Verslag kinderparlement 3 december 2015

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Raad van de Vlaamse GemeenschapscommissieParlement um Brussels Hoofdstedelijk Gewst

kinderparlement

VGC 1
VLAAMSE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
KINDERPARLEMENT
Zitting 2015-2016 Nr. 4
INTEGRAAL VERSLAG
Vergadering van donderdag 3 december 2015
OCHTENDVERGADERING
FIT & GEZOND
VGC 2
Vergadering Kinderparlement
donderdag 3 december 2015
Voorzitter: mevrouw Hilde Vissers
De voorzitter: Hallo allemaal en welkom in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Zitten
jullie goed op die mooie stoelen? (de leerlingen antwoorden)
Hier vergaderen normaal gezien 89 dames en heren: de parlementsleden van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Zij maken samen met de ministers plannen om van Brussel een fijne
stad voor iedereen te maken.
Normaal gezien had het hele parlement gevuld moeten zijn met kinderen. Jullie weten dat er
een paar weken geleden aanslagen gebeurd zijn in Parijs. In Brussel zijn we nog altijd heel
voorzichtig en proberen we alles heel veilig te houden. Helaas zijn er enkele klassen die geen
toestemming kregen om te komen. Maar gelukkig zijn jullie er wel.
De voorzitter: Er zitten 3 klassen in het parlement. Ik stel jullie graag aan elkaar voor:
De BLAUWE klas is basisschool Sint-Jan Berchmans uit Brussel. Zij hebben heel wat leuke
ideeën op mail gezet.
De GROENE klas is de Ingeniumschool uit Tervuren. Dat is een nagelnieuwe school die graag
een keertje wilde deelnemen aan het Kinderparlement. Zij hebben een knap stripverhaal
meegebracht en enkele lekkere recepten uit een kookboek voor kinderen.
De RODE klas is basisschool Scheutplaneet uit Anderlecht. Ook van hen kregen we een reeks
straffe voorstellen in onze mailbox.
(Applaus)
We gaan over al jullie plannen en ideeën eerst debatteren en daarna gaan we er ook over
stemmen.
De voorzitter geeft uitleg over de microfoons en de stemknopjes
Stemming
De voorzitter: Ik stel voor dat we de stemknopjes meteen eens uitproberen. Ik leg 3 uitspra-
ken voor en met de stemknopjes kan je beslissen welke uitspraak het best bij je past.
- Als je akkoord gaat met de uitspraak “Ik heb er zin in en wil zeker iets zeggen”, druk
je op de groene knop.
- Als je akkoord gaat met de uitspraak “Ik zwijg liever in het Kinderparlement”, druk je
op de rode knop.
- Als je akkoord gaat met de uitspraak “Ik twijfel nog”, druk je op de witte knop.
Resultaat van de stemming: groen 20, rood 4, wit 13
(Applaus)
VGC 3
Het discussieonderwerp vandaag is Fit & Gezond. Jullie plannen heb ik in 2 thema’s verdeeld.
We beginnen met gezond eten en daarna hebben we het over meer bewegen.
GEZOND ETEN!
De voorzitter: Je hoort vaak vertellen dat we gezond moeten eten. In de groene klas hebben
ze hiervoor een oplossing gevonden: fruit goedkoper maken en snoep duurder.
De kinderen van de groene klas: Sommige mensen kunnen fruit niet betalen omdat het te
duur is. Het moet goedkoper worden. Als je snoep duurder maakt, zullen mensen het ook
vaker laten staan en in de plaats kiezen voor fruit.
Commentaar van de parlementsleden
- Snoep mag gerust duurder gemaakt worden. Ik eet meer fruit dan snoep, maar fruit
is wel heel duur.
- Dat is een heel goed idee. Sommige kinderen snoepen te veel en dat is ongezond.
- Snoepjes kosten vaak maar 5 cent, dat is spotgoedkoop. Mocht fruit zo goedkoop
zijn, dan zouden veel meer mensen fruit kopen.
- Fruit zit boordevol vitaminen en is gezond. Van snoep word je dik en krijg je slechte
tanden.
De voorzitter: Soufiane en Nargiss van de rode klas willen graag een fruit- en groentefestival
organiseren.
Soufiane en Nargiss: Wij willen een festival organiseren waar je alle soorten groenten en
fruit van de hele wereld gratis kan proeven. Je leert er eigenlijk fruit eten. Daarna kan je be-
slissen wat je echt lekker vindt en dat zal dan ook in België verkocht worden. We willen het
festival 1 keer per maand organiseren.
Commentaar van de parlementsleden
- Eén keer per maand lijkt mij wat veel, zeker als het gratis is. Je moet alle groenten en
fruit op het festival wel kunnen betalen.
- Fruit van over de hele wereld naar hier halen, daarvoor heb je vliegtuigen nodig. Dat
is niet zo ecologisch.
- Het is een tof plan, zo leren we nieuwe dingen uit verre landen kennen. Misschien
vinden we het fruit uit andere landen wel lekkerder.
- Het festival 1 keer per jaar organiseren is genoeg.
- Als je alle fruit van over heel de wereld naar hier wil brengen, dan heb je veel geld
nodig want dat is heel duur. Het zal dan niet mogelijk zijn om het festival gratis te
maken.
Stemmingen
 Het voorstel om fruit goedkoper te maken en snoep duurder wordt aangenomen met
22 stemmen voor, 13 tegen en 5 onthoudingen.
VGC 4
 Het voorstel om 1 keer per jaar een fruit- groentefestival te organiseren wordt aange-
nomen met 25 stemmen voor, 6 tegen en 7 onthoudingen.
(Applaus)
De voorzitter: Dina van de blauwe klas wil gezonder eten op school. Wat is je plan?
Dina: Ik zou bij de warme maaltijden op school meer groenten willen.
De voorzitter: Harald van de blauwe klas heeft ook een idee om de maaltijden gezonder te
maken.
Harald: Vooral de toetjes mogen gezonder worden. Meestal is het een ijsje of een snoepje.
Een stuk fruit is ook lekker en gezond.
De voorzitter: De kinderen van de groene klas willen het nog anders aanpakken.
De kinderen van de groene klas: Bij ons op school is er een automaat met frisdranken.
Frisdranken zijn wel lekker, maar zitten vol met suiker. Dat is toch niet zo gezond. Wij willen
een automaat met gezonde dingen erin.
De kinderen van de blauwe klas: Wij krijgen elke maandag een stuk fruit op school. Tijdens
de eerste speeltijd mogen we alleen fruit eten. In de andere speeltijd mogen we een koek
eten, maar geen chocolade. Vroeger mochten we in de voormiddag wel koekjes eten. Dat
was gemakkelijker, want je hebt niet altijd fruit bij. Maar het nieuwe systeem werkt wel:
iedereen probeert er toch op te letten en fruit mee te brengen.
