Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tabula veseliba 2012

941 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tabula veseliba 2012

  1. 1. Iesniedz Jauniešu SaeimasCilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam DEKLARĀCIJA Par bērnu un jauniešu līdzdalību veselīga dzīvesveida veicināšanā sabiedrībā Pirmā lasījuma redakcija Nr. Priekšlikumi p.k. (9) DEKLARĀCIJA Par bērnu un jauniešu līdzdalību veselīga dzīvesveida veicināšanā sabiedrībā Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka: 1) visos Latvijas reģionos 1 Jauniešu Saeimas deputāts Raivis Zeltīts jāveicina bērnu un Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: jauniešu iesaiste sporta „1) visos Latvijas reģionos jāveicina bērnu un aktivitātēs gan skolas jauniešu iesaiste sporta aktivitātēs gan skolas nodarbībās, gan ārpus nodarbībās, gan ārpus skolas pasākumos, kā arī skolas pasākumos, tostarp iesaiste bērnu un jauniešu interešu organizācijās, jāatbalsta sporta piemēram, jaunsargos un skautos;” pasākumu organizēšana dažāda vecuma grupu iedzīvotājiem, lai sekmētu paaudžu sadarbību un veselīga dzīvesveida popularizēšanu; 1
  2. 2. 2) lai ilgtermiņā risinātusabiedrības veselības unsociālās problēmas, kassaistītas ar kaitīgoieradumu un atkarībuizraisošo vielu lietošanujauniešu vidū,nepieciešams veidot unīstenot sociāli izglītojošaskampaņas par šo ieradumuun vielu ietekmi uzcilvēka veselību; 2
  3. 3. 3) ir nepieciešams bērniem 2 Jauniešu Saeimas deputāte Zane Gierteun jauniešiem nodrošināt Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:daudzpusīgus un „3) ir nepieciešams bērniem un jauniešiem, kassavlaicīgus profilaktiskos neizglītojas kādā no izglītības iestādēm, nodrošinātveselības aprūpes daudzpusīgus un savlaicīgus profilaktiskos veselības aprūpes pasākumus un izmeklējumus, lai iespējamipasākumus un savlaicīgi diagnosticētu saslimšanas un novērstuizmeklējumus, lai nopietnāku slimību rašanās cēloņus;”iespējami savlaicīgidiagnosticētu saslimšanas 3 Jauniešu Saeimas deputāte Sanita Greļevskaun novērstu nopietnāku Papildināt 3.punktu šādā redakcijā:slimību rašanās cēloņus; „3) ir nepieciešams bērniem un jauniešiem, nodrošināt daudzpusīgus un savlaicīgus profilaktiskos veselības aprūpes pasākumus un izmeklējumus, lai iespējami savlaicīgi diagnosticētu saslimšanas un novērstu nopietnāku slimību rašanās cēloņus. Jauniešiem līdz 25 gadu vecumam nepieciešams nodrošināt medicīnisko aprūpi, piemērojot piecdesmit procentu atlaidi.” 3
  4. 4. 4) Latvijai ir nepieciešami 4 Jauniešu Saeimasjauni, izglītoti ārsti, kam deputāte Signe Muižniecebūtu iespēja veidot karjeru Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:un pilnveidot savas „4) Latvijai ir nepieciešami jauni, izglītoti,prasmes Latvijā, tādēļ ir profesionāli cilvēki, kam būtu iespēja veidot karjeru un pilnveidot savas prasmes Latvijā, tādēļ ir jāatbalstajāatbalsta jauniešu jauniešu centieni studēt, paredzot papildus budžetacentieni studēt medicīnu, vietas augstskolās.”paredzot papildus budžetavietas augstskolu 5 Jauniešu Saeimasmedicīnas studiju deputāts Raivis Zeltītsprogrammās. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „4) Latvijai ir nepieciešami jauni, izglītoti ārsti, kam būtu iespēja veidot karjeru un pilnveidot savas prasmes Latvijā, tādēļ ir jāatbalsta jauniešu centieni studēt medicīnu, paredzot papildus budžeta vietas augstskolu medicīnas studiju programmās un pēc studiju beigšanas jānodrošina tūlītēja iesaiste darba tirgū ar pienācīgu atalgojumu.” 4
  5. 5. 6 Jauniešu Saeimas deputāte Sigita Kokoreviča Papildināt deklarāciju ar piekto punktu šādā redakcijā: „5) skolēniem reizi gadā ir jāapmeklē zobārsts, kā arī meitenēm regulāri jāapmeklē ginekologs”.7 Jauniešu Saeimas deputāts Vitālijs Nosovs Papildināt deklarāciju ar piekto punktu šādā redakcijā: „5) Latvijas Republikas Saeimai ir jāizskata šī deklarācija, jāapkopo tajā esošā informācija, jāizstrādā attiecīgi likumprojekti un jāiesniedz tos Saeimas prezīdijam tuvākās sesijas laikā.”8 Jauniešu Saeimas deputāte Žaklīna Vagoliņa Papildināt deklarāciju ar piekto punktu šādā redakcijā: „5) Par svarīgu punktu pedagogu ikdienā jākļūst tam, kā popularizēt to, lai jaunieši paši uzņemtos lielāku atbildību par savu veselību, palīdzētu celt pašapziņu un nostiprinātu patstāvību, it īpaši, uzlabojot jauniešu informētību par veselīga dzīvesveida labvēlīgo ietekmi, kā arī par viņu veselības apdraudējumiem.”9 Jauniešu Saeimas deputāts Jānis Zuļķis Papildināt deklarāciju ar piekto punktu šādā redakcijā: „5) nepieciešams izveidot struktūru, kas koordinētu dažādu sporta aktivitāšu (turnīru, čempionātu, sacensību) veidošanu un vadīšanu visā Latvijā, tādējādi piesaistot daudz jauniešus un bērnus aktīvam dzīvesveidam.” 5

×