Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
İletişimİşleyeceğimiz Konular:         Gün 5         Sözsüz İletişim, Beden Dili
Sözsüz İletişim ?SÖZSÜZ İLETİŞİMİN ETKİLİ İLETİŞİMDEKİ ÖNEMİETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİBEDEN DİLİBEDEN DİLİ VE KÜLTÜREL ...
Sözsüz İletişim ?       • BEDEN DİLİNİN TEMEL ÖĞELERİ         BEDEN DURUŞU (POSTÜR)         JEST VE ...
Sözsüz İletişim ?       • BEDEN DİLİNE YARDIMCI        ÖĞELER         MESAFE VE ALANLAR       ...
Sözsüz İletişim ?Sözsüz iletişim; söz ve sözcük gerektirmeden bedendili unsurlarıyla gerçekleştirilen iletişim çeşididir.
Sözsüz İletişim ?İnsanlar bedenlerinin tümüyle iletişim kurarlar.İnsanların duygu ve düşüncelerini anlayabilmeninbelki de ...
Sözsüz İletişim ?Sözsüz iletişim süreklilik arz etmektedir. Örneğin sizkonuşmayı durdurmayı seçebilirsiniz ancak, beden di...
Sözsüz İletişim ?Sözsüz iletişim bilinçli ve isteyerekgerçekleştirilebileceği gibi bilinçsiz olarak dagerçekleşebilmektedir.
Sözsüz İletişim ?Sözsüz iletişim, iletişim esnasında sonraki süreçtene olacağı ile ilgili ipuçları verir, uyarır ve etkili...
Sözsüz İletişim ?Örneğin; karşıdaki kişi iletişim sürecindensıkılmış ise bunu beden dili ile anlatır. O andailetişim kesil...
Sözsüz İletişim ?Etkili bir iletişim kurarken kullanılan üç ana öğebulunmaktadır.    1. Sözlerin doğru seçilmesi ve kul...
Sözsüz İletişim ?1971 yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre             SÖZLER            ...
Sözsüz İletişim ?Beden dili kısaca sözleri, tonlamaları ve dilikullanmadan kişilerin bedenleri ile iletişimegeçmeleridir.
SÖZSÜZ İLETİŞİMBeden dilini doğru anlamanın vekullanabilmenin yararları: •diğer kişileri daha iyi anlayıp daha etkili il...
BEDEN DİLİ VE KÜLTÜREL FARKLILIKLARHer milletin kendine ait bir kültürü, kültürel değerlerive göstergeleri bulunmaktadır. ...
BEDEN DİLİ VE KÜLTÜREL FARKLILIKLARBeden dilinin öğrenilmesi ve kullanılmaya başlamasıbebeklik dönemlerinden itibaren başl...
BEDEN DİLİ VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR               Batılılar için “OKEY,               HERŞEY...
BEDEN DİLİ VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR               Türkler için “SÜPER,               YEMEK H...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞUSadece beden duruşuna bakarak o kişininiçinde bulunduğu ruh hali ve kişilik...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELER
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – GÜVENSİZ BEDEN DURUSUKişinin vücudu hafifçe öne eğilmiş ve omuzlar öne d...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – GÜVENSİZ BEDEN DURUSUBu duruş sahibi insanların genel olarak yaşama karş...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELER
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – SALDIRGAN BEDEN DURUSUBu duruşta, merkez diğer duruşlara oranla açıktır....
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – SALDIRGAN BEDEN DURUSUBu duruşa sahip insanların dışarıdan gelecek hersö...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – SALDIRGAN BEDEN DURUSUBu beden duruşunu düzenli olarak kullanan kişiler,...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELER
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – GÜVENLİ BEDEN DURUŞUGüvenli beden duruşunda; omuzlar geriye doğrugenişle...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – GÜVENLİ BEDEN DURUŞUBu duruş genellikle diğer insanlar ile uyum içinde o...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞUBir kişinin beden duruşu tanımlamalarını bilmesi sadecekarşıdaki kişinin ru...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERJEST VE MİMİKLERJestler ve mimikler diğer kişilere görselsinyaller gönderen hareketlerd...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERJEST VE MİMİKLERMimikler; yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı ikenjestler ise; baş,...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERJEST VE MİMİKLERBir jestten söz edilebilmesi için yapılan hareketin bir başkasıtarafınd...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERJEST VE MİMİKLEREsas jest ve mimikler bir konuya netlikkazandırmak amacı ile kişi taraf...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERJEST VE MİMİKLEREsas jestler; anlatım         jestleri, sosyal jest vemimikler...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİbiyo-psikolojik yüz ifadeleri ve mimiklerden oluşmakta veiçinde bulunul...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİ1 - MUTLULUK
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİ2 - KORKU
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİ3 - ÖFKE
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİ4 - ŞAŞKINLIK
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİ5 - ÜZÜNTÜ
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİ6 - TİKSİNTİ
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERSOSYAL JESTLER VE MİMİKLER Yani bir kişinin bir ortamda ya da toplulukta çok mutlu görü...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERMİMİK JESTLERİ Taklit ve tanımlama jestleridir. Bu jestlerin kullanım amacı bir olayı o...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERTİYATROYA ÖZGÜ JESTLER Seyircileri memnun etmek için kullanılır. Genelde aktörler takli...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERTAKLİT JESTLER Bir insanın olmadığı ve olamayacağı bir şeyi ellerini, vücudunu ve sesin...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERŞEMATİK JESTLER Bir nesne ve durumu anlatabilmek için kullanılan jest ve mimiklerdir. Ö...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERTEKNİK JESTLER Belirli meslek gruplarının kendi aralarında kullandıkları ve sadece kend...
BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERKOD JESTLER Dilsiz alfabeleri gibi bilgiyi kodlayarak kullanılan jest ve mimiklerdir.4 ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLAR, ELLER VE KOLLAR İnsanların düşüncelerini yansıtırlarken en sık kullandıkları destekley...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLAR En az fark edilen ama en güçlü etkilerden biri insanın avucu ile yaptığı hareketlerdir. ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLAR Bir kişinin iletişim kurarken kullanmakta olduğu üç temel avuç içi hareketi bulunmakta ve...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARAvuç içi yukarıyabakmaktadır. Bu pozisyonetkili iletişim için kullanılan eniyi avuç pozisy...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARYapılan araştırmalar birkişinin açık ve dürüstolduğunu ifade etmeyeçalışırken avuç içlerin...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARİnsanlar tamamen açıkveya dürüst olmakistediklerinde her ikiavuçlarını dakarşılarındaki in...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARBu pozisyondaykenkarşıdaki kişiden bir şeyrica edildiğinde, karşıdakikişinin üzerinde bir ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARAraştırma sonuçları; kişininkendisini bu pozisyonda yalansöylemeye ne kadar zorlarsazorlas...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARAvuç içleri yerebakmaktadır. Bupozisyonda duran avuçiçleri kişiyi diğerinsanın gözlerindeo...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARDiktatör avuç içipozisyonu kullanankişi, karşısındakilerinkendini tehdit altındahissetmesi...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLAREşit statüde bir kişinindiğerine bir şeysöylerken bu pozisyonukullanması tepkiye yolaçmakt...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARAvuç içleri kapalı,avuç yumrukhalinde ve işaretparmağı ileriyeuzatılmıştır.TEHDİT POZİSYONU
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARBu hareketebeveynlerin,öğretmenlerin vb.sıklıkla kullandıkları biravuç içi pozisyonudur.Ka...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARÇünkü avuç içininyumruk olmasıkarşıdaki kişininkendini tehdit altındahissetmesinisağlamakt...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİBir insanın kişiliğini en çokyansıtan beden dili hareketikullandığı e...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİSİZCE ÜSTÜNLÜK KİMDE ?
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİ •  El sıkma şeklinin verdiği hislerden   biri; üstünlük hissidir....
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİ • İkinci yaratılan his; boyun  eğme hissidir. • Bu el sıkma şeklind...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  ELLER – EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİ• Üçüncü ve etkili iletişim sağlamada en önemlisi, eşitlik ve gü...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – RAHATSIZ EDİCİ EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİ• İngilizlerin “ölü balık” olarak tanımladıkları el s...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – RAHATSIZ EDİCİ EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİ• İkinci rahatsızlık veren el sıkma şekli ise; güç de...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  ELLER – RAHATSIZ EDİCİ EL SIKIŞMA  ŞEKİLLERİ•  Bu şekilde kişi kendine uzatılan eli, iki  ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – RAHATSIZ EDİCİ EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİKişi bazen el sıkışmak üzere iken karşısındakine elin...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  Özel Duyguları Yansıtan El Sıkma Şekilleri•  Bu el sıkmalarda kol da devreye  girmektedir.•...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ Özel Duyguları Yansıtan El Sıkma Şekilleri• İkincisi ise; üst omuz tutularak el sıkma şeklidir....
