Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Grade 6 powerpoint
Grade 6 powerpoint
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 63 Anzeige

Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx

Herunterladen, um offline zu lesen

Lesson in Hiram na Salita. mga salitang banyagang ginagamit sa Wikang Filipino.

Wala itong katumbas na salita sa wikang Filipino kaya’t hiniram na lang ang pagbigkas at pagbaybay ng banyaga dito.

Maaaring ang mga ito ay may taglay na mga hiram na titik gaya ng: C F, J, Q, V, X, Z
Mga alituntunin sa panghihiram o pagtutumbas ng mga salitang hiram:
1. Ginagamit sa pangngalang pantangi ang mga hiram na titik nang walang pagbabago.
Halimbawa: Mike, Colgate

2. Salitang katutubo mula ibang wika.
Halimbawa:
ifun (pinakamaliit na banak)
masjid (pook-dalanginan ng mga Muslim)
3. Kung konsistent ang pagbabaybay ng salita, hiramin ito nang walang pagbabago.
Halimbawa:
Ingles Filipino
alto alto
editor editor
memorandum memorandum
4.. Kung hindi konsistent ang pagbabaybay ng salita, hiramin ito at baybayin nang konsistent ayon sa tuntuning kung ano ang bigkas ay siyang baybay.
Halimbawa:
Ingles Filipino
meeting miting
leader lider
teacher titser
5. May mga salita sa Ingles na maaaring hiramin nang walang pagbabago. Ito ay ang simbolong pang-agham, salitang agham at teknikal at ang mga salitang Ingles na kapag binabaybay sa Filipino ay malayo na ang kahulugan.
Halimbawa:
calcium H2O (water)
x – ray CO2 (carbon dioxide)
6. Kapag ang hiniram na salita sa Ingles ay may katumbas sa Filipino, katumbas na salita ang siyang gagamitin.
Halimbawa:
Ingles Filipino
ability kasanayan
rule tuntunin
south timogAng mga salitang hiram ay mga salitang nanggaling sa iba’t ibang mga dayuhang nakarating sa ating bansa na kalimitan na nating ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap o talakayan.
Binago man ang baybayin o hindi, mahalaga ang mga salitang hiram sapagkat nakatutulong ito sa pagpapayaman ng ating bokabularyo o talasalitaan.
Ang mga salitang hiram ay mga salitang nanggaling sa iba’t ibang mga dayuhang nakarating sa ating bansa na kalimitan na nating ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap o talakayan.

Binago man ang baybayin o hindi, mahalaga ang mga salitang hiram sapagkat nakatutulong ito sa pagpapayaman ng ating bokabularyo o talasalitaan.
Ang mga salitang hiram ay mga salitang nanggaling sa iba’t ibang mga dayuhang nakarating sa ating bansa na kalimitan na nating ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap o talakayan.

Binago man ang baybayin o hindi, mahalaga ang mga salitang hiram sapagkat nakatutulong ito sa pagpapayaman ng ating bokabularyo o talasalitaan.

Lesson in Hiram na Salita. mga salitang banyagang ginagamit sa Wikang Filipino.

Wala itong katumbas na salita sa wikang Filipino kaya’t hiniram na lang ang pagbigkas at pagbaybay ng banyaga dito.

Maaaring ang mga ito ay may taglay na mga hiram na titik gaya ng: C F, J, Q, V, X, Z
Mga alituntunin sa panghihiram o pagtutumbas ng mga salitang hiram:
1. Ginagamit sa pangngalang pantangi ang mga hiram na titik nang walang pagbabago.
Halimbawa: Mike, Colgate

2. Salitang katutubo mula ibang wika.
Halimbawa:
ifun (pinakamaliit na banak)
masjid (pook-dalanginan ng mga Muslim)
3. Kung konsistent ang pagbabaybay ng salita, hiramin ito nang walang pagbabago.
Halimbawa:
Ingles Filipino
alto alto
editor editor
memorandum memorandum
4.. Kung hindi konsistent ang pagbabaybay ng salita, hiramin ito at baybayin nang konsistent ayon sa tuntuning kung ano ang bigkas ay siyang baybay.
Halimbawa:
Ingles Filipino
meeting miting
leader lider
teacher titser
5. May mga salita sa Ingles na maaaring hiramin nang walang pagbabago. Ito ay ang simbolong pang-agham, salitang agham at teknikal at ang mga salitang Ingles na kapag binabaybay sa Filipino ay malayo na ang kahulugan.
Halimbawa:
calcium H2O (water)
x – ray CO2 (carbon dioxide)
6. Kapag ang hiniram na salita sa Ingles ay may katumbas sa Filipino, katumbas na salita ang siyang gagamitin.
Halimbawa:
Ingles Filipino
ability kasanayan
rule tuntunin
south timogAng mga salitang hiram ay mga salitang nanggaling sa iba’t ibang mga dayuhang nakarating sa ating bansa na kalimitan na nating ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap o talakayan.
Binago man ang baybayin o hindi, mahalaga ang mga salitang hiram sapagkat nakatutulong ito sa pagpapayaman ng ating bokabularyo o talasalitaan.
Ang mga salitang hiram ay mga salitang nanggaling sa iba’t ibang mga dayuhang nakarating sa ating bansa na kalimitan na nating ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap o talakayan.

