implementeren. Je organisatie hoeft niet voor 100 procent enthousiast te zijn over jouw strategie of ambitie – zo zwart/wit is het niet. Maar als je de meerderheid niet achter je strategie krijgt, dan is de uitvoering een onmogelijke opdracht. Dit draagvlak creëren doe je niet alleen. Je hebt ambassadeurs – drijvende krachten – in je organisatie nodig om je helpen om alle medewerkers achter je visie te scharen. Welke competencies heb je nodig? Topmanagers zijn vaak uiterst bedreven in het vertalen van de strategie in financiële elementen en in het vertalen van voorspellingen in budgetten. Ze hebben echter de neiging te vergeten om een stevige HR-strategie uit te bouwen. Specifieker: welke competencies heeft je workforce nodig op korte en lange termijn om de concurrentiestrijd te winnen? Je kan niet bij elke aanpassing van de strategie iedereen ontslaan en nieuwe mensen aannemen. Je hebt een professioneel langetermijnplan nodig om je personeelsbestand om te vormen. Dit brengt rust en stabiliteit in je organisatie. En hoe meer druk er op de uitvoering van je strategie komt, hoe belangrijker het planningsaspect van de personeelstransformatie wordt. De meeste senior managers erkennen dit, maar weinigen weten hoe een professionele workforceplanning eruit ziet, laat staan dat ze er zelf een kunnen ontwikkelen. Heel wat managers geloven dat een sterke HR-afdeling het antwoord is op deze uitdaging. Maar een sterke HR-partner met kennis van zaken is maar een deel van de oplossing. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 10.  10 /23  It’s all about Strategie Execution! Workforce planning Bespreek de workforceplanning uitvoerig tijdens de jaarlijkse budgetronde. Dit garandeert een goede afstemming tussen de bedrijfsstrategie en de in te zetten middelen – geld en mensen. Aangezien budgetbesprekingen meestal jaarlijks gebeuren en hierbij alle managers worden betrokken, is de integratie van workforceplanning in de budgetronde ook een goede garantie dat het HR-onderdeel van strategie-uitvoering niet vergeten wordt. Maar onthoud: forceer de discussies niet. Het is een groeiproces. Leer luisteren Iedereen heeft bepaalde overtuigingen en ideeën. Als manager is het jouw taak om die allemaal te verzamelen en, samen met het team, te kneden tot een gemeenschappelijke visie. Dit werkt alleen wanneer je in staat bent om op te pikken wat er in de hoofden van anderen zit. Om dit te doen moeten medewerkers openlijk durven uitkomen voor hun mening -- en moet jij die begrijpen én er iets mee doen. Leer je ego opzij zetten, want het is een stuk gemakkelijker om te zeggen: “Ik ben de baas en vanaf vandaag doen we alles als volgt”, in plaats van te luisteren naar anderen. “Ik ben de baas en Coach en laat je coachen vanaf vandaag doen Coachen is het allerbelangrijkste element in teammanagement. Stevige we alles als volgt”is coachingvaardigheden helpen je om het team en elk individu de noodzakelijke feedback te geven om zo de prestaties naar een hoger niveau gemakkelijk om te te tillen. Jammer genoeg begrijpen heel wat managers niet waar coaching echt om draait. Investeer tijd om het je eigen te maken en een stijl te zeggen ontwikkelen die bij jouw persoonlijkheid past. Zorg ervoor dat je zelf ook een coach hebt. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 11. 11 /23  It’s all about Strategie Execution! Initiative management is een uitdaging Strategische initiatieven maken geen deel uit van het dagelijkse werk en komen zelden voor in evaluaties aan het einde van het jaar. Een goede bezetting voor die projecten is dus een grote uitdaging voor het managementteam. Bedrijven moeten de volgende vier elementen optimaliseren om het probleem op te lossen: 1. De organisatie moet alle medewerkers het volledige plaatje duidelijk maken – het verband tussen elk project en het toekomstige succes van de organisatie. 2. Een bedrijf moet elk project op een pragmatische, consistente manier toetsen. Het is eenvoudig om nieuwe projecten te lanceren die waarde toevoegen, maar de middelen zijn schaars. Focus dus op die projecten die de meeste waarde opleveren voor de organisatie. 3. De medewerkers moeten merken dat de organisatie de projecten met een beperkte toegevoegde waarde afschiet en alleen de belangrijkste projecten uitvoert. Dit bereik je door open communicatie en door “Een bedrijf moet elk consequent aan te tonen dat alleen de projecten die écht een verschil maken voor de realisatie van de strategie een kans krijgen en dat de project toetsen.” andere in de kiem worden gesmoord. 