Time Management.pptx

I
PENGURUSAN
MASA DAN
ETIKA KETIKA
BEKERJA
Nama Pembentang: Norasikin
Marzal
2/1/20XX 1
Agenda
Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan
masa?
Kelebihan pengurusan masa di tempat kerja
10 langkah menguruskan masa dengan baik di
tempat kerja
Apa yang dimaksudkan dengan matriks
pengurusan masa?
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 2
Pengenalan
Anda selalunya memerlukan beberapa waktu untuk
memeriksa tugasan yang telah dilakukan di senarai tugas
yang perlu dikerjakan milik anda.
Susah untuk anda mengawal setiap saat dalam hari anda
terutama sekali apabila terdapat terlalu banyak gangguan
di sekeliling anda.
Sejak kita masih lagi kanak-kanak, ibubapa dan guru guru
kita selalu menasihati kita untuk menggunakan masa dan
duit dengan sebaik-baiknya. Dalam kelas ini, kita akan
mengingat kembali tentang keperntingan meguruskan
masa dengan baik..Hari ini, kita akan membahaskan
kepentingan pengurusan masa di tempat kerja.
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja
3
Apa yang
dimaksudkan
dengan
pengurusan
masa?
Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan
masa?
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 5
Pengurusan masa ialah proses membuat perancangan dan melaksanakan pengawalan
masa yang diluangkan terhadap aktiviti yang khusus supaya dapat bekerja dengan lebih
bijak berbanding bekerja dengan lebih kuat. Pengurusan masa ialah salah satu perbuatan
atau tindakan yang dapat membantu anda untuk meningkatkan kecekapan dalam
melaksanakan kerja serta mendapatkan kehidupan bekerja yang lebih seimbang.
Memperbaiki pengurusan masa di tempat kerja membenarkan anda untuk meningkatkan
prestasi dan mencapai matlamat yang diingini dengan strategi yang lebih berkesan tanpa
perlu menggunakan banyak tenaga.
Teknik pengurusan masa yang tidak
cekap menyebabkan
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 6
 Terlepas tarikh penghantaran dan temujanji
 Kerja tergendala dan kurang fokus
 Kurang sifat profesionalisme
 Kerja tidak cekap dan kualiti kerja yang rendah
 Stress yang tidak diperlukan
 Reputasi kerja menurun
 Ketegangan hubungan di tempat kerja
 Dikenakan penalti kewangan
 Kehidupan peribadi dan kerja tidak seimbang
Kelebihan
pengurusan
masa di
tempat kerja
Time Management & work ethic 7
Kelebihan pengurusan masa di tempat kerja
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 8
 Menghantar kerja tepat waktu
 Memperuntukkan masa yang untuk melakukan sesuatu tugas membantu anda untuk menyiapkannya pada waktu yang
ditetapkan. Pengurusan masa juga dapat membantu anda untuk menguruskan semua tugasan anda dalam cara yang lebih
berkesan. Apabila anda mempunyai banyak tugasan yang perlu dihantar mengikut masa yang ditetapkan, otak anda akan
tertumpu untuk engikut struktur dan menyiapkan semua tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dengan demikian,
anda dengan mudahnya dapat menghantar semua tugasan tersebut pada waktu yang ditetapkan jika anda menguruskan
masa anda dengan baik.
 Memberikan kualiti kerja yang lebih baik
 Sebagai pekerja yang berdedikasi, anda diharapkan untuk mermberikan kualiti kerja yang tertentu. Dengan penggunaan
masa dan pengutamaan aktiviti yang baik , seseorang dengan mudahnya dapat memberikan kualiti kerja yang lebih baik.
Pengutamaan membantu anda untuk fokus terhadap tugasan yang penting dengan mengutamakannya terlebih dahulu
dimana ianya membenarkan anda untuk menyiapkannya dengan tumpuan sepenuhnya dan fokus . Dengan begitu kualiti
kerja anda akan menjadi lebih baik.
