Peticiya

Бесплатное питание для учеников 1-4 классов

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Запорізької міської ради
«Про підтримання електронної петиції щодо забезпечення учнів 1-4 класів
безоплатним харчуванням у закладах загальної середньоїосвіти м. Запоріжжя»,
підготовленого департаментом освіти і науки Запорізької міської ради
Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 30.11.2016 № 101
«Про затвердження Положення про електронні петиції» забезпечено розгляд
електронної петиції № 4478 щодо можливості відміни рішення виконавчого
комітету Запорізької міської радипро припинення безкоштовногохарчування у
школах міста для учнів 1-4 класів та надання школярам повноцінного сніданку
за рахунок коштів місцевого бюджету. Згідно з п. 4.2 Положення про
електронні петиції департаментом освіти і науки міської радибуло забезпечено
опрацювання електронної петиції № 4478 щодо розгляду можливості відміни
рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про припинення
безкоштовного харчування у школах міста для учнів 1-4 класів та надання
школярам повноцінного сніданку за рахунок коштів місцевого бюджету,
підготовлено та направлено інформацію про забезпечення безоплатним
харчуванням дітей у закладах загальної середньої освіти міста відповідно до
чинного законодавства України. Згідно з п. 4.3. Положення про електронні
петиції постійною депутатською комісією з питань освіти, науки, культури,
спорту, молоді та туризму Запорізької міської ради розглянуто електронну
петицію № 4478 щодо розгляду можливості відміни рішення виконавчого
комітету Запорізької міської радипро припинення безкоштовногохарчування у
школах міста для учнів 1-4 класів та надання школярам повноцінного сніданку
за рахунок коштів місцевого бюджету. Відповідно до протоколу засідання
постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді
та туризму Запорізької міської ради від 23.01.2019 № 84 прийнято рішення
підтримати електронну петицію №4478 щодо розгляду можливості відміни
рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про припинення
безкоштовного харчування у школах міста для учнів 1-4 класів та надання
школярам повноцінного сніданку за рахунок коштів місцевого бюджету.
Відповідно до ст. 56 Закону України «Про освіту» - «органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких
перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним
гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у
спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в закладах дошкільної, загальної
середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти;
осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу
місцевого самоврядування».
Згідно з п.11 ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надається
безоплатне харчування дітям, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Відповідно до Указу Президента України від 17.03.1998 №197/98 діти
працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов`язків, забезпечуютьсябезоплатним одноразовим харчуванням
на період навчання у закладі загальної середньоїосвіти.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116
«Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних,
учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах,
операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану
вартість» за рішенням педагогічної ради заклад освіти може звільнити від плати
за харчування вихованців груп продовженого дня (у відсотках чисельності
групи за списком):10% - у повномуобсязі;15% - на половину вартості.
Таким чином, відповідно до вимог чинного законодавства України
безоплатним харчуванням у закладах загальної середньоїосвітизабезпечуються
наступні пільгові категорії дітей:
- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і
інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у закладі загальної
середньої освіти;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогумалозабезпеченим сім’ям»;
- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службовихобов`язків;
- діти, які є інвалідами внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи;
- діти, які відвідують групи продовженого дня та за рішенням педагогічної
ради звільнені від оплати за харчування (у відсотках чисельності групи за
списком):10% - у повномуобсязі;15% - на половину вартості.
Надання безоплатного гарячого харчування для дітей у закладах загальної
середньої освіти інших категорій, які потребують соціальної підтримки,
визначається за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів
місцевого бюджету.
Щорічно виконавчий комітет Запорізької міської ради затверджує перелік
категорій дітей, які забезпечуються безоплатним харчуванням у закладах освіти
міста у відповідності з чинним законодавством України.
Впродовж тривалого періоду Запорізькою міською радою (згідно з ст. 32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України
«Про охоронудитинства») приймалися рішення щодо організації безоплатного
харчування всіх учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти міста за
кошти місцевого бюджету, при цьому відсутні правові підстави для
обов’язкового забезпечення безоплатним харчуванням дітей цієї категорії.
Відповідно до протокольногодоручення занаслідками черговогозасідання
постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і
фінансів від 21.11.2018 №11-21/2018-2 та рішення постійної комісії з питань
освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму (протокол від 21.11.2018
№ 80), доручено департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
підготувати і подати на засідання виконавчого комітету Запорізької міської
ради проект рішення «Про затвердження переліку категорій дітей, що
забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та
встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах
освіти м. Запоріжжя у 2019 році» без категорії учнів, що забезпечуються
безоплатним харчуванням у комунальних закладах загальної середньої освіти
денної форми навчання м. Запоріжжя у 2019 році, - «учні 1-4 класів закладів
загальної середньої освіти міста денної форми навчання, які не користуються
пільгами».
Так, рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від
26.11.2018 № 526 «Про затвердження переліку категорій дітей, що
забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та
встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах
освіти м. Запоріжжя у 2019 році», затверджено перелік 9 категорій дітей, яких
буде забезпечено безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої
освіти міста у 2019 році, і який відповідає вимогам чинного законодавства
України.
Найважливішим завданням визначено соціальну підтримку
найвразливіших, найбільш незахищених категорій учнів закладів загальної
середньої освіти міста. Саме тому, до вищезазначених категорій учнів увійшла
категорія дітей, які потрапили у складні життєві умови та відповідно до яких не
може бути надано документи, що підтверджують їх статус. Завдяки цій
пільговій категорії буде можливим надання адресної допомоги всім дітям, які
потрапили у складні життєві умови, в тому числі, й учням 1-4 класів.
З цією метою рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.12.2018
№ 628 «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти
денної форминавчання м. Запоріжжя» затверджено Положення про організацію
харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання
м. Запоріжжя, у якому деталізовано механізм визначення адресної допомоги
щодо забезпечення безоплатним харчуванням всіх дітей, які потрапили у
складні життєві умови, в тому числі, й учнів 1-4 класів. Це надасть змогу
уникнути соціальної напруги серед батьківської громадськості учнів 1-4 класів
та забезпечить раціональне використання бюджетних коштів з метою
соціальної підтримки найвразливіших родингромадиміста.
Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради Ю.В. Погребняк
Вітковська, 7082415
Попенець, 7082415

