Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Eiropas Savienības institūcijasun lēmumu pieņemšana1.  Kādas ir Eiropas Savienības institūcijas?2.  Ar ko nodarbojas Eir...
R. Šūmans, viens no idejas par ES    īstenotājiem, ir teicis:    “Likvidēt robeţas –     tas vēl nav viss.   ...
Aplūko daţādus ES valstu      sadarbības veidus!22 Eiropas Savienības valstis, tai skaitāLatvija, ir parakstījušas Š...
Kādēļ, tavuprāt, EiropasSavienības valstis vēlas   sadarboties?
Eiropas Savienības valstu        sadarbībaEiropas Savienības valstu sadarbības pamatā ir kopīgaspamatvērtības – ci...
Kādas Eiropas Savienības  institūcijas tu zini?Vai tu zini, ko šīs institūcijas       dara?
Eiropas Savienības institūcijas IGalvenās Eiropas Savienības struktūras                      Eiropas ...
Eiropas Savienības institūcijas II                     Eiropas     Risina juridiskus strīdus star...
Ar ko, tavuprāt, nodarbojas  Eiropas Parlaments?
Eiropas Parlaments IEiropas Parlaments ir vienīgā Eiropas Savienības tiešiievēlētā institūcija, kuru ievēl dalībvalstu pil...
Eiropas Parlaments IIEiropas Parlamentam ir trīs galvenie uzdevumi: – kopā ar Eiropas Savienības Padomi pieņemt  Eiropa...
Eiropas Parlaments IIIPašlaik Eiropas Parlamentā darbojas 736 deputāti.Nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanās notiks 2014.ga...
Eiropas Parlaments IVParlamentā ievēlētie deputāti ir apvienojušiesgrupās pēc politiskās piederības, nevis pēc valstupārst...
Šobrīd no daţādu valstu politiskajām partijām vaiindividuāli ievēlētie deputāti Parlamentā veido septiņas         ...
Eiropas Parlamenta deputātusadalījums politiskajās grupās
Eiropas Parlaments VNo Latvijas Eiropas Parlamentā darbojas 8 deputāti– Ivars Godmanis, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš,...
Eiropas Parlaments VINo Latvijas ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti   darbojas šādās politiskajās grupās: Ivars God...
Eiropas Parlaments VII Eiropas Parlaments strādā visās 23 Eiropas Savienības oficiālajās valodās, nodrošinot visu izska...
Vai tu zini, ar kādiem jautājumiemnodarbojas katrs no Latvijas Eiropas   Parlamenta deputātiem?Pamēģini savienot deputā...
1 Ivars Godmanis    A Ārlietu komiteja2 Sandra Kalniete   B Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas         ...
Kā sauc institūciju, kurā tiekas Eiropas Savienības valstu     vadītāji?
Eiropadome I Eiropadomi veido dalībvalstu vai to valdību vadītāji, Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priek...
Eiropadome IIEiropadome vienojas par Eiropas Savienībaspolitiskajām prioritātēm un nosaka nepieciešamopolitisko rīcību.Eir...
Eiropas Savienības Padome I Eiropas   Savienības   Padome  ir galvenā lēmējinstitūcija, kura koordinē Eiropas Sa...
Eiropas Savienības Padome II    Katrs ministrs, kurš piedalās Padomes sanāksmē,ir pilnvarots pārstāvēt savu valdību, t...
Eiropas Savienības Padome IIIEiropas Savienības Padomei ir deviņi daţādi padomessastāvi:  –  vispārējās lietas un ārējie...
Eiropas Savienības Padome IVPar Eiropas Savienības Padomes darba organizāciju unsanāksmju vadību rotācijas kārtībā sešus m...
Ar ko Eiropadome atšķiras no Eiropas Savienības    Padomes?
Eiropas Komisija IEiropas Komisija ir ES izpildinstitūcija. Tā ierosina tiesībuaktu projektus, īsteno tiesību aktus, pārst...
Eiropas Komisija II     Eiropas Komisijas     personālsastāvu uz 5     gadiem apstiprina     Eiropas P...
Eiropas Komisija IIIEiropas Komisijas       Latvijas pārstāvis Eiropaspriekšsēdētājs ir Portugāles  Komisijā ir at...