De kinderen van de rode klas: In onze school eten we op donderdag en vrijdag fruit op de
speelplaats. Tijdens de rest van week mogen we kiezen wat we snoepen, behalve tijdens de
laatste speeltijd. Dan is het altijd fruit.
De kinderen van de rode klas: Op onze school moet je 1 keer per week fruit eten. Het zou
beter zijn dat we dat vaker doen.
Commentaar van de parlementsleden
- Iedereen wil toch af en toe een koekje eten. Je moet dat niet verbieden.
- Als je kinderen verplicht om alleen maar fruit te eten, zullen ze thuis veel meer gaan
snoepen.
- Af en toe een koekje eten moet toch kunnen.
- We moeten snoep niet verbieden, maar we moeten leren dat ook fruit lekker is.
- Met al dat fruit wordt de speelplaats vies. Er liggen altijd stukken op de grond.
- Het zou beter zijn om bijvoorbeeld twee dagen per week fruit te eten en de rest van
de week vrij te laten.
- Als je een koek wil snoepen, moet je eerst een stukje fruit eten. Dan heb je de twee
binnen.
- We moeten leren wat de gevolgen zijn als we veel suiker eten. Dan zullen we dat zelf
wel vermijden.
VGC 5
- OK dat we dat leren, maar het moet wel op een leuke manier gebeuren. Het mag
geen saaie les zijn.
- Ik vind dat eigenlijk onze mama’s en papa’s ons moeten leren wat de gevolgen zijn
van al die suiker.
- Sommige kinderen lusten gewoon sommige soorten fruiten niet. Ik vind het niet goed
dat je gedwongen wordt om iets te eten wat je niet lust.
Stemmingen
 Het voorstel om de maaltijden op school gezonder te maken wordt aangenomen met
20 stemmen voor, 12 tegen en 8 onthoudingen.
 Het voorstel om op school na de maaltijden alleen nog gezonde desserten te serveren
wordt niet aangenomen met 17 stemmen tegen, 16 voor en 7 onthoudingen.
 Het voorstel om afwisselend een stuk fruit of een koek te eten tijdens de speeltijd
wordt aangenomen met 18 stemmen voor, 15 tegen en 7 onthoudingen.
 Het voorstel om 2 fruitdagen per week te plannen op school wordt aangenomen met
23 stemmen voor, 10 tegen en 7 onthoudingen.
 Het voorstel om kinderen niet te verplichten om fruit te eten op school wordt aange-
nomen met 27 stemmen voor, 6 tegen en 7 onthoudingen.
 Het voorstel om les te krijgen over hoe ongezond suiker is, wordt niet aangenomen
met 18 stemmen tegen, 13 voor en 9 onthouding.
(Applaus)
De voorzitter: Loebna van de rode klas vindt dat de school het goede voorbeeld kan geven
met een feest.
Loebna: We kunnen een schoolfeest organiseren met alleen gezonde spulletjes: groenten en
fruit, maar geen frisdrank of frietjes.
De voorzitter: De kinderen van de groene klas hebben een paar leuke receptjes bij.
De kinderen van de groene klas: Wij hebben een kookboek gemaakt voor kinderen. Als je
geen zin hebt om te spelen kan je op school kookles krijgen. We gebruiken heel veel fruit en
groenten, want dat is gezond. Je kan milkshakes maken, maar ook tomatensoep of een fruit-
brochette.
De voorzitter: Sarah en Iman van rode klas zullen blij zijn met jullie plannen.
Sarah en Iman: Wij zouden zelf groenten en fruit willen kweken. Op school kunnen we dan
een moestuin maken.
De voorzitter: Cilia van de blauwe klas wil ook meer groen op school.
Cilia: Er is zo weinig natuur. Dat kunnen we oplossen door meer groen op de speelplaats te
brengen door meer gras en bomen te planten. We kunnen misschien zelfs een tuintje aan-
leggen waar we groenten of fruit kunnen kweken om nadien op te eten.
VGC 6
Commentaar van de parlementsleden
- De meeste speelplaatsen bestaan alleen uit beton en bankjes. Met meer groen zou
het veel leuker zijn om te spelen.
- Op onze speelplaats hebben ze boompjes geplant. Maar we mogen er niet komen,
dat is wel jammer. Als er groen wordt aangelegd moeten we er wel kunnen spelen.
- Bij ons in Tervuren is er heel veel groen op school en er is ook een park vlakbij waar
we kunnen spelen.
- Het idee om op een schoolfeest alleen maar fruit en groenten te eten vind ik niet
goed. Het is het enige moment waarop we eens iets leuk mogen doen. Dan mag je
gerust een cola drinken en frietjes eten.
- Een moestuin aanleggen is een leuk idee. We leren groenten planten en doen toch
leuke dingen.
- We krijgen al elke week friet op school. Tijdens het schoolfeest mag het best gezond
zijn.
- Ik zou iedereen laten kiezen wat hij eet of drinkt tijdens het schoolfeest.
Stemmingen
 Het voorstel om een supergezond schoolfeest te organiseren wordt niet aangenomen
met 34 stemmen tegen, 2 voor en 4 onthoudingen.
 Het voorstel om tijdens het schoolfeest zowel gezonde als ongezonde dingen te serve-
ren wordt aangenomen met 24 stemmen voor, 6 tegen en 10 onthoudingen.
 Het voorstel om een kookboek te maken voor kinderen en kookles te geven op school
wordt aangenomen met 28 stemmen voor, 10 tegen en 2 onthoudingen.
 Het voorstel om moestuintjes aan te leggen op school wordt aangenomen met 28
stemmen voor, 8 tegen en 4 onthoudingen.
 Het voorstel voor meer groen op de speelplaats wordt aangenomen met 32 stemmen
voor, 6 tegen en 2 onthoudingen.
(Applaus)
MEER BEWEGEN
De voorzitter: Jullie vinden dat jullie al te veel zitten op school. Meer bewegen is de oplos-
sing. Laat ons om te beginnen zelf even onze armen benen en schouders losgooien! (de kin-
deren doen een paar oefeningen)
Nawal van de rode klas heeft een leuk idee om meer te bewegen in de klas.
Nawal: Na elke les zouden we een beetje kunnen dansen om te ontspannen. Nadien zal alles
weer beter gaan.
De voorzitter: Charlotte van de blauwe klas zou het daarmee wel eens kunnen zijn.
Charlotte: In de klas heeft iedereen een idee genoteerd om tussen de lessen te bewegen.
We noemen dat bewegingstussendoortjes. We hebben er een kalender van gemaakt en elke
VGC 7
dan doen we een bewegingstussendoortje tussen de lessen. Soms mogen dat zelfs buiten
doen, bijvoorbeeld om even tikkertje te spelen.
De voorzitter: Lucie vindt dat alle kinderen minstens 15 minuten per dag moeten bewegen.
Is dat voldoende?
Lucie: Op een dag dat je turnles gekregen hebt, is een kwartiertje voldoende. De dagen dat
je geen turnles gehad hebt, moet je wat langer bewegen.