Recomendados

Про організацію протидії та попередження булінгу в закладах освіти Дергачівсь... von
Про організацію протидії та попередження булінгу в закладах освіти Дергачівсь...Про організацію протидії та попередження булінгу в закладах освіти Дергачівсь...
Про організацію протидії та попередження булінгу в закладах освіти Дергачівсь...russoua
84 views9 Folien
Org ya kharch--2016 von
Org ya kharch--2016Org ya kharch--2016
Org ya kharch--2016Школа №7 Миргород
294 views2 Folien
Статут 2017 гімназія новий von
Статут 2017 гімназія новийСтатут 2017 гімназія новий
Статут 2017 гімназія новийСергій Мацаєнко
252 views24 Folien
планування виховної роботи здійснюється за напрямками виховної роботи та ко... von
 планування виховної роботи здійснюється за напрямками виховної роботи та ко... планування виховної роботи здійснюється за напрямками виховної роботи та ко...
планування виховної роботи здійснюється за напрямками виховної роботи та ко...Sergey Mischenko
801 views12 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Звіт відділу oсвіти зa_2019-2020_навчальний рік von
Звіт відділу oсвіти зa_2019-2020_навчальний рікЗвіт відділу oсвіти зa_2019-2020_навчальний рік
Звіт відділу oсвіти зa_2019-2020_навчальний рікИрина Мироненко
312 views32 Folien
Kzsh122 von
Kzsh122Kzsh122
Kzsh122Юля Яловая
168 views38 Folien
додаток до наказу №254 порядок реагування на випадки буліну von
додаток до наказу №254 порядок реагування на випадки булінудодаток до наказу №254 порядок реагування на випадки буліну
додаток до наказу №254 порядок реагування на випадки булінуssuser6fc40e
84 views6 Folien
соціальний захист дітей сиріт von
соціальний захист дітей сирітсоціальний захист дітей сиріт
соціальний захист дітей сирітHelen Cherkez
2.2K views19 Folien
зшс ср статут школи новий von
зшс ср статут школи новийзшс ср статут школи новий
зшс ср статут школи новийРоман Бадулін
122 views21 Folien
наказ про створення комісії з розгляду випадків булінгу von
наказ про створення комісії з розгляду випадків булінгунаказ про створення комісії з розгляду випадків булінгу
наказ про створення комісії з розгляду випадків булінгуssuser6fc40e
716 views4 Folien

