Verslag kinderparlement 16 november 2015

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Raad van de Vlaamse GemeenschapscommissieParlement um Brussels Hoofdstedelijk Gewst

kinderparlement

VGC 1
VLAAMSE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
KINDERPARLEMENT
Zitting 2015-2016 Nr. 3
INTEGRAAL VERSLAG
Vergadering van maandag 16 november 2015
OCHTENDVERGADERING
FIT & GEZOND
VGC 2
Vergadering Kinderparlement
maandag 16 november 2015
Voorzitter: mevrouw Hilde Vissers
De voorzitter: Hallo allemaal en welkom op deze bijzondere parlementszitting. Hier vergade-
ren normaal gezien 89 dames en heren: de parlementsleden van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Zij maken samen met de ministers plannen om van Brussel een fijne stad voor
iedereen te maken.
Vandaag mogen jullie voor 1 keer hun taak overnemen.
Jullie weten dat er afgelopen weekend iets heel ergs gebeurd is in Parijs. Om 12.00 uur
wordt er in heel Europa 1 minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken. Maar
omdat jullie dan op de terugweg naar school zullen zijn, stel ik voor dat wij het nu even heel
stil maken voor alle mensen die door de aanslagen gestorven of gewond zijn en voor alle
mensen die verdriet hebben omdat ze iemand verloren hebben. Tijdens dat stil moment
kunnen we er ook over nadenken hoe we de wereld beter en vreedzamer kunnen maken
voor iedereen, zodat we elkaar beter begrijpen.
(ogenblik stilte)
Ik stel jullie graag voor aan de heer Stefan Cornelis. Hij is 1 van de 89 parlementsleden die
normaal gezien op jullie plaats zitten. Hij zal ons vertellen hoe een dag van een parlementslid
eruitziet. (Applaus)
De heer Stefan Cornelis (Open Vld): Zo veel applaus heb ik nog nooit gekregen als ik ergens
binnenkom.
Voor we hier met 89 komen vergaderen is er een hele voorbereiding. Eerst komen we met
enkele parlementsleden bijeen in een commissie. We bespreken dan verschillende thema’s.
Dat gaat bijvoorbeeld over het openbaar vervoer, netheid, armoede, onderwijs of noem
maar op. Hier in het halfrond komen dan de grote plannen aan bod. We maken hier ook
wetten, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noemen we dat ordonnanties. Eerst praten
we daarover en dan stemmen we.
De voorzitter: Wij gaan vandaag hetzelfde doen: we zullen over jullie plannen eerst praten
en er daarna ook over stemmen.
De voorzitter geeft uitleg over de microfoons en de stemknopjes
VGC 3
Stemming
De voorzitter: Ik stel voor dat we de stemknopjes meteen eens uitproberen. Ik leg 3 uitspra-
ken voor en met de stemknopjes kan je beslissen welke uitspraak het best bij je past.
- Als je akkoord gaat met de uitspraak “Ik heb er zin in en wil zeker iets zeggen”, druk
je op de groene knop.
- Als je akkoord gaat met de uitspraak “Ik zwijg liever in het Kinderparlement”, druk je
op de rode knop.
- Als je akkoord gaat met de uitspraak “Ik twijfel nog”, druk je op de witte knop.
Resultaat van de stemming: groen 37, rood 19, wit 22
(Applaus)
De voorzitter: Er zitten 4 klassen in het parlement. Ik stel jullie aan elkaar voor.
De GROENE klas is 6A van basisschool Kristus Koning Assumpta uit Laken. Zij hebben hun
ideeën verpakt als ronkende rijmpjes.
De BLAUWE klas is basisschool Sint-Jan Berchmans uit Brussel. Zij hebben een film gemaakt.
De ORANJE klas is 6B van basisschool Kristus Koning Assumpta uit Laken. Zij schreven een
hele reeks brieven. En er zit ook een liedje bij.
De RODE klas is de Koningin Astrid school uit Laken. Die kinderen hebben ook een heleboel
puike plannen meegebracht.
Dit keer is het discussiethema “Fit & Gezond”. Ik heb jullie plannen in 2 groepen verdeeld.
Het eerste onderwerp is ‘meer bewegen’, en het tweede gaat over ‘gezond eten’.
VGC 4
BEWEGEN!
De voorzitter: We beginnen meteen met een beetje muziek. Bilal, Selemen, Jabir en Bo van
de oranje klas hebben een liedje gemaakt over hun droom.
Bilal, Selemen, Jabir en Bo:
1968: I have a dream…
2015: I have a dream too…
Fit en gezond, veel groenten in je mond.
En we spelen en we dansen en we werken en we zingen voor een mooi leven.
’t Is mij om het even.
Drie stukken fruit per dag dan sta je op met een mooie lach.
Ga vaak naar de fitness, doe dat niet tijdens de les.
Fit en gezond, veel groenten in je mond.
En we spelen en we dansen en we werken en we zingen voor een mooi leven.
’t Is mij om het even.
Ik sport heel graag maar niet te traag.
Dat wil ik wel doen, en dan nog liefst in het groen.
Fit en gezond, veel groenten in je mond.
En we spelen en we dansen en we werken en we zingen voor een mooi leven.
’t Is mij om het even.
(Applaus)
De voorzitter: Ik heb jullie horen zingen over gezonder leven. Hoe pak je dat aan?
Bilal, Selemen, Jabir en Bo: Tijdens de lessen zouden we ook graag een paar minuutjes
stretchen. We zitten de hele dag stil. Je spieren losschudden maakt je minder stijf.
Commentaar van de parlementsleden
- Tijdens de turnlessen zouden we ook spelletjes moeten spelen. Dat is prettig.
- Tussen de lessen moeten we niet alleen stretchen, maar ook spelen. Spelen is ook
bewegen.
- Vorig jaar deden wij yoga in de klas. Dat is tof en ontspannend.
- Ik vind dat we niet de hele tijd moeten sporten. Dat is niet zo leuk.
- Wij dansen tussen de lessen op muziek: we bewegen en amuseren ons.
Stemmingen
 Het voorstel om tussen 2 lessen een paar minuten te stretchen wordt aangenomen
met 72 stemmen voor, 2 tegen en 4 onthoudingen.
 Het voorstel om tussen 2 lessen even te dansen wordt aangenomen met 37 stemmen
voor, 29 tegen en 11 onthoudingen.
 Het voorstel om tussen 2 lessen yogaoefeningen te doen wordt niet aangenomen met
34 stemmen tegen, 27 voor en 18 onthoudingen.
(Applaus)
VGC 5
De heer Stefan Cornelis (Open Vld): Ik wil toch ook iets zeggen over dit leuke onderwerp dat
jullie hebben besproken. Er is onlangs een studie geweest waaruit blijkt dat, als we zouden
rechtstaan en bewegen tijdens de lessen, we alles ook beter onthouden dan als we zitten.
Misschien is dat een ideetje voor de leerkrachten.
De voorzitter: Voor het volgende plan gaan we naar de groene klas. Zij vinden zitten ook
maar niks en hebben er een gedicht over gemaakt.
Insaf, Ismael en Zina van de groene klas:
Als je altijd zit, word je nooit fit
In de wachtrij op een loopband, is niet saai maar wel plezant
Steek een stuk fruit in je mond, dat is lekker en gezond.
(Applaus)
De voorzitter: Jullie hebben het over een loopband. Kan je daar wat meer uitleg over geven?
Insaf, Ismael en Zina van de groene klas: Als je staat te wachten bij de post of in de bank zou
je beter wat lopen op een loopband. Zo doe je aan sport en blijf je fit.
De voorzitter: Ook Merve, Melisa en Selinay willen de Brusselaars fit houden.
Merve, Melisa en Selinay: Om de inwoners van Brussel fit te houden zou de stad in elke
winkel 2 hometrainers moeten plaatsen. Als een klant een bepaalde afstand fietst, kan hij
een korting krijgen. De stad kan de korting dan terugbetalen aan de winkeliers.
Commentaar van de parlementsleden
- Hometrainers en loopbanden in winkels zouden wel leuk zijn. Ik zou er zeker op gaan
oefenen.
- Wat doen we met oude mensen? Een loopband gaat toch veel te snel voor hen. Zij
kunnen nooit een korting verdienen.
- Oude mensen kan je laten stappen in plaats van lopen. Zo bewegen ze ook en kunnen
ze toch een korting verdienen.
- Wat doe je als er ongelukken gebeuren?
- Je kan die loopbanden en hometrainers zonder probleem veilig maken. Zo kunnen
