Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pyöräilijän liikennesäännöt

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 30 Anzeige

Pyöräilijän liikennesäännöt

Herunterladen, um offline zu lesen

Pyöräliiton Matti Koistisen esitys Turvallista fillarointia -webinaarissa 9.5.2022.

https://www.pyorailyviikko.fi/turvallista-fillarointia-webinaari-2022/

Pyöräliiton Matti Koistisen esitys Turvallista fillarointia -webinaarissa 9.5.2022.

https://www.pyorailyviikko.fi/turvallista-fillarointia-webinaari-2022/

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry (20)

Anzeige

Pyöräilijän liikennesäännöt

 1. 1. Pyöräilijän liikennesäännöt Matti Koistinen, Pyöräliitto 9.5.2022 Turvallista fillarointia -webinaari
 2. 2. ● Jonkin verran muutoksia sääntöihin, suurimmat muutokset pyöräliikenteen ympäristöjen rakentamiseen ● Siirtymäsäädökset: ○ Kesäkuun 2022 alussa pyörätien jatkeet tulee olla merkittynä uuden lain mukaisin ratkaisuin ○ Kaksisuuntaiset pyörätiet pitää olla merkittynä kesäkuussa 2027 Tieliikennelaki uudistui 2020
 3. 3. ● Jokaisen pyöräilijän velvollisuus on opetella liikennesäännöt. ● Turvallinen tieliikenne syntyy siitä, että kaikki noudattavat yhteisiä sääntöjä ja viestivät selvästi aikeistaan. ● Lain mukaan pyöräilijän tulee sopeuttaa nopeutensa olosuhteisiin, ja noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta. ● Aja aina vain sellaista vauhtia, että pystyt ennakoimaan kaikki tilanteet, joita saattaa tulla eteen. ● Älä pyöräile päihtyneenä. Ennakoi ja noudata sääntöjä
 4. 4. ● Polkupyörä on ajoneuvo, jolla ajetaan ensisijaisesti ajoradalla tai erillisellä pyörätiellä. ● Myös pihakadulla, kävelykadulla ja pyöräkadulla saa ajaa pyörällä. ● Alle 12-vuotiaat saavat käyttää jalkakäytävää jollei siitä aiheudu huomattavaa haittaa jalankululle Pyöräilijän paikka tiellä
 5. 5. ● Aja pyörätien oikeassa reunassa. ● UUTTA: Jos pyörätie on kulkusuuntaasi nähden tien vasemmalla puolella, voit ajaa myös ajoradalla tai pientareella, jos se on turvallisempaa kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi. ● UUTTA: Pyörätie on lähtökohtaisesti yksisuuntainen. Jos pyörätie on kaksisuuntainen, se merkitään lisäkilvellä. ● Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä pyöräillään kuten pyörätiellä. Anna turvallinen tila jalankulkijoille. Pyörätie
 6. 6. ● Aja ensisijaisesti tien oikeassa reunassa tai pientareella. ● Kaupunkien kaduilla piennarta ei yleensä ole, joten aja kaistan keskilinjan oikealla puolella. ○ Näin varaat riittävästi tilaa itsellesi. ● Pyöräkaistalla aja oman kaistasi oikeassa reunassa. ● Pidä turvallinen väli pysäköityihin autoihin ja esteisiin. Ajoradalla
 7. 7. ● Pyöräilijät määrittävät tahdin ja muut ajoneuvot antavat pyöräilijöille esteettömän kulun. ● Aja oman kaistasi oikeassa reunassa. ● Poliisihallituksen tulkinta: Pyöräkadulla pyöräilijät saavat ajaa rinnakkain. Pyöräkadulla
 8. 8. ● Yksisuuntaisella kadulla saa pyöräillä kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkeillä sallittu. ○ Tällöin kielletty ajosuunta –liikennemerkin yhteydessä on lisäkilpi ”Ei koske” ja polkupyörän kuva. ● Aja oman kaistasi oikeassa reunassa. ● Noudata näissä tilanteissa erityisestä varovaisuutta, sillä kyseessä on uusi käytäntö. ● Väistämissäännöt risteyksissä ovat normaalit. Yksisuuntaisella kadulla pyöräily voidaan sallia kahteen suuntaan
 9. 9. ● Jalankulkijat määrittävät tahdin ja heillä tulee olla esteetön kulku. ● Pyöräilijän tai muiden ajoneuvojen vauhti ei saa olla yli 20 km/h. Pihakadulla ja kävelykadulla