Binago man ang baybayin o hindi, mahalaga ang mga salitang hiram sapagkat nakatutulong ito sa pagpapayaman ng ating bokabularyo o talasalitaan.
Ang mga salitang hiram ay mga salitang nanggaling sa iba’t ibang mga dayuhang nakarating sa ating bansa na kalimitan na nating ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap o talakayan.

Binago man ang baybayin o hindi, mahalaga ang mga salitang hiram sapagkat nakatutulong ito sa pagpapayaman ng ating bokabularyo o talasalitaan.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx

 1. 1. FILIPINO 5 IKALAWANG MARKAHAN ARALIN 1
 2. 2. MGA SALITANG HIRAM PAKSA
 3. 3. LAYUNIN
 4. 4. 1. Nababaybay nang wasto ang mga salitang hiram na natutuhan sa aralin 2. Natutukoy ang mga salitang hiram mula sa binasang teksto 3.Naipamamalas ang pagmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagrerecycling.
 5. 5. PAGBAYBAY
 6. 6. PANUTO: Baybayin nang tama ang mga sumusunod na salita.
 7. 7. 1. adobo 2. pandesal 3. beef steak 4. Takoyaki 5. meryenda
 8. 8. SUBUKIN
 9. 9. PANUTO: Piliin ang salitang hindi kabilang sa pangkat.
 10. 10. A. pinakbet B. adobo C. spaghetti D. sinigang 1 2 A.binyagan B. kumpilan C.kasalan D.birthday party
 11. 11. A. shorts B. pantalon C. palda D. saya 3 4 A. escalator B. bentilador C. aparador D. lamesa
 12. 12. A. guro B. coach C. punongguro D. pulis 5
 13. 13. PANLINANG NA GAWAIN
 14. 14. PAGBASA NG KUWENTO
 15. 15. May Silbi Pa!
 16. 16. “Nalalapit na ang kaarawan ni Elaine. Ano kaya ang maireregalo ko sa kanya?” tanong ni Jane sa kanyang mga kaibigan. “Ikaw rin ba ay nag-iisip ng maaari mong ibigay sa kanya? Ako nga ay namubrolema rin dahil wala pa akong pera,” himutok naman ni Jennifer. May Silbi Pa!
 17. 17. “Alam niyo, matagal ko nang iniisip ang mga bagay na iyan. Naisip kong tatlo naman tayong gustong-gustong magregalo kay Elaine, bagama’t wala tayong pera. May naisip akong solusyon para sa bagay na iyan,” masiglang singit ni Juliene, ang pinakamaliit sa magkakaibigan. “Pero paano?,” sabay na tanong nina Jane at Jennifer.
 18. 18. “Ginawa na ito dati ng ate ko at ng mga kaibigan niya. Kung gusto n’yo ay gayahin natin sila. Silang magkakaibigan ay nagtipon ng perang maaaring maipambili ng regalo para sa kaibigan nilang nagbertdey,” paliwanag ni Juliene. “E, ano nga ang ginawa nila?” muling tanong ng dalawa.
 19. 19. “Tinipon nila ang mga lumang dyaryo, papel, bote at iba pang gamit sa kani- kanilang tahanan na hindi na ginagamit pa. Tapos ay ibinenta nila ito sa junk shop kaya nagkaroon na sila ng pera. Naalala ko pa noon na tuwang-tuwa ang aking Mommy at Daddy dahil hindi na nga nanghingi ng pera ang aking ate ay nakatulong pa siya upang malinis ang aming bahay. Nakatambak lang kasi lahat ‘yun sa silong ng bahay namin,” paliwanag ni Juliene.
 20. 20. “Mukhang magandang ideya ‘yang sinasabi mo. Marami nga kaming nakatambak na lumang dyaryo sa bodega dahil mahilig magbasa si Papa ng dyaryo,” komento ni Jane. “Kami rin! Alam ko, marami rin kaming basyo ng bote ng soft drinks at mineral water sa aming bahay. Pwede rin ba iyong maibenta?” singit naman ni Jennifer. “Oo naman! Basta sa palagay nýo ay maaari pang mapakinabangan ay maaari
 21. 21. “Tama ka! Siguradong matutuwa pa ang aking Mommy at Daddy sa gagawin nating ito dahil matagal na rin niyang ipinalilinis sa akin ang ibaba ng bahay namin,” dagdag ni Jane. “Mabuti naman at natuwa kayo. Biruin n’yo makabibili na tayo ng regalo para kay Elaine nang hindi tayo hihingi ng pera sa ating mga magulang dahil lang sa inaakala natin basura sa loob ng bahay,” wika ni Juliene.