Kelebihan pengurusan masa di tempat kerja
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 9
 Lebih produktif dan cekap
 Kemahiran pengurusan masa yang berkesan dapat menjadikan kita lebih produktif dan cekap sebagai pekerja
profesional. Kemahiran ini berguna dalam membantu anda untuk menyiapkan tugasan secepat yang mungkin tanpa
menjejaskan kualiti kerja. Kebiasaannya produktiviti kerja anda akan terganggu apabila anda mengerjakan tugasan
tugasan yang tidak penting. Akan tetapi dengan menggunakan kemahiran pengurusan masa yang cekap, anda dapat
menyelesaikan tugasan yang penting dan mendesak tepat pada waktunya.
.
10 LANGKAH
MENGURUSKAN
MASA DENGAN
BAIK DI
TEMPAT KERJA
10 Langkah menguruskan masa dengan baik di
tempat kerja
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 11
 Membuat rancangan
 Perancangan memainkan peranan yang penting dalam pengurusan masa memandangkan dua perkara tersebut saling berkaitan. Anda
boleh menggunakan masa anda sepenuhnya hanya jik a anda merancang masa dengan teliti. Apabila k ita bercakap mengenai
perancangan, anda tidak semestinya perlu mengikut rutin yang k etat sebalik nya perancangan membantu anda untuk melakukan
k eputusan yang bijak dengan mengetahui masa yang tepat untuk melak sanakan tugasan. Tujuan pengurusan masa adalah supaya
anda bek erja dengan lebih bijak dan menggunakan masa untuk melaksanakan tugasan dengan baik . Anda boleh menggunakan
software pengurusan projek to merancang tugasan dan menjimatkan masa. Brian Tracy pernah berkata bahawa ‘Setiap saat yang
anda luangkan untuk membuat perancangan ak an menjimatkan masa selama 10 minit, ini memberikan anda 1,000 peratus tenaga
sebagai ganti’.
 Mengutamakan
 Pengutamaan tugasan harian anda ialah kunci kepada pengurusan masa yang berjaya. Kebanyakan pekerja memulakan hari
mereka dengan tugasan yang tidak penting atau sesuatau yang boleh diselesaikan dengan mudah kemudian. Pengutamaan
membantu anda menyedari bahaw a tidak semua yang anda lakukan itu penting. Penting untuk kita fokus terhadap tugasan
yang utama untuk mencapai kejayaan di tempat kerja. Anda perlu mengkaji mana tugasan ynag penting dan diperlukan
dengan segera. Dengan kategori tugasan ini akan membantu anda untuk fokus dengan yang sebenarnya yang perlu
diselesaikan. Anda boleh menggunakan pelbagai alat pengurusan projek yang membantu anda menetapkan keutamaan anda
sejak hari bermulanya projek.
10 Langkah menguruskan masa dengan baik di
tempat kerja
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 12
 Jangan melaksankan banyak tugasan dalam satu masa
 Melakukan banyak tugas dalam satu masa ialah salah satu aktiviti yang membazir masa. Cara terbaik untuk menggunakan
masa anda dengan sepenuhnya adalah dengan menyelesaikan satu tugasan dalam satu masa sebelum menyelesaikan
tugasan yang berikutnya. Membuat senarai tugasan yang perlu diselesaikan mengikut keutamaannya, nukan sahaja dapat
membantu anda untuk jadi lebih fokus bahkan akan mengurangkan gangguan juga yang bermaksud kurang kemungkinan
untuk anda melakukan kesalahan.
 Menghilangkan gangguan
 Dalam kehidupan seharian kita, gangguan mengakibatkan kita kehilangan banyak masa. Telefon bimbit, berbual dengan
rakan sekerja dan sosial media ialah contoh gangguan yang biasa dihadapi di tempat kerja. Ambil masa untuk mempelajari
gangguan yang terdapat dalam kehidupan anda dan cara untuk mengatasinya. Sebagai contoh jika telefon bimbit dan sosial
media merupakan gangguan kepada produktiviti kerja anda, maka anda perlu menetapkan masa bila anda boleh
menggunakannya.
