Interaktív EDA R-ben: iPlots

Imre Kocsis
Imre KocsisAssistant Lecturer um Budapest University of Technology and Economics
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Interaktív EDA R-ben:
iPlots
Kocsis Imre
ikocsis@mit.bme.hu
BURN Meetup, 2013.09.25.
Megjegyzés
A 2013.09.25. Budapest Users of R Network
meetup-előadás fóliakészlete, kisebb
javításokkal-kiegészítésekkel és az élő
demonstráció diákba leképezett tartalmával.
Hibatűrő rendszerek kutatócsoport
IT
szolgáltatásmenedzsment
Üzleti folyamatok és
alkalmazások
Szoftvertervezés
Kritikus beágyazott
módszerek
Hibatűrő rendszerek kutatócsoport
Mérnöki modellezés és
formális módszerek
http://www.inf.mit.bme.hu/
Hibatűrő rendszerek kutatócsoport
Mérnöki modellezés és
formális módszerek
Intelligens és „Big Data”
adatelemzés
„Data Science”?
Mérnöki modellezés és
formális módszerek
Intelligens és „Big Data”
adatelemzés
Cloud kapacitás,
monitorozás, teljesítmény,
rendelkezésreállás
„Data Science”?
Mérnöki modellezés és
formális módszerek
Intelligens és „Big Data”
adatelemzés
Szoftver/üzleti folyamatok
elemzése, javítása, optimali
zálása
„Data Science”?
Mérnöki modellezés és
formális módszerek
Intelligens és „Big Data”
adatelemzés
Applications of R in
Business Competition
(MIT) „Big Data”
elemzési módszerek
(TMIT) „Big Data”
elemzési eszközök nyílt
forr. platformokon
IANAS
I Am Not A Statistician
Forrás: [1]
Felderítő adatanalízis
 Exploratory Data Analysis: statisztikai tradíció,
o mely koncepcionális
o és számítási eszközökkel segíti
o minták felismerését és ezen keresztül
o hipotézisek felállítását és finomítását.
 Komplementere: Confirmatory Data Analysis
o Hipotézistesztelés, modellválasztás, paraméterillesztés, …
 Legismertebb vizionáriusa: John W. Tukey
[2] és [3] alapján
EDA
 Cél: adatok „megértése”
o „detektívmunka”
o erősen ad-hoc
 Fő eszköz: adatok „bejárása” grafikus
reprezentációkkal
 Hipotézisek: iteratív folyamat
 Flexibilitás és pragmatizmus
Anscombe négyese
Hibás feltételezések
elkerülése… és intuíció:
Dr. John Snow és az 1854-es kolerajárvány
 A járvány nem
„miazmikus”
 A kútnyél-mítosz
kérdéses
Forrás: [5] és [6]
Dr. John Snow és az 1854-es kolerajárvány
 A járvány nem
„miazmikus”
 A kútnyél-mítosz
kérdéses
Forrás: [5] és [6]
„About half of our sensory neurons are dedicated to
vision, endowing us with a remarkable pattern-recognition
ability.”
Prof. Alfred Inselberg
Statisztikai grafika
Ábrák képzése – „plotolás”
[7] alapján
ggplot2 graphics lattice … RADAR …
Interaktív statisztikai grafika
Ábrák képzése – „plotolás”
Lekérdezések
[7] alapján
Kijelölés és
csatolt
kiemelés
Csatolt
analízisek
Interakció az
ábrákkal
(Algoritmikusan) vezetett adatbejárás – „data tour”
Szakterületi tudás / analízis-minták?
iPlots
 Interaktív statisztikai grafika R-ben
o CRAN csomag
 http://stats.math.uni-augsburg.de/iplots/
o Mondrian, Rserve, rJava
 Interaktív…
Bar chart, Box plot, Hammock
plot, Histogram, Map, Mosaic Plot, Parallel Coordinates
Plot, Scatterplot
Interaktivitás: lekérdezések
 „Query”
 iPlots: CTRL
 Többszintű
lekérdezés
Interaktivitás: kijelölés
 SHIFT-CTRL: OR
 SHIFT: XOR
 Pointer, Drag-
box, Brush, Slicer, Lass
o
 Kijelölés-sorozatok
Interaktivitás: csatolt kiemelés
Interaktivitás: „Color brush”
Interakció az ábrákkal
 Billentyűkombinációk és
menük
 Paraméterek (pl. hisztogram)
 Tengelyek megcserélése
 Skálázás
 Nagyítás (középső
egérgomb)
 Áttetszőség ()
iPlots alternatívák: Acynonix
 „iPlots eXtreme”
 OpenGL gyorsítás
 Kiforrottság?