Was ist angesagt?(20)

додаток до наказу №254 порядок реагування на випадки буліну von ssuser6fc40e
додаток до наказу №254 порядок реагування на випадки булінудодаток до наказу №254 порядок реагування на випадки буліну
додаток до наказу №254 порядок реагування на випадки буліну
ssuser6fc40e84 views
соціальний захист дітей сиріт von Helen Cherkez
соціальний захист дітей сирітсоціальний захист дітей сиріт
соціальний захист дітей сиріт
Helen Cherkez2.2K views
наказ про створення комісії з розгляду випадків булінгу von ssuser6fc40e
наказ про створення комісії з розгляду випадків булінгунаказ про створення комісії з розгляду випадків булінгу
наказ про створення комісії з розгляду випадків булінгу
ssuser6fc40e716 views
наказ про харчування von paginec
наказ про харчуваннянаказ про харчування
наказ про харчування
paginec230 views
Порядок прийому дітей до 1 класів von Tatyana Umanets
Порядок прийому дітей до 1 класівПорядок прийому дітей до 1 класів
Порядок прийому дітей до 1 класів
Tatyana Umanets171 views
Про дотримання законодавства про загальну середню освіту von Rebbit2015
Про дотримання законодавства про загальну середню освітуПро дотримання законодавства про загальну середню освіту
Про дотримання законодавства про загальну середню освіту
Rebbit2015255 views
План заходів по протидії торгівлі людьми до 2020р von Alla Kolosai
План заходів по протидії торгівлі людьми до 2020рПлан заходів по протидії торгівлі людьми до 2020р
План заходів по протидії торгівлі людьми до 2020р
Alla Kolosai18.8K views
Plan viddilu osviti_na__2021_(1) von ssuser6d3afb
Plan viddilu osviti_na__2021_(1)Plan viddilu osviti_na__2021_(1)
Plan viddilu osviti_na__2021_(1)
ssuser6d3afb519 views
Nakaz 1646 buling von kzsh22
Nakaz 1646 bulingNakaz 1646 buling
Nakaz 1646 buling
kzsh22148 views
Інформація для батьків щодо прийому дітей до 1-х класів у 2018 році von Olexiy Fedorov
Інформація для батьків щодо прийому дітей до 1-х класів у 2018 роціІнформація для батьків щодо прийому дітей до 1-х класів у 2018 році
Інформація для батьків щодо прийому дітей до 1-х класів у 2018 році
Olexiy Fedorov2.2K views
Статут опорного закладу von andrijbug
Статут опорного закладуСтатут опорного закладу
Статут опорного закладу
andrijbug128 views

Similar a Peticiya

Документи von
ДокументиДокументи
ДокументиInna Gornikova
99 views10 Folien
rozporyadzhennya_pro_oblik_ditey_shkilnogo_viku.pdf von
rozporyadzhennya_pro_oblik_ditey_shkilnogo_viku.pdfrozporyadzhennya_pro_oblik_ditey_shkilnogo_viku.pdf
rozporyadzhennya_pro_oblik_ditey_shkilnogo_viku.pdfssuser9b78691
7 views7 Folien
Plan 2020 von
Plan 2020Plan 2020
Plan 2020ssuser6d3afb
279 views62 Folien
Legislation ie vasylchuk von
Legislation ie vasylchukLegislation ie vasylchuk
Legislation ie vasylchukSergiy Sydoriv
393 views24 Folien
28.10.2013 № 351 von
28.10.2013 № 35128.10.2013 № 351
28.10.2013 № 351Piphagor
619 views2 Folien
Інклюзивне навчання організація освітнього процесу 2022-2023р.docx.pdf von
Інклюзивне навчання організація освітнього процесу 2022-2023р.docx.pdfІнклюзивне навчання організація освітнього процесу 2022-2023р.docx.pdf
Інклюзивне навчання організація освітнього процесу 2022-2023р.docx.pdfNataliaKovalenko11
52 views11 Folien