Commentaar van de parlementsleden
- We zitten al een hele dag, bewegen tussen de lessen is een goed idee.
- Na een les moet je toch een beetje ontspannen om je hoofd leeg te maken.
- Bewegen ja, maar toch niet dansen! Je moet ook denken aan de jongens: die doen
dat niet graag.
- Maar neen, dansen is niet alleen voor meisjes. Ik dans ook graag, maar het moet wel
leuke muziek zijn.
- De meeste jongens dansen niet graag, maar de meisjes wel.
- Dansen is toch prettig. Anders zit je maar stil.
- In plaats van te dansen kan je ook sport doen. De bewegingstussendoortjes zijn leuk.
- Met bewegingstussendoortjes zal je minder tijd verliezen dan met dansen. Je moet
geen muziek maken.
Stemmingen
 Het voorstel om na elke les even te dansen wordt niet aangenomen met 20 stemmen
tegen, 9 voor en 9 onthoudingen
 Het voorstel om tussen de lessen door even te bewegen wordt aangenomen met 28
stemmen voor, 6 tegen en 4 onthoudingen
De voorzitter: Mohamed en Imen van de rode klas willen gezonde rekenlessen. Leg dat eens
uit.
Mohamed en Imen: Tijdens de wiskundelessen zouden we moeten rekenen met groenten
en fruit. Met een mandarijn kan je bijvoorbeeld breuken maken. Als we de gewichten leren,
zouden we kunnen gewichtheffen. Of als het over liters gaat, kunnen we een liter water
drinken.
Commentaar van de parlementsleden
- Dat vind ik geen goed idee, want we zullen zo veel tijd verliezen.
- Je kan dat plan wel gebruiken, maar een hele liter water drinken is wel veel.
- We moeten niet met fruit werken, want dan zullen we eten en niet opletten.
- Als je mandarijntjes gebruikt tijdens de les moet je er wel genoeg hebben, anders is
het niet eerlijk voor de kinderen die niets krijgen.
VGC 8
- Allerlei dingen gebruiken tijdens de les is wel leuk, maar je mag toch niet overdrijven.
Anders ben je voortdurend bezig met water drinken of eten en niet met de les.
De voorzitter: De kinderen van de groene klas dromen van meer uitstappen met de klas.
De kinderen van de groene klas: We komen te weinig buiten. Vlakbij onze school is een
park. Wij willen daar graag vaker naartoe om leuke dingen te doen. De kinderen uit stad
zouden ook meer van de natuur moeten kunnen genieten.
Commentaar van de parlementsleden
- Dat zou wel leuk zijn om af en toe de natuur in te trekken.
- We kunnen misschien tijdens de middagpauze naar een park gaan en daar dan onze
boterhammetjes opeten.
- Als je buiten bent in de natuur ben je actief en beweeg je. Dat is gezond.
- Het is een goed idee, maar het is wel heel ver stappen naar een park. Dan verlies je
veel tijd.
- In het begin zal dat wel leuk zijn om naar het park te gaan, maar na een tijdje wordt
iedereen dat beu.
- Als we groene speelplaatsen hebben, moeten we helemaal niet naar het park gaan.
Dan kunnen daar in de natuur spelen.
- Het is een leuk idee. Sommige scholen maken geen uitstappen en dat is niet goed.
- We moeten niet alleen uitstappen maken in de natuur. Er zijn ook andere leuke plek-
ken om te bezoeken.
Stemmingen
 Het voorstel om gezonde rekenlessen te organiseren wordt niet aangenomen met 20
stemmen tegen, 15 voor en 5 onthoudingen
 Het voorstel om meer uitstappen te maken in de natuur wordt aangenomen met 20
stemmen voor, 19 tegen en 2 onthoudingen
 Het voorstel om tijdens de middagpauze naar het park te trekken wordt aangenomen
met 26 stemmen voor, 5 tegen en 11 onthoudingen
(Applaus)
De voorzitter: De kinderen van de groene klas willen ook buiten de schoolmuren bewegen.
De kinderen van de groene klas: Wij willen graag buitenspeeldagen organiseren. Dan kan je
op een plein of in een straat allemaal dingen klaarzetten zetten om samen te spelen. Het zou
fijn zijn om dat een paar keer per jaar te doen.
De voorzitter: Arthur van de blauwe klas en Yasser en Kawtar van de rode klas hebben nog
een ander idee.
Arthur: De auto’s in de stad zorgen voor te veel vervuiling. Autoloze zondagen kunnen die
vervuiling verminderen.
VGC 9
Yasser en Kawtar: Dat klopt. Nu is er 1 autoloze zondag per jaar. Het mogen er meer zijn.
Commentaar van de parlementsleden
- Als er meer autoloze zondagen zijn, kunnen we de fiets op. Nu is dat te gevaarlijk.
- Eén keer per maand is prima. Liefst wel tijdens het weekend, want in de week moet
iedereen naar school of gaan werken.
- Brussel is heel erg vervuild. Er moeten dus zeker minder auto’s rijden. Het zou ook
een pak veiliger worden.
- Ik denk dat de kinderen toch graag met de auto gebracht worden. De auto blijft wel
nodig. Eén autoloze zondag per maand is genoeg.
- Elke maand een autoloze zondag is overdreven. De laatste tijd is er veel gedaan om
minder auto’s te laten rijden in Brussel. Er zijn zelfs al autovrije straten.
- Een autoloze dag is OK, maar je moet er wel voor zorgen dat mensen ’s morgens, ’s
avonds en ’s nachts nog met de auto kunnen rijden.
Stemmingen
 Het voorstel om buitenspeeldagen voor kinderen te organiseren wordt aangenomen
met 26 stemmen voor, 7 tegen en 8 onthoudingen
 Het voorstel om 1 keer per maand een autoloze zondag te organiseren wordt aange-
nomen met 27 stemmen voor, 11 tegen en 3 onthoudingen
(Applaus)
We zijn aan het einde van dit Kinderparlement gekomen. Om af te ronden geef ik jullie nog
een top 3 van de voorstellen die de meeste stemmen gehaald hebben. De meisjes vooraan
hebben alles netjes genoteerd.
De meisjes: Het idee voor meer groen op de speelplaats heeft 32 stemmen gekregen en
staat op nummer 1. Dan zijn er nog drie plannen met 28 stemmen: een kookboek en kookles
voor kinderen, moestuintjes op school en bewegingstussendoortjes. Twee voorstellen heb-
ben 27 stemmen gehaald: fruit eten mag je niet verplichten en een autoloze zondag per
maand.
Proficiat voor dit boeiend debat. Graag een applaus voor jullie zelf maar ook voor jullie leer-
krachten en voor alle mensen die hebben geholpen bij deze vergadering. De parlementaire
verslaggever zal al jullie ideeën in een verslag gieten. Het verslag zal later naar jullie school
worden gestuurd en ook naar de echte parlementsleden.
(Onstuimig applaus)
* * *

