Anzeige

MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx

7. May 2022
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
Anzeige
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
Anzeige
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx
Nächste SlideShare
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Wird geladen in ... 3
1 von 13
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 (PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD).docx

 1. MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 9 PAMAMARAANG PAGTUKLAS (DISCOVERY METHOD) I. MGA INAASAHANG BUNGA KASANAYANG PAMPAGKATUTO: a. A. Nailalahad ang mga suliraning kinakaharap ng bansa. MGA LAYUNIN SA PAGKATUTO a. Natutukoy ang sanhi at bunga ng mabagal na pag-unlad ng isang bansa; at b. Nakapagbibigay ng mga paraan kung paano malalabanan ang mga suliraning ito. II. PAKSANG ARALIN: NOLI ME TANGERE (MGA SULIRANING KINAKAHARAP NG BANSA) SANGGUNIAN: Batikan 9- pahina 19-20 KAGAMITAN: Mga larawan, Tanaw- Dinig, Pandikitat iba pa III. PROSESO NG PAGKATUTO GAWAIN NG GURO GAWAIN NG MAG-AARAL A. PANIMULANG GAWAIN  PAGDARASAL “Magsitayo ang lahat para sa isang panalangin. Pangunahan ang panalangin Christian. Maraming Salamat Christian. Christian: Sa Ngalan ng Ama, ng Anak, Ng Espiritu Santo.. Ama Namin…. Amen
 2. Isang mapagpalang araw sa ating lahat! Kumusta kayo sa araw na ito?  PAGBIBIGAY NG MGA ALITUNTUNIN Ano- ano ang gagawin n’yo pag may nagsasalita dito sa unahan? Klarisse Tama! Ano pa? Okay Mario Ang lahat ng iyan ay inaasahan kong mangyari sa loob ng ating ating aralin.  PAGTUKOY SA MGA LUMIBAN SA KLASE Okay may lumiban ba sa araw na ito? Mabuti kung ganoon. B. PAGBAHAGI NG LAYUNIN Mag-aaral: Magandang araw Gng. Montimor Mag:aaral: Mabuti naman po. Klarisse: Makinig ng Mabuti. Mario: Itaas ang kanang kamay kung gusting sumagot. Huwag sumagot ng sabayan. Mag-aaral: Okay po Ma’am! Mag-aaral: Wala po ma’am.
 3. Bago natin tataakayin ang panibagong aralin ay ibibigay o ibabahagi ko muna sa inyo ang mga layuning inaasahang matamo ninyo pagkatapos ng aralin. KASANAYANG PAMPAGKATUTO: b. A. Nailalahad ang mga suliraning kinakaharap ng bansa. MGA LAYUNIN SA PAGKATUTO c. Natutukoy ang sanhi at bunga ng mabagal na pag-unlad ng isang bansa; at d. Nakapagbibigay ng mga paraan kung paano malalabanan ang mga suliraning ito. Maraming Salamat. Ang lahat ng iyan ay inaasahan kong matamo n’yo sa pagtapos ng talakayan. Mag-aaral: KASANAYANG PAMPAGKATUTO: a. Nailalahad ang mga suliraning kinakaharap ng bansa. MGA LAYUNIN SA PAGKATUTO b. Natutukoy ang sanhi at bunga ng mabagal na pag- unlad ng isang bansa; at c. Nakapagbibigay ng mga paraan kung paano malalabanan ang mga suliraning ito.
