Anzeige

Društvene mreže i mediji - zašto su toliko bitni

Osnivač um Net Agencija
27. Mar 2011
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Društvene mreže i mediji - zašto su toliko bitni

 1. Dru š tvene mre ž e i društveni mediji Z ašto su toliko bitni?

Hinweis der Redaktion

 1. Ice Beaker, uvod u priču o mogućnostima korišćenja interneta u promociji ideja, akcija, potreba, prikupljanju sredstava, sretanju pažnje javnosti
 2. Primer koji pokazuje da je moguće sktenuti pažnju javnosti i, što je mnogo bitnije održati je u dužem vremenskom periodu, jednostavnim i jeftinim sredstvima
 3. Istog dana kada je počela poplava u lokalnoj kafani napravljen je krizni štaba a momak iz mesta koji je znao ponešto o izradi sajtova napravio je prvu, rudimentarnu verziju veb sajta posvećenog poplavi i lansirao ga modemskom vezom preko jedinog telefona koji je radio Na sajtu su iz sata u sat objavljivane fotografije sa terena To je primećeno od strane B92.net koji je jednu od slika iz sela istakao na svom portalu uz njegovu adresu Miloje Sekulić je ovo video i preko developerskog portala www.elitesecurity.org pokrenuo na akciju internet zajednicu Narednog dana napravljen je novi, bolje dizajniran sajt i stalno dopunjavan materijalom Sajt je postao izvor slika i informacija za medije Banere ka njemu postavili je preko 200 drugih sajtova Zahvaljujući ovome vršen je stalni pritisak na vlasti da poplavom pogođeno selo ne padne u zaborav
 4. Twitter u to doba nije postojao, Facebook je bio slabo rasprostranjen u našim krajevima a Youtube i drugi društveni mediji nisu imali popularnost koju danas imaju, prvenstveno zbog slabih internet veza Bogovi su postojali, ali mahom kao kolegtivni na B92.net i mojblog servisima
 5. Ve ćina srednjih i manjih gadova pa čak i sela imaju svoje lokalne veb sajtove sa vestima i zanimljivostima Održavajte dobre odnose sa njihovim vlasnicima i pokretačima!
 6. Postavljene na ovaj servis i tagovane (opisane) slike imaju veliku verovatnoću da budu lako pronađene i preuzete od strane drugih sajtova i medija
 7. Postavljeni na ovaj servis i tagovani (opisani) video zapisi imaju veliku verovatnoću da budu embedovani (preuzeti) na druge sajtove
 8. Sa svojim multimedijalnim mogućnostima i fantastičnim viralnim potencijalom, uz činjenicu da ga preko 2.000.000 osoba u i iz Srbije koristi Facebook je Bogom dani kanal za efikasnu i besplatnu promociju
 9. Zanimljiv, ažuran, posećen i raćen preko RSS -a i agregatora blog je mo ćno aktivističko oružije
 10. Na Twitteru se o bitnim temama “procvrku će ” pre nego na bilo kom drugom kanalu komunikacije i informacije se na njemu nađu e nego u bilo kom klasičnom mediju Njegov potencijal za animiranje i podsticaje drugih da podrže vašu ideju ili inicijativu je direktno proprcionalan broju i uticaju vaših sledbenika
 11. Alati az pravljenje veb sajtova su danas toliko razvijeni i jednostavni da je moguće za nekoliko sati napraviti ono za šta su nekada trebali dani Obavezno uključujete društvene mreže i medije u njih!
 12. Dobar odnos sa blogerima pomaže da se priča održava aktuelnom i širi
 13. Na forume ne treba zaboraviti, još uvek su posećeni
 14. Svaki novi dan donosi nove servise
Anzeige