4. Het laatste en misschien het belangrijkste element is een degelijk en eerlijk proces om de bijdrage van medewerkers tot die sleutel- projecten te erkennen en te belonen. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 12.  12/23  De grondige aanpak van Douglas Johnson-Poensgen, BT: “Speel geen Monopoly” Start met een goede strategie Het grootste uitvoeringsprobleem doet zich voor wanneer er een probleem is met de strategie. Een fantastische uitvoering bouw je alleen op een fantastische strategie. Zorg ervoor dat het startpunt – je strategie – goed is. Daarvoor moet je vaak een aantal moeilijke keuzes maken. Een typische fout is beginnen met de implementatie zonder deze cruciale keuzes te maken, in de hoop dat de antwoorden later, tijdens de uitvoering, allemaal duidelijker worden. Maar dat is nooit het geval. En dan is het te laat. Vermijd complexe financiële transfermechanismen Er bestaan nogal wat organisaties die hun eigen munteenheid hebben, net zoals bij Monopoly. Maar in tegenstelling tot het spel vragen complexe financiële transfermechanismen een leger boekhouders om de interne financiële stromen in goede banen te leiden. Hoewel die financiële stromen een positieve impact hebben op het verantwoordelijkheidsgevoel, zijn de systemen vaak een zware last voor de organisatie. De lasten – lange budgetdiscussies en extra opvolgwerk – wegen al snel zwaarder dan de baten. Een goede raad: beperk de interne financiële stromen tot een minimum. Elimineer perverse beloningssystemen Om je strategie te kunnen uitvoeren wil je dat je medewerkers zich op een bepaalde manier gedragen. Essentieel hierbij is dat jouw beloningssysteem goed gedrag beloont en slecht gedrag bestraft, en niet omgekeerd. Een voorbeeld: wil je uitblinken in klantvriendelijkheid? Beloon je verkopers dan niet alleen op hun verkoopcijfers. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 13.  13 /23  It’s all about Strategie Execution! Werk aan denk- en doevaardigheden Wees zoals FedEx: Blijf op je weg naar de top niet hangen in een silo. Zorg ervoor dat je regelmatig wisselt tussen jobs die zich oriënteren op het bepalen van “Hoe zwaar de strategie – zoals strategisch planner – en jobs die zich oriënteren op de uitvoering van de strategie - zoals verkoop of operations. Je verwerft op die uitdaging ook is, we manier waardevolle inzichten die je nooit verwerft als je dezelfde koers blijft zorgen ervoor dat we varen. leveren.” Verzamel externe input De wereld stopt niet aan de voordeur van jouw onderneming. Zorg ervoor dat je een brede visie behoudt. Ga na wat andere bedrijven doen, verzamel best practices, lees boeken en volg de trends in de markt. Maak het verschil Wees zoals FedEx: “Hoe zwaar de uitdaging ook is, we zorgen ervoor dat we leveren”. Profileer je als een manager die zaken voor elkaar krijgt en die zijn beloftes nakomt. Begin vroeg in je carrière met het opbouwen van deze reputatie. Te veel managers verliezen kostbare tijd met het werken aan hun politieke praatvaardigheden en vergeten prestaties neer te zetten. Dit werkt misschien op korte termijn, maar het is dodelijk op lange termijn. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 14.  14/23  De duidelijke lijn van Alan Maxwell, Lockheed Martin: “Uitvoering is de lange mars naar de grote droom” Cruciale rol voor de leiders De strategie-implementatie is de sleutel tot bijna alles in een organisatie. Ze moet daarom alle aandacht krijgen die ze verdient. Ik vat de uitvoeringsuitdaging vaak samen als het vinden van evenwicht tussen de grote droom en de volharding om die uit te voeren. Uitvoering is niets meer dan de lange mars naar de grote droom. En de cruciale rol voor de leiders in de organisatie bestaat uit:  iedereen motiveren om door te blijven gaan;  iedereen in hetzelfde tempo te laten voortbewegen zodat niemand achterblijft of te ver voorop loopt;  iedereen bij elkaar houden en interactie creëren;  en last but not least: de kracht hebben om onophoudelijk nee te zeggen wanneer je aan een zijweg komt die er veelbelovend uitziet. Leer beïnvloeden zonder het hiërarchische voordeel Organisatiestructuren zijn veel minder hiërarchisch dan vroeger. Het uitvoeren van een strategie houdt niet op bij de grenzen van een afdeling. Dit maakt het moeilijker om dingen gedaan te krijgen als je niet iemands baas bent. De angstfactor – iemand doet iets omdat hij bang is om zijn job of bonus te verliezen – verdwijnt. Een leider moet in staat zijn om mensen achter zich te scharen zonder een zweep te gebruiken. Een jonge manager moet dus leren hoe hij dingen gedaan krijgt van mensen die niet aan hem rapporteren. Dit vraagt een set van zachte vaardigheden. Begin ze vandaag op te bouwen. