805b... Društvena odgovornost u farmaciji (deo 2)

Vor 8 Jahren 874 Aufrufe

805a... Društvena odgovornost u farmaciji (deo 1)

Vor 8 Jahren 594 Aufrufe

809... Upravljanje kompetencijama zaposlenih u apotekama

Vor 8 Jahren 793 Aufrufe

800... Menadžment u farmaciji

Vor 8 Jahren 1068 Aufrufe

10... Uloga i značaj farmakoekonomskih evaluacija

Vor 8 Jahren 628 Aufrufe

9... Konsolidacija farmaceutskog tržišta

Vor 8 Jahren 763 Aufrufe

Big Data - poslovna primena

Vor 8 Jahren 634 Aufrufe

Big Data - pojam i značaj

Vor 8 Jahren 1160 Aufrufe