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  Ellerin verdiği diğer mesajlar•  Kenetlenmiş ellerin  verdiği en temel mesaj;  olumsuz hi...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ HANGİSİ EN TEHLİKELİ SİZCE ?Kenetlenmiş Eller
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ HANGİSİ EN TEHLİKELİ SİZCE ?      • Kenetli ellerin tutulduğu yükseklik çok önemlidir ve ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KARŞI KOYMUŞ POZİSYONDAKİ ELLER     • Karşı koyuş pozisyonundaki eller; genellikle beş   ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİ OVUŞTURMAKELLER
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  ELLERİ OVUŞTURMAK•  Elleri ovuşturmak; kişilerin bir durum ile  ilgili olumlu beklentileri ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER İLE ÇATI KURMA HAREKETİ• Eller ile çatı kurma hareketi ise; ellerin parmaklarının başları...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER İLE ÇATI KURMA HAREKETİÇATI
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER İLE ÇATI KURMA HAREKETİKADINLARDA ELLER İLE ÇATI KURMA
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ PARMAK KALDIRMA HAREKETİ       • İletişim esnasında parmağın        havaya kalkması ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİ YUMRUK YAPMA HAREKETİ      •  Elin yumruk haline getirilmesi; ellerin ortaya    ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KENDİ KENDİNE DOKUNMAİnsanlar başka birilerinedokunduklarında bunubilinçli olarakyapmaktadırlar.A...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ PARMAĞI AĞIZA SOKMAKişinin o anda kendine olan güvensizliğiniya da o anda baskı altında olduğunu...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  ELLERİN SURAT İLE TEMASIKişinin karar aşamasında olduğunu gösterir. Karar verildikten sonra el...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  ELLERİN SURAT İLE TEMASIKişinin karar aşamasında olduğunu gösterir. Karar verildikten sonra el...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  ELLERİN SURAT İLE TEMASIKişinin konu hakkında genelde negatif düşündüğünü gösterir.Konu hakkınd...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  ELLERİN SURAT İLE TEMASIKişinin konu hakkında ilgili olduğunun bir işaretidir.ELİN ŞAKAKTA OLMASI
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  ELLERİN SURAT İLE TEMASIKişinin konu hakkında ilgisinin dağıldığını ve sıkıldığınıGösterir.ELİN...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  ELLERİN SURAT İLE TEMASIKişinin kendini huzurlu hissetmemesi üzerine kan dolaşımınınarttığını v...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASI         Boyun kaşıma hareketi; kişinin         durumd...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASI          Kişinin konuşulan konuyu          duymak i...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASI          kişinin aklından yalanlar          geçmekte ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASI         Kişinin aklından yalanlar         geçmekte oldu...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASI            Kişinin aklından yalanlar            ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASI             Kişinin aklından             yalanl...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR   • Kol kavuşturma hareketlerinin temelinde    kişinin çocukluk...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR           Kişiler ilgili ve açıktırlar. Ama         ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR          Kişiler konu hakkında          olumlu ve...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR         Kişiler konu hakkında         son derece  ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR          Kişiler kendini          savunmaya almış ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR      Genel olarak olumsuz bir durumu      yansıtmaktadır. ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR “BEN DIŞARI ÇIKMAYACAĞIM, SENDE İÇERİ GELME” BARİYER KOYMA ENGELL...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR Konu hakkında olumsuz hatta düşmanca bir tutum içinde,ELLER YUMRUK ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR Kol kavrama hareketinde ise; kişi yine kendi bedeni ardına saklanmakta...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLARKADINLARDA KOL BARİYERLERİ
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLARKADINLARDA KOL BARİYERLERİ
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR          Bu tarz kişiler son derece öz          gü...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR              HAYAL              KIRIKLIĞI...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR          KARŞISINDAKİNİ HAFİFE          ALAN,  ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR        “KENDİNİ ÇOK BİLGİLİ VE ÜSTÜN        GÖRME”ELL...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR            “KENDİ BASKIN KİŞİLİĞİNİ            ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ GÖZLER       • Gözlerin ruhun aynası olduğu        ve kişinin içini yansıttığı  ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ GÖZ BEBEKLERİ       • Göz bebekleri gerçek duyguları ifade        eder. Çünkü bir...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ GÖZLER      •  Etkili iletişim için en gerekli öğedir.      •  Göz temasını kaybetme...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ GÖZLER       • Göz teması süresi kültüre göre        değişkenlik göstermektedir. ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞ ÇEŞİTLERİ          • Bu bakış karşıdakinin           yüzünde gözler ve ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞ ÇEŞİTLERİ          • Karşıdaki kişi ile fazla samimi           olunma...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞ ÇEŞİTLERİ        • Bu bakış ilgi yada         saldırganlık izlenimi veren...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞ ÇEŞİTLERİ        • Bu bakış ilgi yada         saldırganlık izlenimi   ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞLAR NE DER?          • GÖRSEL HAFIZADAN           RESİMİ ÇAĞIRMAYUKARIYA...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞLAR NE DER?         • SESİ ÇAĞIRMATAM YANA DOĞRU BAKIŞ
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞLAR NE DER?          • DUYGULARI ÇAĞIRMAYAN AŞAĞIYA DOĞRU BAKIŞ
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ           “Kişinin iletişime           kapalı o...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ          “ERKEĞİN KENDİ          GÜCÜNÜ,    ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ           • Alışılmış bacak bacak            ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ            •  Memnuniyetsiz oturuş biçimi;      ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ           • “4” şekli ya da Amerikan          ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ           • “4” şekli ya da Amerikan          ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ           • “4” şekline iken            bacakl...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ         • Sandalyeye binme pozisyonu;          bil...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ        • Bilek kilitleme hareketi; genellikle        ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ        • Bilek kilitleme hareketi; genellikle        ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ         • Ayak kilitleme hareketi;          gene...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER  MESAFE ve ALANLAR • Bir kişinin diğer kişi ile arasına koyduğu ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELERMESAFE VE ALANLAR
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ MESAFE VE ALANLAR• Mahrem alan; en önemli alandır çünkü kişinin kendine ait alanıdır. (0-25cm.)...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ MESAFE VE ALANLARÖzellikle polisler sorgu sırasında suçlunun mahremalanına girerler ve bu bağlam...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  MESAFE VE ALANLARÜnlü sunucu Erkan Yol aç yıllar önce TRT’de yaptığı “evet-hayır”yarışmasında m...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ MESAFE VE ALANLAR • Kişisel alan; iki arkadaşın,  birbirini tanıyan insanların  kokteyllerde, o...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ MESAFE VE ALANLAR • Sosyal alan; kişinin çevresi  ile mesafeyi 1 metre ile 2,5  metre arasında ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ MESAFE VE ALANLAR• Ortak alan ise, kişinin topluma açık yerlerde yabancılar ile korumakta olduğ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER       • İnsanlar doğdukları andan        itibaren öncel...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER  • Gözlükler: Bazı insanlar gözlükleri   gözleri bozuk olmasa da ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER• Profesyoneller ise gözlüğü karşısındakini yönlendirmek için kull...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER• Sigara; günlük, sıradan, hızlı ve her gün rastlanandır. Aceleci, ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER• İçilen sigara, pipo yada puronun hangi tarafa doğru üflendiği de ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER• Şapkaların; düzenli olarak kullanımının nedeni diğerleri arasınd...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Arabalar: Şoförlü bir arabaya binmek  üstün ve güçlü gözükmektir....
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Telefon: Yüksek statü sağlamaya  çalışan kişinin iş yerinde gereğ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Çanta: Üst düzey ve yüksek statü sahipleri  sadece ince ve kilitl...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER Koltuk: İş yerindeki koltuk ve arkalığı ne kadar büyük ve deri kapl...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELERKULLANILAN MASALAR VE OTURMA YERİ
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • İletişim halinde olunan odada bulunan  masa iletişimin yönünü etk...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER            Mustafa         Müjdat Kapı     ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER         • Yuvarlak masalar          iletişimin en s...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER          Kare masalar sonuca           yönelik to...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELERRENKLER
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Renklerin beden dilinin anlaşılmasına  etkileri büyüktür. Renk te...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER       • Rahat, teklifsiz, resmi olmayan       • Fiziksel...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER       • Yakınlaştırıcı, sıcak, canlı,        heyecanl...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER       • Yakınlaştırıcı, soğuk, ağır, sıkı,        sıkıc...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER       • Uzaklaştırıcı, rahatlatıcı, dinlendirici,       ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER       • Pratik, ciddi, otorite, inandırıcılık,        g...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER      • Uzaklaştırıcı, soğuk,       rahat, temiz, saf, ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER       • Yakınlaştırıcı, canlı, davetkar       • Neşe, di...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Sosyal hayatta insanlar kendi gerçek  duygularını gizlemek istemekte a...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Ortak yalanlar: Bu yalanlar, karşıdaki  tarafından yalan olduğu biline...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  BEDEN DİLİNE VE YALAN• Doğruluyu söylemenin imkansız olduğu yalanlar: Bu yalanlara karşı çıkıl...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  BEDEN DİLİNE VE YALAN• Profesyonel Yalan: "profesyonel yalancı" tanımı "mesleği gereği yalan s...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Adi yalanlar: İşi yalan söylemek  olmayan sıradan insanların söyledikler...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN     • Yalan söyleyen kişilerin elleriyle      yaptıkları jestler...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN• Yalan söyleyen kişinin elini yüzüne götürme ve yüz çevresine değdirme say...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN   • İnsan ağzından çıkacak kelimeleri tutmak ve    yaptığını örtmek ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN    •  Yalan söyleyen bir insanın elinin burnuna      gitmesinin ...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Yalan söyleyen bir insan konuşurken beden  hareketlerinde bir artış olma...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Yalan söyleyen bir kişinin el jestleri  azalırken, el sallama hareketi...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Yalan söyleyen bir insanın yüz ifadesi  büyük çoğunlukla normale çok  y...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ETKİLİ İLETİŞİM • Beden duruşuna önem verilmelidir.  Ayakta iken; güvenli bir duruş ve  gülüms...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  ETKİLİ İLETİŞİM• Avuçlar her zaman karşıdaki kişiye açık olmalı.• El sıkışırken eşitlikçi ve gü...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ETKİLİ İLETİŞİM • Göz teması olduğunca uzun tutulmalı ve göz  temasından kaçan insanların muhte...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ETKİLİ İLETİŞİM • Aksesuar kullanımına dikkat edilmeli ve  kişilerin aksesuar kullanımlarının a...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ  ETKİLİ İLETİŞİM• Yalan söyleyen kişinin ellerini az kullanacağı,• Ağzına, yüzüne ve burnuna sı...
BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ETKİLİ İLETİŞİM • Teşekkür ederim.ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Beden Dili, Body language

11.727 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business
 • Login to see the comments

Beden Dili, Body language

 1. 1. İletişimİşleyeceğimiz Konular: Gün 5 Sözsüz İletişim, Beden Dili
 2. 2. Sözsüz İletişim ?SÖZSÜZ İLETİŞİMİN ETKİLİ İLETİŞİMDEKİ ÖNEMİETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİBEDEN DİLİBEDEN DİLİ VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR
 3. 3. Sözsüz İletişim ? • BEDEN DİLİNİN TEMEL ÖĞELERİ  BEDEN DURUŞU (POSTÜR)  JEST VE MİMİKLER • BEDEN DİLİNİN ALT ÖĞELERİ  AVUÇLAR, ELLER VE KOLLAR  GÖZLER  BACAKLAR VE OTURMA BİÇİMLERBeden Dili
 4. 4. Sözsüz İletişim ? • BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER  MESAFE VE ALANLAR  BEDENSEL TEMAS  AKSESUARLAR  MASALAR VE OTURMA YERLERİ  RENKLER VE RENKLERİN DİLİ • BEDEN DİLİ VE YALANBeden Dili
 5. 5. Sözsüz İletişim ?Sözsüz iletişim; söz ve sözcük gerektirmeden bedendili unsurlarıyla gerçekleştirilen iletişim çeşididir.