oude mensen en mensen met een handicap ze ook gebruiken.
- Ik vind dat je bonnetjes moet uitdelen als je fietst op een hometrainer in de winkel of
loopt op een loopband bij de post. Als je de bonnetjes opspaart, kan je iets kopen.
De voorzitter: Misschien kunnen de kinderen van de rode klas het plan nog aanvullen.
Bridget en Adam: Wij vinden het heel goed dat er Villofietsen zijn, maar er mogen er gerust
nog een paar bij. Er mogen ook meer fitnessclubs komen.
Soraya en Intissar: Sporten zou gratis moeten zijn. Sommige mensen kunnen het lidgeld
voor een sportclub niet betalen. Als het gratis is, kunnen zij ook sporten. Sport is gezond
voor iedereen.
VGC 6
Commentaar van de parlementsleden
- We kunnen al beginnen met op zondag de fitnessclubs gratis te maken. Dan kunnen
op die dag ook arme mensen aan sport doen.
- Op plekken waar veel mensen samenzijn, kunnen we gratis sportactiviteiten organi-
seren. Ik denk aan een park of een markt.
- Gratis? De monitoren moeten toch betaald worden.
- Ik vind niet dat je een gratis sportdag op zondag moet doen. Zondag dient net om te
rusten.
- We zouden arme mensen in elk geval gratis moeten laten sporten. Wie geld heeft,
kan je laten betalen.
- Hoe bewijs je dat mensen geen geld hebben?
- We kunnen beter op woensdag een halve dag gratis sport organiseren. De kinderen
moeten dan maar een halve dag naar school en de ouders kunnen mee.
- In speeltuinen moeten ze niet alleen speeltuigen voor de kinderen plaatsen, maar
ook een paar fitnesstoestellen. De ouders kunnen daar dan wat trainen.
- Zouden we niet beter korting geven aan dikke mensen om te gaan sporten? Zo kun-
nen ze afvallen en gezonder worden.
- Voor sommige dikke mensen zal zo’n korting een belediging zijn. Anderen zullen dan
weer heel veel beginnen te eten en snoepen om ook dik te worden en een korting te
krijgen.
- Het is een beetje gek dat je korting krijgt om naar de fitness te gaan. Je kan ook ge-
woon buiten fietsen of lopen. Dat kost niets.
Stemmingen
 Het voorstel om loopbanden te plaatsen in wachtrijen wordt niet aangenomen met 41
stemmen tegen, 25 voor en 13 onthoudingen.
 Het voorstel om hometrainers in winkels te plaatsen waarmee je korting kunt verdie-
nen wordt aangenomen met 31 stemmen voor, 30 tegen en 18 onthoudingen.
 Het voorstel om arme mensen korting te geven in sportclubs wordt niet aangenomen
met 40 stemmen tegen, 34 voor en 3 onthoudingen.
 Het voorstel om 1 dag per week sportclubs gratis te maken voor kinderen en volwas-
senen wordt aangenomen met 56 stemmen voor, 14 tegen en 9 onthoudingen.
 Het voorstel om fitnesstoestellen voor volwassenen te plaatsen bij speeltuinen wordt
aangenomen met 40 stemmen voor, 34 tegen en 6 onthoudingen.
 Het voorstel om dikke mensen korting te geven voor fitness wordt niet aangenomen
met 75 stemmen tegen, 3 voor en 1 onthouding.
(Applaus)
De voorzitter: Bij dit hoofdstukje past het gedichtje van Jasmien van de oranje klas perfect.
Jasmien:
Zit niet op je kont, sporten is gezond
Eet een banaan, dan zal alles makkelijker gaan.
(Applaus)
VGC 7
De voorzitter: Over naar de blauwe klas. Zij hebben een film gemaakt over de meest luie
school.
De kinderen van de blauwe klas: (na de film) We willen dat er minder op computers en
smartphones getokkeld wordt en dat we samen vaker buiten spelen. Dan bewegen we en
worden we fitter. Op de speelplaats zouden activiteiten georganiseerd moeten worden. We
kunnen best ook wat minder snoepen.
Commentaar van de parlementsleden
- Bij ons op school mogen we geen snoep meenemen. Tijdens de pauzes eten we fruit.
- ’s Ochtends eten we fruit tijdens de speeltijd. In de namiddag kunnen we kiezen.
- In onze school wordt elke maandag fruit uitgedeeld. Dan eten we allemaal fruit.
- Het zou nog beter zijn als we 2 keer per week fruit zouden krijgen.
- Wij hebben alle frisdranken geschrapt. Als we dorst hebben, drinken we water.
De heer Stefan Cornelis (Open Vld): Ik zou toch heel graag willen weten hoe het nu zit met
jullie gebruik van smartphones en computerspelletjes.
Wie van jullie heeft een smartphone? (een derde van de kinderen steekt de hand op)
Wie heeft er een gsm? (meer dan een derde van de kinderen steekt de hand op)
Wie heeft geen gsm? (een heel kleine minderheid steekt de hand op)
Wie heeft er helemaal geen pc thuis? (niemand steekt de hand op)
Commentaar van de parlementsleden
- We moeten meer buiten spelen en minder achter de computer zitten.
- Je kan best een timer op je computer installeren. Op die manier wordt de speeltijd
beperkt en weet je wanneer het tijd is om iets anders te doen.
- Ik speel op sommige dagen wel op de computer en op andere dagen niet. Maar ik
speel niet graag buiten. Ik ben een beetje bang voor terroristen.
- Je moet zorgen dat je eerst je huiswerk maakt vooraleer je op de computer gaat spe-
len.
- Men kan smartphones en computers ook duurder maken. Dan zal er een pak minder
op gespeeld worden.
- Het is toch veel leuker om met echte mensen te praten in plaats van te chatten.
- Je ouders kunnen een wachtwoord installeren. Zo kan je niet om de haverklap com-
puterspelletjes spelen.
- Op de computer spelen mag gerust, maar niet te lang. Je moet ervoor zorgen dat je
ook andere dingen doet.
-
Stemmingen
 Het voorstel om tijdens de week geen spelletjes te spelen op de computer of
 smartphone wordt niet aangenomen met 55 stemmen tegen, 6 voor en 16 onthoudin-
gen.
 Het voorstel om eerst je huiswerk te maken en pas daarna computerspelletjes te spe-
len wordt aangenomen met 73 stemmen voor, 4 tegen en 2 onthoudingen.
VGC 8
 Het voorstel om je ouders te laten meebeslissen of er computerspelletjes mogen ge-
speeld worden wordt aangenomen met 31 stemmen voor, 29 tegen en 19 onthoudin-
gen.
 Het voorstel om computers en smartphones duurder te maken wordt niet aangeno-
men met 66 stemmen tegen, 6 voor en 3 onthoudingen.
 Het voorstel om regelmatig fruit te eten tijdens de speeltijd in plaats van snoep wordt
aangenomen met 67 stemmen voor, 6 tegen en 6 onthoudingen.
 Het voorstel om snoep en koekjes te verbieden op school en altijd fruit te eten wordt
niet aangenomen met 47 stemmen tegen, 21 voor en 10 onthoudingen.
(Applaus)
De voorzitter: Nina van de oranje klas heeft een idee om meer te sporten op school.
Nina: Ik stel voor om de lessen te stoppen om 14.30 uur. In plaats van naar huis te gaan,
kunnen we dan een uurtje gaan sporten in het park of op een sportveld.
Op die manier hebben we eigenlijk een uur minder les, maar wel elke dag een uur sport.
Commentaar van de parlementsleden
- Hoe moet het dan met de kinderen die niet graag sporten? Krijgen die dan extra les?
- Moeten alle leraren meedoen? Niet alle leerkrachten kunnen turnles geven.
- Soms ben je echt moe na een hele dag les, dan wil je naar huis en niet gaan sporten.
- Ik vind dat je dat niet elke dag moet doen. Twee keer per week lijkt mij een goed
idee.
- Wat als je misselijk wordt van al dat sporten?
- Je moet wel kunnen kiezen welke sport je wil doen.
- Elke dag een uur sport wil zeggen dat we elke dag minder les krijgen. Dan leren we
onvoldoende en dat vind ik niet goed.
- Een hele school elke dag laten sporten, lukt nooit. Er is geen plaats genoeg om elke
dag 500 kinderen in een park of in een zaal te laten spelen.
Stemming
 Het voorstel om de lessen elke dag 1 uur vroeger te stoppen en te vervangen door een
