Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014

(Her)ontwerpen eigen leeromgeving
Leren op de werkplek/Zelfstudie
ondersteund met Hubl Sessie 5
Ilya Zitter
Versie 31 januari 2014
Wat is bedoeling in sessie 5?
Peer-review:
Bereid de peer-review van Sessie 6 voor
Eigen leeromgeving (volgende iteratie):
Ga verder met het (her)ontwerpen van je eigen
leeromgeving middels leren op de werkplek en
zelfstudie ondersteund met HUbl
Werk daarmee dus tegelijkertijd verder aan het
eindopdracht van deze module
Bereid de peerreview voor
Bereid je voor op het peer-reviewen van de
(her)ontwerpen van leeromgevingen van de andere
docenten en op laten peer-reviewen van je eigen
leeromgeving
Bereid peer-review voor
Lees hoofdstuk 3 Kwaliteit van het leerplan (Thijs &
Van den Akker, 2009) (en de aangrenzende
hoofdstukken ter herhaling)
Verzamel evaluatiegegevens van je eigen opleiding:
studentevaluaties, rapportage opleidingscommissie,
rapport interne audit, rapport audit NVAO e.d.
Evalueer ook je eigen leeromgeving: gebruik hiervoor
de kwaliteitscriteria (Thijs & Van den Akker, 2009) –
dit is een formatieve evaluatie in de vorm van
‘screening’
Maak een korte presentatie van je eigen (her)ontwerp
leeromgeving/eindproduct tot nog toe, inclusief je
eigen formatieve evaluatie: maximaal 5 minuten
Korte presentatie eigen
leeromgeving
Kort het strategische niveau: visie op leren,
welk onderwijs concept/model, (welk deel) van
het competentieprofiel, (welk deel) van het
beroepsproces e.d.
Tactisch niveau: kort ontwerp/ontwikkelde
leeromgeving karakteriseren  uiteenrafelen
in vier kwadranten
Kort de resultaten van formatieve evaluatie die
je hebt uitgevoerd
Metafoor voor maken presentatie