 6. 6. Sözsüz İletişim ?İnsanlar bedenlerinin tümüyle iletişim kurarlar.İnsanların duygu ve düşüncelerini anlayabilmeninbelki de en önemli yolu, sözsüz mesajlarınıyorumlamaktır.
 7. 7. Sözsüz İletişim ?Sözsüz iletişim süreklilik arz etmektedir. Örneğin sizkonuşmayı durdurmayı seçebilirsiniz ancak, beden dilinizkonuşmaya devam etmektedir.
 8. 8. Sözsüz İletişim ?Sözsüz iletişim bilinçli ve isteyerekgerçekleştirilebileceği gibi bilinçsiz olarak dagerçekleşebilmektedir.
 9. 9. Sözsüz İletişim ?Sözsüz iletişim, iletişim esnasında sonraki süreçtene olacağı ile ilgili ipuçları verir, uyarır ve etkiliiletişim için kapı açar.
 10. 10. Sözsüz İletişim ?Örneğin; karşıdaki kişi iletişim sürecindensıkılmış ise bunu beden dili ile anlatır. O andailetişim kesilebilir yada konu değiştirilebilir.
 11. 11. Sözsüz İletişim ?Etkili bir iletişim kurarken kullanılan üç ana öğebulunmaktadır. 1. Sözlerin doğru seçilmesi ve kullanılması, 2. Ses tonunun verilmek istenilen mesaja göreayarlanması 3. Beden dili ve beden dili unsurlarının,destekleyici elemanların doğru kullanımı veanlaşılmasıdır. LÜTFEN TOPLAMI 100 olacak şekilde puan veriniz? Söz :...................... Ses Tonu:............. Beden Dili:.............
 12. 12. Sözsüz İletişim ?1971 yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre SÖZLER 7% BEDEN DİLİ SES 55% TONU 38%
 13. 13. Sözsüz İletişim ?Beden dili kısaca sözleri, tonlamaları ve dilikullanmadan kişilerin bedenleri ile iletişimegeçmeleridir.
 14. 14. SÖZSÜZ İLETİŞİMBeden dilini doğru anlamanın vekullanabilmenin yararları: •diğer kişileri daha iyi anlayıp daha etkili iletişimler kurmak, •diğerleri üzerinde olumlu etkiler yaratabilmek, •sosyal ortamlara daha rahat uyum sağlayabilmek, •diğerlerinin aslında ne söylemek istediklerini anlamak.
 15. 15. BEDEN DİLİ VE KÜLTÜREL FARKLILIKLARHer milletin kendine ait bir kültürü, kültürel değerlerive göstergeleri bulunmaktadır. Beden dilininkullanımı ve verdiği mesajlar da kültürlere görefarklılık gösterebilmektedir.
 16. 16. BEDEN DİLİ VE KÜLTÜREL FARKLILIKLARBeden dilinin öğrenilmesi ve kullanılmaya başlamasıbebeklik dönemlerinden itibaren başlar vedevam eder. Bir bebeğin beden dilini ilk öğrendiğiyer ailesidir. Aile ise, o toplumun kültürünüyansıtan beden diline sahiptir. Bu bağlamdatoplumun kültürel değerlerini ve beden dilini bebeğeyansıtan aile, o bebeğin de aynı beden dilimesajlarını öğrenmesine ve uygulamasına sebepolmaktadır.
 17. 17. BEDEN DİLİ VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR Batılılar için “OKEY, HERŞEY YOLUNDA” Japonlar için “PARA” Fransızlar için “SIFIR” Bizler ve Brezilya için ise .....KÜFÜRBir insanın kendi kültüründe genel geçer anlamtaşıyan bir hareket, farklı bir ülkede çok farklıanlaşılmakta ve kötü tepkiler alınmasınısağlayabilmektedir.
 18. 18. BEDEN DİLİ VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR Türkler için “SÜPER, YEMEK HARİKA,NEFİS” Arabistan da “YAVAŞLA” Kıbrıs Türkleri için “GÜNÜNÜ GÖRECEKSİN” İtalyanlar için “YEMEK REZALET, KÜFÜR”Bir insanın kendi kültüründe genel geçer anlamtaşıyan bir hareket, farklı bir ülkede çok farklıanlaşılmakta ve kötü tepkiler alınmasınısağlayabilmektedir.
 19. 19. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞUSadece beden duruşuna bakarak o kişininiçinde bulunduğu ruh hali ve kişilik yapısıhakkında fikir sahibi olunabilmektedir.
 20. 20. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELER
 21. 21. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – GÜVENSİZ BEDEN DURUSUKişinin vücudu hafifçe öne eğilmiş ve omuzlar öne doğrudüşmüştür. Yani kişi kendini dışa kapatmıştır. Bu bağlamdabu kişinin kendine güven duymadığı, çevresindeki kişilerdençekindiği ve içinde bulunduğu koşuldan rahatsız olduğusöylenebilmektedir.
 22. 22. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – GÜVENSİZ BEDEN DURUSUBu duruş sahibi insanların genel olarak yaşama karşı olanenerjileri düşüktür ve bu duruş halinde iken ki konuşma veses tonları da tereddütlü, zayıf ve kısıktır. Bu duruşa sahip birinsandan bir şey istendiğinde genellikle istenene boyuneğecek ve “hayır” diyemeyeceklerdir.
 23. 23. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELER
 24. 24. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – SALDIRGAN BEDEN DURUSUBu duruşta, merkez diğer duruşlara oranla açıktır. Önceliklebacaklar vücut ile oransız bir şekilde açıktır ve omuzlar diğeriki duruşa oranla daha geridedir. Kollar ise saldırganlıkifadesi olarak ya geride ya da dinlemeyi reddeden bir ifade ilevücut üstünde kenetlenmiştir. Bu beden duruşunda bakışlarkızgın, saldırgan ve sözler serttir.
 25. 25. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – SALDIRGAN BEDEN DURUSUBu duruşa sahip insanların dışarıdan gelecek hersöz ya da davranışa kapalı ve saldırmaya hazırdurumda oldukları söylenebilmektedir. Bu duruşasahip kişi ya hesap sorma ya da hak talep etmepsikolojisine sahiptir.
 26. 26. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – SALDIRGAN BEDEN DURUSUBu beden duruşunu düzenli olarak kullanan kişiler,çevrelerinde huzursuzluk yaratan kişilikler olaraktanımlanmaktadırlar.
 27. 27. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELER
 28. 28. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – GÜVENLİ BEDEN DURUŞUGüvenli beden duruşunda; omuzlar geriye doğrugenişlememiş ve vücut merkezi ile orantılı olarakdurmaktadır. Kollar ise gövde ile orantılı ve uyumlu olarakyanlardadır.
 29. 29. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞU – GÜVENLİ BEDEN DURUŞUBu duruş genellikle diğer insanlar ile uyum içinde olan,kendine güvenen, kendinden hoşnut ve sağlıklı ilişkilerkurabilen kişilerin duruşudur. Bu beden duruşuna genelliklekendinden emin bir ses tonu eşlik etmektedir.
 30. 30. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERBEDEN DURUŞUBir kişinin beden duruşu tanımlamalarını bilmesi sadecekarşıdaki kişinin ruh halini doğru algılayabilmeye değil, kendiruh haline şekil vermeye de yaramaktadır. Son yıllardayapılan araştırmalar insanların “davrandıkları gibihissettiklerini” ortaya koymakta ve bunu beden duruşu ile deilişkilendirmektedir.
 31. 31. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERJEST VE MİMİKLERJestler ve mimikler diğer kişilere görselsinyaller gönderen hareketlerdir.
 32. 32. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERJEST VE MİMİKLERMimikler; yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı ikenjestler ise; baş, göz, el, kol, ayak, bacak ve bedeninkullanımıdır.
 33. 33. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERJEST VE MİMİKLERBir jestten söz edilebilmesi için yapılan hareketin bir başkasıtarafından görülmesi ve yaşanılan duygu ve düşünceyle ilgilibir bilginin karşıdaki kişiye iletilmesi gereklidir. Yani iletişimhalinde olmak gereklidir.
 34. 34. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERJEST VE MİMİKLEREsas jest ve mimikler bir konuya netlikkazandırmak amacı ile kişi tarafından bilinçliolarak uygulanan hareketlerdir.
 35. 35. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERJEST VE MİMİKLEREsas jestler; anlatım jestleri, sosyal jest vemimikler, mimik jestleri olmak üzere 4’e ayrılır.
 36. 36. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİbiyo-psikolojik yüz ifadeleri ve mimiklerden oluşmakta veiçinde bulunulan hisleri yansıtmaktadır. Bu jestler evrenselolarak kabul edilmekte ve dünyanın her yerinde aynı anlamagelmekte olduğu kabul edilmektedir.