rggobi
 GGobi kötés
 Kiváló eszköz…
 … de nehézkes,
 GTK és C++,
 nincs aktív fejlesztés
cranvas
Forrás: [10], p 16
Qt; forever github…?
További alternatívák
 RStudio ggvis?
 RNavGraph?
 Ha nem kell komoly R kötés:
o Mondrian, XmdvTool, Spotfire, Tableau, SAS
JMP, Minitab, DataDesk, …
 Az R-be ágyazás előnyei:
o Helyben az adat
o Helyben a statisztika
o Helyben iteratív adatfinomítás
Folytassuk a listát!
Példa elemzési feladat
 Pataricza et al.: Empirical Assessment of Resilience
o Az EDA-t a szolgáltatásbiztonság (dependability)
elemzésében is kellene használnunk
o [9]
 Itt:
o Interaktív technikák szemléltetése
o [9] munkafolyamatának néhány lépésén keresztül
Példa adatkészlet
 Számítási felhő teljesítménymérések
o Gorbenko et al. [8]
 Response Time = Request Processing Time +
Round Trip Time
Példa adatkészlet
Forrás: [8], p 186
DEMO
DEMO
library('iplots')
dat <- read.table(myfilepath, sep=',', header=TRUE,
colClasses=c('factor', 'double', 'double', 'double', 'factor',
'factor', 'factor', 'double', 'factor'))
dat$pm.pa <- NULL
dat$Time <- NULL
dat$start.time <- dat$start.time - min(dat$start.time, na.rm=TRUE)
dat <- dat[rowSums(is.na(dat)) == 0,]
Adatkészlet
DEMO Adatkészlet
DEMO RT, RPT, RTT vizsgálata
Kapcsolatok?
DEMO RT, RPT, RTT vizsgálata
DEMO RT, RPT, RTT vizsgálata
Selection
(egérrel)
Közös skála?
View  Common Scale
DEMO „Common scale” után
DEMO RT ~ RTT?
Vágás két részre: „normál” és
(RT-ben) „hibás” tartományok
DEMO Vágás
Lineáris kapcsolat?
DEMO Vágás
???
iSetiSet
Kapcsolat az R-rel
 Valójában Java-t használunk (+ df-másolás)
 Objektumok: Változóba
regisztrálás, „léptetés”, listázás, módosítás
iSet
iSetiSetiVar
iSetiSetiVar
iSetiSetiPlot
„aktuális”
„aktuális”
EDA több adatkészlet felett
 Quick & dirty EDA egy adatkeretre: nem kell
foglalkoznunk iSet/iVar/iPlot-okkal
 iSet létrehozása: iset
o Az iVar-ok a szelekciós operátorokkal elérhetők
 i{plot|bar|pcp|…}: az „aktuális” iSet-en
 Aktuális iSet „átállítása”: iset.set
 Kijelölés: iSet-en értelmezett!
 A végigvezetett demo-ban nincs ezekre szükség
o Bár nem „szép” megoldás feleslegesen új iSet-eket
létrehozni…
DEMO
fts <- iset.new("faultyset", faulty)
ihist(fts$RT, title="F,RT")
oks <- iset.new("okset", ok)
ihist(oks$RT, title="O,RT")
iset.set("faultyset")
ihist(fts$RTT, title="F,RTT")
iset.set("okset")
ihist(oks$RTT, title="O,RTT")
ibar(oks$DC, title="O,DC")
iset.set("faultyset")
ibar(fts$DC, title="F,DC")
Több iSet explicit kezelése
iSet, mint objektum
iSet-változó megjelenítése
Aktuális iSet átállítása
DEMO Több iSet explicit kezelése
DEMO Több iSet explicit kezelése
DEMO
> iset.set(iset.next())
[1] "okset"
> iset.list()
faultyset okset
2 3
> iplot.list()
[[1]]
ID:1 Name: "Histogram (RT)"
[[2]]
ID:2 Name: "Histogram (RTT)"
[[3]]
ID:3 Name: "Barchart (DC)"
Több iSet explicit kezelése
Az aktuális iSet-re
DEMO Visszatérve a példára…
DEMO Visszatérve a példára…
Nagyobb pontméret
View  Larger points
(vagy )
Módosított átlátszóság
View  More transparent
(vagy )
DEMO RT vs. RTT – „kilógó” esetek
DEMO RT vs. RTT – „normál” esetek
Két diszjunkt
tartomány?