Het gaat over een
leeromgeving (5 ECTS of veelvoud):
die is te beschouwen als één taartpunt
uit de hele curriculum-taart.
Eigen leeromgeving
Nu volgen aantal sheets met handreikingen voor het
verder werken aan (her)ontwerpen eigen leeromgeving
Herhaal en duik er weer in
Sla de studiehandleiding er nog eens op na
Bekijk de startpresentatie van module nog keer
(eerste pagina van HUbl)
Bestudeer de kennisintermezzo’s van de eerdere
sessies nogmaals: welke kennis en inzichten kan ik
toepassen op mijn eigen (her)ontwerp?
Pak de literatuurlijst erbij en selecteer passende
literatuur die inspirerend of onderbouwend is
Samenvatting eindopdracht
Analyse: analyserapport
Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes voor het te
ontwikkelen papieren/digitale materiaal:
in de vorm van een Studiehandleiding; Blokboek;
Studentenhandleiding, Modulehandboek of hoe het
ook maar heet bij jouw opleiding
Evaluatie: evaluatierapport
Ontwerpproces: logboek
Inleveren? Ontwerp leeromgeving + Analyse +
Onderbouwing van het ontwerp/ontwikkeling
(onderwijskundig) + Evaluatie + Logboek
Blijf zoeken naar grenzen
Hoeveel ontwerpruimte is er?
Wat moet zodat de leeromgeving in het curriculum past? Maak een
analyse van alles waarmee de buitengrenzen worden bepaald
Wat mag er? Maak een analyse van hetgeen binnen die grenzen mogelijk
is: benut alle professionele ruimte die er is!
Om welk beroepsprofiel gaat het? Om welk opleidingsprofiel? Om welk
deel hiervan voor deze leeromgeving?
Welke beroepsproducten horen bij deze module? Maak een analyse en
een keuze.
Hoe zit het afnemende beroepenveld in elkaar? Maak hier een analyse
van.
Om wat voor studenten gaat het? Maak een analyse van je
studentenpopulatie.
Welk onderwijsconcept en welk onderwijs model wordt gehanteerd bij jouw
opleiding?
Waar hangt deze module in curriculum? Wat gaat er vooraf? Wat komt
erna? Maak hier analyse van.
Blijf in interactie gaan met omgeving
Kom je er alleen niet uit?
Probeer relevant materiaal te vinden en analyseer dat materiaal:
beleidsrapportages, curriculumontwerpen, evaluaties,
onderwijsmateriaal van collega’s, landelijke beroepsprofiel,
opleidingsprofiel, Dublin Descriptoren, NVAO-kaders etc. etc.
Gebruik Google of GoogleScholar om passende kennis,
inzichten en good practices te vinden
Stel vragen aan collega-docenten en coördinatoren/managers
Zijn er experts in de buurt? Onderwijskundige experts?
Vakinhoudelijke experts? Praktijkdeskundigen?
Is er een beroepenveldcommissie?
Is er een curriculumcommissie?
Is er een (gemeenschappelijke) opleidingscommissie?
Leg tussen-ontwerpen voor aan je collega’s EN via HUbl aan de
andere docenten van de module
Blijf onderbouwen vanuit
theorie en praktijk
Kun je in theorie onderbouwing vinden?
Zijn er intern evaluaties uitgevoerd waarmee
je inzicht krijgt in wat (niet) werkt?
Zijn er ‘good practices’ beschikbaar?
Heb je al gepraat met (oud)studenten?
Heb je contact gelegd met beroepenveld?
Is er een lectoraat in de buurt die meer weet?
Is er een collega bezig met een master?
Is er een collega bezig met een promotie?
Maak ontwerpproces transparant
Houd je logboek bij en breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld
m.b.v. STAR, beschrijf in logboek helder en scherp:
Situatie: o.a. aanleiding, wat gebeurde er, wie waren erbij)
Taak waar je mee bezig was: m.n. Wat wilde je bereiken? Wat
vond je dat er moest gebeuren?
Acties die je hebt ondernomen: o.a. hoe pakte je het aan
Resultaat ervan: m.n. wat kwam eruit, hoe liep het af.
Reflecteer hierop: m.n. Was je tevreden met de resultaten? Wat is
de essentie van wat je geleerd hebt? Wat zou je de volgende keer
eventueel anders doen?
Het gaat hierbij om inhoudelijke en feitelijke informatie. Niet om een
diepgravend reflecteren op je gevoelens….
Succes!
Tot ziens op HUbl en bij de derde en laatste face-to-face
bijeenkomst (sessie 6)
1 von 14

Recomendados

Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014 von
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Ilya Zitter
276 views12 Folien
Module oo toelichting module v20nov2013 von
Module oo toelichting module v20nov2013Module oo toelichting module v20nov2013
Module oo toelichting module v20nov2013Ilya Zitter
417 views25 Folien
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
483 views14 Folien
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014 von
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014Ilya Zitter
616 views30 Folien
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
576 views24 Folien
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014 von
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Ilya Zitter
760 views29 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
556 views43 Folien
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
783 views21 Folien
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013 von
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013Ilya Zitter
301 views9 Folien
Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell... von
Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell...Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell...
Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell...SURF Events
889 views15 Folien
Workshop 14oktober2010 von
Workshop 14oktober2010Workshop 14oktober2010
Workshop 14oktober2010Ilya Zitter
328 views19 Folien
Active learning spaces in praktijk: een onderwijskundig onderzoek - Jet Bierm... von
Active learning spaces in praktijk: een onderwijskundig onderzoek - Jet Bierm...Active learning spaces in praktijk: een onderwijskundig onderzoek - Jet Bierm...
Active learning spaces in praktijk: een onderwijskundig onderzoek - Jet Bierm...SURF Events
1.2K views15 Folien

Was ist angesagt?(20)

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von Ilya Zitter
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter556 views
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von Ilya Zitter
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter783 views
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013 von Ilya Zitter
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v28nov2013
Ilya Zitter301 views
Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell... von SURF Events
Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell...Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell...
Van papier naar praktijk: hoe voer je learning analytics in binnen je instell...
SURF Events889 views
Workshop 14oktober2010 von Ilya Zitter
Workshop 14oktober2010Workshop 14oktober2010
Workshop 14oktober2010
Ilya Zitter328 views
Active learning spaces in praktijk: een onderwijskundig onderzoek - Jet Bierm... von SURF Events
Active learning spaces in praktijk: een onderwijskundig onderzoek - Jet Bierm...Active learning spaces in praktijk: een onderwijskundig onderzoek - Jet Bierm...
Active learning spaces in praktijk: een onderwijskundig onderzoek - Jet Bierm...
SURF Events1.2K views
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014 von Ilya Zitter
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014
Ilya Zitter601 views
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014 von Ilya Zitter
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014
Ilya Zitter312 views
Sheets a1 von FKooi
Sheets a1Sheets a1
Sheets a1
FKooi284 views
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von Ilya Zitter
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter680 views
Slideshare von StijnJ
SlideshareSlideshare
Slideshare
StijnJ183 views

