Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Soba za novinare na veb sajtu pr agencije

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 28 Anzeige

Soba za novinare na veb sajtu pr agencije

Herunterladen, um offline zu lesen

Ovaj predlog unapređenja odnosa sa medijima prezentovan je 7. aprila 2011. na 11. međunarodnoj konferenciji "E trgovina" www.etrgovina.org na Paliću

Ovaj predlog unapređenja odnosa sa medijima prezentovan je 7. aprila 2011. na 11. međunarodnoj konferenciji "E trgovina" www.etrgovina.org na Paliću

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Soba za novinare na veb sajtu pr agencije

 1. 1. “ Soba za novinare” na sajtu PR agencije predlog unapređenja odnosa sa medijima Miloje Sekuli ć www.internetagencija.rs
 2. 2. Za što sedite na ovom predavanju? <ul><li>A tako je lepo na Paliću danas  </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/ef5MYS
 3. 3. O čekujete da nešto novo saznate i naučite ! <ul><li>Bitno je i korisno saznavati nove stvari! </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/4jTR6L
 4. 4. Danas vam predstavljam... <ul><li>www.prtopresscommunicationtool.com </li></ul><ul><li>To je : </li></ul><ul><li>Potpuno inovativan alat… </li></ul><ul><li>… zasnovan na cutting adge tehnologiji… </li></ul><ul><li>… koji sublimira najnaprednijoj tendencije PR struke … </li></ul><ul><li>… i u sebe integri še globalno sprovedena istraživanja ... </li></ul><ul><li>... najboljih PR praksi svetskih Top 100 korporacija ... </li></ul><ul><li>… daju ći vam tako konkurentsku prednost !  </li></ul>
 5. 5. Sem toga... <ul><li>On ne postoji! </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/h5SyFA
 6. 6. Za ovih 15 min ne ćete naučiti ništa novo ! <ul><li>Zaista nemam ništa revolucionarno da vam saopštim! </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/g8PjRj
 7. 7. Jel’ nas ovaj zeza??? <ul><li>Ne mrtav sam ozbiljan ! </li></ul><ul><li>Al’ stvarno n emam ništa novo za vas. </li></ul><ul><li>Ako ostanete u sali nećete dobiti ni jednu informaciju koju do sada niste znali.  </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/hAvNW7
 8. 8. Umesto toga <ul><li>Prisetimo se svi zajedno šta imamo a ne koristimo! </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/eGSrLD
 9. 9. Razmislimo kako da to iskoristimo! <ul><li>Možemo li uklapanjem postojećih alata, servisa , procesa i postupaka stvoriti nešto novo ? </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/gXuT9k
 10. 10. To vam se dragi moji zove… <ul><li>INOVACIJA </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/gJKUSM
 11. 11. <ul><li>Inoviranje je … </li></ul><ul><li>Profitiranje, na neki način , od latentnog potencijala ideja koje su nove za vašu organizaciju. (CENTRIM, UK – http:// centrim.mis.brighton.ac.uk ) </li></ul><ul><li>Ključne reči u definiciji: </li></ul><ul><ul><li>Profitiranje </li></ul></ul><ul><ul><li>Latentni potencijal ideja </li></ul></ul><ul><ul><li>Nove za vašu organizaciju </li></ul></ul>DEFINICIJA INOVACIJE *prezentacija je uzeta, uz dozvolu vlasnika, odavde http://bit.ly/gqHEcR
 12. 12. Kako beše naziv ovog predavanja? <ul><li>“ Soba za novinare” na sajtu PR agencije </li></ul><ul><li>predlog unapređenja odnosa sa medijima </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/h9HqNM
 13. 13. Šta su “odnosi sa medijima”? <ul><li>Zavisi š ta vi ho ć ete da budu ! </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/gOaDWf i odavde http://bit.ly/g1p9Mi
 14. 14. Pametnjakoviću a kako ti to radiš? <ul><li>www.naslovi.net / kliping / </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/dJMVDr
 15. 15. Evo ovako: <ul><li>[power blogger] ...tražio sam o d Mileusne neki press materijal, reče da još nije spremio </li></ul><ul><li>[ja] ... sto se press materijala tice mislim da ga uopste necemo praviti voleo bi da svi koji hoce da objave to urade posto probaju , pa da iznesu svoje utiske </li></ul><ul><li>[ja] ...vise ce nam poslala uraditi jedna autenticna recenzija nego deset copy-paste </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/gnNbK9
 16. 16. Pre đi napokon na stvar? <ul><li>OK, OK, ... Koji to latentn i potencijal imamo? </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/hsg81Z
 17. 17. A. Materijal u elektronskom obliku <ul><li>Faksove je malo teže “oka čiti na internet ” </li></ul>*slika je ukradena odavde http://anse.rs/4x13nM
 18. 18. B. Imamo veb sajtove (više -manje ) <ul><li>Spisak PR agencija u Srbiji http://bit.ly/bUAiH9 </li></ul>
 19. 19. C. Korporativni sajtovi imaju “novinarske sobe” <ul><li>Nau č ili smo da save t ujemo klijentima da su obavezne </li></ul>*slika je napravljena ov de http://bit.ly/f1sPUy
 20. 20. D . Znamo da postoje “servisi za distribciju PR saop š tenja” <ul><li>PR Newswire www.prnewswire.com </li></ul><ul><li>PR Objave www.probjave.com </li></ul>
 21. 21. E. U pravljenju jednog sam i učestvovao <ul><li>Servis za pripremu i distribuciju (prvenstveno) fotografija i vesti www.infolink.rs </li></ul>
 22. 22. Šta nam je činiti? <ul><li>A+B+C+D+E </li></ul>
 23. 23. Šta bi time dobili? <ul><li>Otvaranje novog kanala komunikacije sa medijima </li></ul><ul><li>Povećanje broja objava </li></ul><ul><li>Veću “vidljivost” na internetu klijenata ali i agencija </li></ul>Kada bi kompanije redovno objavljivale vesti i ažurirale materijale na svojim veb sajtovima povremeno bi ih posećivao da bi &quot;bio u toku&quot; *septembar 2006.
 24. 24. Jel ’ vas zanima ova tema ? <ul><li>Javite se da vam po šalj e m više materijala  </li></ul>
 25. 25. Kad tako lepo sve z na š što to nisi i uradio? <ul><li>Hajde da o tome pričamo uz kafu </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/fWGD9E
 26. 26. Da se ti malo ne ložiš previše na veb? <ul><ul><li>Iskreno nisam siguran  </li></ul></ul>*credits Ivica Koren http://on.fb.me/h9GK8H
 27. 27. Posle 10 godina “ života od veba ” ( tribute to @torbica ) di žeš ruke? <ul><ul><li>Ma jok, nik a da nisam bio sigurniji da je to budućnost!  </li></ul></ul>*credits Ivica Koren http://on.fb.me/h9GK8H
 28. 28. Hvala na pa žnji! svuda na vebu milojesekulic

×