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 15.  15 /23  It’s all about Strategie Execution! Je strategieverhaal - 8 communicatietips “Aan de ene kant 1. Een strategieverhaal moet inspireren en enthousiasme creëren. 2. Een strategieverhaal moet eenvoudig zijn. Medewerkers moeten in staat staat de persoon die zijn om de rode draad gemakkelijk op te pikken en levendig te herhalen aan de kantinetafel. de bal gooit, aan de 3. Medewerkers moeten zich kunnen vinden in een strategieverhaal. Goede andere kant de strategieverhalen geven de medewerker een rol. 4. Houd je strategieverhaal consistent. Blijf bij je boodschap en zorg ervoor persoon die de bal dat anderen dat ook doen. Ben je het na een tijdje beu om hetzelfde verhaal alsmaar opnieuw te vertellen, dan heb je waarschijnlijk nog moet vangen. Al te maar 10 procent van je doelgroep bereikt. Blijf dus dezelfde boodschap vaak staat de eerste herhalen. 5. Maak de financiële hefbomen–de manier hoe je bedrijf geld gaat speler klaar om de verdienen–transparant. 6. Investeer in communicatie. Ik heb het hier niet over geld, maar over de tweede bal te gooien, tijdsinvestering van het topmanagement. Even binnenwippen–de directeur duikt op om na vijf minuten weer te verdwijnen–volstaat niet. niet wetend of de Hij moet de locomotief zijn. ontvanger de eerste 7. De directieleden moeten rolmodellen zijn. Zij geven het voorbeeld. 8. Een organisatie moet continu investeren in het opbouwen van goede bal gevangen heeft. ” communicatie-vaardigheden. Dit houdt in: zoeken naar best practices binnen en buiten de organisatie, de juiste trainingen geven en zorgen voor instrumenten zoals een professioneel intranet. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 16.  16/23  It’s all about Strategie Execution! Verschuif van expert naar influencer Jouw agenda ziet er behoorlijk anders uit op het hoogste niveau. Je focus verschuift van ‘het werk doen en erkend worden als de expert’ naar het coachen van anderen die het werk op de best mogelijke manier doen. Dit vraagt niet alleen een nieuwe set vaardigheden maar ook een andere instelling. En dat laatste kan moeilijker zijn dan je denkt, want de meeste mensen houden van hun erkenning als expert en geven die niet graag op. Omring jezelf met de besten Jouw rol verschuift van expert/doener naar beïnvloerder/coach/leraar. Omring je dus met de juiste mensen. Leer talent herkennen en maak er een gewoonte van om die mensen in de kijker te plaatsen. Onthoud: jij bent succesvol als zij succesvol zijn. “Leer talent herkennen.” Bouw actieve luistervaardigheden op Niet wat je zegt is het belangrijkst, maar wat je hoort. Veel jonge managers lijken deze cruciale vaardigheid te vergeten. Ze spenderen de meeste tijd aan spreken en negeren het luisteren. Hierdoor verliezen ze twee essentiële succesfactoren van strategie-implementatie: waardevolle feedback verzamelen en de betrokkenheid vergroten. Maak van je actieve luistervaardigheden dus een van je belangrijkste sterktes en gebruik ze altijd. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 17.  17 /23  De communicatieaanpak van Jean-Francois Van Kerckhove, eBay: “Medewerkers moeten het wat en waarom begrijpen” De 3 voorwaarden Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor een succesvolle strategie- implementatie. Voldoe je er niet aan, dan loopt de uitvoering vanaf het begin gevaar. Men beschouwt ze vaak onterecht als vanzelfsprekend. Er zijn drie voorwaarden. #1: Zorg dat je een duidelijke strategie hebt. Het is essentieel dat alle managers het eens zijn over de strategie. Het is ook cruciaal dat ze op een lijn staan en een gezamenlijk beeld hebben van de belangrijkste fundamenten van de strategie. Kernvragen die het topteam zich moet stellen:  Delen we dezelfde verwachtingen en expliciete doelen?  