10 Langkah menguruskan masa dengan baik di
tempat kerja
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 13
 Menetapkan masa rehat anda
 Cari masa anda yang paling produktif
 Cara pengurusan masa yang baik ialah menyesuaikan tugasan yang paling utama dengan masa yang paling anda produtif
dengan mencari tahu bila, dimana dan bagaimana anda menjadi paling produktif. Kajian menunjukkan bahawa hari kita
berjalan dalam bulatan yang mempengaruhi betapa fokus dan bermotivasinya kita. Sebagai contoh, anda mungkin
memiliki otak yang berfungsi dengan pesat dan paling fokus seblum waktu rehat dan berkurang dengan perlahan pada
waktu petang. Jika anda memiliki projek yang memerlukan keputusan yang penting dan rumit, akan lebih baik perkra itu
diselesaikan pada waktu cemerlang anda
10 Langkah menguruskan masa dengan baik di
tempat kerja
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 14
 Menerima kenyataan
 Walaupun dengan usaha 110%, akan ada waktu dimana anda tetap tidak boleh menyelesaikan tugas dalam tempoh masa
yang ditetapkan. Anda perlu menerima kenyataan bahawa anda memiliki had dalam menguruskan masa dengan produktif
dan cekap. Sebagai contoh, anda memiliki dua kali ganda kerja berbanding hari biasanya, anda tidak boleh memaksakan
untuk dapat menyelesaikan semua tugasan pada hari itu juga. Perkara ini hanya akan menjadikan anda lebih susah
untuk menguruskan masa dengan berkesan.
 Kurang penangguhan kerja berlaku
 “Saya akan lakukannya nanti” - Kadang kadang ini ialah alasan yang kita semua gunakan. Tujuan pengurusan masa
bukan sahaja untuk menyelesaikan banyak tugasan dalam masa yang sedikit tetapi juga untuk mengurangkan
keinginakan untuk menangguhkan tugasan yang penting. Mengaplikasikan kemahiran pengurusan masa ynag bai k
membenarkan anda sebagai pengasas, ketua mahupun pekerja untuk bekerja dengan lebih bijak. Penangguhan dapat
dielakkan jika anda mengetahui tugasan yang ditambah pada senarai tugasan yang perlu anda laksanakan dan bila
tugasan tersebut perlu disiapkan.
10 Langkah menguruskan masa dengan baik di
tempat kerja
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 15
 Kurang stres dan kebimbangan
 Ada waktu dimana pekerja rasa serabut disebabkan terlalu banyak kerja yang perlu diselesaikan. Perkara ini bukan
sahaja akan menjejaskan produktiviti kerja anda tetapi juga kesihatan anda. Stres dan tekanan yang berlebihan boleh
menyebabkan serangan jantung, kemurungan, obesiti dan banyak lagi. Mengetahui apa yang perlu dilakukan boleh
mengurangkan stres dan tekanan yang tidak diperlukan daripada hidup anda.
 Memperbaiki kualiti hidup
 Kemahiran pengurusan masa ynag berkesan bukan sahaja memberi kelebihan kepada kehidupan profesional anda tetapi
juga boleh menjadikan kehidupan di luar pejabat anda menjadi lebih baik. Jika anda dapat mengawal perkara yang
berkaitan profesional anda, anda akan dapat lebih masa untuk fokus kepada kehidupan dan hubungan peribadi anda.
Mengetahui bahawa tugasan berjalan seperti yang dirancangkan, ini akan membawa ketenangan dalam kehidupan
peribadi anda dengan secara automatiknya kualiti kehidupan anda menjadi lebih baik.
APA YANG
DIMAKSUDKAN
DENGAN
MATRIKS
PENGURUSAN
MASA?
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja
APABILA ANDA BETUL BETUL SIBUK DI TEMPAT KERJA, MELAKSANKAN TUGA S DENGAN TERGESA-GESA AKAN
MENGAKIBATKAN ANDA TERLEPAS PANDANG MENGENAI PERBEZAAN DIANTARA APA YANG PENTING DAN APA YANG
DIPERLUKAN DENGAN SEGERA. KEDUA -DUA PERKATAAN INI SERING KALI TE RTUKAR MAKSUD TETAPI SEBENARNYA
KEDUA-DUA PERKATAAN INI MEMILIKI PERBEZAAN YANG BESAR. PERBEZAAN INI IALAH ASA KEPADA MATRIKS
PENGURUSAN MASA YANG MANA DINYATAKAN DI BAWAH MATRIKS EISENHOWER. MATRIKS INI IALAH CARA UNTUK
MENGETAHUI APA YANG PATUT ANDA LAKUKAN DAN BELA JAR CARA MENGURUS KAN KOMITMEN ANDA DENGAN
LEBIH BAIK. PERKARA INI IALAH SESUATA YANG DIKENALI SEBAGAI KEPA KARAN PRESIDEN EISENHOWER.
