Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

marungko-pp-presentation-1.pptx

 1. • pagpapakilala ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aaralan • pagpapakilala ng tunog • pagpapakita nga hugis ng tunog • Ipagpapakilala ng titik • Ipagsulat ng hugis sa hangin, sa sahig, sa palad etc. • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Ipagsulat ng hugis ng titik sa papel • Pagsusulat ng simulang titik
 2. • Pagsasama ng mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita m s a ……………………… ama mama asa sama sasama am masama aasa
 3. • Pagpapakilala ng mga pantulong na kataga ang mgasi ay Ng kay
 4. • Pagbubuo ng mga parirala at pangungusap Sasama ang mga mama. Sasama ang Mama kay ama. Aasa ang Mama sa ama.
 5. • Pagbasa ng mga salita, parirala at pangungusap • Pagsagot sa tanong na may: Sino Ano Saan-nasan Kanino
 6. • Pagbasa ng maikling kuwento • Pagsagot ng mga tanong tungkol sa kuwento
 7. English lesson Filipino Lesson  Storyreading  Pagbasa ng Kuwento  Postreading Activities  Mga Gawain Pagkatapos mg basa  Language Lesson  Wika  Oral Language Activities  Panimulang Pagbasa (Marungko)
 8. English lesson Filipino Lesson  Storyreading  Pagbasa ng Kuwento  Postreading Activities  Mga Gawain Pagkatapos mg basa  Language Lesson  Wika  Oral Language Activities  Panimulang Pagbasa (Marungko)
 9. Sa Fuller Technique,kailangan muna ng batang matutuhan ang tunog ng lahat na katinig (consonants) bago mag- umpisang magbasa ng Maikling salita.
 10. Sa Marungko Approach, maaari na ang batang magbasa ng maikling salita sa ikatlong leksyon. Ang mga salita ay bu=inubuo ng mga titik na napag- aralan na.
 11. Ang Pagkasunod-sunod na Pagtuturo ng mga Titik 1. M 8. U 15.Ng 2. S 9. T 16. P 3. A 10. K 17. R 4. I 11. L 18. D 5. O 12. Y 19. H 6. B 13.N 20. W 7. E 14. G Mga Titik Banyaga
 12. Ang Sunod-sunod na mga Pagsasanay sa Pagturo ng Panimulang Pagbasa: • Pagbasa ng kuwento o tula na maaaring basehan ng leksyon sa pagbasa(optional) • Paglinang ng talasalitaan • Pagtunog ng titik • Pagsulat ng titik • Mga Pagsasanay
 13. • Nasa mesa ang mga handa sa kaarawan ni Beth. • Anu-ano ang nasa mesa? Sasabihin natin ang mga pangalan. “May piniritong manok, hiniwang melon, nilagang mani at inihaw na mais.” • SasabIhin ng guro: “Ituro ang larawanng hiniwang melon. . .”
 14. “Pakinggan natin ang tunog ng M. Ito ay tunog na sinasabi natin kapag may naamoy tayong masarap sa mesa.” “Tunugin natin ang M.” Papakinggan ng guro ang bawat pangkat/hanay/bata sa pagtunog ng M.
 15. “Sabihin natin ang pangalan ng bawat larawan ditto sa tsart.” (medyas at sapatos; mangga at atis; mansanas at ubas; lagare at martilyo) Itatanong: “Alin ang mga larawan na nag- uumpisa sa m ang pangalan? Bilugan.”
 16. b. Ipakita ang mga larawan ng atis, aso, anino, alimango, apoy, abaniko at apa. c. Sabihin: tingnan ninyo ang maaari pang makausap ni Bilog. Sabihin ninyo ang mga pangalan nila.” d. Maaaring magkaroon ng laro para matutuhan ang mga panagalan ng larawan.
 17. Ulan Unan ulap
 18. alagang aso alagang pusa alagang kuneho
 19. Mahaba ang buntot ng kuneho. Mahaba ang paa ng kuneho. Mahaba ang tainga ng kuneho.
Anzeige