Is onze strategie gebaseerd op een expliciet en gedeeld beeld van de externe omgeving en onze interne competenties?  Wat is de beste managementfilosofie om het bedrijf te runnen? Zonder duidelijke eensgezindheid over deze cruciale elementen zal een organisatie schizofreen gedrag vertonen bij het uitvoeren van de strategie. #2: Geef teams de middelen om de strategie succesvol uit te voeren. Om een organisatie en haar medewerkers klaar te stomen voor succes is het belangrijk dat de medewerkers het wat en waarom van de strategie begrijpen en de macht/vrijheid krijgen om te beslissen over het hoe van de strategie-implementatie. Communicatie, betrokkenheid en accountability zijn essentieel. Onderschat dit niet. Het zijn de onmisbare bouwstenen om de passie te bevrijden en topprestaties te realiseren. Tegelijkertijd betekent empowerment niet zoveel als het noodzakelijke talent ontbreekt. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 18.  18/23  It’s all about Strategie Execution! Verzeker je van een objectief beeld op het aanwezige talent en zorg dat talent ontplooid wordt. Dit is een conditio sine qua non. # 3. Stimuleer gedrag en systemen die‘geen actie ondernemen’ afstraffen. Het tegengestelde van effectieve strategie-implementatie is niets doen. Neem het risico van niet-uitvoering weg door middel van systemen en de cultuur. Bekeken vanuit systemen is het belangrijk om verwatering van de inspanningen te vermijden, organisatorische wrijvingen weg te werken en waarschuwingssystemen in te voeren. Zo kun je snel handelen bij zwakke of het uitblijven van prestaties. Specifieke oplossingen zijn:  Focus op specifieke, meetbare prioriteiten die gekoppeld zijn aan de “Het tegengestelde bedrijfsdoelen.  Stel duidelijke verantwoordelijkheden. van effectieve  Werk zoveel mogelijk met kleine, wendbare, betrokken en verantwoordelijke teams en maak ze zo onafhankelijk mogelijk. strategie-  Bepaal duidelijke monitoringprocessen voor verantwoordelijkheid.  Maak een vlotte toewijzing van middelen mogelijk. implementatie is Vanuit een cultureel standpunt is het belangrijk om teamverant- niets doen. ” woordelijkheid te stimuleren in een context van samenwerking en openheid te creëren. De bedrijfswaarden moeten dit reflecteren en de evaluatie- en beloningssystemen moeten dit versterken. Het management is rolmodel. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 19.  19/23  De projectaanpak van Hervé Borensztejn, EADS: “ Projectmanagement moet deel uitmaken van het DNA” Het woord strategie De eerste en waarschijnlijk grootste uitdaging, vooral in een economische crisis, is het in evenwicht brengen van de druk op korte termijn en de ambitie op lange termijn. Met andere woorden: het beheren van de verschillende tijdsschalen. Vergeet niet dat bedrijven die vandaag een beslissing nemen in sommige industrieën de volgende 10 tot 20 jaar geconfronteerd worden met de gevolgen. Het topmanagement moet ook hun managers helpen om dit korte/langetermiijnevenwicht te vinden. Deze ondersteuning moet tenminste de volgende drie elementen omvatten: 1. Maak de tijdscontradictie zichtbaar in de organisatie. Wees expliciet over de uitdaging. Dit bewustzijn helpt managers om, telkens als ze een moeilijke beslissing nemen, het perspectief op korte én op lange termijn te bepalen. Het helpt hun om de tijdsuitdaging te integreren in hun besluitvormingsproces. Het neemt de spanning niet weg, maar het verbetert de kwaliteit en het evenwicht van beslissingen over prioriteiten op korte en op lange termijn. 2. Zorg ervoor dat afdelingen en medewerkers doelen bepalen op korte en op lange termijn. 3. Beloon prestaties die effect hebben op lange termijn. Bied niet alleen aandelenopties aan als beloning. Koppel ze aan duidelijke langetermijn- prestaties die verder gaan dan de beurskoers. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 20.  20 /23  It’s all about Strategie Execution! Wat is jouw DNA? Programmamanagement moet deel uitmaken van het DNA van elke organisatie die het uitvoeren van haar strategie serieus neemt. Maar net als bij andere competenties realiseer je dit niet van de ene dag op de andere. Investeer dus in de lange termijn. Enkele tips:  Ontwikkel een langetermijnvisie (10-15 jaar) op programmamanagement zodat je op elk moment over de nodige kwaliteit en kwantiteit beschikt. “Promoot  Geef medewerkers afwisselend een klassieke job en een project.  