MENGUTAMAKAN TUGASAN YANG DIPERLUKAN DENGAN SEGERA IALAH KEBIASA AN KITA. APABILA KITA
MENGETAHUI BILA SESUATU TUGASAN ITU PERLU DISIAPKAN, OTAK KITA A KAN BERTINDAK UNTUK
MENYELESAIKAN SESUATU TUGASAN KERANA TUGASAN ITU PERLU DISIAPKAN DENGAN SEGERA. SETELAH
BERTUNGKUS LUMUS MENGERAH TENAGA, KITA AKAN SEDAR BAHWA KITA TEL AH MELUANGKAN SELURUH HARI
MELAKUKAN TUGASAN YANG TIDAK BEGITU PENTING. STEPHEN COVEY MENCI PTAKAN MATRIKS PENGURUSAN MASA
UNTUK MEMBANTU MEMBEZAKAN APA YANG BETUL BETUL PENTING DAN APA Y ANG PERLU DISIAPKAN DENGAN
SEGERA.
Apa yang dimaksudkan dengan matriks pengurusan
masa?
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja
APA YANG
DIMAKSUDKAN
DENGAN MATRIKS
PENGURUSAN
MASA?
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja
Ringkasan
Kemahiran pengurusan masa yang berkesan boleh
memberikan kesan positif terhadap kehidupan
bekerja dan peribadi anda. Apabila anda belajar
untuk mengawal masa dalam kehidupan harian,
anda akan mempertingkatkan kebolehan
menyelesaikan kerja, membuat keputusan yang
lebih baik dan paling penting dapat memperolehi
kawalan sepenuhnya terhadap keutamaan anda.
19
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja
TERIMA KASIH
Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 20
1 von 20

Recomendados

Pelatihan Time Management untuk Perusahaan von
Pelatihan Time Management untuk PerusahaanPelatihan Time Management untuk Perusahaan
Pelatihan Time Management untuk PerusahaanShobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
2.8K views58 Folien
Manajemen waktu von
Manajemen waktuManajemen waktu
Manajemen waktu'ifan Iwut
31 views2 Folien
Prinsip dan teknik pengelolaan waktu kelas XI von
Prinsip dan teknik pengelolaan waktu kelas XIPrinsip dan teknik pengelolaan waktu kelas XI
Prinsip dan teknik pengelolaan waktu kelas XIYulia Fuziyati
2.1K views12 Folien
Wakt unya bangun dan mem bangung waktu von
Wakt unya bangun dan mem bangung waktuWakt unya bangun dan mem bangung waktu
Wakt unya bangun dan mem bangung waktuKhairul Fadli
904 views24 Folien
Makalah manajemen waktu von
Makalah manajemen waktuMakalah manajemen waktu
Makalah manajemen waktuMJM Networks
26.7K views12 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Time Management.pptx

Manajemen waktu von
Manajemen waktuManajemen waktu
Manajemen waktuEDUCATIONAL TECHNOLOGY
9.5K views23 Folien
Manajemen waktu von
Manajemen waktuManajemen waktu
Manajemen waktuAbdul Syarif Sukamto
726 views23 Folien
Pengurusan masa von
Pengurusan masaPengurusan masa
Pengurusan masaDilla Afzan
625 views4 Folien
Wan tugasan von
Wan tugasanWan tugasan
Wan tugasanman wan
273 views18 Folien
(Tanya jawab) tips menjalankan multi karir von
(Tanya jawab) tips menjalankan multi karir(Tanya jawab) tips menjalankan multi karir
(Tanya jawab) tips menjalankan multi karirMitra Rencana Edukasi
127 views7 Folien
Wan tugasan von
Wan tugasanWan tugasan
Wan tugasanman wan
346 views18 Folien

Similar a Time Management.pptx(20)

Wan tugasan von man wan
Wan tugasanWan tugasan
Wan tugasan
man wan273 views
Wan tugasan von man wan
Wan tugasanWan tugasan
Wan tugasan
man wan346 views
Wan tugasan von man wan
Wan tugasanWan tugasan
Wan tugasan
man wan940 views
Wan tugasan von man wan
Wan tugasanWan tugasan
Wan tugasan
man wan251 views
Silabus Training "Effective TASK, TIME and STRESS MANAGEMENT" von Kanaidi ken
Silabus Training "Effective TASK, TIME and STRESS MANAGEMENT"Silabus Training "Effective TASK, TIME and STRESS MANAGEMENT"
