Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Проучване
        на професионалните нагласи
       на младите българи в Германия
28.04.2009
Екип
      Марияна       Силвия    Ирина       Диляна
      Ангелова      Петкова   ...
Агенда
       Представяне на екипа и проекта
       Характеристика на запитаните
       Резултати
 ...
Би ли се върнал в България?
4
Представяне на проекта
          Основна цел: проучване на нагласите на българските
          студен...
Характеристика на запитаните
          Пол: 66% жени, 34% мъже
          Средна възраст: 25 години
 ...
Едва 2% виждат своята краткосрочна и дългосрочна реализация
  в България

  Къде виждате професионалната си реализация...
Факторите, които са важни за българските студенти при избора
  им на работодател, не са изпълнени в България
  Доколко...
Факторите, които са важни за българските студенти при избора
  им на работодател, не са изпълнени в България

  Доколк...
Стандартът на живот както и политическата и икономическа
   ситуация, са важни фактори, но не са на ниво в България
  ...
Единствените важни фактори, които са изпълнени в България, са
   възможността да си близо до семейството и приятелите
 ...
Най- вече корупцията, по-ниските заплати и неуредеността на
   социалната система спират българските студенти да се върн...
Липсата на целенасочена политика на държавата и работодателите
   са значителни пречки при намирането на работа
   Ако...
Младите специалисти са склонни да се върнат в България при
   средна заплата над 2000 лева
   Моля, посочете при какво...
Очакваната заплата зависи пряко от завършената специалност

   Взаимовръзка между завършена специалност и желана заплата...
Българските студенти виждат професионалното си развитие в
   различни сфери

   В кои сфери бихте желали да работите?
...
Голям брой студенти биха работили не само в столицата

   В какво населено място бихте работили при предоставена възможн...
Условията, предлагани от българските работодатели, се
   възприемат различно

   На какво ниво българските работодател...
Българските студентите се връщат в България предимно заради
   семейството, приятелите и възможността да допринесат за
 ...
За тези, които искат да остават в чужбина, са по-важни
   стандартът на живот и политическата и икономическа ситуацията
...
За близо 30% конфликтът между стандарта на живот и желанието
   за близост до семейството не води до категорично решение...
Заплащането, което очакват тези, които изобщо не смятат да се
   прибират в България се различава драстично от на тези, ...
Едва 25% от студентите се считат за добре информирани относно
   работния пазар в България   100
    90
   ...
Интернет портали и информационни трудови борси с български
   работодатели биха се радвали на широк интерес
   Доколк...
Основни акценти
             основните им притеснения да работят в България са корупцията,
   Тези, коит...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Представително проучване на професионалните нагласи на младите българи в Германия

www.baiganyo.de

На 25ти и 26ти април в Берлин и Мюнхен се проведоха първите по рода си информационни трудови борси за български студенти, абсолвенти и млади професионалисти в Германия, организирани от Министерство на Труда и Социалната Политика и Посолството на Република България в Германия.

Екипът изготвил проучването на професионалните нагласи на младите българи в Германия имаше удоволствието да представи резултатите и на двете трудови борси.

Презентациите събудиха голям интерес сред държавните институции, присъстващите работодатели, студенти и медииното пространство.

Тук можете да разгледате пълната презентация и интерсните резултати и изводи. Очакваме с нетърпение и Вашите коментари!