 37. 37. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİ1 - MUTLULUK
 38. 38. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİ2 - KORKU
 39. 39. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİ3 - ÖFKE
 40. 40. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİ4 - ŞAŞKINLIK
 41. 41. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİ5 - ÜZÜNTÜ
 42. 42. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERANLATIM JESTLERİ6 - TİKSİNTİ
 43. 43. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERSOSYAL JESTLER VE MİMİKLER Yani bir kişinin bir ortamda ya da toplulukta çok mutlu görünmesi gerekmekte ise ve ancak kişi mutlu bir ruh hali içinde olmasa da mutlu bir ifade kullanıyorsa buna sosyal jest ve mimik denmektedir.YAPMAK İÇİN YAPMA, AYIP OLMASIN DİYE
 44. 44. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERMİMİK JESTLERİ Taklit ve tanımlama jestleridir. Bu jestlerin kullanım amacı bir olayı orada olmayan bir kişiye daha sonradan anlatmak ya da bir kişiyi/olayı taklit etmektir.4 tanedir: Tiyatroya özgü jestler, taklit jestler,şematik jestler ve teknik-kod jestleri
 45. 45. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERTİYATROYA ÖZGÜ JESTLER Seyircileri memnun etmek için kullanılır. Genelde aktörler taklit edeceği kişiyi tüm ayrıntıları ile incelerler ve kişinin tüm mimik ve jestlerini taklit ederler. PANDOMİM SANATÇILARI4 tanedir: Tiyatroya özgü jestler, taklit jestler,şematik jestler ve teknik-kod jestleri
 46. 46. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERTAKLİT JESTLER Bir insanın olmadığı ve olamayacağı bir şeyi ellerini, vücudunu ve sesini kullanarak taklit etmesidir. Bu jestlere örnek olarak, köpek sesi, araba sesi taklidi verilebilmektedir.4 tanedir: Tiyatroya özgü jestler, taklit jestler,şematik jestler ve teknik-kod jestleri
 47. 47. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERŞEMATİK JESTLER Bir nesne ve durumu anlatabilmek için kullanılan jest ve mimiklerdir. Örneğin çocuklar sıklıkla bir silah ile ateş ediyormuş gibi ellerini, nişan alıyormuş gibi de gözlerini kullanmaktadırlar.4 tanedir: Tiyatroya özgü jestler, taklit jestler,şematik jestler ve teknik-kod jestleri
 48. 48. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERTEKNİK JESTLER Belirli meslek gruplarının kendi aralarında kullandıkları ve sadece kendi anladıkları jestlerdir. Örneğin; polislerin kendi aralarında başkalarının anlamalarını istemedikleri için kullandıkları jestler bulunmaktadır.4 tanedir: Tiyatroya özgü jestler, taklit jestler,şematik jestler ve teknik-kod jestleri
 49. 49. BEDEN DİLİNİ OLUŞTURAN TEMEL ÖGELERKOD JESTLER Dilsiz alfabeleri gibi bilgiyi kodlayarak kullanılan jest ve mimiklerdir.4 tanedir: Tiyatroya özgü jestler, taklit jestler,şematik jestler ve teknik-kod jestleri
 50. 50. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLAR, ELLER VE KOLLAR İnsanların düşüncelerini yansıtırlarken en sık kullandıkları destekleyicilerdir. İnsanlar iletişim kurarken el, avuç ve kol hareketlerini kullanmaya o kadar alışkındır ki, telefonla konuşurken bile zaman zaman sanki karşısında bir insan varmışçasına bu hareketleri yapar.ELLER ELLER ELLER....
 51. 51. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLAR En az fark edilen ama en güçlü etkilerden biri insanın avucu ile yaptığı hareketlerdir. Doğru kullanıldığında avuç gücü kullanıcıya bir otorite ve diğerlerinin üzerinde sessiz bir iktidar sağlamaktadır.ELLER ELLER ELLER....
 52. 52. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLAR Bir kişinin iletişim kurarken kullanmakta olduğu üç temel avuç içi hareketi bulunmakta ve bu hareketler avuç içlerinin yönlerine göre sınıflandırılmaktadır.ELLER ELLER ELLER....
 53. 53. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARAvuç içi yukarıyabakmaktadır. Bu pozisyonetkili iletişim için kullanılan eniyi avuç pozisyonudur. Çünkübu pozisyon doğruluğu,dürüstlüğü, karşıdaki ile olaniletişime açıklığısimgelemektedir.DİLENCİ POZİSYONU
 54. 54. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARYapılan araştırmalar birkişinin açık ve dürüstolduğunu ifade etmeyeçalışırken avuç içleriniaçarak ve karşısındakinegöstererek konuştuklarınıortaya koymuştur.DİLENCİ POZİSYONU
 55. 55. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARİnsanlar tamamen açıkveya dürüst olmakistediklerinde her ikiavuçlarını dakarşılarındaki insana açıktutarak "Sana karşıtamamen dürüstolacağım" gibi bircümleler kurmaktadırlar.DİLENCİ POZİSYONU
 56. 56. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARBu pozisyondaykenkarşıdaki kişiden bir şeyrica edildiğinde, karşıdakikişinin üzerinde bir tehdithissetmeyerek istenilenşeyi daha rahat yerinegetirdiği bilinmektedir.DİLENCİ POZİSYONU
 57. 57. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARAraştırma sonuçları; kişininkendisini bu pozisyonda yalansöylemeye ne kadar zorlarsazorlasın, bu pozisyon ilebaşarılı olamadıklarını vecümlenin ortasında ellerini yatersine çevirdiklerini ya dasakladıklarını ortayakoymuştur.DİLENCİ POZİSYONU
 58. 58. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARAvuç içleri yerebakmaktadır. Bupozisyonda duran avuçiçleri kişiyi diğerinsanın gözlerindeotoriter bir rolebüründürmektedir.DİKTATÖR POZİSYONU
 59. 59. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARDiktatör avuç içipozisyonu kullanankişi, karşısındakilerinkendini tehdit altındahissetmesinisağlamaktadır.DİKTATÖR POZİSYONU
 60. 60. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLAREşit statüde bir kişinindiğerine bir şeysöylerken bu pozisyonukullanması tepkiye yolaçmakta ve o kişidenhoşlanılmamasınısağlamaktadır.DİKTATÖR POZİSYONU
 61. 61. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARAvuç içleri kapalı,avuç yumrukhalinde ve işaretparmağı ileriyeuzatılmıştır.TEHDİT POZİSYONU
 62. 62. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARBu hareketebeveynlerin,öğretmenlerin vb.sıklıkla kullandıkları biravuç içi pozisyonudur.Karşıdaki kişiyikorkutan, tehdit altındaolduğu hissini veren birharekettir.TEHDİT POZİSYONU
 63. 63. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ AVUÇLARÇünkü avuç içininyumruk olmasıkarşıdaki kişininkendini tehdit altındahissetmesinisağlamaktadır. Enazından avuç içini açıkve yukarı doğru tutaraktehdit unsuruazaltılabilmektedir.TEHDİT POZİSYONU
 64. 64. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİBir insanın kişiliğini en çokyansıtan beden dili hareketikullandığı el sıkma şeklidir.Ayrıca özellikle iki insanyeni tanıştıklarında ilkyapacakları hareketbirbirlerinin ellerini sıkmakolacaktır ve işte bunoktada karşıdaki kişiyeverilecek ilk izlenimaçısından el sıkma şekliçok önemlidir.EL SIKIŞMA
 65. 65. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİSİZCE ÜSTÜNLÜK KİMDE ?
 66. 66. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİ • El sıkma şeklinin verdiği hislerden biri; üstünlük hissidir. • Bir birey karşısındakine “ben senden üstünüm” mesajını vermek için el sıkma anında elinin yukarıdan getirerek karşısındaki kişinin elini sıkmaktadır. • Bu el sıkmada karşıdaki kişinin avucu yukarı bakmakta ve üstünlük etkisi yaratmak isteyen kişinin avuç içi aşağı bakmaktadır.ÜSTÜNLÜK
 67. 67. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİ • İkinci yaratılan his; boyun eğme hissidir. • Bu el sıkma şeklinde kişi karşısındakine elini, alttan getirerek uzatır ve bir şekilde bu hareketi ile karşısındakine boyun eğdiğini göstermektedir. • Bu el sıkmada boyun eğen kişinin avuç içi yukarı bakmakta ve karşıdaki kişinin avuç içi yere bakarak kendi elini bastırmaktadır.BOYUN EĞEN
 68. 68. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİ• Üçüncü ve etkili iletişim sağlamada en önemlisi, eşitlik ve güven hissi yaratan el sıkma şeklidir.• Burada her iki taraf da ellerini aynı hizadan getirirler ve aynı güç derecesinde birbirlerinin ellerini sıkarlar.• Bu el sıkma şekli aynı zamanda “bana güven” anlamına gelmektedir. Bu el sıkma şeklinde her iki tarafın eli de dikey olarak durmaktadır.EŞİTLİK
 69. 69. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – RAHATSIZ EDİCİ EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİ• İngilizlerin “ölü balık” olarak tanımladıkları el sıkma şeklidir. Bu el sıkma şekli insanı çok rahatsız etmektedir çünkü karşınızdaki el adeta yok gibidir ve siz sanki içi boş bir süngeri sıkmaktasınızdır.• Eli hareketsiz, güçsüz ve “ölü balık” gibi duran bir kişi güçsüz, güvensiz ve bulunduğu ortamdan rahatsız olarak kabul edilmektedir.ÖLÜ BALIK
 70. 70. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – RAHATSIZ EDİCİ EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİ• İkinci rahatsızlık veren el sıkma şekli ise; güç denemesi yapan insanların el sıkma şeklidir.• Bu el sıkışmalarında güç denemesine giren kişi adeta karşısındakinin parmaklarını ve avucunu kırmak istercesine sıkmakta ve karşısındakine oradan uzaklaşmak hissi vermektedir.• Burada kişinin bastırılmış duyguları söz konusudur, gizli bir üstünlük kurma çabası vardır.GÜÇ DENEMESİ
 71. 71. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – RAHATSIZ EDİCİ EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİ• Bu şekilde kişi kendine uzatılan eli, iki eli ile kavrayarak sıkmaktadır.• Rahatsızlık duruma göre değişir:• Yeni tanışılan bir kişiye uygulanıyorsa, o kişide rahatsızlık hissi yaratacaktır ve kişi elini böyle sıkan bir kişinin kendisinden bir çıkarı olduğunu düşünecektir.• Daha önceden tanınılan bir arkadaşa vb. bir kişiye yapıldığında sıcaklık, arkadaşlık ve güven hissi uyandıracaktır.POLİTİKACI EL SIKMA ŞEKLİ
 72. 72. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER – RAHATSIZ EDİCİ EL SIKIŞMA ŞEKİLLERİKişi bazen el sıkışmak üzere iken karşısındakine elini uzatmak yerine parmak uçlarını uzatmaktadır. Bu durum elini sıkmak için uzanan kişinin kendini değersiz, kötü ve küçümsenmiş hissetmesine yol açmaktadır.PARMAK UCU EL SIKMA ŞEKLİ
 73. 73. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ Özel Duyguları Yansıtan El Sıkma Şekilleri• Bu el sıkmalarda kol da devreye girmektedir.• Bunların ilki; üst kolun kavranması ile birlikte sıkılan eldir. Bu noktada kolun diğer kişi tarafından ne kadar sıkı kavrandığının önemi bulunmaktadır.• Eğer olumlu duygular yansıtılacaksa kişi üst kolu çok yumuşakça tutmakta, ancak olumsuz duygular besleniyorsa kolun sıkılması gerçekleşmektedir.Üst kolun kavranması
 74. 74. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ Özel Duyguları Yansıtan El Sıkma Şekilleri• İkincisi ise; üst omuz tutularak el sıkma şeklidir.• Bu el sıkma şekli genellikle çok yakın iki insan tarafından uygulanmaktadır.• Genellikle erkeklerin kullandıkları bu el sıkma şeklinde eğer ki omzu kavrayan bir üstse bu astı için olumlu düşündüğünün bir göstergesidirÜst kolun kavranması