Silabus Training "Effective TASK, TIME and STRESS MANAGEMENT"
Kanaidi ken86 views
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN ( RPL ) BIMBINGAN KONSELING von 1115500020BBK
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN ( RPL ) BIMBINGAN KONSELINGRENCANA PELAKSANAAN LAYANAN ( RPL ) BIMBINGAN KONSELING
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN ( RPL ) BIMBINGAN KONSELING
1115500020BBK14.9K views
Manajemen waktu time_management von l4l4k
Manajemen waktu time_managementManajemen waktu time_management
Manajemen waktu time_management
l4l4k40 views
Manajemen waktu dan prioritas von gina lucita
Manajemen waktu dan prioritasManajemen waktu dan prioritas
Manajemen waktu dan prioritas
gina lucita18.9K views
10 SEBAB TUGAS TIDAK SELESAI.ppt von ssuser05b41b
10 SEBAB TUGAS TIDAK SELESAI.ppt10 SEBAB TUGAS TIDAK SELESAI.ppt
10 SEBAB TUGAS TIDAK SELESAI.ppt
ssuser05b41b30 views

Último

PPT Dinamika Kependudukan.pptx von
PPT Dinamika Kependudukan.pptxPPT Dinamika Kependudukan.pptx
PPT Dinamika Kependudukan.pptxajaalbert603
9 views19 Folien
Jenis-jenis Budaya Organisasi von
Jenis-jenis Budaya OrganisasiJenis-jenis Budaya Organisasi
Jenis-jenis Budaya OrganisasiMira Veranita
18 views24 Folien
BAHAN SETELAH MID BU SRI.doc von
BAHAN SETELAH MID BU SRI.docBAHAN SETELAH MID BU SRI.doc
BAHAN SETELAH MID BU SRI.docNellyAgustini
44 views82 Folien
Sarung mangga.pdf von
Sarung mangga.pdfSarung mangga.pdf
Sarung mangga.pdfseobacklink5
6 views1 Folie
jon4d.pdf von
jon4d.pdfjon4d.pdf
jon4d.pdfHaseebBashir5
5 views1 Folie
KatalogSlot365 von
KatalogSlot365KatalogSlot365
KatalogSlot365robertmwilsonrober
9 views1 Folie

Último(9)

Time Management.pptx

 • 1. PENGURUSAN MASA DAN ETIKA KETIKA BEKERJA Nama Pembentang: Norasikin Marzal 2/1/20XX 1
 • 2. Agenda Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan masa? Kelebihan pengurusan masa di tempat kerja 10 langkah menguruskan masa dengan baik di tempat kerja Apa yang dimaksudkan dengan matriks pengurusan masa? Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 2
 • 3. Pengenalan Anda selalunya memerlukan beberapa waktu untuk memeriksa tugasan yang telah dilakukan di senarai tugas yang perlu dikerjakan milik anda. Susah untuk anda mengawal setiap saat dalam hari anda terutama sekali apabila terdapat terlalu banyak gangguan di sekeliling anda. Sejak kita masih lagi kanak-kanak, ibubapa dan guru guru kita selalu menasihati kita untuk menggunakan masa dan duit dengan sebaik-baiknya. Dalam kelas ini, kita akan mengingat kembali tentang keperntingan meguruskan masa dengan baik..Hari ini, kita akan membahaskan kepentingan pengurusan masa di tempat kerja. Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 3
 • 5. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan masa? Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 5 Pengurusan masa ialah proses membuat perancangan dan melaksanakan pengawalan masa yang diluangkan terhadap aktiviti yang khusus supaya dapat bekerja dengan lebih bijak berbanding bekerja dengan lebih kuat. Pengurusan masa ialah salah satu perbuatan atau tindakan yang dapat membantu anda untuk meningkatkan kecekapan dalam melaksanakan kerja serta mendapatkan kehidupan bekerja yang lebih seimbang. Memperbaiki pengurusan masa di tempat kerja membenarkan anda untuk meningkatkan prestasi dan mencapai matlamat yang diingini dengan strategi yang lebih berkesan tanpa perlu menggunakan banyak tenaga.