Eiropas Komisija IVKomisāri tiekas reizi nedēļā, lai diskutētu    paraktuālajiem jautājumiem un pieņemtu lēmumus.Par ka...
Lēmumu pieņemšana   Eiropas Savienībā ILēmumu pieņemšanā Eiropas Savienības līmenī iriesaistīta Eiropas Komisija, Eirop...
Lēmumu pieņemšana    Eiropas Savienībā IIDirektīva nosaka dalībvalstīm sasniedzamo rezultātu,bet veidu, kā tas sasnied...
Apdomā, kā tu saproti, kādas ir būtiskākās atšķirības starp   direktīvu un regulu!
Izvērtē savas zināšanas IAtbildi uz jautājumiem! Kādas ir Eiropas Savienības pamatvērtības? Par  ko tās liecina? Kura...
Izvērtē savas zināšanas IIAtbildi uz jautājumiem! Kā sauc Eiropas Savienības izpildvaras  institūciju? Kādi ir galvenie...
Kopsavilkums I  Eiropas Savienības galvenie mērķi ir sekmēt kopējo vērtību  īstenošanu dzīvē, mieru un ES iedzīvotāju ...
Kopsavilkums II Eiropas Savienības Padome ir galvenā lēmējinstitūcija, kura koordinē Eiropas Savienības politikas jomas,...
Idejas tēmas paplašināšanaiIzmanto ES piedāvāto iespēju EUROSCOLA un apmeklēEiropas Parlamentu kopā ar saviem klasesbiedri...
Informācijas avoti Eiropa 21. gadsimtā – Lisabonas līgums – interneta vietne http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_l...
Jauniešu Saeima Nodaļu sagatavoja:           Gribi būt viens no 100 jaunajiem deputātiem –           ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

8.nodaļa "ES institūcijas un lēmumu pieņemšana"

3.949 Aufrufe

Veröffentlicht am

Jauniešu Saeimas prezentācija par Eiropas Savienības uzbūvi un darbību. www.jauniesusaeima.lv

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

8.nodaļa "ES institūcijas un lēmumu pieņemšana"

 1. 1. Eiropas Savienības institūcijasun lēmumu pieņemšana1. Kādas ir Eiropas Savienības institūcijas?2. Ar ko nodarbojas Eiropas Parlaments?3. Kas ir Eiropadome?4. Kas ir Eiropas Savienības Padome?5. Kas ir Eiropas Komisija?6. Kā tiek pieņemti lēmumi Eiropas Savienībā? Jauniešu Saeima Gribi būt viens no 100 jaunajiem deputātiem – kandidē ar savu ideju!
 2. 2. R. Šūmans, viens no idejas par ES īstenotājiem, ir teicis: “Likvidēt robeţas – tas vēl nav viss. Jāveido sadarbība.” Kā Eiropas Savienības valstis sadarbojas? Attēls: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuman
 3. 3. Aplūko daţādus ES valstu sadarbības veidus!22 Eiropas Savienības valstis, tai skaitāLatvija, ir parakstījušas Šengenas līgumu,kas ļauj iedzīvotājiem ceļot no vienaslīgumu noslēgušās valsts uz otru bezrobežkontroles. 2011. gadā 17 Eiropas Savienības valstis lieto vienotu valūtu – eiro. Vienota valūta atvieglo tirdzniecību, ceļošanu iedzīvotājiem un sniedz citas priekšrocības. “Comenius” ir Eiropas Savienības valstu sadarbība skolu izglītības jomā. ES valstu skolēni, skolotāji un skolu vadītāji veido kopīgas aktivitātes, izstrādā projektus, apgūst svešvalodas, iepazīstas ar citu valstu tradīcijām un ikdienas dzīvi.
 4. 4. Kādēļ, tavuprāt, EiropasSavienības valstis vēlas sadarboties?
 5. 5. Eiropas Savienības valstu sadarbībaEiropas Savienības valstu sadarbības pamatā ir kopīgaspamatvērtības – cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija,vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības.Eiropas Savienības galvenie mērķi ir sekmēt kopējovērtību īstenošanu dzīvē, mieru un ES iedzīvotājulabklājību.ES institūciju darbību un lēmumu pieņemšanu nosakaLisabonas līgums, kas stājās spēkā 2009. gada 1.decembrī.