uurtje sport wordt aangenomen met 52 stemmen voor, 14 tegen en 9 onthoudingen.
(Applaus)
De voorzitter: Egee en Zorik van de groene klas koppelen sport aan extra autoloze zondagen.
Egee en Zorik: Er rijden te veel auto’s in de stad. Die veroorzaken luchtvervuiling. Als er geen
auto’s rijden is de lucht gezonder en er is ook meer plaats om te spelen en te sporten. Wij
stellen voor om twee keer per maand een autoloze zondag te organiseren.
VGC 9
Commentaar van de parlementsleden
- Twee keer per maand een autoloze zondag is te veel. Eén keer per maand lijkt mij
toch beter. Er is dat ook ruimte om te spelen.
- We moeten niet altijd een autoloze zondag houden. Het kan ook op een zaterdag.
- Er zou iedere week een autoloze zondag moeten zijn.
- Autoloze zondagen zijn misschien wel goed voor het milieu, maar ze maken het wel
moeilijk om uitstapjes te maken. Het mag wel, maar niet te veel.
- We kunnen ook autoloze zondagen organiseren in verschillende steden. Bijvoorbeeld
de ene week in Brussel, de andere week in Gent en de volgende week in Antwerpen.
De voorzitter: Ondertussen is hier nog iemand naast mij komen zitten. Ik stel jullie graag
voor aan parlementslid Johan Van den Driessche. Hij komt naar de rest van de vergadering
luisteren.
(Applaus)
Stemmingen
 Het voorstel om 2 keer per maand een autoloze zondag te organiseren wordt aange-
nomen met 68 stemmen voor, 2 tegen en 12 onthoudingen.
 Het voorstel om maar 1 keer per maand een autoloze zondag te organiseren wordt
niet aangenomen met 48 stemmen tegen, 21 voor en 5 onthoudingen.
(Applaus)
VGC 10
GEZOND ETEN
De heer Stefan Cornelis verlaat de zitting.
De voorzitter: Mustafa en Arda van de rode klas hebben een plan bedacht om ons gezond te
laten eten.
Mustafa en Arda: Er zou een slimme koelkast moeten worden uitgevonden die weet wat
goed en gezond is om te eten. Als je honger hebt, ga je naar de koelkast en die geeft je dan
dingen die lekker en gezond zijn.
Commentaar van de parlementsleden
- Zit alles dan op voorhand in de koelkast? Hoe wordt dat gedaan?
- Als je nu zin hebt in een appel, maar de koelkast geeft je tomaten. Wat moet je dan
doen?
- Zo’n apparaat zal wel heel duur zijn. Hoe zal men die machines betalen?
- We zouden een app moeten hebben die ons kan helpen om een lekkere en gezonde
maaltijd te maken. Zo kunnen we in het begin van de week alle goede dingen kopen
die we nodig hebben.
- Een machine kan niet alles weten. Zeker niet wat wij moeten eten.
- Dat is geen goed idee. Ik vind dat we nog altijd zelf moeten kunnen beslissen wat we
eten. Een machine moet daar niet tussenkomen.
Stemmingen
 Het voorstel om een slimme koelkast uit te vinden die beslist wat we zullen eten wordt
niet aangenomen met 42 stemmen tegen, 29 voor en 7 onthoudingen
 Het voorstel om een app te ontwikkelen die ons helpt om gezond te eten wordt niet
aangenomen met 38 stemmen tegen, 28 voor en 13 onthoudingen
 Het voorstel om zelf te beslissen wat we eten en zelf te proberen om gezond te eten
wordt aangenomen met 68 stemmen voor, 5 tegen en 7 onthoudingen
(Applaus)
De voorzitter: Nisrine, Yasmine en Halican van de rode klas willen kraampjes met fruit en
groenten in plaats van met snoep.
Nisrine, Yasmine en Halican: In sportclubs worden vaak frisdranken en zoete snoepjes of
hamburgers verkocht. We zouden beter kraampjes hebben met gezonde spullen: water,
groenten en fruit. Het is een beetje gek dat je eerst gaat sporten voor je gezondheid en je
daarna vol stopt met suiker.
VGC 11
Commentaar van de parlementsleden
- Dat is een tof idee. Als je kraampjes met gezonde dingen ziet, krijg je er ook zin in.
- Na het sporten heb ik suiker nodig en moet ik een cola drinken.
- We moeten dat niet alleen bij sportclubs doen. Zulke kraampjes kan je ook op de
kerstmarkt of in stations plaatsen.
- Heel leuk. Je kan ook fruitkraampjes in plaats van een frietkraam zetten in de stad.
- Groenten- en fruitkraampjes? Dat is saai. We kunnen toch niet altijd hetzelfde eten.
- Een snoepje moet af en toe kunnen. We moeten niet overdrijven.
De voorzitter: In de groene klas hebben Sarah, Tiziane en Amira een plan om zaadjes van
groenten en fruit uit te delen aan de stations.
Sarah, Tiziane en Amira: Wij hebben een plan om aan treinstations zaadjes voor groenten
en fruit uit te delen. Hiermee kunnen de mensen hun eigen moestuin maken. Wie geen tuin
heeft, mag een stukje park gebruiken om groenten te kweken.
Commentaar van de parlementsleden
- Je mag toch niet zomaar een moestuin aanleggen in een park.
- De dieren zullen de groenten en het fruit opeten.
- Er zullen vandalen rondlopen die de moestuintjes kapot maken.
- Wie geen zin heeft om een moestuin in een park te maken, kan altijd de zaadjes in
een bloempot planten.
- Je kan in parkjes een hoekje voorzien met een hekje rond waar je een moestuintje
kan aanleggen.
- Zet die moestuintjes in een serre in het park. Dan zijn ze beschermd.
Stemmingen
 Het voorstel om na het sporten fruit en groenten te verkopen in plaats van snoep
wordt aangenomen met 41 stemmen voor, 27 tegen en 10 onthoudingen
 Het voorstel om kraampjes met gezonde tussendoortjes te plaatsen op de kerstmarkt
en op plaatsen waar veel volk komt, wordt aangenomen met 44 stemmen voor, 21 te-
gen en 14 onthoudingen
 Het voorstel om moestuintjes voor groenten en fruit aan te leggen in parken wordt
niet aangenomen met 44 stemmen tegen, 24 voor en 10 onthoudingen
(Applaus)
De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Ik wil jullie allemaal feliciteren voor de manier
waarop jullie debatteren. Er zitten veel interessante voorstellen bij. Ze worden allemaal goed
verdedigd en sommige worden ook aangevallen. Het is goed dat we kritisch zijn over wat we
horen en zien. Jullie doen dat allemaal heel gedisciplineerd. In het echte parlement is dat
niet altijd zo. Soms durven de parlementsleden elkaar onderbreken en roepen. We zullen
een voorbeeld aan het Kinderparlement moeten nemen. Proficiat daarvoor. Ook aan de
leerkrachten, want zij zorgen ervoor dat jullie op deze manier kunnen debatteren.
VGC 12
Het is goed dat jullie nadenken over gezond leven, gezond eten en meer bewegen. Een hele
reeks van jullie voorstellen zijn zeker uit te voeren. Toch ben ik er ook zeker van dat het voor
een stukje in ons hoofd zit. De regels kunnen helpen om alles te organiseren. Maar eigenlijk
moeten we er zelf van overtuigd zijn dat we meer moeten bewegen en gezonder moeten
eten. Een slimme koelkast is misschien nuttig, maar we moeten er vooral zelf iets aan doen.
(Applaus)
De voorzitter: We zijn aan het einde van het Kinderparlement gekomen. Om af te ronden
geef ik jullie nog een top 3 van de voorstellen die de meeste stemmen gehaald hebben.
Op nummer 3 staat het idee om zelf te proberen om gezonder te eten met 68 stemmen. De
tweede plaats is voor het plan om tussen de lessen door eventjes te stretchen. Dat kreeg 72
stemmen. Het plan met de meeste stemmen is het idee om eerst je huiswerk te maken en
pas daarna op de computer te gaan spelen. Het kreeg 73 stemmen.
Proficiat voor dit boeiend debat. Graag een applaus voor jullie zelf maar ook voor jullie leer-
krachten en voor alle mensen die hebben geholpen bij deze vergadering. De parlementaire
verslaggever heeft zorgvuldig genoteerd wat jullie hebben gezegd. Het verslag zal later naar
jullie school worden gestuurd en ook naar de echte parlementsleden.
(Onstuimig applaus)
* * *

