Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Novida-Etkili Proje Yönetimi

Portföy, Program ve Proje arasındaki farklar; Etkili Proje Yönetimi için anahtar başarı unsurları ve Yenileşim (İnovasyonda) Çevik (Agile) Proje Yönetiminin önemi

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Novida-Etkili Proje Yönetimi

 1. 1. Etkili Proje Yönetimi Işık Deliorman Aydın Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.
 2. 2. Portföy – Program – Proje İlişkisi Portföy Program Proje § Kuruluşun belli bir zaman diliminde planlamış ve başlatmış olduğu ve süregelen program ve projelerin bütünüdür. § Kapsamında farklı ölçek ve türde (stratejik, yönetsel, operasyonel) farklı kurumsal amaç ve hedeflere hizmet eden birçok çalışma bulunur. § Birbiriyle bağlantılı birden fazla projeden oluşur. § Bir bütün olarak kurumsal tek bir amaç ve hedefe hizmet eder. § Bir anda tek bir amaca hizmet eder. § Kapsamı, hedefi belirgin, tanımlı ve planlıdır. § Belli bir zaman dilimi için planlanmış, başlangıcı ve bitişi belirlidir.
 3. 3. Kapsam Yönetimi1 Zaman Yönetimi2 Kaynak Yönetimi3 Bütçe Yönetimi4 Risk Yönetimi5 İletişim Yönetimi6 Kalite Yönetimi7 Entegrasyon Yönetimi8 Satın Alma Yönetimi9 Program Paydaş Yönetimi1 Program Kapsam Yönetimi2 Program Bağımlılık Yönetimi3 Program Bütçe Yönetimi4 Program Risk Yönetimi5 Program İletişim Yönetimi6 Program Yararlar Yönetimi7 Program Değişim Yönetimi8 Örgütsel Değişim Yönetimi9 Stratejik Uyumluluk1 Toplam Katma Değer Ölçümü2 Portföy Gözden Geçirme3 Portföy Raporlama/İletişim4 Proje Yönetimi Program Yönetimi Portföy Yönetimi Proje – Program – Portföy Yönetim Süreçleri
 4. 4. Proje Yaşam Döngüsü Proje Türleri Proje Tanımlama ve Başlatma Proje Planlama Proje Hayata Geçirme Proje İzleme ve Kontrol Proje Kapanış ü Küçük Orta Büyük Düşük Orta Yüksek İyileştirme Geliştirme Yenilikçilik/ Yeniden Yapılanma Stratejik Dönüşüm Ölçek Öncelik Etki Proje Yaşam Döngüsü ve Proje Türleri
 5. 5. Proje Sahibi Proje Sponsoru Proje Yöneticisi § Projenin Sahibi ve Müşterisidir. § Proje’den Beklentilerini, Hedef ve Çıktılarını Netleştirir. § Gerekli yetkinlikte bir Proje Yöneticisi’ni atar; sorumluluklarını, hedef ve beklentilerini belirtir. § Projenin Organizasyonuna karar verir. § Proje’yi, Aşamalarını ve Çıktılarını onaylar. § Proje’den Etkilenenlerin Desteğini sağlar. § Proje için gerekli Kaynağı ve Desteği sağlar. § Projeyle ilgili riskler, sapmalar, çelişki ve sorunların nihaî çözüm yeridir. § Projeyle ilgili nihaî karar merciidir. § Proje Yöneticisi’ne ve Ekibine gerekli desteği sağlar. § Projenin iç kabulü ve iç desteğini temin eder. § Proje Gözetim Komitesi’nde ve ilgili diğer ortamlarda projenin başarısı ve gidişatı için gerekli temsil ve desteği sağlar. § Proje’nin, Ana Organizasyonlardaki ve kurum dışındaki temsilcisi ve iletişimcisidir. § Proje’nin, Beklentiler ve Hedefler doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yürütülmesini destekler. § Proje Planı, Zaman Planı, Kaynak Planı vb.nin başarıyla hayata geçmesi için gerekli desteği ve iç yönlendirmeleri yapar. § Gözetim Komitesi kararlarının zamanında alınması için gerekli altyapıyı sağlar. § Proje Ekibi’nin sorumluluklarını belirler ve görevlerini yerine getirmelerini sağlar. § Risk, sapma, çelişki ve sorunların çözümünde aktif rol oynar. § Proje Ekibi’nin performansından sorumludur. Proje Ekibi Proje Gözetim Komitesi Danışman/Hizmet Sağlayıcı... § Projenin başarıyla hayata geçmesi için bilgi ve iç koordinasyon desteği sağlar. Proje Yöneticisi yle ve kurum içi koordinasyonu gerçekleştirir. § Projenin, ancak Kuruluş desteği ile gerçekleştirilmesi mümkün olan teknik uzmanlık ya da bilgi, rapor sağlama gibi görevlerini yerine getirir. § Üzerine düşen görevleri zamanında , bütçe ve kaynaklarını verimli kullanarak; doğru ve eksiksiz olarak yerine getirir. § Proje Ekibi tarafından takip edilen işlere dair gelişmeleri bilgilendirir ve raporlar. § Riskler, sapmalar, çelişki ve sorunlarla ilgili Proje Yöneticisi’ni zamanında uyarır. § Proje Gözetim Komitesi, projenin organizasyonu ile ilgili içerik ve gelişmeleri gözden geçiren ve karar verici mercidir. § Proje Yönetim Ekibini (Danışman+Proje Yöneticisi+Proje Ekibi) planlama ve proje yönetimi süresince destekler. § Proje