Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Lyvore - Kwaliteit bij zelforganiserende teams

948 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentatie van Lyvore over de eigenaarschap van kwaliteit bij de zelfsturende teams binnen de organisatie.

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Lyvore - Kwaliteit bij zelforganiserende teams

 1. 1. Eigenaarschap kwaliteit in zelfsturende teams 24 maart 2016
 2. 2. Wie zijn wij??
 3. 3. Even voorstellen Ouderenzorgorganisatie in midden van het land: • Wonen met zorg voor mensen met dementie en somatische beperkingen, • Woonzorgcentra in ontwikkeling naar combinatie locaties met wonen met zorg (ZZP, VPT) en beschut wonen met een indicatie voor thuiszorg (scheiden wonen en zorg). • Geriatrische Revalidatie Midden Nederland • Dagcentra voor ouderen met dementie en somatische beperkingen. • Zorg aan Huis door 15 wijkteams in ontwikkeling naar zelfsturing. • 518 intramurale cliënten, 750 extramurale cliënten, 705 Fte, omzet van 54,5 miljoen.
 4. 4. Visie van Lyvore Waardevol ouder worden. Zolang mogelijk thuis of zoveel mogelijk áls thuis.
 5. 5. Visie op zelfsturing Zorg aan Huis heeft als doel cliënten en diens eigen netwerk te ondersteunen in het zelfstandig thuis (blijven) wonen. De eigen kracht en zolang mogelijk eigen regie van de cliënt is uitgangspunt. De zorg moet vooral georganiseerd worden in de driehoek van de cliënt familie/ sociaal netwerk, en medewerker. Dit vraagt handelingsruimte c.q. zelforganiserend vermogen van de medewerker in een zelfsturend team
 6. 6. Ontwikkeling zelfsturende teams 5 rollen • Cliënt & kwaliteit • Plannen & roosteren • Teamzaken • Personele zaken • Bedrijfsvoering
 7. 7. Vakwerkgroepen Opdracht voor de vakwerkgroepen; Ontwikkel een handboek waarin kaders, randvoorwaarden, processen en competenties beschreven staan m.b.t. de betreffende rol. Deelnemers vakwerkgroep • Rolhouders van de voorloopteams, • coach • Medewerker van de betreffende ondersteunende dienst. • Projectleider
 8. 8. kwaliteit in engere en bredere zin • Kwaliteit in ‘engere’ zin: • geprotocolleerde gestandaardiseerde zorgverlening, • externe en algemene indicatoren gericht op algemene cliëntrisico’s. Risico: papieren werkelijkheid. Hoge externe druk. • Kwaliteit in ‘bredere’ zin: • “Ervaren welbevinden”: Kwaliteitsbeleving van de cliënt en/of diens naasten: subjectieve, essentiële en waardevolle beleving. Met elkaar in gesprek blijven over beleving van kwaliteit: cliënt-naaste- medewerkers. • Kwaliteitsuitwisseling/leerprocessen in en tussen teams.
 9. 9. Kwaliteit in evenwicht brengen • Meten en standaardisatie als het daadwerkelijk bijdraagt aan ervaren welbevinden en (overige) prestaties. – Integreren in werkwijzen en teams optimaal faciliteren. – Waar nodig dialoog aangaan met dicterende externe organen • Meer aandacht voor kwaliteit in ‘bredere’ zin. – Op gang brengen van het gesprek in de driehoek cliënt, naaste cliënt, medewerker en tussen teams. (on the job/scholing). – Beleving waar nodig ‘objectiveren’ in metingen waarin het gesprek en driehoek centraal staan (vb visitaties/teambezoek/kwalitatief/ teamniveau).
 10. 10. Keuze voor deelcertificering Prezo; Prestaties in zorg Past bij visie op kwaliteit • Gaat primair uit van cliënt ervaring. (Kwaliteit in brede zin). • Secundair is de ondersteuning door procedures en protocollen (kwaliteit in engere zin)
 11. 11. Rol cliënt & kwaliteit (Wijk) verpleegkundige • Stellen van indicatie en vertalen naar ZLP.(volgens Omaha) • Nagaan of kwaliteit van zorg, zorgleefplannen voldoen aan de standaard normen en kaders en visie Lyvore • Bespreekbaar maken van controle op en afhandeling van MIC en MIM • Ondersteuning bieden bij afhandeling van klachten. Team • Nagaan of cliënten tevreden zijn over de geboden zorg. • Uitdragen en bewaken van visie en beleid van Lyvore. • Prezo kwaliteitsinstrument gebruiken als monitor kwaliteit? • Signaleren en peilen van de scholingsbehoefte van de medewerkers. • Regelmatig communiceren over kwaliteit(beleid)
 12. 12. Leerkringen per rol Inspirerend Interactief en coöperatief leren en verbeteren Deelnemers • Rolhouders betreffende rol • Coach • Medewerker ondersteunende dienst • Projectleider
 13. 13. Onderwerpen leerkring Cliënt & kwaliteit • Visie en Kwaliteitsbeleid • Voorbereiding Prezo audit • Interne audits • Video training • Procedures / protocollen • Veranderingen wet en regelgeving
 14. 14. Cliënt & kwaliteit Het team • Realiseert de afgesproken kwaliteit (is eigenaar). • Legt verantwoording af aan manager • Toetst de resultaten • Respecteert de Wet- en regelgeving • Gebruikt de kwaliteitsinstrumenten van Lyvore
 15. 15. Resultaat    Clienttevredenheid; CQ score gem. 8 voor geheel ZaH en dagcentra. (is niet te beïnvloeden door het individuele team) Team heeft 1x per jaar een eigen clienttevredenheidsonderzoek uitgevoerd middel I check in Infoland en de daaruit voortkomende verbeterpunten opgenomen in het TOP. Medewerkerstevredenheid; MTO gem. 7,5 voor geheel ZaH en dagcentra. (is niet te beïnvloeden door het individuele team) De teamleden hebben 1x per jaar de enquête zelfsturing ingevuld, de uitslag met het team besproken en de daaruit voortkomende actiepunten opgepakt. Formatie; binnen de begroting Produktie; conform afspraak met het team Productiviteit; conform afspraak met het team Verzuim; onder de 5 % Aantal medewerkers per cliënt; max. 8 p.w. bij 2 zorgmomenten per dag Zelfredzaamheid van de cliënt is 2x per jaar gemeten en de daaruit voortkomende doelen zijn opgenomen in het ZLP.
 16. 16. Teamontwikkelplan Verbeterplanning(=TOP-bord) Uitwerkingverbeter-enborgingspuntenbinnenzelfsturendeteam Kader Verbeter-en borgingspunten Doel Actie Wie Wanneer Watkanerbeter? Watwiljebereiken? Watgaje(wanneer)doen? Wiegaathetdoen? Wanneeraf?

×