Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

ESP 7 1ST QUARTER.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie ESP 7 1ST QUARTER.pptx (20)

Anzeige

ESP 7 1ST QUARTER.pptx

  1. 1. Unang Markahang Pagtatasa sa ESP Baitang 7 G. JEFFEREY GIL M. CABER, LPT GURO
  2. 2. PANUTO: TUKUYIN KUNG TAMA O MALI ANG MGA PANGUNGUSAP
  3. 3. 1. Ayon kina Thorndike at Barnhart, mga sikolohista, sa kanilang “Beginning Dictionary”, ang talento ay isang pambihira at likas na kakayahan. 2. Sa kabilang dako, ang kakayahan ay kalakasang intelektuwal (intellectual power) upang makagawa ng isang pambihirang bagay tulad ng kakayahan sa musika o kakayahan sa sining. 3. Madalas sinasabi ng mga sikolohista na ang talento ay may kinalaman sa genetics o mga pambihirang katangiang minana sa magulang. 4. Ang kakayahan naman ay likas o tinataglay ng tao dahil na rin sa kaniyang intellect o kakayahang mag-isip. 5. Kailangan nating tuklasin ang ating mga talento at kakayahan.
  4. 4. 6. Walang takdang panahon ang pag-usbong ng talento. Ang bawat tao ay may kani-kaniyang panahon ng pagsibol, lalo na ang mga tinedyer. 7. Tulad din ng isang obra, ang ating mga kakayahan at talento ay taglay na natin buhat nang tayo’y isilang. Tayo ang gagawa ng paraan upang tuklasin ang mga ito. Lahat ng sitwasiyon at okasyon ay oportunidad sa pagtuklas. 8. Ang taong may talinong visual/spatial ay mabilis matututo sa pamamagitan ng paningin at pag-aayos ng mga ideya. 9. Verbal/Linguistic. Ito ang talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. 10. Bodily/Kinesthetic ay ang taong may ganitong talino ay natututo sa pamamagitan ng mga kongkretong karanasan o interaksiyon sa kapaligiran.
  5. 5. 11. Ang taong nagtataglay ng Musica/Rhythmic na talino ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, ritmo, o musika. 12. Intrapersonal. Sa talinong ito, natututo ang tao sa pamamagitan ng damdamin, halaga, at pananaw. 13. Interpersonal. Ito ang talino sa interaksiyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao 14. Naturalist. Ito ang talino sa pag-uuri, pagpapangkat at pagbabahagdan. Madallas niyang makilala ang mumunti mang kaibahan sa kahulugan (definition). 15. Ang talinong existential ay naghahanap ng paglalapat at makatotohanang pag-unawa ng mga bagong kaalaman sa mundong ating ginagalawan.
  6. 6. PANUTO: SAGUTIN SA PAMAMAGITAN NG SANAYSAY ANG MGA KATANUGAN
  7. 7. 16-18. Magkasinghulugan ba ang talento at kakayahan? Patunayan.(3 POINTS)
  8. 8. 19-20. Bakit mahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan? (2 POINTS)

×