Recomendados

Verslag kinderparlement 1 oktober 2015 von
Verslag kinderparlement 1 oktober 2015Verslag kinderparlement 1 oktober 2015
Verslag kinderparlement 1 oktober 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
665 views13 Folien
Kinderparlement 2 oktober 2014 von
Kinderparlement 2 oktober 2014Kinderparlement 2 oktober 2014
Kinderparlement 2 oktober 2014Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
703 views11 Folien
Verslag kinderparlement 16 november 2015 von
Verslag kinderparlement 16 november 2015Verslag kinderparlement 16 november 2015
Verslag kinderparlement 16 november 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
407 views12 Folien
Verslag kinderparlement 12 november 2015 von
Verslag kinderparlement 12 november 2015Verslag kinderparlement 12 november 2015
Verslag kinderparlement 12 november 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
497 views13 Folien
Verslag kinderparlement 8 januari 2015 von
Verslag kinderparlement 8 januari 2015Verslag kinderparlement 8 januari 2015
Verslag kinderparlement 8 januari 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
626 views10 Folien
Verslag kinderparlement 23 april 2015 von
Verslag kinderparlement 23 april 2015Verslag kinderparlement 23 april 2015
Verslag kinderparlement 23 april 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
768 views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

kinderparlement 26 februari 2015 von
kinderparlement 26 februari 2015kinderparlement 26 februari 2015
kinderparlement 26 februari 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
672 views11 Folien
kinderparlement 18 december 2014 von
kinderparlement 18 december 2014kinderparlement 18 december 2014
kinderparlement 18 december 2014Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
642 views12 Folien
Verslag kinderparlement 23 april 2015 - extra editie von
Verslag kinderparlement 23 april 2015 - extra editieVerslag kinderparlement 23 april 2015 - extra editie
Verslag kinderparlement 23 april 2015 - extra editieRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
607 views10 Folien
Kinderparlement 27 november 2014 von
Kinderparlement 27 november 2014Kinderparlement 27 november 2014
Kinderparlement 27 november 2014Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
746 views12 Folien
Verslag kinderparlement 19 maart 2015 von
Verslag kinderparlement 19 maart 2015Verslag kinderparlement 19 maart 2015
Verslag kinderparlement 19 maart 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
779 views12 Folien

Was ist angesagt?(17)

Infokrant Ouderen maart 2016 von Meyke Houben
Infokrant Ouderen maart 2016Infokrant Ouderen maart 2016
Infokrant Ouderen maart 2016
Meyke Houben552 views
Wijkkrant MiddenDoor_2016#1_lr von Mugmedia
Wijkkrant MiddenDoor_2016#1_lrWijkkrant MiddenDoor_2016#1_lr
Wijkkrant MiddenDoor_2016#1_lr
Mugmedia309 views