 75. 75. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ Ellerin verdiği diğer mesajlar• Kenetlenmiş ellerin verdiği en temel mesaj; olumsuz hislerdir.• Bu el hareketini yapmış olan kişiler gülümsemekte olabilirler ancak bu gülümseme ellerin vurguladığı hisleri saklayamaz.• Kenetli eller kişinin olumsuz duygular içinde olduğu ve hatta bir şeyi saklamakta olduğunu simgelemektedir.Kenetlenmiş Eller
 76. 76. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ HANGİSİ EN TEHLİKELİ SİZCE ?Kenetlenmiş Eller
 77. 77. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ HANGİSİ EN TEHLİKELİ SİZCE ? • Kenetli ellerin tutulduğu yükseklik çok önemlidir ve yükseklik kişinin olumsuz düşüncelerinin derecesini yansıtmaktadır. • Bunların en tehlikeli ve saldırgan olanıdır. • Burada kişinin karşısındaki ile ilgili olumsuz düşünceleri gittikçe artmaktadır ve bu bağlamda daha kötü bir izlenim bırakmamak için bir süreliğine iletişime ara vermek gerekmektedir.Kenetlenmiş Eller
 78. 78. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KARŞI KOYMUŞ POZİSYONDAKİ ELLER • Karşı koyuş pozisyonundaki eller; genellikle beş parmak açık ve iletişim kurulan kişinin yüzüne dönük şekilde tutulan ellerdir. • Bu el hareketi genellikle tüm dünyada “dur” işareti olarak bilinmekte ve beden dilinin iletişim içi verdiği mesajlar içinde de karşı koyuşu ifade etmektedir. • Eğer bu el iletişim esnasında havaya kalkıyor ve yavaşça ortada olmayan bir şeyi ittiriyorsa bu üstünlük gösteren bir davranıştır ve kendi görüş gücünü ifade etmektedir.KARŞI KOYMUŞ ELLER
 79. 79. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİ OVUŞTURMAKELLER
 80. 80. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİ OVUŞTURMAK• Elleri ovuşturmak; kişilerin bir durum ile ilgili olumlu beklentileri olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır.• Garson örnek verilebilir.• Ancak bu hareketin simgelediği düşünceler aynı zamanda söz ile de ifade edilirse, fazla istekli olunduğu düşünülebilir ve bu durum diğer kişi tarafından yanlış kullanılabilir.• Satıcıya “bu arabayı çok beğendim.”• Bu bağlamda bu hareketin verdiği mesaj bilinmeli ve gerekmedikçe sözler ile pekiştirilmemelidir.ELLER
 81. 81. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER İLE ÇATI KURMA HAREKETİ• Eller ile çatı kurma hareketi ise; ellerin parmaklarının başlarının birleştirilerek adeta bir ev çatısı izlenimi verildiği harekettir.• “Ben her şeyi bilirim” anlamında kullanılan bu hareket, genellikle bir üst düzeyde yada statüde olan kişinin düşük statülü yada düzeydeki bir kişiye öğüt verirken kullanıldığı görülmektedir.ÇATI
 82. 82. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER İLE ÇATI KURMA HAREKETİÇATI
 83. 83. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLER İLE ÇATI KURMA HAREKETİKADINLARDA ELLER İLE ÇATI KURMA
 84. 84. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ PARMAK KALDIRMA HAREKETİ • İletişim esnasında parmağın havaya kalkması ise; kişinin sağlamaya çalıştığı otoriteyi ifade etmektedir. • Bu hareket sadece otorite ve güç sahibi kişiler tarafından kullanılmamaktadır. Genellikle bu insanlar savunduğu konuda ısrar etmektedir.PARMAĞI YUKARI KALDIRMA
 85. 85. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİ YUMRUK YAPMA HAREKETİ • Elin yumruk haline getirilmesi; ellerin ortaya koyduğu en saldırgan hareketlerden biridir. • Bu, kişinin gizli silahını ortaya çıkardığı anlamına gelmektedir. Yumruğun kullanımı havada sallanması, masaya dayanması ya da masaya vurulması şeklinde gerçekleşebilmekte ve karşıdaki kişiyi uyarmaktadır. • Yumruk aynı zamanda “bu konu için mücadeleye hazırım” ya da “senin kadar güçlü olduğumu bil” anlamlarını ifade edebilmektedir.YUMRUK
 86. 86. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KENDİ KENDİNE DOKUNMAİnsanlar başka birilerinedokunduklarında bunubilinçli olarakyapmaktadırlar.Ancak aynı teması kendikendilerineuyguladıklarında bununfarkında olmamaktadırlar.Genellikle gerginlikyaşayan kişi, farkındaolmadan kendini daharahat ve güvendehissetmek için kendinetemas etmektedir.DOKUNMA
 87. 87. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ PARMAĞI AĞIZA SOKMAKişinin o anda kendine olan güvensizliğiniya da o anda baskı altında olduğunu ifadeetmektedir.Yapılan incelemeler bu hareketin bebeklikdönemlerine ait olduğunu ortayakoymuştur. Bebek ve emziği buna örnekverilebilir.Bu durum da bireyin büyüdüğünde kendinihuzursuz hissettiğinde ağzına bir şeygötürme alışkanlığının devamına nedenolmaktadır. Böylesi bir davranış içindekibireyi o anda rahatlatma yolunagidilmelidir.ELLER AĞIZA
 88. 88. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASIKişinin karar aşamasında olduğunu gösterir. Karar verildikten sonra el çenedençekilir.ÇENEYİ TUTMA
 89. 89. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASIKişinin karar aşamasında olduğunu gösterir. Karar verildikten sonra el çenedençekilir.ÇENEYİ TUTMA
 90. 90. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASIKişinin konu hakkında genelde negatif düşündüğünü gösterir.Konu hakkında ilgisiz olduğunun da bir işaretidir.ÇENEYİ TUTARKEN İŞARET PARMAĞI YUKARIDA
 91. 91. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASIKişinin konu hakkında ilgili olduğunun bir işaretidir.ELİN ŞAKAKTA OLMASI
 92. 92. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASIKişinin konu hakkında ilgisinin dağıldığını ve sıkıldığınıGösterir.ELİN YANAKTA OLMASI VE KAFAYI DESTEKLEMESİ
 93. 93. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASIKişinin kendini huzurlu hissetmemesi üzerine kan dolaşımınınarttığını ve terlediğini gösterir.ELİ İLE YAKASINI DÜZELTMESİ, KRAVATINI DÜZELTMESİ
 94. 94. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASI Boyun kaşıma hareketi; kişinin durumdan yada karşısındaki kişiden emin olmama ve şüphe duyma durumunda yaptığı bir harekettir. Aynı zamanda kişi karşısındakinin fikrine katılmıyor ve bunu doğrudan söyleyemiyorsa, boynunu kaşıyarak “bu fikrine katılmıyorum” da demektedir.BOYUN KAŞINMASI
 95. 95. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASI Kişinin konuşulan konuyu duymak istemediğinin, konuya dahil olmak istemediğinin belirtisidir.KİŞİNİN KULAĞINI TUTMASI VE OYNAMASI
 96. 96. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASI kişinin aklından yalanlar geçmekte olduğunu ancak bu yalanları söylememek için çaba harcadığını göstermektedir. Kişi bilinçaltının bir uyarısı olarak ağzını kapatarak kendini engellemeye çalışmaktadır.AĞIZIN ELLE KAPATILMASI VEYA DOKUNULMASI
 97. 97. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASI Kişinin aklından yalanlar geçmekte olduğunu ancak bu yalanları söylememek için çaba harcadığını göstermektedir.BURUNA DOKUNULMASI
 98. 98. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASI Kişinin aklından yalanlar geçmekte olduğunu ancak bu yalanları söylememek için çaba harcadığını göstermektedir.DUDAK BÜKME - KIVIRMA
 99. 99. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ELLERİN SURAT İLE TEMASI Kişinin aklından yalanlar geçmekte olduğunu ancak bu yalanları söylememek için çaba harcadığını göstermektedir.GÖZ OVUŞTURMAK, YALANCI ÖKSÜRÜK
 100. 100. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR • Kol kavuşturma hareketlerinin temelinde kişinin çocukluktan kalma alışkanlıkları yatmaktadır. • Bir birey 6 yaşına gelene kadar sandalye, masa vb. ardına saklanırken, o yaştan sonra kolların ardına geçer. • Kol kavuşturma hareketinin temelinde kişinin kendini savunma çabası ile kendini iletişime kapatması yatmaktadır.KOL KAVUŞTURMA MESAJLARI
 101. 101. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR Kişiler ilgili ve açıktırlar. Ama konu hakkında olumlu fikirleri tam oluşmamıştır. Tam bu noktada onlara düşünmeleri için zaman vermek gerekmektedir. Aksi halde durumları olumludan kaçak duruma geçebilir.YANSITMA
 102. 102. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR Kişiler konu hakkında olumlu ve açıktır. Bir işi bitirmek, satışı gerçekleştirme, anlaşmayı imzalamak için en iyi zaman bu zamandır.DUYARLI
 103. 103. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR Kişiler konu hakkında son derece olumsuzdur. Elleri ile kendilerini koruma altına almıştır. Onu bu durumdan çıkarmak gerekir. Belkide konu ile alakasız şeylerden bile bahsedilebilir.KAÇAK
 104. 104. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR Kişiler kendini savunmaya almış kişilerdir. Hırçın olabilirler. Konu hakkında olumsuz düşünürler. Yapılacak en iyi şey bu durumu tersine çevirmeye çalışmaktır.HIRÇIN
 105. 105. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR Genel olarak olumsuz bir durumu yansıtmaktadır. Karşısındakinin söz ve davranışlarından rahatsız olunduğu ve artık onu dinlemeyeceği anlamını taşımaktadır. Eğer iletişim içinde olunan kişinin kol kavuşturma hareketi hala devam etmekte ise, söylenilen sözlerin tarzı değiştirilmeli yada iletişim kesilmelidir.STANDART KOL KAVUŞTURA
 106. 106. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR “BEN DIŞARI ÇIKMAYACAĞIM, SENDE İÇERİ GELME” BARİYER KOYMA ENGELLEME KENDİNİ GÜVENDE HİSSETME HUZURSUZLUĞU GİZLEMESTANDART KOL KAVUŞTURA
 107. 107. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR Konu hakkında olumsuz hatta düşmanca bir tutum içinde,ELLER YUMRUK KOL KAVUŞTURA
 108. 108. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR Kol kavrama hareketinde ise; kişi yine kendi bedeni ardına saklanmaktadır. Bu harekette kişi kendini yanlış yapmaktan korktuğu bir hareketi ortaya koymasın diye engellemektedir. Yada bu hareket kişinin korkularını bastırmak için kullanılan bir savunma mekanizmasıdır. Bu davranış genellikle doktorların bekleme odalarında yada uçakta görülmektedir.KOL KAVRAMA
 109. 109. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLARKADINLARDA KOL BARİYERLERİ
 110. 110. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLARKADINLARDA KOL BARİYERLERİ
 111. 111. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR Bu tarz kişiler son derece öz güvenli, otoriter, kibirli kişilerdir. Herşeyin en iyisini kendilerinin bildiğini zannederler.KOLLAR ARKADA
 112. 112. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR HAYAL KIRIKLIĞI KENDİNİ KONTROL ÇABASIKOLLARI ARKADA BİRBİRLERİNİ TUTUYOR
 113. 113. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR KARŞISINDAKİNİ HAFİFE ALAN, KENDİSİNE AŞIRI GÜVENEN, KARŞISINDAKİNİ CİDDİYE ALMAYAN, BAZENDE SALDIRGAN,ELLER CEPTE PARMAKLAR DIŞARIDA
 114. 114. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR “KENDİNİ ÇOK BİLGİLİ VE ÜSTÜN GÖRME”ELLER YAKADA BAŞ PARMAKLAR YUKARIDA
 115. 115. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ KOLLAR VE VERDİĞİ MESAJLAR “KENDİ BASKIN KİŞİLİĞİNİ SAKLIYOR”ELLER PANTOLON CEBİNDE VE PARMAK DIŞARIDA
 116. 116. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ GÖZLER • Gözlerin ruhun aynası olduğu ve kişinin içini yansıttığı söylenmektedir. • “Çok kötü bakıyor”, “dik dik bakıyor”, “gözlerinden yalan söylediği belli”, “bakışlarından rahatsız oldum” • Gözler kişinin o anki gerçek duygularını yansıtırlar.“GÖZLER YALAN SÖYLEMEZ.”