DEMO Gyanús kliens felderítése
Selection
Linked Highlighting
DEMO Gyanús kliens: csak Lansing
Color Brush:
View  Set Colors
DEMO Gyanús kliens: csak Lansing 4!
Selection
DEMO Időfüggő hálózati viselkedés
Zoom
DEMO Időfüggő hálózati viselkedés
Azonos csempeméret:
View  Same bin size
Flukt.-diagram:
View  Fluctuation
DEMO Időfüggő hálózati viselkedés
Különbségek a kliens-DC
párok között azonos IP-n?
DEMO Időfüggő hálózati viselkedés
Munkaidőben és este
magasabb a hálózati terhelés?
DEMO Időfüggő hálózati viselkedés
Munkaidőben és este
magasabb a hálózati terhelés?
DEMO Időfüggő hálózati viselkedés
Csak Dublin DC,
Redmond nem
DEMO Időfüggő hálózati viselkedés
Csak Dublin DC,
Redmond nem
Kapocsolat az R-rel
 iplot.opt(ylim=c(1000,1500))
 iset.select(ok$location %in% c('New
York', 'Chicago'))
 iset()[iset.selected(),]
 iset.sel.changed()
o A legutóbbi meghívása óta történt-e változás
Praktikus jótanácsok
 32 bit all around
o Java + R
 Ha Deducer, akkor már inkább Mondrian
 Nem Big Data
 Integer helyett double (ha boxplotot is akarunk…)
 Amikor értelmes: váltsunk (pl.) Mondrian-ba
o Minden interakció egérrel (a legtöbb feladatra gyorsabb)
Mondrian
Fájó pontok
 Legalább Biggish Data?!?
o OpenGL/DirectX?
o Statisztikai előfeldolgozás az adatokhoz közel?
o Önmagában a stat. viz-re is igaz
o ! Hadley Wickham: bigvis (Bin-sum-smooth)
 „Recordable EDA” =/= „reproducible research”
 rapporter.net, knitr, sweave, …:
o A végeredmény
o Folyamat kézi visszakövetése és átemelése
Hivatkozások
 [1] http://xkcd.com/435/
 [2] Behrens, J.T.: Principles and procedures of exploratory data analysis. Psychological
Methods 2, 131–160 (1997)
 [3] Tukey, J.: We need both exploratory and confirmatory. The American Statistician
34, 23–25 (1980)
 [4] Anscombe, F. J.: Graphs in Statistical Analysis. American Statistician 27 (1): 17–21
(1973)
 [5] McLeod, K.S.: Our sense of Snow: the myth of John Snow in medical geography. Social
Science and Medicine 50 (7-8): 923-935 (2000)
 [6] Inselberg, A.: Parallel Coordinates: Visual Multidimensional Geometry and its
Applications. Springer Science+Business Media, New York (2009)
 [7] Theus, M., Urbanek, S.: Interactive graphics for data analysis: principles and examples.