Similar a Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014

Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013 von
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013Ilya Zitter
312 views7 Folien
Rob abbenhuis 17 feb von
Rob abbenhuis 17 febRob abbenhuis 17 feb
Rob abbenhuis 17 febmkuiten
1.3K views53 Folien
Onderzoeksmethode - Thema 5 Scriptieworkshop von
Onderzoeksmethode - Thema 5 ScriptieworkshopOnderzoeksmethode - Thema 5 Scriptieworkshop
Onderzoeksmethode - Thema 5 ScriptieworkshopPim Schaaf
65.1K views26 Folien
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013 von
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013Ilya Zitter
887 views81 Folien
B opmaak werkboek von
B opmaak werkboekB opmaak werkboek
B opmaak werkboekElin Groot Rouwen
1.1K views26 Folien
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013 von
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013Ilya Zitter
608 views39 Folien

Similar a Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014(20)

Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013 von Ilya Zitter
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Ilya Zitter312 views
Rob abbenhuis 17 feb von mkuiten
Rob abbenhuis 17 febRob abbenhuis 17 feb
Rob abbenhuis 17 feb
mkuiten1.3K views
Onderzoeksmethode - Thema 5 Scriptieworkshop von Pim Schaaf
Onderzoeksmethode - Thema 5 ScriptieworkshopOnderzoeksmethode - Thema 5 Scriptieworkshop
Onderzoeksmethode - Thema 5 Scriptieworkshop
Pim Schaaf65.1K views
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013 von Ilya Zitter
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v9jan2013
Ilya Zitter887 views
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013 von Ilya Zitter
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
Ilya Zitter608 views
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken von Evelien Verkade
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werkenHandreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Evelien Verkade341 views
SHUFFLE: effectief herontwerpen van blended onderwijs - Debbie Braakman - OWD17 von SURF Events
SHUFFLE: effectief herontwerpen van blended onderwijs - Debbie Braakman - OWD17SHUFFLE: effectief herontwerpen van blended onderwijs - Debbie Braakman - OWD17
SHUFFLE: effectief herontwerpen van blended onderwijs - Debbie Braakman - OWD17
SURF Events247 views
Training blended learning von nielsm1978
Training blended learningTraining blended learning
Training blended learning
nielsm1978353 views
Keuzedelen en examinering (MBO City 2016) von servicepuntihks
Keuzedelen en examinering (MBO City 2016)Keuzedelen en examinering (MBO City 2016)
Keuzedelen en examinering (MBO City 2016)
servicepuntihks209 views
Presentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden von glyniskromopawiro
Presentatie DIY Kick-off Tumult StudievaardighedenPresentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden
Presentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden
glyniskromopawiro113 views
Ppt onderwijs maken voor jaar 1 september 2012 von Luuk Ruiter De
Ppt onderwijs maken  voor jaar 1 september 2012Ppt onderwijs maken  voor jaar 1 september 2012
Ppt onderwijs maken voor jaar 1 september 2012
Luuk Ruiter De104 views
gelezen en goedgekeurd von Alan Veys
gelezen en goedgekeurdgelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurd
Alan Veys708 views
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch... von robert bouwhuis
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...
robert bouwhuis1.3K views

Más de Ilya Zitter

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v23januari2014 von
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v23januari2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v23januari2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v23januari2014Ilya Zitter
463 views41 Folien
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v22januari2014 von
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v22januari2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v22januari2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v22januari2014Ilya Zitter
1.1K views41 Folien
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013 von
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013Ilya Zitter
1.1K views49 Folien
Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011 von
Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011
Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011Ilya Zitter
255 views32 Folien
Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201 von
Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201
Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201Ilya Zitter
280 views19 Folien
Filmpresentaties dec2010 von
Filmpresentaties dec2010Filmpresentaties dec2010
Filmpresentaties dec2010Ilya Zitter
242 views10 Folien