 10. 10. ● jalkakäytävällä (alle 12-vuotiaille sallittu) ● moottoritiellä ● moottoriliikennetiellä Huomaa: ● Jalkakäytävällä ei yleensä ole liikennemerkkiä. ● Pyörätien ja jalkakäytävän erottaa liikennemerkistä: pyörätiellä on aina liikennemerkki, joka sallii pyöräilyn. Pyöräily on kielletty:
 11. 11. Pyöräilyn kieltävät liikennemerkit Polkupyörällä ajo kielletty Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty Jalankulku, polkupyorälla ja mopolla ajo kielletty Ajoneuvolla ajo kielletty Kielletty ajosuunta Jalkakäytävä
 12. 12. Väistämissäännöt ja kääntyminen
 13. 13. ● Väistä oikealta tulevaa liikennettä ja suojatietä käyttäviä jalankulkijoita. ● Huomaa liikennemerkit: sinun pitää väistää, jos tulet kärkikolmion tai stop-merkin takaa risteykseen. Ajoradalla tai pyöräteiden risteyksessä
 14. 14. ● Ryhmity kaistan reunaan ● Oikelle käännytään mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeaa reunaa ja ● Vastaavasti vasemmalle käännyttäessä käännytään välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan tai, jos keskiviivaa ei ole, keskilinjan oikealle puolelle tai yksisuuntaisen ajoradan vasempaan reunaan. ● Jos ajoradalla, jonne ollaan kääntymässä, on samaan ajosuuntaan useampia ajokaistoja saa kääntyä omaan käyttötarkoitukseen sopivimmalle kaistalle, muu liikenne huomioon ottaen. ● Näytä kädellä aina suuntamerkki, kun käännyt – myös pyöräteiden risteyksessä! Kääntyessä
 15. 15. ● Risteävää tietä ylittävää, piennarta, pyörätien jatketta tai suojatietä käyttävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa ● Vasemmalle käännyttäessä myös vastaantulevaa liikennettä. Kun poistut liikenneympyrästä ajoradalla ajaen väistä: ● Tietä ylittävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa. Kääntyessäsi väistä:
 16. 16. ● Pyörätien jatke osoitetaan kahdella valkoisella katkoviivalla. Merkintää käytetään osoittamaan pyörätieltä tulevalle polkupyöräilijälle ja mopoilijalle ajoradan ylityspaikka. ● Ei suoraan vaikuta väistämissääntöihin. ● UUTTA: Autoilijalla on merkitty kärkikolmiolla, stop-merkillä tai liikennevaloilla väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella. Nämä liikennemerkit pitää olla asennettuna 1.6.2022 mennessä. Pyörätien jatkeella
 17. 17. ● Ajoradan saa ylittää suojatietä pitkin polkupyörällä ajaen. ● Jos risteävän tien käyttäjille on kärkikolmio tai stop-merkki, on risteävän tien käyttäjä väistämisvelvollinen. ● Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää myös suojatiellä. ● Muissa tapauksissa pyöräilijä on väistämisvelvollinen tullessaan pyörätieltä suojatielle. Suojatiellä
 18. 18. ● Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa –liikennemerkillä voidaan merkitä korotettu pyörätien jatke. ● Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää. UUTTA: Pyöräilijän tienylityspaikka
 19. 19. ● Muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta, polulta tai vastaavalta vähäiseltä tieltä ● Muita tienkäyttäjiä tultaessa ajoradalle jalkakäytävän tai pyörätien ylityksen jälkeen ● Jalkakäytävää tai pyörätietä käyttävää jalankulkijaa, pyöräilijää tai mopoilijaa ylittäessä jalkakäytävää tai pyörätietä ● Pihakatua tai kävelykatua käyttäviä tienkäyttäjiä tultaessa pihakadulle tai kävelykadulle taikka ylittäessä sitä. Ajoneuvolla ajavan (myös pyöräilijän) on väistettävä:
 20. 20. ● Polkupyöräilijän on ensisijaisesti noudatettava polkupyöräopastimen valoja. Muutoin polkupyöräilijän on noudatettava kulkusuuntansa ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja valoja. ● Pyörätietä käyttävän polkupyöräilijän on, missä erityistä polkupyöräopastinta ei ole, noudatettava jalankulkijaopastimen, tai jollei sitä ole, kulkusuuntansa ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja valoja. Liikennevalot