 6. 6. Kādas Eiropas Savienības institūcijas tu zini?Vai tu zini, ko šīs institūcijas dara?
 7. 7. Eiropas Savienības institūcijas IGalvenās Eiropas Savienības struktūras Eiropas Tiek ievēlēts tiešās vēlēšanās reizi piecos gados Parlaments un pārstāv dalībvalstu pilsoņus. Eiropadome Augstāko valsts vadītāju pārstāvības institūcija. ES Padome 27 ES dalībvalstu ministru sanāksme. Eiropas Izpildvara (27 komisāri), kura īsteno Eiropas Komisija Savienības politiku.
 8. 8. Eiropas Savienības institūcijas II Eiropas Risina juridiskus strīdus starp ES dalībvalstīm, ES Kopienu tiesa iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām.Citas Eiropas Savienības struktūras Revīzijas palāta Nodrošina ES finanšu pārvaldību, pārrauga ES budţeta izpildi. Eiropas Atbild par eirozonas (17 ES valstis, kurās maksāšanas Centrālā banka līdzeklis ir eiro) monetārās politikas izveidi un īstenošanu, pārvalda ES vienoto valūtu. Eiropas Padomdevēja iestāde, kas pārstāv darba devējus, Ekonomikas un arodbiedrības, lauksaimniekus, patērētājus un citas sociālo lietu interešu grupas. komiteja Reģionu Padomdevēju institūcija, kurā darbojas Eiropas reģionālo komiteja un vietējo iestāţu pārstāvji. ES Ombuds Darbojas kā vidutājs starp ES iedzīvotājiem, ES pilsoņiem un ES iestādēm, izskatot ES pilsoņu, uzņēmumu un iestāţu sūdzības.
 9. 9. Ar ko, tavuprāt, nodarbojas Eiropas Parlaments?
 10. 10. Eiropas Parlaments IEiropas Parlaments ir vienīgā Eiropas Savienības tiešiievēlētā institūcija, kuru ievēl dalībvalstu pilsoņi reizipiecos gados savu interešu pārstāvēšanai.Eiropas Parlamenta vēlēšanās var kandidēt un vēlētikviens ES pilsonis, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
 11. 11. Eiropas Parlaments IIEiropas Parlamentam ir trīs galvenie uzdevumi: – kopā ar Eiropas Savienības Padomi pieņemt Eiropas Savienības tiesību aktus; – kopā ar Eiropas Savienības Padomi lemt par Eiropas Savienības budţetu; – uzraudzīt ES iestāţu, piemēram, Eiropas Komisijas, darbību.
 12. 12. Eiropas Parlaments IIIPašlaik Eiropas Parlamentā darbojas 736 deputāti.Nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanās notiks 2014.gadā, un tajās tiks ievēlēts 751 deputāts – no vienasdalībvalsts parlamentā darbosies ne mazāk kā 6 un nevairāk kā 96 deputāti.Eiropas Parlamentam ir trīs darba vietas: Briselē (Beļģijā),Luksemburgā un Strasbūrā (Francijā).Šobrīd Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs ir Jeţijs Buzeksno Polijas.
 13. 13. Eiropas Parlaments IVParlamentā ievēlētie deputāti ir apvienojušiesgrupās pēc politiskās piederības, nevis pēc valstupārstāvniecības.Parlamenta sēţu zālē vietas deputātiem nosakaatbilstoši viņu politiskajai piederībai – kreisajāpusē, centrā vai labajā pusē.Daţi deputāti nav pievienojušies nevienaipolitiskajai grupai, un tie ir pie politiskajāmgrupām nepiederoši deputāti.
 14. 14. Šobrīd no daţādu valstu politiskajām partijām vaiindividuāli ievēlētie deputāti Parlamentā veido septiņas politiskās grupas. Aplūko diagrammu nākamajā slaidā un uzzini, cikdaudz deputātu darbojas katrā no Eiropas Parlamenta politiskajām grupām!
