Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Llibre de-retribucions-2021

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
LLIBRE DE RETRIBUCIONS 2021
PERSONAL ESTATUTARI DE L’ICS
ÍNDEX
ESTRUCTURA TERRITORIAL ............................................. Retribucions mensuals ...................... 1A...
ESTRUCTURA TERRITORIAL
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 44 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Llibre de-retribucions-2021

 1. 1. LLIBRE DE RETRIBUCIONS 2021 PERSONAL ESTATUTARI DE L’ICS
 2. 2. ÍNDEX ESTRUCTURA TERRITORIAL ............................................. Retribucions mensuals ...................... 1A Retribucions anuals ............................ 1B PERSONAL DELS CENTRES HOSPITALARIS Càrrecs directius i caps d’unitat .......................................... Retribucions mensuals ...................... 2A Retribucions anuals ............................ 2B Personal sanitari grup A ........................................................ Retribucions mensuals ...................... 3A Retribucions anuals ............................ 3B Personal sanitari grup B ......................................................... Retribucions mensuals ...................... 4A Retribucions anuals ............................ 4B Personal sanitari grups C i D ................................................ Retribucions mensuals ...................... 5A Retribucions anuals ............................ 5B PERSONAL DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA Director/a de SAP i caps d’unitat i subunitat ................. Retribucions mensuals ...................... 6A Retribucions anuals ............................ 6B Personal sanitari grup A ........................................................ Retribucions mensuals ...... 7A, 8A i 9A Retribucions anuals ............. 7B, 8B i 9B Personal sanitari grup B ......................................................... Retribucions mensuals ......... 10A i 11A Retribucions anuals ................ 10B i 11B Personal sanitari grups C i D ................................................ Retribucions mensuals .................... 12A Retribucions anuals .......................... 12B PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS ................................... Retribucions mensuals ......... 13A i 14A Retribucions anuals ............... 13B i 14B ALTRES COL.LECTIUS .......................................................... Retribucions mensuals .................... 15A (MIR/DIR/LLIR, SOU, Emèrit) Retribucions anuals .......................... 15B CONCEPTES VARIABLES/CARRERA PROF./DPO/RETR.ESPECIALS CONTRACTES COVID-19 16 a 19 ANNEX INFORMATIU 1: DECREMENT PAGUES EXTRAORDINÀRIES ................... Annex
 3. 3. ESTRUCTURA TERRITORIAL
 4. 4. PERSONAL DELS CENTRES HOSPITALARIS
 5. 5. Pàgina 1A IMPORTS MENSUALS GERÈNCIES TERRITORIALS DE NIVELL 1 SOU (C001) (x14) Gerent/a territorial 7.036,16 7.036,16 Director/a atenció primària territorial 4.710,65 4.710,65 Director/a centre hospitalari de l'HUVH 7.204,11 7.204,11 Director/a centre hospitalari de l'HGTP 7.065,30 7.065,30 Director/a centre hospitalari de l'HUB 7.559,63 7.559,63 GERÈNCIES TERRITORIALS DE NIVELL 2 SOU (C001) (x14) Gerent/a territorial 5.075,06 5.075,06 Director/a atenció primària territorial 4.710,65 4.710,65 Director/a centre hospitalari 4.710,65 4.710,65 LLOC DE TREBALL TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL TOTAL MENSUAL
 6. 6. Pàgina 1B IMPORTS ANUALS GERÈNCIES TERRITORIALS DE NIVELL 1 SOU (C001) (x14) Gerent/a territorial Incentiu màxim 10% (033) Director/a atenció primària territorial Incentiu màxim 15% (033) Director/a centre hospitalari de l'HUVH Incentiu màxim 10% (033) Director/a centre hospitalari de l'HGTP Incentiu màxim 10% (033) Director/a centre hospitalari de l'HUB Sense incentius GERÈNCIES TERRITORIALS DE NIVELL 2 SOU (C001) (x14) Gerent/a territorial Incentiu màxim 15% (033) Director/a atenció primària territorial Incentiu màxim 15% (033) Director/a centre hospitalari Incentiu màxim 15% (033) (*) 65.949,10 65.949,10 65.949,10 65.949,10 LLOC DE TREBALL TOTAL ANUAL 71.050,84 71.050,84 105.834,82 105.834,82 98.914,20 98.914,20 100.857,54 100.857,54 65.949,10 65.949,10 LLOC DE TREBALL TOTAL ANUAL 98.506,24 98.506,24
 7. 7. Pàgina 2A IMPORTS MENSUALS CÀRRECS DIRECTIUS I CAPS D'UNITAT DELS CENTRES HOSPITALARIS 1r GRUP (Centres amb més de 450 llits) SOU (C001) (x14) Director/a Gerent 5.187,84 5.187,84 Subdirector/a Gerent 4.435,52 4.435,52 Director/a Mèdic/a 4.602,48 4.602,48 Subdirector/a Mèdic/a 4.140,55 4.140,55 Director/a d'Infermeria 3.802,60 3.802,60 Subdirector/a d'Infermeria 3.049,08 3.049,08 Director/a Econòmic-Financer/a de Serveis Generals i de Personal (C001) (x14) (C038) (x14) Cap d'Unitat grup A1 3.489,44 383,84 3.873,28 Cap d'Unitat grup A2 3.293,82 362,32 3.656,14 2n GRUP (Centres fins a 450 llits) SOU (C001) (x14) Director/a Gerent 4.814,01 4.814,01 Subdirector/a Gerent 4.083,02 4.083,02 Director/a Mèdic/a 4.250,00 4.250,00 Subdirector/a Mèdic/a 3.680,19 3.680,19 Director/a d'Infermeria 3.394,43 3.394,43 Director/a Econòmic-Financer/a de Serveis Generals i de Personal (C001) (x14) (C038) (x14) Cap d'Unitat grup A1 3.231,26 355,44 3.586,70 Cap d'Unitat grup A2 3.027,92 333,07 3.360,99 4.138,69 4.138,69 LLOC DE TREBALL SOU COMPL. DEDIC. ESPECIAL (40H) TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL SOU COMPL. DEDIC. ESPECIAL (40H) TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL TOTAL MENSUAL 4.509,75 4.509,75
 8. 8. Pàgina 2B IMPORTS ANUALS CÀRRECS DIRECTIUS I CAPS D'UNITAT DELS CENTRES HOSPITALARIS 1r GRUP (Centres amb més de 450 llits) SOU (C001) (x14) Director/a Gerent 72.629,76 72.629,76 2.676,54 Subdirector/a Gerent 62.097,28 62.097,28 2.190,64 Director/a Mèdic/a 64.434,72 64.434,72 2.373,18 Subdirector/a Mèdic/a 57.967,70 57.967,70 1.825,57 Director/a d'Infermeria 53.236,40 53.236,40 1.825,57 Subdirector/a d'Infermeria 42.687,12 42.687,12 1.460,47 Director/a Econòmic-Financer/a de Serveis Generals i de Personal (C001) (x14) (C038) (x14) Cap d'Unitat grup A1 48.852,16 5.373,76 54.225,92 1.456,08 Cap d'Unitat grup A2 46.113,48 5.072,48 51.185,96 1.456,08 2n GRUP (Centres fins a 450 llits) (C001) (x14) Director/a Gerent 67.396,14 67.396,14 2.482,70 Subdirector/a Gerent 57.162,28 57.162,28 2.190,64 Director/a Mèdic/a 59.500,00 59.500,00 2.190,64 Subdirector/a Mèdic/a 51.522,66 51.522,66 1.825,57 Director/a d'Infermeria 47.522,02 47.522,02 1.825,57 Director/a Econòmic-Financer/a de Serveis Generals i de Personal (C001) (x14) (C038) (x14) Cap d'Unitat grup A1 45.237,64 4.976,14 50.213,78 1.456,08 Cap d'Unitat grup A2 42.390,88 4.663,00 47.053,88 1.456,08 LLOC DE TREBALL SOU COMPL. DEDIC. ESPECIAL (40H) TOTAL ANUAL INCENTIUS MÀXIM ANUAL (C033) 57.941,66 57.941,66 2.190,64 LLOC DE TREBALL SOU TOTAL ANUAL INCENTIUS MÀXIM ANUAL (C033) LLOC DE TREBALL SOU COMPL. DEDIC. ESPECIAL (40H) TOTAL ANUAL INCENTIUS MÀXIM ANUAL (C033) 63.136,50 63.136,50 2.239,93 LLOC DE TREBALL TOTAL ANUAL INCENTIUS MÀXIM ANUAL (C033)
 9. 9. Pàgina 3A PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA DELS CENTRES HOSPITALARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C018B) (x14) (C065) (x14) (37,5h. setmanals) (C020) (x14) (40h. setmanals) Director/a Clínic/a 28 1.214,39 911,48 1.214,88 452,08 3.792,83 880,03 4.672,86 Cap Servei 28 1.214,39 911,48 1.214,88 -------- 3.340,75 880,03 4.220,78 Cap Secció 26 1.214,39 764,54 886,38 -------- 2.865,31 804,07 3.669,38 Facultatiu/va especialista 24 1.214,39 638,29 562,53 -------- 2.415,21 710,84 3.126,05 Complement direcció de programes (C016B) (x14) 313,52 Complement coordinador/a mèdic/a o de processos assistencials (C017A) (x14) Hospitals 1r grup 452,08 Hospitals 2n grup 402,28 Complement de dedicació exclusiva (C039) (x14) 369,82 Complement de continuïtat assistencial (T048) (x dia d'actuació) 78,09 TITULATS/DES SUPERIORS SANITARIS/ES DELS CENTRES HOSPITALARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Titulat/da Superior Sanitari/a 24 1.214,39 638,29 936,48 2.789,16 PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA INTEGRAT NO HOMOLOGAT DELS CENTRES HOSPITALARIS (40% JORNADA) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C018B) (x14) Facultatiu/va especialista 24 485,76 255,32 228,23 969,31 IMPORTS MENSUALS LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL Pàgina 3A PERSONAL SANITARI - GRUP A1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT DOCÈNCIA COMPLEMENT DIREC. CLÍNICA TOTAL MENSUAL COMPLEMENT JORNADA COMP. TOTAL MENSUAL NIVELL SOU LLOC DE TREBALL COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT DOCÈNCIA TOTAL MENSUAL