Similar a Peticiya(20)

rozporyadzhennya_pro_oblik_ditey_shkilnogo_viku.pdf von ssuser9b78691
rozporyadzhennya_pro_oblik_ditey_shkilnogo_viku.pdfrozporyadzhennya_pro_oblik_ditey_shkilnogo_viku.pdf
rozporyadzhennya_pro_oblik_ditey_shkilnogo_viku.pdf
ssuser9b786917 views
28.10.2013 № 351 von Piphagor
28.10.2013 № 35128.10.2013 № 351
28.10.2013 № 351
Piphagor619 views
Інклюзивне навчання організація освітнього процесу 2022-2023р.docx.pdf von NataliaKovalenko11
Інклюзивне навчання організація освітнього процесу 2022-2023р.docx.pdfІнклюзивне навчання організація освітнього процесу 2022-2023р.docx.pdf
Інклюзивне навчання організація освітнього процесу 2022-2023р.docx.pdf
організація харчування 2017 2018 н.р. von Анна Пугач
організація харчування 2017 2018 н.р.організація харчування 2017 2018 н.р.
організація харчування 2017 2018 н.р.
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu von compteach019
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
compteach01934 views
Порядок зарахування учнів до 1-го класу von Jo01
Порядок зарахування учнів до 1-го класуПорядок зарахування учнів до 1-го класу
Порядок зарахування учнів до 1-го класу
Jo01148 views
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813 von Hanna Medvid
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813
Hanna Medvid95 views
Порядок зарахування дітей до першого класу von andrijbug
Порядок зарахування дітей до першого класуПорядок зарахування дітей до першого класу
Порядок зарахування дітей до першого класу
andrijbug443 views
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu von КЗШ kzsh
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuPoryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
КЗШ kzsh42 views
1 nakaz 367 von Pravotv
1 nakaz 3671 nakaz 367
1 nakaz 367
Pravotv1K views

Más de Женьчик Симоненко

инвест-программа "Вельтум-Запорожье"-2018 von
инвест-программа "Вельтум-Запорожье"-2018инвест-программа "Вельтум-Запорожье"-2018
инвест-программа "Вельтум-Запорожье"-2018Женьчик Симоненко
6.2K views8 Folien
Сич-Инвестбуд von
Сич-ИнвестбудСич-Инвестбуд
Сич-ИнвестбудЖеньчик Симоненко
532 views2 Folien
92 маршрут von
92 маршрут92 маршрут
92 маршрутЖеньчик Симоненко
2.5K views29 Folien

Más de Женьчик Симоненко(20)