Más de Ilya Zitter(12)

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v23januari2014 von Ilya Zitter
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v23januari2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v23januari2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v23januari2014
Ilya Zitter463 views
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v22januari2014 von Ilya Zitter
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v22januari2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v22januari2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v22januari2014
Ilya Zitter1.1K views
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013 von Ilya Zitter
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v18dec2013
Ilya Zitter1.1K views
Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011 von Ilya Zitter
Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011
Presentatie universiteit nijmegen 22 feb2011
Ilya Zitter255 views
Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201 von Ilya Zitter
Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201
Presentatie universiteit utrecht 12 januari 201
Ilya Zitter280 views
Filmpresentaties dec2010 von Ilya Zitter
Filmpresentaties dec2010Filmpresentaties dec2010
Filmpresentaties dec2010
Ilya Zitter242 views
Filmpresentaties dec2010 von Ilya Zitter
Filmpresentaties dec2010Filmpresentaties dec2010
Filmpresentaties dec2010
Ilya Zitter242 views
Nvmo congres 2011 2-nov2010 von Ilya Zitter
Nvmo congres 2011 2-nov2010Nvmo congres 2011 2-nov2010
Nvmo congres 2011 2-nov2010
Ilya Zitter233 views
Nvmo congres 2011 2-nov2010 von Ilya Zitter
Nvmo congres 2011 2-nov2010Nvmo congres 2011 2-nov2010
Nvmo congres 2011 2-nov2010
Ilya Zitter447 views
Analyse hybride leeromgevingen_22juni2010 von Ilya Zitter
Analyse hybride leeromgevingen_22juni2010Analyse hybride leeromgevingen_22juni2010
Analyse hybride leeromgevingen_22juni2010
Ilya Zitter1.5K views
Horeca kickoff 8 okt2010 von Ilya Zitter
Horeca kickoff 8 okt2010Horeca kickoff 8 okt2010
Horeca kickoff 8 okt2010
Ilya Zitter335 views

Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014

 • 1. (Her)ontwerpen eigen leeromgeving Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met Hubl Sessie 5 Ilya Zitter Versie 31 januari 2014
 • 2. Wat is bedoeling in sessie 5? Peer-review: Bereid de peer-review van Sessie 6 voor Eigen leeromgeving (volgende iteratie): Ga verder met het (her)ontwerpen van je eigen leeromgeving middels leren op de werkplek en zelfstudie ondersteund met HUbl Werk daarmee dus tegelijkertijd verder aan het eindopdracht van deze module
 • 3. Bereid de peerreview voor Bereid je voor op het peer-reviewen van de (her)ontwerpen van leeromgevingen van de andere docenten en op laten peer-reviewen van je eigen leeromgeving
 • 4. Bereid peer-review voor Lees hoofdstuk 3 Kwaliteit van het leerplan (Thijs & Van den Akker, 2009) (en de aangrenzende hoofdstukken ter herhaling) Verzamel evaluatiegegevens van je eigen opleiding: studentevaluaties, rapportage opleidingscommissie, rapport interne audit, rapport audit NVAO e.d. Evalueer ook je eigen leeromgeving: gebruik hiervoor de kwaliteitscriteria (Thijs & Van den Akker, 2009) – dit is een formatieve evaluatie in de vorm van ‘screening’ Maak een korte presentatie van je eigen (her)ontwerp leeromgeving/eindproduct tot nog toe, inclusief je eigen formatieve evaluatie: maximaal 5 minuten
 • 5. Korte presentatie eigen leeromgeving Kort het strategische niveau: visie op leren, welk onderwijs concept/model, (welk deel) van het competentieprofiel, (welk deel) van het beroepsproces e.d. Tactisch niveau: kort ontwerp/ontwikkelde leeromgeving karakteriseren  uiteenrafelen in vier kwadranten Kort de resultaten van formatieve evaluatie die je hebt uitgevoerd
 • 6. Metafoor voor maken presentatie Het gaat over een leeromgeving (5 ECTS of veelvoud): die is te beschouwen als één taartpunt uit de hele curriculum-taart.
 • 7. Eigen leeromgeving Nu volgen aantal sheets met handreikingen voor het verder werken aan (her)ontwerpen eigen leeromgeving
 • 8. Herhaal en duik er weer in Sla de studiehandleiding er nog eens op na Bekijk de startpresentatie van module nog keer (eerste pagina van HUbl) Bestudeer de kennisintermezzo’s van de eerdere sessies nogmaals: welke kennis en inzichten kan ik toepassen op mijn eigen (her)ontwerp? Pak de literatuurlijst erbij en selecteer passende literatuur die inspirerend of onderbouwend is
 • 9. Samenvatting eindopdracht Analyse: analyserapport Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes voor het te ontwikkelen papieren/digitale materiaal: in de vorm van een Studiehandleiding; Blokboek; Studentenhandleiding, Modulehandboek of hoe het ook maar heet bij jouw opleiding Evaluatie: evaluatierapport Ontwerpproces: logboek Inleveren? Ontwerp leeromgeving + Analyse + Onderbouwing van het ontwerp/ontwikkeling (onderwijskundig) + Evaluatie + Logboek
 • 10. Blijf zoeken naar grenzen Hoeveel ontwerpruimte is er? Wat moet zodat de leeromgeving in het curriculum past? Maak een analyse van alles waarmee de buitengrenzen worden bepaald Wat mag er? Maak een analyse van hetgeen binnen die grenzen mogelijk is: benut alle professionele ruimte die er is! Om welk beroepsprofiel gaat het? Om welk opleidingsprofiel? Om welk deel hiervan voor deze leeromgeving? Welke beroepsproducten horen bij deze module? Maak een analyse en een keuze. Hoe zit het afnemende beroepenveld in elkaar? Maak hier een analyse van. Om wat voor studenten gaat het? Maak een analyse van je studentenpopulatie. Welk onderwijsconcept en welk onderwijs model wordt gehanteerd bij jouw opleiding? Waar hangt deze module in curriculum? Wat gaat er vooraf? Wat komt erna? Maak hier analyse van.
 • 11. Blijf in interactie gaan met omgeving Kom je er alleen niet uit? Probeer relevant materiaal te vinden en analyseer dat materiaal: beleidsrapportages, curriculumontwerpen, evaluaties, onderwijsmateriaal van collega’s, landelijke beroepsprofiel, opleidingsprofiel, Dublin Descriptoren, NVAO-kaders etc. etc. Gebruik Google of GoogleScholar om passende kennis, inzichten en good practices te vinden Stel vragen aan collega-docenten en coördinatoren/managers Zijn er experts in de buurt? Onderwijskundige experts? Vakinhoudelijke experts? Praktijkdeskundigen? Is er een beroepenveldcommissie? Is er een curriculumcommissie? Is er een (gemeenschappelijke) opleidingscommissie? Leg tussen-ontwerpen voor aan je collega’s EN via HUbl aan de andere docenten van de module
 • 12. Blijf onderbouwen vanuit theorie en praktijk Kun je in theorie onderbouwing vinden? Zijn er intern evaluaties uitgevoerd waarmee je inzicht krijgt in wat (niet) werkt? Zijn er ‘good practices’ beschikbaar? Heb je al gepraat met (oud)studenten? Heb je contact gelegd met beroepenveld? Is er een lectoraat in de buurt die meer weet? Is er een collega bezig met een master? Is er een collega bezig met een promotie?
 • 13. Maak ontwerpproces transparant Houd je logboek bij en breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld m.b.v. STAR, beschrijf in logboek helder en scherp: Situatie: o.a. aanleiding, wat gebeurde er, wie waren erbij) Taak waar je mee bezig was: m.n. Wat wilde je bereiken? Wat vond je dat er moest gebeuren? Acties die je hebt ondernomen: o.a. hoe pakte je het aan Resultaat ervan: m.n. wat kwam eruit, hoe liep het af. Reflecteer hierop: m.n. Was je tevreden met de resultaten? Wat is de essentie van wat je geleerd hebt? Wat zou je de volgende keer eventueel anders doen? Het gaat hierbij om inhoudelijke en feitelijke informatie. Niet om een diepgravend reflecteren op je gevoelens….
 • 14. Succes! Tot ziens op HUbl en bij de derde en laatste face-to-face bijeenkomst (sessie 6)