Recomendados

kinderparlement 1 december 2014 von
kinderparlement 1 december 2014kinderparlement 1 december 2014
kinderparlement 1 december 2014Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
646 views11 Folien
Verslag kinderparlement 23 april 2015 von
Verslag kinderparlement 23 april 2015Verslag kinderparlement 23 april 2015
Verslag kinderparlement 23 april 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
768 views10 Folien
Verslag kinderparlement 29 januari 2015 von
Verslag kinderparlement 29 januari 2015Verslag kinderparlement 29 januari 2015
Verslag kinderparlement 29 januari 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
735 views11 Folien
Verslag kinderparlement 12 november 2015 von
Verslag kinderparlement 12 november 2015Verslag kinderparlement 12 november 2015
Verslag kinderparlement 12 november 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
497 views13 Folien
kinderparlement 26 februari 2015 von
kinderparlement 26 februari 2015kinderparlement 26 februari 2015
kinderparlement 26 februari 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
672 views11 Folien
Kinderparlement 2 oktober 2014 von
Kinderparlement 2 oktober 2014Kinderparlement 2 oktober 2014
Kinderparlement 2 oktober 2014Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
703 views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Verslag kinderparlement 23 april 2015 - extra editie von
Verslag kinderparlement 23 april 2015 - extra editieVerslag kinderparlement 23 april 2015 - extra editie
Verslag kinderparlement 23 april 2015 - extra editieRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
607 views10 Folien
Verslag kinderparlement 19 maart 2015 von
Verslag kinderparlement 19 maart 2015Verslag kinderparlement 19 maart 2015
Verslag kinderparlement 19 maart 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
779 views12 Folien
Verslag kinderparlement 8 januari 2015 von
Verslag kinderparlement 8 januari 2015Verslag kinderparlement 8 januari 2015
Verslag kinderparlement 8 januari 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
626 views10 Folien
Verslag kinderparlement 1 oktober 2015 von
Verslag kinderparlement 1 oktober 2015Verslag kinderparlement 1 oktober 2015
Verslag kinderparlement 1 oktober 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
665 views13 Folien
Verslag kinderparlement 3 december 2015 von
Verslag kinderparlement 3 december 2015Verslag kinderparlement 3 december 2015
Verslag kinderparlement 3 december 2015Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
589 views9 Folien

Was ist angesagt?(16)

Infokrant Ouderen maart 2016 von Meyke Houben
Infokrant Ouderen maart 2016Infokrant Ouderen maart 2016
Infokrant Ouderen maart 2016
Meyke Houben552 views