 10. 10. Pàgina 3B PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA DELS CENTRES HOSPITALARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C018B) (x14) (C065) (x14) (37,5h. setmanals) (C020) (x14) (40h. setmanals) Director/a Clínic/a 28 16.071,44 12.760,72 17.008,32 6.329,12 52.169,60 12.320,42 64.490,02 Cap Servei 28 16.071,44 12.760,72 17.008,32 -------- 45.840,48 12.320,42 58.160,90 Cap Secció 26 16.071,44 10.703,56 12.409,32 -------- 39.184,32 11.256,98 50.441,30 Facultatiu/va especialista 24 16.071,44 8.936,06 7.875,42 -------- 32.882,92 9.951,76 42.834,68 Complement direcció de programes (C016B) (x14) 4.389,28 Complement coordinador/a mèdic/a o de processos assistencials (C017A) (x14) Hospitals 1r grup 6.329,12 Hospitals 2n grup 5.631,92 Complement de dedicació exclusiva (C039) (x14) 5.177,48 Complement de continuïtat assistencial (T048) (x dia d'actuació) 78,09 TITULATS/DES SUPERIORS SANITARIS/ES DELS CENTRES HOSPITALARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Titulat/da Superior Sanitari/a 24 16.071,44 8.936,06 13.110,72 38.118,22 PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA INTEGRAT NO HOMOLOGAT DELS CENTRES HOSPITALARIS (40% JORNADA) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C018B) (x14) Facultatiu/va especialista 24 6.428,64 3.574,42 3.195,22 13.198,28 TOTAL ANUAL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT DOCÈNCIA IMPORTS ANUALS LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL Pàgina 3B PERSONAL SANITARI - GRUP A1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT DOCÈNCIA COMPLEMENT DIREC. CLÍNICA TOTAL ANUAL COMPLEMENT JORNADA COMP. LLOC DE TREBALL TOTAL ANUAL
 11. 11. Pàgina 4A IMPORTS MENSUALS PERSONAL DIPLOMAT SANITARI DELS CENTRES HOSPITALARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Diplomat/da sanitari/a- nivell 1 21 1.050,06 518,33 570,16 2.138,55 Diplomat/da sanitari/a- nivell 2 21 1.050,06 518,33 608,73 2.177,12 Diplomat/da sanitari/a- nivell 3 21 1.050,06 518,33 641,38 2.209,77 Fisioterapeuta - nivell 1 21 1.050,06 518,33 570,16 2.138,55 Fisioterapeuta - nivell 2 21 1.050,06 518,33 608,73 2.177,12 Fisioterapeuta - nivell 3 21 1.050,06 518,33 641,38 2.209,77 Terapeuta Ocupacional - nivell 1 21 1.050,06 518,33 570,16 2.138,55 Terapeuta Ocupacional - nivell 2 21 1.050,06 518,33 608,73 2.177,12 Terapeuta Ocupacional - nivell 3 21 1.050,06 518,33 641,38 2.209,77 Logopeda, Optometrista i Dietista- nutricionista 21 1.050,06 518,33 608,73 2.177,12 Llevadora hospital - nivell 2 22 1.050,06 558,28 701,73 2.310,07 1r GRUP (Centres amb més de 450 llits) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Infermer/a Adjunt/a 22 1.050,06 558,28 1.813,88 3.422,22 Infermer/a Supervisor/a 22 1.050,06 558,28 1.151,18 2.759,52 2n GRUP (Centres fins a 450 llits) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Infermer/a Adjunt/a 22 1.050,06 558,28 1.577,86 3.186,20 Infermer/a Supervisor/a 22 1.050,06 558,28 1.078,52 2.686,86 TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL PERSONAL SANITARI - GRUP A2 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL
 12. 12. Pàgina 4B IMPORTS ANUALS PERSONAL DIPLOMAT SANITARI DELS CENTRES HOSPITALARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Diplomat/da sanitari/a- nivell 1 21 14.132,38 7.256,62 7.982,24 29.371,24 Diplomat/da sanitari/a- nivell 2 21 14.132,38 7.256,62 8.522,22 29.911,22 Diplomat/da sanitari/a- nivell 3 21 14.132,38 7.256,62 8.979,32 30.368,32 Fisioterapeuta - nivell 1 21 14.132,38 7.256,62 7.982,24 29.371,24 Fisioterapeuta - nivell 2 21 14.132,38 7.256,62 8.522,22 29.911,22 Fisioterapeuta - nivell 3 21 14.132,38 7.256,62 8.979,32 30.368,32 Terapeuta Ocupacional - nivell 1 21 14.132,38 7.256,62 7.982,24 29.371,24 Terapeuta Ocupacional - nivell 2 21 14.132,38 7.256,62 8.522,22 29.911,22 Terapeuta Ocupacional - nivell 3 21 14.132,38 7.256,62 8.979,32 30.368,32 Logopeda, Optometrista i Dietista- nutricionista 21 14.132,38 7.256,62 8.522,22 29.911,22 Llevadora hospital 22 14.132,38 7.815,92 9.824,22 31.772,52 1r GRUP (Centres amb més de 450 llits) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Infermer/a Adjunt/a 22 14.132,38 7.815,92 25.394,32 47.342,62 Infermer/a Supervisor/a 22 14.132,38 7.815,92 16.116,52 38.064,82 2n GRUP (Centres fins a 450 llits) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Infermer/a Adjunt/a 22 14.132,38 7.815,92 22.090,04 44.038,34 Infermer/a Supervisor/a 22 14.132,38 7.815,92 15.099,28 37.047,58 TOTAL ANUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL PERSONAL SANITARI - GRUP A2 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL
 13. 13. Pàgina 5A IMPORTS MENSUALS PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI DELS CENTRES HOSPITALARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Tècnic/a Especialista 17 788,42 407,72 494,39 1.690,53 Complement de coordinació de tècnics/ques especialistes de radiologia (C017A) (x14) 373,47 PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA DE GRAU MIG SANITARI DELS CENTRES HOSPITALARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Auxiliar Infermeria - nivell 1 15 656,18 358,56 415,53 1.430,27 Auxiliar Infermeria - nivell 2 15 656,18 358,56 439,82 1.454,56 Auxiliar Infermeria - nivell 3 15 656,18 358,56 467,40 1.482,14 TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL SANITARI - GRUP C2 PERSONAL SANITARI - GRUP C1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL
 14. 14. Pàgina 5B IMPORTS ANUALS PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI DELS CENTRES HOSPITALARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Tècnic/a Especialista 17 10.823,90 5.708,08 6.921,46 23.453,44 Complement de coordinació de tècnics/ques especialistes de radiologia (C017A) (x14) 5.228,58 PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA DE GRAU MIG SANITARI DELS CENTRES HOSPITALARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Auxiliar Infermeria - nivell 1 15 9.174,56 5.019,84 5.817,42 20.011,82 Auxiliar Infermeria - nivell 2 15 9.174,56 5.019,84 6.157,48 20.351,88 Auxiliar Infermeria - nivell 3 15 9.174,56 5.019,84 6.543,60 20.738,00 TOTAL ANUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL SANITARI - GRUP C2 PERSONAL SANITARI - GRUP C1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL
 15. 15. PERSONAL DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA
 16. 16. Pàgina 6A DIRECTOR/A DE SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA COMPLEMENT COMANDAMENT (C001) (x14) (C025) (x14) 1r grup 1.876,70 2.105,57 3.982,27 2n grup 1.876,70 1.709,13 3.585,83 CAP D'UNITAT DE RECURSOS HUMANS (C001) (x12+2) (C004) (x14) (C005) (x14) A1 27 1.214,39 871,43 2.746,00 4.831,82 A1 26 1.214,39 764,54 2.570,21 4.549,14 A2 26 1.050,06 764,54 2.570,21 4.384,81 CAP D'UNITAT DE FARMÀCIA (C001) (x12+2) (C004) (x14) (C005) (x14) A1 27 1.214,39 871,43 2.746,00 4.831,82 CAP DE SUBUNITAT D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL I CAP DE SUBUNITAT DE FORMACIÓ I SELECCIÓ (C001) (x12+2) (C004) (x14) (C005) (x14) A1 24 1.214,39 638,29 1.146,84 2.999,52 A2 24 1.050,06 638,29 1.146,84 2.835,19 A1 23 1.214,39 598,33 992,49 2.805,21 A2 23 1.050,06 598,33 992,49 2.640,88 CAP DE SUBUNITAT D'ADMINISTRACIÓ DE PROCESSOS DE SUPORT (a extingir) (C001) (x12+2) (C004) (x14) (C005) (x14) A1 23 1.214,39 598,33 992,49 2.805,21 A2 23 1.050,06 598,33 992,49 2.640,88 GRUP NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL GRUP NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC GRUP NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL GRUP NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL GRUP SOU TOTAL MENSUAL IMPORTS MENSUALS DIRECTOR/A DE SAP I COMANDAMENTS DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA
 17. 17. Pàgina 6B DIRECTOR/A DE SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA COMPLEMENT COMANDAMENT (C001) (x14) (C025) (x14) 1r grup 26.273,80 29.477,98 55.751,78 Incentiu màxim 12% (T013) 2n grup 26.273,80 23.927,82 50.201,62 Incentiu màxim 12% (T013) CAP D'UNITAT DE RECURSOS HUMANS (C001) (x12+2) (C004) (x14) (C005) (x14) A1 27 16.071,44 12.200,02 38.444,00 66.715,46 A1 26 16.071,44 10.703,56 35.982,94 62.757,94 A2 26 14.132,38 10.703,56 35.982,94 60.818,88 CAP D'UNITAT DE FARMÀCIA (C001) (x12+2) (C004) (x14) (C005) (x14) A1 27 16.071,44 12.200,02 38.444,00 66.715,46 CAP DE SUBUNITAT D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL I CAP DE SUBUNITAT DE FORMACIÓ I SELECCIÓ (C001) (x12+2) (C004) (x14) (C005) (x14) A1 24 16.071,44 8.936,06 16.055,76 41.063,26 A2 24 14.132,38 8.936,06 16.055,76 39.124,20 A1 23 16.071,44 8.376,62 13.894,86 38.342,92 A2 23 14.132,38 8.376,62 13.894,86 36.403,86 CAP DE SUBUNITAT D'ADMINISTRACIÓ DE PROCESSOS DE SUPORT (a extingir) (C001) (x12+2) (C004) (x14) (C005) (x14) A1 23 16.071,44 8.376,62 13.894,86 38.342,92 A2 23 14.132,38 8.376,62 13.894,86 36.403,86 GRUP NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL GRUP NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC GRUP NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL GRUP NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC IMPORTS ANUALS DIRECTOR/A DE SAP I COMANDAMENTS DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA GRUP SOU TOTAL ANUAL
 18. 18. Pàgina 7A PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (RADIODIAGNÒSTIC, ANÀLISIS CLÍNIQUES, REHABILITACIÓ I PSIQUIATRIA) JORNADA 36 H SETMANALS (94%) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C018B) (x14) (36h. setmanals) Cap Servei 28 1.141,53 856,79 1.141,99 3.140,31 Cap Secció 26 1.141,53 718,67 833,20 2.693,39 Facultatiu/va especialista 24 1.141,53 599,99 528,78 2.270,30 JORNADA 37,5 H SETMANALS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C018B) (x14) (37,5h. setmanals) (C020) (x14) (40h. setmanals) Cap Servei 28 1.214,39 911,48 1.214,88 3.340,75 880,03 4.220,78 Cap Secció 26 1.214,39 764,54 886,38 2.865,31 804,07 3.669,38 Facultatiu/va especialista 24 1.214,39 638,29 562,53 2.415,21 710,84 3.126,05 Complement de dedicació exclusiva (C039) (x14) 369,82 PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA D'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I FACULTATIU ESPECIALISTA APD (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) 759,75 128,99 2.741,42 Mínim (1) 997,97 360,92 3.211,57 Màxim Odontòleg/loga / Dentista 24 1.214,39 638,29 936,48 -------- 2.789,16 (C001) (x14) (C005) (x14) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) (C027) (x14) 724,85 128,99 3.306,26 Mínim (1 963,01 360,92 3.776,35 Màxim Grau APD (si escau)......................... 39,56 (C014) (x14) Complement de docència (C018A) (x14) 272,95 Complement direcció de programes (C016A) (x14) 162,03 Complement coordinació EAP / Unitat Docent / Adjunt-a (C017A) (x14) C1 442,78 C2 664,15 Complement de coordinació de programes específics (C017A) (x14) C1 442,78 Complement de dedicació exclusiva (C039) (x14) 369,82 Complement de muntanya (Resolució de 28 desembre de 2007) (C068) (x12) 277,39 Complement de costa (per al personal eventual de les ABS relacionades) (C067) (x3) (només mesos estiu) 499,27 (1) Imports mínim i màxim. Veure la taula de la pàgina 9A. PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA DELS PROGRAMES ESPECÍFICS (PASSIR, PADES, ACUT, etc.) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C015B) (x14) Facultatiu/va especialista PADES 24 1.214,39 638,29 936,48 2.789,16 Fac. especialista PASSIR/ACUT 24 1.214,39 638,29 1.161,23 3.013,91 Complement de coordinació de programes específics PADES/PASSIR/ACUT (C1) (C017A) (x14) 442,78 Complement de coordinació de programes específics ACUT (C2) (C017A) (x14) 664,15 Complement de desplaçament PADES (C022) (x14) 128,99 Complement de dedicació exclusiva PADES/PASSIR/ACUT (C039) (x14) 369,82 Complement de docència ACUT (C018A) (x14) 272,95 Metge/ssa APD 24 754,01 126,08 638,29 934,04 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU HAVERS BÀSICS APD LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT ESPECÍFIC COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. COMPLEMENT DESPLAÇAMENT COMPLEMENT INTEGRACIÓ APD TOTAL MENSUAL COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. TOTAL MENSUAL Metge/ssa de Família i Pediatre 24 1.214,39 638,29 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. COMPLEMENT DESPLAÇAMENT TOTAL MENSUAL JORNADA 40 H SETMANALS LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT DOCÈNCIA TOTAL MENSUAL COMPLEMENT JORNADA COMP. TOTAL MENSUAL IMPORTS MENSUALS PERSONAL SANITARI - GRUP A1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT DOCÈNCIA TOTAL MENSUAL
 19. 19. Pàgina 7B PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (RADIODIAGNÒSTIC, ANÀLISIS CLÍNIQUES, REHABILITACIÓ I PSIQUIATRIA) JORNADA 36 H SETMANALS (94%) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C018B) (x14) (36h. setmanals) Cap Servei 28 15.107,15 11.995,08 15.987,82 43.090,05 Cap Secció 26 15.107,15 10.061,35 11.664,76 36.833,26 Facultatiu/va especialista 24 15.107,15 8.399,90 7.402,89 30.909,94 JORNADA 37,5 H SETMANALS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C018B) (x14) (37,5h. setmanals) (C020) (x14) (40h. setmanals) Cap Servei 28 16.071,44 12.760,72 17.008,32 45.840,48 12.320,42 58.160,90 Cap Secció 26 16.071,44 10.703,56 12.409,32 39.184,32 11.256,98 50.441,30 Facultatiu/va especialista 24 16.071,44 8.936,06 7.875,42 32.882,92 9.951,76 42.834,68 Complement de dedicació exclusiva (C039) (x14) 5.177,48 PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA D'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I FACULTATIU ESPECIALISTA APD (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) 10.636,50 1.805,86 37.449,86 Mínim (1) 13.971,58 5.052,88 44.031,96 Màxim Odontòleg/loga / Dentista 24 16.071,44 8.936,06 13.110,72 -------- 38.118,22 (C001) (x14) (C005) (x14) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) (C027) (x14) 10.147,90 1.805,86 46.287,64 Mínim ( 13.482,14 5.052,88 52.868,90 Màxim Grau APD (si escau)......................... 553,84 (C014) (x14) Complement de docència (C018A) (x14) 3.821,30 Complement direcció de programes (C016A) (x14) 2.268,42 Complement coordinació EAP / Unitat Docent / Adjunt-a (C017A) (x14) C1 6.198,92 C2 9.298,10 Complement de coordinació de programes específics (C017A) (x14) C1 6.198,92 Complement de dedicació exclusiva (C039) (x14) 5.177,48 Complement de muntanya (Resolució de 28 desembre de 2007) (C068) (x12) 3.328,68 Complement de costa (per al personal eventual de les ABS relacionades) (C067) (x3) (només mesos estiu) 1.497,81 (1) Imports mínim i màxim. Veure la taula de la pàgina 9A. PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA DELS PROGRAMES ESPECÍFICS (PASSIR, PADES, ACUT, etc.) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C015B) (x14) Facultatiu/va especialista PADES 24 16.071,44 8.936,06 13.110,72 38.118,22 Fac. especialista PASSIR/ACUT 24 16.071,44 8.936,06 16.257,22 41.264,72 Complement de coordinació de programes específics PADES/PASSIR/ACUT (C1) (C017A) (x14) 6.198,92 Complement de coordinació de programes específics ACUT (C2) (C017A) (x14) 9.298,10 Complement de desplaçament PADES (C022) (x14) 1.805,86 Complement de dedicació exclusiva PADES/PASSIR/ACUT (C039) (x14) 5.177,48 Complement de docència ACUT (C018A) (x14) 3.821,30 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. TOTAL ANUAL COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. COMPLEMENT DESPLAÇAMENT COMPLEMENT INTEGRACIÓ APD TOTAL ANUAL Metge/ssa APD 24 10.556,14 1.765,12 8.936,06 13.076,56 Metge/ssa de Família i Pediatre 24 16.071,44 8.936,06 HAVERS BÀSICS APD LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT ESPECÍFIC COMPLEMENT DESTINACIÓ TOTAL ANUAL COMPLEMENT JORNADA COMP. TOTAL ANUAL JORNADA 40 H SETMANALS LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. COMPLEMENT DESPLAÇAMENT TOTAL ANUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT DOCÈNCIA IMPORTS ANUALS PERSONAL SANITARI - GRUP A1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT DOCÈNCIA TOTAL ANUAL