Yöneticisi’nin karar verme yetki ya da yetkinliği olamayacağı noktalarda kararları verir. § Projenin sağlıklı biçimde yürütülmesini takip eder; Proje Aşamalarında ve Çıktılarında gerekli destekleri sağlar ve kararları verir. § Projeyle ilgili riskler, sapmalar, çelişki ve sorunların çözüm yeridir. § Projenin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve beklenen hedef ve sonuçları zamanında ve en iyi kalitede yerine getirecek taraftır. § Projeyle ilgili teknik uzmanlık, bilgi, birikim, yaklaşım, yöntem ve araçları ortaya koyar. § Proje Sahibi, Proje Sponsoru, Proje Gözetim Komitesi, Proje Yöneticisi ve Proje Ekibi ile uyumlu ve eşzamanlı olarak çalışır. Proje Organizasyonu: Rol ve Sorumluluklar
 6. 6. Yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için itici güç Bütünleştiricilik Önceliklendirme, karar Süreklilik, aciliyet hissi ve disiplin Amaç, vizyon ve hedeflerle uyumluluk Yönetişim: rol ve sorumluluk, karar ve yetki, yapı Yönlendirme Motivasyon Kaynak Yetkinlikler Çelişki/Çatışma Yönetimi Risk Yönetimi Performans Gözetim, Denetim Dönüşüm İç ve dış iletişim Proje Başarı Unsurları: Liderlik ve Gözetim
 7. 7. Portföy/Program Yönetimi’nden sorumlu Lider Proje Yönetim Yaklaşımı Proje Yönetim Yetkinliği Proje Ekiplerinin Rolü (fikir, hayata geçirme, geliştirme...) Projenin Amaç ve Kapsamı Yönetişim: rol ve sorumluluk, karar ve yetki, yapı Uzman ve gönüllü karması İş tanımı ötesinde sorumluluk üstlenme Danışman, Hizmet Sağlayıcı, Dış Uzman desteği Paydaş (Müşteri, iş birliği, tedarikçi) temsilci, geri bildirim, öneri Pilot Çalışma İletişim Ölçülebilir ve etkili sonuçlar Hızlı ve etkili çalışma Hayata geçen projelerin İş Birimi tarafından sahiplenilmesi Proje Başarı Unsurları: Proje Yönetimi ve Ekipleri
 8. 8. Projenin Amacı Amaç, kapsam, roller, paydaşlar, zaman planı ve kaynak gereksiniminde netlik Proje Ekibi Proje Ekip üyelerinin daha baştan dahil edilmesi, projeyi benimsemelerini sağlar Proje Yönetişimi Rol ve sorumlulukların, izleme, gözetim, karar ve eskalasyon noktalarının, toplanma sıklığının, iletişim planının saptanması Proje Planı Proje Ekibi Tarafından: Yol Haritası, Eylem Adımları, Sürelerin Tanımlanması, Paralel/Bağımsız Adımlar Proje Başlangıcı Kritik Öneme Sahiptir!
 9. 9. Projenin Nihai Bitiş Zamanına Odaklanma Kaybedilen zamanın telafi edilebileceği adımlar için daha sonra uygun yer bulmak. Proje Kapsamını Daraltma Gerçek amaca odaklanmak. Maliyet ve zaman tasarrufu için, elzem olmayan unsurları ortadan kaldırmak. Paydaşlarla Zaman Planında Anlaşmak Bütçe veya kaynak artırımı ya da terminleri öteleme olasılıklarını konuşmak. Proje Zaman Planına Uyabilmek Ana Zorluklardandır
 10. 10. Öncelikli Hale Getirmek Birçok önemli hedef söz konusu olduğunda, büyük maddelere asla sıra gelmez. Uzun-dönemli işler de içinde olmak üzere, beş maddelik listeye inene kadar, indirgemek. Gereksinimleri Kabaca Sağlamak Gerekli araçlar, bilgi, beceriler ve destek olmadan başlamak zordur. Daha Küçük Parçalara Bölmek Tüm işi küçük ‘yenilebilir’ parçalara bölmek. İlk işi nasıl yapacağından emin olmak Bu ilk iş için takvime de işaretleyerek bir termin tarihi belirlemek. Proje Toplantı Notları Proje Yönetimi, disiplin ve sıkı takip işidir. Proje Toplantılarını ve ‘Yapılacakları’ dokümante etmek ve paylaşmak Uzun Soluklu Projelere Nefesin Yetmesi için…
 11. 11. Hiyerarşik Organizasyon Yapısı Lider A Üye1 Üye2 Üye3 Üye4 Üye5 Üyen Lider B Üye1 Üye2 Üye3 Üye4 Üye5 Üyen A Ekibi B Ekibi Yönetici Yönetici Yönetici Uzman Şef Uzman Uzman .... Uzman Uzman Yönetici Uzman Yönetici Yönetici Uzman ... Şef Uzman A Ekibi (Üye1...4) B Ekibi (Üye1...4) Gözetim Komitesi Yönetici Yönetici Yönetici Uzman Şef Uzman Uzman .... Uzman Uzman Yönetici Uzman Yönetici Yönetici Uzman ... Şef Uzman Portföy-Program-Proje Yönetim Yapısı Proje Kararları Tasarım Düşüncesi Müşteri Empati Geri Bildirim Öneri/Fikir Fırsat Arayışı Yapılandırılmış Yenileşim Program Ofisi (Proje Ekipleri) Proje 1 Proje 2 Proje 3 Proje n ... Yenileşim (İnovasyon) Projeleri Çeviklik İster!
 12. 12. Teşekkürler: info@novida.com.tr www.novida.com.tr www.global.com Işık Deliorman Aydın Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. (Türkiye) Novida Investment & Consulting D.O.O. (Karadağ)

×