CRC Press (2011)
 [8] Gorbenko, A., Kharchenko, V., Mamutov, S., Tarasyuk, O., Romanovsky, A.: Exploring
Uncertainty of Delays as a Factor in End-to-End Cloud Response Time. In: 2012 Ninth
European Dependable Computing Conference, pp. 185–190. IEEE (2012)
 [9] Pataricza, András, et al.: Empirical Assessment of Resilience. Software Engineering for
Resilient Systems. 1-16. (2013)
 [10] http://streaming.stat.iastate.edu/~dicook/Reykjavik/vis/notes/6-interactive.pdf
1 von 64

Recomendados

Lightning talk on RHadoop at the January meetup of BURN von
Lightning talk on RHadoop at the January meetup of BURNLightning talk on RHadoop at the January meetup of BURN
Lightning talk on RHadoop at the January meetup of BURNImre Kocsis
1.5K views15 Folien
Szemelvények a MonetDB.R csomagból von
Szemelvények a MonetDB.R csomagbólSzemelvények a MonetDB.R csomagból
Szemelvények a MonetDB.R csomagbólgabor.urbanics
1.4K views15 Folien
TekRedik a kígyó… avagy az R és Python összekapcsolásának lehetőségei von
TekRedik a kígyó… avagy az R és Python összekapcsolásának lehetőségeiTekRedik a kígyó… avagy az R és Python összekapcsolásának lehetőségei
TekRedik a kígyó… avagy az R és Python összekapcsolásának lehetőségeiGyörgy Nádudvari
1.5K views16 Folien
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL von
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚLA KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚLCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
44 views25 Folien
Guta Gábor, Kocsis Imre - Kiberfizikai rendszerek von
Guta Gábor, Kocsis Imre - Kiberfizikai rendszerek Guta Gábor, Kocsis Imre - Kiberfizikai rendszerek
Guta Gábor, Kocsis Imre - Kiberfizikai rendszerek MeetOFF
857 views23 Folien
Okosabb Internet of Things rendszerek komplex eseményfeldolgozás alkalmazásával von
Okosabb Internet of Things rendszerek komplex eseményfeldolgozás alkalmazásával Okosabb Internet of Things rendszerek komplex eseményfeldolgozás alkalmazásával
Okosabb Internet of Things rendszerek komplex eseményfeldolgozás alkalmazásával Istvan Rath
626 views18 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Interaktív EDA R-ben: iPlots

A Windows Phone világa von
A Windows Phone világaA Windows Phone világa
A Windows Phone világaOpen Academy
344 views53 Folien
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015 von
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015Szilvia Tóth-Mózer
870 views20 Folien
Az adatbányászat és gépi tanulás automatizálása – de hogyan? von
Az adatbányászat és gépi tanulás automatizálása – de hogyan?Az adatbányászat és gépi tanulás automatizálása – de hogyan?
Az adatbányászat és gépi tanulás automatizálása – de hogyan?Gábor Mikulás
288 views14 Folien
Interface Design von
Interface DesignInterface Design
Interface Designpzsigi
197 views12 Folien
Szommer Károly: Internetes profilok - lehetőségek és veszélyek von
Szommer Károly: Internetes profilok - lehetőségek és veszélyekSzommer Károly: Internetes profilok - lehetőségek és veszélyek
Szommer Károly: Internetes profilok - lehetőségek és veszélyekInformatikai Intézet
266 views19 Folien
Oktatás Apache VCL felhővel - TEMPUS felsőoktatási műhely von
Oktatás Apache VCL felhővel - TEMPUS felsőoktatási műhelyOktatás Apache VCL felhővel - TEMPUS felsőoktatási műhely
Oktatás Apache VCL felhővel - TEMPUS felsőoktatási műhelyImre Kocsis
446 views41 Folien

Similar a Interaktív EDA R-ben: iPlots(7)

A Windows Phone világa von Open Academy
A Windows Phone világaA Windows Phone világa
A Windows Phone világa
Open Academy344 views
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015 von Szilvia Tóth-Mózer
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
Az adatbányászat és gépi tanulás automatizálása – de hogyan? von Gábor Mikulás
Az adatbányászat és gépi tanulás automatizálása – de hogyan?Az adatbányászat és gépi tanulás automatizálása – de hogyan?
Az adatbányászat és gépi tanulás automatizálása – de hogyan?
