Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Raport z przeprowadzenia ankiety
internetowej dotyczącej wysokości
wynagrodzenia dla burmistrza
Jacek Gładysz
www.facebook...
Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej wysokości wynagrodzenia dla burmistrza
Jacek Gładysz
www.facebook...
Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej wysokości wynagrodzenia dla burmistrza
Jacek Gładysz
www.facebook...
Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej wysokości wynagrodzenia dla burmistrza
Jacek Gładysz
www.facebook...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Raport z ankiety wynagrodzenie dla burmistrza

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Raport z ankiety wynagrodzenie dla burmistrza

  1. 1. Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej wysokości wynagrodzenia dla burmistrza Jacek Gładysz www.facebook.com/radnyJacek
  2. 2. Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej wysokości wynagrodzenia dla burmistrza Jacek Gładysz www.facebook.com/radnyJacek 1. Informacje wstępne Grupa badawcza: w badaniu wzięło udział 50 dobrowolnie zgłaszających się osób. Czas trwania: ankieta została przeprowadzona w dniach 21 grudnia – 28 grudnia. Kwestionariusz zwierał jedno pytanie: Jaka jest właściwa wysokość wynagrodzenia burmistrza?  5 040 (najniższe możliwe)  7 800 (średnie możliwe)  9 580 (wynagrodzenie burmistrza Mościckiego)  10 920 (najwyższe możliwe)  Inna (jakie?) 2. Motywacja Ankieta została przeprowadzona w ramach mojego przygotowywania się na spotkanie komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Celem tego spotkania (termin: 29 grudnia) jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dla burmistrza. Ponieważ nie jestem nikim władnym by uzurpować sobie prawo do orzekania jaka wysokość wynagrodzenia jest właściwa a jaka nie, toteż zwróciłem się z tym pytaniem do mieszkańców. Oczywiście – w systemie ładu naturalnego, dowolna zapłata za pracę ustalana byłaby na wolnym rynku, przez osoby daną pracą zainteresowane. My niestety ograniczani jesteśmy ustawami, więc wysokość wynagrodzenia ustala rada. Ponieważ zależy mi na tym, żeby wynagrodzenie to możliwie najpełniej odpowiadało preferencjom faktycznych właścicieli tych pieniędzy, więc na spotkaniu będę opierał się głównie na wynikach tej ankiety.
  3. 3. Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej wysokości wynagrodzenia dla burmistrza Jacek Gładysz www.facebook.com/radnyJacek 3. Wyniki Wyniki ankiety są następujące: wynagrodzenie liczba odpowiedzi 5 040 (najniższe możliwe) 21 7 800 (średnie możliwe) 14 9 580 (wynagrodzenie burmistrza Mościckiego) 3 10 920 (najwyższe z możliwe) 4 Inne (jakie?) 8 Jak pokazuje tabelka, 42% badanych wskazało najniższe możliwe wynagrodzenie jako odpowiednie dla nowego burmistrza, 28% średnie możliwe, 6% uważa, że wynagrodzenie pobierane przez burmistrza Mościckiego jest właściwe, zaś 8% ankietowanych optowało za najwyższym możliwym wynagrodzeniem. 16% to propozycje wynagrodzenia innego niż podane w kwestionariuszu. Większość osób wybierających ostatnią możliwość opatrzyła swoją odpowiedź dodatkowym komentarzem. Przegląd odpowiedzi znajduje się poniżej. • Ok 4 tys. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu 2014 wyniosło 3 893 zł. Z poważaniem Zwolin. • Brak (Mościcki wystarczająco już wziął i dla nowego burmistrza brak pensji przez całą kadencję). • 0 zł. Funkcja burmistrza powinna związana być jedynie z prestiżem. • 250% średniej pensji w gminie (ale nie mniej niż 6000 zł). • 6 500 zł, a z rokiem można za działanie podwyższać. • 1 000 • 3 500 • 8 500 Ponieważ danych o średniej pensji w gminie nie udało mi się znaleźć, do dalszych analiz posłużyłem się średnim wynagrodzeniem brutto w powiecie lwóweckim (3 104,47 zł), a zatem 250% średniej ... to wynagrodzenie w wysokości 7 761,18 zł.
  4. 4. Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej wysokości wynagrodzenia dla burmistrza Jacek Gładysz www.facebook.com/radnyJacek Rozkład odpowiedzi pokazuje tabelka. Wynagrodzenie dla burmistrza 0 5 10 15 20 25 5 040 7 800 9 580 10 920 inne wysokość wynagrodzenia liczbaodpowiedzi 4. Podsumowanie W obliczu powyższych, uważam za uzasadnioną następującą metodologię obliczania odpowiedniej dla burmistrza wysokości wynagrodzenia: 1. Liczbę odpowiedzi danego typu mnożymy przez daną wysokość wynagrodzenia. 2. Sumujemy wszystko i dzielmy przez liczbę wszystkich odpowiedzi. Czyli jeśli 21 osób wybrało odpowiedź 5 040 to mnożymy te dwie liczby. Następnie 14 razy 7 800, itd. Wszystko sumujemy i dzielmy przez 50. Innymi słowy, jest to zwykła średnia arytmetyczna wszystkich odpowiedzi. Obliczone w ten sposób wynagrodzenie dla burmistrza wynosi 6 372,28 zł.

×