 21. 21. ● Edellä kulkeva ajoneuvo on ajoneuvolla (myös polkupyörällä) ohitettava yleensä vasemmalta. Poikkeukset pääsääntöön: ● Jos edellä kulkeva ajoneuvo kääntyy tai selvästi valmistautuu kääntymään vasemmalle, sen saa ohittaa ajoneuvolla vain oikealta. ● Jos ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa ja ajoneuvot kulkevat rinnakkaisilla ajokaistoilla. ● Polkupyöräilijä saa ohittaa muun ajoneuvon kuin polkupyörän oikealta (esim. liikennevaloissa). Ohittaminen
 22. 22. ● Älä ohita pyörätiellä toista pyöräilijää oikealta puolelta. ● Ohituksessa saa käyttää myös vastaantulevan liikenteen puolta, jos ajosuunnassa on vain yksi ajokaista. Tällöin näkyvyyden tulee olla riittävä, vastaantuleva kaista vapaana ja omalle kaistalle pitää pystyä palaamaan turvallisesti. Ohittaa ei voi jos edellä ajava tai takana tuleva on aloittanut ohituksen. Ohituskiellot: ● Ajoneuvolla ei saa ohittaa suojatien kohdalla vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen eikä risteyksessä tai tasoristeyksessä taikka välittömästi niitä ennen. Ohituskielto ei kuitenkaan koske taajaman ulkopuolella muuta kuin liikennemerkistä ennakolta ilmenevää risteystä. Ohittaminen
 23. 23. Muuta
 24. 24. ● Lain mukaan kypärän käyttö on suositeltavaa, mutta ilman kypärää ajavaa pyöräilijää tai pyörän kyydissä olevaa ei rangaista. ● Alle 135 cm pitkää lasta saa kuljettaa vain soveltuvassa istuimessa tai lapsen turvalaitteessa. Kypärän käyttö
 25. 25. ● Pimeällä ja hämärällä täytyy käyttää valoja: etuvalo on valkoinen tai keltainen ja takavalo punainen. ● Valot saa kiinnittää joko pyörään, pyöräilijään, reppuun tai vaikka kypärään. ● Pyörässä täytyy olla seuraavat heijastimet: ○ Eteen valkoinen ○ Taakse punainen ○ Sivulle keltainen tai valkoinen. ● Soittokello tai muu äänimerkinantolaite on pakollinen varuste. ● Pyörässä täytyy olla toimivat jarrut. Polkupyörän varusteet
 26. 26. ● Polkupyörällä ei saa kuljettaa useampia henkilöitä kuin mille se on rakennettu. ● Matkustajien kuljettaminen on sallittu vain, jos polkupyörässä on matkustajille sopivat istuimet. ● Kuljetettaessa matkustajaa polkupyörällä tulee polkupyörässä olla kaksi erillistä jarrulaitetta. ● Pyörällä saa kuljettaa matkustajia riippumatta siitä, minkä ikäisiä kuljettaja ja matkustaja ovat. Henkilöiden kuljettaminen
 27. 27. ● Liikennevirhemaksu voidaan määrätä tieliikennelain lievemmistä rikkomuksista. Vähäisistä rikkomuksista annetaan huomautus. ● Liikennevirhemaksu ei määrätä, jos kyseessä on vakavampi rikkomus, joka kuuluu rikoslain piiriin. ● Pyöräilijän liikennevirhemaksu on 40 €. ● Jos samalla kertaa määrätään kahdesta tai useammasta rikkomuksesta liikennevirhemaksu, virhemaksua korotetaan 40 eurolla siitä rikkomuksesta, josta on säädetty ankarin virhemaksu. Liikennevirhemaksu
 28. 28. ● Pyörätiellä kulkevia polkupyöriä koskevat samat nopeusrajoitukset kuin ajoradallakin kulkevia ajoneuvoja. ● Moottorilla varustetun polkupyörän, sähköavusteisen polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon suurin sallittu nopeus on 25 kilometriä tunnissa silloin, kun moottoria käytetään ajoneuvon nopeuden lisäämiseen tai ylläpitämiseen. ○ Sähköavusteisella polkupyörällä voi siis ajaa kovempaakin, jos nopeus saadaan aikaan polkemalla. Nopeusrajoitukset
 29. 29. Pyöräliitto ry (Cykelförbundet rf) on kaikkien suomalaisten pyöräilijöiden etujärjestö. Liitto edistää pyöräilyä erityisesti liikennemuotona sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena edunvalvojana Pyöräliitto Espoo Helsinki Hämeenlinna Joensuu Jyväskylä Järvenpää Kuopio Lappeenranta Oulu Pori Tampere Turku Vaasa Vantaa

×