Similar a Verslag kinderparlement 16 november 2015

Wijkkrant 3e kwartaal von
Wijkkrant 3e kwartaalWijkkrant 3e kwartaal
Wijkkrant 3e kwartaalWoerden Dichtbij
431 views6 Folien
Verslag kinderparlement 3 oktober 2013 von
Verslag kinderparlement 3 oktober 2013Verslag kinderparlement 3 oktober 2013
Verslag kinderparlement 3 oktober 2013Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
414 views11 Folien
Sessie 43 Een reis door de leefwereld van 800 jongeren door de ogen van de to... von
Sessie 43 Een reis door de leefwereld van 800 jongeren door de ogen van de to...Sessie 43 Een reis door de leefwereld van 800 jongeren door de ogen van de to...
Sessie 43 Een reis door de leefwereld van 800 jongeren door de ogen van de to...Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
589 views46 Folien
STROOM13_SG_0501 von
STROOM13_SG_0501STROOM13_SG_0501
STROOM13_SG_0501Yves Dingens
306 views13 Folien
Fun4all 08 2011 Mail Presentatie von
Fun4all 08 2011 Mail PresentatieFun4all 08 2011 Mail Presentatie
Fun4all 08 2011 Mail Presentatiefun4all
314 views13 Folien
Balade week 2 von
Balade week 2Balade week 2
Balade week 2Esmiralda Donders
66 views1 Folie

Similar a Verslag kinderparlement 16 november 2015(16)

Fun4all 08 2011 Mail Presentatie von fun4all
Fun4all 08 2011 Mail PresentatieFun4all 08 2011 Mail Presentatie
Fun4all 08 2011 Mail Presentatie
fun4all314 views
Zorgkrant BMWE gemeentes voor website adobe RGB von Marc Hut
Zorgkrant BMWE gemeentes voor website adobe RGBZorgkrant BMWE gemeentes voor website adobe RGB
Zorgkrant BMWE gemeentes voor website adobe RGB
Marc Hut366 views
Magazine onbeperkt van Hogeschool voor Journalistiek von Manon van den Heuvel
Magazine onbeperkt van Hogeschool voor JournalistiekMagazine onbeperkt van Hogeschool voor Journalistiek
Magazine onbeperkt van Hogeschool voor Journalistiek
Programmaboekje Ouder worden in Dukenburg von Standvast Wonen
Programmaboekje Ouder worden in DukenburgProgrammaboekje Ouder worden in Dukenburg
Programmaboekje Ouder worden in Dukenburg
Standvast Wonen1.2K views
Bb krant maart 2019 von GBS Lubbeek
Bb krant maart 2019Bb krant maart 2019
Bb krant maart 2019
GBS Lubbeek275 views
Vragenlijst gillis 2010 von De Minstreel
Vragenlijst gillis 2010Vragenlijst gillis 2010
Vragenlijst gillis 2010
De Minstreel255 views

Más de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Feest van de Vlaamse Gemeenschap von
Feest van de Vlaamse Gemeenschap Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Feest van de Vlaamse Gemeenschap Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
541 views2 Folien
Brussel in het federale belgië von
Brussel in het federale belgiëBrussel in het federale belgië
Brussel in het federale belgiëRaad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
866 views21 Folien

Más de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie(20)