Peticiya

 • 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту рішення Запорізької міської ради «Про підтримання електронної петиції щодо забезпечення учнів 1-4 класів безоплатним харчуванням у закладах загальної середньоїосвіти м. Запоріжжя», підготовленого департаментом освіти і науки Запорізької міської ради Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 30.11.2016 № 101 «Про затвердження Положення про електронні петиції» забезпечено розгляд електронної петиції № 4478 щодо можливості відміни рішення виконавчого комітету Запорізької міської радипро припинення безкоштовногохарчування у школах міста для учнів 1-4 класів та надання школярам повноцінного сніданку за рахунок коштів місцевого бюджету. Згідно з п. 4.2 Положення про електронні петиції департаментом освіти і науки міської радибуло забезпечено опрацювання електронної петиції № 4478 щодо розгляду можливості відміни рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про припинення безкоштовного харчування у школах міста для учнів 1-4 класів та надання школярам повноцінного сніданку за рахунок коштів місцевого бюджету, підготовлено та направлено інформацію про забезпечення безоплатним харчуванням дітей у закладах загальної середньої освіти міста відповідно до чинного законодавства України. Згідно з п. 4.3. Положення про електронні петиції постійною депутатською комісією з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму Запорізької міської ради розглянуто електронну петицію № 4478 щодо розгляду можливості відміни рішення виконавчого комітету Запорізької міської радипро припинення безкоштовногохарчування у школах міста для учнів 1-4 класів та надання школярам повноцінного сніданку за рахунок коштів місцевого бюджету. Відповідно до протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму Запорізької міської ради від 23.01.2019 № 84 прийнято рішення підтримати електронну петицію №4478 щодо розгляду можливості відміни рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про припинення безкоштовного харчування у школах міста для учнів 1-4 класів та надання школярам повноцінного сніданку за рахунок коштів місцевого бюджету. Відповідно до ст. 56 Закону України «Про освіту» - «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти; осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування». Згідно з п.11 ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надається
 • 2. безоплатне харчування дітям, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно до Указу Президента України від 17.03.1998 №197/98 діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов`язків, забезпечуютьсябезоплатним одноразовим харчуванням на період навчання у закладі загальної середньоїосвіти. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» за рішенням педагогічної ради заклад освіти може звільнити від плати за харчування вихованців груп продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком):10% - у повномуобсязі;15% - на половину вартості. Таким чином, відповідно до вимог чинного законодавства України безоплатним харчуванням у закладах загальної середньоїосвітизабезпечуються наступні пільгові категорії дітей: - діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у закладі загальної середньої освіти; - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; - діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогумалозабезпеченим сім’ям»; - діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службовихобов`язків; - діти, які є інвалідами внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи; - діти, які відвідують групи продовженого дня та за рішенням педагогічної ради звільнені від оплати за харчування (у відсотках чисельності групи за списком):10% - у повномуобсязі;15% - на половину вартості. Надання безоплатного гарячого харчування для дітей у закладах загальної середньої освіти інших категорій, які потребують соціальної підтримки, визначається за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. Щорічно виконавчий комітет Запорізької міської ради затверджує перелік категорій дітей, які забезпечуються безоплатним харчуванням у закладах освіти міста у відповідності з чинним законодавством України. Впродовж тривалого періоду Запорізькою міською радою (згідно з ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України «Про охоронудитинства») приймалися рішення щодо організації безоплатного харчування всіх учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти міста за кошти місцевого бюджету, при цьому відсутні правові підстави для обов’язкового забезпечення безоплатним харчуванням дітей цієї категорії. Відповідно до протокольногодоручення занаслідками черговогозасідання постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів від 21.11.2018 №11-21/2018-2 та рішення постійної комісії з питань
 • 3. освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму (протокол від 21.11.2018 № 80), доручено департаменту освіти і науки Запорізької міської ради підготувати і подати на засідання виконавчого комітету Запорізької міської ради проект рішення «Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2019 році» без категорії учнів, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя у 2019 році, - «учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти міста денної форми навчання, які не користуються пільгами». Так, рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 № 526 «Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2019 році», затверджено перелік 9 категорій дітей, яких буде забезпечено безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти міста у 2019 році, і який відповідає вимогам чинного законодавства України. Найважливішим завданням визначено соціальну підтримку найвразливіших, найбільш незахищених категорій учнів закладів загальної середньої освіти міста. Саме тому, до вищезазначених категорій учнів увійшла категорія дітей, які потрапили у складні життєві умови та відповідно до яких не може бути надано документи, що підтверджують їх статус. Завдяки цій пільговій категорії буде можливим надання адресної допомоги всім дітям, які потрапили у складні життєві умови, в тому числі, й учням 1-4 класів. З цією метою рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.12.2018 № 628 «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форминавчання м. Запоріжжя» затверджено Положення про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя, у якому деталізовано механізм визначення адресної допомоги щодо забезпечення безоплатним харчуванням всіх дітей, які потрапили у складні життєві умови, в тому числі, й учнів 1-4 класів. Це надасть змогу уникнути соціальної напруги серед батьківської громадськості учнів 1-4 класів та забезпечить раціональне використання бюджетних коштів з метою соціальної підтримки найвразливіших родингромадиміста. Директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Ю.В. Погребняк Вітковська, 7082415 Попенець, 7082415