Gábor Mikulás288 views
Interface Design von pzsigi
Interface DesignInterface Design
Interface Design
pzsigi197 views
Szommer Károly: Internetes profilok - lehetőségek és veszélyek von Informatikai Intézet
Szommer Károly: Internetes profilok - lehetőségek és veszélyekSzommer Károly: Internetes profilok - lehetőségek és veszélyek
Szommer Károly: Internetes profilok - lehetőségek és veszélyek
Oktatás Apache VCL felhővel - TEMPUS felsőoktatási műhely von Imre Kocsis
Oktatás Apache VCL felhővel - TEMPUS felsőoktatási műhelyOktatás Apache VCL felhővel - TEMPUS felsőoktatási műhely
Oktatás Apache VCL felhővel - TEMPUS felsőoktatási műhely
Imre Kocsis446 views
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanDr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában

Interaktív EDA R-ben: iPlots

 • 1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Interaktív EDA R-ben: iPlots Kocsis Imre ikocsis@mit.bme.hu BURN Meetup, 2013.09.25.
 • 2. Megjegyzés A 2013.09.25. Budapest Users of R Network meetup-előadás fóliakészlete, kisebb javításokkal-kiegészítésekkel és az élő demonstráció diákba leképezett tartalmával.
 • 3. Hibatűrő rendszerek kutatócsoport IT szolgáltatásmenedzsment Üzleti folyamatok és alkalmazások Szoftvertervezés Kritikus beágyazott módszerek
 • 4. Hibatűrő rendszerek kutatócsoport Mérnöki modellezés és formális módszerek http://www.inf.mit.bme.hu/
 • 5. Hibatűrő rendszerek kutatócsoport Mérnöki modellezés és formális módszerek Intelligens és „Big Data” adatelemzés
 • 6. „Data Science”? Mérnöki modellezés és formális módszerek Intelligens és „Big Data” adatelemzés Cloud kapacitás, monitorozás, teljesítmény, rendelkezésreállás
 • 7. „Data Science”? Mérnöki modellezés és formális módszerek Intelligens és „Big Data” adatelemzés Szoftver/üzleti folyamatok elemzése, javítása, optimali zálása
 • 8. „Data Science”? Mérnöki modellezés és formális módszerek Intelligens és „Big Data” adatelemzés Applications of R in Business Competition (MIT) „Big Data” elemzési módszerek (TMIT) „Big Data” elemzési eszközök nyílt forr. platformokon
 • 9. IANAS I Am Not A Statistician Forrás: [1]
 • 10. Felderítő adatanalízis  Exploratory Data Analysis: statisztikai tradíció, o mely koncepcionális o és számítási eszközökkel segíti o minták felismerését és ezen keresztül o hipotézisek felállítását és finomítását.  Komplementere: Confirmatory Data Analysis o Hipotézistesztelés, modellválasztás, paraméterillesztés, …  Legismertebb vizionáriusa: John W. Tukey [2] és [3] alapján
 • 11. EDA  Cél: adatok „megértése” o „detektívmunka” o erősen ad-hoc  Fő eszköz: adatok „bejárása” grafikus reprezentációkkal  Hipotézisek: iteratív folyamat  Flexibilitás és pragmatizmus
 • 13. Dr. John Snow és az 1854-es kolerajárvány  A járvány nem „miazmikus”  A kútnyél-mítosz kérdéses Forrás: [5] és [6]
 • 14. Dr. John Snow és az 1854-es kolerajárvány  A járvány nem „miazmikus”  A kútnyél-mítosz kérdéses Forrás: [5] és [6] „About half of our sensory neurons are dedicated to vision, endowing us with a remarkable pattern-recognition ability.” Prof. Alfred Inselberg
 • 15. Statisztikai grafika Ábrák képzése – „plotolás” [7] alapján ggplot2 graphics lattice … RADAR …
 • 16. Interaktív statisztikai grafika Ábrák képzése – „plotolás” Lekérdezések [7] alapján Kijelölés és csatolt kiemelés Csatolt analízisek Interakció az ábrákkal (Algoritmikusan) vezetett adatbejárás – „data tour” Szakterületi tudás / analízis-minták?
