Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
FAKULTETI INXHINIERISË SË NDERTIMIT
Msc.Energjitike
Tema:Kuadri L...
Politikat e BE “20-20-20 deri 2020”
Politika :
Aaft Shkurter
Afat Mesem
Afat Gjate
Direktivat e BE ne Kuader te Eficences se Energjise
 Energy Efficiency Directive (2012/27/EU)
 Energy Services Directive...
Institucionet kryesore te BE per Eficencen e Energjise
1.Komosioni Europian – Energy Union
-Furnizimi e Sigurt
-Tregu i en...
Konsumi i Energjise Sipas Sektoreve ne Shqiperi
Burimet Energjetike % ktoe
Qymyri 4.15% 83.41
Gazi 0.73% 14.66
Nafta dhe p...
Plani Kombetar per Eficencen e Energjise
Mekanizmat e Politikes EE
1. Siguri Furnizimi,
2. Zhvillim i Qendrueshem
3. Oblig...
Plan Kombetar per Eficencen e Energjise
PKVEE 1 vetë-vlerësimi 2011-2018 (target 9%)
PKVEE : 2010, 0.58% (target was 1%),
...
Kuadri Ligjor Shqiptar per Eficencen Energjise
 Ligji Nr. 9379 i dates 28.04.2005 “Per eficiencen energjetike”( Drafti i ...
1. Zbatimi jo i plote i ligjit ekzistues per Efiçensen e Energjise (Prill 2005)
2. Mungesa e krijimit te Fondit te Efiçens...
1. Implementimi i ligjit EE (2014) 2005 – i pa zbatuar asnjehere;
2. Themelimi i Fondit te EE (2005 nuk u themelua);
3. Im...
Kuadri Ligjor per Eficencen e Energjise
"With the exception of preventing war, this (the energy crisis) is the greatest ch...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kuadri ligjor dhe Politikat per Eficencen Energjitike. BESTAR CEKREZI Msc Energjitike/FIN

653 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kuadri ligjor dhe Politikat per Eficensen Energjitike ne Shqiperi

Veröffentlicht in: Umweltschutz
 • Als Erste(r) kommentieren

Kuadri ligjor dhe Politikat per Eficencen Energjitike. BESTAR CEKREZI Msc Energjitike/FIN

 1. 1. REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI INXHINIERISË SË NDERTIMIT Msc.Energjitike Tema:Kuadri Ligjor dhe Politikat per Eficencen e Energjise Punoi: Bestar ÇEKREZI Pranoi :Dr. Konalsi GJOKA TIRANË, Maj 2015 Detyre Kursi
 2. 2. Politikat e BE “20-20-20 deri 2020” Politika : Aaft Shkurter Afat Mesem Afat Gjate
 3. 3. Direktivat e BE ne Kuader te Eficences se Energjise  Energy Efficiency Directive (2012/27/EU)  Energy Services Directive (2006/32/EC)  Energy Performance of Buildings Directive (2010/31/EU)  Energy Labelling Directive (2010/30/EU)  Ecodesign Directive (2009/125/EC)
 4. 4. Institucionet kryesore te BE per Eficencen e Energjise 1.Komosioni Europian – Energy Union -Furnizimi e Sigurt -Tregu i energjisë i brendshëm -Eficence e energjisë -Hulumtim dhe inovacion në energji -Reduktimin e emisioneve 2. International Energy Agency Sigurimi i energjisë Zhvillimi ekonomik Ndërgjegjësimi mjedisor Angazhimi në mbarë botën 3.Komuniteti I Energjise Tërheqja e investimeve në prodhimin e energjisë Krijoj një treg të integruar të energjisë Rritja e sigurisë së furnizimit; Rritja e konkurrencës në nivel rajonal
 5. 5. Konsumi i Energjise Sipas Sektoreve ne Shqiperi Burimet Energjetike % ktoe Qymyri 4.15% 83.41 Gazi 0.73% 14.66 Nafta dhe produktet 53.17% 1068.45 Drute e zjarrit 10.28% 206.50 En.djellore 0.59% 11.80 Hydro 31.08% 624.62  Pavarësisht se situata e furnizimit me produkte primare energjetike vjen gjithmonë në rritje, tregu i vendit tonë kerkon permiresime ne sigurine e furnizimit me energji.  Raporti i Bilancit Energjitik per 2012 AKBN
 6. 6. Plani Kombetar per Eficencen e Energjise Mekanizmat e Politikes EE 1. Siguri Furnizimi, 2. Zhvillim i Qendrueshem 3. Obligimet Nderkombetare Targeti Kombetar i Efiçencës se Energjise PKVEE 1 2011-2018 ( target 9%) PKVEE 2 2014- 2020 (target 15% ??) Ka Vullnet Politik Kerkesa per zbatimin e PKVEE ndikon ne: • Reduktim te konsumit energjetik; • Rritje te sigurise ne furnizim; • Reduktim te emetimeve ne atmosfere; • Rritje e te ardhurave reale per popullsine; • Permiresim i intensitetit energjetik dhe rritje te komfortit. • Plani kombetar i veprimit per EE (PKVEE 1)
 7. 7. Plan Kombetar per Eficencen e Energjise PKVEE 1 vetë-vlerësimi 2011-2018 (target 9%) PKVEE : 2010, 0.58% (target was 1%), 2011 1.49% (target 2%) 2012 2.61% (target 3%). 2013 (target 5%).
 8. 8. Kuadri Ligjor Shqiptar per Eficencen Energjise  Ligji Nr. 9379 i dates 28.04.2005 “Per eficiencen energjetike”( Drafti i ri i Ligjit per Eficiencen Energjetike)  Ligji Nr. 8937, date 12.9.2002 “Per ruajtjen e nxehtesise ne ndertesa”  Kodi Energjitik I Banesave (2003)  Projek-ligj “Për performancën e energjisë në të ndërtesave” (hyn ne fuqi 2016)
 9. 9. 1. Zbatimi jo i plote i ligjit ekzistues per Efiçensen e Energjise (Prill 2005) 2. Mungesa e krijimit te Fondit te Efiçenses se Energjise; 3. Mungesa zbatimit te Kodit Energjetik te Ndertesave ne fushe te gjere; 4. Mungesa e nje legjislacioni sekondar dhe rregullator per kryerjen e monitorimeve dhe auditimeve energjetike per konsumatoret e mesem dhe te medhenj, si dhe mungesa e sistemit te çertifikimit per audituesit e energjise; 5. Mungesa e procedurave te pershtatshme ligjore per certifkimin e pajisjeve efiçente; 6. Mungesa e kompanive qe sigurojne permiresimin e efiçenses se energjise nepermjet sherbimeve energjetike; Pse ka Deshtuar Impementimi i Masave Per Eficence Energjie ?
 10. 10. 1. Implementimi i ligjit EE (2014) 2005 – i pa zbatuar asnjehere; 2. Themelimi i Fondit te EE (2005 nuk u themelua); 3. Implementimi i Kodit Energjetik te banesave ne shkalle te gjere; 4. legjislacioni Sekondar duhet te forcoje Auditet Energjise 5. Çertifikimi i sistemeve energjetike te auditit; 6.ESCO-t si nje zhvillim te Ndermarjeve qe MENAXHOJNE Energjine. 7.Perfitimi I fondeve nga projekte rajonale Cfar Mund te Bejme Me Mire ? Detyrat e Shtepise:
 11. 11. Kuadri Ligjor per Eficencen e Energjise "With the exception of preventing war, this (the energy crisis) is the greatest challenge our country will face during our lifetime" President Jimmy Carter,April 18,1977

×