 • 6. Teknik pengurusan masa yang tidak cekap menyebabkan Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 6  Terlepas tarikh penghantaran dan temujanji  Kerja tergendala dan kurang fokus  Kurang sifat profesionalisme  Kerja tidak cekap dan kualiti kerja yang rendah  Stress yang tidak diperlukan  Reputasi kerja menurun  Ketegangan hubungan di tempat kerja  Dikenakan penalti kewangan  Kehidupan peribadi dan kerja tidak seimbang
 • 8. Kelebihan pengurusan masa di tempat kerja Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 8  Menghantar kerja tepat waktu  Memperuntukkan masa yang untuk melakukan sesuatu tugas membantu anda untuk menyiapkannya pada waktu yang ditetapkan. Pengurusan masa juga dapat membantu anda untuk menguruskan semua tugasan anda dalam cara yang lebih berkesan. Apabila anda mempunyai banyak tugasan yang perlu dihantar mengikut masa yang ditetapkan, otak anda akan tertumpu untuk engikut struktur dan menyiapkan semua tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dengan demikian, anda dengan mudahnya dapat menghantar semua tugasan tersebut pada waktu yang ditetapkan jika anda menguruskan masa anda dengan baik.  Memberikan kualiti kerja yang lebih baik  Sebagai pekerja yang berdedikasi, anda diharapkan untuk mermberikan kualiti kerja yang tertentu. Dengan penggunaan masa dan pengutamaan aktiviti yang baik , seseorang dengan mudahnya dapat memberikan kualiti kerja yang lebih baik. Pengutamaan membantu anda untuk fokus terhadap tugasan yang penting dengan mengutamakannya terlebih dahulu dimana ianya membenarkan anda untuk menyiapkannya dengan tumpuan sepenuhnya dan fokus . Dengan begitu kualiti kerja anda akan menjadi lebih baik.
 • 9. Kelebihan pengurusan masa di tempat kerja Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 9  Lebih produktif dan cekap  Kemahiran pengurusan masa yang berkesan dapat menjadikan kita lebih produktif dan cekap sebagai pekerja profesional. Kemahiran ini berguna dalam membantu anda untuk menyiapkan tugasan secepat yang mungkin tanpa menjejaskan kualiti kerja. Kebiasaannya produktiviti kerja anda akan terganggu apabila anda mengerjakan tugasan tugasan yang tidak penting. Akan tetapi dengan menggunakan kemahiran pengurusan masa yang cekap, anda dapat menyelesaikan tugasan yang penting dan mendesak tepat pada waktunya. .
 • 11. 10 Langkah menguruskan masa dengan baik di tempat kerja Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 11  Membuat rancangan  Perancangan memainkan peranan yang penting dalam pengurusan masa memandangkan dua perkara tersebut saling berkaitan. Anda boleh menggunakan masa anda sepenuhnya hanya jik a anda merancang masa dengan teliti. Apabila k ita bercakap mengenai perancangan, anda tidak semestinya perlu mengikut rutin yang k etat sebalik nya perancangan membantu anda untuk melakukan k eputusan yang bijak dengan mengetahui masa yang tepat untuk melak sanakan tugasan. Tujuan pengurusan masa adalah supaya anda bek erja dengan lebih bijak dan menggunakan masa untuk melaksanakan tugasan dengan baik . Anda boleh menggunakan software pengurusan projek to merancang tugasan dan menjimatkan masa. Brian Tracy pernah berkata bahawa ‘Setiap saat yang anda luangkan untuk membuat perancangan ak an menjimatkan masa selama 10 minit, ini memberikan anda 1,000 peratus tenaga sebagai ganti’.  Mengutamakan  Pengutamaan tugasan harian anda ialah kunci kepada pengurusan masa yang berjaya. Kebanyakan pekerja memulakan hari mereka dengan tugasan yang tidak penting atau sesuatau yang boleh diselesaikan dengan mudah kemudian. Pengutamaan membantu anda menyedari bahaw a tidak semua yang anda lakukan itu penting. Penting untuk kita fokus terhadap tugasan yang utama untuk mencapai kejayaan di tempat kerja. Anda perlu mengkaji mana tugasan ynag penting dan diperlukan dengan segera. Dengan kategori tugasan ini akan membantu anda untuk fokus dengan yang sebenarnya yang perlu diselesaikan. Anda boleh menggunakan pelbagai alat pengurusan projek yang membantu anda menetapkan keutamaan anda sejak hari bermulanya projek.