 • 17. iPlots  Interaktív statisztikai grafika R-ben o CRAN csomag  http://stats.math.uni-augsburg.de/iplots/ o Mondrian, Rserve, rJava  Interaktív… Bar chart, Box plot, Hammock plot, Histogram, Map, Mosaic Plot, Parallel Coordinates Plot, Scatterplot
 • 18. Interaktivitás: lekérdezések  „Query”  iPlots: CTRL  Többszintű lekérdezés
 • 19. Interaktivitás: kijelölés  SHIFT-CTRL: OR  SHIFT: XOR  Pointer, Drag- box, Brush, Slicer, Lass o  Kijelölés-sorozatok
 • 22. Interakció az ábrákkal  Billentyűkombinációk és menük  Paraméterek (pl. hisztogram)  Tengelyek megcserélése  Skálázás  Nagyítás (középső egérgomb)  Áttetszőség ()
 • 23. iPlots alternatívák: Acynonix  „iPlots eXtreme”  OpenGL gyorsítás  Kiforrottság?
 • 24. rggobi  GGobi kötés  Kiváló eszköz…  … de nehézkes,  GTK és C++,  nincs aktív fejlesztés
 • 25. cranvas Forrás: [10], p 16 Qt; forever github…?
 • 26. További alternatívák  RStudio ggvis?  RNavGraph?  Ha nem kell komoly R kötés: o Mondrian, XmdvTool, Spotfire, Tableau, SAS JMP, Minitab, DataDesk, …  Az R-be ágyazás előnyei: o Helyben az adat o Helyben a statisztika o Helyben iteratív adatfinomítás Folytassuk a listát!
 • 27. Példa elemzési feladat  Pataricza et al.: Empirical Assessment of Resilience o Az EDA-t a szolgáltatásbiztonság (dependability) elemzésében is kellene használnunk o [9]  Itt: o Interaktív technikák szemléltetése o [9] munkafolyamatának néhány lépésén keresztül
 • 28. Példa adatkészlet  Számítási felhő teljesítménymérések o Gorbenko et al. [8]  Response Time = Request Processing Time + Round Trip Time
 • 30. DEMO
 • 31. DEMO library('iplots') dat <- read.table(myfilepath, sep=',', header=TRUE, colClasses=c('factor', 'double', 'double', 'double', 'factor', 'factor', 'factor', 'double', 'factor')) dat$pm.pa <- NULL dat$Time <- NULL dat$start.time <- dat$start.time - min(dat$start.time, na.rm=TRUE) dat <- dat[rowSums(is.na(dat)) == 0,] Adatkészlet
 • 33. DEMO RT, RPT, RTT vizsgálata Kapcsolatok?
 • 34. DEMO RT, RPT, RTT vizsgálata
 • 35. DEMO RT, RPT, RTT vizsgálata Selection (egérrel) Közös skála? View  Common Scale
 • 37. DEMO RT ~ RTT? Vágás két részre: „normál” és (RT-ben) „hibás” tartományok
 • 40. iSetiSet Kapcsolat az R-rel  Valójában Java-t használunk (+ df-másolás)  Objektumok: Változóba regisztrálás, „léptetés”, listázás, módosítás iSet iSetiSetiVar iSetiSetiVar iSetiSetiPlot „aktuális” „aktuális”
 • 41. EDA több adatkészlet felett  Quick & dirty EDA egy adatkeretre: nem kell foglalkoznunk iSet/iVar/iPlot-okkal  iSet létrehozása: iset o Az iVar-ok a szelekciós operátorokkal elérhetők  i{plot|bar|pcp|…}: az „aktuális” iSet-en  Aktuális iSet „átállítása”: iset.set  Kijelölés: iSet-en értelmezett!  A végigvezetett demo-ban nincs ezekre szükség o Bár nem „szép” megoldás feleslegesen új iSet-eket létrehozni…
 • 42. DEMO fts <- iset.new("faultyset", faulty) ihist(fts$RT, title="F,RT") oks <- iset.new("okset", ok) ihist(oks$RT, title="O,RT") iset.set("faultyset") ihist(fts$RTT, title="F,RTT") iset.set("okset") ihist(oks$RTT, title="O,RTT") ibar(oks$DC, title="O,DC") iset.set("faultyset") ibar(fts$DC, title="F,DC") Több iSet explicit kezelése iSet, mint objektum iSet-változó megjelenítése Aktuális iSet átállítása
 • 43. DEMO Több iSet explicit kezelése
 • 44. DEMO Több iSet explicit kezelése
 • 45. DEMO > iset.set(iset.next()) [1] "okset" > iset.list() faultyset okset 2 3 > iplot.list() [[1]] ID:1 Name: "Histogram (RT)" [[2]] ID:2 Name: "Histogram (RTT)" [[3]] ID:3 Name: "Barchart (DC)" Több iSet explicit kezelése Az aktuális iSet-re
 • 46. DEMO Visszatérve a példára…
 • 47. DEMO Visszatérve a példára… Nagyobb pontméret View  Larger points (vagy ) Módosított átlátszóság View  More transparent (vagy )
 • 48. DEMO RT vs. RTT – „kilógó” esetek
 • 49. DEMO RT vs. RTT – „normál” esetek Két diszjunkt tartomány?