 20. 20. Pàgina 8A TITULATS/DES SUPERIORS SANITARIS/ES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (FARMÀCIA, MEDICINA) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Titulat/da Superior Sanitari/a 24 1.214,39 638,29 936,48 2.789,16 PERSONAL INTEGRAT NO HOMOLOGAT (40% JORNADA) PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA D'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I FACULTATIU ESPECIALISTA APD (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) Metge/ssa de Família i Pediatre/a 24 485,76 255,32 307,10 51,63 1.099,81 (*) Odontòleg/loga / Dentista 24 485,76 255,32 377,80 -------- 1.118,88 (C001) (x14) (C005) (x14) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) (C027) (x14) Metge/ssa APD 24 754,01 126,08 255,32 293,15 51,63 373,64 1.853,83 Grau APD (si escau)........................... 39,56 (C014) (x14) (100% IMPORT) Complement de muntanya (Resolució de 28 desembre de 2007) (C068) (x12) 110,97 (*) Import mínim. Veure taula pàgina 9A PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA DELS PROGRAMES ESPECÍFICS (PASSIR, PADES, ACUT, etc.) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C015B) (x14) Metge/ssa 24 485,76 255,32 377,80 1.118,87 PERSONAL DE CENTRES PENITENCIARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) 1.214,39 638,29 CENTRES A 1.924,31 3.776,99 1.214,39 638,29 CENTRES B 2.186,26 4.038,94 1.214,39 638,29 CENTRES C 1.735,38 3.588,06 (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Titulat/da Superior Sanitari/a 24 1.214,39 638,29 1.328,66 3.181,34 TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC (C063) (x14) Facultatiu/va especialista 24 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. PENITENCIARIA TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. HAVERS BÀSICS APD (100% IMP.) LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT ESPECÍFIC COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. (*) COMPLEMENT DESPLAÇAMENT COMPLEMENT INTEGRACIÓ APD TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. (*) COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (*) TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC IMPORTS MENSUALS PERSONAL SANITARI - GRUP A1
 21. 21. Pàgina 8B TITULATS/DES SUPERIORS SANITARIS/ES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (FARMÀCIA, MEDICINA) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Titulat/da Superior Sanitari/a 24 16.071,44 8.936,06 13.110,72 38.118,22 PERSONAL INTEGRAT NO HOMOLOGAT (40% JORNADA) PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA D'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I FACULTATIU ESPECIALISTA APD (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) Metge/ssa de Família i Pediatre/a 24 6.428,64 3.574,42 4.299,40 722,82 15.025,28 Odontòleg/loga / Dentista 24 6.428,64 3.574,42 5.289,20 -------- 15.292,26 (C001) (x14) (C005) (x14) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) (C027) (x14) Metge/ssa APD 24 10.556,14 1.765,12 3.574,42 4.104,10 722,82 5.230,96 25.953,56 (*) Grau APD (si escau)........................... 553,84 (C014) (x14) (100% IMPORT) Complement de muntanya (Resolució de 28 desembre de 2007) (C068) (x12) 1.331,64 (*) Import mínim. Veure taula pàgina 9A PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA DELS PROGRAMES ESPECÍFICS (PASSIR, PADES, ACUT, etc.) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C015B) (x14) Metge/ssa 24 6.428,64 3.574,42 5.289,20 15.292,26 PERSONAL DE CENTRES PENITENCIARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) 16.071,44 8.936,06 CENTRES A 26.940,34 51.947,84 16.071,44 8.936,06 CENTRES B 30.607,64 55.615,14 16.071,44 8.936,06 CENTRES C 24.295,32 49.302,82 (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Titulat/da Superior Sanitari/a 24 16.071,44 8.936,06 18.601,24 43.608,74 TOTAL ANUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC (C063) (x14) Facultatiu/va especialista 24 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. PENITENCIARIA TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. HAVERS BÀSICS APD (100% IMP.) LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT ESPECÍFIC COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. (*) COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (*) COMPLEMENT INTEGRACIÓ APD TOTAL ANUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM (*) COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (*) TOTAL ANUAL IMPORTS ANUALS PERSONAL SANITARI - GRUP A1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL
 22. 22. Pàgina 9A COMPLEMENT D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (C015B) (x14) PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA D'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I FACULTATIU APD Metge/ssa de Família Pediatre/a <1900 <1300 G1 759,75 G6 868,92 G11 829,20 G16 908,64 1901 - 2800 1301 - 1600 G2 819,31 G7 898,69 G12 858,99 G17 938,42 2801 - 3200 1601 - 1900 G3 849,08 G8 928,49 G13 888,77 G18 968,18 3201 - 3700 1901 - 2400 G4 868,92 G9 948,33 G14 908,64 G19 988,04 >3700 >2400 G5 878,84 G10 958,26 G15 918,57 G20 997,97 G1 724,85 G6 834,06 G11 794,34 G16 873,76 G2 784,42 G7 863,83 G12 824,13 G17 903,54 G3 814,21 G8 893,61 G13 853,90 G18 933,31 G4 834,06 G9 913,45 G14 873,76 G19 953,15 G5 843,96 G10 923,36 G15 883,70 G20 963,09 PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA INTEGRAT NO HOMOLOGAT DELS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I FACULTATIU ESPECIALISTA APD INTEGRAT NO HOMOLOGAT (40% IMPORTS) G1 307,10 G6 350,77 G11 334,87 G16 366,66 G1 293,15 G6 336,84 G11 320,96 G16 352,70 COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (C022) (x14) PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA D'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I FACULTATIU APD Metge/ssa de Família i APD Pediatre/a <1900 <1300 D1 128,99 D6 214,89 D11 300,80 1901 - 2800 1301 - 1600 D2 171,91 D7 232,06 D12 317,99 2801 - 3200 1601 - 1900 D3 189,13 D8 249,26 D13 335,18 3201 - 3700 1901 - 2400 D4 206,28 D9 266,43 D14 352,36 >3700 >2400 D5 214,89 D10 275,04 D15 360,92 PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA INTEGRAT NO HOMOLOGAT DELS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I FACULTATIU ESPECIALISTA APD INTEGRAT NO HOMOLOGAT (40% IMPORTS) D1 51,63 D6 85,98 D11 120,34 TRAM EDAT PES =< 2 anys 4 3-7 2 8-14 1 15-44 1 45-64 2 65-74 3 => 75 4 Metge/ssa Família, Pediatre/a i APD POBLACIÓ PONDERADA D1 - D2 D3 - D4 D5 - D6 Metge/ssa de Família i Pediatre/a Metge/ssa APD POBLACIÓ PONDERADA D1 - D2 D3 - D4 D5 - D6 S1 - S2 S3 - S4 S1 - S2 S3 - S4 3201 - 3700 >3700 URBÀ (D1-D2) RURAL (D3 - D6) <1900 1901 - 2800 2801 - 3200 Metge/ssa APD S1 - S2 S3 - S4 S1 - S2 S3 - S4 POBLACIÓ PONDERADA URBÀ (D1-D2) RURAL (D3 - D6) S1 - S2 S3 - S4 S1 - S2 S3 - S4 IMPORTS MENSUALS POBLACIÓ PONDERADA URBÀ (D1-D2) RURAL (D3 - D6)
 23. 23. Pàgina 9B COMPLEMENT D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (C015B) (x14) PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA D'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I FACULTATIU APD Metge/ssa de Família Pediatre/a <1900 <1300 G1 10.636,50 G6 12.164,88 G11 11.608,80 G16 12.720,96 1901 - 2800 1301 - 1600 G2 11.470,34 G7 12.581,66 G12 12.025,86 G17 13.137,88 2801 - 3200 1601 - 1900 G3 11.887,12 G8 12.998,86 G13 12.442,78 G18 13.554,52 3201 - 3700 1901 - 2400 G4 12.164,88 G9 13.276,62 G14 12.720,96 G19 13.832,56 >3700 >2400 G5 12.303,76 G10 13.415,64 G15 12.859,98 G20 13.971,58 G1 10.147,90 G6 11.676,84 G11 11.120,76 G16 12.232,64 G2 10.981,88 G7 12.093,62 G12 11.537,82 G17 12.649,56 G3 11.398,94 G8 12.510,54 G13 11.954,60 G18 13.066,34 G4 11.676,84 G9 12.788,30 G14 12.232,64 G19 13.344,10 G5 11.815,44 G10 12.927,04 G15 12.371,80 G20 13.483,26 PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA INTEGRAT NO HOMOLOGAT DELS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I FACULTATIU ESPECIALISTA APD INTEGRAT NO HOMOLOGAT (40% IMPORTS) G1 4.299,40 G6 4.910,78 G11 4.688,18 G16 5.133,24 G1 4.104,10 G6 4.715,76 G11 4.493,44 G16 4.937,80 COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (C022) (x14) PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA D'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I FACULTATIU APD Metge/ssa de Família i APD Pediatre/a <1900 <1300 D1 1.805,86 D6 3.008,46 D11 4.211,20 1901 - 2800 1301 - 1600 D2 2.406,74 D7 3.248,84 D12 4.451,86 2801 - 3200 1601 - 1900 D3 2.647,82 D8 3.489,64 D13 4.692,52 3201 - 3700 1901 - 2400 D4 2.887,92 D9 3.730,02 D14 4.933,04 >3700 >2400 D5 3.008,46 D10 3.850,56 D15 5.052,88 PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA INTEGRAT NO HOMOLOGAT DELS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I FACULTATIU ESPECIALISTA APD INTEGRAT NO HOMOLOGAT (40% IMPORTS) D1 722,82 D6 1.203,72 D11 1.684,76 TRAM EDAT PES =< 2 anys 4 3-7 2 8-14 1 15-44 1 45-64 2 65-74 3 => 75 4 Metge/ssa Família, Pediatre/a i APD POBLACIÓ PONDERADA D1 - D2 D3 - D4 D5 - D6 Metge/ssa de Família i Pediatre/a Metge/ssa APD POBLACIÓ PONDERADA D1 - D2 D3 - D4 D5 - D6 S1 - S2 S3 - S4 S1 - S2 S3 - S4 3201 - 3700 >3700 URBÀ (D1-D2) RURAL (D3 - D6) <1900 1901 - 2800 2801 - 3200 Metge/ssa APD S1 - S2 S3 - S4 S1 - S2 S3 - S4 POBLACIÓ PONDERADA URBÀ (D1-D2) RURAL (D3 - D6) S1 - S2 S3 - S4 S1 - S2 S3 - S4 IMPORTS ANUALS POBLACIÓ PONDERADA URBÀ (D1-D2) RURAL (D3 - D6)