 22. 22. “O sige, at pagkatapos ay sabay-sabay na lang nating ibenta sa junk shop. Siguro kung magkano man ang ating mapagbebentahan ay aabot na iyon upang makabili tayo ng maliit na cake para kay Elaine,” wika ni Jennifer.
 23. 23. “Naku, excited na ako! Siguradong matutuwa si Elaine n’yan. Nabanggit n’ya sa aking baka wala raw siyang handa para sa kanyang kaarawan dahil nagkasakit ang kanyang kapatid. Maganda itong sorpresa para sa kanya. Halina kayo at kumilos na tayo!” yaya ni Juliene sa kanyang mga kaibigan. Hango sa Pluma 5 Ikalawang Edisyon, pahina 68-69
 24. 24. TALASALITAAN 1. kaarawan 2. regalo 3. nagtipon 4. dyaryo 5. garapa 6. tahanan
 25. 25. 1. kaarawan 2. regalo 3. nagtipon 4. dyaryo 5. garapa 6. tahanan
 26. 26. GABAY NA TANONG
 27. 27. 1. Sino ang magdaraos ng kaarawan sa kuwento? 2. Ano ang nais ibigay ng magkakaibigan sa may kaarawan? 3. Sino ang nakaisip ng solusyon sa problema? 4. Kaninong Daddy ang mahilig magbasa ng dyaryo? 5. Kaninong pamilya ang maraming basyong softdrink at mineral water?
 28. 28. PAGTALAKAY
 29. 29. 1. Suriin muli ang binasang kuwento at pansinin ang ilan sa mga salitang ginamit sa paglalahad nito. 2. Itala sa iyong kuwaderno ang mga salitang naiiba sa mga salitang karaniwang ginamit sa kuwento.
 30. 30. bertdey Mommy dyaryo Junk shop Daddy softdrinks Julienne Elaine Jane excited cake Mineral water
 31. 31. Pansinin ang pagkakaiba nang mga salitang nasa talaan sa mga salitang karaniwan nating ginagamit na nasa lumang alpabetong Filipino.
 32. 32. mga salitang banyagang ginagamit sa Wikang Filipino. Wala itong katumbas na salita sa wikang Filipino kaya’t hiniram na lang ang pagbigkas at pagbaybay ng banyaga dito. Maaaring ang mga ito ay may taglay na mga hiram na titik gaya ng: C F, J, Q, V, X, Z Salitang Hiram
 33. 33. Mga alituntunin sa panghihiram o pagtutumbas ng mga salitang hiram:
 34. 34. 1. Ginagamit sa pangngalang pantangi ang mga hiram na titik nang walang pagbabago. Halimbawa: Mike, Colgate 2. Salitang katutubo mula ibang wika. Halimbawa: ifun (pinakamaliit na banak) masjid (pook-dalanginan ng mga Muslim)
 35. 35. 3. Kung konsistent ang pagbabaybay ng salita, hiramin ito nang walang pagbabago. Halimbawa: Ingles Filipino alto alto editor editor memorandum memorandum
 36. 36. 4. Kung hindi konsistent ang pagbabaybay ng salita, hiramin ito at baybayin nang konsistent ayon sa tuntuning kung ano ang bigkas ay siyang baybay. Halimbawa: Ingles Filipino meeting miting leader lider teacher titser
 37. 37. 5. May mga salita sa Ingles na maaaring hiramin nang walang pagbabago. Ito ay ang simbolong pang-agham, salitang agham at teknikal at ang mga salitang Ingles na kapag binabaybay sa Filipino ay malayo na ang kahulugan. Halimbawa: calcium H2O (water) x – ray CO2 (carbon dioxide)
 38. 38. 6. Kapag ang hiniram na salita sa Ingles ay may katumbas sa Filipino, katumbas na salita ang siyang gagamitin. Halimbawa: Ingles Filipino ability kasanayan rule tuntunin south timog
 39. 39. MAGSANAY
 40. 40. GAWAIN A
 41. 41. PANUTO: Basahin at suriin. Tukuyin ang mga salitang ginamit sa talata na hiram mula sa ibang wika. Isulat ang mga ito sa iyong kuwaderno.
 42. 42. Bantay Kalikasan Sa kasalukuyan ay may iba’t ibang samahang nagpapasimula upang malabanan ang lumalalang polusyon sa paligid. Ang Bantay Kalikasan ay isa sa mga samahang nabanggit. Ito ay isang non-government organization na lumalaban para mapigilan ang polusyon sa hangin. Ginagamit nila ang cell phone upang mahuli ang mga smoke belching vehicle sa pamamagitang