 • 50. DEMO Gyanús kliens felderítése Selection Linked Highlighting
 • 51. DEMO Gyanús kliens: csak Lansing Color Brush: View  Set Colors
 • 52. DEMO Gyanús kliens: csak Lansing 4! Selection
 • 53. DEMO Időfüggő hálózati viselkedés Zoom
 • 54. DEMO Időfüggő hálózati viselkedés Azonos csempeméret: View  Same bin size Flukt.-diagram: View  Fluctuation
 • 55. DEMO Időfüggő hálózati viselkedés Különbségek a kliens-DC párok között azonos IP-n?
 • 56. DEMO Időfüggő hálózati viselkedés Munkaidőben és este magasabb a hálózati terhelés?
 • 57. DEMO Időfüggő hálózati viselkedés Munkaidőben és este magasabb a hálózati terhelés?
 • 58. DEMO Időfüggő hálózati viselkedés Csak Dublin DC, Redmond nem
 • 59. DEMO Időfüggő hálózati viselkedés Csak Dublin DC, Redmond nem
 • 60. Kapocsolat az R-rel  iplot.opt(ylim=c(1000,1500))  iset.select(ok$location %in% c('New York', 'Chicago'))  iset()[iset.selected(),]  iset.sel.changed() o A legutóbbi meghívása óta történt-e változás
 • 61. Praktikus jótanácsok  32 bit all around o Java + R  Ha Deducer, akkor már inkább Mondrian  Nem Big Data  Integer helyett double (ha boxplotot is akarunk…)  Amikor értelmes: váltsunk (pl.) Mondrian-ba o Minden interakció egérrel (a legtöbb feladatra gyorsabb)
 • 63. Fájó pontok  Legalább Biggish Data?!? o OpenGL/DirectX? o Statisztikai előfeldolgozás az adatokhoz közel? o Önmagában a stat. viz-re is igaz o ! Hadley Wickham: bigvis (Bin-sum-smooth)  „Recordable EDA” =/= „reproducible research”  rapporter.net, knitr, sweave, …: o A végeredmény o Folyamat kézi visszakövetése és átemelése
 • 64. Hivatkozások  [1] http://xkcd.com/435/  [2] Behrens, J.T.: Principles and procedures of exploratory data analysis. Psychological Methods 2, 131–160 (1997)  [3] Tukey, J.: We need both exploratory and confirmatory. The American Statistician 34, 23–25 (1980)  [4] Anscombe, F. J.: Graphs in Statistical Analysis. American Statistician 27 (1): 17–21 (1973)  [5] McLeod, K.S.: Our sense of Snow: the myth of John Snow in medical geography. Social Science and Medicine 50 (7-8): 923-935 (2000)  [6] Inselberg, A.: Parallel Coordinates: Visual Multidimensional Geometry and its Applications. Springer Science+Business Media, New York (2009)  [7] Theus, M., Urbanek, S.: Interactive graphics for data analysis: principles and examples. CRC Press (2011)  [8] Gorbenko, A., Kharchenko, V., Mamutov, S., Tarasyuk, O., Romanovsky, A.: Exploring Uncertainty of Delays as a Factor in End-to-End Cloud Response Time. In: 2012 Ninth European Dependable Computing Conference, pp. 185–190. IEEE (2012)  [9] Pataricza, András, et al.: Empirical Assessment of Resilience. Software Engineering for Resilient Systems. 1-16. (2013)  [10] http://streaming.stat.iastate.edu/~dicook/Reykjavik/vis/notes/6-interactive.pdf