 24. 24. Pàgina 10A PERSONAL DIPLOMAT SANITARI AFECTAT PER LA INTEGRACIÓ D'ESPECIALITATS (DECRET 284/1990, DE 21 DE NOVEMBRE) O LA REFORMA DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA I SERVEIS JERARQUITZATS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) (36h. setmanals) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) (37,5h. setmanals) Infermer/a en Cap (a extingir) 22 --- --- --- --- 1.050,06 558,28 952,99 2.561,33 Infermer/a Adjunt/a 22 --- --- --- --- 1.050,06 558,28 694,51 2.302,85 Fisioterapeuta 21 987,06 487,23 498,35 1.972,64 1.050,06 518,33 530,16 2.098,55 DUI 21 987,06 487,23 346,88 1.821,17 1.050,06 518,33 369,02 1.937,41 Terapeuta Ocupacional 21 987,06 487,23 451,47 1.925,76 1.050,06 518,33 480,29 2.048,68 PERSONAL SANITARI D'INFERMERIA, TREBALLADOR SOCIAL ADSCRIT ALS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I PRACTICANT APD (C001) (x12+2) (C004A) (x14) Nivell Imports Nivell Imports 1 259,99 1 156,14 1.984,52 Mínim DUI 2 367,34 2 204,52 --- Treballador/a Social 3 442,20 3 252,87 --- 4 290,05 --- 5 321,73 --- 6 353,39 2.438,82 Màxim (C001) (x14) (C005) (x14) (C004A) (x14) Nivell Imports Nivell Imports (C027) (x14) 1 230,43 1 156,14 2.234,34 Mínim 2 337,80 2 204,52 --- 3 412,61 3 252,87 --- 4 290,05 --- 5 321,73 --- 6 353,39 2.688,62 Màxim Grau APD (si escau).................... 31,67 (C014) (x14) Complement de docència (C018A) (x14) D2 231,70 Complement direcció de programes (C016A) (x14) 162,03 Complement coordinació EAP / Unitat Docent (C017A) (x14) C1 442,78 C2 664,15 Complement de muntanya (Resolució de 28 desembre de 2007) (C068) (x12) 199,77 Complement de costa (per al personal eventual de les ABS relacionades) (C067) (x3) (només mesos estiu) 499,27 (Conforme doc 8/5/2007 de la Dir. Adjunta d'Afers Assistencials) PERSONAL DIPLOMAT SANITARI ESPECIALISTA INTEGRAT AL PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) Llevadora Urbana 22 1.050,06 558,28 465,55 204,52 2.278,41 Llevadora Rural 22 1.050,06 558,28 465,55 321,73 2.395,62 (C001) (x14) (C005) (x14) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) (C027) (x14) Llevadora APD Urbana 22 620,83 99,44 558,28 430,78 204,52 501,92 2.415,77 Llevadora APD Rural 22 620,83 99,44 558,28 430,78 321,73 501,92 2.532,98 Grau APD (si escau).......................... 31,67 (C014) (x14) Complement coordinació (C017A) (x14) C1 442,78 Complement de docència (C018A) (x14) D2 231,70 HAVERS BÀSICS APD LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT ESPECÍFIC COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. COMPLEMENT DESPLAÇAM. COMPLEMENT INTEGR. APD TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. COMPLEMENT DESPLAÇAM. TOTAL MENSUAL Practicant APD 21 620,83 99,44 518,33 609,17 4 487,46 HAVERS BÀSICS APD LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT ESPECÍFIC COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. (C015B) (x14) COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (C022) (x14) COMPLEMENT INTEGR. APD TOTAL MENSUAL 21 1.050,06 518,33 4 517,04 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. (C015B) (x14) COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (C022) (x14) TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC IMPORTS MENSUALS PERSONAL SANITARI - GRUP A2 JORNADA 36 H SETMANALS (94%) JORNADA 37,5 H SETMANALS
 25. 25. Pàgina 10B PERSONAL DIPLOMAT SANITARI AFECTAT PER LA INTEGRACIÓ D'ESPECIALITATS (DECRET 284/1990, DE 21 DE NOVEMBRE) O LA REFORMA DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA I SERVEIS JERARQUITZATS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) (36h. setmanals) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) (37,5h. setmanals) Infermer/a en Cap (a extingir) 22 --- --- --- --- 14.132,38 7.815,92 13.341,86 35.290,16 Infermer/a Adjunt/a 22 --- --- --- --- 14.132,38 7.815,92 9.723,14 31.671,44 Fisioterapeuta 21 13.284,44 6.821,22 6.976,91 27.082,57 14.132,38 7.256,62 7.422,24 28.811,24 DUI 21 13.284,44 6.821,22 4.856,30 24.961,96 14.132,38 7.256,62 5.166,28 26.555,28 Terapeuta Ocupacional 21 13.284,44 6.821,22 6.320,62 26.426,28 14.132,38 7.256,62 6.724,06 28.113,06 PERSONAL SANITARI D'INFERMERIA, TREBALLADOR SOCIAL ADSCRIT ALS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I PRACTICANT APD (C001) (x12+2) (C004A) (x14) Nivell Imports Nivell Imports 1 3.639,86 1 2.185,96 27.214,82 Mínim DUI 2 5.142,76 2 2.863,28 --- Treballador/a Social 3 6.190,80 3 3.540,18 --- 4 4.060,70 --- 5 4.504,22 --- 6 4.947,46 33.575,02 Màxim (C001) (x14) (C005) (x14) (C004A) (x14) Nivell Imports Nivell Imports (C027) (x14) 1 3.226,02 1 2.185,96 31.280,76 Mínim 2 4.729,20 2 2.863,28 --- 3 5.776,54 3 3.540,18 --- 4 4.060,70 --- 5 4.504,22 --- 6 4.947,46 37.640,68 Màxim Grau APD (si escau).................... 443,38 (C014) (x14) Complement de docència (C018A) (x14) D2 3.243,80 Complement direcció de programes (C016A) (x14) 2.268,42 Complement coordinació EAP / Unitat Docent (C017A) (x14) C1 6.198,92 C2 9.298,10 Complement de muntanya (Resolució de 28 desembre de 2007) (C068) (x12) 2.397,24 Complement de costa (per al personal eventual de les ABS relacionades) (C067) (x3) (només mesos estiu) 1.497,81 (Conforme doc 8/5/2007 de la Dir. Adjunta d'Afers Assistencials) PERSONAL DIPLOMAT SANITARI ESPECIALISTA INTEGRAT AL PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) Llevadora Urbana 22 14.132,38 7.815,92 6.517,70 2.863,28 31.329,28 Llevadora Rural 22 14.132,38 7.815,92 6.517,70 4.504,22 32.970,22 (C001) (x14) (C005) (x14) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) (C027) (x14) Llevadora APD Urbana 22 8.691,62 1.392,16 7.815,92 6.030,92 2.863,28 7.026,88 33.820,78 Llevadora APD Rural 22 8.691,62 1.392,16 7.815,92 6.030,92 4.504,22 7.026,88 35.461,72 Grau APD (si escau).................... 443,38 (C014) (x14) Complement coordinació (C017A) (x14) C1 6.198,92 Complement de docència (C018A) (x14) D2 3.243,80 HAVERS BÀSICS APD LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT ESPECÍFIC COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. COMPLEMENT DESPLAÇAM. COMPLEMENT INTEGR. APD TOTAL ANUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. COMPLEMENT DESPLAÇAM. TOTAL ANUAL Practicant APD 21 8.691,62 1.392,16 7.256,62 8.528,38 4 6.824,44 LLOC DE TREBALL 21 14.132,38 7.256,62 HAVERS BÀSICS APD NIVELL SOU COMPLEMENT ESPECÍFIC COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. (C015B) (x14) COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (C022) (x14) COMPLEMENT INTEGR. APD TOTAL ANUAL 4 7.238,56 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. (C015B) (x14) COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (C022) (x14) TOTAL ANUAL IMPORTS ANUALS PERSONAL SANITARI - GRUP A2 JORNADA 36 H SETMANALS (94%) JORNADA 37,5 H SETMANALS LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL
 26. 26. Pàgina 11A PERSONAL DIPLOMAT SANITARI DELS PROGRAMES ESPECÍFICS (PASSIR, PADES) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Diplomat/da infermeria 21 1.050,06 518,33 612,83 2.181,22 (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Diplomat/da infermeria ACUT 21 1.050,06 518,33 649,34 2.217,73 Complement de coordinació de programes específics (C017A) (x14) 442,78 Complement de desplaçament PADES (C022) (x14) 156,14 PERSONAL INTEGRAT NO HOMOLOGAT (40% JORNADA) PERSONAL DIPLOMAT SANITARI DELS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (C001) (x12+2) (C004A) (x14) Nivell Imports Nivell Imports 1 107,20 1 62,48 797,04 Mínim DUI 2 150,13 2 81,84 --- Treballador/a Social 3 180,09 3 101,16 --- 4 116,06 --- 5 128,71 --- 6 141,38 978,76 Màxim (C001) (x14) (C005) (x14) (C004A) (x14) Nivell Imports Nivell Imports (C027) (x14) 1 95,38 1 62,48 1.329,14 Mínim 2 138,30 2 81,84 --- 3 168,25 3 101,16 --- 4 116,06 --- 5 128,71 --- 6 141,38 1.510,84 Màxim Grau APD (si escau)........................... 31,67 (C014) (x14) Complement de muntanya (Resolució de 28 desembre de 2007) (C068) (x12) 79,92 PERSONAL DIPLOMAT SANITARI ESPECIALISTA ADSCRIT AL PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) Llevadora Urbana 22 420,04 223,31 189,41 81,84 914,60 Llevadora Rural 22 420,04 223,31 189,41 128,71 961,47 (C001) (x14) (C005) (x14) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) (C027) (x14) Llevadora APD Urbana 22 620,83 99,44 223,32 175,50 81,84 200,80 1.401,73 Llevadora APD Rural 22 620,83 99,44 223,32 175,50 128,71 200,80 1.448,60 Grau APD (si escau)........................... 31,67 PERSONAL DE CENTRES PENITENCIARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) CENTRES A 1.598,67 3.167,06 CENTRES B 1.616,03 3.184,42 CENTRES C 1.406,40 2.974,79 DUI 21 1.050,06 518,33 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. PENITENCIARIA TOTAL MENSUAL (C063) (x14) HAVERS BÀSICS APD LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT ESPECÍFIC COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. COMPLEMENT DESPLAÇAM. COMPLEMENT INTEGR. APD TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. COMPLEMENT DESPLAÇ. TOTAL MENSUAL Practicant APD 21 620,83 99,44 207,33 243,68 4 198,18 HAVERS BÀSICS APD LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT ESPECÍFIC COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. (C015B) (x14) COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (C022) (x14) COMPLEMENT INTEGR. APD TOTAL MENSUAL 21 420,03 207,33 4 210,02 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. (C015B) (x14) COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (C022) (x14) TOTAL MENSUAL PERSONAL DIPLOMAT SANITARI DELS PROGRAMES ESPECÍFICS (ACUT) LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL IMPORTS MENSUALS PERSONAL SANITARI - GRUP A2 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL
 27. 27. Pàgina 11B IMPORTS ANUALS PERSONAL DIPLOMAT SANITARI DELS PROGRAMES ESPECÍFICS (PASSIR, PADES) (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Diplomat/da infermeria 21 14.132,38 7.256,62 8.579,62 29.968,62 (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Diplomat/da infermeria ACUT 21 14.132,38 7.256,62 9.090,76 30.479,76 Complement de coordinació de programes específics (C017A) (x14) 6.198,92 Complement de desplaçament PADES (C022) (x14) 2.185,96 PERSONAL INTEGRAT NO HOMOLOGAT (40% JORNADA) PERSONAL DIPLOMAT SANITARI DELS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (C001) (x12+2) (C004A) (x14) Nivell Imports Nivell Imports 1 1.500,80 1 874,72 10.931,21 Mínim DUI 2 2.101,82 2 1.145,76 --- Treballador/a Social 3 2.521,26 3 1.416,24 --- 4 1.624,84 --- 5 1.801,94 --- 6 1.979,32 13.475,29 Màxim (C001) (x14) (C005) (x14) (C004A) (x14) Nivell Imports Nivell Imports (C027) (x14) 1 1.335,32 1 874,72 18.607,99 Mínim 2 1.936,20 2 1.145,76 --- 3 2.355,50 3 1.416,24 --- 4 1.624,84 --- 5 1.801,94 --- 6 1.979,32 21.151,79 Màxim Grau APD (si escau)........................... 443,38 (C014) (x14) Complement de muntanya (Resolució de 28 desembre de 2007) (C068) (x12) 959,04 PERSONAL DIPLOMAT SANITARI ESPECIALISTA ADSCRIT AL PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) Llevadora Urbana 22 5.653,04 3.126,37 2.651,74 1.145,76 12.576,91 Llevadora Rural 22 5.653,04 3.126,37 2.651,74 1.801,94 13.233,09 (C001) (x14) (C005) (x14) (C004A) (x14) (C015B) (x14) (C022) (x14) (C027) (x14) Llevadora APD Urbana 22 8.691,62 1.392,16 3.126,37 2.457,00 1.145,76 2.811,20 19.624,11 Llevadora APD Rural 22 8.691,62 1.392,16 3.126,37 2.457,00 1.801,94 2.811,20 20.280,29 Grau APD (si escau)........................... 443,38 (C014) (x14) PERSONAL DE CENTRES PENITENCIARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) CENTRES A 22.381,38 43.770,38 CENTRES B 22.624,42 44.013,42 CENTRES C 19.689,60 41.078,60 DUI 21 14.132,38 7.256,62 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. PENITENCIARIA TOTAL ANUAL (C063) (x14) HAVERS BÀSICS APD LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT ESPECÍFIC COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. COMPLEMENT DESPLAÇAM. COMPLEMENT INTEGR. APD TOTAL ANUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. COMPLEMENT DESPLAÇ. TOTAL ANUAL Practicant APD 21 8.691,62 1.392,16 2.902,65 3.411,52 4 2.774,52 HAVERS BÀSICS APD LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT ESPECÍFIC COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. (C015B) (x14) COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (C022) (x14) COMPLEMENT INTEGR. APD TOTAL ANUAL 21 5.653,04 2.902,65 4 2.940,28 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ATENCIÓ PRIM. (C015B) (x14) COMPLEMENT DESPLAÇAMENT (C022) (x14) TOTAL ANUAL PERSONAL DIPLOMAT SANITARI DELS PROGRAMES ESPECÍFICS (ACUT) LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL PERSONAL SANITARI - GRUP A2 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL
 28. 28. Pàgina 12A PERSONAL TÈCNIC DE GRAU SUPERIOR SANITARI DELS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Tècnic/a Especialista 17 788,42 407,72 494,39 1.690,53 Complement de coordinació de tècnics/ques especialistes de radiologia (C017A) (x14) 373,47 PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MIG SANITARI DELS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Auxiliar Infermeria d'EAP 15 656,18 358,56 415,53 1.430,27 Auxiliar Infermeria d'Atenció a l'usuari 15 656,18 358,56 454,71 1.469,45 PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MIG SANITARI DELS CENTRES PENITENCIARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) Auxiliar Infermeria 13 656,18 309,40 CENTRES A 959,42 1.925,00 (C005) (x14) TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL SANITARI - GRUP C2 IMPORTS MENSUALS PERSONAL SANITARI - GRUP C1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL
 29. 29. Pàgina 12B IMPORTS ANUALS PERSONAL TÈCNIC DE GRAU SUPERIOR SANITARI DELS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Tècnic/a Especialista 17 10.823,90 5.708,08 6.921,46 23.453,44 Complement de coordinació de tècnics/ques especialistes de radiologia (C017A) (x14) 5.228,58 PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MIG SANITARI DELS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Auxiliar Infermeria d'EAP 15 9.174,56 5.019,84 5.817,42 20.011,82 Auxiliar Infermeria d'Atenció a l'usuari 15 9.174,56 5.019,84 6.365,94 20.560,34 PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MIG SANITARI DELS CENTRES PENITENCIARIS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) Auxiliar Infermeria 13 9.174,56 4.331,60 CENTRES A 13.431,88 26.938,04 (C005) (x14) LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL SANITARI - GRUP C2 PERSONAL SANITARI - GRUP C1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL
 30. 30. PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS
 31. 31. Pàgina 13A IMPORTS MENSUALS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Tècnic/a titulat/ada superior, Tècnic/a superior funció administrativa, Tècnic/a prevenció riscos laborals nivell superior (N1), Enginyer/a superior i Analista/Analista programador/a 22 1.214,39 558,28 646,54 2.419,21 (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Tècnic/a titulat/ada mig, Tècnic/a gestió funció administr., Treballador/a Social, Enginyer/a tècnic/a, Mestre/a industrial i Programador/a 21 1.050,06 518,33 389,71 1.958,10 Tècnic/a prevenció riscos laborals nivell superior (N1) 21 1.050,06 518,33 646,54 2.214,93 Tècnic/a prevenció riscos laborals nivell mitjà (N2) 21 1.050,06 518,33 389,71 1.958,10 (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Administratiu/va nivell 1, Deliniant (a extingir) i Cuiner/a 17 788,42 407,72 374,99 1.571,13 Administratiu/va nivell 2 (At. Usuari / Secret. Direcció) i Tècnic/a especialista grau superior 17 788,42 407,72 454,71 1.650,85 Tècnic/a prevenció riscos laborals nivell mitjà (N2) 17 788,42 407,72 389,71 1.585,85 Cap de Taller (a extingir) 17 788,42 407,72 520,86 1.717,00 Complement de productivitat (C030) (x12) Polivalència A 113,12 pel personal Tècnic especialista grau superior amb titulació de: Polivalència B 209,99 Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, Instalació i manteniment Polivalència C 161,55 Complement de coordinació de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals (C017A) (x14) 271,39 (El poden percebre també els professionals sanitaris adscits a les UBP que tinguin assignades tasques de coordinació) Complement referent de gestió i serveis (C066) (x14) 158,06 Complement responsable de gestió Personal estatutari d'Atenció Primària C036 (x14) 464,74 Personal Laboral de Conveni Ünic d'Atenció Primària C036A (x14) 495,51 Complement coordinador d'àrea Personal estatutari d'Atenció Primària C037 (x14) 373,47 Personal Laboral de Conveni Ünic d'Atenció Primària C037A (x14) 398,22 PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS - GRUP C1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS - GRUP A2 PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS - GRUP A1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL
 32. 32. Pàgina 13B IMPORTS ANUALS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Tècnic/a titulat/ada superior, Tècnic/a superior funció administrativa, Tècnic/a prevenció riscos laborals nivell superior (N1), Enginyer/a superior i Analista/Analista programador/a 22 16.071,44 7.815,92 9.051,56 32.938,92 (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Tècnic/a titulat/ada mig, Tècnic/a gestió funció administr., Treballador/a Social, Enginyer/a tècnic/a, Mestre/a industrial i Programador/a 21 14.132,38 7.256,62 5.455,94 26.844,94 Tècnic/a prevenció riscos laborals nivell superior (N1) 21 14.132,38 7.256,62 9.051,56 30.440,56 Tècnic/a prevenció riscos laborals nivell mitjà (N2) 21 14.132,38 7.256,62 5.455,94 26.844,94 (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Administratiu/va nivell 1, Deliniant (a extingir) i Cuiner/a 17 10.823,90 5.708,08 5.249,86 21.781,84 Administratiu/va nivell 2 (At. Usuari / Secret. Direcció) i Tècnic/a especialista grau superior 17 10.823,90 5.708,08 6.365,94 22.897,92 Tècnic/a prevenció riscos laborals nivell mitjà (N2) 17 10.823,90 5.708,08 5.455,94 21.987,92 Cap de Taller (a extingir) 17 10.823,90 5.708,08 7.292,04 23.824,02 Complement de productivitat (C030) (x12) Polivalència A 1.357,44 pel personal Tècnic especialista grau superior amb titulació de: Polivalència B 2.519,88 Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, Instalació i manteniment Polivalència C 1.938,60 Complement de coordinació de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals (C017A) (x14) 3.799,46 (El poden percebre també els professionals sanitaris adscits a les UBP que tinguin assignades tasques de coordinació) Complement referent de gestió i serveis (C066) (x14) 2.212,84 Complement responsable de gestió Personal estatutari d'Atenció Primària C036 (x14) 6.506,36 Personal Laboral de Conveni Ünic d'Atenció Primària C036A (x14) 6.937,14 Complement coordinador d'àrea Personal estatutari d'Atenció Primària C037 (x14) 5.228,58 Personal Laboral de Conveni Ünic d'Atenció Primària C037A (x14) 5.575,08 PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS - GRUP C1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS - GRUP A2 PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS - GRUP A1 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL
 33. 33. Pàgina 14A IMPORTS MENSUALS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Governanta (a extingir) 18 656,18 432,32 351,82 1.440,32 Cap personal subaltern d'hospital (a extingir) 18 656,18 432,32 476,42 1.564,92 Cap personal subaltern d'atenció primària (a extingir) 16 656,18 383,19 413,26 1.452,63 Auxiliar administratiu - 1r nivell 15 656,18 358,56 415,53 1.430,27 Auxiliar administratiu - 2n nivell: atenció a l'usuari 15 656,18 358,56 454,71 1.469,45 Auxiliar administratiu - 2n nivell: secret. direcció 15 656,18 358,56 443,14 1.457,88 Telefonista, calefactor/fogoner/a, conductor/a, electricista, mecànic/a i llauner/a. A extingir: Hostessa rel. publi., locutor/a, monitor/a, cosidor/a, operador/a maq. Imprimir, perruquer/a, pintor/a, paleta i fuster/a Tècnic/a especialista grau mig 15 656,18 358,56 301,44 1.316,18 Complement de productivitat (C030) (x12) pel personal dels grups professionals: Electricista, Mecànic/a, Calefactor/a, Llauner/a i Tècnic/a especialista grau mig Nivell hospitalari A 113,12 B 209,99 Nivell primària C 161,55 Paleta, Fuster/a i Pintor/a A 113,12 (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Z1 - Zelador/a quiròfan, psicologia i paraplegia 13 600,58 309,40 408,74 1.318,72 Z2 - Zelador/a estabulari experimentació 13 600,58 309,40 448,27 1.358,25 Z3 - Zelador/a auxiliar autòpsies 13 600,58 309,40 532,28 1.442,26 Z4 - Zelador/a encarregat/ada torn vigilància 13 600,58 309,40 469,25 1.379,23 Z5 - Zelador/a sense atenció directe al malalt 13 600,58 309,40 363,05 1.273,03 Z6 - Zelador/a atenció directe al malalt 13 600,58 309,40 408,38 1.318,36 Z7 - Zelador/a encarregat/ada bugaderia 13 600,58 309,40 456,41 1.366,39 Z8 - Zelador/a atenció a l'usuari 13 600,58 309,40 454,71 1.364,69 Auxiliar servei hoteleria, ajudant/a llenceria i assistent/a ofici. A extingir: Bugader/a, planxador/a, marmitó/ona i netejador/a 13 600,58 309,40 408,38 1.318,36 Complement referent de gestió i serveis (en els termes previstos a l'apartat 8.9 del II Acord) (C066) (x14) 158,06 PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS - GRUP GP LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL 15 656,18 358,56 301,44 1.316,18 PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS - GRUP C2 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL MENSUAL
 34. 34. Pàgina 14B IMPORTS ANUALS (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Governanta (a extingir) 18 9.174,56 6.052,48 4.925,48 20.152,52 Cap personal subaltern d'hospital (a extingir) 18 9.174,56 6.052,48 6.669,88 21.896,92 Cap personal subaltern d'atenció primària (a extingir) 16 9.174,56 5.364,66 5.785,64 20.324,86 Auxiliar administratiu - 1r nivell 15 9.174,56 5.019,84 5.817,42 20.011,82 Auxiliar administratiu - 2n nivell: atenció a l'usuari 15 9.174,56 5.019,84 6.365,94 20.560,34 Auxiliar administratiu - 2n nivell: secret. direcció 15 9.174,56 5.019,84 6.203,96 20.398,36 Telefonista, calefactor/fogoner/a, conductor/a, electricista, mecànic/a i llauner/a. A extingir: Hostessa rel. publi., locutor/a, monitor/a, cosidor/a, operador/a maq. Imprimir, perruquer/a, pintor/a, paleta i fuster/a Tècnic/a especialista grau mig 15 9.174,56 5.019,84 4.220,16 18.414,56 Complement de productivitat (C030) (x12) pel personal dels grups professionals: Electricista, Mecànic/a, Calefactor/a, Llauner/a i Tècnic/a especialista grau mig Nivell hospitalari A 1.357,44 B 2.519,88 Nivell primària C 1.938,60 Paleta, Fuster/a i Pintor/a A 1.357,44 (C001) (x12+2) (C004A) (x14) (C005) (x14) Z1 - Zelador/a quiròfan, psicologia i paraplegia 13 8.408,12 4.331,60 5.722,36 18.462,08 Z2 - Zelador/a estabulari experimentació 13 8.408,12 4.331,60 6.275,78 19.015,50 Z3 - Zelador/a auxiliar autòpsies 13 8.408,12 4.331,60 7.451,92 20.191,64 Z4 - Zelador/a encarregat/ada torn vigilància 13 8.408,12 4.331,60 6.569,50 19.309,22 Z5 - Zelador/a sense atenció directe al malalt 13 8.408,12 4.331,60 5.082,70 17.822,42 Z6 - Zelador/a atenció directe al malalt 13 8.408,12 4.331,60 5.717,32 18.457,04 Z7 - Zelador/a encarregat/ada bugaderia 13 8.408,12 4.331,60 6.389,74 19.129,46 Z8 - Zelador/a atenció a l'usuari 13 8.408,12 4.331,60 6.365,94 19.105,66 Auxiliar servei hoteleria, ajudant/a llenceria i assistent/a ofici. A extingir: Bugader/a, planxador/a, marmitó/ona i netejador/a 13 8.408,12 4.331,60 5.717,32 18.457,04 Complement referent de gestió i serveis (en els termes previstos a l'apartat 8.9 del II Acord) (C066) (x14) 2.212,84 PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS - GRUP GP LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL 15 9.174,56 5.019,84 4.220,16 18.414,56 PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS - GRUP C2 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPLEMENT DESTINACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL
 35. 35. ALTRES COL·LECTIUS
 36. 36. Pàgina 15A (C001) (x14) (C029) (x14) MIR 1r any 1.214,39 101,93 1.316,32 MIR 2n any 1.214,39 201,79 1.416,18 MIR 3r any 1.214,39 323,79 1.538,18 MIR 4t any 1.214,39 445,87 1.660,26 MIR 5è any 1.214,39 575,12 1.789,51 DIR/LLIR 1r any 1.025,25 5,33 1.030,58 DIR/LLIR 2n any 1.025,25 87,38 1.112,63 (C001) (x14) (C204) (x12) (C255) (x12) Tècnic/a en Gestió i Adm. Sanitària 2.019,25 256,75 1.651,35 3.927,35 (C360) (x12) Emèrit de les Institucions Sanitàries 1.434,06 Import màxim mensual PERSONAL EMÈRIT HAVERS PERSONAL TÈCNIC EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA LLOC DE TREBALL SOU COMPLEMENT DE GRUP COMPLEMENT LLOC TREBALL TOTAL MENSUAL IMPORTS MENSUALS PERSONAL EN FORMACIÓ LLOC DE TREBALL SOU GRAU DE FORMACIÓ TOTAL MENSUAL
 37. 37. Pàgina 15B (C001) (x14) (C029) (x14) MIR 1r any 17.001,46 1.427,02 18.428,48 MIR 2n any 17.001,46 2.825,06 19.826,52 MIR 3r any 17.001,46 4.533,06 21.534,52 MIR 4t any 17.001,46 6.242,18 23.243,64 MIR 5è any 17.001,46 8.051,68 25.053,14 DIR/LLIR 1r any 14.353,50 74,62 14.428,12 DIR/LLIR 2n any 14.353,50 1.223,32 15.576,82 (C001) (x14) (C204) (x12) (C255) (x12) Tècnic/a en Gestió i Adm. Sanitària 28.269,50 3.081,00 19.816,20 51.166,70 (C360) (x12) Emèrit de les Institucions Sanitàries 17.208,72 Import màxim anual IMPORTS ANUALS PERSONAL EMÈRIT HAVERS PERSONAL EN FORMACIÓ GRAU DE FORMACIÓ TOTAL ANUAL PERSONAL TÈCNIC EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA LLOC DE TREBALL SOU COMPLEMENT DE GRUP COMPLEMENT LLOC TREBALL TOTAL ANUAL LLOC DE TREBALL SOU
 38. 38. CONCEPTES VARIABLES / CARRERA PROFESSIONAL I RETRIBUCIONS ESPECIALS CONTRACTES COVID-19