Similar a Verslag kinderparlement 3 december 2015

Ongehoord Veggiegids von
Ongehoord VeggiegidsOngehoord Veggiegids
Ongehoord VeggiegidsDipodidae
1.2K views44 Folien
Thema 7 extra oefening advies geven von
Thema 7 extra oefening advies gevenThema 7 extra oefening advies geven
Thema 7 extra oefening advies gevenroanvanhamel
61 views1 Folie
Sessie 43 Een reis door de leefwereld van 800 jongeren door de ogen van de to... von
Sessie 43 Een reis door de leefwereld van 800 jongeren door de ogen van de to...Sessie 43 Een reis door de leefwereld van 800 jongeren door de ogen van de to...
Sessie 43 Een reis door de leefwereld van 800 jongeren door de ogen van de to...Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
589 views46 Folien
Aanpak overgewicht bij kinderen. Gemeente Amsterdam maakt gebruik van nudging... von
Aanpak overgewicht bij kinderen. Gemeente Amsterdam maakt gebruik van nudging...Aanpak overgewicht bij kinderen. Gemeente Amsterdam maakt gebruik van nudging...
Aanpak overgewicht bij kinderen. Gemeente Amsterdam maakt gebruik van nudging...Frederik Smit
117 views5 Folien
Judith harrewijn groen in de bso von
Judith harrewijn  groen in de bsoJudith harrewijn  groen in de bso
Judith harrewijn groen in de bsoVNUEE
305 views20 Folien
Judith harrewijn groen in de bso von
Judith harrewijn  groen in de bsoJudith harrewijn  groen in de bso
Judith harrewijn groen in de bsoVNUEE
423 views20 Folien

Similar a Verslag kinderparlement 3 december 2015(20)

Ongehoord Veggiegids von Dipodidae
Ongehoord VeggiegidsOngehoord Veggiegids
Ongehoord Veggiegids
Dipodidae1.2K views
Thema 7 extra oefening advies geven von roanvanhamel
Thema 7 extra oefening advies gevenThema 7 extra oefening advies geven
Thema 7 extra oefening advies geven
roanvanhamel61 views
Aanpak overgewicht bij kinderen. Gemeente Amsterdam maakt gebruik van nudging... von Frederik Smit
Aanpak overgewicht bij kinderen. Gemeente Amsterdam maakt gebruik van nudging...Aanpak overgewicht bij kinderen. Gemeente Amsterdam maakt gebruik van nudging...
Aanpak overgewicht bij kinderen. Gemeente Amsterdam maakt gebruik van nudging...
Frederik Smit117 views
Judith harrewijn groen in de bso von VNUEE
Judith harrewijn  groen in de bsoJudith harrewijn  groen in de bso
Judith harrewijn groen in de bso
VNUEE305 views
Judith harrewijn groen in de bso von VNUEE
Judith harrewijn  groen in de bsoJudith harrewijn  groen in de bso
Judith harrewijn groen in de bso
VNUEE423 views
Supereters: kinderen weer laten kiezen voor groente von Claire Suurmond
Supereters: kinderen weer laten kiezen voor groenteSupereters: kinderen weer laten kiezen voor groente
Supereters: kinderen weer laten kiezen voor groente
Claire Suurmond38 views
Minor - Stage Nutricia von Jolanda
Minor - Stage NutriciaMinor - Stage Nutricia
Minor - Stage Nutricia
Jolanda 973 views
schoolbrochure von jufAnke
schoolbrochureschoolbrochure
schoolbrochure
jufAnke422 views
Groene Smoothies voor een optimale gezondheid von Koos Dorssers
Groene Smoothies voor een optimale gezondheidGroene Smoothies voor een optimale gezondheid
Groene Smoothies voor een optimale gezondheid
Koos Dorssers197 views
Groene Smoothies voor een optimale gezondheid von Koos Dorssers
Groene Smoothies voor een optimale gezondheidGroene Smoothies voor een optimale gezondheid
Groene Smoothies voor een optimale gezondheid
Koos Dorssers206 views
Naar buiten! seizoensmagazine (voorjaar/zomer 2017) von Yvette van Kempen
Naar buiten! seizoensmagazine (voorjaar/zomer 2017)Naar buiten! seizoensmagazine (voorjaar/zomer 2017)
Naar buiten! seizoensmagazine (voorjaar/zomer 2017)
Yvette van Kempen485 views

Más de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Feest van de Vlaamse Gemeenschap von
Feest van de Vlaamse Gemeenschap Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Feest van de Vlaamse Gemeenschap Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
541 views2 Folien
Brussel in het federale belgië von
Brussel in het federale belgiëBrussel in het federale belgië
Brussel in het federale belgiëRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
866 views21 Folien

Más de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie(20)