 43. 43. Bantay Kalikasan Sa kasalukuyan ay may iba’t ibang samahang nagpapasimula upang malabanan ang lumalalang polusyon sa paligid. Ang Bantay Kalikasan ay isa sa mga samahang nabanggit. Ito ay isang non-government organization na lumalaban para mapigilan ang polusyon sa hangin. Ginagamit nila ang cell phone upang mahuli ang mga smoke belching vehicle sa pamamagitang ng pagte-text ng plaka ng mga sasakyan.
 44. 44. Bantay Kalikasan Ito’y isang paraan upang maipaayos ang mga tambutsong nagbubuga ng maruruming usok na nagiging air pollutants gaya ng carbon monoxide, lead, sulfur oxide, nitrogen at iba pang mapanganib na kemikal para sa kalusugan ng tao. Hango sa Pluma 5 Ikalawang Edisyon, ph. 21
 45. 45. GAWAIN B
 46. 46. PANUTO: Hanapin mula sa kahon ang hiram na salitang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot.
 47. 47. internet xerox elevator shawarma Kimchi telescope
 48. 48. 1. Makabagong kagamitan sa pagpaparami ng kopya ng mga papeles at dokumento. 2. Nakatutulong upang makita ang mga bagay na nasa malayo tulad ng nasa kalawakan. 3. Atsara ng mga Koreano. 4. Mahalaga upang makaakyat-panaog sa matataas na palapag ng mga gusali nang walang pagod. 5. Isang makabagong gamit ng computer na nagbibigay ng anumang kaalamang hinihingi natin sa isang pindot lamang.
 49. 49. PAGLALAHAT Ang mga salitang hiram ay mga salitang nanggaling sa iba’t ibang mga dayuhang nakarating sa ating bansa na kalimitan na nating ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap o talakayan. Binago man ang baybayin o hindi, mahalaga ang mga salitang hiram sapagkat nakatutulong ito sa pagpapayaman ng ating bokabularyo o talasalitaan.
 50. 50. Ang mga salitang hiram ay mga salitang nanggaling sa iba’t ibang mga dayuhang nakarating sa ating bansa na kalimitan na nating ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap o talakayan. Binago man ang baybayin o hindi, mahalaga ang mga salitang hiram sapagkat nakatutulong ito sa pagpapayaman ng ating bokabularyo o talasalitaan.
 51. 51. PAGPAPAHALAGA SULATIN #1 PANUTO: Sa isang buong papel, isalaysay ang mga paraan na magagawa mo upang pangalagaan ang iyong kapaligiran. Gumamit ng mga salitang hiram sa iyong sanaysay.
 52. 52. PANUTO: Sa isang buong papel, isalaysay ang mga paraan na magagawa mo upang pangalagaan ang iyong kapaligiran. Gumamit ng mga salitang hiram sa iyong sanaysay.
 53. 53. PAGTATAYA
 54. 54. PANUTO: Isulat ang katumbas na baybay sa Filipino ng sumusunod na mga salitang hiram ayon sa mga tuntunin sa panghihiram ng salita. PAGTATAYA 1
 55. 55. 1. weather ___________________ 2. ozone layer ________________ 3. pollution __________________ 4. Savannah _________________ 5. litro ______________________
 56. 56. PANUTO: Basahin ang sumusunod na mga salita at baybayin sa orihinal na baybay sa wikang banyaga. Isulat ang sagot sa kwaderno. PAGTATAYA 2
 57. 57. 1. tensyon _________________ 2. emosyonal ______________ 3. kolum __________________ 4. doktor __________________ 5. malnutrisyon ____________
 58. 58. PANUTO: Piliin ang tamang baybay ng salitang bubuo sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. PAGTATAYA 3
 59. 59. 1. Masasabing umuunlad na ang _______________ sa Maynila dahil sa Metro Rail Transit. A.transporteysyon B. transportasyon C. transportasyun 2. Nalunasan nito ang sobrang bigat ng ___________ mula sa Legarda hanggang sa Santolan, Marikina. A. trapiko B. trafiko C. trapeko
 60. 60. 5. Maganda rin at maayos ang ___________ ng pagbyahe ng mga tren. A. eskidyul B. iskedyul C. skedyul
 61. 61. 3. Kahit paano, nakararating na ang mga _____________ sa kanilang pupuntahan sa oras. A. kumyuter B. komyoter C. komyuter 4. May mga paalalang sinasabi sa bawat isa patungo sa kanilang ______________. A. destination B. destineysyon C. destinasyon
 62. 62. Salamat po!

×