 • Als Erste(r) kommentieren

Представително проучване на професионалните нагласи на младите българи в Германия

 1. 1. Проучване на професионалните нагласи на младите българи в Германия 28.04.2009
 2. 2. Екип Марияна Силвия Ирина Диляна Ангелова Петкова Маврова Ланджева Рангел Иванка Калина Шишков Недялкова Радева 2
 3. 3. Агенда Представяне на екипа и проекта Характеристика на запитаните Резултати Основни акценти Дискусия 3
 4. 4. Би ли се върнал в България? 4
 5. 5. Представяне на проекта Основна цел: проучване на нагласите на българските студенти в Германия относно тяхната професионална реализация Начало на проекта: януари 2008 Провеждане на анкетата: май 2008- ноември 2008 Брой попълнили: 1425 Pепрезентативност 5
 6. 6. Характеристика на запитаните Пол: 66% жени, 34% мъже Средна възраст: 25 години Студенти: 1163 Абсолвенти: 262 Специалност: 30% икономически науки, 9% информатика, 8% социология/ политология, 7% медии и комуникации Образователна степен: 42% диплом, 20% държавен изпит, 15% бакалавър, 11% магистър 6
 7. 7. Едва 2% виждат своята краткосрочна и дългосрочна реализация в България Къде виждате професионалната си реализация? 4% 11% 32% в България по-скоро в България краткосрочно по-скоро в чужбина в чужбина (до 2 – 3 години) 53% 12% 11% в България дългосрочно 33% по-скоро в България по-скоро в чужбина (след 3 години) 44% в чужбина 7
 8. 8. Факторите, които са важни за българските студенти при избора им на работодател, не са изпълнени в България Доколко следните фактори са важни при избора ви на работодател? На какво ниво българските работодатели ви предлагат следните условия? а 5 4 а. възможност да работя желаната 3 професия д б б. възможност да разширявам и 2 задълбочавам знанията си и да развивам качествата си 1 в. работна среда и фирмена култура г. баланс между личен и професионален живот (work-life- balance) д. популярност на работодателя г в (1 – много високо, 5 – много ниско) (1 – много важно, 5 – изобщо не е важно) 8
 9. 9. Факторите, които са важни за българските студенти при избора им на работодател, не са изпълнени в България Доколко следните фактори са важни при избора ви на работодател? На какво ниво българските работодатели ви предлагат следните условия? е 5 4 е. обществена отговорност на л 3 ж работодателя ж. икономическа стабилност на 2 работодателя 1 з. възможност за растеж в кариерата и. поемане на отговорни задачи к. заплащане и допълнителни материални стимули к з л. политика на работодателя спрямо служителите (коректност и др.) и (1 – много високо, 5 – много ниско) (1 – много важно, 5 – изобщо не е важно) 9
 10. 10. Стандартът на живот както и политическата и икономическа ситуация, са важни фактори, но не са на ниво в България Доколко следните фактори са важни при избора ви на страна, в която да работите? Доколко следните условия са налице в България? а 5 4 а. улеснения в ежедневието и стандарт на живот в определената държава 3 б. политическа и икономическа 2 ситуация в страната (добра политическа и икономическа г 1 б перспектива) в. възможност да допринеса за развитието на страната г. интернационална среда в (1 – изцяло, 5 – изобщо не) (1 – много важно, 5 – изобщо не е важно) 10
 11. 11. Единствените важни фактори, които са изпълнени в България, са възможността да си близо до семейството и приятелите Доколко следните фактори са важни при избора ви на страна, в която да работите? Доколко следните условия са налице в България? д 5 4 3 д. възможност да съм близо до 2 семейството е. възможност да съм близо до з 1 е приятелите ми ж. възможност за пълноценна почивка на мястото, където живея з. национална култура и нрави, които ми допадат ж (1 – изцяло, 5 – изобщо не) (1 – много важно, 5 – изобщо не е важно) 11