Verslag kinderparlement 3 december 2015

 • 1. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE KINDERPARLEMENT Zitting 2015-2016 Nr. 4 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 3 december 2015 OCHTENDVERGADERING FIT & GEZOND
 • 2. VGC 2 Vergadering Kinderparlement donderdag 3 december 2015 Voorzitter: mevrouw Hilde Vissers De voorzitter: Hallo allemaal en welkom in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Zitten jullie goed op die mooie stoelen? (de leerlingen antwoorden) Hier vergaderen normaal gezien 89 dames en heren: de parlementsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij maken samen met de ministers plannen om van Brussel een fijne stad voor iedereen te maken. Normaal gezien had het hele parlement gevuld moeten zijn met kinderen. Jullie weten dat er een paar weken geleden aanslagen gebeurd zijn in Parijs. In Brussel zijn we nog altijd heel voorzichtig en proberen we alles heel veilig te houden. Helaas zijn er enkele klassen die geen toestemming kregen om te komen. Maar gelukkig zijn jullie er wel. De voorzitter: Er zitten 3 klassen in het parlement. Ik stel jullie graag aan elkaar voor: De BLAUWE klas is basisschool Sint-Jan Berchmans uit Brussel. Zij hebben heel wat leuke ideeën op mail gezet. De GROENE klas is de Ingeniumschool uit Tervuren. Dat is een nagelnieuwe school die graag een keertje wilde deelnemen aan het Kinderparlement. Zij hebben een knap stripverhaal meegebracht en enkele lekkere recepten uit een kookboek voor kinderen. De RODE klas is basisschool Scheutplaneet uit Anderlecht. Ook van hen kregen we een reeks straffe voorstellen in onze mailbox. (Applaus) We gaan over al jullie plannen en ideeën eerst debatteren en daarna gaan we er ook over stemmen. De voorzitter geeft uitleg over de microfoons en de stemknopjes Stemming De voorzitter: Ik stel voor dat we de stemknopjes meteen eens uitproberen. Ik leg 3 uitspra- ken voor en met de stemknopjes kan je beslissen welke uitspraak het best bij je past. - Als je akkoord gaat met de uitspraak “Ik heb er zin in en wil zeker iets zeggen”, druk je op de groene knop. - Als je akkoord gaat met de uitspraak “Ik zwijg liever in het Kinderparlement”, druk je op de rode knop. - Als je akkoord gaat met de uitspraak “Ik twijfel nog”, druk je op de witte knop. Resultaat van de stemming: groen 20, rood 4, wit 13 (Applaus)
 • 3. VGC 3 Het discussieonderwerp vandaag is Fit & Gezond. Jullie plannen heb ik in 2 thema’s verdeeld. We beginnen met gezond eten en daarna hebben we het over meer bewegen. GEZOND ETEN! De voorzitter: Je hoort vaak vertellen dat we gezond moeten eten. In de groene klas hebben ze hiervoor een oplossing gevonden: fruit goedkoper maken en snoep duurder. De kinderen van de groene klas: Sommige mensen kunnen fruit niet betalen omdat het te duur is. Het moet goedkoper worden. Als je snoep duurder maakt, zullen mensen het ook vaker laten staan en in de plaats kiezen voor fruit. Commentaar van de parlementsleden - Snoep mag gerust duurder gemaakt worden. Ik eet meer fruit dan snoep, maar fruit is wel heel duur. - Dat is een heel goed idee. Sommige kinderen snoepen te veel en dat is ongezond. - Snoepjes kosten vaak maar 5 cent, dat is spotgoedkoop. Mocht fruit zo goedkoop zijn, dan zouden veel meer mensen fruit kopen. - Fruit zit boordevol vitaminen en is gezond. Van snoep word je dik en krijg je slechte tanden. De voorzitter: Soufiane en Nargiss van de rode klas willen graag een fruit- en groentefestival organiseren. Soufiane en Nargiss: Wij willen een festival organiseren waar je alle soorten groenten en fruit van de hele wereld gratis kan proeven. Je leert er eigenlijk fruit eten. Daarna kan je be- slissen wat je echt lekker vindt en dat zal dan ook in België verkocht worden. We willen het festival 1 keer per maand organiseren. Commentaar van de parlementsleden - Eén keer per maand lijkt mij wat veel, zeker als het gratis is. Je moet alle groenten en fruit op het festival wel kunnen betalen. - Fruit van over de hele wereld naar hier halen, daarvoor heb je vliegtuigen nodig. Dat is niet zo ecologisch. - Het is een tof plan, zo leren we nieuwe dingen uit verre landen kennen. Misschien vinden we het fruit uit andere landen wel lekkerder. - Het festival 1 keer per jaar organiseren is genoeg. - Als je alle fruit van over heel de wereld naar hier wil brengen, dan heb je veel geld nodig want dat is heel duur. Het zal dan niet mogelijk zijn om het festival gratis te maken. Stemmingen  Het voorstel om fruit goedkoper te maken en snoep duurder wordt aangenomen met 22 stemmen voor, 13 tegen en 5 onthoudingen.
 • 4. VGC 4  Het voorstel om 1 keer per jaar een fruit- groentefestival te organiseren wordt aange- nomen met 25 stemmen voor, 6 tegen en 7 onthoudingen. (Applaus) De voorzitter: Dina van de blauwe klas wil gezonder eten op school. Wat is je plan? Dina: Ik zou bij de warme maaltijden op school meer groenten willen. De voorzitter: Harald van de blauwe klas heeft ook een idee om de maaltijden gezonder te maken. Harald: Vooral de toetjes mogen gezonder worden. Meestal is het een ijsje of een snoepje. Een stuk fruit is ook lekker en gezond. De voorzitter: De kinderen van de groene klas willen het nog anders aanpakken. De kinderen van de groene klas: Bij ons op school is er een automaat met frisdranken. Frisdranken zijn wel lekker, maar zitten vol met suiker. Dat is toch niet zo gezond. Wij willen een automaat met gezonde dingen erin. De kinderen van de blauwe klas: Wij krijgen elke maandag een stuk fruit op school. Tijdens de eerste speeltijd mogen we alleen fruit eten. In de andere speeltijd mogen we een koek eten, maar geen chocolade. Vroeger mochten we in de voormiddag wel koekjes eten. Dat was gemakkelijker, want je hebt niet altijd fruit bij. Maar het nieuwe systeem werkt wel: iedereen probeert er toch op te letten en fruit mee te brengen. De kinderen van de rode klas: In onze school eten we op donderdag en vrijdag fruit op de speelplaats. Tijdens