 15. 15. Eiropas Parlamenta deputātusadalījums politiskajās grupās
 16. 16. Eiropas Parlaments VNo Latvijas Eiropas Parlamentā darbojas 8 deputāti– Ivars Godmanis, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš,Aleksandrs Mirskis, Alfrēds Rubiks, Inese Vaidere,Roberts Zīle un Tatjana Ţdanoka.
 17. 17. Eiropas Parlaments VINo Latvijas ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti darbojas šādās politiskajās grupās: Ivars Godmanis – Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa; Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš un Inese Vaidere – Eiropas Tautas partijas grupa; Aleksandrs Mirskis – Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa; Alfrēds Rubiks – Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa; Roberts Zīle – Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa; Tatjana Ždanoka – Zaļo un Eiropas Brīvās apvienībasgrupa.
 18. 18. Eiropas Parlaments VII Eiropas Parlaments strādā visās 23 Eiropas Savienības oficiālajās valodās, nodrošinot visu izskatāmo dokumentu tulkošanu un mutisko tulkojumu plenārsēţu laikā. Parlamentā darbojas 20 komitejas, kuru darbā piedalās 24 līdz 76 deputāti.
 19. 19. Vai tu zini, ar kādiem jautājumiemnodarbojas katrs no Latvijas Eiropas Parlamenta deputātiem?Pamēģini savienot deputātu vārdus ar komitejām, kurās tie darbojas!
 20. 20. 1 Ivars Godmanis A Ārlietu komiteja2 Sandra Kalniete B Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja3 Krišjānis Kariņš C Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja4 Aleksandrs Mirskis D Transporta un tūrisma komiteja un Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja5 Alfrēds Rubiks E Ārlietu komiteja un Cilvēktiesību apakškomiteja6 Inese Vaidere F Budţeta komiteja7 Roberts Zīle G Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja un Lūgumrakstu komiteja8 Tatjana Ţdanoka H Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību komiteja
 21. 21. Kā sauc institūciju, kurā tiekas Eiropas Savienības valstu vadītāji?
 22. 22. Eiropadome I Eiropadomi veido dalībvalstu vai to valdību vadītāji, Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Padomes darbā piedalās Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Latviju Eiropadomes darbā pārstāv Ministru prezidents.
 23. 23. Eiropadome IIEiropadome vienojas par Eiropas Savienībaspolitiskajām prioritātēm un nosaka nepieciešamopolitisko rīcību.Eiropadomi vada priekšsēdētājs, kuru ievēl visiEiropadomes locekļi uz 2,5 gadiem, ne vairāk kādivas reizes.Eiropadome sanāk vismaz četras reizes gadā.Vajadzības gadījumā priekšsēdētājs sasaucEiropadomes ārkārtas sanāksmi.
 24. 24. Eiropas Savienības Padome I Eiropas Savienības Padome ir galvenā lēmējinstitūcija, kura koordinē Eiropas Savienības politikas jomas, nosaka ārpolitiku un drošības politiku. Eiropas Savienības Padomi veido 27 dalībvalstu ministri, pārstāvot savu valsti.
 25. 25. Eiropas Savienības Padome II Katrs ministrs, kurš piedalās Padomes sanāksmē,ir pilnvarots pārstāvēt savu valdību, t. i., ministra atbalstskāda lēmuma pieņemšanai ir visas dalībvalsts valdības,parlamenta un pilsoņu atbalsts. Katru Eiropas Savienības dalībvalsti Padomessanāksmēs pārstāv ministrs, kura pārziņā ir jautājumi,kas tiek izskatīti konkrētajā sanāksmē. Piemēram, jaPadome apsprieţ vides jautājumus, sanāksmēpiedalīsies katras ES dalībvalsts vides ministrs.
 26. 26. Eiropas Savienības Padome IIIEiropas Savienības Padomei ir deviņi daţādi padomessastāvi: – vispārējās lietas un ārējie sakari, – ekonomika un finanšu lietas (ECOFIN), – tieslietas un iekšlietas, – nodarbinātība un sociālās lietas, veselības un patērētāju aizsardzības lietas, – konkurētspēja, – transports, telekomunikācijas un enerģija, – lauksaimniecība un zivsaimniecība, – vide, – izglītība, jaunatne un kultūra.