 39. 39. Pàgina 16 Laborable: de les 8h del dilluns a les 8h del dissabte Dissabte: de les 8h del dissabte a les 8h del diumenge Diumenge: de les 8h del diumenge a les 8h del dilluns Festiu: de les 8h del dia festiu a les 8h del dia següent PERSONAL FACULTATIU DE L'ÀMBIT HOSPITALARI PERSONAL DIPLOMAT D'INFERMERIA D'EAP I LLEVADORES PREU HORA Laborable T044A 26,37 PREU HORA Dissabte, diumenge i festiu T044B 29,77 Laborable T044A 17,95 Laborable T044C 13,19 Dissabte, diumenge i festiu T044B 20,25 Dissabte, diumenge i festiu T044D 14,89 Laborable T044E 12,58 Dissabte, diumenge i festiu T044F 14,18 PREU TORN Laborable T044H 228,48 Dissabte, diumenge i festiu T044I 342,67 PERSONAL DUI DE CENTRES PENITENCIARIS PREU HORA Laborable T044A 17,95 Dissabte, diumenge i festiu T044B 20,25 Laborable T044C 8,99 Dissabte, diumenge i festiu T044D 10,13 PERSONAL FACULTATIU D'EAP PREU HORA Laborable T044A 26,37 PERSONAL EN FORMACIÓ Dissabte, diumenge i festiu T044B 29,77 Laborable T044E 18,46 PREU HORA Dissabte, diumenge i festiu T044F 20,85 MIR 1r any T045A 13,22 MIR 2n any T045B 15,84 MIR 3r any T045C 18,46 MIR 4t i 5è any T045D 19,79 T062 3.344,38 MIR 1r any T045F 14,91 MIR 2n any T045G 17,91 MIR 3r any T045H 20,86 PERSONAL FACULTATIU DE CENTRES PENITENCIARIS MIR 4t i 5è any T045I 22,35 PREU HORA Laborable T044A 26,37 DIR/LLIR 1r any T045A 9,02 Dissabte, diumenge i festiu T044B 29,77 DIR/LLIR 2n any T045B 10,78 Laborable T044C 13,19 DIR/LLIR 1r any T045F 10,16 Dissabte, diumenge i festiu T044D 14,89 DIR/LLIR 2n any T045G 12,16 Dies 25 de desembre i 1 de gener, de 8h a 22h, i nits del 24 i el 31 de desembre, de 22 h a 8h. PERSONAL FACULTATIU PERSONAL EN FORMACIÓ PREU HORA PREU HORA Gratificació especial laborable T046A 39,50 MIR 1r any T047A 19,79 Gratificació especial festiu T046B 44,62 MIR 2n any T047B 23,72 MIR 3r any T047C 27,65 MIR 4t i 5è any T047D 29,61 MIR 1r any T047F 22,35 PERSONAL DIPLOMAT D'INFERMERIA D'EAP I LLEVADORES MIR 2n any T047G 26,82 PREU HORA MIR 3r any T047H 31,24 Gratificació especial laborable T046A 26,87 MIR 4t i 5è any T047I 33,47 Gratificació especial festiu T046B 30,35 DIR/LLIR 1r any T047A 13,48 DIR/LLIR 2n any T047B 16,12 DIR/LLIR 1r any T047F 15,21 DIR/LLIR 2n any T047G 18,23 Gratificació especial laborable Gratificació especial festiu GRATIFICACIÓ ESPECIAL DE NADAL PER JORNADA COMPLEMENTÀRIA Gratificació especial laborable Gratificació especial festiu AC localitzable (50%) AC Presència física dissabte, diumenge i festiu AC presència física AC Presència física laborable IMPORT ANUAL Complement per activitat complementària majors de 55 anys (import màxim anual) AC Presència física dissabte, diumenge i festiu AC presència física AC localitzable muntanya (70%) AC Presència física laborable AC presència física Complement per activitat complementària majors de 55 anys (import màxim anual) T062 3.344,38 AC localitzable (50%) Compl. cap de guàrdia (import per torn complet) IMPORT ANUAL ATENCIÓ CONTINUADA PER JORNADA COMPLEMENTÀRIA 2021 AC presència física AC Presència física AC localitzable (50%) AC Localitzable muntanya (70%)
 40. 40. Pàgina 17 PLUS NIT DIUMENGE A DIJOUS (T040A) PLUS DIA DISSABTE (T040C) Nits de diumenge a dijous, de les 22h les 8h. Dissabtes de les 8h les 22h. GRUP PREU HORA GRUP PREU HORA A1 3,64 A1 4,90 A2 3,18 A2 4,32 C1 2,81 C1, C2 i GP 3,40 C2 i GP 2,64 PLUS NIT DIVENDRES (T040I) PLUS DIA DIUMENGE I FESTIU (T040D) Divendres nit, de les 22h les 8h. Diumenges i festius, de les 8h les 22h. GRUP PREU HORA GRUP PREU HORA A1 8,43 A1 i A2 8,57 A2 7,45 C1, C2 i GP 6,74 C1 6,15 C2 i GP 5,99 PLUS NIT DISSABTE I VIGILIA FESTIU (T040B) Dissabte nit i vigilia de festiu nit, de les 22h les 8h. GRUP PREU HORA A1 i A2 8,57 C1, C2 i GP 6,74 Dies 25 de desembre i 1 de gener, de 8h a 22h, i nits del 24 i el 31 de desembre, de 22 h a 8h. GRUP PREU HORA Gratificació especial dia (T050A) A1 i A2 17,07 i Gratificació especial nit (T050B) C1, C2 i 13,41 (els dos conceptes tenen els mateixos imports) (T060) 55% sobre el valor de l'hora ordinària PLUSOS DE JORNADA 2021 GRATIFICACIÓ ESPECIAL DE NADAL ATENCIÓ CONTINUADA PER SERVEIS EXTRAORDINARIS
 41. 41. Pàgina 18 (C006) (x14) PERSONAL SANITARI NIVELL IMPORT MENSUAL IMPORT ANUAL IMPORT MENSUAL IMPORT ANUAL IMPORT MENSUAL IMPORT ANUAL IMPORT MENSUAL IMPORT ANUAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 328,26 4.595,64 174,34 2.440,76 90,85 1.271,90 79,58 1.114,12 2 626,60 8.772,40 311,77 4.364,78 145,33 2.034,62 127,33 1.782,62 3 906,83 12.695,62 424,00 5.936,00 181,66 2.543,24 159,13 2.227,82 4 1.139,28 15.949,92 602,11 8.429,54 245,22 3.433,08 214,81 3.007,34 PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS NIVELL IMPORT MENSUAL IMPORT ANUAL IMPORT MENSUAL IMPORT ANUAL IMPORT MENSUAL IMPORT ANUAL IMPORT MENSUAL IMPORT ANUAL IMPORT MENSUAL IMPORT ANUAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 135,15 1.892,10 104,44 1.462,16 90,85 1.271,90 79,58 1.114,12 70,89 992,46 2 216,21 3.026,94 167,10 2.339,40 145,33 2.034,62 127,33 1.782,62 113,38 1.587,32 3 270,24 3.783,36 208,83 2.923,62 181,66 2.543,24 159,13 2.227,82 141,71 1.983,94 4 364,75 5.106,50 281,89 3.946,46 245,22 3.433,08 214,81 3.007,34 191,27 2.677,78 (T013) PERSONAL FACULTATIU Cap Servei, Director/a Clínic/a, Director/a d'EAP i Coordinador/a de Programes Específics PERSONAL DIPLOMAT SANITARI PERSONAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L'ÀREA SANITÀRIA PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS GRUP A1 GRUP A2 GRUP C1 GRUP C2 GRUP GP 789,53 1.184,25 986,86 888,18 Tècnic/a de Grau Mig (Auxiliar d'infermeria) 888,18 MÀXIM ANUAL (*) 1.381,61 DUI, Diplomat/ada Sanitari/a, Llevadora, Fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional, Treballador/a Social i Assistent/a Social 3.120,40 MÀXIM ANUAL (*) Tècnic/a de Grau Superior (Tècnic/a especialista) 1.337,34 Adjunt/a d'Hospital i Adjunt/a a la Direcció 4.346,24 Supervisor/a 3.713,25 Facultatiu/va especialista, Metge/essa adjunt/a, Metge/essa de familia d'EAP, Pediatre/a, Odontòleg/loga, Dentista i Titulat/ada superior sanitari/a 6.100,27 MÀXIM ANUAL (*) Director/a d'EAP i Llevador/a coordinador/a 5.818,72 Cap de Secció 7.273,39 Adjunt/a a la Direcció 7.273,39 PRODUCTIVITAT VARIABLE PER OBJECTIUS (DPO) MÀXIM ANUAL (*) 8.446,52 GRUP A1 GRUP A2 GRUP C1 GRUP C2 GRUP GP CARRERA PROFESSIONAL 2021 FACULTATIU/VA DIPLOMAT/ADA SANITARI/A TÈCNIC/A GRAU SUPERIOR TÈCNIC/A GRAU MIG
 42. 42. Pàgina 19A NOVES CONTRACTACIONS: COVID-19 * Vigents fins a data 9 de maig de 2021. PERSONAL ESTUDIANT DE GRAU DE PROFESSIONS SANITARIES (C001) (x14) (C029) (x14) Grup A 1.214,39 101,93 1.316,32 Grup B 1.025,25 5,33 1.030,58 PERSONAL ESTUDIANT FORMACIÓ PROFESSIONAL (C001) (x14) Grau Mig 950,00 950,00 Grau Superior 950,00 950,00 IMPORTS MENSUALS LLOC DE TREBALL NIVELL SOU TOTAL MENSUAL GRAU DE FORMACIÓ LLOC DE TREBALL NIVELL SOU TOTAL MENSUAL
 43. 43. Pàgina 19B IMPORTS ANUALS NOVES CONTRACTACIONS: COVID-19 * Vigents fins a data 9 de maig de 2021. (C001) (x14) (C029) (x14) Grup A 17.001,46 1.427,02 18.428,48 Grup B 14.353,50 74,62 14.428,12 (C001) (x14) Grau Mig 13.300,00 13.300,00 Grau Superior 13.300,00 13.300,00 PERSONAL ESTUDIANT DE GRAU DE PROFESSIONS SANITARIES PERSONAL ESTUDIANT FORMACIÓ PROFESSIONAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU GRAU DE FORMACIÓ TOTAL ANUAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU TOTAL ANUAL
 44. 44. ANNEX SOU (C001) IMPORT MENSUAL IMPORT P.EXTRA IMPORT ANUAL (12+2) IMPORT MENSUAL IMPORT P.EXTRA IMPORT ANUAL (12+2) A1 (Grup A Llei 30/1984) 1.214,39 749,38 16.071,44 485,76 299,76 6.428,64 A2 (Grup B Llei 30/1984) 1.050,06 765,83 14.132,38 420,03 306,34 5.653,04 C1 (Grup C Llei 30/1984) 788,42 681,43 10.823,90 --- --- --- C2 (Grup D Llei 30/1984) 656,18 650,20 9.174,56 --- --- --- GP (Grup E Llei 30/1984) 600,58 600,58 8.408,12 --- --- --- TRIENNIS (C002A) IMPORT MENSUAL IMPORT P.EXTR. IMPORT ANUAL (12+2) IMPORT MENSUAL IMPORT P.EXTR. IMPORT ANUAL (12+2) A1 (Grup A Llei 30/1984) 46,74 28,85 618,58 18,70 11,54 247,48 A2 (Grup B Llei 30/1984) 38,12 27,79 513,02 15,25 11,12 205,24 C1 (Grup C Llei 30/1984) 28,85 24,91 396,02 --- --- --- C2 (Grup D Llei 30/1984) 19,64 19,44 274,56 --- --- --- GP (Grup E Llei 30/1984) 14,78 14,78 206,92 --- --- --- (C004A) NIVELL IMPORT MENSUAL IMPORT ANUAL 30 1060,77 14850,78 29 951,46 13320,44 28 911,48 12760,72 27 871,43 12200,02 26 764,54 10703,56 25 678,31 9496,34 24 638,29 8936,06 23 598,33 8376,62 22 558,28 7815,92 21 518,33 7256,62 20 481,48 6740,72 19 456,91 6396,74 18 432,32 6052,48 17 407,72 5708,08 16 383,19 5364,66 15 358,56 5019,84 14 334,02 4676,28 13 309,4 4331,6 COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL ESTATUTARI PERSONAL INTEGRAT NO HOMOLOGAT (40%) PERSONAL ESTATUTARI PERSONAL INTEGRAT NO HOMOLOGAT (40%) IMPORTS MENSUALS / ANUALS ANNEX INFORMATIU 1: DECREMENT PAGUES EXTRAORDINÀRIES

×