de rest van week mogen we kiezen wat we snoepen, behalve tijdens de laatste speeltijd. Dan is het altijd fruit. De kinderen van de rode klas: Op onze school moet je 1 keer per week fruit eten. Het zou beter zijn dat we dat vaker doen. Commentaar van de parlementsleden - Iedereen wil toch af en toe een koekje eten. Je moet dat niet verbieden. - Als je kinderen verplicht om alleen maar fruit te eten, zullen ze thuis veel meer gaan snoepen. - Af en toe een koekje eten moet toch kunnen. - We moeten snoep niet verbieden, maar we moeten leren dat ook fruit lekker is. - Met al dat fruit wordt de speelplaats vies. Er liggen altijd stukken op de grond. - Het zou beter zijn om bijvoorbeeld twee dagen per week fruit te eten en de rest van de week vrij te laten. - Als je een koek wil snoepen, moet je eerst een stukje fruit eten. Dan heb je de twee binnen. - We moeten leren wat de gevolgen zijn als we veel suiker eten. Dan zullen we dat zelf wel vermijden.
 • 5. VGC 5 - OK dat we dat leren, maar het moet wel op een leuke manier gebeuren. Het mag geen saaie les zijn. - Ik vind dat eigenlijk onze mama’s en papa’s ons moeten leren wat de gevolgen zijn van al die suiker. - Sommige kinderen lusten gewoon sommige soorten fruiten niet. Ik vind het niet goed dat je gedwongen wordt om iets te eten wat je niet lust. Stemmingen  Het voorstel om de maaltijden op school gezonder te maken wordt aangenomen met 20 stemmen voor, 12 tegen en 8 onthoudingen.  Het voorstel om op school na de maaltijden alleen nog gezonde desserten te serveren wordt niet aangenomen met 17 stemmen tegen, 16 voor en 7 onthoudingen.  Het voorstel om afwisselend een stuk fruit of een koek te eten tijdens de speeltijd wordt aangenomen met 18 stemmen voor, 15 tegen en 7 onthoudingen.  Het voorstel om 2 fruitdagen per week te plannen op school wordt aangenomen met 23 stemmen voor, 10 tegen en 7 onthoudingen.  Het voorstel om kinderen niet te verplichten om fruit te eten op school wordt aange- nomen met 27 stemmen voor, 6 tegen en 7 onthoudingen.  Het voorstel om les te krijgen over hoe ongezond suiker is, wordt niet aangenomen met 18 stemmen tegen, 13 voor en 9 onthouding. (Applaus) De voorzitter: Loebna van de rode klas vindt dat de school het goede voorbeeld kan geven met een feest. Loebna: We kunnen een schoolfeest organiseren met alleen gezonde spulletjes: groenten en fruit, maar geen frisdrank of frietjes. De voorzitter: De kinderen van de groene klas hebben een paar leuke receptjes bij. De kinderen van de groene klas: Wij hebben een kookboek gemaakt voor kinderen. Als je geen zin hebt om te spelen kan je op school kookles krijgen. We gebruiken heel veel fruit en groenten, want dat is gezond. Je kan milkshakes maken, maar ook tomatensoep of een fruit- brochette. De voorzitter: Sarah en Iman van rode klas zullen blij zijn met jullie plannen. Sarah en Iman: Wij zouden zelf groenten en fruit willen kweken. Op school kunnen we dan een moestuin maken. De voorzitter: Cilia van de blauwe klas wil ook meer groen op school. Cilia: Er is zo weinig natuur. Dat kunnen we oplossen door meer groen op de speelplaats te brengen door meer gras en bomen te planten. We kunnen misschien zelfs een tuintje aan- leggen waar we groenten of fruit kunnen kweken om nadien op te eten.
 • 6. VGC 6 Commentaar van de parlementsleden - De meeste speelplaatsen bestaan alleen uit beton en bankjes. Met meer groen zou het veel leuker zijn om te spelen. - Op onze speelplaats hebben ze boompjes geplant. Maar we mogen er niet komen, dat is wel jammer. Als er groen wordt aangelegd moeten we er wel kunnen spelen. - Bij ons in Tervuren is er heel veel groen op school en er is ook een park vlakbij waar we kunnen spelen. - Het idee om op een schoolfeest alleen maar fruit en groenten te eten vind ik niet goed. Het is het enige moment waarop we eens iets leuk mogen doen. Dan mag je gerust een cola drinken en frietjes eten. - Een moestuin aanleggen is een leuk idee. We leren groenten planten en doen toch leuke dingen. - We krijgen al elke week friet op school. Tijdens het schoolfeest mag het best gezond zijn. - Ik zou iedereen laten kiezen wat hij eet of drinkt tijdens het schoolfeest. Stemmingen  Het voorstel om een supergezond schoolfeest te organiseren wordt niet aangenomen met 34 stemmen tegen, 2 voor en 4 onthoudingen.  Het voorstel om tijdens het schoolfeest zowel gezonde als ongezonde dingen te serve- ren wordt aangenomen met 24 stemmen voor, 6 tegen en 10 onthoudingen.  Het voorstel om een kookboek te maken voor kinderen en kookles te geven op school wordt aangenomen met 28 stemmen voor, 10 tegen en 2 onthoudingen.  Het voorstel om moestuintjes aan te leggen op school wordt aangenomen met 28 stemmen voor, 8 tegen en 4 onthoudingen.  Het voorstel voor meer groen op de speelplaats wordt aangenomen met 32 stemmen voor, 6 tegen en 2 onthoudingen. (Applaus) MEER BEWEGEN De voorzitter: Jullie vinden dat jullie al te veel zitten op school. Meer bewegen is de oplos- sing. Laat ons om te beginnen zelf even onze armen benen en schouders losgooien! (de kin- deren doen een paar oefeningen) Nawal van de rode klas heeft een leuk idee om meer te bewegen in de klas. Nawal: Na elke les zouden we een beetje kunnen dansen om te ontspannen. Nadien zal alles weer beter gaan. De voorzitter: Charlotte van de blauwe klas zou het daarmee wel eens kunnen zijn. Charlotte: In de klas heeft iedereen een idee genoteerd om tussen de lessen te bewegen. We noemen dat bewegingstussendoortjes. We hebben er een kalender van gemaakt en elke