 27. 27. Eiropas Savienības Padome IVPar Eiropas Savienības Padomes darba organizāciju unsanāksmju vadību rotācijas kārtībā sešus mēnešus atbildprezidējošā valsts.Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ir plānotano 2015. gada janvāra līdz jūnijam.Eiropas Savienības Padomes darba organizācijā palīdz arīvalstu vēstniecības ES un Eiropas Savienības Padomesģenerālsekretariāts.Valstu vēstniecības reizi nedēļā saskaņo viedokļus parapsprieţamajiem jautājumiem un ģenerālsekretariātsadministratīvi nodrošina darbu.
 28. 28. Ar ko Eiropadome atšķiras no Eiropas Savienības Padomes?
 29. 29. Eiropas Komisija IEiropas Komisija ir ES izpildinstitūcija. Tā ierosina tiesībuaktu projektus, īsteno tiesību aktus, pārstāv un aizstāvEiropas Savienības kopējās intereses.Eiropas Komisijā darbojas 27 komisāri, ieskaitot EiropasKomisijas priekšsēdētāju, kuri pārstāv EiropasSavienības kopējās intereses.Eiropas Komisāra kandidātus izvirza ES dalībvalstis, betKomisijas priekšsēdētājs nosaka katra komisāraatbildību par kādu no ES politikas jomām.
 30. 30. Eiropas Komisija II Eiropas Komisijas personālsastāvu uz 5 gadiem apstiprina Eiropas Parlaments. Pašreizējās Eiropas Komisijas pilnvaru termiņš ir līdz 2014. gada 31. oktobrim.
 31. 31. Eiropas Komisija IIIEiropas Komisijas Latvijas pārstāvis Eiropaspriekšsēdētājs ir Portugāles Komisijā ir attīstībaspārstāvis Ţozē Manuels komisārs Andris Piebalgs.Barrozu.
 32. 32. Eiropas Komisija IVKomisāri tiekas reizi nedēļā, lai diskutētu paraktuālajiem jautājumiem un pieņemtu lēmumus.Par katru dienas kārtības jautājumu ziņo tas komisārs,kurš ir atbildīgs par attiecīgo politikas jomu, unkomisāri pieņem kopēju lēmumu.Eiropas Komisijas personāls ir sadalītsstruktūrvienībās, ko sauc par ģenerāldirektorātiem(ĢD, piemēram, Tirdzniecības ģenerāldirektorāts) undienestos (piemēram, Juridiskais dienests).
 33. 33. Lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā ILēmumu pieņemšanā Eiropas Savienības līmenī iriesaistīta Eiropas Komisija, Eiropas SavienībasPadome un Eiropas Parlaments.Parasti Eiropas Komisija ierosina jaunus tiesībuaktus, kurus pēc tam izskata un pieņem EiropasSavienības Padome un Eiropas Parlaments.Eiropas Savienības tiesību akti ir direktīvas,regulas un lēmumi.
 34. 34. Lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā IIDirektīva nosaka dalībvalstīm sasniedzamo rezultātu,bet veidu, kā tas sasniedzams, nosaka pati dalībvalsts.Regula nosaka tiesības, kas nekavējoties ir jāpiemērovisās dalībvalstīs kā valsts tiesību akts bez jebkādasiejaukšanās no valsts varas iestāţu puses.Lēmums ir individuāls tiesību akts, kuru pieņem, laipanāktu noteiktu dalībvalsts vai Eiropas Savienībaspilsoņu nepieciešamo rīcību vai atturētu no rīcības,piešķirtu tiesības vai uzliktu saistības.
 35. 35. Apdomā, kā tu saproti, kādas ir būtiskākās atšķirības starp direktīvu un regulu!
 36. 36. Izvērtē savas zināšanas IAtbildi uz jautājumiem! Kādas ir Eiropas Savienības pamatvērtības? Par ko tās liecina? Kuras ir Eiropas Savienības galvenās institūcijas? Kurā ES institūcijā tiekas šīs interešu grupas – arodbiedrības, darba devēji, patērētāji u. c.? Ko dara Eiropas Parlaments? Ar ko Eiropas Savienības Padome atšķiras no Eiropadomes?