 117. 117. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ GÖZ BEBEKLERİ • Göz bebekleri gerçek duyguları ifade eder. Çünkü birey gözbebeklerini asla kontrol edemez. • Bir kişi bir durum ya da kişiden hoşlandı ise elinde olmadan göz bebekleri büyür. • Kişi heyecanlandığında ve özellikle korktuğunda da göz bebekleri büyümektedir. • Tam tersi olarak da göz bebekleri kişi sinirlendiğinde ya da olumsuz bir ruh hali içine girdiğinde küçülmektedir.“GÖZLER YALAN SÖYLEMEZ.”
 118. 118. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ GÖZLER • Etkili iletişim için en gerekli öğedir. • Göz temasını kaybetmeden konuşan kişiden daha çok hoşlanılmakta ve kişi yakın görülmektedir. • Bir kişi ile kurulacak etkili iletişim süresinin en az 2/3’ünde göz teması halinde bulunulması gerektiği tespit edilmiştir. • Düzenli olarak gözlerini kaçıran kişi güvenilmez ya da utangaç olarak tanımlanmaktadır. • Bu insanlar kişiye kendini iletişim anında huzursuz hissettirmektedir. • Bu insanlar ile uzun süreli iletişim kurulmaz.“GÖZLER YALAN SÖYLEMEZ.”
 119. 119. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ GÖZLER • Göz teması süresi kültüre göre değişkenlik göstermektedir. • Araplar göz temasını sevmezler. • Japonlara göre uzun göz teması saygısızlıktır. • Avrupa ve Amerikalılar ise göz temasının gerekliliğini savunmaktadırlar. • Türkiye’de ise etkili iletişim için iletişim süresinin %75’inde göz temasında bulunulması gerekmektedir.“GÖZLER YALAN SÖYLEMEZ.”
 120. 120. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞ ÇEŞİTLERİ • Bu bakış karşıdakinin yüzünde gözler ve ağız arasındaki bir üçgene bakmaktır. • Genellikle birbirlerini tanıyan, samimi olan kişilerin bakışıdır.1 – SOSYAL BAKIŞ
 121. 121. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞ ÇEŞİTLERİ • Karşıdaki kişi ile fazla samimi olunmayan yada olunmaması gerektiği düşünüldüğünde uygulanan bakıştır. • Bakışlar sadece karşıdaki kişinin gözleri ve alın bölgesine odaklanmaktadır.2 – İŞ BAKIŞI , RESMİ BAKIŞ
 122. 122. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞ ÇEŞİTLERİ • Bu bakış ilgi yada saldırganlık izlenimi veren bakıştır. • Bu bakışta kaşlar hafifçe yukarıya kalkmıştır yada alın çatılmıştır.3 – YAN BAKIŞ
 123. 123. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞ ÇEŞİTLERİ • Bu bakış ilgi yada saldırganlık izlenimi veren bakıştır. • Bu bakışta kaşlar hafifçe yukarıya kalkmıştır yada alın çatılmıştır.3 – YAN BAKIŞ
 124. 124. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞLAR NE DER? • GÖRSEL HAFIZADAN RESİMİ ÇAĞIRMAYUKARIYA DOĞRU BAKIŞ
 125. 125. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞLAR NE DER? • SESİ ÇAĞIRMATAM YANA DOĞRU BAKIŞ
 126. 126. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BAKIŞLAR NE DER? • DUYGULARI ÇAĞIRMAYAN AŞAĞIYA DOĞRU BAKIŞ
 127. 127. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ “Kişinin iletişime kapalı olduğunu göstermektedir”KAPALI BACAKLAR
 128. 128. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ “ERKEĞİN KENDİ GÜCÜNÜ, OTORİTESİNİ, KISACA ERKEKLİĞİNİN GÖSTERGESİDİR.”ERKEKLERDE AÇIK BACAKLAR
 129. 129. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ • Alışılmış bacak bacak üstüne atma; en sık rastlanan ve tek başına yorumlanmaması gerekilen oturma biçimidir. • Bu oturuş biçimine eklenen mimikler ve bakışlar oturuş biçiminin yorumlanmasına yardımcı olmaktadır.BACAK BACAK ÜZERİNE ATMA
 130. 130. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ • Memnuniyetsiz oturuş biçimi; alışılmış bacak bacak üstüne atma hareketine kolların kavuşturulması ile ortaya çıkmaktadır. • Bu oturuş kişinin bir durumdan hoşnut olmadığını göstermektedir. • Bu şekilde oturan bir kişi görüldüğünde, o kişiden olumlu cevaplar beklenen sorular sorulmamalıdır. Çünkü bu oturuşta bulunan bir kişinin vereceği cevaplar genellikle “hayır” yada olumsuz olacaktır.MEMNUNİYETSİZ OTURUŞ BİÇİMİ
 131. 131. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ • “4” şekli ya da Amerikan tarzı oturuş; bacaklar ve vücudun bir “4” oluşturmasından kaynaklanmaktadır. • Kaynağını Amerikan kültüründen alan bu oturuş şekli tartışmalı veya rekabet içeren bir tavrın varlığını gösterir.MEMNUNİYETSİZ OTURUŞ BİÇİMİ
 132. 132. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ • “4” şekli ya da Amerikan tarzı oturuş; bacaklar ve vücudun bir “4” oluşturmasından kaynaklanmaktadır. • Kaynağını Amerikan kültüründen alan bu oturuş şekli tartışmalı veya rekabet içeren bir tavrın varlığını gösterir.MEMNUNİYETSİZ OTURUŞ BİÇİMİ
 133. 133. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ • “4” şekline iken bacakların kenetlenmesi pozisyonu ise; 4 şeklinde oturan kişinin iki elini bacağına bastırması ve sabitlemesi sonucu oluşmaktadır. • Bir tartışma esnasında çok katı olan ve inatçı bir kişinin oturuşudur.MEMNUNİYETSİZ OTURUŞ BİÇİMİ
 134. 134. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ • Sandalyeye binme pozisyonu; bilinçaltında bir düşmandan korunma yani fiziksel ya da sözel olarak bir saldırıya uğrandığı hissinde karşıdaki kişiden korunma amaçlı yapılmaktadır. • Sandalyenin arkalığı kalkandır. • Bu pozisyonu kullanan kişiler genellikle topluluk içinde “sessiz” olarak tanımlana kişilerdir. • İletişim kurma yolu; kişinin arkasında durmaktır.SANDALYE YE BİNME POZİSYONU
 135. 135. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ • Bilek kilitleme hareketi; genellikle olumsuzluğa işaret etmektedir. • Kadınlarda bu hareket dizlerin yapıştırılması, ayakaltlarının yanlara bakması ile gerçekleşmektedir. Bunu yapan kadınlar olumsuz bir duyguyu ya da korkuyu gizleme çabasındadırlar. • Erkeklerde ise bu hareket genellikle yumrukların kenetlenmesi ya da ellerin sandalye kollarına sıkı sıkıya yapışması şeklinde gerçekleşmektedir. Erkek sinirden gerilmişlerdir.AYAK BİLEĞİ KİTLEME HAREKETİ
 136. 136. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ • Bilek kilitleme hareketi; genellikle olumsuzluğa işaret etmektedir. • Kadınlarda bu hareket dizlerin yapıştırılması, ayakaltlarının yanlara bakması ile gerçekleşmektedir. Bunu yapan kadınlar olumsuz bir duyguyu ya da korkuyu gizleme çabasındadırlar. • Erkeklerde ise bu hareket genellikle yumrukların kenetlenmesi ya da ellerin sandalye kollarına sıkı sıkıya yapışması şeklinde gerçekleşmektedir. Erkek sinirden gerilmişlerdir.AYAK BİLEĞİ KİTLEME HAREKETİ
 137. 137. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BACAKLAR VE OTURMA ŞEKİLLERİ • Ayak kilitleme hareketi; genellikle kadınlar kullanmaktadır. • Bu hareketi yapan kadın genellikle kendi içine kapanmıştır ve utanmıştır. • Böylesi bir hareket halinde olan kişinin öncelikle rahatlatılması ve gerginliğinin atılması gerekmektedir.AYAK KİTLEME HAREKETİ
 138. 138. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER MESAFE ve ALANLAR • Bir kişinin diğer kişi ile arasına koyduğu mesafe o kişi ile ilgili duygularından/fikirlerinden kaynaklanmaktadır. • Bir kişinin sevdiği bir kişi ile arasındaki mesafeyi kısa tutmakta yada hoşlanmadığı kişiler ile veya tanımadığı kişiler ile arasındaki mesafeyi olabildiği kadar uzak tutmaktadır. • “burnumun dibine girdi” dert yanılmaktadır.MESAFE VE ALANLAR
 139. 139. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELERMESAFE VE ALANLAR
 140. 140. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ MESAFE VE ALANLAR• Mahrem alan; en önemli alandır çünkü kişinin kendine ait alanıdır. (0-25cm.)• Sadece kişiye duygusal olarak yakın olanların bu alana girmesine izin verilir.• Eğer hoşlanılmayan ya da yabancı kişiler mahrem alana girerler ise, bu durum kişide sıkıntı, gerginlik, huzursuzluk yaratabileceği gibi aynı zamanda kişinin saldırganlaşmasına da sebep olmaktadır.MAHREM ALAN
 141. 141. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ MESAFE VE ALANLARÖzellikle polisler sorgu sırasında suçlunun mahremalanına girerler ve bu bağlamda suçluyu huzursuzederek itiraf etmesini kolaylaştırırlar.
