Anzeige

David Sancho

JSe
JSe
3. Nov 2010
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Similar a David Sancho(20)

Anzeige

David Sancho

  1. Jornades de Signatura Electrònica 2010 Política d'Identificació a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya Política d'Identificació a l'Oficina Virtual dePolítica d'Identificació a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de CatalunyaTràmits de la Generalitat de Catalunya Jornades de Signatura Electrònica 2010 David Sancho - 28 d’octubre de 2010
  2. Jornades de Signatura Electrònica 2010 Política d'Identificació a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya Prestacions de l’Oficina Virtual de Tràmits Ciutadania / Empreses CanalsCanals TDT Portal Gencat / Portal OVT / Portal Departamental / 012 / Revista / eCatalunya / OAC / OGE / Correu electrònic / Correu convencional / SMS... www.gencat.cat • Consultes, Queixes i Suggeriments • Cita prèvia • Seguiment de Gestions i Tràmits • Carpeta Personal • Notificacions Electròniques Serveis Genèrics d’AtencióServeis Genèrics d’Atenció • Formulari Intel·ligent • Registre general • Identificació • Signatura Digital • Validacions Tramitació en líniaTramitació en línia • Informació General • Tramitar Pas a Pas • Què fer quan • Especials Informació de TràmitsInformació de Tràmits Eines de localització Llenguatge natural, Claus, Temes, Guies.. CercaCerca OVT OVTE Departament OVT OVTE Serveis subjectes a identificació
  3. Jornades de Signatura Electrònica 2010 Política d'Identificació a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya Característiques Bàsiques de la Política d’Identificació a l’OVT  Cada servei i/o tràmit està sotmès a una política de seguretat particular.  Fa referència a les diferents interaccions que es duen a terme sobre una gestió o tràmit en el seu cicle de vida.  A l'Oficina Virtual de Tràmits es poden fer servir tots els certificats digitals de totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades per l'Agència Catalana de Certificació (CATCERT) com a vàlides per a identificar als ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes.  Cada servei o tràmit pot restringir la relació de certificats acceptats depenent del que determinin el aspectes particulars de la seva normativa.  Té en compte el rol d’identificació inherent al certificat digital utilitzat o les dades proporcionades en la gestió o tràmit.
  4. Jornades de Signatura Electrònica 2010 Política d'Identificació a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya Identificació i Credencials Els certificats digitals proporcionen dues informacions bàsiques de l’usuari:  L’identitat Determina qui és l’usuari o organització que s’identifica.  Les credencials o rol d’acreditació Determina el grau de representació en que qui s'identifica actua envers tercers i/o ell mateix. Els rols d'acreditació per identificar-se a l'OVT són els següents:  Persona física L'identificat/ada actua a títol personal.  Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació En un àmbit on l'identificat/ada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i pot actuar en nom propi, si escau, però no pot actuar en nom del col·lectiu/empresa.  Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació L'identificat/ada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial, i pot actuar en nom del col·lectiu/empresa.  Persona Jurídica L'identificat/ada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial, i s'identifica com el propi col·lectiu/empresa.  Persona física adscrita a un col·lectiu professional En un àmbit on l'identificat/ada pertany a un col·lectiu de professionals col·legiats i pot actuar en nom propi, si escau.
  5. Jornades de Signatura Electrònica 2010 Política d'Identificació a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya Política d’identificació a l’Oficina Virtual de Tràmits Identificació amb Certificat Digital Disponible Opcional Qualsevol opció és possible segons la política d’identificació determinada per l'òrgan gestor responsable del tràmit Consulta d’estat mitjançant el seu identificador únic Accedint a “La Meva Carpeta” Disponible Opcional Consulta d’estat mitjançant el seu identificador únic Accedint a “La Meva Carpeta” Disponible Opcional Consulta d’estat mitjançant el seu identificador únic Accedint a “La Meva Carpeta” Sense IdentificacióTipus d’InteraccióServei Tràmits en Línia Descàrrega de Formulari Pre-omplert Signatura de Formulari Enviament de Formulari Seguiment Consultes, Queixes i Suggeriments Enviament Seguiment Sol·licitud Seguiment Cita Prèvia No autoritzat Accedint a “La Meva Carpeta” No autoritzat Accedint a “La Meva Carpeta” Recepció/Actuació Consulta/Modificació Notificacions Electròniques Perfil del Ciutadà/Empresa
  6. Jornades de Signatura Electrònica 2010 Política d'Identificació a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya Exemples de casos d’ús Cas 1: Alta d’una consulta amb un certificat digital de persona vinculada a una empresa.  Abans d’omplir les dades l’OVT li pregunta si vol actuar com persona física o vinculada la seva organització.  L’usuari selecciona que actua com persona vinculada i fa l’alta de la consulta.  Dies (o segons) després, entra a “La Meva Carpeta” de l’OVT. Què veu?  Si s’identifica amb el seu certificat de persona vinculada podrà veure l’estat de la consulta.  Si s’identifica amb un certificat de persona física no veurà la consulta.  Dies (o segons) després, entra un representant legal de l’organització a “La Meva Carpeta” de l’OVT. Què veu?  Si s’identifica amb el seu certificat de persona jurídica podrà veure l’estat de la consulta i de les consultes que hagin fer altres empleats de la organització.
  7. Jornades de Signatura Electrònica 2010 Política d'Identificació a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya Exemples de casos d’ús Cas 2: Dos tràmits (A i B) en línia dirigit a empreses  Intervinents:  Presentador (professional) - Intervinent opcional  Interessat (persona jurídica) – Intervinent obligatori  Persona alternativa de contacte (persona vinculada) – Intervinent opcional  Identificació d’inici de tramitació: Signatura electrònica del presentador (si hi és) o del sol.licitant (si no hi és presentador).  Una empresa inicia la tramitació de tos dos tràmits en les següents circumstàncies:  Tràmit A: El formulari l’envia i signa un gestor administratiu informant les seves dades i les de l’empresa. Deixa en blanc les dades de la persona alternativa de contacte.  Tràmit B: El representant legal de l’empresa envia i signa el formulari personalment informant les seves dades i les de la persona de contacte.  Dies (o segons) després, tots tres entren a “La Meva Carpeta” de l’OVT. Què veuen?  El gestor veurà el tràmit A si s’identifica amb un certificat de professional.  El representant legal de l’empresa veurà els tràmit A i B si s’identifica amb el seu certificat de persona jurídica o apoderat.  La persona de contacte (p. ex. un administratiu) veurà el tràmit B si s’identifica amb un certificat de persona vinculada de la seva empresa.  Ningú veurà res si s’identifica amb un Idcat o un eDNI.
Anzeige