Verslag kinderparlement 16 november 2015

 • 1. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE KINDERPARLEMENT Zitting 2015-2016 Nr. 3 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van maandag 16 november 2015 OCHTENDVERGADERING FIT & GEZOND
 • 2. VGC 2 Vergadering Kinderparlement maandag 16 november 2015 Voorzitter: mevrouw Hilde Vissers De voorzitter: Hallo allemaal en welkom op deze bijzondere parlementszitting. Hier vergade- ren normaal gezien 89 dames en heren: de parlementsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij maken samen met de ministers plannen om van Brussel een fijne stad voor iedereen te maken. Vandaag mogen jullie voor 1 keer hun taak overnemen. Jullie weten dat er afgelopen weekend iets heel ergs gebeurd is in Parijs. Om 12.00 uur wordt er in heel Europa 1 minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken. Maar omdat jullie dan op de terugweg naar school zullen zijn, stel ik voor dat wij het nu even heel stil maken voor alle mensen die door de aanslagen gestorven of gewond zijn en voor alle mensen die verdriet hebben omdat ze iemand verloren hebben. Tijdens dat stil moment kunnen we er ook over nadenken hoe we de wereld beter en vreedzamer kunnen maken voor iedereen, zodat we elkaar beter begrijpen. (ogenblik stilte) Ik stel jullie graag voor aan de heer Stefan Cornelis. Hij is 1 van de 89 parlementsleden die normaal gezien op jullie plaats zitten. Hij zal ons vertellen hoe een dag van een parlementslid eruitziet. (Applaus) De heer Stefan Cornelis (Open Vld): Zo veel applaus heb ik nog nooit gekregen als ik ergens binnenkom. Voor we hier met 89 komen vergaderen is er een hele voorbereiding. Eerst komen we met enkele parlementsleden bijeen in een commissie. We bespreken dan verschillende thema’s. Dat gaat bijvoorbeeld over het openbaar vervoer, netheid, armoede, onderwijs of noem maar op. Hier in het halfrond komen dan de grote plannen aan bod. We maken hier ook wetten, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noemen we dat ordonnanties. Eerst praten we daarover en dan stemmen we. De voorzitter: Wij gaan vandaag hetzelfde doen: we zullen over jullie plannen eerst praten en er daarna ook over stemmen. De voorzitter geeft uitleg over de microfoons en de stemknopjes
 • 3. VGC 3 Stemming De voorzitter: Ik stel voor dat we de stemknopjes meteen eens uitproberen. Ik leg 3 uitspra- ken voor en met de stemknopjes kan je beslissen welke uitspraak het best bij je past. - Als je akkoord gaat met de uitspraak “Ik heb er zin in en wil zeker iets zeggen”, druk je op de groene knop. - Als je akkoord gaat met de uitspraak “Ik zwijg liever in het Kinderparlement”, druk je op de rode knop. - Als je akkoord gaat met de uitspraak “Ik twijfel nog”, druk je op de witte knop. Resultaat van de stemming: groen 37, rood 19, wit 22 (Applaus) De voorzitter: Er zitten 4 klassen in het parlement. Ik stel jullie aan elkaar voor. De GROENE klas is 6A van basisschool Kristus Koning Assumpta uit Laken. Zij hebben hun ideeën verpakt als ronkende rijmpjes. De BLAUWE klas is basisschool Sint-Jan Berchmans uit Brussel. Zij hebben een film gemaakt. De ORANJE klas is 6B van basisschool Kristus Koning Assumpta uit Laken. Zij schreven een hele reeks brieven. En er zit ook een liedje bij. De RODE klas is de Koningin Astrid school uit Laken. Die kinderen hebben ook een heleboel puike plannen meegebracht. Dit keer is het discussiethema “Fit & Gezond”. Ik heb jullie plannen in 2 groepen verdeeld. Het eerste onderwerp is ‘meer bewegen’, en het tweede gaat over ‘gezond eten’.
 • 4. VGC 4 BEWEGEN! De voorzitter: We beginnen meteen met een beetje muziek. Bilal, Selemen, Jabir en Bo van de oranje klas hebben een liedje gemaakt over hun droom. Bilal, Selemen, Jabir en Bo: 1968: I have a dream… 2015: I have a dream too… Fit en gezond, veel groenten in je mond. En we spelen en we dansen en we werken en we zingen voor een mooi leven. ’t Is mij om het even. Drie stukken fruit per dag dan sta je op met een mooie lach. Ga vaak naar de fitness, doe dat niet tijdens de les. Fit en gezond, veel groenten in je mond. En we spelen en we dansen en we werken en we zingen voor een mooi leven. ’t Is mij om het even. Ik sport heel graag maar niet te traag. Dat wil ik wel doen, en dan nog liefst in het groen. Fit en gezond, veel groenten in je mond. En we spelen en we dansen en we werken en we zingen voor een mooi leven. ’t Is mij om het even. (Applaus) De voorzitter: Ik heb jullie horen zingen over gezonder leven. Hoe pak je dat aan? Bilal, Selemen, Jabir en Bo: Tijdens de lessen zouden we ook graag een paar minuutjes stretchen. We zitten de hele dag stil. Je spieren losschudden maakt je minder stijf. Commentaar van de parlementsleden - Tijdens de turnlessen zouden we ook spelletjes moeten spelen. Dat is prettig. - Tussen de lessen moeten we niet alleen stretchen, maar ook spelen. Spelen is ook bewegen. - Vorig jaar deden wij yoga in de klas. Dat is tof en ontspannend. - Ik vind dat we niet de hele tijd moeten sporten. Dat is niet zo leuk. - Wij dansen tussen de lessen op muziek: we bewegen en amuseren ons. Stemmingen  Het voorstel om tussen 2 lessen een paar minuten te stretchen wordt aangenomen met 72 stemmen voor, 2 tegen en 4 onthoudingen.  Het voorstel om tussen 2 lessen even te dansen wordt aangenomen met 37 stemmen voor, 29 tegen en 11 onthoudingen.  Het voorstel om tussen 2 lessen yogaoefeningen te doen wordt niet aangenomen met 34 stemmen tegen, 27 voor en 18 onthoudingen. (Applaus)
 • 5. VGC 5 De heer Stefan Cornelis (Open Vld): Ik wil toch ook iets zeggen over dit leuke onderwerp dat jullie hebben besproken. Er is onlangs een studie geweest waaruit blijkt dat, als we zouden rechtstaan en bewegen tijdens de lessen, we alles ook beter onthouden dan als we zitten. Misschien is dat een ideetje voor de leerkrachten. De voorzitter: Voor het volgende plan gaan we naar de groene klas. Zij vinden zitten ook maar niks en hebben er een gedicht over gemaakt. Insaf, Ismael en Zina van de groene klas: Als je altijd zit, word je nooit fit In de wachtrij op een loopband, is niet saai maar wel plezant Steek een stuk fruit in je mond, dat is lekker en gezond. (Applaus) De voorzitter: Jullie hebben het over een loopband. Kan je daar wat meer uitleg over geven? Insaf, Ismael en Zina van de groene klas: Als je staat te wachten bij de post of in de bank zou je beter wat lopen op een loopband. Zo doe je aan sport en blijf je fit. De voorzitter: Ook Merve, Melisa en Selinay willen de Brusselaars fit houden. Merve, Melisa en Selinay: Om de inwoners van Brussel fit te houden zou de stad in elke winkel 2 hometrainers moeten plaatsen. Als een klant een bepaalde afstand fietst, kan hij een korting krijgen. De stad kan de korting dan terugbetalen aan de winkeliers. Commentaar van de parlementsleden - Hometrainers en loopbanden in winkels zouden wel leuk zijn. Ik zou er zeker op gaan oefenen. - Wat doen we met oude mensen? Een loopband gaat toch veel te snel voor hen. Zij kunnen nooit een korting verdienen. - Oude mensen kan je laten stappen in plaats van lopen. Zo bewegen ze ook en kunnen ze toch een korting verdienen. - Wat doe je als er ongelukken gebeuren? - Je kan die loopbanden en hometrainers zonder probleem veilig maken. Zo kunnen oude mensen en mensen met een handicap ze ook gebruiken. - Ik vind dat je bonnetjes moet uitdelen als je fietst op een hometrainer in de winkel of loopt op een loopband bij de post. Als je de bonnetjes opspaart, kan je iets kopen. De voorzitter: Misschien kunnen de kinderen van de rode klas het plan nog aanvullen. Bridget en Adam: Wij vinden het heel goed dat er Villofietsen zijn, maar er mogen er gerust nog een paar bij. Er mogen ook meer fitnessclubs komen. Soraya en Intissar: Sporten zou gratis moeten zijn. Sommige mensen kunnen het lidgeld voor een sportclub niet betalen. Als het gratis is, kunnen zij ook sporten. Sport is gezond voor iedereen.
