Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Materi aqidah tujuan hidup manusia

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
HU Materi Aqidah 1
HU Materi Aqidah 1
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Materi aqidah tujuan hidup manusia (20)

Weitere von Anas Wibowo (20)

Anzeige

Materi aqidah tujuan hidup manusia

  1. 1. APA TUJUAN PENCIPTA MENCIPTAKAN MANUSIA DI DUNIA INI? MEMBUKA AL QUR’AN UNTUK MENGABDI KEPADA ALLAH (QS. ADZ-DZARIYAT: 56) UNTUK MENJADI KHALIFAH ALLAH DI MUKA BUMI (QS. AL-BAQOROH: 30) BAGAIMANA CARA MENJADI ABDULLAH DAN KHALIFATULLAH?
  2. 2. “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. “ (QS. Adz Dzaariyaat: 56) Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.“ (QS. Al Baqarah: 30)
  3. 3. MENJADI ABDULLAH DAN KHALIFATULLAH YANG BAIK DAN BENAR MENGIKUTI PETUNJUK ALLAH SWT (QS. AL BAQOROH: 185) HANYA UNTUK HIBURAN HATI ??? QS. Al Insan: 2-4 BERSIFAT MENGIKAT QS. Al Baqoroh: 208 MENGIKAT SEBAGIAN ?? MENGIKAT KESELURUHAN ADA ANCAMAN SIKSA QS. Al Baqoroh: 85 QS. Al Baqoroh: 185 ADA ANCAMAN SIKSA
  4. 4. “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.” [QS. al-Insan: 2] “Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.” [QS. al-Insan: 3] “Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.” [QS. al-Insan: 4]
  5. 5. “… Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” [QS. al- Baqarah: 85]
  6. 6. “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqarah 208)
  7. 7. ? AQIDAH ISLAMIYAH DARIMANA BERASAL? UNTUK APA HIDUP DI DUNIA? AKAN KE MANA? Berasal Dari Allah Terikat dengan Aturan Allah Aturan Dari Allah Hisab amal Hari Akherat Neraka Surga
  8. 8. MABDA’ ISLAMIYAH Aqidah Islamiyah Pandangan hidup Islam Bagaimana Gambaran Hidup dalam Islam Bagaimana Pemecahan Persoalan Hidup menurut Islam Bagaimana metode Penerapan Islam Bagaimana metode Mempertahankan Islam Bagaimana metode Penyebarluasan IslamFikroh Islam Thoriqoh Islam
  9. 9. AQIDAH ISLAMIYAH • Aqidah yang munculnya melalui proses berfikir (aqidah aqliyah). • Aqidah ini akan melahirkan fikroh Islam dan thoriqoh Islam. • Gabungan fikroh Islam dan thoriqoh Islam disebut nidzam Islam. • Aqidah Islam yang memancarkan nidzam Islam (fikroh dan thoriqoh) disebut mabda’ Islam. • Aqidah ini dapat berfungsi sebagai qaidah fikriyah dan qiyadah fikriyah (kepemimpinan berfikir). • Aqidah ini mampu MEMBANGKITKAN manusia
  10. 10. Terima kasih Wassalaamu’alaikum

×