 • 7. VGC 7 dan doen we een bewegingstussendoortje tussen de lessen. Soms mogen dat zelfs buiten doen, bijvoorbeeld om even tikkertje te spelen. De voorzitter: Lucie vindt dat alle kinderen minstens 15 minuten per dag moeten bewegen. Is dat voldoende? Lucie: Op een dag dat je turnles gekregen hebt, is een kwartiertje voldoende. De dagen dat je geen turnles gehad hebt, moet je wat langer bewegen. Commentaar van de parlementsleden - We zitten al een hele dag, bewegen tussen de lessen is een goed idee. - Na een les moet je toch een beetje ontspannen om je hoofd leeg te maken. - Bewegen ja, maar toch niet dansen! Je moet ook denken aan de jongens: die doen dat niet graag. - Maar neen, dansen is niet alleen voor meisjes. Ik dans ook graag, maar het moet wel leuke muziek zijn. - De meeste jongens dansen niet graag, maar de meisjes wel. - Dansen is toch prettig. Anders zit je maar stil. - In plaats van te dansen kan je ook sport doen. De bewegingstussendoortjes zijn leuk. - Met bewegingstussendoortjes zal je minder tijd verliezen dan met dansen. Je moet geen muziek maken. Stemmingen  Het voorstel om na elke les even te dansen wordt niet aangenomen met 20 stemmen tegen, 9 voor en 9 onthoudingen  Het voorstel om tussen de lessen door even te bewegen wordt aangenomen met 28 stemmen voor, 6 tegen en 4 onthoudingen De voorzitter: Mohamed en Imen van de rode klas willen gezonde rekenlessen. Leg dat eens uit. Mohamed en Imen: Tijdens de wiskundelessen zouden we moeten rekenen met groenten en fruit. Met een mandarijn kan je bijvoorbeeld breuken maken. Als we de gewichten leren, zouden we kunnen gewichtheffen. Of als het over liters gaat, kunnen we een liter water drinken. Commentaar van de parlementsleden - Dat vind ik geen goed idee, want we zullen zo veel tijd verliezen. - Je kan dat plan wel gebruiken, maar een hele liter water drinken is wel veel. - We moeten niet met fruit werken, want dan zullen we eten en niet opletten. - Als je mandarijntjes gebruikt tijdens de les moet je er wel genoeg hebben, anders is het niet eerlijk voor de kinderen die niets krijgen.
 • 8. VGC 8 - Allerlei dingen gebruiken tijdens de les is wel leuk, maar je mag toch niet overdrijven. Anders ben je voortdurend bezig met water drinken of eten en niet met de les. De voorzitter: De kinderen van de groene klas dromen van meer uitstappen met de klas. De kinderen van de groene klas: We komen te weinig buiten. Vlakbij onze school is een park. Wij willen daar graag vaker naartoe om leuke dingen te doen. De kinderen uit stad zouden ook meer van de natuur moeten kunnen genieten. Commentaar van de parlementsleden - Dat zou wel leuk zijn om af en toe de natuur in te trekken. - We kunnen misschien tijdens de middagpauze naar een park gaan en daar dan onze boterhammetjes opeten. - Als je buiten bent in de natuur ben je actief en beweeg je. Dat is gezond. - Het is een goed idee, maar het is wel heel ver stappen naar een park. Dan verlies je veel tijd. - In het begin zal dat wel leuk zijn om naar het park te gaan, maar na een tijdje wordt iedereen dat beu. - Als we groene speelplaatsen hebben, moeten we helemaal niet naar het park gaan. Dan kunnen daar in de natuur spelen. - Het is een leuk idee. Sommige scholen maken geen uitstappen en dat is niet goed. - We moeten niet alleen uitstappen maken in de natuur. Er zijn ook andere leuke plek- ken om te bezoeken. Stemmingen  Het voorstel om gezonde rekenlessen te organiseren wordt niet aangenomen met 20 stemmen tegen, 15 voor en 5 onthoudingen  Het voorstel om meer uitstappen te maken in de natuur wordt aangenomen met 20 stemmen voor, 19 tegen en 2 onthoudingen  Het voorstel om tijdens de middagpauze naar het park te trekken wordt aangenomen met 26 stemmen voor, 5 tegen en 11 onthoudingen (Applaus) De voorzitter: De kinderen van de groene klas willen ook buiten de schoolmuren bewegen. De kinderen van de groene klas: Wij willen graag buitenspeeldagen organiseren. Dan kan je op een plein of in een straat allemaal dingen klaarzetten zetten om samen te spelen. Het zou fijn zijn om dat een paar keer per jaar te doen. De voorzitter: Arthur van de blauwe klas en Yasser en Kawtar van de rode klas hebben nog een ander idee. Arthur: De auto’s in de stad zorgen voor te veel vervuiling. Autoloze zondagen kunnen die vervuiling verminderen.
 • 9. VGC 9 Yasser en Kawtar: Dat klopt. Nu is er 1 autoloze zondag per jaar. Het mogen er meer zijn. Commentaar van de parlementsleden - Als er meer autoloze zondagen zijn, kunnen we de fiets op. Nu is dat te gevaarlijk. - Eén keer per maand is prima. Liefst wel tijdens het weekend, want in de week moet iedereen naar school of gaan werken. - Brussel is heel erg vervuild. Er moeten dus zeker minder auto’s rijden. Het zou ook een pak veiliger worden. - Ik denk dat de kinderen toch graag met de auto gebracht worden. De auto blijft wel nodig. Eén autoloze zondag per maand is genoeg. - Elke maand een autoloze zondag is overdreven. De laatste tijd is er veel gedaan om minder auto’s te laten rijden in Brussel. Er zijn zelfs al autovrije straten. - Een autoloze dag is OK, maar je moet er wel voor zorgen dat mensen ’s morgens, ’s avonds en ’s nachts nog met de auto kunnen rijden. Stemmingen  Het voorstel om buitenspeeldagen voor kinderen te organiseren wordt aangenomen met 26 stemmen voor, 7 tegen en 8 onthoudingen  Het voorstel om 1 keer per maand een autoloze zondag te organiseren wordt aange- nomen met 27 stemmen voor, 11 tegen en 3 onthoudingen (Applaus) We zijn aan het einde van dit Kinderparlement gekomen. Om af te ronden geef ik jullie nog een top 3 van de voorstellen die de meeste stemmen gehaald hebben. De meisjes vooraan hebben alles netjes genoteerd. De meisjes: Het idee voor meer groen op de speelplaats heeft 32 stemmen gekregen en staat op nummer 1. Dan zijn er nog drie plannen met 28 stemmen: een kookboek en kookles voor kinderen, moestuintjes op school en bewegingstussendoortjes. Twee voorstellen heb- ben 27 stemmen gehaald: fruit eten mag je niet verplichten en een autoloze zondag per maand. Proficiat voor dit boeiend debat. Graag een applaus voor jullie zelf maar ook voor jullie leer- krachten en voor alle mensen die hebben geholpen bij deze vergadering. De parlementaire verslaggever zal al jullie ideeën in een verslag gieten. Het verslag zal later naar jullie school worden gestuurd en ook naar de echte parlementsleden. (Onstuimig applaus) * * *