 142. 142. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ MESAFE VE ALANLARÜnlü sunucu Erkan Yol aç yıllar önce TRT’de yaptığı “evet-hayır”yarışmasında merhem alanın verdiği huzursuzluktan yararlanırdı. Soruyusorduktan sonra kişiyi kendine çekerek kişinin mahrem alanına girerdi vekişi huzursuz olduğu için “evet” ya da “hayır” cevabını verirdi.
 143. 143. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ MESAFE VE ALANLAR • Kişisel alan; iki arkadaşın, birbirini tanıyan insanların kokteyllerde, ofis partilerinde, sosyal etkinliklerde ve toplantılarında aralarında tuttukları mesafedir. • 25 cm. ile 1 metre arasında olan bu mesafenin yine yabancılar tarafından aşılmaması gerekmektedir.KİŞİSEL ALAN
 144. 144. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ MESAFE VE ALANLAR • Sosyal alan; kişinin çevresi ile mesafeyi 1 metre ile 2,5 metre arasında tuttuğu mesafelik alandır. • Bu alan yabancılar ve çok iyi tanınmayan insanların duracağı en uygun mesafedir. Bu alanda genellikle kişiler birbirleri ile selamlaşırlar.SOSYAL ALAN
 145. 145. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ MESAFE VE ALANLAR• Ortak alan ise, kişinin topluma açık yerlerde yabancılar ile korumakta olduğu en az 2,5 metrelik mesafedir.• Topluluk içinde her iki taraf da bu mesafeyi korumaya özen göstermektedir. Örneğin, boş bir sinema salonunda birbirini tanımayan insan araya bu mesafeyi koymaya özen göstererek oturur.ORTAK ALAN
 146. 146. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • İnsanlar doğdukları andan itibaren öncelikle anneleri ile temas ederler ve ilk tanıdıkları temas budur. Bu temas rahatlatıcıdır. • Sıcakkanlı insanlar birbirleri ile dokunarak iletişim kurmaktan çekinmezler ve temas edilerek kurulan iletişim kişinin mahrem alanını çok rahatsız etmedikçe daha etkilidir.BEDENSEL TEMAS
 147. 147. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Gözlükler: Bazı insanlar gözlükleri gözleri bozuk olmasa da “dinlendirici” olarak kullanmaktadırlar. Bu kişilerin etrafına bilgili ve entelektüel bir imaj çizme amacından kaynaklanmaktadır. • Güneş gözlükleri genellikle kapalı havalarda takıldığında dikkat çekmek amacı ile kullanılmaktadır.AKSESUARLAR
 148. 148. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER• Profesyoneller ise gözlüğü karşısındakini yönlendirmek için kullanmaktadırlar.• Yapılan araştırmalar özellikle politikacıların bir açık oturum ya da tartışma programında gözlüğü, karşısındaki konuşurken taktığı ve kendi konuşurken çıkardığını ortaya koymuştur. Program esnasında bu hareket devam etmektedir. Bu durum programın ortalarına doğru karşıdaki kişinin buna alışmasına ve politikacı gözlüğünü çıkardığında artık onun konuşma sırasının geldiğini ve kendisinin susması gerektiğini anlamasına neden olmaktadır.AKSESUARLAR
 149. 149. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER• Sigara; günlük, sıradan, hızlı ve her gün rastlanandır. Aceleci, çabuk karar verebilen, hırslı, sorumluluk sahibi olarak tanımlanan A sınıfı kişiler bunu kullanmaktadırlar.• Pipo; entelektüelliği, biraz karamsarlığı, daha çok düşünen insanı ve ince bir müzik zevkini simgelemektedir.• Sakin, yavaş karar verebilen, zor sinirlenen ve hırsları olamayan B sınıfı kişiler bunu kullanmaktadırlar.• Puro ile ise de genellikle “ben zenginim” mesajı verilmektedir.AKSESUARLAR
 150. 150. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER• İçilen sigara, pipo yada puronun hangi tarafa doğru üflendiği de mesaj vermektedir.• Eğer duman yavaş yavaş ve ileri yada yukarı doğru üfleniyorsa bu durum kişinin olumlu duygular içinde ve sakin olduğunu gösterir.• Eğer duman sert ve aşağı doğru üfleniyorsa bu durum, kişinin heyecanlı ya da olumsuz duygular içinde olduğunu göstermektedir.AKSESUARLAR
 151. 151. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER• Şapkaların; düzenli olarak kullanımının nedeni diğerleri arasından sıyrılarak farklılaşma ve o şapka şekli görüldüğünde kendisinin hatırlanması isteğidir. Örneğin; Süleyman Demirel ve şapkası.AKSESUARLAR
 152. 152. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Arabalar: Şoförlü bir arabaya binmek üstün ve güçlü gözükmektir. • Temiz bir arabaya binmek: yüksek statüdeki kişiler en yağmurlu havalarda bile daima arabaları temiz gezerler. • Araba büyük ve havalı ise; polisler, güvenlik görevlileri daha temkinli ve çekingen davranmaktadırlar.STATÜ GÖSTERGELERİ --- ARABA
 153. 153. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Telefon: Yüksek statü sağlamaya çalışan kişinin iş yerinde gereğinden fazla telefonu bulunur. • Sekreterler aracılığı ile görüşme kabul eder ve bağlanırlar.STATÜ GÖSTERGELERİ --- TELEFON
 154. 154. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Çanta: Üst düzey ve yüksek statü sahipleri sadece ince ve kilitli deri çantalar kullanırlar. Bu “değerli belgelere sahibim” demektir ve kendi önemini vurgulamaktır. • Alt seviyedekiler ise, hantal ve büyük çantalar taşırlar.STATÜ GÖSTERGELERİ --- ÇANTA
 155. 155. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER Koltuk: İş yerindeki koltuk ve arkalığı ne kadar büyük ve deri kaplı ise bu durum yüksek statü göstermektedir. Hele de bu koltuk tekerlekli ise bu en yüksek statüyü göstermektedir.STATÜ GÖSTERGELERİ --- KOLTUK
 156. 156. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELERKULLANILAN MASALAR VE OTURMA YERİ
 157. 157. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • İletişim halinde olunan odada bulunan masa iletişimin yönünü etkilemektedir. • Kişilerin ruh halleri masaların çevresinde oturuş şekillerine göre olumlu ya da olumsuz yönde etkilenebilmekte ve bu durumda iletişimin gidişini etkilemektedir.KULLANILAN MASALAR VE OTURMA YERİ
 158. 158. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER Mustafa Müjdat Kapı (Liderin Sağ Kolu) Seyfi İsmail (Lider) (İsmail ile Muhalefet) Atilla Mahmut (Lider İle Yakın İlişkilere Sahip) (Mustafa ve Atilla toplantıdan en uzak konumda, önerileri daha az dikkate alınacak ve katılımları diğerlerine oranla daha az değerli kabul edilecek.)KULLANILAN MASALAR VE OTURMA YERİ
 159. 159. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Yuvarlak masalar iletişimin en sağlıklı yaşandığı masalardır. • Bu masalarda statü azalmaktadır. • Ancak yine liderin karşısındaki muhalefet ve yanındakiler avantajlı ve yakındır.KULLANILAN MASALAR VE OTURMA YERİ
 160. 160. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER Kare masalar sonuca yönelik toplantıların yapıldığı masalardır. Katılım gereksizdir ve amaç bir an önce karar almak ve toplantıyı bitirmektir.KULLANILAN MASALAR VE OTURMA YERİ
 161. 161. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELERRENKLER
 162. 162. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Renklerin beden dilinin anlaşılmasına etkileri büyüktür. Renk tercihleri hem iletişim içinde bulunulan kişiyi etkileyebileceği gibi aynı zamanda rengi kullanan kişinin ruh haline dair ipuçları da vermektedir.RENKLER
 163. 163. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Rahat, teklifsiz, resmi olmayan • Fiziksel gevşeme ve huzurun rengi • Karşıdakini konuşturur, açar. • Profesyonel toplantılarda giyilmemeli. Çünkü insanı silikleştirir. • Uzun süre rahatsız eder, insanı hızlandırır, çabuklaştırır.RENKLER – KAHVE RENGİ
 164. 164. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Yakınlaştırıcı, sıcak, canlı, heyecanlı, hırslandırıcı • Kan akışını artırır. • Heyecanı-coşkuyu artırır, canlandırır. • Zamanı unutturur. • İştah açar. • Duyguları harekete geçirir. • Fiziksel ve ruhsal tahrik ve saldırganlığın rengiRENKLER – KIRMIZI
 165. 165. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Yakınlaştırıcı, soğuk, ağır, sıkı, sıkıcı, ciddi, boğucu • Sakinleştirir, muhalefet rengidir. • Kadınlarda dişilik duygularını öne çıkarır. • Aşırısı depresyon ve duygu karışıklığı • Güç, tutku, hırs • Konsantrasyon sağlarRENKLER – SİYAH
 166. 166. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Uzaklaştırıcı, rahatlatıcı, dinlendirici, doğayı temsil eder • Vücut ve zihinde olumlu etki yaratır, enerjiyi dengeler • Üretkenlik ve verimlilik, yaratıcılığı artırır • Mantıklı ve dengeli, tutarlı ve kuralcı • Güven ve rahatlık verir, şefkat duygularını artırır • Dostluk, inanç, umut ve barış duygularını artırırRENKLER – YEŞİL