 12. 12. Най- вече корупцията, по-ниските заплати и неуредеността на социалната система спират българските студенти да се върнат в родината Ако имате притеснения да работите в България, то какви са основните причини за тях? а. корупция, некомпетентност и 1100 1035 бюрокрация в държавните 966 институции 1000 901 б. по-ниско заплащане на труда 900 в. неуреденост на социалната система 800 689 г. корупция при назначаването на 700 работа 600 д. недоразвита инфраструктура 500 е. липса на достатъчно сигурност 400 340 ж. по-ограничени възможности за 328 300 развитието ми като специалист 195 з. неразвито гражданско общество 200 160 60 и. липса на интересни за мен 100 25 33 18 работодатели 0 а б в г д е ж з и к л м к. лични причини л. нямам притеснения м. други 12
 13. 13. Липсата на целенасочена политика на държавата и работодателите са значителни пречки при намирането на работа Ако виждате пречки при намирането на работодател в България, то кои от следните определяте като значителни? а. липса на целенасочена държавна политика за завръщането на българските абсолвенти от чужбина б. липса на целенасочена политика на а 84 българските работодатели за привличане на български абсолвенти б 79 от чужбина в. затруднена комуникация и липса на в 64 непосредствен контакт при търсене на български работодатели от г 58 Германия г. затруднено идентифициране на д 58 работодателите, които предлагат условията, които аз търся е 57 д. недостатъчна запознатост на ж 46 работодателите с немската образователна система е. некоректно или / и несериозно 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 отношение на работодателите в България към кандидатите ж. трудно достъпна информация за пазара на труда като цяло 13
 14. 14. Младите специалисти са склонни да се върнат в България при средна заплата над 2000 лева Моля, посочете при какво минимално брутно заплащане на месец в лева бихте обмислили да започнете работа в България: Студенти 3% 1% 12% 17% 21% 22% до 1000 1001 - 1500 24% 1501 - 2000 Средна стойност: 2346 лв. 2001 - 3000 3001 – 5000 Абсолвенти 4% 5001 - 8000 7% 8% 12% над 8000 22% 20% 27% Средна стойност: 3162 лв. 14
 15. 15. Очакваната заплата зависи пряко от завършената специалност Взаимовръзка между завършена специалност и желана заплата в лева 3500 а. информатика и информационни 2970 технологии 3000 2920 2740 б. право 2630 2500 2350 в. инженерни науки 2310 г. природни науки 2000 1905 1850 1790 1740 д. икономически науки е. медицински науки 1500 ж. социология / политология 1000 з. психология / философия / педагогика и. изящни изкуства 500 к. фиологически науки 0 а б в г д е ж з и к 15
 16. 16. Българските студенти виждат професионалното си развитие в различни сфери В кои сфери бихте желали да работите? а. маркетинг, медии и реклама б. информационни и комуникационни 600 технологии в. неправителствени организации 478 г. образование / научна дейност 450 д. туризъм 365 е. финанси, застрахователна и 329 328 одиторска дейност 305 301 300 277 275 260 ж. търговия 238 з. индустрия и. държавна администрация 140 131 150 123 к. собствен бизнес 107 92 79 л. енергетика м. здравеопазване 0 н. екология а б в г д е ж з и к л м н о п р о. архитектура и строителство п. юридически сектор р. транспорт 16
 17. 17. Голям брой студенти биха работили не само в столицата В какво населено място бихте работили при предоставена възможност за професионална реализация, отговаряща на Вашите критерии? 900 800 777 700 610 а. столицата 600 б. населено място от 200 000 до 600 000 жители 500 в. населено място от 100 000 до 200 400 000 жители г. населено място от 50 000 до 100 000 300 223 жители 178 200 д. населено място под 50 000 жители 100 68 е. без значение 24 0 а б в г д е 17
 18. 18. Условията, предлагани от българските работодатели, се възприемат различно На какво ниво българските работодатели ви предлагат следните условия? а 5 4 3 а. политика на работодателя спрямо служителите (коректност и др.) 2 б. възможност да разширявам и задълбочавам знанията си и да г 1 б развивам качествата си в. възможност за растеж в кариерата г. възможност да работя желаната професия в България Чужбина 18
