Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Příběh pasivního domu I. - Ing. Petr Filip (Chytrý dům s.r.o.) architekt a spolu s ním majitel pasivního domu

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 66 Anzeige

Příběh pasivního domu I. - Ing. Petr Filip (Chytrý dům s.r.o.) architekt a spolu s ním majitel pasivního domu

Příběh jedné pasivní dřevostavby z Řevnice u Prahy. Jaké to je, když je budoucí majitel zároveň architektem a autorem svého domu. Jak se do toho všeho promítají jeho zkušenosti s architektonickými ateliéry v Paříži? S čím se musí potýkat on a s čím stavební firma? Jak probíhaly přípravy, jak se staví pasivní dům a jak se v něm žije? Zkušenosti a rady od odborníků certifikovaných Passivhaus Institutem v Darmstadtu pro ty, kteří uvažují o stavbě pasivní dřevostavby.

Příběh jedné pasivní dřevostavby z Řevnice u Prahy. Jaké to je, když je budoucí majitel zároveň architektem a autorem svého domu. Jak se do toho všeho promítají jeho zkušenosti s architektonickými ateliéry v Paříži? S čím se musí potýkat on a s čím stavební firma? Jak probíhaly přípravy, jak se staví pasivní dům a jak se v něm žije? Zkušenosti a rady od odborníků certifikovaných Passivhaus Institutem v Darmstadtu pro ty, kteří uvažují o stavbě pasivní dřevostavby.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Příběh pasivního domu I. - Ing. Petr Filip (Chytrý dům s.r.o.) architekt a spolu s ním majitel pasivního domu (19)

Anzeige

Příběh pasivního domu I. - Ing. Petr Filip (Chytrý dům s.r.o.) architekt a spolu s ním majitel pasivního domu

 1. 1. Pasivní rodinný dům Řevnice
 2. 2. Proč Pasivní ?
 3. 3. Architektonické řešení domu
 4. 4. Stavebně technické řešení domu
 5. 5. Dosažení pasivního standardu Optimalizace v PHPP – výpočetní nástroj pro návrh pasivních domů - Parametry obvodových konstrukcí a technologií Konstrukce Součinitel prostupu tepla U (W/(m2.K)) Celková tloušťka tepelné izolace (mm) Obvodová stěna 0,10 420 Střecha 0,10 460 Zvýšená podlaha 0,10 440 Velké tl. tepelných izolací – aby byly účinně využity, nutno použít konstrukce s přerušeným tepelným mostem
 6. 6. Obvodové stěny Izolační kolíkovaný nosník výšky 360 mm
 7. 7. Obvodové stěny – izolační nosníky
 8. 8. Obvodové stěny – izolační nosníky
 9. 9. Obvodové stěny – izolační nosníky
 10. 10. Obvodové stěny – izolační nosníky
 11. 11. Obvodové stěny – izolační nosníky Výhody izolačních nosníků -Dílec s přerušeným tepelným mostem -Plnostěnný profil – izolování je snadné, možnost použít i foukanou izolaci -Nosný prvek z masivního dřeva umožňuje standardní tesařské opracování -100% dřevo – bez chemie a lepidel!
 12. 12. Zvýšená podlaha
 13. 13. Zvýšená podlaha
 14. 14. Střecha Nosný profil 60/200 + I-nosníky výšky 200 mm
 15. 15. Střecha
 16. 16. Okna do pasivního domu -ROZHODUJÍCÍ KONSTRUKCE K DOSAŽENÍ PASIVNÍHO STANDARDU!! - Uw pod 0,80 W/m2K - „solární zasklení“ – velké propustnost sluneční energie (g nad 0,6) - kladná energetická bilance – v průběhu roku více „zisků od slunce“ než tepelných ztrát
 17. 17. Okna - Rám AlphaWin Uf=0,84 W/m2K - zasklení trojsklem Ug=0,60 W/m2K, g=66% - Uw=0,72 W/m2K
 18. 18. Okna AlphaWin – nová generace oken pro pasivní domy
 19. 19. Okna AlphaWin – nová generace oken pro pasivní domy Užší rám = větší podíl skla = více solárních zisků + lepší tepelně izolační vlastnosti !!
 20. 20. Okna Dosaženo kladné energetické bilance
 21. 21. Okna
 22. 22. Vstupní dveře Uw=0,80 W/m2K Požadavek na vzduchotěsnost!!
 23. 23. Vzduchotěsnost obálky budovy požadavek – max. 0,6 za hodinu výsledek BDT: 0,32 za hodinu (poloviční hodnota oproti požadavku)
 24. 24. Domovní technologie -Větrání, ohřev TV, „přitápění“ zajišťuje kompaktní jednotka rozměru 0,6 x 0,9 x 2,1 m -Špičky vytápění pokrývají skleněné přímotopné desky
 25. 25. Energetické hodnocení Objemové charakteristiky A/V (-) 0,69 Využitelná podlahová plocha dle PHPP 171,1 Podlahová plocha dle TNI 179,5 Poměr plochy oken vztažený k podlahové ploše (%) 39 Měrná potřeba tepla na vytápění za rok (kWh/(m2.a)) Dle PHPP 15 Dle PHPP bez stínění horizontem a sousedem 9 Dle TNI 73 0329 13
 26. 26. Energetická bilance
 27. 27. ZKUŠENOST - po 6 měsících -
 28. 28. Zkušenost s vybraným prostorem
 29. 29. Okna: - vnější kondenzace brzo ráno - velká plocha na jihu přinese teplo, a radost !
 30. 30. Kompaktní Jednotka: - Částečné topení - Vzduchotechnika s rekuperací
 31. 31. OTOPNÁ TĚLESA - vypnutí když T > 6 stupňů
 32. 32. VZDUCHOTECHNIKA - Průvan ?
 33. 33. VZDUCHOTECHNIKA - Hluk ?
 34. 34. VZDUCHOTECHNIKA - Filtry ?
 35. 35. VZDUCHOTECHNIKA - Větrání ?
 36. 36. V LÉTĚ Chlazení kompaktní jednotkou
 37. 37. V LÉTĚ Otevírání okna na sever
 38. 38. V LÉTĚ potřeba instalovat žaluzie
 39. 39. Uvažujete již také o pasivním domě?

×