 4. C. PAGGANYAK Mayroon akong ipapakitang mga larawan sa inyo. Tukuyin ninyo ang mga larawan na nagpapakita ng suliranin sa bansa. INAASAHANG SAGOT: 1. Kahirapan 2. Droga 3. Kawalan ng trabaho 4. Korapsyon
 5. D. PAGLALAHAD (Pagtuklas/ Paglinang)  Pangkatang Gawain Ngayon ay papangkatin ko kayo Sa limang pangkat. Magbilang isa hangggang lima. 5. Child Labor 6. Kakulangan sa seguridad 7. Kawalan ng sapat na Edukasyon Mag-aaral: isa, dalawa, tatlo, apat, lima, isa, dalawa, tatlo, apat, lima,
 6. P A N A H I K A R Aayusin ninyo ang mga ginulong titik na tumutukoy sa isinasaad ng pahayag. Ibibigay ninyo ang deskripsyon sa nakaatas sa inyong salita. Unang Pangkat Sapilitang pagtatrabaho ng may edad 5 hanggang 17 taong gulang para sa pamilya. Ikalawang Pangkat Ang suliraning ito ay inihalintulad sa isang sakit na cancer na pilit ginagamot ngunit hindi malunasan. Ikatlong Pangkat Pangunahing suliraning kinakaharap ng ating bansa maging sa ibang dako ng daigdig. Ikaapat na Pangkat Gumagawa ng karahasan gaya ng pagpapasabog sa mga mataong lugar. K R P N O S A Y O
 7. Ikalimang Pangkat Nababago nito ang takbo ng kaisipan, katawan at pamumuhay ng isang tao. Mga Inaasahang Sagot Unang Pangkat: CHILD LABOR Ito ay ang pagpapatrabaho sa isang bata o menor na edad lalo na kung sapilitan. Ang isang bata na nasa edad 5 hanggang 17 taong gulang ay isang itinuturing na child labor. Nagtatrabaho ang mga bata sa kabila ng kanilang murang edad upang kumita ng salapi na pantustos sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang child laboray ang pagpapatrabaho sa isang bata ng walang permit, makakasama sa kanilang kalusugan, kulang sa edad, at marami pang kadahilanan. Ang sapilitang trabaho ay ang pagtatrabaho nang hindi gusto, biglaan, o sapilitan. L A W A N G R I D A D G U S E G O R A D
 8. Nakita na ang ganitong pangyayari noong panahon ng mga Kastila. IKALAWANG PANGKAT KORAPSYON Ang korapsyon ay sistemang pagnanakaw ng indibidwal na nasa posisyon ng pera ng kinasasakupan niya para sa sariling kapakanan. Ito ay ang talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan na nakaaapekto sa sambayanan partikular na sa serbisyo publiko at pagbibigay tulong sa mga maralita. Sa halipna napupunta sa tamang kaukulan ang kabuuan ng pondong nakalaan para sa mga proyekto na tutulong sanang maibsan ang lumalalang kahirapan, ibinubulsa ito ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno para sa kanilang personal na interes. Ang korapsyon sa bansa ay katulad ng isang cancer na pilit ginagamot ngunit hindi malunasan. IKATLONG PANGKAT KAHIRAPAN Ang kahirapan ay isang kalagayan kung saan hindi nakakamtan ng nakararanas nito ang mga pangunahing pangangailangan sa pang araw-araw.Ito ang pangunahing suliranin ng ating bansa. Ang kahirapan ay isa sa mga problema na kinakaharapng mga Pilipino. Ito ay isa rin sa problema na hindi matapos tapos at hindi rin mabigyan ng solusyon. Mahigit kumulang 48% o 11.1 milyon ang bilang ng mga pamilyag Pilipino na nagsasabi at itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap. Ito ay batay sa ikalawang ‘survey’ na ginawa ng SWS o Social WeatherStations. IKAAPAT NA PANGKAT
 9. E. PAGTALAKAY Ang mga suliraning kinaharap na KAKULANGAN SA SEGURIDAD Kaguluhan na nararanasan ng ating bansa laban sa mga taong ang layunin ay maghasik ng kaguluhan at pabagsakin ang namumuno ng ating bayan. Malaki ang nagiging epekto nito sa lipunan lalo sa ating mga mamamayan para sa kanilang kaligtasan. Gayundin malaki ang epekto nito sa ekonomiya at turismo. IKALIMANG PANGKAT DROGA Ang ipinagbabawal na mga gamot, ilegal na mga droga, inaabusong mga gamot, o mapanganib na mga gamot ay tumutukoy sa anumang sangkap, hindi kasama ang tubig at mga pagkain, na nakapagpapabago sa takbo ng kaisipan at katawan isang ng tao. Maaaring makaapekto ang droga sa isip lamang ng tao o sa katawan ng tao, subalit maaari ring parehong maapektuhan ang mga ito. Sa malawakang kahulugan, kinabibilangan ang mga bawal na gamot ng mga produktong drogang may kapeina, tabako, mga nalalanghapna sangkap o mga inhalante, ang marihuwana o cannabis, heroina,at mga isteroyd. Isa ang Pilipinas sa mga bansang laganapang paggamit ng ipinagbabawal na gamot o ilegal na droga. Ang pagkalat nito ay isang malaking dagok sa ating lipunan hindi lamang dahil sa maraming buhay ang nawawasak at napipinsala kundi gayundin ang kinabukasan ng mga kabataan. Sinasabing matagal ng nilalabananng ating gobyerno ang pagsugpo sa droga na kung saan itinuturing na matinding salot sa ating lipunan.
