Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

2. GAP, Doughnut, SDG, Impact nl.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie 2. GAP, Doughnut, SDG, Impact nl.pdf (20)

Anzeige

2. GAP, Doughnut, SDG, Impact nl.pdf

  1. 1. 15-9-2022 1 CLASS 2 SOCIETAL VALUE Maatschappelijke Waarde Gap in society Doughnut Economics SDG's Impact Entrepreneurship Kees Klomp,2016 Kate Raworth, 2017 2 TODAY 1. START 2. BUILDING KNOWLEDGE 3. REFLECTION - record for your OpEd 1 2
  2. 2. 15-9-2022 2 4 Assignment 1 Vorm groepjes van 3 Gebruik de 2 x 10 zinnen van je voorbereiding. Maak 3 dia's: 1. Doughnut Economics Model 2. SDG’s 3. De relatie tussen beide Presenteer deze dia's aan de rest van de klas. 6 ASSIGNMENT 2: Problemen, Aanpak, Tools, Bold Leaders... Ga naar de BB pagina van vandaag Doe de sorteeroefening samen. Deel de 5 rijen en jouw oordeel met de rest van de klas Note: Distinguish between a gap in society and a luxury problem… overtourism in Venice is a luxury problem, not a gap in society 4 6
  3. 3. 15-9-2022 3 7 CASE COMPANIES 8 CASE COMPANIES 7 8
  4. 4. 15-9-2022 4 9 Assignment 3 BESLUIT als groep: 1. In welke mate levert elk bedrijf marktwaarde of maatschappelijke waarde? 2. Hoe weet je dit? Welke bewijs kun je vinden? 11 9 11
  5. 5. 15-9-2022 5 12 Evidence of...? QUESTION BEFORE COFFEE BREAK WAS; TO WHAT DEGREE…. 13 From single to multiple value creation (see also Class 1) Meervoudige Waarde Creatie = alle 3 de P’s even belangrijk, in balans, weg van winstmaximalisatie Multiple Value Creation = all 3 P’s equally important, moving from profit maximisation towards impact maximization 12 13
  6. 6. 15-9-2022 6 14 The levels of Corporate Social Responsibility IMPROVING CONNECTED RESPONSIBLE FERTILE Klomp 2016 16 Niveaus van impact Beslissende factoren: Continuiteit Integratie in het BM Mate van Meervoudige Waarde 14 16
  7. 7. 15-9-2022 7 18 Assignment 4 Social Entrepreneurship Creating Shared Value CSR Cause Marketing Werk in groepjes van 3. Bepaal voor de 3 casusbedrijven op welk niveau zij opereren Schrijf jullie bevindingen op padlet. Social: operatie/bedrijfsvoering puur in dienst van maatschappelijke doelen CSV: er wordt winst gemaakt, maar de kern van het BMC gaat over het creeren van maatschappelijke waarde CSR: doelen zijn geintegreerd in het BMC en worden continu uitgevoerd –meestal projecten CM: activiteiten voor "goede doelen"uiteindelijk bedoeld om het imago te versterken, dus voor marketing https://padlet.com/BOLDLEAD/NL https://padlet.com/BOLDLEAD/EN Use to justify 20 3. REFLECTIE Maak de volgende zin af.. Een bedrijf levert maatschappelijke waarde wanneer het…. 18 20
  8. 8. 15-9-2022 8 22 PROCESSING… - Zorg dat je definities kunt geven van deze concepten (je mag de engelse term hier gebruiken): - Gap in society – gebruik hiervoor de clips van Kate Raworth op BB - Purpose Economy - Impact Entrepreneurship 1. Zoek je eigen voorbeeldbedrijf—je voorbeeldcasus 2. Vul een BMC in voor dit voorbeeldbedrijf 3. Schrijf een alinea waarin je uitlegt welke sociale en/of ecologische problemen dit bedrijf aanpakt. Leg ook uit of en hoe het bedrijf een bijdrage levert aan een Sustainable Development Goal. 23 What did you do today? Opinion Piece (0-2-4-6-8 each) points WHAT IS EXPECTED? 1 In the introduction the critical opinion is introduced 0 There is a description of the societal problem and its consequences. A potential approach is possibly introduced. 2 The structure of the text is coherent and is captivating to read through 0 a logical set up of the text is the case, with one of the blueprints as leading structure. Paragraphs in the text present one topic or idea each. Paragraphs are linked logically 3 The quality of reasoning throughout the opinion piece is high 0 statements are supported with arguments and these are based on facts from reliable sources. Arguments show different perspectives. Terminology is consistent. 4 The information in the opinion piece is relevant and up to date 0 it is an up to date, relevant problem, validated by multiple sources Societal Value Creation (0-2-4-6-8 each) 5 The concept of purpose economy is shown by means of the chosen case and or relevant sources 0 Purpose economy shift is shown [cl.2 Pine & Gilmore] - the necessity of the shift in relation to traditional commercial economy. 6 The concept of GAP in society is discussed by means of the case and/or relevant sources 0 There is a clear description of the gap in society to which the case is a response. The description is supported with facts from relevant sources. 7 The distinction between value creation and multiple value creation is clear from the discussion of the case 0 the distinction between single and multiple value creation is clear, there is a description of the value that the case creates for 2 to 3 stakeholders. Bold Leadership (0-2-4-6-8 each) 8 A critical opinion on impact entrepreneurship is shown by discussing the chosen case. 0 there is description and critical assessment of the level of impact (Klomp, 2016)created by the case and/or the bold leader. 9 The reason for choosing the case in relation to Bold leadership is clear 0 There is a description of the type of bold leadership shown in the case, qualities related to actions and shown in response to the gap in society. 10 The contribution of the case to the industry is shown 0 relation to the industry [primary, secondary, tertiary] is shown either explicitely or implicitely.In other words there is an assessment of the role of the case in relation to our industry; leader or follower, innovative or less innovative? 11 Reflection on own potential actions in relation to the case is shown. 0 there is a separate paragraph in which the student reflects on the type of bold leadership that they would like to develop as a hospitality professional, relation to the gap in society. 22 23

×