 167. 167. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Pratik, ciddi, otorite, inandırıcılık, güven • Tansiyonu düşürür, sakinleştirir. • Verimlilik, huzur, uyum ve iç denge • İlham ve sezgileri artırır. • Sanatsal duyguları geliştirir. • Uzaktan fark edilir • Yeme içgüdüsünü azaltır.RENKLER – MAVİ
 168. 168. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Uzaklaştırıcı, soğuk, rahat, temiz, saf, dürüstlük, güven • Yaratıcılığı ortaya çıkarır. • Geliştirici • Her bünyeye uygundur. • Süreklilik, kararlılık, istikrar.RENKLER – BEYAZ
 169. 169. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE YARDIMCI ÖĞELER • Yakınlaştırıcı, canlı, davetkar • Neşe, dinamizm, özgürlük, sürekli değişimin rengi • Motivasyonu, morali artırır • Zihinsel hareketleri faaliyete geçirir • Yaşam sevinci ve gücü • İyimserlik ve özgüven • Dikkat çekici • GeçicilikRENKLER – SARI
 170. 170. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Sosyal hayatta insanlar kendi gerçek duygularını gizlemek istemekte ancak herhangi bir biçimde kendisini ele vermektedirler. • Dikkatli bir gözün algılayabileceği bazı küçük ipuçları iç ve dış dünyalar arasındaki bu farkın anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.YALANLAR
 171. 171. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Ortak yalanlar: Bu yalanlar, karşıdaki tarafından yalan olduğu bilinen ancak karşı çıkılmayan yalanlardır. • Bu yalanlar sosyal yaşamda ilişkileri devam ettirirler. • "başkasına sözüm var“= “tabi haklısın bu yoğunlukta böyle oluyor”YALAN ÇEŞİTLERİ
 172. 172. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN• Doğruluyu söylemenin imkansız olduğu yalanlar: Bu yalanlara karşı çıkılamaz çünkü gerçeği söylemek imkansızdır.• Buna örnek; eşi kendisini terk eden birinin bir ortamda “çok mutluyum” demesidir. Herkes onun yalan söylediğini bilir ancak kimse müdahale edemez. Bu kişi gece boyunca izlenecek olursa, söyledikleriyle iç dünyası arasındaki çelişkiyi ortaya koyacak birçok açık verebilir. Ancak bu yalanın ortaya çıkması kimseye yarar sağlamayacağı için, kimse konunun üzerine gitmez.YALAN ÇEŞİTLERİ
 173. 173. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN• Profesyonel Yalan: "profesyonel yalancı" tanımı "mesleği gereği yalan söylemek zorunda olan" lardır.• Diplomatlar, politikacılar, avukatlar, reklâmcılar, halkla ilişkiler şirketlerinin temsilcileri, falcılar, sihirbazlar, eski eşya satıcıları (antikacılar) için yalan bir hayat biçimidir.• Hoşa gidecek şeyler söylemekte çok ustadırlar.• İnsanlar bu yalanları duymak için can atarlar, teşvik ederler ve bundan mutluluk duyarlar.• Bu grupta yer alanlar yalan işaretlerinin çok azını gösterirler.YALAN ÇEŞİTLERİ
 174. 174. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Adi yalanlar: İşi yalan söylemek olmayan sıradan insanların söyledikleri ve kendilerine yarar sağlayan küçük veya büyük yalanlar gelir. • Bunlar fark edildiği zaman "yalan" diye adlandırılan adi yalanlardır.YALAN ÇEŞİTLERİ
 175. 175. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Yalan söyleyen kişilerin elleriyle yaptıkları jestler azalmaktadır. • İnsanlar ellerinin kendilerini ele vereceğinden çekinir ve ellerini ya cebine sokar, ya üzerine oturur veya bir eliyle diğerini tutar. • Bu kendi kendine temas zor zamanda anne elinin tutulması yerine geçerek, iç gerginliği de hafifletir.YALAN İŞARETLERİ
 176. 176. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN• Yalan söyleyen kişinin elini yüzüne götürme ve yüz çevresine değdirme sayısı artmaktadır.• Elin yüze gitmesi sırasında yapılan hareketler çeneyi tutmak, dudaklara bastırmak, ağzı örtmek, burna değmek, yanağı ovuşturmak, gözün altını kaşımak, kulak memesini çekmek ve saçla oynamaktır.• Bir yalan sırasında bütün bu jestlerin sayısında artış görülmekle beraber ağzı örtmek ve burna değmek jestlerinde adeta patlama olur.YALAN ÇEŞİTLERİ
 177. 177. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • İnsan ağzından çıkacak kelimeleri tutmak ve yaptığını örtmek ihtiyacındadır. Çünkü bilinçaltında bunu yanlış olduğunu bilirler. • Yalan söylerken elin ağzı örtmesi çeşitli biçimlerde olur: -Parmaklar dudakların üzerinde trampet çalabilir, -İşaret parmağı üst dudak üzerinde durabilir -el ağzın hemen yanında durabilir.NEDEN ELLER AĞIZA GİDER ?
 178. 178. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Yalan söyleyen bir insanın elinin burnuna gitmesinin en önemli sebebi fizyolojiktir. • Çünkü yalan söylediği sırada bir iç gerginlik yaşayan insanın bedeninde birçok fizyolojik değişiklik olur. Bunlar; kan basıncının yükselmesi, kalp vurum sayısının artması, ter bezi faaliyetlerinin artması • En önemlisi ise; burunda bir kaşınma duygusu yaşanır. • Pinokyo hikayesinin temel sebebi budur.NEDEN BURUNA DOKUNUR?
 179. 179. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Yalan söyleyen bir insan konuşurken beden hareketlerinde bir artış olmaktadır. • Özellikle otururken kişi durumunda değişiklik yapar. • Oturduğu koltukta öne-arkaya veya sağa-sola hareket eder. • Bu pozisyon değişikliğinin ardında büyük bir ihtimalle "Keşke başka bir yerde olsaydım" duygusu yatmaktadır. • Özellikle tartışma programlarında yaşanır.YALAN SÖYLEYEN İNSAN...
 180. 180. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Yalan söyleyen bir kişinin el jestleri azalırken, el sallama hareketi artmaktadır. Belki de böylece kişi elini silkme biçiminde hafif hafif sallayarak, sözleriyle ilgili sorumluluğun kendisine ait olmadığını anlatmak istemektedir.YALAN SÖYLEYEN İNSAN...
 181. 181. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ BEDEN DİLİNE VE YALAN • Yalan söyleyen bir insanın yüz ifadesi büyük çoğunlukla normale çok yakındır. Bu alanda uzmanlaşmadan, bir kişinin mimiklerine bakarak yalan söylediğini anlamak çok güçtür. • Yüz ifadesinde yalanı ele veren en önemli ipucu, kişinin gözlerini sık sık konuştuğu kişiden kaçırmasıdır.YALAN SÖYLEYEN İNSAN...
 182. 182. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ETKİLİ İLETİŞİM • Beden duruşuna önem verilmelidir. Ayakta iken; güvenli bir duruş ve gülümse ile dik durulmalı. • Jestlerin kullanımında aşırıya kaçılmamalıdır. Aşırı jest kullanımı karşıdaki insanı rahatsız eder ve sizi güvensiz kılar. • İkincil jestlerin kullanımına dikkat edilmeli.ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN
 183. 183. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ETKİLİ İLETİŞİM• Avuçlar her zaman karşıdaki kişiye açık olmalı.• El sıkışırken eşitlikçi ve güven verici olunmalı.• El sıkma eyleminin başlatılacağı zaman bilinmeli ve 2-3 saniyeyi geçmemeli.• Elleri cebe sokmaktan, kollarınızı kavuşturmaktan, eller ile ağzı tutmaktan kaçınılmalı.• Kendi kendine temasın her zaman gerginliği ve güvensizliği temsil ettiği unutulmamalı. Kendi kendine temas mümkün olduğunca engellenmeli.ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN
 184. 184. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ETKİLİ İLETİŞİM • Göz teması olduğunca uzun tutulmalı ve göz temasından kaçan insanların muhtemelen yalan söylemekte yada güvensiz olduğu unutulmamalı. • Bacak bacak üstüne atıldığında kolların kavuşturulmamış olmasına özen gösterilmeli. • Kişilerin mahrem alanından uzak durulmalı. • İnsanları tedirgin etmeden mümkün olduğunca bedensel temasta bulunulmalı.ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN
 185. 185. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ETKİLİ İLETİŞİM • Aksesuar kullanımına dikkat edilmeli ve kişilerin aksesuar kullanımlarının altında yatan nedenler her zaman göz önünde bulundurulmalı. • Statünün öneminin en aza indirgendiği yuvarlak masalarda toplantı yapılmalı ve kararlar alınmalı. • Renklerin etkisinin hem kendimiz üzerinde hem de başkaları üzerinde olan etkileri ve yansımaları olacağı unutulmamalı.ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN
 186. 186. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ETKİLİ İLETİŞİM• Yalan söyleyen kişinin ellerini az kullanacağı,• Ağzına, yüzüne ve burnuna sık sık dokunacağı,• Ellerini saklayacağı,• Yerinde rahatsız bir şekilde hareket edeceği,• El sallama jestleri ile suçu üstünden atmaya çalıştığı,• Gözlerini kaçıracağı göz önünde bulundurulmalıdır.ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN
 187. 187. BEDEN DİLİNİ ALT ÖĞELERİ ETKİLİ İLETİŞİM • Teşekkür ederim.ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN

×