 • 6. VGC 6 Commentaar van de parlementsleden - We kunnen al beginnen met op zondag de fitnessclubs gratis te maken. Dan kunnen op die dag ook arme mensen aan sport doen. - Op plekken waar veel mensen samenzijn, kunnen we gratis sportactiviteiten organi- seren. Ik denk aan een park of een markt. - Gratis? De monitoren moeten toch betaald worden. - Ik vind niet dat je een gratis sportdag op zondag moet doen. Zondag dient net om te rusten. - We zouden arme mensen in elk geval gratis moeten laten sporten. Wie geld heeft, kan je laten betalen. - Hoe bewijs je dat mensen geen geld hebben? - We kunnen beter op woensdag een halve dag gratis sport organiseren. De kinderen moeten dan maar een halve dag naar school en de ouders kunnen mee. - In speeltuinen moeten ze niet alleen speeltuigen voor de kinderen plaatsen, maar ook een paar fitnesstoestellen. De ouders kunnen daar dan wat trainen. - Zouden we niet beter korting geven aan dikke mensen om te gaan sporten? Zo kun- nen ze afvallen en gezonder worden. - Voor sommige dikke mensen zal zo’n korting een belediging zijn. Anderen zullen dan weer heel veel beginnen te eten en snoepen om ook dik te worden en een korting te krijgen. - Het is een beetje gek dat je korting krijgt om naar de fitness te gaan. Je kan ook ge- woon buiten fietsen of lopen. Dat kost niets. Stemmingen  Het voorstel om loopbanden te plaatsen in wachtrijen wordt niet aangenomen met 41 stemmen tegen, 25 voor en 13 onthoudingen.  Het voorstel om hometrainers in winkels te plaatsen waarmee je korting kunt verdie- nen wordt aangenomen met 31 stemmen voor, 30 tegen en 18 onthoudingen.  Het voorstel om arme mensen korting te geven in sportclubs wordt niet aangenomen met 40 stemmen tegen, 34 voor en 3 onthoudingen.  Het voorstel om 1 dag per week sportclubs gratis te maken voor kinderen en volwas- senen wordt aangenomen met 56 stemmen voor, 14 tegen en 9 onthoudingen.  Het voorstel om fitnesstoestellen voor volwassenen te plaatsen bij speeltuinen wordt aangenomen met 40 stemmen voor, 34 tegen en 6 onthoudingen.  Het voorstel om dikke mensen korting te geven voor fitness wordt niet aangenomen met 75 stemmen tegen, 3 voor en 1 onthouding. (Applaus) De voorzitter: Bij dit hoofdstukje past het gedichtje van Jasmien van de oranje klas perfect. Jasmien: Zit niet op je kont, sporten is gezond Eet een banaan, dan zal alles makkelijker gaan. (Applaus)
 • 7. VGC 7 De voorzitter: Over naar de blauwe klas. Zij hebben een film gemaakt over de meest luie school. De kinderen van de blauwe klas: (na de film) We willen dat er minder op computers en smartphones getokkeld wordt en dat we samen vaker buiten spelen. Dan bewegen we en worden we fitter. Op de speelplaats zouden activiteiten georganiseerd moeten worden. We kunnen best ook wat minder snoepen. Commentaar van de parlementsleden - Bij ons op school mogen we geen snoep meenemen. Tijdens de pauzes eten we fruit. - ’s Ochtends eten we fruit tijdens de speeltijd. In de namiddag kunnen we kiezen. - In onze school wordt elke maandag fruit uitgedeeld. Dan eten we allemaal fruit. - Het zou nog beter zijn als we 2 keer per week fruit zouden krijgen. - Wij hebben alle frisdranken geschrapt. Als we dorst hebben, drinken we water. De heer Stefan Cornelis (Open Vld): Ik zou toch heel graag willen weten hoe het nu zit met jullie gebruik van smartphones en computerspelletjes. Wie van jullie heeft een smartphone? (een derde van de kinderen steekt de hand op) Wie heeft er een gsm? (meer dan een derde van de kinderen steekt de hand op) Wie heeft geen gsm? (een heel kleine minderheid steekt de hand op) Wie heeft er helemaal geen pc thuis? (niemand steekt de hand op) Commentaar van de parlementsleden - We moeten meer buiten spelen en minder achter de computer zitten. - Je kan best een timer op je computer installeren. Op die manier wordt de speeltijd beperkt en weet je wanneer het tijd is om iets anders te doen. - Ik speel op sommige dagen wel op de computer en op andere dagen niet. Maar ik speel niet graag buiten. Ik ben een beetje bang voor terroristen. - Je moet zorgen dat je eerst je huiswerk maakt vooraleer je op de computer gaat spe- len. - Men kan smartphones en computers ook duurder maken. Dan zal er een pak minder op gespeeld worden. - Het is toch veel leuker om met echte mensen te praten in plaats van te chatten. - Je ouders kunnen een wachtwoord installeren. Zo kan je niet om de haverklap com- puterspelletjes spelen. - Op de computer spelen mag gerust, maar niet te lang. Je moet ervoor zorgen dat je ook andere dingen doet. - Stemmingen  Het voorstel om tijdens de week geen spelletjes te spelen op de computer of  smartphone wordt niet aangenomen met 55 stemmen tegen, 6 voor en 16 onthoudin- gen.  Het voorstel om eerst je huiswerk te maken en pas daarna computerspelletjes te spe- len wordt aangenomen met 73 stemmen voor, 4 tegen en 2 onthoudingen.
 • 8. VGC 8  Het voorstel om je ouders te laten meebeslissen of er computerspelletjes mogen ge- speeld worden wordt aangenomen met 31 stemmen voor, 29 tegen en 19 onthoudin- gen.  Het voorstel om computers en smartphones duurder te maken wordt niet aangeno- men met 66 stemmen tegen, 6 voor en 3 onthoudingen.  Het voorstel om regelmatig fruit te eten tijdens de speeltijd in plaats van snoep wordt aangenomen met 67 stemmen voor, 6 tegen en 6 onthoudingen.  Het voorstel om snoep en koekjes te verbieden op school en altijd fruit te eten wordt niet aangenomen met 47 stemmen tegen, 21 voor en 10 onthoudingen. (Applaus) De voorzitter: Nina van de oranje klas heeft een idee om meer te sporten op school. Nina: Ik stel voor om de lessen te stoppen om 14.30 uur. In plaats van naar huis te gaan, kunnen we dan een uurtje gaan sporten in het park of op een sportveld. Op die manier hebben we eigenlijk een uur minder les, maar wel elke dag een uur sport. Commentaar van de parlementsleden - Hoe moet het dan met de kinderen die niet graag sporten? Krijgen die dan extra les? - Moeten alle leraren meedoen? Niet alle leerkrachten kunnen turnles geven. - Soms ben je echt moe na een hele dag les, dan wil je naar huis en niet gaan sporten. - Ik vind dat je dat niet elke dag moet doen. Twee keer per week lijkt mij een goed idee. - Wat als je misselijk wordt van al dat sporten? - Je moet wel kunnen kiezen welke sport je wil doen. - Elke dag een uur sport wil zeggen dat we elke dag minder les krijgen. Dan leren we onvoldoende en dat vind ik niet goed. - Een hele school elke dag laten sporten, lukt nooit. Er is geen plaats genoeg om elke dag 500 kinderen in een park of in een zaal te laten spelen. Stemming  Het voorstel om de lessen elke dag 1 uur vroeger te stoppen en te vervangen door een uurtje sport wordt aangenomen met 52 stemmen voor, 14 tegen en 9 onthoudingen. (Applaus) De voorzitter: Egee en Zorik van de groene klas koppelen sport aan extra autoloze zondagen. Egee en Zorik: Er rijden te veel auto’s in de stad. Die veroorzaken luchtvervuiling. Als er geen auto’s rijden is de lucht gezonder en er is ook meer plaats om te spelen en te sporten. Wij stellen voor om twee keer per maand een autoloze zondag te organiseren.