 • 12. 10 Langkah menguruskan masa dengan baik di tempat kerja Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 12  Jangan melaksankan banyak tugasan dalam satu masa  Melakukan banyak tugas dalam satu masa ialah salah satu aktiviti yang membazir masa. Cara terbaik untuk menggunakan masa anda dengan sepenuhnya adalah dengan menyelesaikan satu tugasan dalam satu masa sebelum menyelesaikan tugasan yang berikutnya. Membuat senarai tugasan yang perlu diselesaikan mengikut keutamaannya, nukan sahaja dapat membantu anda untuk jadi lebih fokus bahkan akan mengurangkan gangguan juga yang bermaksud kurang kemungkinan untuk anda melakukan kesalahan.  Menghilangkan gangguan  Dalam kehidupan seharian kita, gangguan mengakibatkan kita kehilangan banyak masa. Telefon bimbit, berbual dengan rakan sekerja dan sosial media ialah contoh gangguan yang biasa dihadapi di tempat kerja. Ambil masa untuk mempelajari gangguan yang terdapat dalam kehidupan anda dan cara untuk mengatasinya. Sebagai contoh jika telefon bimbit dan sosial media merupakan gangguan kepada produktiviti kerja anda, maka anda perlu menetapkan masa bila anda boleh menggunakannya.
 • 13. 10 Langkah menguruskan masa dengan baik di tempat kerja Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 13  Menetapkan masa rehat anda  Cari masa anda yang paling produktif  Cara pengurusan masa yang baik ialah menyesuaikan tugasan yang paling utama dengan masa yang paling anda produtif dengan mencari tahu bila, dimana dan bagaimana anda menjadi paling produktif. Kajian menunjukkan bahawa hari kita berjalan dalam bulatan yang mempengaruhi betapa fokus dan bermotivasinya kita. Sebagai contoh, anda mungkin memiliki otak yang berfungsi dengan pesat dan paling fokus seblum waktu rehat dan berkurang dengan perlahan pada waktu petang. Jika anda memiliki projek yang memerlukan keputusan yang penting dan rumit, akan lebih baik perkra itu diselesaikan pada waktu cemerlang anda
 • 14. 10 Langkah menguruskan masa dengan baik di tempat kerja Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 14  Menerima kenyataan  Walaupun dengan usaha 110%, akan ada waktu dimana anda tetap tidak boleh menyelesaikan tugas dalam tempoh masa yang ditetapkan. Anda perlu menerima kenyataan bahawa anda memiliki had dalam menguruskan masa dengan produktif dan cekap. Sebagai contoh, anda memiliki dua kali ganda kerja berbanding hari biasanya, anda tidak boleh memaksakan untuk dapat menyelesaikan semua tugasan pada hari itu juga. Perkara ini hanya akan menjadikan anda lebih susah untuk menguruskan masa dengan berkesan.  Kurang penangguhan kerja berlaku  “Saya akan lakukannya nanti” - Kadang kadang ini ialah alasan yang kita semua gunakan. Tujuan pengurusan masa bukan sahaja untuk menyelesaikan banyak tugasan dalam masa yang sedikit tetapi juga untuk mengurangkan keinginakan untuk menangguhkan tugasan yang penting. Mengaplikasikan kemahiran pengurusan masa ynag bai k membenarkan anda sebagai pengasas, ketua mahupun pekerja untuk bekerja dengan lebih bijak. Penangguhan dapat dielakkan jika anda mengetahui tugasan yang ditambah pada senarai tugasan yang perlu anda laksanakan dan bila tugasan tersebut perlu disiapkan.