 19. 19. Българските студентите се връщат в България предимно заради семейството, приятелите и възможността да допринесат за развитието на страната Доколко следните фактори са важни при избора ви на страна, в която да работите? Доколко следните условия са налице в България? а 5 4 3 а. възможност да съм близо до 2 семейството б. възможност да съм близо до г 1 б приятелите ми в. възможност да допринеса за развитието на страната г. улеснения в ежедневието и стандарт на живот в определената държава в (1 – изцяло, 5 – изобщо не) (1 – много важно, 5 – изобщо не е важно) 19
 20. 20. За тези, които искат да остават в чужбина, са по-важни стандартът на живот и политическата и икономическа ситуацията в страната Доколко следните фактори са важни при избора ви на страна, в която да работите? Доколко следните условия са налице в България? а 5 4 3 а. улеснения в ежедневието и стандарт на живот в определената държава 2 б. политическа и икономическа ситуация в страната г 1 б в. интернационална среда г. възможност да съм близо до семейството в (1 – изцяло, 5 – изобщо не) (1 – много важно, 5 – изобщо не е важно) 20
 21. 21. За близо 30% конфликтът между стандарта на живот и желанието за близост до семейството не води до категорично решение при избора на страна Доколко следните фактори са важни при избора ви на страна, в която да работите? Доколко следните условия са налице в България? а 5 4 3 а. улеснения в ежедневието и стандарт на живот в определената държава 2 б. политическа и икономическа ситуация в страната г 1 б в. възможност да съм близо до семейството г. възможност да съм близо до приятелите ми в (1 – изцяло, 5 – изобщо не) (1 – много важно, 5 – изобщо не е важно) 21
 22. 22. Заплащането, което очакват тези, които изобщо не смятат да се прибират в България се различава драстично от на тези, които искат да се върнат в България 3500 3000 2718 2500 2114 2000 1796 а. България 1610 б. България / Чужбина 1500 в. Чужбина / България 1000 г. Чужбина 500 0 a б в г 22
 23. 23. Едва 25% от студентите се считат за добре информирани относно работния пазар в България 100 90 80 70 Как оценявате нивото на 60 44 вашата информираност 50 относно работния пазар в 40 30 22 България? 20 20 11 10 3 (1 - много високо, 5 - много ниско) 0 1 2 3 4 5 100 90 80 70 Имате ли личен опит при 60 търсенето на работа в 50 България и / или опит с 40 27 27 28 българските работодатели? 30 20 13 (1 – много богат, 5 – никакъв) 5 10 0 1 2 3 4 5 23
 24. 24. Интернет портали и информационни трудови борси с български работодатели биха се радвали на широк интерес Доколко бихте използвали следните форми и начини за информиране относно пазара на труда и за търсене на работа в България? а. интернет портали за обяви за работa б. интернет портал предимно за български студенти / абсолвенти в Германия, търсещи работа в a България б в. посещение на панаири (Job-Messe) в на български работодатели в Германия г д г. провеждане на интервюта за работа на немска територия с български е работодатели ж д. стаж в България з е. престой в България с цел непосредствен контакт с 0 20 40 60 80 100 работодателите ж. непосредствен контакт с точно тези работодатели, които ме интересуват (вкл. техните интернет страници) з. роднини и познати 24
 25. 25. Основни акценти основните им притеснения да работят в България са корупцията, Тези, които по-ниското заплащане на труда, неуредеността на социалната краткосрочно и система дългосрочно искат да се върнат в се връщат в България предимно заради семейството, приятелите България (13,5%) и възможността да допринесат за развитието на страната биха се върнали в България при средна заплата от мин. 1610 лв. биха желали да се занимават предимно с маркетинг, туризъм, търговия и частен бизнес Тези, които основните им притеснения да работят в България са корупцията, краткосрочно и по-ниското заплащане на труда, неуредеността на социалната дългосрочно искат система да останат в стандартът на живот и политическата и икономическа ситуацията чужбина (54,5%) в страната са с голямо значение при избора на страна биха се върнали в България при средна заплата от мин. 2718 лв. биха желали да се занимават предимно с маркетинг, образователна и научна дейност и индустрия 25

×