Bouw de rol van project- en programmamanager uit tot een volwaardig programma- carrièrepad binnen de organisatie. management als  Bouw communities om best practices te delen.  Bevorder het leerproces door je programmamanagers te laten rouleren sleutelfunctie bij je tussen verschillende projecttypes.  Gebruik een buddyprogramma waarin de seniors de juniors gidsen en beste medewerkers. ” helpen in hun ontwikkeling.  Promoot programmamanagement als sleutelfunctie bij je beste medewerkers. Past het op een A4? Met de huidige IT-kennis kan bijna alles geautomatiseerd worden. Maar hierdoor verdwijnt de behoefte om een proces te stroomlijnen. Het resultaat? Onnodig complexe activiteiten. Een bedrijf mag niet vergeten het proces zo eenvoudig mogelijk te maken. Je moet het op een A4 kunnen neerpennen. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 21.  21/23  Andere gratis eboeken Weg met de strategietoeristen Neem deel aan de strijd tegen de strategietoeristen. Dit eboek helpt je om je strategie in resultaten om te zetten. Het biedt een overzicht van de 6 hefbomen – richt, communiceer, coach, vereenvoudig, begin en ontwikkel – die cruciaal om elke strategie tot een groot succes te maken. Download je exemplaar hier vanaf 3 mei. It’s all about Strategy Execution (Engelse versie) Dit eboek is hier ook beschikbaar in het Engels . Strategy Execution in the Aftermath of the Crisis Vlerick Leuven Gent Management School en the performance factory onderzochten samen de impact van de crisis op de implementatiekracht van bedrijven. Aan dit onderzoek werkten 25 top-CFO’s mee van bedrijven zoals Toyota, Procter &Gamble, Unilever, Belgacom en Randstad. Je krijgt 34 lessen uit de crisis en 20 tips om je voor te bereiden op het herstel. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 22.  22/23  Jeroen De Flander – de auteur Jeroen De Flander is een internationaal strategie en strategie-implementatie expert. Hij is een veelgevraagd spreker, workshop facilitator, executive coach en adviseur. Zijn boodschap bereikte al meer dan 15.000 mensen in 20 verschillende landen. Hij werkte samen met meer dan 50 bedrijven waaronder Atos Worldline, AXA, Base, Bridgestone, CEMEX, GDFSuez, Honda, ING, Johnson & Johnson, Komatsu, KPN, Sony, UNIZO en de Vlaamse en Belgische overheid. Jeroen De Flander is mede-oprichter van the performance factory, een vooraanstaand research-, training- en adviesbureau gespecialiseerd in strategie-implementatie. Jeroen was in een vorig leven wereldwijd verantwoordelijk voor een adviesgroep van Arthur D. Little, het oudste strategie-adviesbureau in de wereld. Zijn boek, Strategy Execution Heroes, bereikte de Amazon bestsellerlijst in vijf landen. Bezoek Jeroen zijn blog op www.jeroen-de-flander.com of via Twitter @jeroendeflander www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com
 • 23.  23 /23  Strategiehelden – het boek Een strategie bepalen is cruciaal voor elke organisatie. En hoewel er bibliotheken vol staan met strategieboeken, ze laten je in de steek als het gaat om de uitvoering van de strategie. Dit is het eerste how-to boek voor succesvolle strategieuitvoering. In klare taal, met vele praktische tips en suggesties, biedt het je een compleet overzicht van alle aspecten die cruciaal zijn om elke strategie tot een groot succes te maken. Bij het boek zijn nog eens 27 instrumenten en schema’s als download beschikbaar. Met Strategiehelden zal zowel de aankomend manager als de door de wol geverfde senior executive zijn voordeel kunnen doen. Ook jij kan een strategieheld worden! “Tips en suggesties om zaken voor elkaar te krijgen.” Gérard Mestrallet | CEO | GDF SUEZ “ Dit boek brengt strategie naar het managersniveau en biedt direct uitvoerbare tips die verzekeren dat het 'grote plaatje' geen abstractie van de directie blijft" Bruno Lanvin | Executive Director, eLab | INSEAD “Een frisse, nieuwe kijk op strategie-implementatie. De moeite waard!” Michel Hofland | Finance Director | L’Oreal Stuur dit ebook door! Strategiehelden - kopen in België Voel je vrij om dit e-book op je blog te zetten Strategiehelden - kopen in Nederland of het te e-mailen naar mensen waarvan je denkt dat ze er iets aan hebben. Alvast bedankt. Je mag dit e-book niet veranderen en je mag er geen geld voor vragen. www.jeroen-de-flander.com www.the-performance-factory.com