 • 15. 10 Langkah menguruskan masa dengan baik di tempat kerja Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 15  Kurang stres dan kebimbangan  Ada waktu dimana pekerja rasa serabut disebabkan terlalu banyak kerja yang perlu diselesaikan. Perkara ini bukan sahaja akan menjejaskan produktiviti kerja anda tetapi juga kesihatan anda. Stres dan tekanan yang berlebihan boleh menyebabkan serangan jantung, kemurungan, obesiti dan banyak lagi. Mengetahui apa yang perlu dilakukan boleh mengurangkan stres dan tekanan yang tidak diperlukan daripada hidup anda.  Memperbaiki kualiti hidup  Kemahiran pengurusan masa ynag berkesan bukan sahaja memberi kelebihan kepada kehidupan profesional anda tetapi juga boleh menjadikan kehidupan di luar pejabat anda menjadi lebih baik. Jika anda dapat mengawal perkara yang berkaitan profesional anda, anda akan dapat lebih masa untuk fokus kepada kehidupan dan hubungan peribadi anda. Mengetahui bahawa tugasan berjalan seperti yang dirancangkan, ini akan membawa ketenangan dalam kehidupan peribadi anda dengan secara automatiknya kualiti kehidupan anda menjadi lebih baik.
 • 17. Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja APABILA ANDA BETUL BETUL SIBUK DI TEMPAT KERJA, MELAKSANKAN TUGA S DENGAN TERGESA-GESA AKAN MENGAKIBATKAN ANDA TERLEPAS PANDANG MENGENAI PERBEZAAN DIANTARA APA YANG PENTING DAN APA YANG DIPERLUKAN DENGAN SEGERA. KEDUA -DUA PERKATAAN INI SERING KALI TE RTUKAR MAKSUD TETAPI SEBENARNYA KEDUA-DUA PERKATAAN INI MEMILIKI PERBEZAAN YANG BESAR. PERBEZAAN INI IALAH ASA KEPADA MATRIKS PENGURUSAN MASA YANG MANA DINYATAKAN DI BAWAH MATRIKS EISENHOWER. MATRIKS INI IALAH CARA UNTUK MENGETAHUI APA YANG PATUT ANDA LAKUKAN DAN BELA JAR CARA MENGURUS KAN KOMITMEN ANDA DENGAN LEBIH BAIK. PERKARA INI IALAH SESUATA YANG DIKENALI SEBAGAI KEPA KARAN PRESIDEN EISENHOWER. MENGUTAMAKAN TUGASAN YANG DIPERLUKAN DENGAN SEGERA IALAH KEBIASA AN KITA. APABILA KITA MENGETAHUI BILA SESUATU TUGASAN ITU PERLU DISIAPKAN, OTAK KITA A KAN BERTINDAK UNTUK MENYELESAIKAN SESUATU TUGASAN KERANA TUGASAN ITU PERLU DISIAPKAN DENGAN SEGERA. SETELAH BERTUNGKUS LUMUS MENGERAH TENAGA, KITA AKAN SEDAR BAHWA KITA TEL AH MELUANGKAN SELURUH HARI MELAKUKAN TUGASAN YANG TIDAK BEGITU PENTING. STEPHEN COVEY MENCI PTAKAN MATRIKS PENGURUSAN MASA UNTUK MEMBANTU MEMBEZAKAN APA YANG BETUL BETUL PENTING DAN APA Y ANG PERLU DISIAPKAN DENGAN SEGERA. Apa yang dimaksudkan dengan matriks pengurusan masa? Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja
 • 19. Ringkasan Kemahiran pengurusan masa yang berkesan boleh memberikan kesan positif terhadap kehidupan bekerja dan peribadi anda. Apabila anda belajar untuk mengawal masa dalam kehidupan harian, anda akan mempertingkatkan kebolehan menyelesaikan kerja, membuat keputusan yang lebih baik dan paling penting dapat memperolehi kawalan sepenuhnya terhadap keutamaan anda. 19 Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja
 • 20. TERIMA KASIH Pengurusan Masa & Etika Ketika Bekerja 20