 • 9. VGC 9 Commentaar van de parlementsleden - Twee keer per maand een autoloze zondag is te veel. Eén keer per maand lijkt mij toch beter. Er is dat ook ruimte om te spelen. - We moeten niet altijd een autoloze zondag houden. Het kan ook op een zaterdag. - Er zou iedere week een autoloze zondag moeten zijn. - Autoloze zondagen zijn misschien wel goed voor het milieu, maar ze maken het wel moeilijk om uitstapjes te maken. Het mag wel, maar niet te veel. - We kunnen ook autoloze zondagen organiseren in verschillende steden. Bijvoorbeeld de ene week in Brussel, de andere week in Gent en de volgende week in Antwerpen. De voorzitter: Ondertussen is hier nog iemand naast mij komen zitten. Ik stel jullie graag voor aan parlementslid Johan Van den Driessche. Hij komt naar de rest van de vergadering luisteren. (Applaus) Stemmingen  Het voorstel om 2 keer per maand een autoloze zondag te organiseren wordt aange- nomen met 68 stemmen voor, 2 tegen en 12 onthoudingen.  Het voorstel om maar 1 keer per maand een autoloze zondag te organiseren wordt niet aangenomen met 48 stemmen tegen, 21 voor en 5 onthoudingen. (Applaus)
 • 10. VGC 10 GEZOND ETEN De heer Stefan Cornelis verlaat de zitting. De voorzitter: Mustafa en Arda van de rode klas hebben een plan bedacht om ons gezond te laten eten. Mustafa en Arda: Er zou een slimme koelkast moeten worden uitgevonden die weet wat goed en gezond is om te eten. Als je honger hebt, ga je naar de koelkast en die geeft je dan dingen die lekker en gezond zijn. Commentaar van de parlementsleden - Zit alles dan op voorhand in de koelkast? Hoe wordt dat gedaan? - Als je nu zin hebt in een appel, maar de koelkast geeft je tomaten. Wat moet je dan doen? - Zo’n apparaat zal wel heel duur zijn. Hoe zal men die machines betalen? - We zouden een app moeten hebben die ons kan helpen om een lekkere en gezonde maaltijd te maken. Zo kunnen we in het begin van de week alle goede dingen kopen die we nodig hebben. - Een machine kan niet alles weten. Zeker niet wat wij moeten eten. - Dat is geen goed idee. Ik vind dat we nog altijd zelf moeten kunnen beslissen wat we eten. Een machine moet daar niet tussenkomen. Stemmingen  Het voorstel om een slimme koelkast uit te vinden die beslist wat we zullen eten wordt niet aangenomen met 42 stemmen tegen, 29 voor en 7 onthoudingen  Het voorstel om een app te ontwikkelen die ons helpt om gezond te eten wordt niet aangenomen met 38 stemmen tegen, 28 voor en 13 onthoudingen  Het voorstel om zelf te beslissen wat we eten en zelf te proberen om gezond te eten wordt aangenomen met 68 stemmen voor, 5 tegen en 7 onthoudingen (Applaus) De voorzitter: Nisrine, Yasmine en Halican van de rode klas willen kraampjes met fruit en groenten in plaats van met snoep. Nisrine, Yasmine en Halican: In sportclubs worden vaak frisdranken en zoete snoepjes of hamburgers verkocht. We zouden beter kraampjes hebben met gezonde spullen: water, groenten en fruit. Het is een beetje gek dat je eerst gaat sporten voor je gezondheid en je daarna vol stopt met suiker.
 • 11. VGC 11 Commentaar van de parlementsleden - Dat is een tof idee. Als je kraampjes met gezonde dingen ziet, krijg je er ook zin in. - Na het sporten heb ik suiker nodig en moet ik een cola drinken. - We moeten dat niet alleen bij sportclubs doen. Zulke kraampjes kan je ook op de kerstmarkt of in stations plaatsen. - Heel leuk. Je kan ook fruitkraampjes in plaats van een frietkraam zetten in de stad. - Groenten- en fruitkraampjes? Dat is saai. We kunnen toch niet altijd hetzelfde eten. - Een snoepje moet af en toe kunnen. We moeten niet overdrijven. De voorzitter: In de groene klas hebben Sarah, Tiziane en Amira een plan om zaadjes van groenten en fruit uit te delen aan de stations. Sarah, Tiziane en Amira: Wij hebben een plan om aan treinstations zaadjes voor groenten en fruit uit te delen. Hiermee kunnen de mensen hun eigen moestuin maken. Wie geen tuin heeft, mag een stukje park gebruiken om groenten te kweken. Commentaar van de parlementsleden - Je mag toch niet zomaar een moestuin aanleggen in een park. - De dieren zullen de groenten en het fruit opeten. - Er zullen vandalen rondlopen die de moestuintjes kapot maken. - Wie geen zin heeft om een moestuin in een park te maken, kan altijd de zaadjes in een bloempot planten. - Je kan in parkjes een hoekje voorzien met een hekje rond waar je een moestuintje kan aanleggen. - Zet die moestuintjes in een serre in het park. Dan zijn ze beschermd. Stemmingen  Het voorstel om na het sporten fruit en groenten te verkopen in plaats van snoep wordt aangenomen met 41 stemmen voor, 27 tegen en 10 onthoudingen  Het voorstel om kraampjes met gezonde tussendoortjes te plaatsen op de kerstmarkt en op plaatsen waar veel volk komt, wordt aangenomen met 44 stemmen voor, 21 te- gen en 14 onthoudingen  Het voorstel om moestuintjes voor groenten en fruit aan te leggen in parken wordt niet aangenomen met 44 stemmen tegen, 24 voor en 10 onthoudingen (Applaus) De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Ik wil jullie allemaal feliciteren voor de manier waarop jullie debatteren. Er zitten veel interessante voorstellen bij. Ze worden allemaal goed verdedigd en sommige worden ook aangevallen. Het is goed dat we kritisch zijn over wat we horen en zien. Jullie doen dat allemaal heel gedisciplineerd. In het echte parlement is dat niet altijd zo. Soms durven de parlementsleden elkaar onderbreken en roepen. We zullen een voorbeeld aan het Kinderparlement moeten nemen. Proficiat daarvoor. Ook aan de leerkrachten, want zij zorgen ervoor dat jullie op deze manier kunnen debatteren.
 • 12. VGC 12 Het is goed dat jullie nadenken over gezond leven, gezond eten en meer bewegen. Een hele reeks van jullie voorstellen zijn zeker uit te voeren. Toch ben ik er ook zeker van dat het voor een stukje in ons hoofd zit. De regels kunnen helpen om alles te organiseren. Maar eigenlijk moeten we er zelf van overtuigd zijn dat we meer moeten bewegen en gezonder moeten eten. Een slimme koelkast is misschien nuttig, maar we moeten er vooral zelf iets aan doen. (Applaus) De voorzitter: We zijn aan het einde van het Kinderparlement gekomen. Om af te ronden geef ik jullie nog een top 3 van de voorstellen die de meeste stemmen gehaald hebben. Op nummer 3 staat het idee om zelf te proberen om gezonder te eten met 68 stemmen. De tweede plaats is voor het plan om tussen de lessen door eventjes te stretchen. Dat kreeg 72 stemmen. Het plan met de meeste stemmen is het idee om eerst je huiswerk te maken en pas daarna op de computer te gaan spelen. Het kreeg 73 stemmen. Proficiat voor dit boeiend debat. Graag een applaus voor jullie zelf maar ook voor jullie leer- krachten en voor alle mensen die hebben geholpen bij deze vergadering. De parlementaire verslaggever heeft zorgvuldig genoteerd wat jullie hebben gezegd. Het verslag zal later naar jullie school worden gestuurd en ook naar de echte parlementsleden. (Onstuimig applaus) * * *