 37. 37. Izvērtē savas zināšanas IIAtbildi uz jautājumiem! Kā sauc Eiropas Savienības izpildvaras institūciju? Kādi ir galvenie tās pienākumi? Kurus Eiropas institūcijās strādājošus Latvijas pārstāvjus tu vari nosaukt? Kādi ir viņu pienākumi? Kā sauc Eiropas Savienības tiesību aktus? Kādas ir to atšķirības?
 38. 38. Kopsavilkums I Eiropas Savienības galvenie mērķi ir sekmēt kopējo vērtību īstenošanu dzīvē, mieru un ES iedzīvotāju labklājību. Galvenās Eiropas Savienības institūcijas ir Eiropas Parlaments, Eiropadome, Eiropas Savienības Padome un Eiropas komisija. Eiropas Parlaments ir vienīgā Eiropas Savienības tieši ievēlētā institūcija, kuru ievēl dalībvalstu pilsoņi reizi piecos gados savu interešu pārstāvēšanai. Eiropadomi veido dalībvalstu vai to valdību vadītāji, Eiropadomes priekšsēdētājs, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Padomes darbā piedalās Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Eiropadome vienojas par Eiropas Savienības politiskajām prioritātēm un nosaka nepieciešamo politisko rīcību.
 39. 39. Kopsavilkums II Eiropas Savienības Padome ir galvenā lēmējinstitūcija, kura koordinē Eiropas Savienības politikas jomas, nosaka ārpolitiku un drošības politiku. Eiropas Komisija ir ES izpildinstitūcija. Tā ierosina tiesību aktu projektus, īsteno tiesību aktus, pārstāv un aizstāv Eiropas Savienības kopējās intereses. Eiropas Komisijā darbojas 27 komisāri, ieskaitot Eiropas Komisijas priekšsēdētāju, kuri pārstāv Eiropas Savienības kopējās intereses. Lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienības līmenī ir iesaistīta Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments. Eiropas Savienības tiesību akti ir direktīvas, regulas un lēmumi.
 40. 40. Idejas tēmas paplašināšanaiIzmanto ES piedāvāto iespēju EUROSCOLA un apmeklēEiropas Parlamentu kopā ar saviem klasesbiedriem.Informāciju par šo iespēju atradīsi interneta vietnēhttp://www.europarl.lv/view/lv/ep_informacijas_birojs/piedavajums_skolam.htmlUzaicini uz skolu kādu no Eiropas Parlamenta deputātiemun uzzini vairāk par viņa/-as darbu!Iepazīsties ar Eiropas Savienības attīstības komisāraAndra Piebalga bloguhttp://blogs.ec.europa.eu/piebalgs/#top un seko viņaikdienas gaitām https://twitter.com/ECDevelopment
 41. 41. Informācijas avoti Eiropa 21. gadsimtā – Lisabonas līgums – interneta vietne http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_lv.htm Eiropas Parlamenta interneta vietne http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lv.htm Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā http://www.europarl.lv/view/lv/homepage.html Eiropadomes interneta vietne http://www.european- council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=lv Eiropas Savienības Padomes interneta vietne http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=LV Eiropas Komisijas interneta vietne http://ec.europa.eu/index_lv.htm Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā interneta vietne http://ec.europa.eu/latvija/news/index_lv.htm Eiropas Savienības interneta vietne par ES iestādēm un citām institūcijām http://europa.eu/institutions/index_lv.htm Interneta vietne – Latvija Eiropas Savienībā – http://www.es.gov.lv/ LR Ārlietu ministrijas interneta vietnes sadaļa par ES http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/ Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība ES http://www.mfa.gov.lv/brussels
 42. 42. Jauniešu Saeima Nodaļu sagatavoja: Gribi būt viens no 100 jaunajiem deputātiem – kandidē ar savu ideju! Biedrība «Izglītības attīstības centrs» (IAC) Tālrunis: 67503730 E-pasts: iac@latnet.lv Internetā: www.iac.edu.lvMateriāls ir daļa no IAC izdotāmācību līdzekļa "Iepazīsti ES unizmanto savas tiesības", kasfinansēts par Eiropas Komisijasun Latvijas valdības noslēgtāspartnerības līdzekļiem

×