 10. ating bansa ay nangangailangan ng solusyon. Ngayon ay iyong tukuyin ang angkop na bunga sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Piliin at iguhit ang hugis ng tamang sagot na nakalagay sa tabi ng pahayag. - Apektado ang pangangailangan ng pamilya. - Babagsak ang ekonomiya ng bansa. - Hindi na naipagpapatuloy ang pag- aaral. - Mahirapmakahanap nang maayos na trabaho. - Sinisira nito ang katinuan ng isang tao. SANHI SANHI 1. Maraming Pilipino ang mababa lang ang pinag-aralan 2. Maagang namulat sa pagtatrabaho 3. Kawalan ng mapapasukan 4. Paggamit ng ipinagbabawal na gamot 5. Patuloy na paglaganap ng kaguluhan sa bansa
 11. F. PAGLALAHAT Sa mga nabanggit na problema ng bansa alin doon ang maituturing na Kanser sa Lipunan? Okay Jhon. Magaling Jhon! SANHI SANHI 1. Maraming Pilipino ang mababa lang ang pinag-aralan 2. Maagang namulat sa pagtatrabaho 3. Kawalan ng mapapasukan 4. Paggamit ng ipinagbabawal na gamot 5. Patuloy na paglaganap ng kaguluhan sa bansa Inaasahang Sagot Jhon: Ang Korapsyon ang maituturing na kanser sa lipunan kahit ano mang pagpigil na ginawa ng mga taong mabubuti ngunit hindi pa rin maikalang mayroon paring mga nasa posisyon ang gumawa ng hindi Mabuti. Nangangamkam sa kaban ng bayan.
 12. Bilang kabataan sa bagong panahon ano ano ang mga magagawa mo para malutas o masulosyunan ang mga problema ng ating bansa? Bilang isa sa mga kabataang inaasahan nap ag-asa ng bayan makatutulong ako sa pamamagitan ng paggawa ng Mabuti. Sa pagsisimula mismo sa aking sarili. IV. PAGTATAYA A. PANUTO: Piliin ang suliranin na nararanasan ng bansa na angkop sa mga ibinigay na solusyon na maaaring makatulong sa pag-unlad ng bansa. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. _____1. Pagkakaisa tungo sa mapayapang pamumuhay. A. Child Labor B. Kahirapan C. Kawalan ng seguridad D. Korapsyon _____2. Tanggalin ang korapsyon sa gobyerno na nagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino. A. Droga B. Kahirapan C. Unemployment D. Walang sapat na edukasyon _____3. Palakasin ang ekonomiya ng bansa na makatutulong sa pagdami ng trabaho. A. Child Labor B. Droga C. Korapsyon D. Unemployment _____4. Paghigpit sa mga batas na nangangasiwa sa Karapatang Pantao ng mga kabataan. A. Child Labor B. Droga C. Korapsyon D. Unemployment _____5. Gumawa ng programa na walang sawang magpapaalala sa mga tao sa masamang dulot ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. A. Droga B. kahirapan C. Korapsyon D. Walang sapat na edukasyon B PANUTO: Lagyan ng tsek (/) ang mga pahayag na makatutulong sa kalagayan ng bansa.
 13. ______1. Tigilan na natin ang inggitan at kasakiman. ______2. Unahin ang sarili bago ang bayan. ______3. Kailangan matutuhan ng mga tao kung paano makalalamang sa iba. ______4. Magkaisa ang mga mamamayan na tumulong sa pamahalaan. ______5. Walang kakalat-kalat na mga bata sa lansangan kung magiging responsible ang bawat magulang. V. TAKDANG- ARALIN Magsaliksik ng mga panukalang batas sa kasalukuyan na siyang solusyon sa mga problemang nabanggit sa talakayan.
Anzeige